Op het gebied van milieu en klimaatverandering wil Biden tegen 2035 $ 2 biljoen uitgeven aan een emissievrije energiesector, energie-efficiënte constructies en voertuigen bouwen, zonne- en windenergie stimuleren, onderzoeksbureaus oprichten om veilige kernenergie en koolstofafvangtechnologieën te ontwikkelen, en meer. De investering zal twee miljoen banen opleveren voor Amerikaanse arbeiders, beweert zijn campagne , en het klimaatplan zal gedeeltelijk worden betaald door de verlaging van de vennootschapsbelasting van Trump te schrappen. Historisch achtergestelde gemeenschappen in de VS zullen 40 procent van deze energie- en infrastructuurvoordelen ontvangen.

Het is niet zeker hoeveel van deze en zijn andere ambities Biden zal kunnen verwezenlijken; veel hangt af van wetten die door het Congres moeten worden geschreven en aangenomen. Maar hij is zich er terdege van bewust dat we aandacht moeten schenken aan het overvloedige onderzoek naar manieren om te herstellen van onze huidige crises en met succes het hoofd te bieden aan toekomstige uitdagingen.

Hoewel Trump en zijn bondgenoten hebben geprobeerd obstakels te creëren die voorkomen dat mensen in november veilig stembiljetten uitbrengen , hetzij per post of persoonlijk, is het van cruciaal belang dat we ze overwinnen en stemmen. Het is tijd om Trump te verhuizen en Biden te kiezen, die de gegevens heeft gevolgd en zich laat leiden door de wetenschap.

Noot van de redacteur (15-9-20): dit artikel is bewerkt na publicatie in het oktobernummer van Scientific American om recente berichtgeving weer te geven.