blackbox

In de slipstream van de schuldenunie, clandestien gecreëerde vermogensregisters, smart city-initiatieven en de sluipende introductie van sociale score-elementen in het dagelijks leven van haar burgers, werkt de Europese Unie ijverig aan de geleidelijke totale controle van burgers in hun mobiliteitsgedrag: het toezicht op het auto-privévervoer is een van de belangrijkste pijlers van het Brusselse streven naar groen bestuur en daarom wordt er alles aan gedaan om het vrije verkeer van gemotoriseerde voertuigen in te perken – onder het voorwendsel dat dit de rijveiligheid en ongevallenpreventie dient. Met dit in gedachten heeft de EU nu een andere maatregel aangenomen om automobilisten “tegen zichzelf” te beschermen – die ze eigenlijk grondig moeten controleren.

In overeenstemming met Verordening 2019/2144, die werd aangenomen op 12 november 2021 en die nu wordt overgedragen aan de bureaucratische implementatie, dwz zal worden uitgevoerd door de nationale autoriteiten, alle voertuigen van alle typeklassen die nieuw zijn geregistreerd in de EU en die nieuw zijn op de markt gebracht moet – volledig Ongeacht of het een auto, vrachtwagen of bus is – vanaf 6 juli 2022 wordt heel Europa uitgerust met de intelligente snelheid assistent “Intelligent Speed ​​​​Assistance” (ISA). Twee jaar later, vanaf 7 juli 2024, moeten zelfs alle nieuwe auto’s dit rijhulpsysteem hebben.

Lees ook:  Volkmarsen: Volgens het Hessische ministerie van Binnenlandse Zaken kan een aanval niet worden uitgesloten

Automatische interventies achter het stuur

Dit betekent niet meer dan de implementatie van het Big Brother-principe in het gehele continentale wegennet: ISA koppelt verkeersbordherkenning, cruise control, snelheidsbegrenzers en het navigatiesysteem digitaal, zodat het systeem gebruik maakt van sensoren, camerabeelden en een gecertificeerde digitale kaart netwerk kan herkennen en toewijzen. Net als bij de black box in de luchtvaart wordt ook de hele reis vastgelegd met alle data en parameters. Maar waarschijnlijk het belangrijkste is de directe mogelijkheid van automatisch ingrijpen tijdens het rijden: wanneer de snelheid wordt overschreden, wordt de bestuurder door verschillende optische, akoestische of haptische signalen op zijn overtreding gewezen – en technisch gehandicapt in zijn zelfstandige autonomie : Zo kan het gaspedaal trappen bemoeilijkt worden; bij aanhoudende overtredingen kan ISA, indien dit door de politiek als “noodzakelijk” wordt beschouwd, ook de brandstoftoevoer terugdraaien – of de motor volledig uitschakelen, d.w.z. het voertuig naar eigen inzicht in realtime uitschakelen.

Ook het bestraffen van door ISA vastgestelde regelovertredingen met boetes of strafrechtelijke vervolging is nu probleemloos mogelijk. Het is de totale permanente controle van automobilisten, die niet alleen transparant worden gemaakt in hun reis- en bewegingsgedrag, maar voortaan – nog steeds in de geest van de centralistische Eurocraten – voor de “fout”, “klimaatschadelijk”, “veiligheid -bedreigend” of “roekeloos” Rijgedrag moet worden gedisciplineerd en opgeleid voor de toekomst. Als je deze ontwikkeling doortrekt naar de toekomst en mentaal verbindt met de technische toekomstvisie van autonoom rijden (waar bijna op wordt geanticipeerd door verschillende digitale assistentiesystemen in de nieuwe auto’s van vandaag), dan vraag je je af waar de vrijheid, zelfbeschikking en eigen verantwoordelijkheid van de bestuurder blijven. Het antwoord is hetzelfde

Perverse lust voor beperkingen

De principes van “ staatspreventie in plaats van private autonomie ” en “ veiligheid in plaats van vrijheid ”Dankzij Corona is de bevolking in de gezondheidssector twee jaar lang zo geïndoctrineerd dat veel mensen niet meer willen leven zonder autoritaire dwangmaatregelen – wat vooral in Duitsland tot uiting komt in het dodelijk hoge goedkeuringsniveau voor verplichte vaccinatie en een “pandemische” noodregeling. Op het gebied van klimaatbescherming wijst alles op hetzelfde perverse verlangen om gecontroleerd te worden en vrijheid te beknotten – allemaal in naam van het grotere goed, het algemeen welzijn en het algemeen welzijn van de mensen: behoud van hulpbronnen, duurzaamheid en natuurlijk ook hier weer: “veiligheid van het leven”, door strenge controle van snelheidsbeperkingen en klimaatvriendelijk rijgedrag. Het zijn precies deze doelen die ISA ogenschijnlijk dient te dienen, hoewel het gaat om een ​​sluipende slavernij van vrije mensen.

Lees ook:  We hebben een herstart van Europa nodig na de Corona-crisis

Natuurlijk wil de Brusselse Commissie niet dat het hele gebeuren wordt opgevat als de invoering van een geheime snelheidslimiet: er wordt geruststellend op gewezen dat ISA gemakkelijk kan worden “geneutraliseerd” door het gaspedaal hard in te trappen of zelfs voor de duur uit te schakelen van een reis. Dat kan gelden voor het begin; Maar er is een methode voor de opeenvolgende salami-tactieken om de maatregelen aan te scherpen: eenmaal ingevoerd en een gewoonte geworden, wordt de technologie uiteindelijk verplicht. Bovendien wordt ISA aan het begin van elke nieuwe rit automatisch opnieuw geactiveerd en op een gegeven moment zal de individuele chauffeur er niet meer aan denken. En door talloze metadata over rijgedrag handig op te slaan in de ‘black box’ .opgeslagen die later toegankelijk zijn, zal de data octopus EU straks niet eens meer in staat zijn om de meest persoonlijke en privé details van reis- en bewegingsgedrag te verbergen.

Verplichte black box als mix van cruise control, snelheidsbegrenzer en navigatiesysteem

De rijassistent die door de EU ISA (Intelligent Speed ​​Assistant) wordt genoemd, is echter geen geheel nieuwe technologie. Integendeel, het combineert systemen die sowieso in bijna alle moderne voertuigen worden gebruikt. Meer specifiek is het een mengelmoes van de cruisecontrol, de snelheidsbegrenzer en het navigatiesysteem, meldt de spiegel . De rijassistent moet sensoren, camera’s en een digitaal kaartnetwerk gebruiken om de geldende snelheidslimiet te herkennen en de bestuurder erop te attenderen als de snelheidslimiet wordt overschreden.

Dit kan zowel optisch door middel van een verlichte waarschuwing in het gezichtsveld van de bestuurder als akoestisch door middel van een waarschuwingstoon. Ook is het mogelijk dat de ISA door trillen een haptisch signaal naar de bestuurder stuurt. Aangezien niet alle automerken displays in het gezichtsveld van de bestuurder hebben, moeten ook andere opties worden gebruikt. Bij overschrijding van de snelheid kan de ISA de tegendruk op het gaspedaal verhogen. De bestuurder zou dan veel harder op het pedaal moeten trappen.

Volgens de EU-verordening zijn nog ingrijpender maatregelen tegen te hard rijden denkbaar. Zo kan de ISA de brandstoftoevoer smoren of zelfs de motor zelfstandig afzetten. De EU wil echter niet dat het systeem wordt opgevat als een algemene snelheidslimiet via de achterdeur. Een sterke druk op het gaspedaal kan de ISA overrulen en het systeem kan ook worden uitgeschakeld, bijvoorbeeld voor de duur van een reis. De volgende keer dat het wordt gestart, wordt het automatisch weer geactiveerd.

Het feit dat veel gegevens over het gedrag en de rijstijl van de bestuurder in een black box moeten worden opgeslagen, die desgewenst kan worden uitgelezen, zou echter tot net zoveel problemen moeten leiden als de snelheidsregeling. Vanaf medio 2022 moeten bestuurders in nieuwe auto’s liever hun handen aan het stuur houden. Tenzij ze in een S-Klasse of een EQS van Mercedes-Benz rijden. De autofabrikant uit Stuttgart kreeg goedkeuring voor autonoom rijden van categorie 3 . Dit betekent dat de modellen volledig autonoom op de snelweg kunnen rijden met snelheden tot 60 kilometer per uur met de automatische piloot ingeschakeld – zonder handen aan het stuur.

Bij aanvang van de geplande ISA-verplichting voor nieuwe auto’s hoeven autokopers niet extra te betalen voor het systeem. Volgens Spiegel krijgt de assistent zeven jaar vrij, waarna de autofabrikanten zelf kunnen beslissen of ze voor bepaalde systeemfuncties extra vergoedingen willen vragen.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Lees ook:  De grensmuur is een grote criminaliteit van trump...
Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord