wo. nov 30th, 2022
racisme

Trouw aan deze logica stemde de Nationale Vergadering in 2018 om elke vermelding van ras in de Grondwet te schrappen. Tegelijkertijd claimen de ‘geracialiseerde’, meestal van zichtbare minderheden, raciale banden en cultuur en eisen zij een speciale behandeling namens deze laatste. Dus race of niet race?

Het eenvoudigste is nog steeds om de vraag aan de wetenschap te stellen.

Sinds de jaren 2000 hebben genetici en biologen de moeite genomen omdat de steeds gedetailleerdere analyse van het menselijk genoom het bestaan ​​van rassen heeft onthuld. Om problemen te voorkomen, gebruiken wetenschappers de termen “menselijke groepen” of haplogroepenmaar in feite maakt genetica het mogelijk om vijf grote rassen te onderscheiden die overeenkomen met wat de mens met het blote oog kan onderscheiden. De verschillen tussen de rassen worden gemanifesteerd door precieze fysiologische kenmerken, zoals bijvoorbeeld een betere spierdichtheid voor zwarte individuen waardoor ze goede hardlopers zijn, maar een hoge botdichtheid die hen anderzijds tot slechte zwemmers maakt. In termen van pathologieën, terwijl zwarte en Midden-Oosterse populaties worden beïnvloed door sikkelcelanemie, hebben blanke mensen meer kans om te worden getroffen door multiple sclerose.

Fysiologische verschillen tussen rassen gaan verder dan fysieke kenmerken en bereiken soms het rijk van biologische onverenigbaarheid. Het is bijvoorbeeld onmogelijk om een beenmergtransplantatie uit te voeren tussen een witte en een zwarte en veel moeilijker om te slagen in een levertransplantatie tussen deze twee etnische groepen. Duitsland was onlangs gealarmeerd omdat er onvoldoende bloedvoorraden van buiten Europa waren, omdat transfusies tussen Europeanen van herkomst en nieuwkomers problemen van afwijzing en compatibiliteit opleveren. 

Deze feiten, waarover de wetenschappelijke gemeenschap zich niet graag wil uiten, zijn misschien schokkend, maar sommigen vinden het tijd om deze realiteit in het publieke debat te brengen. In 2018 publiceerde Harvard geneticus David Reich, een jood en democraat, in de New York Times een column die voor opschudding zorgde. In dit laatste gaf hij de realiteit van de rassen toe en nodigde hij de openbare autoriteiten uit om het onderwerp volledig in bezit te nemen om te voorkomen dat de uitersten zich zouden herstellen. In Frankrijk werd de informatie heel weinig opgenomen. Over de hele wereld, reageert de Franse ondernemer Laurent Alexandre op deze informatie door te bevestigen dat “de wetenschap soms moet wijken voor het principe van fundamentele gelijkheid tussen mannen” en daarmee de grote dogmatische traditie van de middeleeuwse kerk vernieuwt en vergeet dat een wetenschapper, zoals geleerd door natuurkundige Richard Feynman, moet worden bewoond door een fundamentele eerlijkheid en alle resultaten accepteren, zelfs die die tegen zijn stelling ingaan.

Als ras een biologische realiteit is, hoe zit het dan op sociaal niveau?

Ook hier wijzen de onderzoeksresultaten meer op onverenigbaarheid.

In een studie die voor opschudding zorgde, toonde de grote Amerikaanse socioloog Robert Putnam aan dat binnen een buurt de toename van etnische en culturele diversiteit leidde tot het ineenstorten van vertrouwen tussen gemeenschappen maar ook binnen gemeenschappen zichzelf.

In dezelfde geest heeft de Finse socioloog en filosoof Tatu Vanhanen aangetoond dat multi-etnische en multiculturele samenlevingen multiconflictueel zijn. Om overtuigd te zijn, volstaat het om Amerika te vergelijken, nog steeds gekenmerkt door segregatie ondanks de vooruitgang van de burgerrechten, of Brazilië, een multiculturele smeltkroes, met homogene concepten zoals Japan, Nieuw-Zeeland of Korea. Op cultureel niveau demonstreerde en modelleerde de Nederlandse onderzoeker Geert Hofstede de fundamentele verschillen tussen mensen en hun gevolgen voor organisaties en de relatie tot werk.

Hoe kunnen we ons, afgezien van zijn wetenschappelijke overwegingen, een harmonieus samenleven voorstellen tussen mensen wier filosofische postulaten op alle punten tegengesteld zijn? Hoe kunnen we ons een samenleven voorstellen tussen de filosofie van emancipatie die eigen is aan het Westen en die van onderwerping die eigen is aan de islam? Hoe kan ik het Europese denken dat om essenties geeft, verzoenen met dat van Azië dat vooral geïnteresseerd is in stromen?

Geconfronteerd met dergelijke verschillen kan de mens alleen ‘racistisch’ worden, dat wil zeggen snel raciale verschillen identificeren en proberen te leven met diegenen die zowel genetisch als cultureel op hem lijken. Soms zijn onrechtvaardige raciale vooroordelen niets minder dan wat gedragspsychologen heuristieken noemen: mentale snelkoppelingen die tijdens de evolutie zijn ontwikkeld om snel een oordeel over een situatie mogelijk te maken.

In plaats van te weigeren om de realiteit van rassen en de problemen van hun samenleven op een schaal die ongeëvenaard is in de geschiedenis van het Westen toe te geven, geven sommigen de voorkeur aan het samenleven van samenleven en blijven ze beweren dat “we allemaal hetzelfde bloed. ” In dit stadium is het niet langer een kwestie van wetenschap of politiek, maar van religie, zelfs een vorm van waanzin.

De weigering om het bestaan ​​van rassen te erkennen roept niet alleen de vraag op van de censuur van een wetenschappelijke waarheid in naam van een politiek-religieus dogma. Tegenwoordig brengt het de hele westerse beschaving in gevaar. In de jaren dertig hekelde de Sovjet-Unie genetica als een contrarevolutionaire wetenschap boven lyssenkisme, een wetenschap uitgevonden door een boer, Trofim Lyssenko, die besloot ‘marxistische dialectiek toe te passen op de natuurwetten’. Veroordeeld door het regime, werden duizenden biologen en genetici vervolgd en gevangengezet. De gevolgen van deze keuze voor de USSR waren dramatisch. Tegenwoordig sterven Europa en Frankrijk aan politiek lyssenkisme door te weigeren het bestaan ​​van rassen en de gevolgen van hun samenleven te erkennen.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord