27 oktober 2021

INDIGNATIE

Verdedig de vrijheid van meningsuiting en individuele vrijheid online. Een muur tegen grote tech- en mediapoortwachters.

Is einde EU in zicht? Opstandig Polen aanzet tot nieuwe verdeeldheid

eu

Het sloeg in als een bom toen de uitspraak van het Poolse Constitutionele Hof wereldkundig werd gemaakt. Het Hof oordeelde dat de Poolse wet boven het Europees recht gaat. De schrik sloeg de eurofiele politici om het hart. De aanhangers van de Europese eenmaking hadden een slechte nachtrust. Het vertrek van GB uit de unie was hun eerder al een doorn in het oog. De stellingname van Polen is “een aanval op Europa,” zo riep de Franse minister van Europese Zaken. Hij riep op om economische sancties toe te passen op het opstandige Polen. Met die oproep zou je de Poolse bevolking juist opzetten tegen de EU-toorn. Poolse burgers zijn van oorsprong nogal kritisch op de houding en regeldrift van de Europese Commissie(EC) die veel druk uitoefent op de binnenlandse politiek van soevereine lidstaten, die nog altijd beschikken over een eigen regering en parlement.

Geen baas over eigen geld

Het is kenmerkend dat de laatste jaren meer kritiek opwelt vanuit de EU-lidstaten waar oppositiepartijen een vuist ballen tegen het beteugelende beleid van de EC. De oorspronkelijke gedachte dat de EU was opgericht voor economische samenwerking wordt steeds meer verdrongen door het gegeven dat de EU toegroeit naar een politieke unie en ook fiscale unie. Vooraf gegaan door een monetaire unie die ons een gemeenschappelijke euromunt heeft bezorgd. Onder leiding van de ECB wordt een steeds zwaardere druk op ons geld gelegd. De euro’s rotten weg op onze bankrekening door een veel te lage rente. Door bankkosten en inflatie teren we snel in op onze zuur verdiende centen. Ons geld is in beslag genomen door de ECB. We zijn geen baas meer over ons eigen geld. De ECB voert een repressief monetair beleid om te voorkomen dat de euro in waarde daalt ten opzichte van andere valuta. Een devaluatie van de euro zou hogere inflatie betekenen door duurder wordende import. Olie gerelateerde producten worden dan nog duurder en ook de prullaria in de Action, tenzij de Chinese Yuan mee devalueert. Dat zijn eenmaal de nadelen  van een muntunie waarin ook economisch zwakke lidstaten meedoen.

Vervang democratie door technocratie

Het is niet alleen de muntunie maar het is ook de politieke druk vanuit de EC en de Europese Ministerraad die graag invloed uitoefenen op de ‘onderdanige’ lidstaten. De EU streeft naar een Europees machtsblok die een tegenhanger moet vormen tegen andere imperiums. Je kunt alleen sterk zijn als je de absolute macht hebt zonder tegenwerking van opstandige lidstaten met een eigen regering en parlement. Vervang daarom democratie door technocratie. Heel toevallig kwam de coronacrisis. Een crisis die een sterke aanpak vereist van “onze leiders.” Een gezondheidscrisis die geen crisis is getuige het sterftecijfer. Echter zijn er zogenaamde beschermende controlemiddelen ingesteld die goed van pas komen om volgzame burgers te checken op hun gezondheidsstatus. Controles kunnen later goed van pas komen als er nog eens andere crises uitbreken. Bijvoorbeeld een klimaatcrisis gepaard gaande met een energiecrisis. En wat zouden burgers doen als de euro in gevaar komt en euro’s omwisselen voor bijvoorbeeld dollars, goud of cryptovaluta? De ECB zal wellicht vervroegd digitaal centrale bankgeld(CBDC) invoeren ter versteviging van de muntunie.

Zelfbescherming en zelfontplooiing

En wat als opstandige lidstaten opstaan tegen een dictatoriaal EU-beleid dat omwille van de macht uit is op totale controle. Zo zijn er veel zaken te benoemen die indruisen tegen de democratische principes van autonome lidstaten. Er worden regeltjes en wetten opgelegd door ongekozen regenten die ver van de burgers af staan. Nu worden Poolse burgers geconfronteerd met boze EU-regenten die vinden dat niet de Poolse wet maar het Europese recht boven de lidstaten staat. Gelukkig zijn er autonoom denkende burgers die opkomen voor hun eigen hachje en zich verzetten tegen EU-regenten die een repressief (financieel) beleid voeren ten koste van medezeggenschap. De oproep om solidair te zijn met arme lidstaten is vergelijkbaar met de oproep van overheden om covid-19 vaccins te nemen, wat je ook doet voor een ander. Het is tegenwoordig altijd voor een ander. We mogen niet meer zelf centraal staan omdat zelfbescherming en zelfontplooiing niet meer past in tijden van wokeness, inclusie en diversiteit.

Referendum moet terug

Het is beter voor je toekomst om je te onderwerpen aan het centraal gezag. Hoe verder het gezag van ons af staat, hoe meer wordt gecontroleerd op bewegingsvrijheid en zelfbeschikkingsrecht. Als iemand dat anders ziet dan graag uw commentaar hieronder. Mijn betoog lijkt wel duidelijk zo. Ik stel mij gelijk met ieder ander persoon maar zorg wel eerst voor mijzelf zodat ik vanuit een goede gezondheid en financiële situatie meer kan betekenen voor de gemeenschap. Onze eigen soevereiniteit behoren we niet op te offeren ten gunste van hoog geplaatste functionarissen die eigen idealen nastreven. Idealen van machtsgeile politici zijn niet ontstaan uit medeleven met arme burgers maar komen aanwaaien van bovenaf. Het is de drang naar macht, naar een plekje aan de vergadertafel van de supranationale en gouvernementele organisaties. Aan de borreltafel van VN en WEF en andere ondemocratische organisaties. Was ik maar de politiek in gegaan, dan had ik geen columns geschreven maar wetten gemaakt. Heb een hele goeie in gedachten. Een wettelijk verbod op doorslaande globalisering en meer ruimte creëren voor kleinschaligheid ten bate van de middenklasse. Eerlijke democratie met een referendum voor wetgeving inzake burgerzaken.

Indignatie is al meer dan 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk. Geen miljardair bezit ons, geen adverteerders controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

We hebben geen paywalls en alles blijft gratis zonder censuur. In het post-truth-tijdperk van nepnieuws, echokamers en filterbubbels publiceren we meerdere perspectieven van over de hele wereld.

Iedereen kan bij ons publiceren, maar iedereen doorloopt een rigoureus redactioneel proces. U krijgt dus op feiten gecontroleerde, goed gemotiveerde inhoud in plaats van ruis.

Dit is niet goedkoop. Servers, redacteuren fees en web ontwikkelaars kosten geld. Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.