27 oktober 2021

INDIGNATIE

Verdedig de vrijheid van meningsuiting en individuele vrijheid online. Een muur tegen grote tech- en mediapoortwachters.

Klassenjustitie gaat gewoon door in Nederland: Koning hoeft miljoenen niet terug te betalen

kroondomein

Na een aflevering van Zembla in mei kwam het koningshuis voor de zoveelste keer negatief in het nieuws. In plaats van dat we het probleem eindelijk eens aanpakken, blijft de overheid ons koningshuis in bescherming nemen. Ze doen namelijk niks fout. Dus al die miljoenen die verspeeld worden hoeven ze ook niet terug te betalen. De koning sluit ieder najaar het bosgebied bij Apeldoorn af voor het publiek, volgens Zembla om ongestoord te kunnen jagen. De minister ontkent dit. 

Koning hoeft miljoenen niet terug te betalen, ondanks ophef over afsluiting van ‘jachtgebied’ bij Apeldoorn

Sluit koning Willem-Alexander een bosgebied bij Apeldoorn ieder najaar af voor het publiek om ‘ongestoord te kunnen jagen’? Nee, vindt minister Carola Schouten, de koning ‘waarborgt zijn persoonlijke levenssfeer’. Wel belooft ze de Tweede Kamer dat ze de koning geen nieuwe subsidie zal geven voor het beheer van dat gebied zonder de Kamer eerst te informeren.

De minister reageert daarmee op vragen van meerdere leden van de Tweede Kamer. De koning kwam in mei opnieuw onder vuur te liggen voor vermeende jachtpartijen in Kroondomein Het Loo. Hij sluit het gebied ieder najaar maandenlang af voor het publiek. De koning krijgt subsidie voor het beheer van Kroondomein Het Loo, maar waar alle andere terreinbeheerders hun gebied in ruil daarvoor bijna jaarrond moeten openhouden, geldt dat als enige niet voor Willem-Alexander.

Waarom uitzondering?

De kwestie houdt de landelijke politiek al jaren bezig en premier Rutte werd er in 2018 al voor ter verantwoording geroepen in de Tweede Kamer. Toen twee maanden geleden de subsidiebeschikking voor het Kroondomein naar buiten kwam riep dat nieuwe vragen op.

Waarom gelden collectieve subsidievoorwaarden bijvoorbeeld als enige voor de koning niet? De PvdD stelde direct dat de koning in totaal 4,7 miljoen subsidie voor Kroondomein Het Loo moet terugbetalen. Lezers van de Stentor maakten in een poll duidelijk te vinden dat de koning net als andere het terreinbeheerders de bossen open moet houden voor publiek.

‘Juridische belazerij’

Ondanks dat hoogleraren in mei woorden in de mond namen als ‘juridische belazerij’ en ‘onbehoorlijk bestuur’, vindt minister Schouten dat er niets verkeerd is gedaan. ,,De subsidie is zorgvuldig verstrekt en ik zie geen enkele grond om tot terugvordering over te gaan’’, aldus Schouten.

Dat 5.000 van het 6.700 hectare grote gebied ieder jaar voor Kerstmis drie maanden lang wordt afgesloten is toegestaan, zegt de minister,  ‘indien dit in het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de Kroondrager wordt geacht’

De huidige subsidie loopt door tot en met eind volgend jaar. Als ze een nieuwe aanvraag binnenkrijgt zal ze de Tweede Kamer daar eerst van op de hoogte stellen, belooft Schouten, voordat de aanvraag wordt goedgekeurd.

‘Zoveel mogelijk’

Normaliter zou de subsidie worden behandeld door de provincie Gelderland. Omdat het gaat om een lid van het Koninklijk Huis zijn de Gelderse bevoegdheden bij Het Loo echter overgenomen door de minister van LNV. De provinciale verordening is daarbij ‘zoveel mogelijk’  aangehouden, geeft de minister aan. De Gelderse verordening laat een ontheffing op subsidievoorwaarden – zoals de openstelling van het gebied – niet toe. De koning heeft echter ook geen ontheffing gekregen, reageert Schouten, maar bij de subsidie aan het Kroondomein is 358 dagen per jaar openstelling van het gebied simpelweg niet als voorwaarde gesteld.

Aan de wens vanuit de Tweede Kamer om de correspondentie tussen de regering en het Kroondomein te mogen inzien, komt ze niet tegemoet, geeft Schouten aan. Dat valt volgens haar onder de ‘inrichtingsvrijheid en bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de koning’.

‘Geen jacht maar faunabeheer’

In Kroondomein Het Loo is volgens minister Schouten geen sprake van ‘jacht in de strikte zin van die term, namelijk op de vijf jachtsoorten (konijn, haas, houtdijf, wilde eend of fazant)’.

,,Wel vindt er beheer van de populaties groot wild plaats’’, vervolgt ze. Dat betekent dat wilde zwijnen, reeën, edelherten en damherten worden afgeschoten om de populaties in evenwicht te houden.

Dat faunabeheer gebeurt bij Het Loo op twee manieren, aldus de minister, namelijk door wild te besluipen en af te schieten (bersjacht) en via ‘aanzitjacht’, waarbij bijvoorbeeld in een jachthut wordt gewacht tot een dier zich vertoont.

Indignatie is al meer dan 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk. Geen miljardair bezit ons, geen adverteerders controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

We hebben geen paywalls en alles blijft gratis zonder censuur. In het post-truth-tijdperk van nepnieuws, echokamers en filterbubbels publiceren we meerdere perspectieven van over de hele wereld.

Iedereen kan bij ons publiceren, maar iedereen doorloopt een rigoureus redactioneel proces. U krijgt dus op feiten gecontroleerde, goed gemotiveerde inhoud in plaats van ruis.

Dit is niet goedkoop. Servers, redacteuren fees en web ontwikkelaars kosten geld. Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.