za. aug 20th, 2022
gasmaffia

Met de klimaatwet en de noodwet heeft het kabinet de politieke macht om ongegeneerd geld van de burgers en bedrijven af te pakken.

Geen mens kan trouwens controleren hoeveel van dat geld daadwerkelijk in het klimaat gestoken wordt, dit blijft allemaal geheim net als de daadwerkelijke kosten van zon en windenergie.
Het laat zich aanzien dat er heel veel geld nodig is om de lege kas van de Europese Unie op te vullen, dat gaan ze gebruiken om banken -waarvan ze nu al weten dat die gaan omvallen- te redden, per saldo zullen ze hier en daar nog wel wat windmolens en zonneparken neer zetten om de indruk te wekken dat ze met klimaat bezig zijn.

Er is één ding wat iedereen je nu al kan verzekeren. De CO2 zal NOOIT zakken, die 1000 miljard zijn namelijk nog niet eens voldoende om de extra CO2 uitstoot van de asiel instroom in ons land te compenseren, en wereldwijd zal de uitstoot alleen maar toenemen door de welvaart van groeiende landen die zich vreemd genoeg ook nog niets van het Parijs akkoord hoeven aan te trekken.

Het gaat niet om CO2, het gaat ook niet om klimaat. Alle zinloze discussies hier ten spijt.
Dit is slechts voor de bühne, waarvan een zeer groot gedeelte dit (nog steeds) gelooft.
In werkelijkheid is het een slim uitgedachte gigantische zwendel, uitgedacht door de elite die ‘toevallugerwijs’ allemaal in het IPCC zitten.
Kijk hier maar eens naar. Maar dan moet u wel een aandachtsspanne hebben van meer dan vijf minuten. En zelfs dat is tegenwoordig al lastig.

Who profits from “climate change”?

Dr. Shiva Ayyadurai (Inventor of Email) is an MIT PhD who exposes who will profit from the “Climate Change” hoax, and why it was right that President Trump p…

U zult uitgelegd krijgen hoe de zwendel werkt. En hoe de superrijken een manier hebben gevonden om het burgergeld naar zich toe te sluizen.
En wij maar discussiëren hier over cijfertjes en of het wel- of niet terecht is bla bla bla…
Wordt toch eens wakker!
Maar nee, het volk slaapt verder, en doet niks.. ze krijgen dan ook wat ze verdienen.

Kortom, de ongekozen leiders van de Europese Unie verrijken zich schaamteloos over de rug van de Europeanen.

Hier is zo onderhand sprake van, wat geen verwondering mag wekken. Onderwerp u zich aan de Groene Religie, anders wacht u het wrekend Groene zwaard.

Gedwongen onderwerping is onontkoombaar, anders is er voor de klimaatelite geen schijn van kans een zo zinloos en kostenverslindend beleid op te leggen als klimaatbeleid. Dat hierbij de democratie en de Trias Politica onder druk komen, doet er voor hen niet toe. Ik kan daarom dit college de werking van de Elite van Bosma van harte aanbevelen. Bron.

De klimaatelite gaat gewoon door met zijn eigen regenteske vooropgestelde plan gesterkt door de gênante uitspraak in het Urgenda-proces. Dit laatste lijkt mij eerder een Pyrrusoverwinning, daar wetenschap en rechtsgevoel buiten spel zijn gezet. De Links liberale elite maakt uit wat er wel en niet gebeurt en wat goed voor ons is moreel verheven als men zichzelf acht. Wat klimaatbeleid aangaat kan worden vastgesteld: ten eerste is er geen sprake van een CAGW (vermeend door mensen veroorzaakte catastrofale opwarming). De elite heeft er maling aan.

Lees ook:  Grote Corona-Smurf Jaap van Dissel en de Zeer Geleerde Corona-Brilsmurfen Rutte en de Jonge

Ten tweede zijn de ingezette middelen inferieur door hun marginale vermogensdichtheden die slechts een honderdste bedragen van gebruikelijk elektriciteitsopwekkingsbronnen. De elite heeft er maling aan.

Ten derde hebben deze middelen een te plannen momentaan gewenste leveringszekerheid van 0% tegen 98% door bestaande elektriciteitsopwekking. De elite heeft er maling aan.

Ten vierde nemen die middelen een economisch schadelijk zee- en landoppervlak in beslag. De elite heeft er maling aan.

Ten vijfde bedraagt de technische levensduur van wind en zon maximaal 20 jaar tegen 60 – 80 jaar van fossiele en kernenergie. De elite heeft er maling aan.

Ten zesde zorgen ze, met wind als voorbeeld, voor welvaartsverlies doordat de technische levensduur korter is dan de economische: je legt er altijd op toe dus via de energierekening van de burger. De elite heeft er maling aan.

Ten zevende is het elk mens begenadigd met enig gezond verstand zonneklaar dat het opstoken van bossen niet van deze tijd is. Dit vindt met name in Afrika plaats omdat de toegang tot welvaart brengende betaalbare stroom wordt gesaboteerd door de milieubeweging, de misantrope kwade genius achter de schermen. De klimaatelite en de eco-koloniserende milieubeweging hebben au fond maling aan de noden van mensen in ontwikkelingslanden. Immers het is hen te doen om het koste wat kost in stand houden van de anti kapitalistische Westerse ecologistische ideologie van Maurice Strong c.s. En niet toevallig ook de financiële raison d’être van de milieumultinationals. De lokale bevolking kan verrekken.

Politieke Collectieve verwardheid.

Verwarde mensen moeten in bescherming worden genomen tegen zichzelf en ook de maatschappij moet beschermt worden tegen hun verwarde denk- en handelswijze.
Normaal denkende mensen zien geen bezwaar in het hanteren van deze regelgeving, en toch blijkt in de praktijk het tegendeel waar te zijn.

Sterker nog, er zijn verwarde mensen die politieke besluiten nemen en wetten vervaardigen waardoor maatregelen en wetten tot stand komen, puur en alleen door het verwarde denken van deze mensen, die zwaar nadelig voor de burgers, leefomstandigheden en economische groei van dit land zullen zijn.

Dit proces zien wij dus als wij kijken naar hetgeen de politiek en MSM allemaal aan het spuien zijn over het Klimaat en de zogenaamde Klimaatcrisis, die er overigens helemaal niet is.

Natuurlijk heeft er een opwarming plaats, maar in plaats van te kijken en echt te onderzoeken in welke context wij dit moeten plaatsen gemeten naar natuurlijke processen gedurende vele honderdduizenden jaren, kijken we kortzichtig naar de ontwikkeling van de laatste honderdvijftig tot tweehonderd jaren, en ja de mens is schuldig aan de opwarming van de aarde.
Klaar, geen discussie mogelijk dus pakken we de veroorzaker aan, in dit geval moet dat dus de Co2 uitstoot zijn!!

Lees ook:  “We zullen jullie afslachten”: Britse journalist sprak met kinderen en geradicaliseerde moeders in berucht Syrisch vluchtelingenkamp

Andere oorzaken of mogelijkheden?, neen Co2 is de boosdoener, IPCC beweert dat, 97% van betaalde en subsidie slurpende wetenschappers lopen mee in dat straatje, MSM en Politiek beweren het, dus het moet dan toch waar zijn of niet soms?

Dan rijst vanzelf de vraagstelling of dit soort verwarde mensen met hun verwarde denken nog wel in staat zijn of het recht hebben om U en mij als verkozen “volksvertegenwoordiger” onze belangen te kunnen en mogen uitdragen.
Ligt hier een taak voor de Senaat, mits zij nog in staat is om helder te denken en handelen??

Zij die het anders zien en het anders willen, worden verketterd, belachelijk gemaakt, ja zelfs monddood gemaakt middels ontslag, afnemen van titels en zelfs bedreigd in werk en privé leven, puur en alleen om het verwarde denken alle vrijheden te geven waar deze helemaal geen recht toe heeft.

Jetten, Klaver, Rutte, Wiebes, Nijpels, Samsom om maar een paar van die zeer verwarde en door collectief idiotisme aangetaste personen te noemen, dat zijn de personen die ons land diep in de afgrond willen storten vanwege hun stupide denk en handelswijze inzake Klimaat en alles wat daarmee samenhangt.

In elk normaal functionerend en gezond bedrijf, waren deze lieden allang de laan uit gestuurd, maar als miskleunende politici, neen geen volksvertegenwoordiger want dan heb je een andere denk en werkwijze, kun je de meest idiote plannen op tafel poneren en ook nog eens doordrukken, omdat de andere kant geen flauw benul heeft waar het eigenlijk om gaat, uitzonderingen daargelaten.

Oplossingen voor dit probleem zijn er meerdere die ook nog eens op democratische rechtsregels steunen, maar er zijn er ook die niet zo democratisch zijn maar gezien de ernst van het geheel wel te begrijpen zijn indien iemand zich hiervan zou gaan bedienen, maar waar geen specifieke verwijzing naar zal zijn.

Ik vrees dat het gezond verstand van velen, met name politici, onderworpen is geraakt aan het anti humane klimaatgroepsdenken. Helaas lijken bedrijven zoals Shell zich ook geroepen om mee te huilen met deze wolven in het Donkere Bomenbos. Bang voor reputatieschade? Mevrouw van Loon president-directeur moet de moed hebben om Greenpeace c.s. uit te leggen dat gas en olie tot in lengte van jaren de ruggengraat van onze maatschappij blijven, niet windmolens en zonnepanelen.

Waarom? Dit zullen ze nooit kunnen worden, want stroom is maar 20% van alle (petrochemische) energie. Om dit duidelijk te maken is men kennelijk te bang geworden. Zwicht men voor de (verbale) terreur van de milieubeweging en zwakzinnigen als XR? Durft Shell geen vuist te maken en de eigen mening kenbaar te maken? Dit lijkt mij een verkeerde ontwikkeling en ik sluit mij daarom graag aan bij deze uitspraak:

’Ik geloof dat de vrijheid van meningsuiting die in Frankrijk tot ieders beschikking staat, niet genoeg gebruikt wordt. Zonde. Als mensen beweren dat je vandaag niet meer kunt zeggen wat gisteren wel kon, zeg ik: jawel, dat is mogelijk, maar men zegt het eenvoudigweg niet meer, dat is het. Zeg wat je wil, zonder angst.’

Aan het woord is Charb, cartoonist en hoofdredacteur van Charlie Hebdo.

Lees ook:  Nederland liegt Oekraïne is schuldig aan de MH-17 NIET Rusland

De conclusie is onvermijdelijk. Nederlanders worden langzaamaan monddood gemaakt door de milieubeweging. Kritiek op de CAGW-hypothese (vermeend door mensen veroorzaakte catastrofale opwarming) is taboe. Deze pestilentie blijkt zelfs doorgedrongen tot in de bestuurskamers van de Neêrlands toonaangevende bedrijven:

Ziehier de vrijheidstragiek van Nederland: nog steeds een vrij land met een grote diversiteit aan meningen die geuit kunnen worden, zeker in de politiek en in de media. Tegelijkertijd ontstaat er een parallelle cultuur van (zelf)censuur en groepsterreur. Het is beslist geen allesomvattende, maar wel een groeiende onvrijheid.

Bron.

Shell is dan ook niet verplicht tot klimaatambitie, omdat de CAGW-hypothese weerlegd is. Wat een tragische morele capitulatie voor de milieubeweging! Immers, duurzaam is innovatie voor een competitief voordeel; duurzaam is geen middel om zichzelf op bevel van Greenpeace c.s. uit de markt te prijzen of zich afhankelijk te maken van subsidie. Groene beleggingen zijn dan ook de meest risicovolle.

Slechts weinigen blijken dus de lokroep te kunnen weerstaan van het ‘veilige’ klimaatgroepsdenken, waarachter men zich kan verschuilen. Onder hen die de rug recht hebben weten houden, vinden wij Rutte niet. Waarom anders laat hij zich mennen door 2 van de klimaatapocalyptische ruiters Jetten en Klaver. Zie het commentaar van Syp Wynia:

En dus hoeft Jesse Klaver helemaal niet in het kabinet te zitten om de lakens uit te delen. Want zoals de eerste kabinetten-Rutte rechts heetten te zijn omdat ze omwille van ‘Brussel’ zuinig waren (wat rechts heet te zijn) maar ook de lasten verzwaarden (wat links is), zo richt het derde kabinet-Rutte zich verregaand op ‘Parijs’, oftewel op het klimaat. Daar wil Rutte koploper mee zijn, omdat Milieudefensie het wil, GroenLinks het dus wil, D66 het daarom wil en VVD en CDA het maar hebben omarmd omdat er in die partijen ook altijd wel klimaatkoplopers rondlopen. Of anders wel ondernemers (installateurs, windmolenbouwers) die een graantje mee willen pikken. En zo is RutteDrie een gewoon links kabinet, misschien wel het meest linkse dat we ooit in Nederland hebben gehad.

Zie hier onderwerping in optima forma.

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

(Overigens ben ik van mening dat de klimaatwet moet worden vernietigd).

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord