Connect with us

Koninklijke nieuws

Koning Willem Alexander profiteert nog altijd van de slavernij

Published

on

willem-alexander

Als iemand excuses moet maken voor de slavernij, is het de koning, vindt schrijver Philip Dröge. De Oranjes hebben een directere link met het verleden dan gekozen politici. En ze profiteren er nog altijd van.

Excuses voor de slavernij zijn in. Amsterdam maakte ze. De Bank of England ging door het stof. Zelfs wijlen kolonel Kadhafi zei tijdens zijn bewind sorry voor het tot slaaf maken van Afrikanen door Arabieren.

Alleen Nederland blijft achter. Minister Rogier van Boxtel kwam in 2001 op een centimeter van echte verontschuldigingen tot stilstand, toen hij sprak van ‘diepe spijt, neigend naar berouw’ voor de slavernij. Zoveel halfslachtigheid, dat kan alleen in de polder.

Dus roepen organisaties al jaren om een echt excuus voor de internationale slavenhandel door Nederland en de Nederlanders. Voor een meerderheid van de bevolking hoeft het niet, bleek uit onderzoek van I&O Research in opdracht van Trouw, begin dit jaar. Een meerderheid van de Kamer denkt er net zo over (69 voor, 75 tegen, 2020). Veel Nederlanders geloven niet in de overerfbaarheid van schuld, zo geven ze in onderzoeken aan, waarvoor iets valt te zeggen.

Toch lijkt het kabinet wel de kant van excuses uit te bewegen, afgaand op uitspraken van minister Kajsa Ollongren bij de viering van Keti Koti op 1 juli: ze reageerde niet afwijzend op de stevige aanbevelingen van een door haarzelf ingestelde adviesgroep, die onder meer excuses van het kabinet wil.

Misschien dat een volgende ministersploeg het hoofd eindelijk buigt.

wél Overerfbaar

Opmerkelijk afwezig in deze hele discussie over al dan niet excuses aanbieden is het huis Van Oranje-Nassau. Als er verontschuldigingen komen, dan biedt de politiek die aan, zo heeft Ollongren gesuggereerd, >> >> net als in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Het staatshoofd van Nederland houdt simpelweg zijn mond en gaat over tot de orde van de dag.

Terwijl de Oranjes veel meer reden hebben om excuses te maken dan politici. Je kunt beargumenteren dat de schuld aan slavernij en lijfeigenschap (het gedwongen laten werken van mensen die voor de rest vrij zijn) bij de Oranjes wél overerfbaar is, net als hun koningschap. En door als hoofd van de familie Van Oranje én als koning excuses te maken, is het gelijk kabinetsbeleid.

Verschillende Oranjes hadden zelf slaven. Stadhouder Willem III had volgens recent onderzoek zelfs een heel legeronderdeel van donkere lijfeigenen.

Prinses Marianne (1810-1883), dochter van koning Willem I, liet zich graag bedienen door haar Egyptische slaafje. Ze had het jongetje voor de gein gekocht op de markt in Cairo of Alexandrië. Het is anekdotisch, maar toont wel aan dat de Oranjes geen problemen hadden met slavernij, net zomin als vrijwel iedereen in hun tijd.

Prinses Marianne liet zich bedienen door haar Egyptische slaafje

Maar de rol van de Oranjes in de slavernij gaat veel verder dan hun persoonlijk bezit. Stadhouder Willem V was bewindvoerder bij de West-Indische Compagnie en zo betrokken bij de trans-Atlantische slavenhandel. Ook toen Nederland een koninkrijk werd en de Oranjes promoveerden tot vorsten, profiteerde de familie stelselmatig van de handel in menselijk leed. Slavernij genereerde handel en daarmee inkomsten voor de schatkist. En die schatkist was in de eerste helft van de negentiende eeuw van de koning.

hongersnood

Zelfs het afschaffen van de slavenhandel tussen Afrika en het Caribisch gebied en later de totale afschaffing van de slavernij maakte geen einde aan de rol van Oranje bij gedwongen arbeid. Daarbij speelt niet alleen de West, maar juist de kolonie Nederlands-Indië een belangrijke rol.

Koning Willem I was de oprichter, grootaandeelhouder en financier van de Nederlandsche Handel-Maatschappij, NHM, een bank die is opgezet om de koloniale economie na de Napoleontische tijd een nieuwe impuls te geven. Deze bank profiteerde buitenmatig toen diezelfde koning het cultuurstelsel invoerde. De Indonesische bevolking moest 20 procent van haar land verbouwen voor de Nederlanders.

Welk vijfde? Dat bepaalden ambtenaren die betaald kregen op commissiebasis. Hierdoor wezen ze vaak het beste land aan, of ze namen meer dan een vijfde. Het was een nieuwe vorm van slavernij, een moderne manier om te profiteren van gedwongen arbeid van een ander. Maar waar slaven van hun eigenaren nog te eten kregen, was onder het cultuurstelsel hongersnood onder de Indische bevolking het gevolg.

Die vorm van lijfeigenschap liep door tot het einde van de negentiende eeuw, zelfs na de afschaffing van de echte slavernij in 1863. Dus ook onder koningen Willem II en III. Toen het cultuurstelsel sneefde, kwam er een heel andere vorm van onderwerping: opium.

Nederlanders hadden dat altijd gezien als een smerig goedje, waaraan vooral ‘minderwaardige’ Aziaten verslingerd raakten. Dat veranderde toen er geld in bleek te zitten. Opnieuw gefinancierd door de NHM en daarmee direct de Oranjes, begon Nederland in Indië de verslavende stof op industriële schaal te produceren en te verhandelen, in handige portieverpakkingen. Wie ze wil zien, kan terecht in het Rijksmuseum, waar de doordrukstrips tot de permanente tentoonstelling behoren.

De koning zorgde voor een monopolie, niemand anders mocht het roesmiddel verkopen. De gebruikers mogen dan geen echte slaven meer zijn geweest, ze waren zeker niet vrij. Ze waren verslaafd, een woord waarin hun lot zit opgesloten. Opnieuw profiteerden de Oranjes van de geldstromen die de koloniën te bieden hadden.

Je kunt betogen dat Willem-Alexander met dit alles niets te maken heeft. Net zomin als je premier Rutte verantwoordelijk kunt houden voor de daden van premiers uit een vorige eeuw. Het is een populaire mening, de meerderheid van Nederland hangt deze stelling aan.

Toch hebben juist de Oranjes een directere link met het verleden dan gekozen politici, die van verkiezing naar verkiezing leven. Juist daarom zou het goed zijn als de Oranjes zich wél zouden verontschuldigen.

Verdampte fortuinen

Er zijn weinig families die al zo lang tot de Nederlandse elite behoren als zij. Veel van de fortuinen uit vroegere eeuwen zijn allang verdampt. Namen waar mensen ooit voor sidderden, zeggen ons niets meer. Wie kent nog de families Rahder, Van Eysinga, Ruys en Teding van Berkhout? Als er in de negentiende eeuw een Quote 500 was geweest, hadden ze in de bovenste regionen gestaan. Ze golden als de top van het patriciaat, nu zijn de nazaten heel gewone mensen.

Hetzelfde geldt voor slavenhouders. Veel particulier koloniaal bezit was in handen van ondernemers, inclusief de plantages waar slaven werden gehouden. Ook de daar verdiende vermogens zijn in anderhalve eeuw in veel gevallen verwaterd, ontwaard en uitgegeven. Weinigen in het huidige Nederland profiteren nog van het feit dat hun voorouders ooit uitgestrekte landerijen vol pijn en zweepslagen hadden.

Behalve één familie. De Oranjes hebben hun rijkdom en positie rechtstreeks te danken aan hun voorvaders uit de tijd van de slavernij en het cultuurstelsel.

Dankzij hun belastingvrijheid is het koninklijk vermogen bovendien niet afgenomen, maar juist gegroeid. De basis vormde onder andere het aandeel NHM, een instelling die via allerlei fusies nu bekendstaat als ABN Amro. Het is een beursgenoteerde bank waar jonge prinsen en prinsessen nog altijd graag stagelopen.

Al die andere willems

We kunnen de Oranjes van nu niet persoonlijk verantwoordelijk houden voor iets dat anderhalve eeuw geleden gebeurde. Net zomin als ik verantwoordelijkheid draag voor mijn voorouders in Nederlands-Indië die slaven hadden; net zomin als dat ik iemand van nu aan zijn of haar jasje kan trekken voor het feit dat ik ook slaven onder mijn voorouders heb.

Maar juist vanwege hun veel directere link met het verleden zou het mooi zijn als de koning het initiatief zou nemen tot excuses voor alle slechte daden van al die andere Willems en andere Oranjes.

Als historicus kent hij de geschiedenis maar al te goed. Zo goed, dat hij eerder kritische kanttekeningen plaatste bij het gebrek aan optreden door zijn voorganger Wilhelmina tijdens de Jodenvervolging. Een prachtige geste, die aantoont dat de koning zich bewust is van de lange lijnen en van de continuïteit van het koningshuis.

Juist die continuïteit, waar liefhebbers van het koningshuis altijd mee schermen als een groot goed, zou hem moeten doen beseffen dat excuses op hun plaats zijn.

Als historicus kent de koning de geschiedenis maar al te goed

Niet van een politicus die het doet omdat het een mode is, maar van een directe erfgenaam van mensen die verdienden aan ellende. <<

Philip Dröge is schrijver van historische non-fictie. Hij schreef boeken over ons voormalige buurlandje Moresnet en over de vulkaan Tambora. Dit voorjaar verscheen Moederstad, over de geschiedenis van Jakarta.

Philip Dröge

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Koninklijke nieuws

Ministerie en nep-koning Willem-Alexander afwezig bij hoorzitting over Kroondomein

Published

on

kroondomein

Het ministerie van Natuur en Stikstof heeft geen afgevaardigde gestuurd naar de hoorzitting die vandaag plaatsvond rondom de miljoenensubsidie die werd verstrekt voor Kroondomein het Loo tussen 2016 en 2021. Ook was er niemand aanwezig die koning Willem-Alexander vertegenwoordigde

De zitting over het kroondomein werd georganiseerd door het ministerie om De Faunabescherming de mogelijkheid te bieden haar bezwaren toe te lichten. De actiegroep voert aan dat de subsidie aan koning Willem-Alexander onrechtmatig is verleend en dat die terugbetaald dient te worden.

Bij de zitting waren alleen juristen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Faunabescherming aanwezig. Dit tot groot ongenoegen van onder meer Niko Koffeman, voorzitter van de Faunabescherming: “Wij ervaren het als buitengewoon ongeïnteresseerd dat ze hier niet zijn. Hiermee geven het ministerie en de Kroondrager wat ons betreft aan dat ze de procedure niet zo serieus nemen.” Volgens de RVO was aanwezigheid voor beide partijen niet verplicht. “Wij hebben de Kroondrager uitgenodigd, maar hij heeft aangegeven niet te willen komen en zich aan te willen sluiten bij de argumenten die in de subsidiebeschikking staan.”

De RVO zei ook de minister niet uitgenodigd te hebben omdat dit niet de gebruikelijke gang van zaken is. Volgens Peter Nicolaï, advocaat van De Faunabescherming, klopt dat niet: “Wij moeten vragen kunnen stellen in het openbaar, met de pers erbij. Die vragen worden nu niet beantwoord. Zo’n hoorzitting is bedoeld om een gesprek of discussie tussen de partijen op gang te brengen.” De RVO zei daarop zelf ook de voorkeur te hebben dat alle belanghebbenden aanwezig waren. “Maar dat is niet gelukt.”

Koninklijke constructies

De Faunabescherming heeft naar aanleiding van de Zembla-uitzending ‘Koninklijke Constructies’ bezwaar gemaakt tegen de sluiting van het Kroondomein, dat ieder jaar tussen 15 september en 25 december dicht gaat voor bezoekers. In die uitzending concludeerden vooraanstaande juristen dat de 4,7 miljoen euro aan subsidie die de koning kreeg voor het beheer van het Kroondomein, onrechtmatig wordt verleend. Volgens de subsidieregeling moet het Kroondomein namelijk 358 dagen per jaar geopend zijn voor publiek.

Herhaaldelijk vroeg Zembla om de onderliggende stukken, zoals de subsidie-aanvraag die de koning heeft ingediend. Na de Zembla-uitzending werden op verzoek van de Tweede Kamer alsnog een hoop stukken openbaar gemaakt, maar de subsidie-aanvraag van de koning zat daar bijvoorbeeld niet bij. Uit de stukken bleek dat het landgoed afgesloten wordt voor de koninklijke jacht.

Het ministerie heeft volgens de wet zes weken de tijd om een beslissing te nemen over een bezwaarprocedure, maar nam daar in het geval van De Faunabescherming 5 maanden voor. Doordat het ministerie zo laat een beslissing nam, was de subsidietermijn al verstreken. Vervolgens zei het ministerie tegen de Faunabescherming dat ze geen belanghebbende meer is en weigerde daarom het bezwaar inhoudelijk te behandelen.

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Aan die situatie kwam afgelopen mei een eind toen het College van Beroep voor het bedrijfsleven De Faunabescherming in het gelijk stelde. Daarom moet de minister binnen zes weken opnieuw een besluit nemen over het bezwaar. De bedoeling is dat de juristen van de RVO na vandaag een advies gaan uitbrengen aan de minister om het bezwaar van de Faunabescherming wel of niet gegrond te verklaren. De minister kan altijd nog beslissen om dit bezwaar naast zich neer te leggen. Mocht de minister besluiten om het bezwaar van de Faunabescherming ongegrond te verklaren, dan komt de zaak voor bij de rechter.

De RVO gaat onderzoeken of het niet alsnog mogelijk is om op korte termijn een vervolgzitting te organiseren waar alle partijen bij aanwezig zijn. Het gevolg daarvan kan wel zijn dat uiteindelijke beslissing op het bezwaar, dat er uiterlijk 28 juni moet zijn, uitgesteld wordt.

Nieuwe constructie

Het Kroondomein heeft de subsidieaanvraag sinds dit jaar veranderd na discussie in de Tweede Kamer. Vanaf dit jaar wordt alleen subsidie aangevraagd voor het deel van het kroondomein dat altijd geopend is. Voor het stuk in het Kroondomein waar de koninklijke familie ongestoord wil blijven jagen, vraagt de koning geen subsidie aan. Maar ondertussen blijft het totale subsidiebedrag bijna even hoog. Koning Willem-Alexander kreeg 4,8 miljoen euro subsidie en rekent voor de komende zes jaar op 4,6 miljoen euro subsidie. Dat het bedrag bijna gelijk is gebleven, komt volgens de minister doordat de vergoedingen voor natuurbeheer flink zijn gestegen. Ook is rekening gehouden met inflatie.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Koninklijke nieuws

Geen bewijs voor invloed koninklijk huis in zaak-Poch

Published

on

koninklijk huis

Het koninklijk huis heeft, voor zover is na te gaan, geen invloed uitgeoefend op het onderzoek naar de Argentijns-Nederlandse piloot Julio Poch.

Een commissie die hier onderzoek naar deed, concludeert dat koning Willem-Alexander, koningin Máxima, prinses Beatrix en kringen rond het koninklijk huis ‘pas in een zodanig laat stadium op de hoogte zijn geraakt van de zaak-Poch, dat zij het onderzoek naar de heer Poch niet hebben kunnen beïnvloeden’, schrijft justitieminister Dilan Yeşilgöz in een brief aan de Tweede Kamer.

Onbekende vrouw

De Kamer wilde opheldering over een telefoongesprek dat plaatsvond in 2007 tussen de toenmalige vicepresident van Eurojust met een onbekende vrouw die claimde dat zij belde vanuit kringen rond het koninklijk huis.

De vrouw beschikte over vertrouwelijke informatie en verzocht het onderzoek te laten stopzetten, omdat de zaak tegen Poch te pijnlijk zou zijn voor Máxima. De piloot werd verdacht van het uitvoeren van zogeheten dodenvluchten tijdens de militaire dictatuur in Argentinië. De vader van Máxima maakte deel uit van dat regime.

Het telefoontje zou niet in opdracht van de koningin zijn gepleegd. Het is ook bij dit telefoontje gebleven. Een eerder onderzoek naar dit telefoontje leidde tot niets, maar de Kamer nam daar geen genoegen mee.

Een nieuwe commissie van oud-senator Alexander Rinnooy Kan stelt nu dat ‘niets erop wijst’ dat het gesprek is gevoerd vanuit de directe omgeving van het koninklijk huis. Volgens de commissie wisten voorafgaand aan het telefoontje al tientallen mensen af van het onderzoek naar Poch.

‘Niet ondenkbaar’ dat is gelekt

De informatie over het onderzoek was destijds al bekend onder medewerkers van de Nationale Recherche, het Openbaar Ministerie, Eurojust en Europol. De commissie acht het ‘niet ondenkbaar’ dat via deze vele geïnformeerden informatie is gelekt. Daarbij is ‘niet gebleken’ dat er een mogelijke lijn was vanuit deze groep naar het koninklijk huis of kringen daaromheen.

Toenmalig koningin Beatrix, Willem-Alexander en Máxima zeggen dat zij in 2009 via een krant vernamen over de arrestatie van Poch. Een artikel over een vermeende Argentijnse oorlogsmisdadiger uit 2007 hadden ze niet gelezen. De commissie heeft geen reden om hieraan te twijfelen.

De commissie erop dat ‘lastig’ is om aan te tonen dat iets níét heeft plaatsgevonden. “Afwezigheid van bewijs is nu eenmaal niet hetzelfde als bewijs van afwezigheid.”

Schadevergoeding

Poch werd in 2009 opgepakt in Spanje en zat als verdachte in Argentinië vast tot zijn vrijspraak in 2017. Nadien is onderzoek verricht naar de rol die de Nederlandse overheid speelde in zijn zaak. De inmiddels 70-jarige Poch ontving een schadevergoeding van het kabinet.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Koninklijke nieuws

Amalia ’tassendrager’ van haar moeder zijn tijdens VN-reis

Published

on

amalia

Prinses Amalia wil heel graag een keer „tassendrager” van haar moeder zijn tijdens een VN-reis. Dat vertelt de koningin na afloop van haar reis voor de Verenigde Naties naar Senegal en Ivoorkust tijdens een persgesprek.

De 18-jarige dochter Amalia van de koningin is bijzonder geïnteresseerd in het werk van haar moeder als speciale gezant bij de VN, zo vertelt Máxima. De agenda van Amalia moet het echter een keertje toelaten om mee te gaan op een reis van haar moeder. In september begint Amalia namelijk aan haar studie in Amsterdam.

Vrijdag maakt Amalia haar eerste officiële reisje. Samen met koning Willem-Alexander en koningin Máxima reist ze naar Noorwegen voor de viering van de achttiende verjaardag van Ingrid Alexandra. Máxima kijkt er „enorm naar uit” om samen met haar man en dochter op reis te gaan. „Het is gewoon heel gezellig toch?”

De koningin heeft er daarnaast alle vertrouwen in dat het goed komt met haar dochter als Prinses van Oranje en troonopvolger. „Het zal wel bijzonder zijn. Het is iets wat zij altijd heeft verwacht dat een keer zou gebeuren, dus dat komt wel goed.”

Máxima naar World Economic Forum, maar waarom eigenlijk terwijl ze € 400.000 zakgeld ontvangt?

Van wat daar wordt besproken wordt niets vastgelegd terwijl het wereldwijd een invloedrijke stichting is van de Duitser Klaus Martin Schwab die er persoonlijk met zijn stichting € 1 miljoen per jaar aan verdient. Er wordt daar breeduit gedineerd terwijl bijna 1 miljard mensen onder het bestaansminimum leven.

Echter de rijken zijn door de covid-epidemie en de oorlog in Oekraïne nog veel rijker geworden. Denk dan o.a. aan de Russische president/ oorlogsmisdadiger Vladimir Poetin met wie Máxima ooit nog met een Heineken-biertje (reclame) proostt.

Nu draagt Máxima zelfs ongeneerd jurken van tienduizenden euro’s, zelfs couturejurken van Valentino die zo’n € 40.000 per stuk kosten. De laatste tijd trekt ze geregeld kleding van haar dochter Amalia aan om dit absurde gedrag te maskeren. Het vermogen van haar steenrijke schoonzus nep-prinses Mabel van oranje steeg in 2021 tot € 880 miljoen. Maar iets weggeven aan de armen, daar peinst zij en de rest van de nep-oranjes niet over. Waarom is ze dan bij het WEF?

Voordat de Covid-pandemie uitbrak leefden er wereldwijd al 730 miljoen mensen onder de armoedegrens maar sinds de Covid epidemie zijn er nog eens 262 miljoen mensen bijgekomen.

Vandaag 24 mei zal Máxima een toespraak houden tijdens het evenement ‘Financial Inclusion’ met als thema ‘De grootste hiaten aanpakken’ maar het lijkt puur voor de bühne.

En Máxima blijft als speciaal VN-pleitbezorger voortdurend erop hameren dat inclusieve financiering voor ontwikkeling de oplossing is. Nu blijkt overduidelijk dat Máxima amper iets heeft gedaan om de armen echt te helpen. Want zonder geld heb je ook niks aan een bankrekening waar Máxima altijd voor pleit. Twee dagen lang bij het WEF info opzuigen voor eigen gewin, daar lijkt het op. Dus kortgezegd, om er zelf beter van te worden.

Maxima en Amalia hebben gewoon schijt aan ons!

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Steun ons werk

Recente reacties

Nieuws bij de buren

NAVO-top op 29 juni: een “verplicht geschenk” aan Turkije!

Turkije – Zweden en Finland hadden zich al lang bereid verklaard om lid te worden van de NAVO. Maar een dergelijke daad moet unaniem worden goedgekeurd door alle Bondgenoten. En… [...]

EU: Uiterlijk in 2035 komt benzine alleen nog maar uit het stopcontact!

“Na de EU-commissie en het EU-parlement heeft de Raad gisteravond ook gestemd om de verbrandingsmotor op fossiele brandstoffen in 2035 te beëindigen. Dit is historisch! Europa is het eerste continent ter wereld… [...]

Ongelooflijke wreedheden door Spaanse grenswachten – De schande van Melilla!

Melilla! We raden zwakke lezers aan om de onderstaande video niet te bekijken. Wij hebben het ook als onze plicht om deze afbeeldingen beschikbaar te stellen. Zo behandel je mensen… [...]

De VN rouwt altijd meer om vermoorde moslims dan om gewelddadige christenen!

De Verenigde Naties hebben onlangs 15 maart uitgeroepen tot “Internationale dag ter bestrijding van islamofobie” . Deze datum is gekozen omdat op die dag een van de ergste terroristische aanslagen op moslims plaatsvond:… [...]

Willen we een dictatuur of liever een Great Reset

Willen we een dictatuur of liever een Great Reset We hebben een college van B & W met een gemeenteraad. We hebben een college van Gedeputeerde Staten dat de provincie… [...]

Indignatie is 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk, daarom is het tijd voor onze actie. Geen miljardair bezit ons, geen MSM controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

steun wij zullen zeer dankbaar zijn.

KLIK HIER OM TE DONEREN