Connect with us

Koninklijke nieuws

Koninklijke Hoogheid, of Majesteit: daar is de uitgang. Tot nooit!

Published

on

oranjes

“Koninklijke Hoogheid, dank voor uw bezoek. Ik wens u een goede reis” sprak de artistiek directeur van het Holland Festival Ad ’s-Gravesande ergens eind jaren ’80 tot prinses Juliana bij haar vertrek uit de Koninklijke Schouwburg in Den Haag waar ze een toneelvoorstelling had bijgewoond. Als toenmalig zakelijk directeur van het festival stond ik ernaast en hoorde ik de voormalige vorstin op snerpende toon roepen “Wááááát zegt u???”. “Ik wens u een goede reis, Koninklijke Hoogheid” herhaalde ‘s-Gravesande. “Oooooh”, antwoordde ze, “Ik dacht dat u zei: u bent niet goed wijs”.

Ja, grappig inderdaad. En verder onschuldig, hoe merkwaardig ook. Maar wel de zoveelste aanwijzing dat Juliana ze niet helemaal op een rij had. Aan prins Bernhard is het lek toegeschreven dat zijn echtgenote leed aan geestesstoornissen en opname in een psychiatrische kliniek was geboden. Naast deze dubieuze bron -Bernhard zou uit geweest zijn op afzetting van de koningin om vervolgens het regentschap op zich te nemen- zijn er vele andere, betrouwbaardere bronnen die getuigen van merkwaardige optredens van Juliana, ook in de tijd dat ze regerend staatshoofd was. Dat is serieuzer en ernstiger dan een rare opmerking van een bejaarde theaterbezoeker die op dat moment wellicht reeds in de greep was van haar latere dementie.

Zeker onder de invloed van de, naar eigen zeggen paranormaal begaafde ’gebedsgenezeres’ Greet Hofmans, die vanaf 1948 bijna een decennium lang kind aan huis was in Paleis Soestdijk, ontwikkelde Juliana zich tot een spirituele dwaas die midden in de Koude Oorlog pacifistische kul ging verkondigen en zich in occulte kringen overgaf aan religieuze nonsens. Het zou me niet verbazen als ze ook nog rond de meiboom gedanst heeft.

Dreigen met aftreden

Zolang deze idioterie niet verder strekte dan de paleismuren kon je er weinig kwaads in zien, al betrof het niet een willekeurig dwaallicht, maar het Nederlandse staatshoofd. Het bleef evenwel niet beperkt tot het privédomein. Juliana ging er ook de politieke boer mee op. Meermaals belandde zij met haar zweverige gedachten en dito overtuigingen in politiek vaarwater waar zij, al was ze grondwettelijk lid van de regering, niets te zoeken had. In het midden van de 19e eeuw had de koning, hoe onnozel of onbetrouwbaar ook, nog wat te vertellen. Medio 20e eeuw was dat al lang voorbij. Het weerhield de dolende Juliana er niet van om minstens drie keer met aftreden te dreigen als zij haar zin niet kreeg. Drie keer boog het kabinet. Uit angst voor ‘een constitutionele crisis’.

De eerste keer ging het om doodvonnissen tegen een aantal Duitse oorlogsmisdadigers. Juliana kon die niet met haar geweten in overeenstemming brengen en drong aan op omzetting in gevangenisstraffen, op straffe van aftreden. De tweede keer betrof het kabinetsplannen om het hofpersoneel ambtenaar in rijksdienst te maken. Juliana zag dat als een ontoelaatbare inbreuk op haar privacy. Tegen premier Piet de Jong klaagde ze steen en been. ‘Op een goed ogenblik hou ik ermee op en Beatrix doet het dan ook niet’ citeerde de oud-premier de toenmalige koningin in zijn dagboek. De derde dreiging met aftreden kwam toen echtgenoot Bernhard strafrechtelijke vervolging boven het hoofd hing in de Lockheed-zaak. Dat kon Juliana op geen enkele manier accepteren. Vervolging van Bernhard zou haar aftreden betekenen. Ongetwijfeld heeft ze er ook toen aan toegevoegd ‘en Beatrix doet het dan ook niet’.

Pappie

Want dreigen kunnen ze in die kringen. Ook de latere koningin Beatrix hanteerde het schermen met een constitutionele crisis als instrument om haar zin te krijgen. Zij maakte het nog bonter dan mamma Juliana door al met vertrek te dreigen nog voordat ze was aangetreden. Twee keer zelfs. Eerst was er gedoe rond haar vrijer Claus von Amsberg, waarover ze geen kabinetslid had ingelicht omdat ze het geheel en al een privé-kwestie vond. Toen de relatie aan het licht kwam konden regering en parlement geen kant meer op. Uit een brief van toenmalig PvdA-fractieleider in de Tweede Kamer Gerard Nederhorst aan oorlogsgetraumatiseerden die bezwaar maakten tegen een huwelijk van de toekomstige koningin met een Duitser weten we dat Beatrix had laten weten haar relatie met Claus door te zetten, ongeacht wat de wetgever ervan vond. Zou Claus een foute Duitser zijn gebleken, hadden kabinet en parlement dus voor het blok gestaan. Gelukkig voor de bange Nederhorst en zijn kompanen viel het antecendentenonderzoek gunstig uit.

Beatrix’ tweede dreiging met constitutioneel onheil speelde zich af rond de Lockheed-zaak. Juliana snapte dat ze als staatshoofd moeilijk verder kon na een eventuele strafrechtelijke veroordeling van prins Bernhard wegens omkoping. Zoals historicus Gerard Aalders schreef: Het was geen leuk idee koningin te zijn als haar man veroordeeld was. “Uw man is niet meegekomen, Majesteit?”. “Nee, die zit in de bak.” Zou Juliana aftreden moest Beatrix opdraven. Die liet weten er niet over te piekeren. “Als ze pappie te hard aanpakken haak ik af” sprak ze, althans woorden van die strekking. Het vervolg is bekend. Pappie moest zijn uniform inleveren en dat was het. De dreiging had haar zegenrijke werk gedaan. De Oranjes konden weer verder.

Generaalscrisis

Nog steeds zijn ze er in PvdA-kringen trots op dat ‘hun’ Joop den Uyl, minister-president ten tijde van het omkopingsschandaal, dat zaakje bekwaam afhandelde en dusdoende een constitutionele crisis heeft voorkomen en de monarchie gered. En dat voor een socialist! Was ik MP geweest had ik eerder de aanpak gekozen van een andere PvdA’er, Henk Vredeling, minister van defensie in Den Uyls kabinet. “Generaals die met ontslag dreigen hebben het al” sprak hij na zijn aantreden over de al jaren voortetterende ‘generaalscrisis’, veroorzaakt door allerhande onvrede binnen de krijgsmacht waar maar geen einde aan kwam. Het gezeur van de generaals was snel voorbij.

‘Prins van Oranje boos’

Uit de nieuwe BNNVARA-documentaire ‘Een porseleinen huwelijk’ weten we nu dat ook het huidige staatshoofd koning Willem-Alexander er niet voor terugdeinst om het wapen van een dreigende constitutionele crisis van stal te halen teneinde zijn zin door te drijven. In een gesprek met minister-president Wim Kok, oud-minister van Buitenlandse Zaken Max van der Stoel en mamma Beatrix had de toenmalige kroonprins te kennen gegeven af te zien van een koningschap als hem een strobreed in de weg zou worden gelegd in zijn voornemen te trouwen met Maxima Zorreguieta en daartoe naar Buenos Aires af te reizen om aan de foute vader om Maxima’s hand te vragen. Van alle gevoeligheden over een oud-bewindspersoon uit het Videla-regime begreep Willem-Alexander weinig. ‘Prins van Oranje boos’ schreef Van der Stoel in zijn aantekeningenboekje. De prins ging dreinen, drammen en uiteindelijk dreigen om zijn zin te krijgen. Die kreeg hij maar half. Het reisje naar Buenos Aires ging niet door en pappa Zorreguieta moest wegblijven bij het huwelijk. Maar de toestemmingswet kwam er wel.

Daar is de uitgang!

Natuurlijk had Willem-Alexander de troon niet laten lopen als het erop aan was gekomen. Netzomin als Beatrix of Juliana dat hadden gedaan. Om nogmaals Aalders te citeren: ‘Gedreigd is er genoeg. De baan is echter te lucratief en het salaris te buitensporig om zo maar te stoppen. Ook de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn zo buitengewoon riant, dat de koning zich wel tien keer bedenkt om de boel in de steek te laten. De Oranjes beschikken over vier paleizen, ze kunnen vrijwel onbeperkt kosten declareren en ze reizen gratis in alle denkbare vervoersmiddelen (van trein tot vliegtuig). Het is niet voor niets dat het voortbestaan van de monarchie altijd hun hoogste prioriteit is’.

Laten we dit goed in onze oren knopen. Als prinses Amalia, die op haar 18e verjaardag liet zien lak te hebben aan voor gewone mensen geldende normen en regels ook maar één moment overweegt het voorbeeld van haar overgrootmoeder, grootmoeder en vader te volgen en, om welke reden dan ook, dreigt met afzien of verlaten van de troon, dan herinneren wij ons Henk Vredeling en roepen we in koor: ‘Koninklijke Hoogheid, of Majesteit: daar is de uitgang. Tot nooit!’

Geert Dales was wetenschappelijk onderzoeker, diplomaat, directeur van kunstinstellingen, gemeenteraadslid, wethouder, burgemeester en bestuurder van organisaties in de publieke en semi-publieke sector. In 2020 verscheen zijn boek ‘Tien Zetels’. Tegenwoordig is hij publicist over politiek-bestuurlijke onderwerpen en werkt hij aan een boek over het fenomeen ‘monobloc’, een wereldberoemd plastic stoeltje.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading
1 Comment

1 Comment

  1. Pingback: Koninklijke familie Schijnheilige Maxima maakt sprong als tegenoffensief defensie zaak INDIGNATIE

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Koninklijke nieuws

Ministerie en nep-koning Willem-Alexander afwezig bij hoorzitting over Kroondomein

Published

on

kroondomein

Het ministerie van Natuur en Stikstof heeft geen afgevaardigde gestuurd naar de hoorzitting die vandaag plaatsvond rondom de miljoenensubsidie die werd verstrekt voor Kroondomein het Loo tussen 2016 en 2021. Ook was er niemand aanwezig die koning Willem-Alexander vertegenwoordigde

De zitting over het kroondomein werd georganiseerd door het ministerie om De Faunabescherming de mogelijkheid te bieden haar bezwaren toe te lichten. De actiegroep voert aan dat de subsidie aan koning Willem-Alexander onrechtmatig is verleend en dat die terugbetaald dient te worden.

Bij de zitting waren alleen juristen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Faunabescherming aanwezig. Dit tot groot ongenoegen van onder meer Niko Koffeman, voorzitter van de Faunabescherming: “Wij ervaren het als buitengewoon ongeïnteresseerd dat ze hier niet zijn. Hiermee geven het ministerie en de Kroondrager wat ons betreft aan dat ze de procedure niet zo serieus nemen.” Volgens de RVO was aanwezigheid voor beide partijen niet verplicht. “Wij hebben de Kroondrager uitgenodigd, maar hij heeft aangegeven niet te willen komen en zich aan te willen sluiten bij de argumenten die in de subsidiebeschikking staan.”

De RVO zei ook de minister niet uitgenodigd te hebben omdat dit niet de gebruikelijke gang van zaken is. Volgens Peter Nicolaï, advocaat van De Faunabescherming, klopt dat niet: “Wij moeten vragen kunnen stellen in het openbaar, met de pers erbij. Die vragen worden nu niet beantwoord. Zo’n hoorzitting is bedoeld om een gesprek of discussie tussen de partijen op gang te brengen.” De RVO zei daarop zelf ook de voorkeur te hebben dat alle belanghebbenden aanwezig waren. “Maar dat is niet gelukt.”

Koninklijke constructies

De Faunabescherming heeft naar aanleiding van de Zembla-uitzending ‘Koninklijke Constructies’ bezwaar gemaakt tegen de sluiting van het Kroondomein, dat ieder jaar tussen 15 september en 25 december dicht gaat voor bezoekers. In die uitzending concludeerden vooraanstaande juristen dat de 4,7 miljoen euro aan subsidie die de koning kreeg voor het beheer van het Kroondomein, onrechtmatig wordt verleend. Volgens de subsidieregeling moet het Kroondomein namelijk 358 dagen per jaar geopend zijn voor publiek.

Herhaaldelijk vroeg Zembla om de onderliggende stukken, zoals de subsidie-aanvraag die de koning heeft ingediend. Na de Zembla-uitzending werden op verzoek van de Tweede Kamer alsnog een hoop stukken openbaar gemaakt, maar de subsidie-aanvraag van de koning zat daar bijvoorbeeld niet bij. Uit de stukken bleek dat het landgoed afgesloten wordt voor de koninklijke jacht.

Het ministerie heeft volgens de wet zes weken de tijd om een beslissing te nemen over een bezwaarprocedure, maar nam daar in het geval van De Faunabescherming 5 maanden voor. Doordat het ministerie zo laat een beslissing nam, was de subsidietermijn al verstreken. Vervolgens zei het ministerie tegen de Faunabescherming dat ze geen belanghebbende meer is en weigerde daarom het bezwaar inhoudelijk te behandelen.

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Aan die situatie kwam afgelopen mei een eind toen het College van Beroep voor het bedrijfsleven De Faunabescherming in het gelijk stelde. Daarom moet de minister binnen zes weken opnieuw een besluit nemen over het bezwaar. De bedoeling is dat de juristen van de RVO na vandaag een advies gaan uitbrengen aan de minister om het bezwaar van de Faunabescherming wel of niet gegrond te verklaren. De minister kan altijd nog beslissen om dit bezwaar naast zich neer te leggen. Mocht de minister besluiten om het bezwaar van de Faunabescherming ongegrond te verklaren, dan komt de zaak voor bij de rechter.

De RVO gaat onderzoeken of het niet alsnog mogelijk is om op korte termijn een vervolgzitting te organiseren waar alle partijen bij aanwezig zijn. Het gevolg daarvan kan wel zijn dat uiteindelijke beslissing op het bezwaar, dat er uiterlijk 28 juni moet zijn, uitgesteld wordt.

Nieuwe constructie

Het Kroondomein heeft de subsidieaanvraag sinds dit jaar veranderd na discussie in de Tweede Kamer. Vanaf dit jaar wordt alleen subsidie aangevraagd voor het deel van het kroondomein dat altijd geopend is. Voor het stuk in het Kroondomein waar de koninklijke familie ongestoord wil blijven jagen, vraagt de koning geen subsidie aan. Maar ondertussen blijft het totale subsidiebedrag bijna even hoog. Koning Willem-Alexander kreeg 4,8 miljoen euro subsidie en rekent voor de komende zes jaar op 4,6 miljoen euro subsidie. Dat het bedrag bijna gelijk is gebleven, komt volgens de minister doordat de vergoedingen voor natuurbeheer flink zijn gestegen. Ook is rekening gehouden met inflatie.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Koninklijke nieuws

Geen bewijs voor invloed koninklijk huis in zaak-Poch

Published

on

koninklijk huis

Het koninklijk huis heeft, voor zover is na te gaan, geen invloed uitgeoefend op het onderzoek naar de Argentijns-Nederlandse piloot Julio Poch.

Een commissie die hier onderzoek naar deed, concludeert dat koning Willem-Alexander, koningin Máxima, prinses Beatrix en kringen rond het koninklijk huis ‘pas in een zodanig laat stadium op de hoogte zijn geraakt van de zaak-Poch, dat zij het onderzoek naar de heer Poch niet hebben kunnen beïnvloeden’, schrijft justitieminister Dilan Yeşilgöz in een brief aan de Tweede Kamer.

Onbekende vrouw

De Kamer wilde opheldering over een telefoongesprek dat plaatsvond in 2007 tussen de toenmalige vicepresident van Eurojust met een onbekende vrouw die claimde dat zij belde vanuit kringen rond het koninklijk huis.

De vrouw beschikte over vertrouwelijke informatie en verzocht het onderzoek te laten stopzetten, omdat de zaak tegen Poch te pijnlijk zou zijn voor Máxima. De piloot werd verdacht van het uitvoeren van zogeheten dodenvluchten tijdens de militaire dictatuur in Argentinië. De vader van Máxima maakte deel uit van dat regime.

Het telefoontje zou niet in opdracht van de koningin zijn gepleegd. Het is ook bij dit telefoontje gebleven. Een eerder onderzoek naar dit telefoontje leidde tot niets, maar de Kamer nam daar geen genoegen mee.

Een nieuwe commissie van oud-senator Alexander Rinnooy Kan stelt nu dat ‘niets erop wijst’ dat het gesprek is gevoerd vanuit de directe omgeving van het koninklijk huis. Volgens de commissie wisten voorafgaand aan het telefoontje al tientallen mensen af van het onderzoek naar Poch.

‘Niet ondenkbaar’ dat is gelekt

De informatie over het onderzoek was destijds al bekend onder medewerkers van de Nationale Recherche, het Openbaar Ministerie, Eurojust en Europol. De commissie acht het ‘niet ondenkbaar’ dat via deze vele geïnformeerden informatie is gelekt. Daarbij is ‘niet gebleken’ dat er een mogelijke lijn was vanuit deze groep naar het koninklijk huis of kringen daaromheen.

Toenmalig koningin Beatrix, Willem-Alexander en Máxima zeggen dat zij in 2009 via een krant vernamen over de arrestatie van Poch. Een artikel over een vermeende Argentijnse oorlogsmisdadiger uit 2007 hadden ze niet gelezen. De commissie heeft geen reden om hieraan te twijfelen.

De commissie erop dat ‘lastig’ is om aan te tonen dat iets níét heeft plaatsgevonden. “Afwezigheid van bewijs is nu eenmaal niet hetzelfde als bewijs van afwezigheid.”

Schadevergoeding

Poch werd in 2009 opgepakt in Spanje en zat als verdachte in Argentinië vast tot zijn vrijspraak in 2017. Nadien is onderzoek verricht naar de rol die de Nederlandse overheid speelde in zijn zaak. De inmiddels 70-jarige Poch ontving een schadevergoeding van het kabinet.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Koninklijke nieuws

Amalia ’tassendrager’ van haar moeder zijn tijdens VN-reis

Published

on

amalia

Prinses Amalia wil heel graag een keer „tassendrager” van haar moeder zijn tijdens een VN-reis. Dat vertelt de koningin na afloop van haar reis voor de Verenigde Naties naar Senegal en Ivoorkust tijdens een persgesprek.

De 18-jarige dochter Amalia van de koningin is bijzonder geïnteresseerd in het werk van haar moeder als speciale gezant bij de VN, zo vertelt Máxima. De agenda van Amalia moet het echter een keertje toelaten om mee te gaan op een reis van haar moeder. In september begint Amalia namelijk aan haar studie in Amsterdam.

Vrijdag maakt Amalia haar eerste officiële reisje. Samen met koning Willem-Alexander en koningin Máxima reist ze naar Noorwegen voor de viering van de achttiende verjaardag van Ingrid Alexandra. Máxima kijkt er „enorm naar uit” om samen met haar man en dochter op reis te gaan. „Het is gewoon heel gezellig toch?”

De koningin heeft er daarnaast alle vertrouwen in dat het goed komt met haar dochter als Prinses van Oranje en troonopvolger. „Het zal wel bijzonder zijn. Het is iets wat zij altijd heeft verwacht dat een keer zou gebeuren, dus dat komt wel goed.”

Máxima naar World Economic Forum, maar waarom eigenlijk terwijl ze € 400.000 zakgeld ontvangt?

Van wat daar wordt besproken wordt niets vastgelegd terwijl het wereldwijd een invloedrijke stichting is van de Duitser Klaus Martin Schwab die er persoonlijk met zijn stichting € 1 miljoen per jaar aan verdient. Er wordt daar breeduit gedineerd terwijl bijna 1 miljard mensen onder het bestaansminimum leven.

Echter de rijken zijn door de covid-epidemie en de oorlog in Oekraïne nog veel rijker geworden. Denk dan o.a. aan de Russische president/ oorlogsmisdadiger Vladimir Poetin met wie Máxima ooit nog met een Heineken-biertje (reclame) proostt.

Nu draagt Máxima zelfs ongeneerd jurken van tienduizenden euro’s, zelfs couturejurken van Valentino die zo’n € 40.000 per stuk kosten. De laatste tijd trekt ze geregeld kleding van haar dochter Amalia aan om dit absurde gedrag te maskeren. Het vermogen van haar steenrijke schoonzus nep-prinses Mabel van oranje steeg in 2021 tot € 880 miljoen. Maar iets weggeven aan de armen, daar peinst zij en de rest van de nep-oranjes niet over. Waarom is ze dan bij het WEF?

Voordat de Covid-pandemie uitbrak leefden er wereldwijd al 730 miljoen mensen onder de armoedegrens maar sinds de Covid epidemie zijn er nog eens 262 miljoen mensen bijgekomen.

Vandaag 24 mei zal Máxima een toespraak houden tijdens het evenement ‘Financial Inclusion’ met als thema ‘De grootste hiaten aanpakken’ maar het lijkt puur voor de bühne.

En Máxima blijft als speciaal VN-pleitbezorger voortdurend erop hameren dat inclusieve financiering voor ontwikkeling de oplossing is. Nu blijkt overduidelijk dat Máxima amper iets heeft gedaan om de armen echt te helpen. Want zonder geld heb je ook niks aan een bankrekening waar Máxima altijd voor pleit. Twee dagen lang bij het WEF info opzuigen voor eigen gewin, daar lijkt het op. Dus kortgezegd, om er zelf beter van te worden.

Maxima en Amalia hebben gewoon schijt aan ons!

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Steun ons werk

Recente reacties

Nieuws bij de buren

Duits ” gas noodplan”: nu wordt zelfs Brussel nerveus

Het Duitse energiebeleid zorgt er nu zelfs voor dat de EU-autoriteiten (ernstige) twijfels hebben over het verloop van de grootste Europese economie: uiterlijk nadat minister van Economische Zaken Robert Habeck… [...]

MAGA-Congreslid Miller noemt einde abortusrecht ‘historische zege voor witte levens’

Volgens het Republikeinse Congreslid Mary Miller is het om zeep helpen van het abortusrecht door het Hooggerechtshof ‘een historische zege voor witte levens’. Miller deed die uitspraak op een bijeenkomst… [...]

Poetin De oude wereld is voorbij

De Russische leider Poetin heeft de oude wereldorde begraven en zijn visie op de toekomst van Rusland en de wereld uiteengezet in een sleuteltoespraak. Poetin Er zijn nieuwe machtscentra ontstaan,… [...]

Deze financiële staatsgreep, ook bekend als Great Reset , is een planetaire takedown door financiële “insiders”

Great Reset Catherine Austin Fitts (CAF), uitgever van  The Solari Report  en voormalig Assistant Secretary of Housing (Bush 41 Admin.), stelt dat de zogenaamde “reset” er zo uitziet. Hoge voedsel- en brandstofprijzen… [...]

Duitsland is het middelpunt van een proxy-oorlog tussen de VS en Rusland

Het publiek in Duitsland is zich nog niet bewust van de omvang van de Duitse betrokkenheid bij de Amerikaanse proxy-oorlog in Oekraïne tegen Rusland. In een artikel van zaterdag gaf de… [...]

Indignatie is 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk, daarom is het tijd voor onze actie. Geen miljardair bezit ons, geen MSM controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

steun wij zullen zeer dankbaar zijn.

KLIK HIER OM TE DONEREN