vr. aug 12th, 2022
surveillancekapitalisme

Zo rondom de jaarwisseling begon ik na te denken, wat is er toch aan de hand? Voor het eerst geen visite op oudejaarsavond, geen volle kamer met de tafel vol oliebollen, bier en champagne. Gelukkig werd de kamer op nieuwjaarsdag gevuld met de kids en spraken we over koetjes en kalfjes. Ook de nieuwjaarsborrel die we een dag later ophaalden bij familie en kennissen leek anders te smaken dan andere jaren. Er hangt wat in de lucht, er heerst een bedrukte sfeer onder de mensen, wat is dat toch?

Naar 2-G?

Natuurlijk snap ik donders goed wat er speelt, het is dat verrekte virus. Of moet ik zeggen de regering met hun repressieve maatregelen. De wereld verandert en mensen durven niet meer vrijuit te spreken. Zelfs niet na een paar borrels als de tongen los komen, bang als men is voor verhitte discussies over de maatregelen ingevolge de Noodwet en het vaccinatieprogramma van de overheid. Er heerst verdeeldheid over het nut van de prik, nu blijkt dat de ziekenhuisopnames voornamelijk bestaan uit gevaccineerde patiënten. Niet geprikte patiënten zijn inmiddels in de minderheid terwijl de megafoon vanuit Den Haag i.s.m. de media omroepen om vooral een boostershot te halen vanwege de zoveelste gevaarlijke variant. Moet iedereen zelf bepalen zou ik denken. Ik kijk met enige schrik naar de maatschappelijke gevolgen van deze gezondheidscrisis en vrees de schadelijke gevolgen van de voorgestelde 2-G regeling die mogelijk door de Twee Kamer zal worden aangenomen. Deze verstrekkende maatregel sluit een bepaalde minderheid uit van essentiële zaken. Een groep die mogelijk groter wordt door twijfels over de boosterprik. In landen waar het ‘boosteren’ eerder is gestart nemen de besmettingen snel toe. De kans op het aanhouden van de desastreuze maatregelen van het “nieuwe Kabinet” is groot.

Lees ook:  Macron gaat het verliezen tegen de coronamaatregelen en het volk

Ondernemersrisico

Ik leef mee met het MKB waar de kleine ondernemers aangevallen worden in hun bestaanszekerheid. Ik heb grote waardering voor ondernemers die hun hart en ziel in de zaak steken. Ondernemers durven risico te nemen, een winstgevende zaak is onmisbaar. Winkeliers en horeca zien op tegen het opmaken van de jaarrekening 2021 die bij velen een negatief bedrag onder de streep opleveren. Ondanks de staatssteun via de NOW- en de TVL-regeling. De Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud en de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB zijn hoofdzakelijk bedoeld om de boel draaiende te houden. Personeel en vaste lasten worden vergoed, het negatieve bedrag door gemiste omzet niet. Dat heet ondernemersrisico. Vette winsten behoren tot het verleden. Een ondernemer moet winst maken voor de broodnodige investeringen. De tijd gaat snel, ondernemers die achterblijven haken af. Winst is pure noodzaak. Wat er nu gebeurt is dramatisch voor het MKB. De één z’n dood is de ander z’n brood. We zien dat de multinationale (internet)ondernemingen zoals Amazon, Bol.com en cs. garen spinnen bij de coronamaatregelen.

Verliezen MKB

De samenleving krijgt binnenkort de rekening gepresenteerd. Als de winstgevendheid van het MKB zwaar tegenvalt dan scheelt dat behoorlijk in de belastingopbrengsten. Net zo schadelijk voor de Schatkist is dat eventuele verliezen van ondernemers fiscaal verrekend mogen worden met de positieve inkomens over drie voorgaande kalenderjaren. Deze ‘carrybackregeling’ betekent dat betaalde belastingen over de goede jaren (deels) moeten worden terug gegeven. Ook kan van een voorwaartse regeling(carry-forward) gebruik gemaakt worden indien er geen achterliggende winstjaren bestaan. Voorwaartse verliesverrekening kan over 9 toekomstige kalenderjaren. Er is zelfs een tijdelijke coronamaatregel getroffen die het mogelijk maakt om al een voorlopige verliesverrekening aan te vragen indien men verwacht over het lopende kalenderjaar(lees ook 2021) verlies te maken. Deze vervroegde verliesaftrek(carry back) geldt ook voor vennootschappen.

Lees ook:  De nieuwe virusvariant legt het verwoestende beleid van kapitalistische regeringen over de hele wereld bloot.

Stijgende rente

De begrijpende lezer zal inzien dat hiermee heel veel belastinggeld is gemoeid. Zal de nieuwe Minister van Financiën dat ook inzien? Dat wordt pijn in de maag voor Sigrid Kaag. De tekorten op de Rijksbegroting zullen verder oplopen, niet alleen door lagere belastinginkomsten maar mede door de coronavergoedingen die worden gefinancierd met staatsleningen met negatieve rente. Overigens schommelt de rente op de 10-jarige obligatielening de laatste dagen rondom de nul procent. Een verdere stijging zou betekenen dat behalve de aflossing ook de rentelasten meer gaan drukken op de Rijksbegroting. Ooit was het beleid van centrale banken om bij oplopende inflatie de rente te verhogen om de geldontwaarding af te remmen. Nu loopt de prijsstijging ver vooruit op het beleid van de ECB. Het lijkt dat monetaire beleidsmakers de regie kwijt raken. De financiële markten bepalen de rente op staatsleningen door vraag en aanbod.

Nog meer inflatie?

Bij stijgende rentetarieven zien handelaren een stijgend risico. Om die reden loopt de rente op staatsleningen van landen met hoge staatsschulden zoals Italië flink op. Binnen de EU kan dat tot spanningen leiden binnen de eurozonelanden waardoor de euro onder druk zou komen te staan. Gevolg is verder oplopende inflatie door stijgende importprijzen, waardoor brandstof en voedsel nog duurder worden. Met de inmiddels achter ons liggende hoge inflatie gaan de lagere inkomens dat voelen in de portemonnee. Er is veel onvrede in de samenleving door de repressieve coronabeperkingen. Er is weinig nodig om de vlam in de pan te laten slaan. Misschien alvast een beperking invoeren op gebruik van energie? De gaspit en de thermostaat omlaag? We raken er aan gewend, toch?

Lees ook:  Sommige mensen profiteren van de COVID-19-pandemie

GW

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord