Connect with us

coronavirus

Lof der zotheid: een weekje (gebrek aan) Brussels covid beleid burgers zijn woest

Published

on

europa

Ons wekelijkse overzicht over het (gebrek aan) EU-beleid van de afgelopen periode.

In het kort: het geschil met Polen over EU-wetgeving en justitiële hervormingen escaleert; de coronacrisis is terug, een breuk met Turkije kon afgelopen maandag maar met moeite worden vermeden en de EU zal geen oplossing vinden voor de energiecrisis – echter: Rusland helpt. We lopen de zaken puntgewijs af.

Afgaande op wat we in de mainstream media lazen was het op europees vlak een rustige week. De EU-top is voorbij, iedereen heeft zich voorbereid op de G20-bijeenkomst en op COP26 – de klimaatconferentie in Glasgow.

Dinsdag faalden de energieministers in hun poging om een ​​oplossing te vinden voor de energiecrisis. Gelukkig kondigde Rusland aan het einde van de week aan dat het de gasvoorraden van de EU al aanvullen – een bericht waaop de (speculatieve) marktprijzen daalden.

De door de Europese Commissie gepresenteerde “gereedschapskist” bevat een lijst van maatregelen op korte en middellange termijn, maar die bestonden al lang voor de lidstaten en verschillende van hen hebben die al geïmplementeerd om de prijsstijging te beteugelen. Het zijn vooral hulpprogramma’s die in eerste instantie de “energiearmen” moeten redden, maar waarbij blijkt dat eigenlijk iedereen uit de subsidieruif vreet.
Het zijn zoals gebruikelijk weer acties van de onderlinge EU-lidstaten en zoals zo vaak doet Brussel niets tegen de schaarste en de speculaties op de gas- en elektriciteitsmarkt. Regeringen zoals die van Spanje, Frankrijk, Tsjechië, Griekenland en Roemenië stellen echter dat Brussel niet proactief genoeg is om de stijgende prijzen te beteugelen. Ze vrezen dat deze energiecrisis het economische herstel na de pandemie in gevaar kan brengen en zelfs sociale onrust kan veroorzaken, vergelijkbaar met de gele-hesjes-beweging in Frankrijk.

Inmiddels zijn er nogal wat politici die menen dat de coronacrisis terug weer terug is – gewelddadiger dan voorheen, ondanks de zogenaamd zo succesvolle vaccinatiecampagnes. Maar Brussel en vooral Duitsland zijn niet voorbereid, de Duitse “stoplicht”-coalitie is zelfs van plan om te versoepelen. De Europese Commissie had in het begin twee doelstellingen: de coronacrisis te boven komen door middel van een europabrede gecoördineerde vaccinatiecampagne – en mensen in staat stellen weer een normaal leven te leiden, met open grenzen en zonder discriminerende regels. Dat wat betreft het officiële verhaal. Gezegd werd dat de gezondheidsbescherming en de fundamentele vrijheden moeten in EU-landen moet worden gegarandeerd, maar daar zijn we verder van verwijderd dan ooit – ondanks het zichzelf op de borst klopen vanuit Brussel over “hun” aanpak.

In Brussel werd in de zomer gezegd dat 70 procent van de volwassenen in de EU al een vaccinatie had gekregen en daarmee de eerste “mijlpaal” had bereikt. De EU-commissie liet ook weten dat ook de EU-vaccinatiekaart zijn waarde heeft bewezen. Maar ook hier blijkt dat er veel te veel is beloofd. Met name in Oost-Europa is de beoogde vaccinatiegraad nog niet gehaald. In Roemenië neemt de “vierde golf” catastrofale vormen aan, met overvolle ziekenhuizen en veel doden. De Europese Commissie heeft de uitvoering van de vaccinatiecampagne niet beoordeeld en gehandhaafd. Ze vertrouwden op de statistieken en de goodwill van de lidstaten die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering.

Dat was een fout. Zelfs in Duitsland is het percentage van 70 procent nog niet in alle deelstaten gehaald. En zelfs in landen die de doelstelling hebben gehaald – zoals ons land en België – lopen de coronacijfers (lees: de positief getesten – niet mensen die corona hebben) nu weer op. In sommige gevallen worden de incidenties opnieuw bereikt zoals in april, toen slechts een minderheid van de bevolking werd gevaccineerd. Blijkbaar werkt de vaccinatie niet zoals verwacht – de Deutsche Führerin van de Europese Commissie Ursula von der Leyen had hoge verwachtingen gewekt. Mensen werd voorgehouden (niet alleen door haar, maar door zo goed als alle regeringsleiders en handlangers) dat ze met een volledige vaccinatie goed en duurzaam beschermd zouden zijn tegen COVID-19.
Nu is aangetoond dat het effect na zes maanden verdwijnt.

Het aantal positief getesten neemt toe – ook en vooral mensen die het “vaccin” van Biontech/Pfizer toegediend hebben gekregen, de prik die de voorkeur heeft van de Europese Commissie. Nu zou het een “booster”-vaccinatie moeten volgen – maar dat is slechts een vage hoop.

Klagen bij de Europese Commissie is niet mogelijk – die handelt “slechts” namens de lidstaten en heeft fabrikanten een licentie gegeven, met clausules in de aanbestedingscontracten die geheim worden gehouden. Zie de video van gisteren op onze site. Elke week weer blijkt dat het niet alleen bij onze overheid een puinzooi is, maar ook in Brussel. De niet-democratisch gekozen “leiders” dwalen maar gedachtenloos rond op een apenrots met driesterrenrestaurant.

Von der Leyen en Timmermans dachten een mooi punt te kunnen maken door het Europees nepparlement met onmiddellijke ingang te verplichten een werkverbod in te voeren voor niet-gevaccineerde parlementsleden. Dat heeft namens hen de Italiaan Sassoli verordonneerd. We vragen ons af of het wel verenigbaar is met het EU-recht.

De coronacommunicatie in de EU raakt steeds meer los van de realiteit. Terwijl de ziekenhuizen in Roemenië instorten en België een “vierde golf” vreest, viert commissiechef Von der Leyen nieuwe successen – het exporteren van vaccins over de hele wereld. Er is weer een “mijlpaal” bereikt, zei Von der Leyen in perfect Denglish. De EU heeft de afgelopen tien maanden wereldwijd meer dan een miljard doses vaccin geëxporteerd. Pfizer zal tevreden zijn over zoveel europese bereidwilligheid (en geld). “Vaccins die in de EU zijn gemaakt, zijn verzonden naar meer dan 150 landen op elk continent – van Japan tot Turkije, van het Verenigd Koninkrijk tot Nieuw-Zeeland, van Zuid-Afrika tot Brazilië.” Ook in Europa loopt volgens haar alles volgens plan. Meer dan 75% van de volwassenen in de EU is nu volledig gevaccineerd.

Ook hier zit ze weer te raaskallen. Onlangs kwam naar voren dat de officiële cijfers van het EU-agentschap ECDC niet overeenkomen met de werkelijkheid – er zijn inconsistenties geweest in ten minste één land (Denemarken). Daarnaast helpt een goed gemiddelde helemaal niet als sommige EU-landen ver achterblijven. In Roemenië is slechts ongeveer 30 procent van de bevolking volledig gevaccineerd. Daar “storten de ziekenhuizen in”, als we de mainstream media moeten geloven. En dan hebben we het niet over India (waar met succes het spotgoedkope ivermectine wordt ingezet), maar over een land midden in Europa. Maar daar zegt Von der Leyen niets over – de EU heeft immers noodhulp naar Roemenië gestuurd…. alleen veel te laat en te weinig. Met uitzondering van het kleine Caribische eiland Santa Luca sterven – volgens officiële cijfers – nergens anders ter wereld meer mensen aan Covid-19 dan in Roemenië.
Intussen wordt er al nagedacht over een derde prik, de zogenaamde “Booster” (de naam is waarschijnlijk ontleend aan het feit dat Pfizer haar winst opgestuwd wil hebben) – en dat terwijl er in de EU toch massaal is gevaccineerd. Maar kennelijk is – zols we daarnet al vertelden – de werking van het vaccin toch niet zo goed als werd voorgespiegeld.

Bij de burgerlijke vrijheden is de situatie enigszins anders. De Europese Commissie is hier verantwoordelijk – niet alleen voor de vrijheid van reizen in het Schengengebied, maar ook voor de basisrechten van de burgers in alle lidstaten. Maar ook hier werd te veel beloofd en te weinig afgedwongen. “Back to Schengen” was de slogan van de Europese Commissie, of “ReopenEU” (er is zelfs een website voor).
Maar er zijn nog steeds reisbeperkingen en de grondrechten van de burgers worden in rap tempo afgebroken.

Bovendien werd in lidstaten hun eigen variant van de EU-vaccinatiekaart ingevoerd – om de toegang tot restaurants, bioscopen of zelfs kantoren en andere werkplekken te beperken, zoals in Italië. Mensen die niet zijn ingeënt, worden gediscrimineerd, ook inons land. Maar daar zegt de Europese Commissie niets over. Als het gaat om LHBT-rechten in Hongarije of justitiële hervormingen in Polen willen ze wel in actie komen, maar als het gaat om burgerrechten in de coronacrisis duiken ze weer weg.

Frankrijk was het eerste grote EU-land dat het Europese vaccinatiecertificaat gebruikte om de vaccinatiedruk te verhogen. Nu wordt het systeem uitgebreid en blijft de noodtoestand gelden. Dienovereenkomstig zou in Frankrijk de noodtoestand moeten gelden tot 31 juli 2022 – ondanks de hoge vaccinatiegraad en de afnemende (vermeende) pandemie. Daarnaast wordt er het nationale “gezondheidspaspoort” verlengd. Het wordt gebruikt in restaurants, cafés, bioscopen, enz. en beperkt enorm de vrijheid van degenen die niet zijn gevaccineerd. Tienduizenden Fransen gingen in de zomer de straat op tegen hun “pass sanitaire”.

Italië verbiedt mensen om te gaan werken zonder bewijs van Covid-status, met ingang van 15 oktober 2021. Slovenië heeft mensen verboden om te winkelen of zelfs brandstof te kopen zonder een Covid-paspoort. Sinds 25 september 2021 is een QR-code of de CoronaCheck-app wettelijk verplicht voor toegang tot verschillende soorten openbare gelegenheden in ons eigen land. De introductie van deze Covid-paspoorten is vrijwel vlekkeloos verlopen; een groot deel van de Nederlandse bevolking gebruikt de app of een QR-code om toegang te krijgen tot een café of congres. De pseudowet op social distancing is geschrapt, maar de herfst komt eraan en we zien het aantal ziekenhuisopnamen omhoogschieten – net zoals ieder jaar het geval is met het begin van het griepseizoen. En dan zit onze overheid ook nog met heel wat covid-prikken van de verschillende producenten in de maag omdat er veel te veel gekocht zijn en ze minder effectief zijn gebleken dan beweerd.

De situatie in verschillende landen – en Nederland is daarop geen uitzondering – is dus dat je toegestane deelname aan de samenleving afhankelijk is van een app op een elektronisch apparaat. Centraal gezien zijn mensen dus afhankelijk van technologie onder toezicht van de overheid. Dit geeft de overheid controle over een oceaan van gestructureerde, real-world gegevens over burgers. Het is verre van zeker dat deze landelijke apps ooit weer uit de lucht zullen worden gehaald: voorbeelden zijn legio van “tijdelijke overheidsmaatregelen” die uiteindelijk nogal permanent werden. Natuurlijk zijn er veel inventieve uitbreidingen van de vereiste voor de Covid-status te bedenken – het zou kunnen worden gekoppeld aan paspoorten, rijbewijzen, enz. – en deze mogelijke (toekomstige) koppeling is ongekend in de geschiedenis.

Als we Covid-paspoorten beschouwen vanuit het perspectief van het Nederlandse kinderbijslagschandaal, dan zouden de vragen die we moeten stellen zijn: wat kan er gebeuren als dezelfde immorele groep ambtenaren die ons het toeslagenschandaal hebben gegeven, onze gegevens in handen krijgen? En: wat als ze met één druk op de knop mensen kunnen wegpoetsen waar ze een hekel aan hebben? Is het wenselijk dat de rijksoverheid zo’n hoeveelheid macht over haar burgers krijgt?

Regeringen, hun ministeries en de mainstream media lijken betrokken te zijn bij een gecoördineerde propagandacampagne. Het doel is om het publiek ervan te overtuigen dat elementen binnen de anti-lockdown, pro-vrijheidsbeweging radicaliseren. Er wordt met name een verhaal gecreëerd om de zogenaamde “anti-vaxxers” de schuld te geven. Het bewijsmateriaal dat wordt aangeboden om deze litanie van beschuldigingen te staven, is zwak tot niet-bestaand. Deze modus operandi lijkt op eerdere propaganda-operaties om de publieke perceptie van een dreiging te creëren.

Daarnaast staan regeringen over de hele wereld te popelen om de sociale media aan banden te leggen. Het betekent in feite niets anders dan mensen die informatie delen, hen die mogelijkheid via het internet moeilijker te maken. Bijvoorbeeld mensen die de beleidsreactie op de beweerde Covid-19-pandemie in twijfel trekken, maar het zet de deur open naar meer vormen van censuur. Daarnaast blijken overheden ook niet terug te deinsen voor het gebruik van false flag operaties: het inzetten van eigen “pionnen” om bijvoorbeeld een aanval te kunnen toeschrijven aan anti-vaxxers of anti-lockdown-demonstranten zou de staatsbelangen meer ten goede komen dan welke andere partij dan ook.

Het lijdt geen twijfel dat een grote minderheid van de mensen erg boos is over de reacties van het regeringsbeleid op Covid-19. Recente gewelddadige botsingen in Australië tonen de vluchtigheid van de situatie aan. Maar het gebruik van wapens, gepantserde voertuigen en extreem geweld in Australië, zoals we ook in Frankrijk en elders hebben gezien, werd vooral ingegeven door de staatsautoriteiten. Het is ook gebleken dat mensen die de beleidsreactie van Covid-19 in twijfel trekken, worden belasterd en aangevallen door de mainstream media en politici. Ze zijn bekritiseerd met denigrerende etiketten die er voortdurend op zijn aangebracht, zoals “anti-vaxxers”, “complottheoretici”, “Covid-ontkenners”, “wappies”, “a-sosialen” en zelfs “extremisten”.

De socialemediabedrijven werken samen met ministeries en wetgevende machten om alle kritiek van sceptici zoveel mogelijk te censureren. Hun meningen worden gemarginaliseerd in wat duidelijk een gecoördineerde inspanning is om hun meningen uit het reguliere discours te verdrijven. Ze zien hun zorgen zelden of nooit eerlijk vertegenwoordigd in de mainstream media. In talk=shows wordt meestal niet gedebatteerd, maar gesproken tussen gelijkgestemden. Misschien wel het meest irritante is dat het wetenschappelijke, medische en statistische bewijs dat critici aanleveren nauwelijks wordt erkend, laat staan dat er redelijkerwijs over wordt gedebatteerd, in het publieke domein.

Het enige dat telt is het bewijs. De meningen van de (vertegenwoordigers van de) mainstream media, en ook die van de zogenaamde alternatieve media, zijn niet relevant. Alleen het bewijs kan ons naar de feiten leiden – en alleen de feiten kunnen de waarheid onthullen. Voordat we geloven wat ons wordt verteld, zou iedereen zelf de bewijzen moeten onderzoeken en geen overhaaste conclusies trekken op basis van verhalen.

De toename van onderdrukking van de vrijheid van meningsuiting in onze zogenaamde westerse democratieën voedt onvermijdelijk woede en wrok. In zo’n koortsachtige omgeving is het mogelijk dat een kleine minderheid agressief, zelfs gewelddadig zal reageren – een somber scenario waar wij persoonlijk wel degelijk rekening mee houden (afgaande op gebeurtenissen in het buitenland).

Maar goed, we hebben ook nog de constitutionele crisis met en rond Polen die vooralsnog onopgelost blijft. Hoewel het hoofd van de Europese Commissie, Von der Leyen, een mogelijke uitweg schetste, is het geschil geëscaleerd – nu klaagt het Europees nepparlement ook de Commissie zelf aan. Omdat de Europese Commissie te weinig doet, hebben de EU-parlementsleden een rechtszaak aangespannen wegens nalaten. Ondertussen is de Poolse regering op ramkoers om de confrontatie met België aan te gaan.

De EU-Commissie wordt voor het Europese Hof van Justitie gedaagd omdat het nog geen nieuwe verordening heeft toegepast om schendingen van de rechtsstaat in EU-landen te bestraffen. Recentelijk heeft de juridische dienst van het parlement de klacht op verzoek van parlementvoorzitter David Sassoli ingediend bij het Hof van Justitie in Luxemburg, aldus een woordvoerster van het parlement. Het is een klap in het gezicht van Ursula von der Leyen. Het laat maar weer eens zien dat de EU-elites hopeloos verdeeld zijn als het om Polen gaat.

Alsof we nog niet genoeg zorgen hadden komt nu ook de Taiwanese crisis tot een hoogtepunt. Ook hier volgt de Europese Unie de orders uit de VS slaafs op en bereidt zij een breuk voor met haar eerdere “één-China”-beleid (die de Volksrepubliek China erkent als de enige wettelijke regering). Dit leidt tot verdere spanning. Kort voor de G20-bijeenkomst waarschuwde de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi het Westen zich niet te “bemoeien” met de kwestie Taiwan. De VS en de EU zouden hiervoor “een prijs” betalen.
Terwijl de relatie met China merkbaar verkoelt, zoekt de EU dus toenadering tot Taiwan. Minister van Buitenlandse Zaken Joseph Wu kwam naar Brussel voor een “geheim” bezoek en de EP-leden zullen spoedig naar het eiland vliegen. De VS wrijven zich in de handen bij het zien van zoveel naïviteit.

Washington speelt al geruime tijd de Taiwanese kaart om China in het defensief te plaatsen. De Amerikanen zetten vraagtekens bij het één-China-beleid dat ze ooit voerden en het min of meer in het geheim bewapenen van Taiwan. De EU volgt heel snel – ook al presenteert ze het natuurlijk heel anders. Het redelijk geheime en zogenaamd “informele” bezoek van Wu zou alleen over handelsbeleid gaan; Brussel is vooral geïnteresseerd in halfgeleiders uit Taiwan. Zegt men. En als binnenkort een handvol europarlementariërs naar het eiland vliegt, gaat het officieel over “nepnieuws” en desinformatie. Daar is sinds kort een aparte commissie voor in het Europees nepparlement – en die wil haar “knowhow” doorgeven.

In het licht van China’s aanhoudende “militaire wapengekletter” jegens Taiwan nemen de VS en hun westerse bondgenoten nu een hardere houding aan ten opzichte van China en vergroten ze de steun voor Taiwan.

Wat deze zaak betreft hebben we vooral te maken met desinformatie uit de VS. De Amerikanen hebben onlangs beweerd dat Chinese jachtpiloten het luchtruim van Taiwan binnenkomen met “recordaantallen” en met agressieve bedoelingen. In werkelijkheid gaat het om een ​​door Taiwan zelf gedefinieerd “luchtbewakingsgebied” dat zich tot ver buiten het Chinese vasteland uitstrekt. Maar zelfs mainstream media hebben de verkeerde voorstelling van zaken van het Pentagon overgenomen. Ook het handelsbeleid kan de nieuwe interesse in Taiwan niet echt verklaren. Handel met China is voor de EU duizend keer belangrijker dan een hypothetische uitwisseling van goederen met het afgescheiden eiland. In werkelijkheid gaat het over politiek, geopolitiek. En opnieuw blijkt het Europees nepparlement een “avant-garde” te zijn. De parlementsleden hebben een (niet-bindende) resolutie aangenomen waarin zij met de VS meegaan. Dit vereist niet alleen dat de Europese Commissie onderhandelingen aangaat over een investeringsovereenkomst. De parlementsleden willen ook een “kantoor van de Europese Unie in Taiwan” openen, een voornemen dat door Peking sterk veroordeeld is.

Hoe kan de EU er zeker van zijn dat Peking geen aanstoot zal nemen aan al die besprekingen? Het land kibbelt al met verschillende lidstaten over hun diplomatieke activiteiten met Taiwan, dat het ziet als een manier om de aanspraken van het eiland op een eigen staat te ondersteunen. De Tsjechische Republiek en Slowakije zijn gewaarschuwd voor vergelding, terwijl China al op gespannen voet staat met Litouwen nadat laatstgenoemde met Taiwan was overeengekomen om de facto ambassades in hun respectieve hoofdsteden te openen. Het is zaak dat alle partijen tot bedaren kmoeten omen om een ​​militaire escalatie in de regio te voorkómen – een escalatie die nu al broeit.

Dan hebben we ook nog de moeilijke verstandhouding tussen de EU en Turkije. In het dispuut met NAVO-bondgenoot Turkije hebben de Amerikanen en Europeanen een meloen ingeslikt – omwille van de lieve vrede. De VS en de EU hebben de ambassadeurscrisis in Turkije bezworen – door te beloven zich niet te mengen in de interne aangelegenheden van het land. Sultan Erdogan heeft meer bereikt dan hij had durven hopen.

De versoepeling kwam met een tweet van de Amerikaanse ambassade in Ankara: “vanaf nu zal artikel 41 van het Verdrag van Wenen inzake diplomatieke betrekkingen worden nageleefd”, aldus de Amerikaanse missie. Dit artikel zegt dat diplomaten de wetten en regels van het ontvangende land gehoorzamen – en zich niet bemoeien met binnenlandse aangelegenheden. Dat is precies wat Erdogan wilde bereiken (en iets waaraan Amerikanen zich in principe niets van aantrekken). Dat hij een tiental ambassadeurs toch niet het land uit stuurt, is een kleine troost. Omdat de VS – en in haar kielzog ook de EU – hebben toegegeven kan Erdogan zich nu als winnaar presenteren – en hoeft niet bang te zijn voor nog meer economische turbulentie, die zeker zou hebben geleid tot de uitzetting van de westerse diplomaten.

De vraag die overblijft is waarom de VS toegeven – en waarom de EU zich verschuilt achter haar grote broer. Wat heeft Erdogan zo dringend nodig dat we hem moeten sparen? En waarom zou artikel 41 alleen van toepassing moeten zijn in Turkije – en niet ook in Rusland of China, waar het Westen zich dagelijks bemoeit met binnenlandse aangelegenheden? Of zou het iets te maken hebben met de angst van Brussel dat Erdogan de poorten naar Europa weer wagenwijd openzet?

Tenslotte: de EU kreeg in 2012 de Nobelprijs voor de vrede als erkenning voor “zes decennia van bevordering van vrede en verzoening” in Europa. In zijn dankwoord in Oslo zei de toenmalige voorzitter van de Europese Commissie, José Manuel Barroso, dat de wereld “kon rekenen op onze inspanningen om te strijden voor duurzame vrede, vrijheid en gerechtigheid”.

Nog minder dan een decennium later zet de EU twee grote stappen om haar defensiecapaciteit te versterken en militaire conflicten aan te gaan door regeringen buiten het blok op te leiden en uit te rusten. Te midden van de Covid-19-pandemie zijn deze ontwikkelingen onder de radar gebleven, maar ze vertegenwoordigen een aanzienlijke uitbreiding van het veiligheidsbeleid met verstrekkende gevolgen.

Vorig jaar december werd overeenstemming bereikt over een Europees defensiefonds (EDF) van 8 miljard euro, gericht op het ontwikkelen en verwerven van nieuwe wapens en technologie voor militairen in de EU en daarbuiten. De EU heeft eerder dit jaar ook de Europese vredesfaciliteit (EPF) gelanceerd, een mechanisme dat het vermogen van het blok zal vergroten om niet-Europese strijdkrachten over de hele wereld te voorzien van training en uitrusting – inclusief, voor het eerst, wapens. En dat noemt Brussel dus een vredesfaciliteit….

Frankrijk en Duitsland, de Europese Commissie en een meerderheid van de leden van het Europees Parlement hebben aangedrongen op deze instrumenten om de Europese macht in het buitenland te vergroten. Ze wijzen op conflicten in het Midden-Oosten, de Sahel en Oekraïne, en de meer isolationistische richting die de VS ingenomen hebben, als rechtvaardiging.

De tweelinginitiatieven zullen de economische en diplomatieke invloed van de EU versterken met een flinke dosis “hard power”, zeggen voorstanders die ook wijzen op de inefficiëntie van 27 nationale legers die hun eigen nieuwe wapensystemen aanschaffen. Maar waar het natuurlijk ook om gaat is dat de maatregelen ook en vooral de Europese (lees: Franse en Duitse) wapenindustrie ten goede zullen komen doordat ze onderzoeks- en ontwikkelingsfondsen en nieuwe afzetmogelijkheden voor wapenverkoop in het buitenland opleveren.

Zouden we bijna nog de wintertijd-invoering vergeten. Normaal gesproken zou het dit jaar moeten eindigen – maar de Europese Unie is niet eens in staat tot zo’n kleine maar belangrijke hervorming voor de burgers…..

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

coronavirus

Chats van Von der Leyen over vaccindeal blijven geheim

Published

on

Von der Leyen

Heeft Pfizer de EU bedrogen met de miljardendeal voor Covid-vaccins? Chats van Commissievoorzitter Von der Leyen zouden het antwoord kunnen bieden. Maar de EU wil ze niet vrijlaten. Critici zien het recht op toegang tot informatie in gevaar.

De EU-commissie wil de gesprekken van Ursula von der Leyen met Pfizer-topman Albert Bourla geheim houden. Von der Leyen sloot in het voorjaar van 2021 een Covid-vaccindeal van een miljard euro in berichten en telefoontjes met Bourla – maar de berichten vielen niet onder de EU-wet op de vrijheid van informatie, stelt de commissie.

Er is veel kritiek op de deal van de EU met Pfizer. Tot op heden heeft de Commissie alleen bewerkte versies van de koopovereenkomsten ingediend. De prijs van de vaccins en belangrijke contractvoorwaarden blijven geheim. Een rapport van de Financial Times roept echter twijfels op of de EU bij de aankoop is opgelicht. Volgens de krant, die delen van de deal kon zien, betaalde de EU aanvankelijk € 15,50 per dosis, maar na de deal stegen de kosten tot € 19,50 per dosis.

Gemaakt voor 3 euro, verkocht voor 19,50 euro

De People’s Vaccine Alliance , een alliantie van humanitaire organisaties, berekent op basis van een onderzoek van Imperial College London dat een enkele dosis van het vaccin voor minder dan drie euro kan worden geproduceerd. Volgens deze berekening had de deal van Von der Leyen het farmaceutisch bedrijf Pfizer een overschot van zo’n 31 miljard euro kunnen opleveren. De NGO Public Citizen, die in verschillende landen niet-geredigeerde Pfizer-vaccincontracten heeft kunnen bekijken, vertelde de Washington Postdat het bedrijf zijn onderhandelingsmacht als een van de weinige makers van een effectief Covid-vaccin gebruikt om “risico’s te verschuiven en de winst te maximaliseren”. In de geïnspecteerde contracten “worden de belangen van Pfizer consequent boven de eisen van de volksgezondheid gesteld.”

Nadat de New York Times bericht had over de directe lijn tussen Von der Leyen en Bourla , diende netzpolitik.org een aanvraag in om de chats vrij te geven . Maar de commissie weigerde de aanvraag helemaal te onderzoeken. Omdat berichten via sms, WhatsApp en andere messengers “van korte duur” zijn en dus geen documenten in de zin van de EU-verordening over documenttoegang.

Europarlementariër ruikt “vingerhoed rechtvaardigingen”

De algemene weigering van ons verzoek om het nieuws tussen Von der Leyen en Bourla is duidelijk wangedrag van de kant van de EU-commissie, oordeelde de EU-ombudsvrouw Emily O’Reilly in antwoord op onze klacht. Parlementsleden en ngo’s spraken ook hun verontwaardiging uit over het gebrek aan transparantie van de Commissie. “Wat er op de telefoon van Frau von der Leyen gebeurt, is politiek”, zei de groene EU-politicus Daniel Freund . “Het kan niet zo zijn dat journalisten flauwe rechtvaardigingen krijgen en worden afgewezen. […] En het kan niet zo zijn dat de toegang tot centrale documenten weer wordt verhinderd doordat Ursula von der Leyen sms-berichten verwijdert .”

Maar ondanks de kritiek wil de commissie het nieuws geheim houden. In een vandaag, woensdag gepubliceerd antwoord aan ombudsvrouw O’Reilly , schrijft de EU-autoriteit dat ze niet eens “kortstondige” documenten zoals sms- en messenger-berichten bewaart en daarom geen toegang tot ze kan verlenen. Ze reageert niet op het verzoek van de ombudsvrouw om de applicatie van netzpolitik.org opnieuw te onderzoeken  en daadwerkelijk te beoordelen of ze de chats mag publiceren of niet.

Recht op toegang tot informatie ‘ernstig ondermijnd’

Aan de andere kant heeft de EU-commissie aangekondigd dat ze met andere EU-instellingen zal samenwerken om nieuwe richtlijnen te ontwikkelen voor de interne afhandeling van sms- en messenger-berichten. De Commissie verwijst naar een aanbeveling van de EU-Raad aan haar werknemers om dergelijke berichten alleen te gebruiken voor “kortstondige chats over openbare of niet-gevoelige inhoud”. Dit zou het uitgangspunt kunnen zijn voor een gemeenschappelijke richtlijn voor alle EU-instellingen. Daarmee wil de Commissie waarschijnlijk een argumentatiebasis creëren, zodat zij ook in de toekomst chats niet hoeft te archiveren.

Experts van het maatschappelijk middenveld vrezen dat het standpunt van de Commissie een enorme juridische maas in de toegang tot documenten creëert. “Als we niet eens om sms-berichten kunnen vragen, hoe moeten we dan weten of het echt vluchtige zaken of belangrijke beslissingen zijn?”, vraagt ​​Helen Darbishire, directeur van de organisatie voor vrijheid van informatie Access Info, zich af.

De realiteit is dat een groot deel van de overheidsactiviteiten in Europa en wereldwijd via verschillende communicatiemiddelen verlopen, waaronder sms, WhatsApp en andere berichtenplatforms. “Het recht op toegang tot informatie zal ernstig worden ondermijnd als we er geen toegang toe hebben”.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

coronavirus

Biontech : De farmaceutische industrie maakt geen geheim van haar intentie om mensen te chippen

Published

on

Biontech

De farmaceutische Biontech industrie maakt geen geheim van haar intentie om mensen te chippen – toch wordt dit in de reguliere media fel afgedaan als onzin.

Dit is al verleden tijd:

“Een korte prik. Een beetje pijn. Afgerond. Het duurt minder dan tien minuten voordat een datachip ter grootte van een rijstkorrel onder de huid wordt geïmplanteerd – en het leven verandert ingrijpend. Vervelende alledaagse situaties zoals vergeten sleutels, achtergelaten portemonnees of verlopen paspoorten behoren dan tot het verleden. De chip, meestal geïmplanteerd in de vingertop, verzendt alle benodigde gegevens en ontlast u van de last van het onthouden” (1).

Nou, het zal waarschijnlijk geen chip ter grootte van een rijstkorrel zijn die in een spuit past waarmee men zogenaamd, maar nooit bewezen heeft, “immunisatie tegen corona”. Maar de digitale wereld gedijt op miniaturisering en de verbinding tussen technologie en het menselijk organisme is een van de natte dromen van transhumanistische ‘wereldleiders’ . Het draait allemaal om chips in het nanobereik en er wordt al lang geëxperimenteerd met dergelijke chips voor het monitoren en controleren van biologische organismen (2).

Los van het feit dat het er niet om gaat hoe nanochips in het menselijk organisme komen, maar dat het überhaupt zou moeten gebeuren. Of misschien al gebeurt? De “feitencheckers” in de “waarheidsmedia” zijn geobsedeerd met het wegwuiven van elke verdenking die in deze richting gaat:

“Avontuurlijke complottheorieën doen niet alleen de ronde op sociale netwerken. Staat Bill Gates uiteindelijk achter Corona omdat hij ons zijn vaccin wil opdringen en een chip wil implanteren?” (3).

Ja, ja, steeds weer Bill Gates. Personalisatie is een zeer krachtig hulpmiddel om elke ongewenste context te vervagen. Door vaardige woordkeuze komt de “samenzweringstheorie” – wij noemen de hele zaak beter, want waarheidsgetrouwer, een gegronde verdenking – eindelijk belachelijk. Zo wordt pseudo-journalistiek beleefd, in bovenstaand voorbeeld dat van ZDF.

‘S Werelds best verkochte “vaccin tegen corona” is dat van de Pfizer-groep, bijna uit de hoed getoverd door het Duitse bedrijf Biontech, dat al jaren afhankelijk is van de geldinfuus van verschillende geïnteresseerden. In november 2020 schonk de Bill & Melinda Gates Foundation (BMG) 4,9 miljoen dollar aan dit bedrijf, dat in het verleden altijd financieel vast zat, ruim op tijd voor de start van de wereldwijde “coronavaccinatiecampagne” (4).

“Grappig genoeg” is BMG ook een investeerder in Biontech – en daarmee de primeur voor de verkoop van het genetisch gemanipuleerde serum. Overigens vond de intrede als belegger plaats in september 2019, net op tijd voor het “uitbreken van de pandemie” (5). Nu weet de lezer hoe een stichting die zich altijd presenteert als een vereniging van filantropen rijker en rijker kan worden.

Kan Oliver Klein van ZDF (zie citaat hierboven) zulke complexe verbanden herkennen, zelfs begrijpen? Omdat het op de een of andere manier zijn vaccin is, dat van Bill Gates, dat hier wordt gespoten. En dat het opgelegd zal worden, het “vaccin”, zou nu langzaam bij iedereen door moeten dringen.

We beleven een gigantische, wereldwijde verkoopcampagne, geflankeerd door willekeurige, niet-democratische staatsmaatregelen. Dus wat ZDF ons als verlichting wil verkopen, wordt uiteindelijk een teken van incompetentie, desinformatie en propaganda.

Pfizer is niet Bill Gates, toch. Maar het is misschien niet helemaal irrelevant om te weten dat in februari 2020, net op tijd voor de ‘pandemie-uitbraak’, Susan Desmond-Hellmann werd gekozen in de raad van bestuur van Pfizer. Nu kan iedereen raden waar Desmond-Hellmann de afgelopen zes jaar aan het ravotten was. Een schot in de roos: ze was eigenlijk de CEO van de Gates Foundation. Het is natuurlijk volkomen duidelijk dat BMG geen financiële belangen heeft in Pfizer – of wel (6)?

Daarnaast schonk de Bill Gates Foundation in september 2016 ook de Pfizer Group het vrij aanzienlijke bedrag van 17,252 miljoen US dollar (7). Iedereen die nu concludeert dat de stichting winstgevende investeringen heeft gedaan, zoals bij Biontech (zie hierboven) en niet alleen vandaag, ook bij Pfizer, is spot on (8).

Dat brengt ons terug bij Albert Bourla. Zoals ik al zei, is hij een van de directeuren van Pfizer. In een paneldiscussie op het World Economic Forum in Davos (WEF) reageerde hij als volgt op een relevante vraag:

“Stel je een biologische chip voor in een pil die bij inslikken in de maag gaat en een signaal afgeeft. (…) Stel je de toepassingen voor, de mogelijkheid om mensen aan te sturen. (…) Wat er op dit gebied gebeurt, is fascinerend” (9).

Om eerlijk te zijn, ik was achterdochtig toen ik het citaat zag, dus ik heb de bron onderzocht. Hier eerst als audio stuk:

Albert Bourla, CEO van Pfizer, over elektronische trackingchips in pillen, goedgekeurd door de FDA

Ik kon het nog steeds niet echt geloven, maar uiteindelijk vond ik de originele bron (v2). Als kroon op het werk wil ik u vertellen dat deze uitspraak van Albert Bourla dateert van januari 2018. Zoals je kunt zien, was de Pfizer-baas enthousiast over zijn visioenen en wees alsjeblieft niet zo naïef om te geloven dat hij dit destijds, meer dan vier jaar geleden en voor het elite WEF-forum, uit pure grappen en gek doen.

En nu, als klap op de vuurpijl, is Albert Bourla ook deelnemer aan de Bilderbergconferentie, die een paar dagen geleden heel rustig en heimelijk werd gehouden in de hoofdstad van het afbrokkelende rijk (10).

Vraag in de Matrix: Wordt er aan nanochips gewerkt om mensen te controleren en te sturen? Neeeeee, nooit!!!

Mogen de blinden en doven hun ogen en oren blijven bedekken. De hele zaak stinkt naar de hemel.

Blijf a.u.b. alert, beste lezers.

Bronnen en opmerkingen:

(Algemeen) Dit artikel uit  Ped’s Views  is gelicentieerd onder een  Creative Commons -licentie  ( Naamsvermelding – NietCommercieel – GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal ). Het kan worden gedistribueerd en gereproduceerd zolang de licentievoorwaarden worden nageleefd. Als je linkt naar andere artikelen uit de visie van Ped, vind je daar ook de externe bronnen die de stellingen in de huidige tekst ondersteunen. Laatst bewerkt: 7 juni 2022.

(1) 23-05-2022; dagelijkse spiegel; Datachips in het lichaam – horror of hoop?; https://www.tagesspiegel.de/politik/der-digitale-mensch-datenchips-im-koerper-horror-oder-hoffnung/19840472.html
(2) 07.10.2010; scinexx, Universiteit van Buffalo (VS); dieren op afstand bestuurd door nanodeeltjes; Onderzoekers gebruiken magnetische deeltjes om celfuncties specifiek te verstoren of te stimuleren; https://www.scinexx.de/news/technik/tiere-durch-nanoparticle-fernsteuerung/
(3) 30 december 2020; ZDF; Oliver Klein; De gekste complotmythes van 2020; https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/corona-verschwoerungstheorien-2020-100.html
(4) BMG; Database met toegezegde subsidies; Toegezegde subsidies Biontech;https://www.gatesfoundation.org/about/committed-grants?q=Biontech#committed_grants ; opgehaald: 2022-06-01
(5) september 2019; BMG; Strategisch Investeringsfonds; Biontech; https://sif.gatesfoundation.org/investments/biontech/ ; opgehaald: 2022-06-01
(6) 2020-02-04; Pfizer; Susan Desmond-Hellman gekozen in de raad van bestuur van Pfizer; https://investors.pfizer.com/Investors/News/news-details/2020/Susan-Desmond-Hellmann-Elected-to-Pfizers-Board-of-Directors-04-02-2020/default.aspx
(7) 29-12-2012; Pfizer; Private en publieke partners verenigen zich om tegen 2020 10 verwaarloosde tropische ziekten te bestrijden;https://investors.pfizer.com/Investors/News/news-details/2012/Private-and-Public-Partners-Unite-to-Combat-10-Neglected-Tropical-Diseases-by-2020-01-29- 2012/default.aspx
(8) BMG; Database met toegezegde subsidies; Toegezegde subsidies Pfizer; https://www.gatesfoundation.org/about/committed-grants?q=pfizer ; Opgehaald: 2022-06-01
(9) 2022-01-18; WEF-bijeenkomst; Albert Bourla op het World Economic Forum 2018 is enthousiast over elektronische nalevingspillen; https://www.youtube.com/watch?v=1NR1b2NmD4A
(10) Deelnemerslijst van de Bilderberg Conferentie 2022; https://bilderbergmeetings-org.translate.goog/press/press-release/participants?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp ; opgehaald: 07.06.0222
(v1) WEF, Martin Schwab, Albert Bourla, CEO van Pfizer, biologische chips; Bron: WEF; https://www.youtube.com/watch?v=1NR1b2NmD4A ; of hier:
(v2) 25/01/2018; WEF; Gezondheid transformeren in de vierde industriële revolutie; https://www.youtube.com/watch?v=Uio8X1h0H-E

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

coronavirus

Biden betaalt veel geld voor de nieuwste flop van Pfizer

Published

on

pfizer

De regering-Biden betaalt 10,6 miljard dollar aan belastinggeld voor Paxlovid van Pfizer, het niet-originele en ineffectieve Covid-19-medicijn van Pfizer.

In november 2021 betaalde het Witte Huis medicijnmaker Pfizer bijna $ 5,3 miljard voor 10 miljoen behandelingskuren van zijn experimentele  Covid-19-behandeling,  Paxlovid, een antivirale combinatie van nirmatrelvir en ritonavir.

Ritonavir werd ontwikkeld in 1989 en nirmatrelvir werd ontwikkeld in 2020. Met andere woorden, Paxlovid is niet helemaal opnieuw ontwikkeld om Covid-19 te behandelen; de verbindingen bestonden al.

In december 2021 beweerde Pfizer dat de eerste onderzoeksresultaten aantoonden dat Paxlovid het risico op  ziekenhuisopname en overlijden met bijna 90 procent verminderde bij mensen met milde tot matige coronavirusinfecties. Zonder context is deze verklaring schromelijk misleidend. Vrijwel iedereen die de bestaande Covid-19-mutatie krijgt, zal een milde of matige ziekte hebben, maar de medicijnmaker beperkte zijn onderzoek tot mensen die niet waren gevaccineerd en het grootste risico liepen op het virus vanwege leeftijd of gezondheidsproblemen, zoals obesitas.

Een bijgewerkte, recentere analyse van 1.153 patiënten (van de mogelijke 2.246 patiënten) toonde een flauwe, niet-significante relatieve risicoreductie van 51 procent. Een subgroepanalyse van 721 gevaccineerde volwassenen met ten minste één risicofactor voor progressie naar ernstige Covid-19 toonde een niet-significante relatieve risicovermindering bij ziekenhuisopname of overlijden (behandelingsarm: 3/361; placebo: 7/360).

Volgens het officiële  persbericht van 14 juni van Pfizer toonden de resultaten van de fase 2/3 van de  gewijzigde  Paxlovid EPIC-SR-studie (Evaluatie van proteaseremming voor COVID-19 bij patiënten met een standaardrisico), met mijn nadruk:

  • Het nieuwe primaire eindpunt van zelfgerapporteerde, aanhoudende verlichting van alle symptomen gedurende vier opeenvolgende dagen  werd niet gehaald .
  • Pfizer zal  de deelname aan de EPIC-SR-studie stopzetten  vanwege het lage aantal ziekenhuisopnames of overlijden in de populatie met standaardrisico.

Verscholen in het persbericht van Pfizer was het volgende financiële goudklompje voor investeerders: “De resultaten van deze aanvullende analyses zullen naar verwachting geen invloed hebben op de omzetverwachtingen van Pfizer voor het volledige jaar 2022.” De reden daarvoor is: Pfizer  heeft al $ 5,3 miljard in handen van belastingbetalers en heeft de “blockbuster-status” vastgehouden (gedefinieerd als een miljard dollar aan verkoop van een enkel medicijn).

Naast de reeds toegezegde $ 5,3 miljard, kondigden de VS in januari een vertrouwelijke aanvullende “verbintenis” aan om  nog eens 10 miljoen doses te bestellen  (tegen de prijs van 5,3 miljard dollar meer, voor een totaal van 10,6 miljard dollar), wat Pfizer een zeer gewilde na ” super  blockbuster-status” (gedefinieerd als 10 miljard dollar aan verkoop van een enkel medicijn). De administratie bleef “vastbesloten om door te gaan met de [extra] aankoop”, aldus een Bloomberg-rapport van april 2022.

Volgens Bloomberg zocht het Witte Huis aanvankelijk $ 22,5 miljard aan nieuwe pandemiefinanciering. Democraten waren eerder dit jaar bereid iets meer dan $ 15 miljard op te nemen in een brede rekening voor overheidsuitgaven, maar deze werd verwijderd na onenigheid met de Republikeinen over de vraag of deze moest worden gecompenseerd door bezuinigingen elders in de regering.

De senaatswet van $ 10 miljard bevatte een vereiste dat ten minste de helft van het geld aan therapieën moet worden besteed, maar waarom gokte Biden  elke dollar  op één enkel medicijn van één enkele medicijnfabrikant? Waarom werd Pfizer gekozen om alleen aan de therapeutische clausule te voldoen?

Zoals we hebben gezien, werken FDA Emergency Use Authorizations (EUA’s) niet altijd zoals ze zouden moeten, maar in dit geval was het vanwege een manipulatieve actie van Pfizer en een riskante weddenschap van het Witte Huis van Biden.

Dat komt omdat Pfizer zonder publieke vermelding in het geheim zijn eigen lat had verlaagd na zijn EUA  nadat  het Witte Huis had toegezegd $ 5,3 miljard dollar aan product te kopen. Pfizer verklaarde:

Na de autorisatie voor gebruik in noodgevallen van Paxlovid voor personen met een hoog risico op progressie naar ernstige COVID-19, werd  het protocol gewijzigd om personen met een hoog risico uit te sluiten en de inschrijving van patiënten zonder risicofactoren voor progressie naar ernstige COVID-19  die niet waren gevaccineerd, of wiens laatste COVID-19-vaccinatie meer dan 12 maanden na inschrijving plaatsvond. (nadruk toegevoegd)

Op deze manier was Pfizer in staat zijn medicijn toe te dienen aan een minder ernstig zieke en gezondere populatie in de hoop een superieur werkzaamheidssignaal en een verminderd veiligheidssignaal te hebben, maar het kon  nog steeds  geen adequaat klinisch effect laten zien op een van zijn prospectief opgestelde protocollen. eindpunten.

Om het protocol na indiening door de FDA te wijzigen, had Pfizer formeel en schriftelijk met de FDA moeten communiceren. Een  voormalig niet-wetenschappelijk  directeur van Pfizer,  Patrizia Cavazzoni , nu het hoofd van het Center for Drug Evaluation and Research van de FDA, zou de verandering moeten goedkeuren. Interessant is dat de wijziging van het protocol van Pfizer zo strak werd gehouden dat het niet publiekelijk bekend was tot het Pfizer-persbericht van juni 2022.

Ongeveer een week eerder  had YaleMedicine van de Yale University  zelfs een lang artikel gepubliceerd over de voordelen van Paxlovid, waarin de verouderde oorspronkelijke protocoleindpunten werden geciteerd. Op 7 juni had de CEO van Pfizer, Albert Bourla, plannen aangekondigd om meer dan $ 100 miljoen uit te  geven om de productie van Paxlovid te verhogen en toegewijd aan het aannemen van honderden nieuwe werknemers om de schijn op te houden met het Witte Huis en Pfizer-investeerders.

Paxlovid is niet het eerste voorbeeld van “geheime” en wetenschappelijk twijfelachtige beslissingen die buiten de standaardkanalen van de FDA worden genomen onder toezicht van Patrizia Cavazzoni. Ongeveer een jaar geleden waren er geheime bijeenkomsten rondom Biogen’s monoklonale antilichaamgeneesmiddel aducanumab (Aduhelm) voor de ziekte van Alzheimer, dat miljarden dollars waard was, en dat in elk onderzoek niet voldeed aan de veiligheids- en werkzaamheidsnormen.

Na  een controversiële  en mogelijk illegale en onethische  back-channel ontmoeting met de leidinggevenden van Biogen , werd het medicijn van Biogen echter goedgekeurd door Cavazzoni tegen advies van leden van de FDA-adviescommissie en FDA-medewerkers.

Cavazzoni bevestigde haar beslissing door een komisch  ontoereikende rechtvaardiging van 1,5 pagina’s te schrijven, die meestal de mening van anderen citeerde en niets deed om hun discutabele hypothesen aan te pakken. Bijna elke medische commentator schold Cavazzoni’s goedkeuring van aducanumab uit en noemde het dingen als ” valse hoop “, ” slecht medicijn “, ” schandelijk “, ” gevaarlijk “, ” een ramp ” of ” een nieuw dieptepunt “. De omstandigheden rond de klinische resultaten van Paxlovid van Pfizer zijn eveneens verschrikkelijk.

Maar in tegenstelling tot Biogen kon ik zelfs  geen  online verslag vinden van een vergadering van Cavazzoni die de protocolwijziging voor Paxlovid rechtvaardigde, laat staan ​​een adequate. Pfizer zou een gedetailleerde motivering hebben moeten geven in zijn protocolwijziging en de FDA hield die verzoeken en wijzigingen geheim. Het is gewoon weer een voorbeeld van het totale  gebrek aan transparantie van de FDA .

Een jaar geleden meende ik in een opiniestuk dat  Cavazzoni twijfelachtige beslissingen zou blijven nemen  vanwege haar nauwe banden en lange geschiedenis van dienstverband bij Big Pharma. Het grootste deel van Cavazzoni’s carrière laat zien dat ze werkt als een niet-wetenschappelijke Big Pharma-manager.

Ze heeft ook een opvallend gebrek aan fundamentele wetenschappelijke of onderzoekservaring voor het bekleden van zo’n kritieke positie op het gebied van de volksgezondheid. Helaas had ik gelijk, maar het zijn de belastingbetalers die de kosten van de mislukte Paxlovid-gok zullen dragen.

Waarom heeft het Witte Huis een blanco cheque van belastinggeld afgeschreven voordat het definitieve bevindingen kreeg?

Het is niet zo dat Pfizer om geld kwetst of dat Amerikanen niet al meerdere goedkope,  generieke alternatieven hebben  met omvangrijke peer-reviewed bewijzen achter zich, die tientallen en honderdduizenden patiënten bestrijken. Toch negeerde het Biden Witte Huis de historische wijsheid van de  Spreuken van Ahiqar en koos ervoor om “twee in de hand weg te gooien (dwz hydroxychloroquine en ivermectine) voor één in de bush (Paxlovid).”

We weten al een tijdje dat de dominante gemuteerde varianten van Delta en Omicron (die  volgens de CDC >99 procent  van de huidige gevallen uitmaken) meestal milde infecties hebben veroorzaakt. Het aantal sterfgevallen en ziekenhuisopnames door Covid is gedaald, omdat de meeste mensen tegenwoordig slechts minimale tot matige  verkoudheidssymptomen krijgen  . Zelfs Johns Hopkins laat  recorddieptes  zien in Covid-19-gerelateerde ziekenhuisopnames op de IC.

Pfizer heeft zijn experimentele product misschien overdreven en bedrieglijk geweest door zijn protocol te wijzigen zonder het publiek te informeren. Door Pfizer te vertrouwen en een aanzienlijke gok te wagen met belastinggeld, spoelde het Witte Huis $ 5,3 miljard belastingbetalerdollars grotendeels door de afvoer. Het Witte Huis zit nu aan de haak voor nog eens $ 5,3 miljard – voor een totaal van $ 10,6 miljard – voor een ineffectieve Covid-19-behandeling die Pfizer al  had  ontwikkeld, terwijl ze bijna niets hadden kunnen uitgeven en de gevestigde veiligheid en werkzaamheid van hydroxychloroquine hadden bevorderd en ivermectine met een superieur resultaat.

Meer praktisch, aangezien Delta en Omicron mild zijn, hadden we Covid-19-mutaties gewoon hun gang kunnen laten gaan en infecties symptomatisch kunnen behandelen met beschikbare generieke farmacologie, zodat individuen kunnen verkrijgen natuurlijke immuniteit .

De regering-Biden koos in plaats daarvan voor deze belachelijke en buitensporige verspilling van belastinggeld. Zal de president, of iemand anders, verantwoordelijk worden gehouden?

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Steun ons werk

Recente reacties

Nieuws bij de buren

Supermarkten: ‘Langere blokkades boeren zijn volstrekt onacceptabel’

De koepel van supermarkten noemt het “volstrekt onacceptabel” als de boeren blokkades nog langer duren vandaag. “We hebben justitie en politie opgeroepen om ze op te ruimen”, zegt Marc Jansen,… [...]

Blokkeerboeren snijden bevoorrading supermarkten af

Zonder boeren geen voedsel, luidt hun actiekreet maar wat blijkt? Met boeren ook niet. Boeren die zich keren tegen de bestrijding van de stikstofcrisis hebben met tractoren op verschillende plaatsen… [...]

Stand van zaken na dodelijke schietpartij winkelcentrum Kopenhagen: ‘Wrede aanval’

Bij een schietpartij in een winkelcentrum in de Deense hoofdstad Kopenhagen zijn gisteren drie doden gevallen. Op de fatale actie is met afschuw gereageerd. Dit is de stand van zaken.… [...]

OM: man die instructies gaf voor moord Peter R. de Vries aangehouden

De man die via versleutelde berichten aanstuurde op de moordaanslag op Peter R. de Vries, is door justitie geïdentificeerd. Het zou gaan om de 27-jarige Krystian M. uit Polen. Vandaag… [...]

Gaat junta Rutte het leger inzetten tegen de boeren

De boeren voeren acties en steeds meer lijken ze voort te komen uit radeloosheid getuige de steeds vaker voorkomende ‘wilde acties’. Na de tijdige afschaffing van het referendum om ‘gedoe’… [...]

Indignatie is 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk, daarom is het tijd voor onze actie. Geen miljardair bezit ons, geen MSM controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

steun wij zullen zeer dankbaar zijn.

KLIK HIER OM TE DONEREN