25 september 2021

INDIGNATIE

Indignatie.nl jaagt altijd naar interessante, belangrijke en controversiële perspectieven grotendeels uitgesloten van de mainstream media

Mensenrechteneducatie alleen voor gevaccineerde mensen?

Mensenrechteneducatie

Wetenschap en onderwijs zijn gratis – volgens de basiswet in Duitsland en Oostenrijk. Maar voor sommige studenten in Oostenrijk geldt al 1G, alleen gevaccineerde mensen mogen studeren. 3G wordt steeds populairder in Duitsland. Wat gebeurt er met ons veelgeprezen onderwijssysteem? Waar zijn de constitutionele juristen als het om deze regels gaat?

“Wetenschap en haar onderwijs is gratis”, volgens artikel 17 van de Oostenrijkse grondwet. Maar voor studenten aan de Medische Universiteit van Innsbruck geldt de 1G-regel vanaf het wintersemester, eerstesemesterstudenten mogen alleen deelnemen aan klinische lessen als ze volledig zijn ingeënt. Voor de hoofduniversiteit geldt de 3G-regel. “Wij zijn van mening dat dit redelijk is voor ontluikende medische professionals”, zei rector Wolfgang Fleischhacker , die de beslissing uitlegde aan de ORF. Ook de rector van de Universiteit van Salzburg, Hendrik Lehnert, pleit voor de 1G-regeling. Dit is makkelijker te controleren. Ondertussen werkt de Johannes Kepler Universiteit Linz aan de introductie van gekleurde controletapes, volgens een mededeling van de universiteit op 3 september:

“Hierdoor kan de 3G-check snel worden uitgevoerd voor cursussen en examens. Om de inspanning te verminderen, kunnen mensen die langdurig bewijs hebben van slechts een laag epidemiologisch risico (vooral vaccinatie) een polsbandje krijgen dat voor een langere periode geldig is.”

In Duitsland is de situatie vergelijkbaar. Op het gedeelte van de rectoren Conference het zegt:

“De universiteiten zetten zich in voor verschillende scenario’s die grotendeels gebaseerd zijn op de 3G-regel (volledig gevaccineerd, hersteld of getest), zoals de federale en deelstaatregeringen op 10 augustus 2021 ook gebruikten als basis voor hun ‘maatregelen om het hoofd te bieden aan de coronapandemie’ hebben gelegd. (…) Als de pandemische situatie verslechtert, is een alomvattende terugkeer naar puur digitale formaten noodzakelijk.”

Veel Duitse universiteiten sturen momenteel informatie naar de studenten voor het wintersemester 2021/22, omdat er weer face-to-face lessen worden aangeboden. Maar de keynote is: of je laat je vaccineren of je moet elke dag een dure test uit eigen zak betalen. Zo schrijft de Darmstadt University of Applied Sciences per e-mail:

“Je hebt het in je hand! Laat je vaccineren, dan ben je grotendeels beschermd tegen COVID-19, hoef je niet meer getest te worden, heb je ongehinderd toegang tot de universiteit en bespaar je uiteindelijk geld, want als de regelgeving voor bijvoorbeeld gastronomie blijft zoals ze nu zijn ,,Daarnaast moet je bij elk cafébezoek een snelle test doen, waarvoor je vanaf oktober geld moet betalen.”

De voorzitter van de Universitaire Rectorenconferentie Peter-André Alt zegt het duidelijk: “De belangrijkste vereiste voor de aanwezigheidsoperatie is een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad onder de studenten.” En Jonathan Dreusch, bestuurslid van de “Free Association of Student * Inns” (FZS), een overkoepelende organisatie van ongeveer 90 studentenvertegenwoordigers uit heel Duitsland, zeiaan het redactienetwerk Duitsland: “Ons huidige standpunt is dat persoonlijke evenementen alleen mogen worden aangeboden aan gevaccineerde, herstellende mensen en mensen die om gezondheidsredenen niet kunnen worden gevaccineerd”. Degenen die zich niet willen laten vaccineren, brengen hun medestudenten in gevaar, zei Dreusch. Is dat de nieuwe solidariteit? René Blaszevic, 29, student aan de Technische Universiteit in Berlijn, kent geen medestudent die niet gevaccineerd is. Uit angst voor Covid-19? Nee, het belangrijkste argument van de meeste is: geen tests en reisbeperkingen meer:

“Een studente zei dat ze heel sceptisch was, maar uiteindelijk had ze ook andere vaccinaties gedaan, dus wat maakt het uit. Zelf ga ik me niet laten inenten. Ik heb al zo’n twintig jaar niets meer laten inenten en ik vind het prima. Zelfs als ik normaal gesproken regelmatig zou worden ingeënt, zou ik uiterlijk verbijsterd zijn geweest na de agressieve campagnes van alle regeringen.”

“Kunst en wetenschap, onderzoek en onderwijs zijn gratis”

Wat gebeurt er op dit moment met ons zo geprezen onderwijs, ons Duitse onderwijssysteem, met de generatie en degenen die volgen die willen studeren en zichzelf willen opvoeden? De basiswet garandeert in artikel 5 : “Kunst en wetenschap, onderzoek en onderwijs zijn gratis. De vrijheid van onderwijs ontslaat je niet van loyaliteit aan de grondwet.” Maar waar is de grondwet, waar zijn de grondwettelijke experts als het gaat om de 3G-regel? Je duikt terug, ineens ben je niet meer verantwoordelijk.

Voor niet-gevaccineerde studenten betekent 3G vanaf 11 oktober 2021 elke dag een contante test betalen. Een antigeentest zal naar verwachting tussen de achttien en veertig euro kosten vanaf de MDR- rapportage . Als je kijkt naar de kosten hiervan in bijvoorbeeld Spanje, waar er nooit gratis burgertests zijn geweest, lijkt dat realistisch. Een antigeentest kost daar momenteel minimaal 35 euro. Een studieweek kost daarom vanaf oktober 2021 zo’n tweehonderd euro voor niet-gevaccineerde mensen. Wie kan dat betalen? En in hoeverre is deze “3G-beslissing” voor universiteiten in lijn met de Basiswet? Helemaal niet.

Voor Egzon Balaban, die bedrijfspsychologie studeert in Osnabrück, gaat het niet alleen om de financiële kant, en het feit dat in de toekomst waarschijnlijk alleen studenten met financiële steun naar de universiteit kunnen:

“Iedereen die een bepaalde groep mensen het recht op onderwijs ontzegt of het gebruik ervan aanzienlijk moeilijker maakt, handelt op discriminerende wijze. Voor mij is de beslissende vraag niet of je gevaccineerd wilt worden of niet, maar of je voor of tegen discriminatie bent van niet-gevaccineerde mensen, en dus volgers of geen volgers. Ik mag mezelf gelukkig prijzen dat ik zowel thuis als in Osnabrück een groep heb die de vaccinatiebeslissingen van mij en anderen respecteert.”

Hij weet zeker dat hij vanaf oktober 2021 geen geld meer zal uitgeven aan de sneltest, waar dan een vergoeding voor wordt betaald. “Geen enkele normale student kan de toets meerdere keren per week betalen en ik vind het ook buitengewoon onaangenaam. Dat betekent dat ik alleen van huis zal leren met de scripts, zonder klassikaal onderwijs.” René Blaszevic uit Berlijn zegt:

“Mochten de universiteiten daadwerkelijk overstappen op face-to-face bediening en dit alleen onder 3G-condities toestaan, dan stop ik voorlopig met mijn studie. Ik weiger dit systeem te steunen.”

Wat is er met onze waarden gebeurd? Zijn ze ineens niet meer geldig? “Het ontkennen van mensen de toegang tot het onderwijs betekent het ontkennen van hen een elementair mensenrecht” – dus dat zegt op de website van de Federale Ministerie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling (BMZ). Het BMZ heeft in begrotingsjaar 2021 zo’n 12 miljard euro tot haar beschikking voor ontwikkelingssamenwerking. En de bevordering van onderwijs is fundamenteel in ontwikkelingssamenwerking.

“Als het gaat om het bevorderen van onderwijs in ontwikkelingssamenwerking, oriënteert de federale regering zich op de internationaal overeengekomen doelstellingen. Het streeft het principe van levenslang leren na: iedereen moet kennis en vaardigheden kunnen verwerven van kinderjaren tot op hoge leeftijd. De onderwijsstrategie ‘Eerlijke kansen creëren voor hoogwaardig onderwijs’ gepresenteerd door de BMZ in juli 2015 toont de prioriteiten en benaderingen bij het bevorderen van onderwijs.”

Dus de federale overheid steunt massaal vrije toegang tot onderwijs in het buitenland, terwijl in Duitsland in de toekomst steeds meer mensen worden uitgesloten van onderwijs? De reactie van veel politici die het volk moeten vertegenwoordigen, universiteiten die voor onderwijs moeten zorgen, en veel medeburgers is: Acceptatie, voor het welzijn van de gemeenschap en hun gezondheid. Dat gevaccineerde mensen toch besmet kunnen raken, het virus kunnen overdragen en aan Covid-19 overlijden, wordt in dit verband nauwelijks genoemd. Ook wordt niet vermeld dat de lokale Covid-19-vaccins zich nog in testfase III bevinden en dat dit een van de redenen is waarom veel sceptici kritisch staan ​​tegenover het nieuwe vaccin.

Wie kan er straks studeren?

Robert K. (naam gewijzigd), universitair docent mediapsychologie, is ervan overtuigd dat de 3G-regel niet blijft bestaan, maar dat 1G straks op universiteiten gaat gelden. “Dan kunnen alleen degenen die zijn ingeënt studeren. Hetzelfde geldt ook voor docenten”. Momenteel geeft hij les aan een Oostenrijkse universiteit en passeert hij elke dag het opschrift “Science and its teaching is free”. “Dit is artikel 17 van de Oostenrijkse grondwet”, zei Robert K., “een aanfluiting van iedereen die zich niet kan of wil laten vaccineren.” een symposium over psychologie. Alleen degenen die waren ingeënt en degenen die hersteld waren, mochten deelnemen. Voor Robert K. was de conferentie alleen online toegankelijk. Hij is ervan overtuigd:

“Voor een vreedzame en democratische samenleving is gratis onderwijs het belangrijkste wapen in de strijd voor democratie. Voor individuen is het vaak de belangrijkste factor voor het behoud van de geestelijke gezondheid en de beste bescherming tegen demagogie. De vrijheid van wetenschap wordt bewust beschermd door wetten en afspraken. Een verhuizing leidt tot sociale regressie.”

Het Duitse ministerie van Onderwijs legt uit dat universiteiten, als plaatsen van hoogwaardige opleiding en onderzoek, de belangrijkste aanjagers van innovatie zijn: “Ze leveren een beslissende bijdrage aan het veiligstellen van vooruitgang en welvaart. Duitsland heeft in totaal 426 universiteiten.”

Maar wie gaat er in de toekomst studeren en hoe wordt dat onderzocht? Krijgen niet-gevaccineerden alleen online les, als deze optie zelfs voor alle cursussen beschikbaar is? De voorzitter van de Universitaire Rectorenconferentie , Peter-André Alt, zegt : “Voor studenten die niet kunnen deelnemen aan face-to-face evenementen, kunnen de universiteiten geen aanvullend digitaal onderwijs aanbieden.” dezelfde opleiding als voorheen. Omdat online onderwijs nooit face-to-face onderwijs kan vervangen.

Klaag of kies het pad van onverschrokkenheid

Jule M. (naam gewijzigd), student in Würzburg, wil de uitsluiting van niet-gevaccineerde mensen aanklagen en verwijzen naar het VN-Handvest voor de Rechten van de Mens – Artikel 26 : “Iedereen heeft recht op onderwijs”. René Blaszevic gelooft:

“Verzet is in de geschiedenis nooit gemakkelijk geweest en vereist helaas opoffering. In het voorjaar van 2020 was het al moeilijk om ineens geen contact meer te hebben met een van mijn vrienden, boos nieuws te ontvangen over hoe onverantwoordelijk ik was of zelfs als antisemitisch bestempeld te worden door een vriend die ik al zestien jaar ken. Intussen ben ik het er mee eens. Ik besefte dat het niet paste en leerde nieuwe mensen kennen die mijn waarden delen – niet alleen met betrekking tot Corona.”

Ook Egzon Balaban uit Osnabrück heeft hoop op verzet:

“En ook als mijn studie niet lukt omdat de omstandigheden steeds moeilijker worden, ben ik toch goed voorbereid. Ik leerde al vroeg dat je niet afhankelijk moet zijn van school en studie en dat ik privé veel kennis heb opgedaan, daarom heb ik er vertrouwen in dat ik voor mezelf een bestaan ​​kan opbouwen zonder te studeren.”

Hij kan heel goed begrijpen dat zijn kennissen in paniek raken en existentiële angsten hebben. Het is erg om je baan of je studie te verliezen.

“Maar wij, degenen die tegen deze discriminatie zijn, moeten de weg van vrede, moed en onbevreesdheid kiezen. Harde tijden vormen sterke karakters.”

Waar gaan onder andere Duitsland en Oostenrijk naar toe als 3G, 2G of 1G de overhand hebben en blijven voor bezoekende universiteiten?

Indignatie is al meer dan 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk. Geen miljardair bezit ons, geen adverteerders controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

We hebben geen paywalls en alles blijft gratis zonder censuur. In het post-truth-tijdperk van nepnieuws, echokamers en filterbubbels publiceren we meerdere perspectieven van over de hele wereld.

Iedereen kan bij ons publiceren, maar iedereen doorloopt een rigoureus redactioneel proces. U krijgt dus op feiten gecontroleerde, goed gemotiveerde inhoud in plaats van ruis.

Dit is niet goedkoop. Servers, redacteuren fees en web ontwikkelaars kosten geld. Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.