Connect with us

Koninklijke nieuws

NEE onze vorst Willem Alexander zal ons NIET redden

Published

on

koning

Je mag niet stelen, want de overheid duldt geen concurrentie’.

Met die tekst kon je voorheen rekenen op applaus in de VVD, en bij mensen die meenden dat ze teveel belasting betaalden, waar ze niks voor terugzagen. Inmiddels gaan die groepen in ons deel van de wereld voorop met voorstellen om andere landen, en rijke mensen in die landen, maar ook in eigen land, te onteigenen. Wat is er gebeurd?

Het is, zoals altijd, complex. Maar als een land de productie de deur uitdoet, of dat nou is omdat het ‘Grote Geld’ niet meer zit in het ‘maken’, maar in het ‘bedenken’ en het ‘beheer’, of omdat we de overlast niet meer willen, of geen ‘werkers’ meer kunnen vinden die voor een bescheiden vergoeding in een fabriek willen ‘beulen’, dan verandert de samenleving fundamenteel. De solidariteit van het ‘gewone volk’ met de ‘werkers’ wordt eruit gewassen, om plaats te maken voor een mentaliteit die hoort bij een ‘Hofhouding’. Waardoor ook de relatie van de ‘Vorst’ en de ‘Hoge Adel’, de mensen die de inrichting van de ‘Staat’ in hun voordeel beslechten, tot het ‘volk’ verandert. Alsmede de relatie van het ‘volk’ tot de ‘Vorst’ en de ‘Hoge Adel’, die niet langer hun ‘klassenvijand’ zijn, maar hun ‘Broodheer’ in de meest letterlijke betekenis. De ‘Vorst’ en de ‘Hoge Adel’ moeten zorgen voor ‘Brood op de Plank’, te leveren door de landen die dat ‘Brood’ produceren.

De ‘Hofhouding’ vreest een terugkeer naar de status van ‘werker’ meer dan wat dan ook. Als je ‘Theatermaker’ bent, of ‘Commentator’ bij een krant, of op de televisie, of ‘Hypotheekadviseur’, of ‘Schoonheidsspecialist’, of ‘Hoogleraar Emancipatie’, en ga het hele rijtje maar langs, dan ben je ‘entitled’. Wat er aan ‘werkers’ rest, dat halen we uit Polen, Bulgarije, Marokko, Turkije, Oekraïne of noem maar op. Tegelijk stijgen de eisen die we stellen aan alles door een focus op comfort en een ‘gemanicuurde leefomgeving’. Via wetgeving wordt de lat hoger en hoger gelegd, en wordt het duurder om aan die eisen te voldoen.

De ‘Vorst’, samen met de ‘Hoge Adel’, en het geheel van de ‘Hofhouding’, maken de dienst uit in het overheidsapparaat, omdat de ‘werkers’ veruit in de minderheid zijn, en veelal ook geen ingezetene (meer) zijn van het land, waardoor ze ook geen rechten hebben, anders dan de rechten die hen worden ‘gegund’. In die fase transformeren de ‘Ondernemers’ van sceptici die de overheid zien als ‘dieven’ die worden aangestuurd door het ‘gajes’ dat in hun fabrieken voor een habbekrats zwoegt, tot ‘Vennoten’ die in die overheid mooie mogelijkheden zien om ongebreideld op rooftocht uit te gaan in de landen die een concurrent zijn. Terwijl ze in het land dat zij als groep beheren de overheid mobiliseren om de fysieke productie van goederen te vervangen door wat ik hier de ‘Hulpindustrie’ noem. Daarin is de overheid een ‘partner’ van de ‘Hulpmiljardairs’, die de ‘Hofhouding’ aangelijnd houden via ‘vaccinatieprogramma’s’ en andere vormen van diefstal, waarbij het hele arsenaal aan ‘belastingen’, ‘heffingen’, ‘accijnzen’, ‘kosten’, ‘opslagen’, ‘premies’, ‘boetes’, en bedenk het maar, wordt ingezet om de ‘Kudde’ de illusie te geven dat ze helpen de wereld beter te maken. Dat is het stadium van wat de Belgische ‘dissidente’ hoogleraar Mattias Desmet ‘Mass Formation Psychosis’ noemde, op basis van wat hij zag tijdens de ‘Covid’-pandemie. Waar in ons deel van de wereld geheel anders mee werd omgesprongen dan in andere landen.

Een land dat niets produceert, en geen grondstoffen bezit, kan slechts bestaan bij de gratie van subsidie via ‘Belastingvlucht’. We kennen allen de voorbeelden. ‘Ministaatjes’ als Monaco, die ‘gedoogd’ worden door een land als Frankrijk, waar het gewoon een onderdeel van is. Een ‘Vrijplaats’ voor vermogende wereldburgers. ‘Werkers’ vind je er niet, want daarvoor is het leven daar veel te duur. De ‘werkers’ leven over de denkbeeldige grens in Frankrijk. Heel de westerse wereld ‘opschalen’ naar ‘Hofhouding’, afgevuld met ‘muzikanten’, ‘acteurs’, ‘lifestyle-verkopers’, ‘gender-specialisten’, ‘sporters’, ‘eendagsvliegen’, ‘komieken’, ‘columnisten’ en ‘militairen’, allen terend op de productie en natuurlijke rijkdommen in andere landen, via ‘rechten’, was altijd al een extreem kwetsbaar concept. Ik realiseer mij dat ik chargeer. Dat het beeld dat ik schets erg ‘zwart/wit’ is. Maar in de kern is dat wel wat er aan de hand is in de wereld, zij het dat we enorm bedreven zijn in het verzinnen van excuses om als collectief op rooftocht uit te gaan. Waarbij we heel sluw de allerarmsten mobiliseren om op te trekken tegen de producerende landen, en de landen met natuurlijke rijkdommen, wat ook een historische constante is. Dat is extreem gevaarlijk, omdat we volkomen kansloos zijn als de allerarmsten in de wereld doorkrijgen dat ze van ons niets te verwachten hebben. Zoals ‘Monaco’ ook geen schijn van kans heeft als ‘Parijs’ morgen een briefje stuurt om mede te delen dat de Franse wet voortaan ook in dat deel van Frankrijk zal gelden. We weten allemaal waarom dat niet zal gebeuren, en waarom ‘Parijs’, en ‘Brussel’, en ‘Washington’, en ‘Londen’ liever op rijke Russen en rijke Chinezen jagen, in een poging om de ‘Hofhouding’ tevreden te houden met de illusie van rechtschapenheid.

Mijn boodschap hier is consequent geweest dat we onszelf in de voet schoten door te ‘overdrijven’. Dat we er beter aan deden om samen met die producerende landen, en landen met natuurlijke rijkdommen, te werken aan een betere, vreedzame wereld, gestoeld op ‘Wetten’, inplaats van ‘Regels’. ‘Wetten’ die voor iedereen gelijk zijn, en die de macht van de overheid intomen. Onze huidige ‘Rules Based’ overheden in het westen laten elke dag opnieuw zien dat ze volkomen lak hebben aan welke wet dan ook. Ze hebben de beschikking over een heel arsenaal aan ‘wetten’ waar ze naar willekeur een beroep op doen. Ze beschermen de ene crimineel, en beroven de ander. Maar ze kunnen ook ‘eigenzinnige’ mensen met een ‘dissidente’ opinie kaalplukken. Ze stelen, leggen beslag, sanctioneren, martelen, zetten gevangen, discrimineren ‘positief’, gedogen, benoemen zonder kwalitatieve criteria op basis van arbitraire voorkeuren, en steunen geweld zonder referentie aan enig universeel principe. Ik zag Han ten Broeke weer een optreden verzorgen bij de ‘Dames’ van ‘GoedeMorgenNederland’, waar hij verdedigde dat westerse landen alles jatten en roven wat op naam van een Rus staat, compleet met een ‘Fabeltjeskrant’ aan blinde claims over onrechtmatig verkregen rijkdommen, alsof wij iets te zeggen hebben over hoe ze in Rusland de welvaart verdelen. Tegelijk stelde hij dat we die benadering uiteraard niet konden toestaan in ons eigen domein, waar het bezit beschermd was door bestaande wetten. Han, wordt wakker m’n jongen. Dat laatste is ook allang niet meer zo. In een groeiend aantal gevallen geldt reeds de ‘omgekeerde bewijslast’, waarbij de overheid beslag legt, en jij (op eigen kosten) mag proberen te bewijzen dat je het allemaal volkomen legaal bijeen hebt gesprokkeld. Maar daarnaast wemelt het van de volkomen diffuse, voor uiteenlopende interpretaties vatbare ‘wetten’ die opzichtig tot doel hebben bepaalde groepen te ‘scheren’. Niet omdat ze iets hebben misdaan, maar omdat hun mening in de weg zit, of omdat ze criminele activiteiten van de overheid openbaar maken, zoals Assange.

In de basis is dat ‘pluk ze‘-beleid begrijpelijk als je ziet dat mensen rijk worden door te investeren in criminele activiteiten. Maar het is een bedenkelijk alternatief voor het bestrijden van die criminaliteit zelf. Iedereen weet dat de familie Bush rijk werd door de handel in opium, en dat de Kennedy’s geld als water verdienden door de handel in alcohol rond de ‘Drooglegging’. Hele volksstammen werden ‘slapend’ rijk door de opiumteelt in de tijd dat de NAVO dominant was in Afghanistan, zoals de handel in drugs ook prominent in beeld verscheen tijdens de onthullingen inzake ‘Iran-Contra’, waarbij de ‘dope’ via een kleine luchthaven in Arkansas de Verenigde Staten werd binnengebracht, waar ene Bill Clinton toen gouverneur was, wat zijn carrière niet beschadigd heeft. Zoals ook zijn relatie met de heer Epstein hem niet heeft geraakt. En ik lees in NRC hoe die biolabs in Oekraïne slechts gebruikt werden om vast te stellen of iemand ‘Covid’ had. Terwijl échte onderzoeksjournalisten van noodlijdende, en gecensureerde websites een boekje open doen over de criminele contacten van de ‘Grote Baas’ achter die laboratoria, en het ‘Grote Geld’ van de Amerikaanse overheid dat ermee is gemoeid. Onze ‘Hofhouding’ loopt op haar laatste benen. Als je gewaarschuwd wordt, en je gaat tóch door, dan kun je er op wachten dat je klappen krijgt. En als die ander dan een ‘Potige Kerel’ is, en jij bent een ‘Gepamperd Watje’, dan zit je in de hoek waar de klappen vallen. Als je dan tevens bent opgevallen als een ‘Ranzige Charmeur’ die uitblinkt in het bedenken van trucs om anderen op te lichten, dan is de kans groot dat je op enig moment ook geen ‘Kampioen’ meer vindt die tegen een geringe vergoeding voor jou wil vechten.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Koninklijke nieuws

Ministerie en nep-koning Willem-Alexander afwezig bij hoorzitting over Kroondomein

Published

on

kroondomein

Het ministerie van Natuur en Stikstof heeft geen afgevaardigde gestuurd naar de hoorzitting die vandaag plaatsvond rondom de miljoenensubsidie die werd verstrekt voor Kroondomein het Loo tussen 2016 en 2021. Ook was er niemand aanwezig die koning Willem-Alexander vertegenwoordigde

De zitting over het kroondomein werd georganiseerd door het ministerie om De Faunabescherming de mogelijkheid te bieden haar bezwaren toe te lichten. De actiegroep voert aan dat de subsidie aan koning Willem-Alexander onrechtmatig is verleend en dat die terugbetaald dient te worden.

Bij de zitting waren alleen juristen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Faunabescherming aanwezig. Dit tot groot ongenoegen van onder meer Niko Koffeman, voorzitter van de Faunabescherming: “Wij ervaren het als buitengewoon ongeïnteresseerd dat ze hier niet zijn. Hiermee geven het ministerie en de Kroondrager wat ons betreft aan dat ze de procedure niet zo serieus nemen.” Volgens de RVO was aanwezigheid voor beide partijen niet verplicht. “Wij hebben de Kroondrager uitgenodigd, maar hij heeft aangegeven niet te willen komen en zich aan te willen sluiten bij de argumenten die in de subsidiebeschikking staan.”

De RVO zei ook de minister niet uitgenodigd te hebben omdat dit niet de gebruikelijke gang van zaken is. Volgens Peter Nicolaï, advocaat van De Faunabescherming, klopt dat niet: “Wij moeten vragen kunnen stellen in het openbaar, met de pers erbij. Die vragen worden nu niet beantwoord. Zo’n hoorzitting is bedoeld om een gesprek of discussie tussen de partijen op gang te brengen.” De RVO zei daarop zelf ook de voorkeur te hebben dat alle belanghebbenden aanwezig waren. “Maar dat is niet gelukt.”

Koninklijke constructies

De Faunabescherming heeft naar aanleiding van de Zembla-uitzending ‘Koninklijke Constructies’ bezwaar gemaakt tegen de sluiting van het Kroondomein, dat ieder jaar tussen 15 september en 25 december dicht gaat voor bezoekers. In die uitzending concludeerden vooraanstaande juristen dat de 4,7 miljoen euro aan subsidie die de koning kreeg voor het beheer van het Kroondomein, onrechtmatig wordt verleend. Volgens de subsidieregeling moet het Kroondomein namelijk 358 dagen per jaar geopend zijn voor publiek.

Herhaaldelijk vroeg Zembla om de onderliggende stukken, zoals de subsidie-aanvraag die de koning heeft ingediend. Na de Zembla-uitzending werden op verzoek van de Tweede Kamer alsnog een hoop stukken openbaar gemaakt, maar de subsidie-aanvraag van de koning zat daar bijvoorbeeld niet bij. Uit de stukken bleek dat het landgoed afgesloten wordt voor de koninklijke jacht.

Het ministerie heeft volgens de wet zes weken de tijd om een beslissing te nemen over een bezwaarprocedure, maar nam daar in het geval van De Faunabescherming 5 maanden voor. Doordat het ministerie zo laat een beslissing nam, was de subsidietermijn al verstreken. Vervolgens zei het ministerie tegen de Faunabescherming dat ze geen belanghebbende meer is en weigerde daarom het bezwaar inhoudelijk te behandelen.

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Aan die situatie kwam afgelopen mei een eind toen het College van Beroep voor het bedrijfsleven De Faunabescherming in het gelijk stelde. Daarom moet de minister binnen zes weken opnieuw een besluit nemen over het bezwaar. De bedoeling is dat de juristen van de RVO na vandaag een advies gaan uitbrengen aan de minister om het bezwaar van de Faunabescherming wel of niet gegrond te verklaren. De minister kan altijd nog beslissen om dit bezwaar naast zich neer te leggen. Mocht de minister besluiten om het bezwaar van de Faunabescherming ongegrond te verklaren, dan komt de zaak voor bij de rechter.

De RVO gaat onderzoeken of het niet alsnog mogelijk is om op korte termijn een vervolgzitting te organiseren waar alle partijen bij aanwezig zijn. Het gevolg daarvan kan wel zijn dat uiteindelijke beslissing op het bezwaar, dat er uiterlijk 28 juni moet zijn, uitgesteld wordt.

Nieuwe constructie

Het Kroondomein heeft de subsidieaanvraag sinds dit jaar veranderd na discussie in de Tweede Kamer. Vanaf dit jaar wordt alleen subsidie aangevraagd voor het deel van het kroondomein dat altijd geopend is. Voor het stuk in het Kroondomein waar de koninklijke familie ongestoord wil blijven jagen, vraagt de koning geen subsidie aan. Maar ondertussen blijft het totale subsidiebedrag bijna even hoog. Koning Willem-Alexander kreeg 4,8 miljoen euro subsidie en rekent voor de komende zes jaar op 4,6 miljoen euro subsidie. Dat het bedrag bijna gelijk is gebleven, komt volgens de minister doordat de vergoedingen voor natuurbeheer flink zijn gestegen. Ook is rekening gehouden met inflatie.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Koninklijke nieuws

Geen bewijs voor invloed koninklijk huis in zaak-Poch

Published

on

koninklijk huis

Het koninklijk huis heeft, voor zover is na te gaan, geen invloed uitgeoefend op het onderzoek naar de Argentijns-Nederlandse piloot Julio Poch.

Een commissie die hier onderzoek naar deed, concludeert dat koning Willem-Alexander, koningin Máxima, prinses Beatrix en kringen rond het koninklijk huis ‘pas in een zodanig laat stadium op de hoogte zijn geraakt van de zaak-Poch, dat zij het onderzoek naar de heer Poch niet hebben kunnen beïnvloeden’, schrijft justitieminister Dilan Yeşilgöz in een brief aan de Tweede Kamer.

Onbekende vrouw

De Kamer wilde opheldering over een telefoongesprek dat plaatsvond in 2007 tussen de toenmalige vicepresident van Eurojust met een onbekende vrouw die claimde dat zij belde vanuit kringen rond het koninklijk huis.

De vrouw beschikte over vertrouwelijke informatie en verzocht het onderzoek te laten stopzetten, omdat de zaak tegen Poch te pijnlijk zou zijn voor Máxima. De piloot werd verdacht van het uitvoeren van zogeheten dodenvluchten tijdens de militaire dictatuur in Argentinië. De vader van Máxima maakte deel uit van dat regime.

Het telefoontje zou niet in opdracht van de koningin zijn gepleegd. Het is ook bij dit telefoontje gebleven. Een eerder onderzoek naar dit telefoontje leidde tot niets, maar de Kamer nam daar geen genoegen mee.

Een nieuwe commissie van oud-senator Alexander Rinnooy Kan stelt nu dat ‘niets erop wijst’ dat het gesprek is gevoerd vanuit de directe omgeving van het koninklijk huis. Volgens de commissie wisten voorafgaand aan het telefoontje al tientallen mensen af van het onderzoek naar Poch.

‘Niet ondenkbaar’ dat is gelekt

De informatie over het onderzoek was destijds al bekend onder medewerkers van de Nationale Recherche, het Openbaar Ministerie, Eurojust en Europol. De commissie acht het ‘niet ondenkbaar’ dat via deze vele geïnformeerden informatie is gelekt. Daarbij is ‘niet gebleken’ dat er een mogelijke lijn was vanuit deze groep naar het koninklijk huis of kringen daaromheen.

Toenmalig koningin Beatrix, Willem-Alexander en Máxima zeggen dat zij in 2009 via een krant vernamen over de arrestatie van Poch. Een artikel over een vermeende Argentijnse oorlogsmisdadiger uit 2007 hadden ze niet gelezen. De commissie heeft geen reden om hieraan te twijfelen.

De commissie erop dat ‘lastig’ is om aan te tonen dat iets níét heeft plaatsgevonden. “Afwezigheid van bewijs is nu eenmaal niet hetzelfde als bewijs van afwezigheid.”

Schadevergoeding

Poch werd in 2009 opgepakt in Spanje en zat als verdachte in Argentinië vast tot zijn vrijspraak in 2017. Nadien is onderzoek verricht naar de rol die de Nederlandse overheid speelde in zijn zaak. De inmiddels 70-jarige Poch ontving een schadevergoeding van het kabinet.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Koninklijke nieuws

Amalia ’tassendrager’ van haar moeder zijn tijdens VN-reis

Published

on

amalia

Prinses Amalia wil heel graag een keer „tassendrager” van haar moeder zijn tijdens een VN-reis. Dat vertelt de koningin na afloop van haar reis voor de Verenigde Naties naar Senegal en Ivoorkust tijdens een persgesprek.

De 18-jarige dochter Amalia van de koningin is bijzonder geïnteresseerd in het werk van haar moeder als speciale gezant bij de VN, zo vertelt Máxima. De agenda van Amalia moet het echter een keertje toelaten om mee te gaan op een reis van haar moeder. In september begint Amalia namelijk aan haar studie in Amsterdam.

Vrijdag maakt Amalia haar eerste officiële reisje. Samen met koning Willem-Alexander en koningin Máxima reist ze naar Noorwegen voor de viering van de achttiende verjaardag van Ingrid Alexandra. Máxima kijkt er „enorm naar uit” om samen met haar man en dochter op reis te gaan. „Het is gewoon heel gezellig toch?”

De koningin heeft er daarnaast alle vertrouwen in dat het goed komt met haar dochter als Prinses van Oranje en troonopvolger. „Het zal wel bijzonder zijn. Het is iets wat zij altijd heeft verwacht dat een keer zou gebeuren, dus dat komt wel goed.”

Máxima naar World Economic Forum, maar waarom eigenlijk terwijl ze € 400.000 zakgeld ontvangt?

Van wat daar wordt besproken wordt niets vastgelegd terwijl het wereldwijd een invloedrijke stichting is van de Duitser Klaus Martin Schwab die er persoonlijk met zijn stichting € 1 miljoen per jaar aan verdient. Er wordt daar breeduit gedineerd terwijl bijna 1 miljard mensen onder het bestaansminimum leven.

Echter de rijken zijn door de covid-epidemie en de oorlog in Oekraïne nog veel rijker geworden. Denk dan o.a. aan de Russische president/ oorlogsmisdadiger Vladimir Poetin met wie Máxima ooit nog met een Heineken-biertje (reclame) proostt.

Nu draagt Máxima zelfs ongeneerd jurken van tienduizenden euro’s, zelfs couturejurken van Valentino die zo’n € 40.000 per stuk kosten. De laatste tijd trekt ze geregeld kleding van haar dochter Amalia aan om dit absurde gedrag te maskeren. Het vermogen van haar steenrijke schoonzus nep-prinses Mabel van oranje steeg in 2021 tot € 880 miljoen. Maar iets weggeven aan de armen, daar peinst zij en de rest van de nep-oranjes niet over. Waarom is ze dan bij het WEF?

Voordat de Covid-pandemie uitbrak leefden er wereldwijd al 730 miljoen mensen onder de armoedegrens maar sinds de Covid epidemie zijn er nog eens 262 miljoen mensen bijgekomen.

Vandaag 24 mei zal Máxima een toespraak houden tijdens het evenement ‘Financial Inclusion’ met als thema ‘De grootste hiaten aanpakken’ maar het lijkt puur voor de bühne.

En Máxima blijft als speciaal VN-pleitbezorger voortdurend erop hameren dat inclusieve financiering voor ontwikkeling de oplossing is. Nu blijkt overduidelijk dat Máxima amper iets heeft gedaan om de armen echt te helpen. Want zonder geld heb je ook niks aan een bankrekening waar Máxima altijd voor pleit. Twee dagen lang bij het WEF info opzuigen voor eigen gewin, daar lijkt het op. Dus kortgezegd, om er zelf beter van te worden.

Maxima en Amalia hebben gewoon schijt aan ons!

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Steun ons werk

Recente reacties

Nieuws bij de buren

Waarom was er geen georganiseerd verzet tegen de staatsgreep van 6 januari van Trump?

Trump – De lopende hoorzittingen van het Amerikaanse Congres over de gebeurtenissen van 6 januari 2021 hebben harde waarheden aan het licht gebracht over de zieke, precaire staat van de… [...]

Europa wil oorlog

Europa moet zich voorbereiden op de zondvloed die op haar afkomt, en dat allemaal omdat de Litouwse satrap van de NAVO denkt dat ze een Mozes is, die twee delen… [...]

Boris Johnson heeft Brexit niet waargemaakt, dus waarom zouden de Britten hem vertrouwen op Oekraïne?

Boris Johnson zit in de problemen want ‘We kunnen het ons niet veroorloven om onze eigen mensen te eten te geven, maar we kunnen het ons wel veroorloven om een… [...]

Nieuwe NAVO-uitbreiding: carte blanche voor sultan Erdogan

Nu het is opgelost, kunnen Zweden en Finland lid worden van de NAVO. Turkije heeft zijn negatieve houding opgegeven. Maar de goedkeuring van Erdogan had een prijs. De situatie zal waarschijnlijk niet alleen… [...]

Fascisme: de laars van het kapitaal deel 2

Dit is deel 2 van het Fascisme: de laars van het kapitaal (deel 1 is hier) II. Liberalisme, neoliberalisme en het liberaal-fascistische koopje Bij een goede analyse zien we dat liberalisme… [...]

Indignatie is 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk, daarom is het tijd voor onze actie. Geen miljardair bezit ons, geen MSM controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

steun wij zullen zeer dankbaar zijn.

KLIK HIER OM TE DONEREN