24 oktober 2021

INDIGNATIE

Verdedig de vrijheid van meningsuiting en individuele vrijheid online. Een muur tegen grote tech- en mediapoortwachters.

Niet-gevaccineerde mensen in EU-landen zitten straks zonder loon en werkloosheidsuitkering

pas

Klassenstrijd van bovenaf: Anders dan in Frankrijk wordt de aanval op de rechten van loontrekkenden nog niet beantwoord voor wat het is

De federale en staatsministers van Volksgezondheid komen op 22 september bijeen. Een belangrijk punt daarbij zal de vraag zijn of niet-gevaccineerde mensen die in quarantaine moeten, hun loon zullen blijven ontvangen. Verschillende landen zetten druk op een landelijke oplossing. Het is nu al duidelijk dat zo’n oplossing, als die er komt, een aanslag op het ziekengeld zal zijn . Uit een compilatie van het redactienetwerk Duitsland blijkt dat er in de deelstaten al een trend is om de loondoorbetaling af te schaffen.

De politici verwijzen naar een passage in de Infectiebeschermingswet, volgens welke deze achterwege zou moeten blijven als de quarantaine door een vaccinatie vermeden had kunnen worden. In die zin is Baden-Württemberg de eerste deelstaat die vooruitgang boekt. Daar is sinds 15 september de regeling van kracht dat er geen loondoorbetaling meer is voor niet-gevaccineerde mensen die in quarantaine moeten.

De christelijke minister van Sociale Gezondheid van Beieren, Klaus Holetschek, wil ook de loondoorbetaling voor niet-gevaccineerde mensen afschaffen. De deelstaatregering van Berlijn toont ook begrip voor deze vooruitgang, maar dringt aan op een landelijke oplossing tijdens de bijeenkomst van de ministers van Volksgezondheid. Ook wil Bremen vanaf oktober de loondoorbetaling voor niet-gevaccineerde mensen afschaffen.

Voortgezet wapenstilstandbeleid

Bremen en Berlijn worden bestuurd door een coalitie van de SPD, de Groenen en Links. Hieruit blijkt dat deze alliantie van linkse hervormingspartijen de koers van de wapenstilstand op dit punt voortzet en niet als oppositie verschijnt in tijden van Corona. Als het gaat om de loondoorbetaling is dat om twee redenen opmerkelijk.

De doorbetaling van loon bij ziekte werd bevochten door een bittere staking en werd herhaaldelijk aangevallen door het kapitaal. De linkse gezondheidsbeleidswoordvoerder in het Berlijnse Huis van Afgevaardigden, Wolfgang Albers , wees hier terecht op. Hij ziet het schrappen van loondoorbetalingen voor niet-gevaccineerde mensen. In de toekomst zouden ook andere naar verluidt zelf toegebrachte ziekmeldingen op deze manier kunnen worden gesanctioneerd.

Economische liberalen pleiten al heel lang voor zoiets. Daarom heeft de Duitse Vakbondsfederatie (DGB) een gematigd protest ingediend. Maar eigenlijk zouden protesten op straat en in de fabrieken tegen deze aanval op de rechten van loontrekkenden nodig zijn. Je zou je kunnen onderscheiden van de deels irrationele beweging van de actiecritici van Corona door je te richten op maatschappelijke vraagstukken zoals de aanval op de verworvenheden van de arbeidersbeweging.

Aanvallen in heel Europa op de rechten van loontrekkenden

Men zou kunnen verwijzen naar soortgelijke sociale protesten in andere Europese landen. In Frankrijk bijvoorbeeld gingen veel grassroots-vakbondsleden de straat op om te protesteren tegen de verplichte vaccinatie in bepaalde beroepsgroepen. Het ging de vakbondsmensen niet om een ​​algemene afwijzing van vaccinatie, maar om de verplichte vaccinatie en tegen het sanctioneren van niet-gevaccineerde mensen. Ondertussen gaan de aanvallen op sociale rechten op Europees niveau door.

Hier is Italië op EU-niveau vooruitgegaan en vereist dat alle werknemers worden gevaccineerd . Wie zonder inentingsattest komt werken, krijgt verlof zonder loon, maar wordt niet ontslagen. De “zwart-groene” regering van Oostenrijk draait haar duimschroeven nog verder aan en wil werkloosheidsuitkeringen weigeren aan niet-gevaccineerde mensen die in delen van de pers onmiddellijk worden verklaard te weigeren te vaccineren als ze een baan niet accepteren omdat een vaccinatie daar verplicht is of omdat het niet eens op een dergelijke functie van toepassing is.

Omdat steeds meer bedrijven eisen dat werknemers worden gevaccineerd, kan deze regeling de druk enorm verhogen. Zowel de aanval op de loondoorbetaling als de werkloosheidsuitkeringen zou vóór Corona hebben geleid tot een massale protestbeweging, omdat hier de klassenstrijd van bovenaf wordt gevoerd en rechten worden aangevallen waar al decennia lang wordt gevochten.

Dergelijke protesten vinden momenteel plaats in sommige landen, zoals Frankrijk. In Duitsland daarentegen werden, afgezien van de kritische uitspraken van DGB-vakbondsleden, geen straatprotesten gehoord tegen de aanval op een bevochten recht. Dit is ook een gevolg van het wapenstilstandbeleid van grote delen van parlementair links en ook van grote delen van de vakbonden, die hun leden niet langer durven te mobiliseren tegen dergelijke regelingen.

Kracht van kapitaal versterkt

Met deze aanslagen wordt ook in het EU-gebied de macht van het kapitaal versterkt. Kapitaalvertegenwoordigers hebben immers herhaaldelijk aanvallen gelanceerd op loondoorbetalingen en werkloosheidsuitkeringen. Als de voorzitter van de EU-Raad in haar toespraak over de staat van de Unie met veel pathos beschrijft hoe goed de EU is omgegaan met de Corona-crisis, moet men altijd de aanvallen op de rechten van werknemers en werklozen in de gaten houden. Want voor Ursula von der Leyen (CDU) en andere conservatieve politici is de aanval op de rechten van werknemers een goed signaal voor kapitaalaccumulatie in de EU.

Indignatie is al meer dan 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk. Geen miljardair bezit ons, geen adverteerders controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

We hebben geen paywalls en alles blijft gratis zonder censuur. In het post-truth-tijdperk van nepnieuws, echokamers en filterbubbels publiceren we meerdere perspectieven van over de hele wereld.

Iedereen kan bij ons publiceren, maar iedereen doorloopt een rigoureus redactioneel proces. U krijgt dus op feiten gecontroleerde, goed gemotiveerde inhoud in plaats van ruis.

Dit is niet goedkoop. Servers, redacteuren fees en web ontwikkelaars kosten geld. Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.