Connect with us

Koninklijke nieuws

Nieuwe onthullingen werpen licht op nazi-wortels van het huis van Saksen-Coburg-Gotha

Published

on

nazi-koning

Er zijn bepaalde koninklijke kasten die niet langer de omvangrijke skeletten kunnen bevatten die bepaalde machtige krachten voor altijd uit het zicht hadden willen verbergen

Te midden van de storm van orwelliaanse desinformatie die onze huidige wereld vormgeeft, is omhoog omlaag gegaan, is wit zwart geworden en is goed kwaad geworden.

Ondanks het feit dat het kwaad van het nazisme voornamelijk werd verslagen door de offers die de Russen tijdens de Tweede Wereldoorlog brachten, is het steeds populairder geworden om de misvatting te beweren dat de echte schurk van de grote oorlog Stalin was. En ondanks het feit dat niet-gereconstrueerde nazi’s werden opgenomen in de door de Koude Oorlog door Five Eyes geleide inlichtingenmachine die vandaag de dag aanleiding gaf tot de 2e en 3e generatie nazi’s in Oekraïne, wordt ons herhaaldelijk verteld dat Oekraïne een tempel van vrijheid en een baken van democratie is op wiens territorium zouden we het risico moeten lopen de wereld op nucleair vuur aan te steken om te verdedigen.

Het is dus een verademing wanneer ongemakkelijke waarheden in staat zijn om de dronken illusie van Orwelliaanse nieuwsspraak te doorbreken die de huidige tijdgeest heeft besmet. Eén zo’n waarheid die aan het licht is gekomen, is de erkenning van de reguliere media dat de rampzalige Hunter Biden-laptop en al zijn schandalige inhoud altijd echt was. Deze onthullingen hebben Amerikanen gedwongen het feit onder ogen te zien dat de huidige president van de VS rechtstreeks profiteerde van de systemen van corruptie en corruptie waar hij toezicht op hield toen hij onderkoning was van een door de nazi’s geteisterd Oekraïne tijdens het bewind van Obama.

De nazi-koning van Channel 4 ontmaskerd

Een andere explosieve onthulling die de afgelopen dagen schokgolven door de westerse tijdgeest heeft gestuurd, was te zien in een documentaire die werd uitgezonden op het Britse Channel 4, genaamd ‘Edward VIII: Britain’s Traitor King’.

Deze film, gebaseerd op een binnenkort uitgebracht boek van historicus Andrew Lownie, gebruikt recent vrijgegeven rapporten van het Koninklijk Archief om het verhaal te vertellen van de Britse nazi-koning Edward VIII die niet alleen een nazi-overwinning in de Tweede Wereldoorlog wenste, maar actief werkte aan dat doel vanaf het moment dat hij in 1936 gedwongen werd afstand te doen van de troon (naar verluidt om te trouwen met een Amerikaanse gescheiden vrouw Wallis Simpson) gedurende de donkerste dagen van de oorlog zelf.

Zoals deze documentaire bewijst, was het niet zijn enige dans met het nazisme om zijn jonge nichtje Elizabeth II een echte ‘sieg heil’ te leren.

Terwijl hij in ballingschap was in Portugal, waar de koninklijke zwerver met de Duitse elite omging, citeert de documentaire diplomatieke telegrammen die Edward aan Duitse functionarissen stuurde en eisten dat de nazi’s Engeland in 1940 meedogenloos bombarderen tot onderwerping en de dood van miljoenen onschuldige burgers aanmoedigen. De film citeert ook een weinig bekende toespraak waarin Edward opriep tot de overgave van Groot-Brittannië aan de nazi’s in 1939, die de BBC weigerde uit te zenden. Zelfs nadat ze naar de Bahama’s waren gestuurd door keizerlijke functionarissen die hadden besloten dat het beter was om hun Frankenstein-monster neer te halen dan door te gaan met hun eerdere plannen voor een fascistische Nieuwe Wereldorde , had de nazi-koning in spe de functionarissen van Hitler getelegrafeerd dat hij bereid was terug te keren naar Europa wanneer dat nodig is en zijn rechtmatige zetel op de troon als een Arische koning heroveren.

Voorbij de film: meer nazi-wortels van de Windsors

Afgezien van het geval van Edward VIII, zijn er veel andere gênante nazi-verbindingen met het huis van Windsor (voorheen Saksen-Coburg-Gotha) die de film niet vermeldde, waarvan sommige betrekking hebben op wijlen prins-gemaal Philip Mountbatten (ook bekend als: hertog van Edinburgh ) direct.

Alle drie de zussen van de hertog van Edinburgh waren getrouwd met nazi-prinsen, en de echtgenoot van een van hen (Sophie) werd een Waffen-SS-officier met de rang van Oberführer (hoogste leider).

Philip’s zus Sophie’s echtgenoot, prins Christopher van Hessen-Cassel, was hoofd van het Forschungsamt (Directoraat van Wetenschappelijk Onderzoek), een speciale inlichtingenoperatie geleid door Hermann Göring, en hij was ook Standartenführer (kolonel) van de SS in de persoonlijke staf van Heinrich Himmler. Philip’s vier zwagers, met wie hij samenwoonde, werden allemaal hoge functionarissen in de nazi-partij.

Philip hield zelf de familietraditie in stand, nadat hij in de jaren dertig eerst was opgeleid volgens een nazi-curriculum gericht op eugenetica, en vervolgens het Wereld Natuur Fonds (WWF) oprichtte met een voormalig lid van de nazi-partij, prins Bernhard der Nederlanden, een levenslange eugeneticus en oprichter van de Bilderberg Group, in 1961. Philip en Bernhard werden vergezeld door Sir Julian Huxley (toen president van de Eugenics Society of Britain) als medeoprichter van het WWF. In een interview in augustus 1988 met Deutsche Press Agentur verklaarde prins Philip zijn wens om in het volgende leven terug te keren als een dodelijk virus om te helpen “overbevolking op te lossen”.

Over dit virulente concept van bevolkingsvermindering is het de moeite waard om het levenswerk en de woorden van een prominente vice-president van het WWF van 1978-1981 , genaamd Maurice Strong , die direct onder prins Philip (toen waarnemend WWF-president) diende, opnieuw te bekijken. Volgens Justin Trudeau was Strong in 1971 samen met Klaus Schwab mede-oprichter van het World Economic Forum, was hij voorzitter van de VN-conferentie over de bevolking van 1972 en het vervolg daarop in Rio de Janeiro, terwijl hij jongleerde met een breed scala aan hoeden van de president van de Wereldbank, Earth Charter. auteur, UN Environmental Protection Agency oprichter en architect van Agenda 21 (onlangs omgedoopt tot Agenda 2030).

In een interview in mei 1990 met het tijdschrift WEST besprak Strong een bijeenkomst in Davos en mijmerde hij: “Wat als een kleine groep wereldleiders zou concluderen dat het belangrijkste risico voor de aarde voortkomt uit de acties van de rijke landen? En als de wereld wil overleven, zouden die rijke landen een overeenkomst moeten ondertekenen om hun impact op het milieu te verminderen. Zullen ze het doen? De conclusie van de groep is ‘nee’. De rijke landen zullen het niet doen. Ze zullen niet veranderen. Dus, om de planeet te redden, besluit de groep: is niet de enige hoop voor de planeet dat de geïndustrialiseerde beschavingen instorten? Is het niet onze verantwoordelijkheid om dat te bewerkstelligen?”

Prins Philip straalde even koude misantropische “overpeinzingen” uit toen hij de menselijke dierentuin overwoog en beweerde:

“Je kunt geen grotere kudde schapen houden dan je kunt voeden. Met andere woorden, instandhouding kan het ruimen inhouden om een ​​evenwicht te bewaren tussen de relatieve aantallen van elke soort binnen een bepaalde habitat. Ik besef dat dit een zeer gevoelig onderwerp is, maar feit blijft dat de mens deel uitmaakt van de levende wereld. Elke nieuwe hectare die in cultuur wordt gebracht, betekent een andere hectare die aan wilde soorten wordt ontzegd.”

De verontrustende zaak van prins Charles

Hoewel Philip in 2021 stierf, heeft zijn zoon en troonopvolger de missie van zijn vader om de wereldbevolking te verminderen ter harte genomen, door zijn leiderschap van verschillende natuurbeschermingsorganisaties en als beschermheer van het nu ter ziele gegane Liverpool Care Pathway, waarvan werd onthuld dat het tussen 2001 en 2013 meer dan 60.000 Britse burgers per jaar geëuthanaseerd zonder hun toestemming .

Tijdens zijn 18-jarige regeerperiode had de LCP honderden zorgverleners onder druk gezet om miljoenen zieke en oudere (en dure) patiënten zonder hun toestemming op “End of Life”-lijsten te plaatsen, wat resulteerde in gedwongen uitdroging en morfine-infusies om de sterfgevallen te versnellen, ondanks het feit dat levensreddende behandelingen waren nog steeds beschikbaar.

In juni 2020 was Prins Charles samen met zijn collega Klaus Schwab mede-oprichter van het Great Reset Initiative van het World Economic Forum om te profiteren van de “existentiële tweevoudige crisis” van klimaatverandering en een pandemie om het mondiale gedrag en de economische systemen radicaal te veranderen . Afgezien van de mooie woorden die Davos-miljardairs gebruiken om de mensheid te verzamelen om de planeet te redden, is het een feit dat die “groene” Build Back Better-hervormingen die zich houden aan duurzame energie, koolstofemissiereducties en voedselhervormingen, zoals blijkt uit de EU Farm to Fork-agenda , resulteren in een omvang van de dood waar zelfs mensen als een Hitler van zouden kunnen blozen.

De nazi-stamboom van de koninklijke familie en haar loyale managers roept de vraag op: waarom is hun voortzetting van de nazi-eugenetica-doctrine in de vorm van euthanasie en zero-growth-bewegingen niet breder bekend geworden? In wat voor soort wereld leven we dat zulke opzienbarende feiten geen algemene kennis kunnen zijn?

Het Privy Council-systeem

Ik hoop dat het steeds duidelijker wordt dat het Britse rijk en zijn aspiraties voor bevolkingscontrole nooit zijn geëindigd met de annulering van het Hitler-project in 1945.

Ik hoop dat het ook duidelijk wordt dat dit rijk nooit de natie van Groot-Brittannië, zijn parlement of zijn volk is geweest.

Het ware rijk is altijd een financiële oligarchie geweest die door een enorm netwerk van machtsstructuren wordt gebruikt om de belangen van de aristocratie van Europa te bevorderen; Het huidige epicentrum van de macht zijn de Anglo-Nederlandse monarchieën (ook wel bekend als de Founts of All Honours). Het is deze macht die de Bilderberg Group controleert, het junior aanhangsel het World Economic Forum, en het Amerikaanse beleid stuurt via de in New York gevestigde Council on Foreign Relations (de Amerikaanse versie van Chatham House) die door Hillary Clinton wordt aangeduid als ‘het moederschip ‘.

Chatham House is een andere naam voor het Royal Institute for International Affairs (RIIA), opgericht in 1919 door de leidende Milnerites van de Round Table Movement die de Council on Foreign Relations (CFR) hebben opgericht om eugenetica en een wereldregering onder de Volkenbond te promoten . De Amerikaanse tak kreeg zijn naam om toespelingen op de Britse terminologie te vermijden vanwege het Amerikaanse wantrouwen jegens Britse intriges. De Canadese en Australische vestigingen werden opgericht in 1928 en worden sindsdien meestal gerund door in Oxford opgeleide agenten. In het geval van de VS studeerde de huidige CFR-president Richard Haass in 1978 af aan Oxford als Rhodes Scholar.

Het was aan het leidende Chatham House-lid Lord Lothian in 1937 dat Hitler zijn concept voor de Anglo-Duitse Nieuwe Wereldorde uiteenzette en zei: “Duitsland, Engeland, Frankrijk, Italië, Amerika en Scandinavië… zouden tot een overeenkomst moeten komen waarbij ze zouden voorkomen dat hun onderdanen van het helpen bij de industrialisatie van landen als China en India. Het is zelfmoord om de vestiging in de landbouwlanden van Azië van productie-industrieën te bevorderen.” (1)

Een willekeurig aantal technocraten die een ‘Build Back Better for the World’-regeling of ‘Global Green New Deal’ pushen, had hetzelfde kunnen zeggen.

Vandaag is het Canadian Institute for International Affairs omgedoopt tot Canadian International Council (CIC). De CIC wordt voorgezeten door de in Oxford opgeleide specialist in regimeverandering, Ben Rowswell, die nauw samenwerkte met Privy Councilor Chrystia Freeland in een poging de regering van Maduro omver te werpen ten gunste van WEF-marionet Juan Guaido, wat tot op de dag van vandaag voortduurt.

Een belangrijke pijler in de controle over kolonies met Engels-Nederlandse invloed blijft het Privy Council-systeem, dat is gecentreerd in Groot-Brittannië, maar secundaire takken heeft in geselecteerde Gemenebestlanden. Het is onder de invloed van de Privy Council dat agenten van een lager niveau worden ingesteld in de vorm van vice-ministers, de Treasury Board, geselecteerde commissies en andere benoemde ambtenaren in het ambtenarenapparaat. Andere sleutelknooppunten in de publieke en private sector behartigen de belangen van de Kroon. Alle kabinetsleden van de regering worden benoemd tot Privy Councilors en alle Privy Councilors zijn gezworen om een ​​eed van geheimhouding en trouw aan de koningin te zweren, inclusief eden om de dingen waarover gesproken wordt tijdens vergaderingen van de Privy Council geheim te houden. (2)

Vreemde dingen voor toonbeelden van de “vrije en democratische, op regels gebaseerde orde”.

Zoals de documentaire van Channel 4 over de nazi-koning ons zou moeten herinneren, zijn er bepaalde koninklijke kasten die niet langer de omvangrijke skeletten kunnen bevatten die bepaalde machtige krachten voor altijd uit het zicht hadden willen hebben. Het falen van de westerse beschaving om de Orwelliaanse nieuwsspraak en andere omkeringen van de waarheid te verwerpen, heeft geleid tot een existentiële spanning die op de een of andere manier zal worden opgelost. Of dat betekent dat de anti-menselijke erfenis van Hitler, prins Philip, Edward VIII en andere koninklijke nazi’s uit het verleden en heden de mensheid een nieuwe donkere eeuw in duwen of dat we uit onze slaap breken en een nieuwe, meer waardige bestemming zoeken, valt nog te bezien.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Koninklijke nieuws

Ministerie en nep-koning Willem-Alexander afwezig bij hoorzitting over Kroondomein

Published

on

kroondomein

Het ministerie van Natuur en Stikstof heeft geen afgevaardigde gestuurd naar de hoorzitting die vandaag plaatsvond rondom de miljoenensubsidie die werd verstrekt voor Kroondomein het Loo tussen 2016 en 2021. Ook was er niemand aanwezig die koning Willem-Alexander vertegenwoordigde

De zitting over het kroondomein werd georganiseerd door het ministerie om De Faunabescherming de mogelijkheid te bieden haar bezwaren toe te lichten. De actiegroep voert aan dat de subsidie aan koning Willem-Alexander onrechtmatig is verleend en dat die terugbetaald dient te worden.

Bij de zitting waren alleen juristen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Faunabescherming aanwezig. Dit tot groot ongenoegen van onder meer Niko Koffeman, voorzitter van de Faunabescherming: “Wij ervaren het als buitengewoon ongeïnteresseerd dat ze hier niet zijn. Hiermee geven het ministerie en de Kroondrager wat ons betreft aan dat ze de procedure niet zo serieus nemen.” Volgens de RVO was aanwezigheid voor beide partijen niet verplicht. “Wij hebben de Kroondrager uitgenodigd, maar hij heeft aangegeven niet te willen komen en zich aan te willen sluiten bij de argumenten die in de subsidiebeschikking staan.”

De RVO zei ook de minister niet uitgenodigd te hebben omdat dit niet de gebruikelijke gang van zaken is. Volgens Peter Nicolaï, advocaat van De Faunabescherming, klopt dat niet: “Wij moeten vragen kunnen stellen in het openbaar, met de pers erbij. Die vragen worden nu niet beantwoord. Zo’n hoorzitting is bedoeld om een gesprek of discussie tussen de partijen op gang te brengen.” De RVO zei daarop zelf ook de voorkeur te hebben dat alle belanghebbenden aanwezig waren. “Maar dat is niet gelukt.”

Koninklijke constructies

De Faunabescherming heeft naar aanleiding van de Zembla-uitzending ‘Koninklijke Constructies’ bezwaar gemaakt tegen de sluiting van het Kroondomein, dat ieder jaar tussen 15 september en 25 december dicht gaat voor bezoekers. In die uitzending concludeerden vooraanstaande juristen dat de 4,7 miljoen euro aan subsidie die de koning kreeg voor het beheer van het Kroondomein, onrechtmatig wordt verleend. Volgens de subsidieregeling moet het Kroondomein namelijk 358 dagen per jaar geopend zijn voor publiek.

Herhaaldelijk vroeg Zembla om de onderliggende stukken, zoals de subsidie-aanvraag die de koning heeft ingediend. Na de Zembla-uitzending werden op verzoek van de Tweede Kamer alsnog een hoop stukken openbaar gemaakt, maar de subsidie-aanvraag van de koning zat daar bijvoorbeeld niet bij. Uit de stukken bleek dat het landgoed afgesloten wordt voor de koninklijke jacht.

Het ministerie heeft volgens de wet zes weken de tijd om een beslissing te nemen over een bezwaarprocedure, maar nam daar in het geval van De Faunabescherming 5 maanden voor. Doordat het ministerie zo laat een beslissing nam, was de subsidietermijn al verstreken. Vervolgens zei het ministerie tegen de Faunabescherming dat ze geen belanghebbende meer is en weigerde daarom het bezwaar inhoudelijk te behandelen.

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Aan die situatie kwam afgelopen mei een eind toen het College van Beroep voor het bedrijfsleven De Faunabescherming in het gelijk stelde. Daarom moet de minister binnen zes weken opnieuw een besluit nemen over het bezwaar. De bedoeling is dat de juristen van de RVO na vandaag een advies gaan uitbrengen aan de minister om het bezwaar van de Faunabescherming wel of niet gegrond te verklaren. De minister kan altijd nog beslissen om dit bezwaar naast zich neer te leggen. Mocht de minister besluiten om het bezwaar van de Faunabescherming ongegrond te verklaren, dan komt de zaak voor bij de rechter.

De RVO gaat onderzoeken of het niet alsnog mogelijk is om op korte termijn een vervolgzitting te organiseren waar alle partijen bij aanwezig zijn. Het gevolg daarvan kan wel zijn dat uiteindelijke beslissing op het bezwaar, dat er uiterlijk 28 juni moet zijn, uitgesteld wordt.

Nieuwe constructie

Het Kroondomein heeft de subsidieaanvraag sinds dit jaar veranderd na discussie in de Tweede Kamer. Vanaf dit jaar wordt alleen subsidie aangevraagd voor het deel van het kroondomein dat altijd geopend is. Voor het stuk in het Kroondomein waar de koninklijke familie ongestoord wil blijven jagen, vraagt de koning geen subsidie aan. Maar ondertussen blijft het totale subsidiebedrag bijna even hoog. Koning Willem-Alexander kreeg 4,8 miljoen euro subsidie en rekent voor de komende zes jaar op 4,6 miljoen euro subsidie. Dat het bedrag bijna gelijk is gebleven, komt volgens de minister doordat de vergoedingen voor natuurbeheer flink zijn gestegen. Ook is rekening gehouden met inflatie.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Koninklijke nieuws

Geen bewijs voor invloed koninklijk huis in zaak-Poch

Published

on

koninklijk huis

Het koninklijk huis heeft, voor zover is na te gaan, geen invloed uitgeoefend op het onderzoek naar de Argentijns-Nederlandse piloot Julio Poch.

Een commissie die hier onderzoek naar deed, concludeert dat koning Willem-Alexander, koningin Máxima, prinses Beatrix en kringen rond het koninklijk huis ‘pas in een zodanig laat stadium op de hoogte zijn geraakt van de zaak-Poch, dat zij het onderzoek naar de heer Poch niet hebben kunnen beïnvloeden’, schrijft justitieminister Dilan Yeşilgöz in een brief aan de Tweede Kamer.

Onbekende vrouw

De Kamer wilde opheldering over een telefoongesprek dat plaatsvond in 2007 tussen de toenmalige vicepresident van Eurojust met een onbekende vrouw die claimde dat zij belde vanuit kringen rond het koninklijk huis.

De vrouw beschikte over vertrouwelijke informatie en verzocht het onderzoek te laten stopzetten, omdat de zaak tegen Poch te pijnlijk zou zijn voor Máxima. De piloot werd verdacht van het uitvoeren van zogeheten dodenvluchten tijdens de militaire dictatuur in Argentinië. De vader van Máxima maakte deel uit van dat regime.

Het telefoontje zou niet in opdracht van de koningin zijn gepleegd. Het is ook bij dit telefoontje gebleven. Een eerder onderzoek naar dit telefoontje leidde tot niets, maar de Kamer nam daar geen genoegen mee.

Een nieuwe commissie van oud-senator Alexander Rinnooy Kan stelt nu dat ‘niets erop wijst’ dat het gesprek is gevoerd vanuit de directe omgeving van het koninklijk huis. Volgens de commissie wisten voorafgaand aan het telefoontje al tientallen mensen af van het onderzoek naar Poch.

‘Niet ondenkbaar’ dat is gelekt

De informatie over het onderzoek was destijds al bekend onder medewerkers van de Nationale Recherche, het Openbaar Ministerie, Eurojust en Europol. De commissie acht het ‘niet ondenkbaar’ dat via deze vele geïnformeerden informatie is gelekt. Daarbij is ‘niet gebleken’ dat er een mogelijke lijn was vanuit deze groep naar het koninklijk huis of kringen daaromheen.

Toenmalig koningin Beatrix, Willem-Alexander en Máxima zeggen dat zij in 2009 via een krant vernamen over de arrestatie van Poch. Een artikel over een vermeende Argentijnse oorlogsmisdadiger uit 2007 hadden ze niet gelezen. De commissie heeft geen reden om hieraan te twijfelen.

De commissie erop dat ‘lastig’ is om aan te tonen dat iets níét heeft plaatsgevonden. “Afwezigheid van bewijs is nu eenmaal niet hetzelfde als bewijs van afwezigheid.”

Schadevergoeding

Poch werd in 2009 opgepakt in Spanje en zat als verdachte in Argentinië vast tot zijn vrijspraak in 2017. Nadien is onderzoek verricht naar de rol die de Nederlandse overheid speelde in zijn zaak. De inmiddels 70-jarige Poch ontving een schadevergoeding van het kabinet.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Koninklijke nieuws

Amalia ’tassendrager’ van haar moeder zijn tijdens VN-reis

Published

on

amalia

Prinses Amalia wil heel graag een keer „tassendrager” van haar moeder zijn tijdens een VN-reis. Dat vertelt de koningin na afloop van haar reis voor de Verenigde Naties naar Senegal en Ivoorkust tijdens een persgesprek.

De 18-jarige dochter Amalia van de koningin is bijzonder geïnteresseerd in het werk van haar moeder als speciale gezant bij de VN, zo vertelt Máxima. De agenda van Amalia moet het echter een keertje toelaten om mee te gaan op een reis van haar moeder. In september begint Amalia namelijk aan haar studie in Amsterdam.

Vrijdag maakt Amalia haar eerste officiële reisje. Samen met koning Willem-Alexander en koningin Máxima reist ze naar Noorwegen voor de viering van de achttiende verjaardag van Ingrid Alexandra. Máxima kijkt er „enorm naar uit” om samen met haar man en dochter op reis te gaan. „Het is gewoon heel gezellig toch?”

De koningin heeft er daarnaast alle vertrouwen in dat het goed komt met haar dochter als Prinses van Oranje en troonopvolger. „Het zal wel bijzonder zijn. Het is iets wat zij altijd heeft verwacht dat een keer zou gebeuren, dus dat komt wel goed.”

Máxima naar World Economic Forum, maar waarom eigenlijk terwijl ze € 400.000 zakgeld ontvangt?

Van wat daar wordt besproken wordt niets vastgelegd terwijl het wereldwijd een invloedrijke stichting is van de Duitser Klaus Martin Schwab die er persoonlijk met zijn stichting € 1 miljoen per jaar aan verdient. Er wordt daar breeduit gedineerd terwijl bijna 1 miljard mensen onder het bestaansminimum leven.

Echter de rijken zijn door de covid-epidemie en de oorlog in Oekraïne nog veel rijker geworden. Denk dan o.a. aan de Russische president/ oorlogsmisdadiger Vladimir Poetin met wie Máxima ooit nog met een Heineken-biertje (reclame) proostt.

Nu draagt Máxima zelfs ongeneerd jurken van tienduizenden euro’s, zelfs couturejurken van Valentino die zo’n € 40.000 per stuk kosten. De laatste tijd trekt ze geregeld kleding van haar dochter Amalia aan om dit absurde gedrag te maskeren. Het vermogen van haar steenrijke schoonzus nep-prinses Mabel van oranje steeg in 2021 tot € 880 miljoen. Maar iets weggeven aan de armen, daar peinst zij en de rest van de nep-oranjes niet over. Waarom is ze dan bij het WEF?

Voordat de Covid-pandemie uitbrak leefden er wereldwijd al 730 miljoen mensen onder de armoedegrens maar sinds de Covid epidemie zijn er nog eens 262 miljoen mensen bijgekomen.

Vandaag 24 mei zal Máxima een toespraak houden tijdens het evenement ‘Financial Inclusion’ met als thema ‘De grootste hiaten aanpakken’ maar het lijkt puur voor de bühne.

En Máxima blijft als speciaal VN-pleitbezorger voortdurend erop hameren dat inclusieve financiering voor ontwikkeling de oplossing is. Nu blijkt overduidelijk dat Máxima amper iets heeft gedaan om de armen echt te helpen. Want zonder geld heb je ook niks aan een bankrekening waar Máxima altijd voor pleit. Twee dagen lang bij het WEF info opzuigen voor eigen gewin, daar lijkt het op. Dus kortgezegd, om er zelf beter van te worden.

Maxima en Amalia hebben gewoon schijt aan ons!

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Steun ons werk

Recente reacties

Nieuws bij de buren

MAGA-Congreslid Miller noemt einde abortusrecht ‘historische zege voor witte levens’

Volgens het Republikeinse Congreslid Mary Miller is het om zeep helpen van het abortusrecht door het Hooggerechtshof ‘een historische zege voor witte levens’. Miller deed die uitspraak op een bijeenkomst… [...]

Poetin De oude wereld is voorbij

De Russische leider Poetin heeft de oude wereldorde begraven en zijn visie op de toekomst van Rusland en de wereld uiteengezet in een sleuteltoespraak. Poetin Er zijn nieuwe machtscentra ontstaan,… [...]

Deze financiële staatsgreep, ook bekend als Great Reset , is een planetaire takedown door financiële “insiders”

Great Reset Catherine Austin Fitts (CAF), uitgever van  The Solari Report  en voormalig Assistant Secretary of Housing (Bush 41 Admin.), stelt dat de zogenaamde “reset” er zo uitziet. Hoge voedsel- en brandstofprijzen… [...]

Duitsland is het middelpunt van een proxy-oorlog tussen de VS en Rusland

Het publiek in Duitsland is zich nog niet bewust van de omvang van de Duitse betrokkenheid bij de Amerikaanse proxy-oorlog in Oekraïne tegen Rusland. In een artikel van zaterdag gaf de… [...]

Peiling 26-6-22

De peiling van het bureau van Maurice de Hond gaf dit weekeinde een forse verschuiving te zien en die was bepaald niet in het voordeel van de regeringscoalitie. Volgens De Hond lijkt de peiling… [...]

Indignatie is 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk, daarom is het tijd voor onze actie. Geen miljardair bezit ons, geen MSM controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

steun wij zullen zeer dankbaar zijn.

KLIK HIER OM TE DONEREN