Connect with us

EU

Oekraïne een misdaad die al begon in 2014

Published

on

rusland

Waren de herhaalde waarschuwingen van president Biden oprechte waarschuwingen of schaakzetten in een groter geo-politiek spel? Hoe dan ook, tegen veler verwachtingen en hoop in vielen de Russen vanuit verschillende richtingen Oekraïne binnen. Het decennia lang negeren van afspraken over het niet-uitbreiden van de NAVO, de door het westen opgepookte Maidan ‘revolutie’ van 2014, het plaatsen van steeds meer Amerikaanse troepen langs de diverse Russische grenzen, heeft zeker drempelverlagend gewerkt. Maar ook een uitgelokte misdaad, blijft een misdaad.

De aanloop naar meer spanningen

De Amerikaanse president waarschuwde al weken, maar weinigen namen hem serieus. Zijn vaak wispelturige en verwarrende uitspraken over allerlei zaken maken geloofwaardigheid bij deze president hoe dan ook een issue. Ook de vermeende zakelijke belangen van de familie Biden in Oekraïne en dan vooral in het oostelijk deel, daar waar de Russische minderheid woont, maakt de persoon Biden ook niet echt politiek objectief.

In een gesprek met Reuters 25 oktober 2020 stelde Poetin echter dat de opmerkingen van Donald Trump over de zakelijke beslommeringen van de familie Biden hem weinig boeide: ‘Ja, in Oekraïne had hij (Hunter Biden, red.) of heeft hij misschien nog steeds een zaak, ik weet het niet. Het gaat ons niet aan. Het gaat de Amerikanen en de Oekraïners aan’, zei Poetin. ‘Maar ja, hij had tenminste één bedrijf, waar hij praktisch aan het hoofd van stond, en te oordelen naar alles verdiende hij goed geld. Ik zie hier niets crimineels aan, althans wij weten hier niets van (dat het crimineel is).‘ Of deze opmerking oprecht was of een poging om bij de nieuwe president Biden in het gevlei te komen, is niet na te gaan.

Met het vertrek van Trump uit het Witte Huis januari 2020 brak na een relatieve diplomatieke rust tussen Rusland en de VS een nieuwe periode van oplopende spanningen aan. De uitlatingen van maart 2021 waarbij Biden Poetin een ‘killer’ noemde omdat Rusland zich in de Amerikaanse verkiezingen van 2020 hebben gemengd, markeerden de ommezwaai. De opmerkingen zullen in het Kremlin zeker geen basis hebben gelegd om vanuit kracht, overtuiging en diplomatie over de complexe Oekraïense situatie tot stabiele afspraken te komen.

Ondertussen worden uit diverse delen van Oekraïne ‘explosies’ gemeld. Of daarmee bombardementen worden bedoeld, wordt niet duidelijk. De bewering van Poetin dat hier sprake is van een beperkte militaire interventie om de Russische minderheid in het oosten van Oekraïne te beschermen lijkt met de minuut aan geloofwaardigheid te verliezen. Daarvoor worden uit te veel delen van Oekraïne explosies, waarschijnlijk raketinslagen, gemeld. Wat de Russen precies van plan zijn, is vooralsnog duister, nu we het opgegeven doel gevoegelijk als (enig) doel kunnen negeren. De Russen gaan klaarblijkelijk voor meer.

De Russen, al dan niet uitgelokt door jarenlang gesar door de Amerikanen en het angstige en opportunistische geschipper van de Europese landen, hebben een kardinale mistap gemaakt. Ook al zijn voor de Russen veel uitgestoken handen richting westen hooghartig afgewezen, uit woede of frustratie reageren met een invasie van een naburig land, kan niet het antwoord zijn.
Het telt op bij de toevoeging van de Krim in 2014 waarvan de bevolking, overwegend etnische Russen, door de anti-Russische houding van ‘Kiev’ weg wilde uit de relatie met Oekraïne.

De Russen zullen voor vele jaren genoegen moeten nemen met een nauwe relatie met het sterk cultureel verschillende en veel sterkere maatje China. Het leveren van aardgas levert weliswaar een zakelijke relatie met China op, een klant die Rusland van de nodige deviezen zal voorzien, maar Rusland zal echter in China haar meerdere moeten erkennen, met een ruim vijf maal grotere bevolkingsomvang.
De levering van aardgas aan China is de compensatie voor het aardgas dat Europa, lees Duitsland op aandringen van de VS, ineens niet meer ‘wil’ hebben. De daarvoor aangelegde pijpleiding Nord Stream II van Rusland naar de Noord-Duitse kustplaats Lubmin ligt er nu levenloos bij. De ironie wil dat door de hierdoor stijgende aardgasprijzen, voor de Duitsers en veel andere Europese landen, de inkomsten van het Russisch aardgas nu zo hoog zijn dat de pijpleiding hoe dan ook snel ‘terugverdiend’ wordt.

De MINSK- akkoorden
Na de door de VS gewenste regime change met de ‘Maidan-Revolutie’ van 2014 zijn onder leiding van onder meer de voormalige kanselier van Duitsland Angela Merkel in respectievelijk 2014 en 2015 twee zogenaamde MINSK-akkoorden gesloten, genoemd naar de hoofdstad van Wit-Rusland. Het 13-punten programma pleitte voor het demilitariseren van de ‘Russische’ provincies Luhansk en Donetsk, meer autonomie (binnen Oekraïne) voor deze regio’s, terugtrekken legereenheden van beide zijden en vrije verkiezingen.
De akkoorden zijn nooit uitgevoerd. Volgens Oekraïne zouden ook de Russische troepen teruggetrokken moeten worden, maar Rusland zou volgens Reuters ontkend hebben troepen te hebben in de gebieden.

Winst en verlies

Het Amerikaanse belang van deze crisis is meervoudig. De aardgasleveringen aan Duitsland mogen hoe dan ook niet plaatsvinden. Zonder deze crisis zouden de Duitsers via Nord Stream II meer afhankelijk zijn geworden van Rusland en dus minder van de Amerikanen, die nog steeds aanzienlijke troepen in het land hebben gestationeerd onder het motto ‘keep the Americans in, the Russians out and the Germans down’. De grootste angst van de Amerikanen is een stevige band tussen Duitsland en Rusland. Bovendien wil de VS graag haar LNG (vloeibaar aardgas) aan Europa leveren, zowel vanwege de inkomsten als de strategische binding van Europa aan de VS.

Wat Rusland te winnen heeft bij deze invasie is onduidelijk. Zij gooit haar ruiten bij vele van haar Europese partners voor jaren in. Zij versterkt de politieke positie van de NAVO en de sentimenten voor toetreding van Oekraïne bij de NAVO. Het is een ongekende escalatie van de ooit redelijk ‘koele’ en berekenbare Poetin. Of hij dit besluit heeft genomen onder druk van de hardliners in zijn machtige defensieapparaat dan wel de Doema is niet bekend. Eén groep is hoe dan ook het slachtoffer: de burgers van Oekraïne, met Russische of Oekraïense roots, weer betalen zij de rekening van gebrekkige inzichten, gebrek aan wederzijdse kennis, belemmerende ego’s van hun leiders om dit historisch complexe probleem in Oekraïne tot een vreedzame oplossing te brengen.

Het Russische leger stelt dat Rusland geen Oekraïense steden aanvalt, in tegenstelling tot beweringen van andere bronnen. Oekraïense burgers worden niet bedreigd, aldus de verklaring. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zou volgens RT.com bevestigd hebben dat de militaire installaties van het land werden aangevallen. Bevestiging uit andere bronnen is vooralsnog niet bekend.

China weigerde ondertussen de Russische acties in Oekraïne een ‘invasie’ te noemen en drong er bij alle partijen op aan zich terughoudend op te stellen, ook al adviseerde het zijn burgers daar thuis te blijven of ten minste de Chinese vlag te tonen als zij ergens naartoe moesten rijden, meldt Reuters. In de China Daily zei de woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken van China, Hua Chunying: ‘De kwestie-Oekraïne heeft haar complexe historische achtergrond, en haar betrokkenheid tot nu toe is het resultaat van het samenspel van verschillende en complexe factoren.’

Verder stelt China zich op het standpunt: ‘Wat Oekraïne is overkomen, is geenszins wat president Joe Biden van de Verenigde Staten “een niet-uitgelokte en ongerechtvaardigde aanval” van Rusland noemde. Het is zijn regering die de spanningen voortdurend heeft doen escaleren door de veiligheidsbelangen van Rusland standvastig te negeren en Moskou te dwingen te aanvaarden dat de dreigende uitbreiding van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie geen punt van onderhandeling was.’

China’s toegezegde steun voor Rusland gaat op dit moment niet verder dan het niet veroordelen van de invasie. Volgens Hua Chunying wil China zo snel mogelijk een wapenstilstand op weg naar een vreedzame oplossing. De in het verleden veelvuldig veranderde grenzen van Oekraïne, zoals in veel delen van het ‘oude continent’, laat alleen zorgvuldige onderhandeling met respect voor ieders (historische) belangen toe. Wapengekletter en talloze burgerslachtoffers is allesbehalve dat. Poetin, of de hardliners achter hem, lijkt hier zijn hand te overspelen.

Hoe dan ook, met de Russisch invasie heeft Rusland weer een zwarte bladzijde aan de toch al complexe historie van dit land toegevoegd en vreedzame oplossing voor langere tijd voor zich uitgeschoven. Ondertussen staan de wegen vol met files van vluchtende mensen, weg van het onzinnige geweld van incompetente leiders.

Webcams in Oekraïne

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

EU

Het Melilla-hek: zuidelijke flank en dood zonder rechten

Published

on

Melilla

Nog steeds geschokt door het bloedbad van Nador, naast de grens tussen Spanje en de Europese Unie in Melilla, is het complex om een ​​analyse te maken waarbij de pijn die door deze sterfgevallen wordt veroorzaakt, wordt genegeerd. Terwijl ik deze regels schrijf, is er nog steeds geen officieel dodental, maar ze liggen dichter bij de 50 die zijn aangekondigd door organisaties ter verdediging van de mensenrechten dan bij de 23 die door de Marokkaanse regering zijn erkend.

Wat de Spaanse regering nu het meest zorgen zou moeten baren, zou zijn te eisen dat Marokko de slachtoffers niet begraaft zonder een proces van identificatie en opheldering van de oorzaken van deze sterfgevallen. Lijken mogen niet ondergronds worden verborgen zonder te voldoen aan de minimumnormen voor legaliteit met respect voor de rechten die elk slachtoffer zou moeten hebben. In dit verband moeten we de verdragen aanhalen die zijn ondertekend ter bescherming van slachtoffers van schendingen van het internationaal strafrecht .

Het is duidelijk dat we deze strafrechtelijke kwalificatie nog steeds niet procedureel kunnen bepalen, maar de beschikbare gegevens wijzen in deze richting. En natuurlijk, als de begrafenis van de slachtoffers wordt uitgevoerd zonder de minste forensische procedure, dan moeten we concluderen dat het in strijd is met deze internationale normen.

Dit zou kunnen leiden tot de activering van de bevoegdheid van het Internationaal Strafhof om een ​​mogelijke verantwoordelijkheid voor het nalaten van Spanje dat het Verdrag van Rome heeft ondertekend, op te helderen. Marokko heeft echter alleen de status van waarnemer in genoemd verdrag , hoewel artikel 23 van de Marokkaanse grondwet van 2011 bepaalt dat genocide en andere misdaden tegen de menselijkheid en mensenrechtenschendingen strafbaar zijn.

In ieder geval moet de Spaanse regering een evenwicht vinden, en dat is de grote paradox, tussen een naadloze verdediging van de mensenrechten en de echte politiek van een zeer complexe diplomatieke relatie met het Koninkrijk Marokko, dat het met bloedige en betreurenswaardig deze nieuwe aanval op onze grenzen.

Wat er is gebeurd?

Er zijn veel onbeantwoorde vragen. De eerste vraag is om te bevestigen dat Marokko zich niet echt bewust was van deze benadering van de grens van talloze mensen die oprukten met het duidelijke doel om het hek aan te vallen. Had Marokko niet de capaciteit om ze te onderscheppen voordat het het kritieke punt van de grens bereikte? Het lijkt moeilijk te geloven.

Het is duidelijk dat als Marokko had ingegrepen voordat ze het grensgebied hadden bereikt, waarschijnlijk niemand van die interventie had gehoord en dat de gevolgen niet zo dramatisch zouden zijn geweest. Wilde Marokko dan weer meer publieke repercussies – die inmiddels uit de hand lopen – door zo’n grote groep migranten de grens te laten naderen? Wilde hij onze grenzen weer onder druk zetten met hybride destabilisatiesystemen? En de grote vraag, als het vorige antwoord bevestigend is, wat zou Marokko nu kunnen nastreven met deze nieuwe migratiedruk?

Je zou kunnen zeggen dat hun politiediensten hebben opgetreden om de aanval op het hek te voorkomen, maar ik sta erop: waarom lieten ze hen toe het kritieke punt te naderen en hen vervolgens af te slachten?

Deze bewegingen worden in de meeste gevallen georganiseerd door maffia’s die handel drijven in de wanhopige wensen van mensen in rampzalige economische, politieke en sociale omstandigheden. Deze zijn het resultaat van een kolonialisme dat in de 20e eeuw zijn hulpbronnen heeft uitgebuit en een hele reeks mislukte politieke regimes heeft opgebouwd.

Het is echter, en juist om deze reden, moeilijk te geloven dat, aangezien deze groepen zijn grondgebied binnenkwamen, Marokko zich niet bewust was van hun bewegingen in zijn eigen land totdat ze Nador bereikten, waar ze zelfs in menigten door de straten liepen. Natuurlijk was wachten tot ze het hek bereikten een riskante beslissing die leidde tot de opsluiting van deze mensen en een repressie ontketende die even gewelddadig was als de onbegrijpelijke dood van deze weerloze mensen gewelddadig was.

Gelijktijdig met de NAVO-top

Toevalligheden gebeuren, maar het is te toevallig dat dit slechts vier dagen voor de start van de NAVO-top in Madrid gebeurde. Om deze reden is het ook noodzakelijk om deze afgeleide in overweging te nemen vanwege het tijdelijke samenvallen van de feiten.

De bijeenkomst in Madrid wordt deze week gehouden met als meest urgente uitdaging de oorlog van Poetin in Oekraïne. Zonder natuurlijk de uitdaging te vergeten die de Indo-Pacific-regio en de rol van China de komende jaren zullen vormen. Het belangrijkste is bovendien dat de NAVO haar rol als organisatie voor de collectieve verdediging van haar leden in de Euro-Atlantische ruimte gaat opgeven om een ​​mondiale veiligheidsorganisatie te worden .

Hier blijkt de interesse van Spanje en andere mediterrane landen om ook een Bondgenootschappelijk veiligheidsbeleid te voeren op de zogenaamde “zuidelijke flank”, gezien het gevaar dat ontstaat door de hybride dynamiek van destabilisatie die uit de Maghreb en de Sahel komt. Het is op dit punt dat het tijdelijke samenvallen van deze buitensporige actie van de Marokkaanse veiligheidstroepen verrassend is. Vermoedelijk zijn de verklaringen van de Spaanse president, Pedro Sánchez , die de actie als effectief beschreef, gedaan zonder de omvang van de catastrofe in detail te kennen.

In ieder geval staat de agenda van de bijeenkomst in Madrid nu heel dicht bij enkele gebeurtenissen die de discussie verdienen over een veiligheidsbeleid dat de maffia demobiliseert die met mensenlevens spelen en die landen die door actie of nalatigheid gebruik hebben gemaakt van de wanhoop van migranten als instrument van zijn beleid ter verdediging van zijn eigen geostrategische belangen.

Als de actie van Marokko een andere bedoeling had, zal het in plaats daarvan een nieuw argument vormen voor het zogenaamde Strategische Concept van Madrid , dat de verdediging van “de soevereiniteit en territoriale integriteit” van alle leden van het Bondgenootschap omvat. Dit zal uiteindelijk eindigen met de uitsluiting van Melilla en Ceuta van het actieterrein van de NAVO, wat nu zal blijven binnen wat Jens Stoltenberg, secretaris-generaal van het Bondgenootschap, de verbintenis noemt om “elke centimeter” van het grondgebied van de lidstaten te verdedigen. Dit versterkt exponentieel de zuidelijke flank, waarin Spanje de eerste belanghebbende partij is, aangezien historisch gezien de grootste externe bedreigingen voor zijn veiligheid uit de Noord-Afrikaanse regio komen.

Maar we kunnen niet zomaar vergeten wat er is gebeurd. Het is onmiddellijk noodzakelijk om een ​​internationaal onderzoek te eisen naar deze aanvallen op de mensenrechten waarin, als Spanje geen directe verantwoordelijkheid heeft, het op zijn minst een verantwoordelijkheid heeft als burgerwacht door een gemeenschappelijke controle van de grens met Marokko in te stellen.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

coronavirus

Chats van Von der Leyen over vaccindeal blijven geheim

Published

on

Von der Leyen

Heeft Pfizer de EU bedrogen met de miljardendeal voor Covid-vaccins? Chats van Commissievoorzitter Von der Leyen zouden het antwoord kunnen bieden. Maar de EU wil ze niet vrijlaten. Critici zien het recht op toegang tot informatie in gevaar.

De EU-commissie wil de gesprekken van Ursula von der Leyen met Pfizer-topman Albert Bourla geheim houden. Von der Leyen sloot in het voorjaar van 2021 een Covid-vaccindeal van een miljard euro in berichten en telefoontjes met Bourla – maar de berichten vielen niet onder de EU-wet op de vrijheid van informatie, stelt de commissie.

Er is veel kritiek op de deal van de EU met Pfizer. Tot op heden heeft de Commissie alleen bewerkte versies van de koopovereenkomsten ingediend. De prijs van de vaccins en belangrijke contractvoorwaarden blijven geheim. Een rapport van de Financial Times roept echter twijfels op of de EU bij de aankoop is opgelicht. Volgens de krant, die delen van de deal kon zien, betaalde de EU aanvankelijk € 15,50 per dosis, maar na de deal stegen de kosten tot € 19,50 per dosis.

Gemaakt voor 3 euro, verkocht voor 19,50 euro

De People’s Vaccine Alliance , een alliantie van humanitaire organisaties, berekent op basis van een onderzoek van Imperial College London dat een enkele dosis van het vaccin voor minder dan drie euro kan worden geproduceerd. Volgens deze berekening had de deal van Von der Leyen het farmaceutisch bedrijf Pfizer een overschot van zo’n 31 miljard euro kunnen opleveren. De NGO Public Citizen, die in verschillende landen niet-geredigeerde Pfizer-vaccincontracten heeft kunnen bekijken, vertelde de Washington Postdat het bedrijf zijn onderhandelingsmacht als een van de weinige makers van een effectief Covid-vaccin gebruikt om “risico’s te verschuiven en de winst te maximaliseren”. In de geïnspecteerde contracten “worden de belangen van Pfizer consequent boven de eisen van de volksgezondheid gesteld.”

Nadat de New York Times bericht had over de directe lijn tussen Von der Leyen en Bourla , diende netzpolitik.org een aanvraag in om de chats vrij te geven . Maar de commissie weigerde de aanvraag helemaal te onderzoeken. Omdat berichten via sms, WhatsApp en andere messengers “van korte duur” zijn en dus geen documenten in de zin van de EU-verordening over documenttoegang.

Europarlementariër ruikt “vingerhoed rechtvaardigingen”

De algemene weigering van ons verzoek om het nieuws tussen Von der Leyen en Bourla is duidelijk wangedrag van de kant van de EU-commissie, oordeelde de EU-ombudsvrouw Emily O’Reilly in antwoord op onze klacht. Parlementsleden en ngo’s spraken ook hun verontwaardiging uit over het gebrek aan transparantie van de Commissie. “Wat er op de telefoon van Frau von der Leyen gebeurt, is politiek”, zei de groene EU-politicus Daniel Freund . “Het kan niet zo zijn dat journalisten flauwe rechtvaardigingen krijgen en worden afgewezen. […] En het kan niet zo zijn dat de toegang tot centrale documenten weer wordt verhinderd doordat Ursula von der Leyen sms-berichten verwijdert .”

Maar ondanks de kritiek wil de commissie het nieuws geheim houden. In een vandaag, woensdag gepubliceerd antwoord aan ombudsvrouw O’Reilly , schrijft de EU-autoriteit dat ze niet eens “kortstondige” documenten zoals sms- en messenger-berichten bewaart en daarom geen toegang tot ze kan verlenen. Ze reageert niet op het verzoek van de ombudsvrouw om de applicatie van netzpolitik.org opnieuw te onderzoeken  en daadwerkelijk te beoordelen of ze de chats mag publiceren of niet.

Recht op toegang tot informatie ‘ernstig ondermijnd’

Aan de andere kant heeft de EU-commissie aangekondigd dat ze met andere EU-instellingen zal samenwerken om nieuwe richtlijnen te ontwikkelen voor de interne afhandeling van sms- en messenger-berichten. De Commissie verwijst naar een aanbeveling van de EU-Raad aan haar werknemers om dergelijke berichten alleen te gebruiken voor “kortstondige chats over openbare of niet-gevoelige inhoud”. Dit zou het uitgangspunt kunnen zijn voor een gemeenschappelijke richtlijn voor alle EU-instellingen. Daarmee wil de Commissie waarschijnlijk een argumentatiebasis creëren, zodat zij ook in de toekomst chats niet hoeft te archiveren.

Experts van het maatschappelijk middenveld vrezen dat het standpunt van de Commissie een enorme juridische maas in de toegang tot documenten creëert. “Als we niet eens om sms-berichten kunnen vragen, hoe moeten we dan weten of het echt vluchtige zaken of belangrijke beslissingen zijn?”, vraagt ​​Helen Darbishire, directeur van de organisatie voor vrijheid van informatie Access Info, zich af.

De realiteit is dat een groot deel van de overheidsactiviteiten in Europa en wereldwijd via verschillende communicatiemiddelen verlopen, waaronder sms, WhatsApp en andere berichtenplatforms. “Het recht op toegang tot informatie zal ernstig worden ondermijnd als we er geen toegang toe hebben”.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

EU

Deblokkeer de chats van Ursula von der Leyen

Published

on

von der Leyen

Wat de machtigen in Europa onderhandelen op mobiele telefoons is historisch. Maar politici als Ursula von der Leyen verbergen hun officiële chats en sms’jes nog steeds voor het publiek. Er moet een einde komen aan deze schending van het EU-Handvest van de grondrechten. Een reactie.

In Brussel is de directe route naar de machtigen via de mobiele telefoon. Angela Merkel sms’te Commissiechef Ursula von der Leyen “bijna elke dag” tijdens haar kanselierschap , en Merkel deed hetzelfde met haar voorganger Jean-Claude Juncker . EU-topbijeenkomsten worden gered of verdrinken in chats: toen Griekenland in de zomer van 2015 op de rand van het faillissement stond, regelde raadsvoorzitter Donald Tusk via sms een akkoord met de Nederlandse premier Mark Rutte .

We hebben wat we weten over dergelijke gesprekken voornamelijk te danken aan de exclusieve toegang van individuele verslaggevers. Autoriteiten maken dergelijke chats niet op verzoek openbaar – in tegenstelling tot faxen of brieven. En dat is een probleem. Want ook in de EU-bureaucratie maken sms, WhatsApp of Signal deel uit van het dagelijks leven. Hele werkgroepen van de raad lopen via chat, delicate deals worden onderhandeld via de mobiele telefoon.

Toen Von der Leyen afgelopen voorjaar rechtstreeks met Pfizer-baas Albert Bourla onderhandelde over de grootste aankoop van vaccins in de geschiedenis van de EU, deed ze dat via telefoontjes en sms’jes. We hebben de New York Times te danken dat ze ons er überhaupt over hebben geïnformeerd . In de deal voor 1,8 miljard doses Covid-vaccin verhoogde de commissie de prijs per dosis van 15,50 euro naar 19,50 euro ten opzichte van de eerste bulkaankoop, meldde de Financial Times later . Uitgaande van een productieprijs van 3 euro heeft de EU het farmaceutisch bedrijf maar liefst 31 miljard winst opgebracht, zo bekritiseert een NGO-alliantie .

EU-Handvest van de grondrechten: duidelijker kan niet

De berichten tussen von der Leyen en de baas van Pfizer zouden ons waarschijnlijk kunnen vertellen hoe de hogere prijs voor de vaccins tot stand is gekomen. Het doet des te meer pijn dat de commissie de chats niet wil prijsgeven. Ze bevestigde dit deze week in een antwoord aan EU-ombudsman Emily O’Reilly. Berichten, of het nu via WhatsApp, sms of andere messengers is, zijn “van korte duur” en vallen niet onder de regelgeving inzake toegang tot documenten.

Daarmee is de Commissie in tegenspraak met het basisprincipe van transparantie dat al decennia van toepassing is op de EU-instellingen: documenten moeten altijd openbaar worden gemaakt, tenzij er specifieke redenen voor vertrouwelijkheid zijn. Dat staat zelfs in het Handvest van de grondrechten van de EU . Artikel 42 verankert het recht op toegang tot documenten, “ongeacht de vorm van het medium dat voor deze documenten wordt gebruikt.”

De transparantie van de EU is geen doel op zich, maar een voorwaarde voor democratische controle op besluitvormingsprocessen. Zonder inzicht in de processen is er geen echte medezeggenschap mogelijk. Telkens wanneer wetten worden geschreven of openbare aankopen ter waarde van miljarden worden gedaan, moet het mogelijk zijn te traceren hoe deze zijn verlopen.

Aan de andere kant, wanneer ambtenaren belangrijke beslissingen nemen zonder publiek toezicht, kan dit snel leiden tot machtsmisbruik en corruptie. Het resultaat is ontgoocheling in de democratie. Volgens Verordening 1049/2001, die de toegang tot EU-documenten regelt, zorgt transparantie “voor meer legitimiteit, efficiëntie en verantwoordingsplicht van de administratie”. Er is ook een definitie voor documenten: “Inhoud ongeacht de vorm van de gegevensdrager”. Het wordt er niet duidelijker op.

Faxen gaan naar het archief, sms naar digitaal nirvana

Er zijn solide politieke redenen waarom von der Leyen en haar commissie chats proberen vrij te stellen van vrijheid van informatie. Onderhandelingen in Brussel zijn vaak koehandel, met de krachtige ruilconcessies. Als hun standpunten, geuit achter gesloten deuren, openbaar worden, kan dat voor de betrokkenen gênant worden en hen politieke schade berokkenen. Iedereen die chats openbaar maakt, geeft inzicht in delicate onderhandelingen. Dit is ook wat we horen van mensen die het standpunt van de Commissie verdedigen.

Hoe begrijpelijk deze argumenten ook klinken, ze zijn nog steeds misleidend. Allereerst gaat het er helemaal niet om dat Von der Leyen haar mobiele telefoon en alle berichten erop openbaar maakt – het is alleen de vraag of haar berichten zelfs onder de EU-transparantiewet vallen. Zo niet, dan zou deze juridische maas in feite de vrijheid van informatie ondermijnen. Dan kan iedereen gewoon via WhatsApp of sms schrijven zodra ze de legale toegang tot informatie willen omzeilen. Domme lobbyist die dan e-mails verstuurt.

Mocht het nieuws werkelijk gevoelig liggen en de publicatie ervan schadelijk zijn voor de EU, dan kent de verordening duidelijke uitzonderingen. Het beschermt lopende onderhandelingen en gevoelige informatie over interne veiligheid of internationale betrekkingen. Maar het principe geldt: als de toegang wordt geweigerd, moet dit worden gemotiveerd. Algemene uitzonderingen voor hele categorieën documenten zijn duidelijk in strijd met de geest van het Handvest van de grondrechten van de EU.

Bovendien wordt zelfs het nageslacht een glimp onthouden: want terwijl elke fax, elke brief, elke memo op papier wordt bewaard voor de archieven, migreren Von der Leyens chats blijkbaar naar het digitale nirvana. Tot op de dag van vandaag is het ook onduidelijk of bijvoorbeeld de sms-berichten van Angela Merkel, die een centrale rol speelden in haar 16-jarige ambtstermijn als kanselier, ooit hun weg naar het Federaal Archief zullen vinden .

Vanwege “van korte duur”

De Commissie stelt al enige tijd publiekelijk dat chats slechts worden ingewisseld voor “kortstondige” berichten die geen zinvolle informatie bevatten. Ook dit argument is niet houdbaar. Wanneer miljarden leningen voor Griekenland op het laatste moment worden goedgekeurd na sms-onderhandelingen , wanneer de EU-leiding de Brexit voorbereidt via chats met de Britse premier , wanneer het hoofd van de Commissie de aankoop regelt van levensreddende vaccins ter waarde van miljarden aan berichten en telefoontjes : dan is de inhoud van zulke chatberichten anders van cruciaal, zelfs historisch belang.

En zelfs als het tegendeel blijkt en uit de chats blijkt dat Von der Leyen en Pfizer-baas Bourla alleen maar sms’en over het weer, is dat geen reden tot geheimhouding. Integendeel, wat de machtigen ook bespreken: hun kennisniveau moet zoveel mogelijk met de bevolking worden gedeeld. Het transparantiebeginsel zorgt ervoor dat burgers op ooghoogte spreken met degenen die de beslissingen nemen. Het is niet de Europese Commissie die moet beslissen of informatie triviaal of belangrijk is, maar wij, het publiek.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Steun ons werk

Recente reacties

Nieuws bij de buren

NAVO-top op 29 juni: een “verplicht geschenk” aan Turkije!

Turkije – Zweden en Finland hadden zich al lang bereid verklaard om lid te worden van de NAVO. Maar een dergelijke daad moet unaniem worden goedgekeurd door alle Bondgenoten. En… [...]

EU: Uiterlijk in 2035 komt benzine alleen nog maar uit het stopcontact!

“Na de EU-commissie en het EU-parlement heeft de Raad gisteravond ook gestemd om de verbrandingsmotor op fossiele brandstoffen in 2035 te beëindigen. Dit is historisch! Europa is het eerste continent ter wereld… [...]

Ongelooflijke wreedheden door Spaanse grenswachten – De schande van Melilla!

Melilla! We raden zwakke lezers aan om de onderstaande video niet te bekijken. Wij hebben het ook als onze plicht om deze afbeeldingen beschikbaar te stellen. Zo behandel je mensen… [...]

De VN rouwt altijd meer om vermoorde moslims dan om gewelddadige christenen!

De Verenigde Naties hebben onlangs 15 maart uitgeroepen tot “Internationale dag ter bestrijding van islamofobie” . Deze datum is gekozen omdat op die dag een van de ergste terroristische aanslagen op moslims plaatsvond:… [...]

Willen we een dictatuur of liever een Great Reset

Willen we een dictatuur of liever een Great Reset We hebben een college van B & W met een gemeenteraad. We hebben een college van Gedeputeerde Staten dat de provincie… [...]

Indignatie is 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk, daarom is het tijd voor onze actie. Geen miljardair bezit ons, geen MSM controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

steun wij zullen zeer dankbaar zijn.

KLIK HIER OM TE DONEREN