20 mei 2024

28 gedachten over “Orgaandonor? een gruwelijke nieuwe wetenschappelijke studie

 1. Zeg Mc nog wat. Dat IS absoluut NIET waar.. Als Verpleegkundige IC/CC heb ik tientallen donatie(s) meegemaakt, verpleegd, verzorgd. Aanwezig geweest tijdens uitname….

  Wat ’n grote onzin gaat u openbaar zetten…….

  De donoren zijn altijd al hersendood. Er gaat ’n grondige procedure aan vooraf hoor.

  Wij worden GEEN vrienden….

  1. Er is mee r over geschreven en een nabestaande heeft toen tijdens het gesprek over verplichte orgaan donatie, verteld hoe of wat wat zij heeft ervaren toen zij haar man afstond voor donatie. Ook al werkt u in het ziekenhuis en heeft regelmatig met afstaan te maken,, er is meer dan alleen uw ziekenhuis . Dit verhaal en er zijn er meer geweest komen niet zomaar uit de lucht vallen..Het menselijk lichaam blijft reageren, maar als ziekenhuis medewerkster zal u zeggen dat kan niet. Maar ook dat is bewezen..

  2. Hersendood is een verzinsel om de moord goed te praten zoals u doet. Zolang het hart klopt is men in LEVEN, zou je hart niet meer kloppen ben je nutteloos..
   Ik hoop nooit in uw ziekenhuis te komen .en u als verpleegkundige te ervaren…hu!

  3. Toch heb ik ook verhalen gelezen van verpleegkundigen die het niet meer konden aanzien dat een patiënt vreselijke pijnen had tijdens het oogsten van zijn/haar organen. Zo erg was deze ervaring voor hen dat men niet meer zijn functie kon vervullen en ontslag heeft genomen.
   Waarom worden overigens dan deze patiënten vastgebonden, als ze dan toch hersendood zijn zoals u beweerd.
   Nee met u zou ik ook geen vrienden worden!

  4. Boogje

   Niet akkoord: stel voor om volgende Linken te openen en te lezen: dan krijg je meer inzicht; ik vermoed dat je zo erg geindoctrineerd bent.Pharma is BIG BISNESS: orgaan donatie hersteld de persoon niet:, dit is een oplapmiddel en boerebedrog.
   Een mens is een spiritueel wezen: elk is verantwoordelijk voor de ziekten die hij krijgt: elke ziekte wil de persoon iets vertellen: nl wat je moet veranderen in je leven: dan hersteld de ziekte vanzelf: emotioneel of spiritueel of of of zie boek van Dr Hammer: zielsoorzaken van de ziekte: velen geven les in Nederland om daar inzicht te krijgen zoals Mies Kloos
   https://www.earth-matters.nl/5/6384/gezondheid/ongestoord-sterven-enndash-een-ruimere-kijk-op-orgaandonatie.html
   https://www.earth-matters.nl/5/6390/gezondheid/worden-de-meeste-ziekten-veroorzaakt-door-het-medische-systeem-deel-2-het-antibiotica-syndroom.html
   https://www.earth-matters.nl/121/7499/ziekte/waar-is-de-aandacht-voor-de-orgaandonor.html
   https://www.earth-matters.nl/14/7853/media-en-agenda/joke-hermsen-over-hannah-arendt-en-het-gezicht-van-het-kwaad.html
   https://www.wanttoknow.nl/gezondheid/orgaandonatie-wil-je-zonder-verdoving-geopereerd/
   “HET FUNDAMENTELE PROBLEEM IS DAT JE
   X
   GEEN ORGANEN KUNT TRANSPLANTEREN VAN EEN ECHTE DODE.
   X
   VANDAAR OOK DE POGINGEN OM ‘DOOD’ OPNIEUW TE DEFINIËREN,
   X
   ZOALS MET ‘HERSENDOOD’ OM TRANSPLANTATIE TÓCH MOGELIJK TE MAKEN.”
   x
   ~ Dr. David W. Evans Cardioloog ~
   Het verschil tussen dood en hersendood
   20 punten gedefineerd
   https://www.wanttoknow.nl/gezondheid/orgaandonatie-vragen-en-antwoorden/x
   https://www.wanttoknow.nl/gezondheid/orgaandonatie-vragen-en-antwoorden/
   https://www.wanttoknow.nl/gezondheid/orgaandonatie-een-medemenselijke-daad/
   https://www.wanttoknow.nl/boeken/weet-jij-dit-over-orgaandonatie-en-transplantatie/
   WEET JIJ DIT OVER ORGAANDONATIE EN -TRANSPLANTATIE?
   Door GuidoJ. 31 januari 2018

  5. Boogje, heeft u het hersendoodprotocol wel eens doorgelezen? heeft u het ook wel eens vergeleken met dat van andere landen? Heeft u de richtlijnen voor de lijkschouw wel eens naast die van ons Nederlands hersendoodprotocol gelegd en u afgevraagd waarom er wordt gewaarschuwd mensen niet dood te verklaren als ze onderkoeld zijn? Heeft u wel eens gelezen op de website met informatie voor Ic-verpleegkundigen dat iemand beneden 35 graden Celsius onderkoeld is en dat hij pas dood is als hij warm en dood is? Kunt u mij dan uitleggen waarom wij in Nederland mensen dood mogen verklaren als hun centrale lichaamstemperatuur boven de 32 graden Celsius is gekomen? In datzelfde hersendoodprotocol staat dat een patiënt niet onderkoeld moet zijn omdat dat een onzekere uitslag geeft, maar verklaar hem maar dood als hij net boven de 32 graden is. DAT MAG VAN ONZE WETGEVER. Vanuit mijn selecte achterban wordt gesproken met veel betrokkenen. Ook is gesproken met een arts die weigert nog langer aan dit soort operaties deel te nemen. Traumatisch omschrijft deze arts die periode. Ik zie dat mijn zwartboek hier al genoemd werd. Ik kan u alleen maar aanraden dat ook te lezen

  6. Dit is niets meer dan gruwelijk nepnieuws. In heel het artikel wordt gedaan alsof de organen uit de patiënt worden genomen nadat zijn hart is gestopt (en soms al eerder). Dat is volkomen onjuist, de patiënt moet namelijk hersendood verklaard worden. Dat betekent dat er geen enkele hersenactiviteit meer mag zijn. In dit “corrupte systeem” is het dus heel goed duidelijk dat de dood niet meteen na het stoppen van het hart hoeft op te treden. Alle verhalen over orgaandonatie hier zijn dus onjuist. Patiënten worden na hun overlijden aan een hartlongmachine gelegd waardoor de bloedsomloop in stand blijft. Daarna worden allerlei tests uitgevoerd en protocollen langsgelopen en wordt bij geen enkele hersenactiviteit de patiënt hersendood verklaart. Het hart stopt dus eigenlijk ook helemaal niet in het geval van orgaandonatie, en slaat dus ook nergens op om te beweren dat het stoppen van het hart het criterium zou zijn voor artsen om te starten met orgaanuitname. Het wordt hoogtijd dat deze schrijver het eerlijke verhaal gaat vertellen.

   1. Beste ‘eerlijke waarheid” Ik moet u op vele fronten tegenspreken. Er zijn hersendode donoren en hartdode donoren )dan heeft de donor 5 minuten geen circulatie meer gehad. Over de hersendode donoren± de prognose van een arts is dat de patiënt niet zal herstellen en dan wordt vermoed dat de patiënt mogelijk hersendood is. om dat vast te stellen wordt een bijzonder knullige test uitgevoerd. Bij deze donor is nooit sprake van hartstilstand. Bij de hartdode )circulatoire dode’ heeft het hart vijf minuten stilgestaan maar wordt de circulatie bij binnenkomst in de OK DIRECT weer hersteld. Ik heb een lesbrief gemaakt over dit heikele onderwerp
    LESBRIEF OVER ORGAANDONATIE NA OVERLIJDEN. Opgesteld per stand van zaken op 5 november 2019.
    1. Wat houdt orgaandonatie ‘na overlijden’ in?
    Na overlijden houdt in dat een patiënt is doodverklaard na het doorlopen van een wettelijk protocol (hersendood) of een niet wettelijk vastgelegde richtlijn (circulatoire dood).

    2. Wanneer overlijdt de donor dan?
    De donor overlijdt tijdens de uitname-operatie of er na .

    3. Wie zijn de donoren?
    A: donoren zijn patiënten waarbij de hersendood is vastgesteld conform de normen gesteld in het hersendoodprotocol (DBD-protocol).
    B: donoren waarbij de hartdood is vastgesteld (DCD-protocol). Een protocol hiervoor is in ontwikkeling (wetsvoorstel 35161).
    Rubriek B is onder te verdelen in drie subrubrieken.
    B 1 patiënten met een verwachte dood op grond van circulatoire criteria (eDCD-protocol). Dit zijn mensen die niet hersendood konden worden verklaard of mensen die ernstig ziek zijn en aan de beademing liggen zoals bij longziekten .
    B 2 patiënten met een onverwachte dood op grond van circulatoire criteria (uDCD-protocol). Dit zijn mensen bij wie de reanimatie niet succesvol kon was en om die reden is afgebroken.
    B 3 mensen die hun organen doneren in samenhang met vrijwillige euthanasie.
    C: Weefseldonoren

    4. Wat is hersendood?
    Onder hersendood wordt verstaan het volledig en onherstelbaar verlies van de functies van de hersenen, inclusief de hersenstam het verlengde merg.

    5. Is hersendood aantoonbaar?
    Dat is niet met zekerheid aantoonbaar te maken bij levende mensen. Bij mensen die met ernstig hersenletsel in het ziekenhuis en op Intensive Care liggen wordt de veronderstelling geuit dat ze hersendood zijn. Wat artsen feitelijk bedoelen is : we verwachten niet dat deze patiënt nog zal herstellen. Dit noemt met de infauste prognose. Artsen blijken er nogal eens naast te zitten met deze prognose.

    6. Wat is dood na circulatie en hartstilstand( hier verder hartdood genoemd)?
    Hartdood houdt in dat er vijf minuten geen bloedsomloop (circulatie) meer is. Omdat er geen zuurstofrijk bloed meer door het lichaam stroomt gaan de organen snel achteruit. Na deze vijf minuten no-touch (gedurende deze periode wordt de donor voorbereid op de operatie, tijdens deze periode mogen er geen voorwerpen in het lichaam worden gestoken en mag de donor niet worden vervoerd) wordt bij aankomst in de OK de bloedcirculatie direct hersteld. Daartoe wordt de donor binnen luttele minuten aangesloten aan een membraan oxygenator (ECMO) . De doorstroming naar de hersenen wordt zo goed mogelijk afgesloten door bijvoorbeeld ballonnetjes in de slagaderen te plaatsen. Indien de afsluiting niet volkomen is sijpelt er zuurstofrijk bloed naar de hersenen wat enorme gevolgen voor de donor heeft omdat de hersenen niet kunnen afsterven. Dat dat gevaar bestaat bij gebruik van de ballonnen wordt onderkend .

    7. Hanteren alle landen een no-touch tijd van 5 minuten?
    Nee, er zijn behoorlijke verschillen. In Nederland is gekozen voor een no-touch periode van vijf minuten, in Italië neemt men 20 minuten in acht, in Zwitserland tien minuten en in Australië slechts twee minuten . Er is geen sprake van hersendood na vijf minuten hartstilstand. Mogelijk beschikt de donor nog over een bewustzijn, er zijn mensen die na een succesvolle reanimatie precies kunnen vertellen wat er is gebeurd. Recentelijk verscheen een publicatie waaruit bleek dat bij een overledene dertig minuten na de hartstilstand nog hersenactiviteit werd gemeten . De uitname-operatie na de hartdood geschiedt volgens de NTS zonder narcose.

    8. Wat zijn weefseldonoren?
    Dat zijn mensen die echt zijn overleden, zij kunnen ook thuis overleden zijn. Het weefsel wordt niet thuis verwijderd daarom moeten deze patiënten na overlijden naar een snijkamer worden vervoerd. Na enkele dagen kunnen ze dan worden opgebaard ( en ).

    9. Welke donoren worden het meeste ingezet in Nederland?
    Op dit moment worden in Nederland meer donaties op basis van de hartdood uitgevoerd dan op basis van de hersendood.

    10. Wanneer kan je donor worden?
    Alleen mensen die in het ziekenhuis zijn opgenomen in de Intensive Care en kunstmatig worden beademd kunnen als orgaandonor worden ingezet. En kleine uitzondering is er voor patiënten die na een acute hartstilstand niet meer succesvol kunnen worden gereanimeerd (zie punt 20).

    11. Welke organen kunnen hersendode mensen doneren?
    Hart, longen, lever, dunne darm, nieren, alvleesklier, deze organen staan vermeld in het donorregister. Daarnaast kunnenop dit moment de baarmoeder, de penis, de balzak, ledematen, het gezicht en de buikwand worden gedoneerd. Hiervoor wordt nu nog extra toestemming gevraagd aan de naasten.

    12. Welke organen kunnen hartdode mensen doneren?
    Longen, lever, alvleesklier, nieren en binnenkort ook het hart.

    13. Welke organen kunnen weefseldonoren doneren?
    Oogweefsel, huid, hartkleppen (het hele hart wordt daarvoor uitgenomen), bot, kraakbeen, peesweefsel, thoracale aorta en femorale arteriën.

    14. Bestaat er bewijs dat iemand die niet zichtbaar reageert op de testen ook daadwerkelijk niets meer voelt?
    Nee dat bewijs is er niet. Het is gebaseerd op een aanname. Wel weten we van mensen die op tijd een signaal af konden geven dat ze de gesprekken om zich heen konden volgen en sommigen vertellen ook dat ze de toegediende pijnprikkels konden voelen maar niet bij machte waren dit aan de omstanders kenbaar te maken. Sommige mensen lagen al op de operatietafel zoals Zack Dunlap en Colleen Burns .

    15. We hebben in Nederland een van de beste hersendoodprotocollen, is dat echt zo?
    Op de bewering dat wij in ons land een van de beste hersendoodprotocollen hebben en dat het uiterst zorgvuldig is opgesteld naar de laatste stand der kennis in de wetenschap, daar valt nog wel wat op af te dingen
    • Eén van de testen uit dat protocol is de apneutest. Dan wordt de beademing tot 10 minuten stilgezet om te bezien of u nog zelf gaat ademhalen. Er wordt extra zuurstof toegevoegd waardoor er volgens de opstellers dan geen extra schade ontstaat. Veel artsen wijzen erop dat er geen afvoer van giftige stoffen plaatsvindt waardoor hoge druk in de hersenen ontstaan waardoor juist wel hersenschade ontstaat of aanwezige schade verergerd wordt. Daarnaast bestaat er een risico dat u door die apneutest een klaplong krijgt of kan er hartritmestoornis optreden. Desgewenst mag de test vaker worden uitgevoerd. Over de gevolgen van de apneutest verschillen artsen van mening .
    • Er kan een EEG worden uitgevoerd, helaas meet dat EEG slechts tot 10% van de hersenschors. Een vlak EEG zegt dus niets. Dit EEG is niet meer verplicht in Nederland, als vervanger moet dan de bloeddoorstroming worden gemeten, maar die meet nog minder, die meet helemaal geen hersenactiviteit.
    • In het protool staat dat de test beter niet kan worden uitgevoerd als de patiënt onderkoeld is omdat dit de uitslag lichaamstemperatuur onzeker maakt. Gelijktijdig staat er dat mag worden beginnen met testen als de lichaamstemperatuur van de boven 32 °C is gekomen . En dat is vreemd omdat er sprake is van onderkoeling als de temperatuur beneden de 35 °C is gezakt. Volgens de WHO is er sprake van onderkoeling zodra de centrale lichaamstemperatuur onder de 36 °C is gezakt . Ter vergelijk: in de Staat New York mag pas worden begonnen met testen als de patiënt een minimale temperatuur heeft van 36 °C.

    16. krijgen de donoren algehele narcose tijdens de uitname operatie?
    Nee, dat krijgen ze niet. De hersendoodverklaarde mensen krijgen standaard een spierverslapper, om er voor te zorgen dat ze geen bewegingen maken tijdens de uitname. Indien de donor wel een reactie geeft kan de uitname arts besluiten een pijnstiller en/of bewustzijnverlager toe te dienen. De methode werd in het Modelprotocol Postmortale orgaan en weefseldonatie t/m 2018 omschreven . In het huidige protocol niet meer . Op de website van de NTS staat dat narcose “kan’ worden gegeven en niet dat het 100% zeker wordt gegeven .
    De hartdode donoren krijgen geen enkele vorm van narcose, maar bij het uitnemen van de long wordt er wel iets gegeven om de uitname voor de donor gemakkelijk te maken (to comfort the patiënt) .

    17. Vanaf welke leeftijd kunnen mensen hun keuze in het donorregister opnemen?
    Vanaf 12 jaar kunnen kinderen hun keuze in het donorregister opnemen. Ouders c.q. voogden kunnen de door deze jeugdigen gegeven toestemming overrulen t/m de leeftijd van 15 jaar. Een NEE mag nooit worden overruled. Indien deze jeugdigen toestemming hebben gegeven en de ouder/voogd is afwezig c.q. onbereikbaar dan mogen de organen worden uitgenomen zonder toestemming van de ouders/voogden (art. 12 Wet op orgaandonatie).

    18. Kunnen levenslang wilsonbekwamen hun organen doneren?
    De oude wetgeving staat dat niet toe. Met ingang van de nieuwe wetgeving mogen voogden plaatsvervangend voor hun pupil het besluit nemen hen als orgaandonor in te zetten.

    19. Opmerking over de patiënten die onder B1 worden genoemd:
    Indien wordt besloten tot levensbeëindiging omdat verder behandelen zinloos is, worden de machines die de patiënt in leven houden uitgezet. De patiënt moet dan binnen twee uur overlijden om donor te worden. Na deze periode kan de patiënt alleen nog als weefseldonor worden gebruikt.

    20. Opmerking over de patiënten die onder B2 worden genoemd:
    Indien de hartslag niet meer op gang wil komen wordt met grote spoed nagegaan of de betrokkene in medisch en juridisch opzicht een mogelijke donor is. Als dat zo is zal zo snel mogelijk regionale doorstroming met vloeistof (perfusie) van de organen op gang worden gebracht . De nieren worden preventief in het lichaam van de mogelijke donor gekoeld . Zodra de perfusie loopt, is er tijd om de verdere procedure te plannen: aanwezigheid van de nabestaanden, overleg over toestemming voor orgaandonatie en afscheid nemen door de nabestaanden. Als er toestemming is voor het voortzetten van de donatieprocedure, zal na korte tijd de uitname-operatie worden uitgevoerd. Op dit moment wordt deze methode in Nederland niet meer toegepast. Met het oog op de toekomst wordt er wel een apart protocol voor opgesteld .

    21. Opmerking over orgaandonoren B3
    Orgaandonatie bij euthanasie vindt plaats volgens het protocol dat geldt voor donatie na de hartdood.. Het enige verschil tussen de hartdoodprocedure en de euthanasieprocedure is dat er ná het vaststellen van de dood overleg moet zijn met de forensisch arts (de forensisch arts moet in deze fase bereikbaar zijn voor overleg met de huisarts, ofwel persoonlijk ofwel telefonisch. Huisarts en forensisch arts spreken in hun vooroverleg af hoe zij direct na het overlijden contact zullen hebben voor de melding van niet-natuurlijk overlijden ten gevolge van euthanasie. Vervolgens ontvangt de forensisch arts de daadwerkelijke melding na het overlijden) .
    De informatie in deze lesbrief kan vragen oproepen. Het is altijd noodzakelijk dat u de aangeboden stof kritisch bekijkt.
    Meer kritische informatie over orgaandonatie kunt u vinden op de websites
    http://www.orgaandonatiealert.nl
    http://www.annetwood.nl/orgaandonatie
    http://www.nationaledonorweek.nl
    http://www.truthaboutorgandonation.com
    https://initiative-kao.de/

    Ik hoop dat iedereen die dit leest iets aan deze informatie heeft, Vragen stellen kan altijd.

   2. Je zegt dat de machines thart laat kloppen als thart nog klopt is er nog aktiviteit he .mijn mama is overleden ze was gestopt met ademen en toch heeft haar hart wel nog 10 min geklopt. Een artikel gelezen patient die hersen dood was bevestigt door artsen .nogwel datvze niets verder gedaan hadden de patient hoorde wat de dokters zeide wat ze gingen doen de mens kon niet bewegen .enkele dagen kwam die mens wonderlijk bij .eerste wat hij vertelde was dat hij al die dokters hoorde zeggen voor donatie ..de wetenschap zit nog heel veel achter hoor .die man leeft nog .toch erg dat we als mens niets kunnen doen .

  7. Hersendood bestaat niet het is een term om mensen te laten geloven dat ze buitenbewust zijn niks meer voelen en om organen te krijgen hier een stuk overgelezen mensen die bij kwamen vlak voor dat hun organen er uitgehaald werden mensen worden heel snel hersens dood verklaard naar een ernstig ongeval ga maar een op Google en you tupe kijken lezen mensen die alles gehoord hebben vreselijk mensen zijn ook geen donor meer

 2. Boogje, dat betwijfel ik. Toevallig afgelopen week een rapport gelezen van Annet Wood- de Haas.

  http://www.annetwood.nl/brief-aan-de-ministerraad

  Het is te gruwelijk voor woorden, als je de verslagen van mensen leest die op het nippertje van de snijtafel zijn gered en de verslagen van de nabestaanden. Vooral dat laatste is gewoon een nachtmerrie. Dit zou iedereen moeten weten voordat ze overwegen om orgaandonor te worden. Het is NIET waar, dat je dood bent als de organen eruit gehaald worden.
  Na dit rapport gelezen te hebben, heb ik mij meteen geregistreerd als niet-donor bij het donorregister.

   1. Elke keer als ik ergens lees of hoor dat er een transplantatie is geweest, denk ik aan de donor..
    De artsen moeten voor alle zekerheid donoren onder narcose brengen, maar dat geeft meteen aan dat ze nog leven. Deze artsen kunnen nooit zeker weten of donoren iets voelen. Wat een arrogante klootzakken zijn het eigenlijk.

    1. kregen ze maar narcose. dat is niet zo. Er wordt standaard een spierverslapper gegeven. Als de arts vindt dat het nodig is wordt een pijnstiller gegeven. Ik heb de pagina uit het Modelprotocol postmortale orgaandonatie in mijn bezit waar dat staat. In de nieuwe versie staat niets meer vermeld over de narcose. ook beschik ik over 2 notities. Een van MinVWS en een van NTS dat het aan de uitname arts is om te besluiten pijnstiller te geven.

     1. Annet, dat is toch verschrikkelijk dat je het dan maar net moet treffen om een arts te krijgen die bereid is om een pijnstiller te geven? Ik ben heel erg verbaasd dat daar, in een land als Nederland, niet serieus naar gekeken wordt. Wat zegt dat over onze regering. Bovendien heb ik op donorregister.nl, waar iedereen zich kan aanmelden als donor, gelezen dat er vermeld staat om organen af te staan “na overlijden”. Mensen worden verkeerd voorgelicht (voorgelogen), omdat nu blijkt dat je nog helemaal niet overleden bent.
      Bedankt voor het publiceren van het zwartboek. Ik hoop dat veel mensen dit gaan lezen.

     2. Liz, ja afschuwelijk is het. Ik vecht tegen deze waanzin. Donderdag 29 augustus 2019 sta ik voor de 4de keer bij de reclame Code Commissie omdat het Ministerie VWS gewoon doorgaat met het gebruik van de term ‘na overlijden” in haar publicaties. Lees mijn zwartboek maar aandachtig door en deel het met mensen in je omgeving

     3. Annet, ik hoop dat je deze keer meer succes hebt bij de reclame Code Commissie, want dit moet echt gewijzigd worden. Het Ministerie VWS is hierdoor niet meer betrouwbaar te noemen.
      Gelukkig is dit nu ook vermeld in het zwartboek. Ik probeer zoveel mogelijk mensen hiervoor te waarschuwen en vooral dit zwartboek te laten lezen. Ik was hier namelijk ook niet van op de hoogte en ben er enorm van geschrokken.

 3. Wat ik mis in het artikel is het feit dat je met een eenvoudige handeling via internet ( of post ) je donorschap kunt veranderen in een niet donorschap, Google maar donorregistratie.

 4. Ik heb zelf een artikel geschreven hieraangaande. Ik ben zo vrij hiervan hier een kopie bij te voegen. Mocht u het willen publiceren: ga uw gang! Vriendelijke groet, Kees Commandeur.

  Orgaandonatie en Orgaantransplantatie

  Consequenties en Overwegingen

  Orgaantransplantaties zijn een ‘hot item’ gezien de hoeveelheid mensen die op een wachtlijst staan om een orgaan getransplanteerd te krijgen en gezien de hoeveelheid transplantatie operaties die plaats vinden. Al die aangevraagde en opgevraagde organen moeten ergens vandaan komen, vandaar ook de zachte pressie van burgers door regeringen en medische instellingen om enkele van hun organen, voor of na hun lichamelijke dood, te doneren voor het goede doel. Eén van de bedoelde goede doelen hier aangaande is ongetwijfeld het geld dat hiermee verdiend kan worden: in de orgaan handel gaan miljoenen om, waarbij zowel de orgaandonateur als de orgaan-ontvangende persoon de kortste strootjes trekken.

  Maar, laat ons beginnen met een aantal statistisch opgestelde getallen.
  In Nederland alleen bedroeg in het jaar 2018 het aantal transplantaties 1339 en stonden er 1195 mensen op een wachtlijst om een orgaan getransplanteerd te krijgen. 3307 mensen hebben vooralsnog toestemming gegeven om een of meer organen af te staan bij (‘vlak voor’) hun overlijden en 2239 mensen gaven die toestemming uitgesproken niet. Het aantal mensen dat hun beslissing over orgaandonatie eind 2018 nog niet hadden geregistreerd bedroeg 7746. Er is van hogerhand besloten dat elke volwassen Nederlander zijn keuze in 2020 moet registreren; doet hij dat niet, dan wordt er officieel van uit gegaan dat hij positief staat t.o.v. orgaandonatie.

  De extractie procedure.
  Voordat een orgaan in iemands lijf getransplanteerd kan worden, dient het eerst uit iemand anders lichaam verwijderd te worden. Vooropgesteld dat het orgaan afkomstig is van een vrijwillig donateur (hierover later meer …) en dat deze donateur toestemming heeft gegeven dit orgaan ná zijn dood te laten verwijderen, ligt hier een klein addertje onder het gras te wachten: levende organen hebben een beperkte houdbaarheid die het de chirurg noodzakelijk maakt om het orgaan nog levend, gezond en wel, feitelijk vlak vóór de fysieke dood van de donateur te verwijderen. Tegen de verwachtingen in is het met de huidige stand van zaken in de medische wetenschap sowieso helemaal niet zo gemakkelijk om het precieze tijdstip van overlijden vast te stellen, waar onder meer is gebleken dat zelfs meerdere dágen nadat het hart is gestopt met werken de hersenen nog steeds tekenen van activiteit kunnen vertonen! Maar afgezien daar van is het in de transplantatie business gangbaar om de organen al uit het lichaam te verwijderen, vóór het moment van overlijden.

  Leven na een orgaantransplantatie.
  In tegenstelling met het vaak hoopvolle en vrolijke beeld dat door media wordt geschetst van onze ziekenzorg in het algemeen en de gevolgen van medische operaties in het bijzonder, is het ondergaan van een orgaantransplantatie, waarbij je dus een orgaan van een ander ontvangt, in de verste verte een pretje te noemen!

  De anesthesie die wordt gebruikt om de patiënt voor de operatie bewusteloos te maken bestaat uit een cocktail van chemische stoffen die óók worden gebruikt om ter dood veroordeelden te executeren, zij het dat in beide gevallen de gebruikte dosis nogal verschilt. Bij-effecten van deze verdovingsmiddelen na de operatie zijn vaak nogal onprettig en hardnekkig: het kan soms tot zelfs een half jaar of meer duren voordat met van het gebruik van deze stoffen is hersteld en het bloedbeeld weer helemaal vrij is van metabolische reststoffen.

  Waar wij zo langzamerhand bekend zijn met de verschillende bloedgroepen, soorten bloed die al of niet met elkaar compatibel zijn, daar zijn de specifieke eiwitmoleculen die de verschillende ‘weefselgroepen’ van elkaar onderscheiden héél divers. Eigenlijk zijn alleen de organen van eeneiige tweelingen volledig met elkaar compatibel; alle van iemand anders afkomstige organen worden feitelijk in meer of mindere mate door het immuunsysteem afgestoten. Om deze natuurlijke afstotingsverschijnselen te onderdrukken dient de getransplanteerde persoon voor de rest van zijn leven een stevige mix aan medicijnen te slikken, elke dag óm de zoveel uren.
  En zoals zo langzamerhand eenieder weet, hebben medicijnen bijwerkingen. Deze zijn op een aantal officiële en niet-officiële internetsites op te zoeken, maar kort door de bocht genomen reiken die van het veel vaker verkouden zijn (medicijnen die het immuunsysteem onderdrukken) tot aan jeuk, haarverlies en diabetes. En dan hebben wij het alleen nog maar over de korte termijn effecten en niet over de mogelijke lange termijn complicaties.

  Hoewel het van officiële zijde vaak zal worden ontkent, ondergaan mensen die bijvoorbeeld een hart getransplanteerd kregen soms duidelijk merkbare karakterveranderingen. Waar de patiënt het zélf soms minder goed merkt, kunnen zijn geliefden en verwanten in die gevallen soms het gevoel krijgen dat hun echtgenoot, vader of broer, om maar iets te noemen, een geheel ander persoon is geworden. In de spirituele wereld van mediterenden, helderzienden, yogi’s en guru’s wordt dit fenomeen unaniem uitgelegd als zijnde veroorzaakt door het orgaan-geheugen of door de in het orgaan inwonende ‘spirit’.

  De redenen dat de zieke organen in eerste instantie ziek zijn geworden, zullen over het algemeen na de transplantatie nog steeds van kracht zijn: het dieet en de levenswijze van de persoon zullen aangepast moeten worden, wil het probleem zich niet nogmaals herhalen.
  Bovendien is elke mens geboren met een voor hem of haar specifiek ‘karma’, dingen die zijn overgeërfd van zijn familie en dingen die zijn meegekomen vanuit zijn vorige incarnatie. Zolang de lessen die aan deze overervingen zijn gerelateerd niet ter harte zijn genomen, zal het lichaam wederom ziek worden.

  Orgaandonateurs.
  Zoals in de eerste alinea aangestipt is de organenhandel big business! De vraag is enorm en het aanbod kan deze vraag niet bijhouden. Tja, de mens is een creatief wezen, dus heeft men hier het volgende op bedacht:

  Overal ter wereld in laboratoria wordt uitgebreid geëxperimenteerd met het klonen van organen. Als dit eenmaal mainstream is geworden, dan kan met voor zichzelf een persoonlijk gekloond orgaan nabestellen, waar dus geen afstotingsverschijnselen aan kleven. Een nieuw hart uit een petrischaal als cadeau voor je verjaardag! Aangezien volgens de in dit artikel al eerder langsgekomen ‘spirituele zieners’ élk orgaan zijn eigen ‘inwonende’ spirit heeft, die vanuit een andere dimensie de werking van dat orgaan controleert en stimuleert, is het nog maar afwachten wat voor soorten spirits door dit soort van klinische organen zal worden aangetrokken.

  Een andere manier waarop wetenschappers verzoeken de transplantatie kas te spekken is door het mogelijk te maken om menselijke organen te kweken in (of óp) de lichamen van dieren, zoals muizen en varkens. In een tijd zoals de onze waarin bezetenheid door de geesten van dieren, aliens en demonen weer helemaal actueel schijnt te worden, zal de patiënt met een versleten hart misschien maar al te gemakkelijk zijn volgens de Shamanen in zijn eigen hart inwonende zielenspirit door een of andere dieren-spirit laten vervangen, om dan nog enkele korte jaren door te kunnen leven in deze 3D dimensie, met een geheel veranderd karakter en geheel andere vooruitzichten.
  Ik hoor u nu al iets roepen in de trant van “whatever!”… Tja, ik heb ook niet de waarheid in pacht: ik vertolk hier echter, even afgezien van of het reëel klinkt of niet, zeg maar voor de volledigheid, de meningen van een niet onaanzienlijk deel van de menselijke bevolking op deze planeet. En sowieso is er weinig mis met het af en toe aandachtig aanhoren van andermans mening; daar hebben wij tenslotte kranten voor… (of niet?)

  Waar ik echter met name uw aandacht op wil vestigen, dat zijn de níet-vrijwillge orgaandonaties die volgens onderzoek gedaan door onder meer Amnesty International helaas op onverwachts grote schaal plaats vinden. De financiële vergoeding voor het aanleveren van menselijke organen is dusdanig interessant dat een hele schare aan – ik zou ze criminelen willen noemen – zich op deze markt gestort heeft.

  In vele ‘arme landen’ zoals India en landen in het werelddeel Afrika kunnen gewone mensen nauwelijks hun dagelijks brood bekostigen, laat staan dat ze zorg zouden kunnen dragen voor de educatie van hun kinderen of de kosten voor medische zorg. Het wil aldaar dan nog wel eens gebeuren dat iemand voor een habbekrats een van zijn nieren verkoopt (dat is trouwens ook het meest gevraagde orgaan voor transplantatie) om op die manier weer heel even wat financiële armslag te hebben.

  In China zitten gevangenissen overvol met gewetensbezwaarden, ongewensten en criminelen die – zo zeggen de ooggetuige-rapporten – aan de lopende band worden ‘leeggehaald’, wat een niet onaanzienlijke winstpost is in de begroting van dat land. Hoewel het zonder meer criminele regime in dit land duidelijk in de eindfase zit van zijn bestaan, waar veel Chinese mensen zitten te wáchten op een ineenstorting van deze communistische dictatuur, daar wordt men nog steeds zonder pardon en zonder rechtzaak in het gevang geworpen als men óf te kennen geeft het met de regering niet eens te zijn, óf al te duidelijk vast houdt aan religieuze en filosofische principes die volgens de officiële uitvaardigingen ouderwets zijn en schadelijk voor de revolutie.

  Een beweging die in China vooral het doelwit is geworden voor staatsvervolging is de internationaal opererende Falun Gong beweging, die vóór 1999 in dit land zonder twijfel de meest succesvolle Chi-Kung beweging was, waar op een gegeven moment meer dan 20 miljoen mensen deze technieken van spirituele en lichamelijke cultivatie beoefenden. Door een grootscheeps opgezette lastercampagne heeft de Chinese regering deze beweging volledig zwart gemaakt in de ogen van m.n. vele Chinezen, die nu zijn gaan denken dat de Falun Gong beweging een levensgevaarlijke zelfmoordsekte is die koste wat kost moet worden vernietigd. Wel, in China is het momenteel gevaarlijk om openlijk Falun Gong te beoefenen, waar deze mensen nog steeds zonder enige vorm van proces gevangen worden gezet. Wat echter nog veel gruwelijker is, dat is dat sinds 1999, toen de vervolging van deze groep begon, honderdduizenden vreedzame Falun Gong beoefenaars zijn gemarteld, zijn vermoord en van hun organen zijn ontdaan. En de arm van deze “middeleeuwse” regering is nog steeds dusdanig lang, dat ook de Chinese mensen die in Nederland woonachtig zijn, bang zijn om zelfs maar in de buurt van de in veel steden voortdurend gehouden Falun Gong handtekeningenacties te worden gezien, o.a. omdat zij, volgens eigen zeggen, kans lopen ‘op de grijze lijst’ te worden gezet en dan een visum voor terugkeer naar hun familie in China verder wel kunnen vergeten.

  Zoals gezegd is Amnesty International bekend met dit in bovenstaande alinea beschreven fenomeen. Ook is dit probleem, van de onderdrukking van andersdenkenden in China en het op grote schaal ‘oogsten van organen’ van criminelen en andersdenkenden bekend bij de United Nations, waar het echter nooit tot een belangrijk gesprekspunt is gemaakt. Het feit dat China een van onze belangrijkste handelspartners is, zal daar mogelijkerwijs iets mee van doen hebben.

  En dat is dan dus nog een laatste bijeffect van het bij jezelf een orgaan getransplanteerd krijgen: er is een grote kans dat het, om het zo maar te noemen, een illegaal orgaan betreft, waar een ander menspersoon onvrijwillig het leven voor heeft gelaten.

 5. Het is zo crimineel dat artsen hier aan mee werken om zieken huizen met door mensen afgestaan de organen uit het lichaam van een nog niet gestorven patient weg te halen teewijl de patient zich nog van alles bewust is en zeker van de pijn die ze voelen omdat ze nog niet echt dood zijn
  Dit kan ook niet anders want bij echt dood kunnen de organen niet gebruikt worden ,vandaar het begrip hersendood gewoon verzonnen omdat hebzuchtige ziekenhuizen een handeltje hebben met organen ! De stress en pijn bij het wegnemen onverdoofd hebben bij sommige verpleegsters een nare ervaing ,ervaren omdat de patient reageerd bij het onverdoofd uitsnijden van zijn organen !

 6. We mogen hier de spirituele kant van orgaantransplantaties niet vergeten! Een hart bijvoorbeeld draagt de emoties van de donor, dus krijgt de ontvanger een andere persoonlijkheid. Ook bij het wegnemen van een fysiek orgaan, blijft het etherisch orgaan verbonden met de donor in een andere dimensie. Het is inderdaad juist dat een ziekte niet zomaar ontstaat en via DNA wordt doorgegeven omdat we in dit leven er iets van moeten leren. Ik heb zelf al verschillende ziekten doorgemaakt waarbij ik inzicht moest krijgen en zodoende de oorzaak van de ziekte gelukkig kon transformeren. Dit is mijn overtuiging en op grond daarvan wil ik mijn organen niet doneren en wil ik ook geen organen van iemand anders in mijn lichaam. Het enige wat je hoeft te doen is dit melden bij het gemeentebestuur.

 7. Als ik dit hier allemaal lees, ben ik zeker geen voorstander meer om te laten registreren voor orgaan donor?
  Stel je voor als je hart stilligt,leven je hersenen nog enkele minuten, tot de zuurstof circulatie eindigt.
  Brrrrrrrr krijg er kippenvel van, voor zelfde geld ga je voor een kleine luttele operatie onder het mes, en ze halen zonder je het beseft enkele organen weg, daarna zeggen ze de patient is tijdens de operatie overleden.
  Nee ik zou dat nooit willen mee maken, mag er nog niet aan denken.
  Als ik een operatie kan vermijden (zeker nu met dit te lezen)zal ik dat zeker doen.
  Ik vind heel erg voor de patient die het meemaakt en aan de families word hun een foefje wijs gemaakt
  nee mij niet gezien.

 8. Op de website “Orgaandonatie de Waarheid” is het Zwartboek over Orgaandonatie en info over orgaandonatie te vinden uit het onderzoek en bevindingen van Annet Wood/Orgaandonatie de Waarheid
  https://orgaandonatiedewaarheid.nl/

  Door grote media-acties wordt iedereen erop gewezen: orgaandonatie is een zaak van levensbelang voor zieken die met smart wachten op het beschikbaar komen van een orgaan. Er wordt emotionele druk op je uitgeoefend, je wilt als het nodig is toch ook geholpen worden? Getroffen door de veelal emotionele verhalen meld je je als orgaandonor aan. De waarheid is dat is dat er geen tekort aan orgaandonoren is. Wel zijn er ziekten die niet adequaat kunnen worden genezen. Door steeds te herhalen dat er een tekort is gaat iedereen dat geloven. Dat heet indoctrinatie.

  Maar wat gebeurt er met je als je komt te overlijden en je bent als orgaandonor geregistreerd?
  Nou niet veel, want aan een dood lichaam heeft de donordienst niets.
  Je bent pas een geschikte orgaandonor als je in het ziekenhuis ligt en nog leeft.

  https://orgaandonatiedewaarheid.nl/ (Officiële pagina van Annet Wood/Orgaandonatie de Waarheid)

Geef een reactie