Connect with us

Koninklijke nieuws

Prinsjesdag een feestdag in de dictatuur van Nederland

Published

on

troonrede

De derde dinsdag in september – Prinsjesdag – markeert het begin van een nieuw parlementair jaar. Een jaar waarin de burgers die formeel het sturende deel van onze democratie vormen, opnieuw slechts kunnen afwachten wat ‘de polletiek’ voor hen in petto heeft. Wie eenmaal per vier jaar een hokje roodkleuren het toppunt van democratie vindt, moet dat natuurlijk zelf weten, maar dat de invloed van de burgers steeds kleiner wordt is een vaststaand feit.

De in de Kamer teruggekeerde Pieter Omtzigt is een treffend voorbeeld van de manier waarop onze democratie inmiddels werkt; een regering waarbinnen de mening heeft postgevat dat een politicus in de Kamer ‘te lastig’ is, krijgt een ‘functie elders’ aangeboden. Zoniet, dan wordt hem of haar het leven binnen een partij wel zo afgrijselijk zuur gemaakt dat er weinig anders rest dan op te stappen. Het betreft hier dus een politicus die met 320.000 stemmen uit het electoraat werd gekozen om de regering te controleren, en op het moment dat hij dat doet moet hij kennelijk zo snel mogelijk verdwijnen of ‘gesensibiliseerd’ worden. Dit vertelt ons twee belangrijke dingen:

  • De regering wenst niet gecontroleerd te worden;
  • De invloed van het electoraat op de samenstelling van de Kamer, doet voor politici niet ter zake.

Noodtoestand

Het is tekenend dat, na het bekend worden van deze weinig frisse gang van zaken, niet onmiddellijk een soort van ‘politieke noodtoestand’ is uitgeroepen. Wel in het bijzonder omdat het hier de formatiefase betrof; het moment dat politici zich opmaken om een nieuwe regering samen te stellen.

Die formatie was ook niet direct een lichtend democratisch baken in een troebele wereld. Het vergrijzende electoraat (de gemiddelde leeftijd van b.v. CDA-stemmers ligt boven de 70 jaar) neigt naar wat meer conservatisme en het nieuwe Parlement bestond het om een bejaarde verkenner aan te stellen van een partij die inmiddels neo-communisme predikt: de PvdA. Zelden werd de stem van het electoraat zoveel geweld aangedaan. De reden? Partijpolitieke belangen ten dele en persoonlijke belangen het meest, waarbij de ambitie van demissionair premier Rutte – “het record van Lubbers breken” – nog het meest tekenend is. Nadat ’s avonds om 24:00 uur precies – na sluiting van de stembussen het moment waarop de eerste uitslagen binnenstromen – de voornemens van voor de verkiezingen met een sierlijke boog in de prullenbak waren gemikt, was het breken van een toch al bedenkelijk record dus nog belangrijker dan het ordentelijk besturen van dit land.

Dictatuur

Het besturen van een land, zonder dat de bevolking noemenswaardige invloed heeft op dat bestuur, wordt dictatuur genoemd. In het Nederlandse geval is dat een meritocrate dictatuur; een beperkt en schimmig gezelschap dat telkens kandidaten selecteert uit de eigen, slaafs gemaakte voorraad. Voor buitenstaanders (PVV, FvD, JA21) is geen plek en wie lastig is (Omtzigt) wordt elders geparkeerd met een fraai salaris of daadwerkelijk ‘gesensibiliseerd’, zoals bijvoorbeeld Fortuyn. Dat komt in meerdere Westerse democratieën voor. Zo is er in de Verenigde Staten nog steeds een vermoeden van verkiezingsfraude met het ‘stemmen per post’ en het ‘electronisch stemmen’ op stemmachines waarop verdachte software is aangetroffen. De nieuwe regering, in dit geval de partij die het meeste belang had bij dergelijke fraude, verkeert echter in de comfortabele positie om gedegen onderzoek te frustreren en onwelgevallige zaken vliegensvlug onder het overheidstapijt te vegen. De moderne democratie ten voeten uit.

Alom heerst verontwaardiging over de Russische verkiezingen die door Poetin gemakkelijk werden gewonnen omdat de tegenstanders bij voorbaat gevangen werden gezet. In eigen land gebruiken we een charmantere methode; we houden eerst verkiezingen en vrijwel onmiddellijk daarna worden de partijen uitgesloten die kritiek durven leveren op de gevestigde partijen die nu al jarenlang een politiek kartel hebben gevormd. Wie het verschil weet mag het zeggen.

Informatiesturing

Inmiddels zijn – heel traditioneel – delen uit de overheidsbegroting gelekt aan de pers, die ieder toegeworpen stukje vlees toch al gretig verorberen. Het moment waarop het vlees naar de pers wordt geworpen, is belangrijk; onze overheid stuurt de informatie incompleet, maar wel op een moment en met een thema wat haar het beste uitkomt. Dat is om de aandacht van de pers (en dus van de burgers) op iets anders te vestigen, op iets wat minder belangrijk is dan de werkelijkheid die zich achter de schermen voltrekt. Zonodig beschikt de overheid over een ‘publieke omroep’ die – geheel afhankelijk van overheidssubsidie – nu eenmaal weinig nodig is om precies die werkelijkheid te schetsen die de overheid wenst. In andere gevallen eindigt simpelweg het fraaie salaris.

Groene dictatuur

Die onlangs toegeworpen begrotingsdelen, schijnen een sterk groene geur af te geven; veel geld zal worden uitgegeven aan een ‘transitie’ naar een maatschappij die minder CO2 uitstoot. Aanvankelijk werden er modellen samengesteld aan ‘klimaattafels’ waar, naar oordeel van de gespreksleiders tenminste, “alle geledingen uit de maatschappij waren vertegenwoordigd.” Geen enkele burger echter, heeft ooit aan zo’n tafel gestaan, laat staan meegesproken of voorstellen gedaan. Slechts degenen die waren geselecteerd uit een gesubsidieerd echelon van zelfverklaarde ‘vertegenwoordigers’ werden toegelaten. Het lidmaatschap van een politieke partij was een pre en als wij in aanmerking nemen dat alle politieke partijen samen slechts 320.000 leden tellen, dan kunnen we ook vaststellen dat de groene plannen door precies 2,46% van de stemgerechtigde bevolking worden gedragen. Die groene plannen hebben een ander doel dan verbetering van het klimaat: met deze plannen kan onze overheid haar macht enorm vergroten op sociale en economische terreinen. Een verwijzing naar het ‘milieu’ is ruim voldoende voor de meest repressieve maatregelen.

Onzekerheid van bezit

Een eerste voorbeeld is er al: de boeren, van oudsher niet alleen eigenaren van omvangrijke landerijen maar ook beheerders van grote delen van de natuur, zijn niet meer zeker van hun bezittingen en hun werk. Wanneer het de overheid behaagt, kan zij met ‘modellen’ in de hand en vermoedens van ‘grote milieubelasting’ boeren onteigenen en zich op die manier meester maken van grote oppervlakten. Dat die oppervlakten daarna worden ontdaan van al het natuurlijk leven en verworden tot betonnen kolossen, is in de ‘modellen’ verantwoord; er zal milieuverantwoord worden gebouwd. Een ambtenaar vond een nog snellere methode van onteigenen uit; verbiedt boeren hun beroep uit te oefenen wanneer de ‘modellen’ aangeven dat hij teveel van het een dan wel van het ander uitstoot. Het is een wanordelijke bende en burgers zijn niet meer zeker van hun bezit omdat het met behulp van zonodig gefingeerde modellen ineens bezit van de overheid blijkt te zijn.

De immigratie, die mede verantwoordelijk moet worden gehouden voor de overbevolking, verloedering van de steden, een ongekend beroep op sociale voorzieningen en zo verder, wordt intussen uitstekend onderhouden. Zwaar gesubsidieerde organisaties houden zich bezig met de aanvoer en eenmaal binnen onze grenzen, opent zich een omvangrijk netwerk van ‘hulpverleners’ die niet zelden lid zijn van politieke organisaties. De royale salarissen van de werknemers in die industrie, garanderen een overheidsgetrouwe en loyale promotiegroep voor om het even welke transitie de overheid zich in het hoofd haalt. Apothekers uit Aleppo blijken gewoon ordinaire fraudeurs, die met gretigheid de zwakste (semi-) overheidsonderdelen oplichten.

COVID-19

Grote farmaceutische bedrijven hebben een geweldige slag geslagen met het uit een Chinees laboratorium ontsnapt virus; eerst subsidie voor het ontwikkelen van een vaccin en daarna teisterden zij de schatkisten met flinke rekeningen voor de met steun ontwikkelde vaccins. Ook onze overheid deelt in de vreugde: op basis van ‘modellen’, ditmaal van het Rijks Instituut voor Volkgezondheid en Milieu (RIVM) worden te pas en te onpas maatregelen genomen die ‘noodzakelijk’ zijn om de volledig uitgeklede gezondheidszorg overeind te houden. In werkelijkheid dragen de maatregelen niet bij aan een betere volksgezondheid, maar aan een grotere controle op burgers en op de economie.

Iemand die immuun is voor COVID-19, en dat is door vaccinatie of de doorgemaakte ziekte maar liefst 90% van de bevolking, kan statistisch nog maximaal 10% van de aanwezigen in een ruimte besmetten. Toch wordt die andere 90% van de bevolking gedwongen zich te legitimeren als gezond middels een door de overheid verstrekte app, de ‘QR-code’ op een smartphone. Waarom is dat? Heeft de demissionaire regering samen met andere landen, met producenten zoals Apple en Google afspraken gemaakt die het mogelijk maken de bevolking nog meer te controleren dan nu al gebeurt met de opslag van internetgegevens? Welke zinnige reden is daarvoor?

Zwitserleven gevoel

Onze burgers snakken naar een ‘Zwitserleven gevoel. Zij snakken naar vrijheid van handelen, ondernemen en bewegen. Een vrije keuze van eten en drinken, welke boodschappen worden gedaan en tegen welke prijs, met wie zij om willen gaan en met wie niet. Helaas: onze overheid staat dat niet toe. Het moet één afgevlakte pulp van meelopers zijn. Alles moet beweerdelijk ‘divers’ zijn, behalve als het om meningen gaat. Dan is het kartel er als de kippen bij om het te framen als rechts-radicaal.

Dat liedje kennen we nu wel. De zalvende woorden die op Prinsjesdag worden gesproken kennen we ook wel. Maar een demissionaire regering die een begroting uitschrijft met details zoals die zijn uitgelekt en straks worden vrijgegeven, heeft haar demissionaire bevoegdheden overschreden, ver overschreden. Het is de plicht van de Kamer om een onder die condities samengestelde begroting onmiddellijk af te wijzen, al was het omdat in een begroting onvermijdelijk controversieel verklaarde onderwerpen aan bod komen. In het bijzonder de milieumaatregelen, die gerust kunnen worden afgewezen. De politici hoeven slechts de gasmeters van de energieleveranciers te controleren om vast te stellen dat de temperatuur dit jaar (evenals vorig jaar en de jaren daarvoor) aanzienlijk lager is dan welk ‘model’ ook ooit heeft voorspeld.

Minder bouwen

Er moet in ons overbevolkte land minder worden gebouwd en vooral niet meer. Als de woonruimte schaars wordt, dan is het zaak die schaarste op te lossen door hier van een uitkering genietende ‘vluchtelingen’ terug te laten keren naar de landen van herkomst of de regio en de subsidieslurpers droog te leggen. Het kan niet zijn dat de overheid de bevolkingssamenstelling beïnvloedt door een grenzenloze import van verdienmodellen voor een bedenkelijke industrie en vervolgens de eigen bevolking de ruimte ontzegt. Dat is niet minder dan een misdaad tegen de menselijkheid.

Geen Prinsjesdag

Het is geen Prinsjesdag vandaag. Vandaag viert de politieke elite één van de overwinningen op de bevolking. Een gewonnen slag. Maar dit is niet het begin van hun overwinning in die kennelijke oorlog, het is een begin van hun einde. Nu hun voornemens duidelijker vormen aannemen, zal het verzet toenemen. In de Kamer, in de Provincies, in de Gemeentes, op straat, in de wijken, in de steden, op het platteland: overal zal er verzet zijn en dat verzet zal groeien naarmate zij denken het net te sluiten. Het verzet wat begon met Pim Fortuyn zal steeds sterker worden en in zijn geest zullen we dit land terug veroveren op hen die hem hebben laten vermoorden.

De oppositie in de Kamer zal deze woorden spreken; ieder een deel. En samen zullen ze zich realiseren dat ons werk staat te doen. Dat we ons hebben te verenigen tegen het monstrum wat zich in heel Europa en de VS opmaakt om onze vrijheid te offeren voor hun machtsidealen. Dat zal niet gebeuren en uiteindelijk zal recht worden gedaan aan de vrijheid die mensen eigen is.

Als er om gevochten moet worden; dan moet dat maar. Vrijheid is altijd met geweld veroverd.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Koninklijke nieuws

Ministerie en nep-koning Willem-Alexander afwezig bij hoorzitting over Kroondomein

Published

on

kroondomein

Het ministerie van Natuur en Stikstof heeft geen afgevaardigde gestuurd naar de hoorzitting die vandaag plaatsvond rondom de miljoenensubsidie die werd verstrekt voor Kroondomein het Loo tussen 2016 en 2021. Ook was er niemand aanwezig die koning Willem-Alexander vertegenwoordigde

De zitting over het kroondomein werd georganiseerd door het ministerie om De Faunabescherming de mogelijkheid te bieden haar bezwaren toe te lichten. De actiegroep voert aan dat de subsidie aan koning Willem-Alexander onrechtmatig is verleend en dat die terugbetaald dient te worden.

Bij de zitting waren alleen juristen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Faunabescherming aanwezig. Dit tot groot ongenoegen van onder meer Niko Koffeman, voorzitter van de Faunabescherming: “Wij ervaren het als buitengewoon ongeïnteresseerd dat ze hier niet zijn. Hiermee geven het ministerie en de Kroondrager wat ons betreft aan dat ze de procedure niet zo serieus nemen.” Volgens de RVO was aanwezigheid voor beide partijen niet verplicht. “Wij hebben de Kroondrager uitgenodigd, maar hij heeft aangegeven niet te willen komen en zich aan te willen sluiten bij de argumenten die in de subsidiebeschikking staan.”

De RVO zei ook de minister niet uitgenodigd te hebben omdat dit niet de gebruikelijke gang van zaken is. Volgens Peter Nicolaï, advocaat van De Faunabescherming, klopt dat niet: “Wij moeten vragen kunnen stellen in het openbaar, met de pers erbij. Die vragen worden nu niet beantwoord. Zo’n hoorzitting is bedoeld om een gesprek of discussie tussen de partijen op gang te brengen.” De RVO zei daarop zelf ook de voorkeur te hebben dat alle belanghebbenden aanwezig waren. “Maar dat is niet gelukt.”

Koninklijke constructies

De Faunabescherming heeft naar aanleiding van de Zembla-uitzending ‘Koninklijke Constructies’ bezwaar gemaakt tegen de sluiting van het Kroondomein, dat ieder jaar tussen 15 september en 25 december dicht gaat voor bezoekers. In die uitzending concludeerden vooraanstaande juristen dat de 4,7 miljoen euro aan subsidie die de koning kreeg voor het beheer van het Kroondomein, onrechtmatig wordt verleend. Volgens de subsidieregeling moet het Kroondomein namelijk 358 dagen per jaar geopend zijn voor publiek.

Herhaaldelijk vroeg Zembla om de onderliggende stukken, zoals de subsidie-aanvraag die de koning heeft ingediend. Na de Zembla-uitzending werden op verzoek van de Tweede Kamer alsnog een hoop stukken openbaar gemaakt, maar de subsidie-aanvraag van de koning zat daar bijvoorbeeld niet bij. Uit de stukken bleek dat het landgoed afgesloten wordt voor de koninklijke jacht.

Het ministerie heeft volgens de wet zes weken de tijd om een beslissing te nemen over een bezwaarprocedure, maar nam daar in het geval van De Faunabescherming 5 maanden voor. Doordat het ministerie zo laat een beslissing nam, was de subsidietermijn al verstreken. Vervolgens zei het ministerie tegen de Faunabescherming dat ze geen belanghebbende meer is en weigerde daarom het bezwaar inhoudelijk te behandelen.

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Aan die situatie kwam afgelopen mei een eind toen het College van Beroep voor het bedrijfsleven De Faunabescherming in het gelijk stelde. Daarom moet de minister binnen zes weken opnieuw een besluit nemen over het bezwaar. De bedoeling is dat de juristen van de RVO na vandaag een advies gaan uitbrengen aan de minister om het bezwaar van de Faunabescherming wel of niet gegrond te verklaren. De minister kan altijd nog beslissen om dit bezwaar naast zich neer te leggen. Mocht de minister besluiten om het bezwaar van de Faunabescherming ongegrond te verklaren, dan komt de zaak voor bij de rechter.

De RVO gaat onderzoeken of het niet alsnog mogelijk is om op korte termijn een vervolgzitting te organiseren waar alle partijen bij aanwezig zijn. Het gevolg daarvan kan wel zijn dat uiteindelijke beslissing op het bezwaar, dat er uiterlijk 28 juni moet zijn, uitgesteld wordt.

Nieuwe constructie

Het Kroondomein heeft de subsidieaanvraag sinds dit jaar veranderd na discussie in de Tweede Kamer. Vanaf dit jaar wordt alleen subsidie aangevraagd voor het deel van het kroondomein dat altijd geopend is. Voor het stuk in het Kroondomein waar de koninklijke familie ongestoord wil blijven jagen, vraagt de koning geen subsidie aan. Maar ondertussen blijft het totale subsidiebedrag bijna even hoog. Koning Willem-Alexander kreeg 4,8 miljoen euro subsidie en rekent voor de komende zes jaar op 4,6 miljoen euro subsidie. Dat het bedrag bijna gelijk is gebleven, komt volgens de minister doordat de vergoedingen voor natuurbeheer flink zijn gestegen. Ook is rekening gehouden met inflatie.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Koninklijke nieuws

Geen bewijs voor invloed koninklijk huis in zaak-Poch

Published

on

koninklijk huis

Het koninklijk huis heeft, voor zover is na te gaan, geen invloed uitgeoefend op het onderzoek naar de Argentijns-Nederlandse piloot Julio Poch.

Een commissie die hier onderzoek naar deed, concludeert dat koning Willem-Alexander, koningin Máxima, prinses Beatrix en kringen rond het koninklijk huis ‘pas in een zodanig laat stadium op de hoogte zijn geraakt van de zaak-Poch, dat zij het onderzoek naar de heer Poch niet hebben kunnen beïnvloeden’, schrijft justitieminister Dilan Yeşilgöz in een brief aan de Tweede Kamer.

Onbekende vrouw

De Kamer wilde opheldering over een telefoongesprek dat plaatsvond in 2007 tussen de toenmalige vicepresident van Eurojust met een onbekende vrouw die claimde dat zij belde vanuit kringen rond het koninklijk huis.

De vrouw beschikte over vertrouwelijke informatie en verzocht het onderzoek te laten stopzetten, omdat de zaak tegen Poch te pijnlijk zou zijn voor Máxima. De piloot werd verdacht van het uitvoeren van zogeheten dodenvluchten tijdens de militaire dictatuur in Argentinië. De vader van Máxima maakte deel uit van dat regime.

Het telefoontje zou niet in opdracht van de koningin zijn gepleegd. Het is ook bij dit telefoontje gebleven. Een eerder onderzoek naar dit telefoontje leidde tot niets, maar de Kamer nam daar geen genoegen mee.

Een nieuwe commissie van oud-senator Alexander Rinnooy Kan stelt nu dat ‘niets erop wijst’ dat het gesprek is gevoerd vanuit de directe omgeving van het koninklijk huis. Volgens de commissie wisten voorafgaand aan het telefoontje al tientallen mensen af van het onderzoek naar Poch.

‘Niet ondenkbaar’ dat is gelekt

De informatie over het onderzoek was destijds al bekend onder medewerkers van de Nationale Recherche, het Openbaar Ministerie, Eurojust en Europol. De commissie acht het ‘niet ondenkbaar’ dat via deze vele geïnformeerden informatie is gelekt. Daarbij is ‘niet gebleken’ dat er een mogelijke lijn was vanuit deze groep naar het koninklijk huis of kringen daaromheen.

Toenmalig koningin Beatrix, Willem-Alexander en Máxima zeggen dat zij in 2009 via een krant vernamen over de arrestatie van Poch. Een artikel over een vermeende Argentijnse oorlogsmisdadiger uit 2007 hadden ze niet gelezen. De commissie heeft geen reden om hieraan te twijfelen.

De commissie erop dat ‘lastig’ is om aan te tonen dat iets níét heeft plaatsgevonden. “Afwezigheid van bewijs is nu eenmaal niet hetzelfde als bewijs van afwezigheid.”

Schadevergoeding

Poch werd in 2009 opgepakt in Spanje en zat als verdachte in Argentinië vast tot zijn vrijspraak in 2017. Nadien is onderzoek verricht naar de rol die de Nederlandse overheid speelde in zijn zaak. De inmiddels 70-jarige Poch ontving een schadevergoeding van het kabinet.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Koninklijke nieuws

Amalia ’tassendrager’ van haar moeder zijn tijdens VN-reis

Published

on

amalia

Prinses Amalia wil heel graag een keer „tassendrager” van haar moeder zijn tijdens een VN-reis. Dat vertelt de koningin na afloop van haar reis voor de Verenigde Naties naar Senegal en Ivoorkust tijdens een persgesprek.

De 18-jarige dochter Amalia van de koningin is bijzonder geïnteresseerd in het werk van haar moeder als speciale gezant bij de VN, zo vertelt Máxima. De agenda van Amalia moet het echter een keertje toelaten om mee te gaan op een reis van haar moeder. In september begint Amalia namelijk aan haar studie in Amsterdam.

Vrijdag maakt Amalia haar eerste officiële reisje. Samen met koning Willem-Alexander en koningin Máxima reist ze naar Noorwegen voor de viering van de achttiende verjaardag van Ingrid Alexandra. Máxima kijkt er „enorm naar uit” om samen met haar man en dochter op reis te gaan. „Het is gewoon heel gezellig toch?”

De koningin heeft er daarnaast alle vertrouwen in dat het goed komt met haar dochter als Prinses van Oranje en troonopvolger. „Het zal wel bijzonder zijn. Het is iets wat zij altijd heeft verwacht dat een keer zou gebeuren, dus dat komt wel goed.”

Máxima naar World Economic Forum, maar waarom eigenlijk terwijl ze € 400.000 zakgeld ontvangt?

Van wat daar wordt besproken wordt niets vastgelegd terwijl het wereldwijd een invloedrijke stichting is van de Duitser Klaus Martin Schwab die er persoonlijk met zijn stichting € 1 miljoen per jaar aan verdient. Er wordt daar breeduit gedineerd terwijl bijna 1 miljard mensen onder het bestaansminimum leven.

Echter de rijken zijn door de covid-epidemie en de oorlog in Oekraïne nog veel rijker geworden. Denk dan o.a. aan de Russische president/ oorlogsmisdadiger Vladimir Poetin met wie Máxima ooit nog met een Heineken-biertje (reclame) proostt.

Nu draagt Máxima zelfs ongeneerd jurken van tienduizenden euro’s, zelfs couturejurken van Valentino die zo’n € 40.000 per stuk kosten. De laatste tijd trekt ze geregeld kleding van haar dochter Amalia aan om dit absurde gedrag te maskeren. Het vermogen van haar steenrijke schoonzus nep-prinses Mabel van oranje steeg in 2021 tot € 880 miljoen. Maar iets weggeven aan de armen, daar peinst zij en de rest van de nep-oranjes niet over. Waarom is ze dan bij het WEF?

Voordat de Covid-pandemie uitbrak leefden er wereldwijd al 730 miljoen mensen onder de armoedegrens maar sinds de Covid epidemie zijn er nog eens 262 miljoen mensen bijgekomen.

Vandaag 24 mei zal Máxima een toespraak houden tijdens het evenement ‘Financial Inclusion’ met als thema ‘De grootste hiaten aanpakken’ maar het lijkt puur voor de bühne.

En Máxima blijft als speciaal VN-pleitbezorger voortdurend erop hameren dat inclusieve financiering voor ontwikkeling de oplossing is. Nu blijkt overduidelijk dat Máxima amper iets heeft gedaan om de armen echt te helpen. Want zonder geld heb je ook niks aan een bankrekening waar Máxima altijd voor pleit. Twee dagen lang bij het WEF info opzuigen voor eigen gewin, daar lijkt het op. Dus kortgezegd, om er zelf beter van te worden.

Maxima en Amalia hebben gewoon schijt aan ons!

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Steun ons werk

Recente reacties

Nieuws bij de buren

Drietal verdacht van poging tot doodslag bij trekkerprotest A32 Heerenveen

Twee mannen en een jongen zijn gisteravond bij een trekkerprotest op de A32 bij Heerenveen opgepakt op verdenking van poging tot doodslag. Het gaat om mannen van 46 en 34… [...]

Krystian M., de man die de moordenaars van Peter R. de Vries aanstuurde?

Op maandagochtend is de 26-jarige Krystian M. uit het Gelderse Ochten aangehouden voor het aansturen van de moord op Peter R. de Vries. Wie is de man die in het… [...]

Peter R. de Vries Een onvergetelijke en onvervangbare man

Het is vandaag precies een jaar geleden dat Peter R. de Vries in het centrum van Amsterdam werd neergeschoten. De shock is nog altijd groot. De misdaadverslaggever Peter R. de… [...]

Kabinet Rutte onbekwaamheid is teken aan de wand

“Naast de commissaris, de coördinator en de gespreksleider, detacheert het kabinet haar werk dus ook bij een stutter…een toevoeging aan de Haagse trukendoos om problemen op afstand te zetten in… [...]

FVD eist transparantie Bilderberg-conferentie: CIA-plot? Nieuwe wereldorde? Schaduwregering? (Video)

Een van de medeoprichters van de Bilderberg-conferentie is de aan de nazi’s verbonden prins Bernhard, een lid van Hitlers ‘Reiter-SS’, een bereden eenheid van de SS. De uiterst geheimzinnige Bilderberg… [...]

Indignatie is 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk, daarom is het tijd voor onze actie. Geen miljardair bezit ons, geen MSM controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

steun wij zullen zeer dankbaar zijn.

KLIK HIER OM TE DONEREN