Connect with us

Politiek

Regering VS wist al in 2008 dat NAVO-uitbreiding naar Oekraïne Rusland zou kunnen dwingen in te grijpen

Published

on

Oekraïne

Voormalig Amerikaans ambassadeur in Rusland William J. Burns, die nu CIA-directeur is, gaf in een geheime ambassadebericht van 2008 toe dat de uitbreiding van de NAVO naar Oekraïne de “rode lijnen” van Moskou zou overschrijden en “het land mogelijk in tweeën zou splitsen, wat zou kunnen leiden tot geweld of zelfs, een of andere claim, een burgeroorlog, die Rusland zou dwingen te beslissen of het zou ingrijpen.”

Hoge Amerikaanse regeringsfunctionarissen wisten al in 2008 dat de mogelijkheid om Oekraïne toe te voegen aan de NAVO door Rusland zou worden gezien als een ernstige “militaire dreiging”, een die de veiligheids-rode lijnen van Moskou overschreed en het land zou kunnen dwingen in te grijpen. Toch bleven westerse leiders volhouden dat Oekraïne zou toetreden tot de door de VS geleide militaire alliantie, totdat Rusland inderdaad ingreep in februari 2022.

Op de jaarlijkse NAVO-top in 2008 riep de regering van George W. Bush publiekelijk op om de Russische buurlanden Oekraïne en Georgië toe te voegen aan het militaire bondgenootschap. De secretaris-generaal van de NAVO verklaarde dat de twee landen uiteindelijk lid zouden worden. Maar – buiten bereik van de mainstream media – wisten Amerikaanse diplomaten dat deze stap door Moskou als een existentiële bedreiging zou worden gezien en een Russische militaire interventie in Oekraïne zou kunnen uitlokken.

De voormalige Amerikaanse ambassadeur in Rusland, William J. Burns, die nu directeur is van de CIA, waarschuwde in een ambassadebericht van februari 2008 dat Oekraïne een “rode lijn” voor Moskou vormde.

Oekraïne
Het vertrouwelijke bericht van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken was getiteld: “Nyet Means Nyet: Russia’s NATO Enlargement Redlines” (“nyet” is Russisch voorr “nee”).

Burns waarschuwde dat de kwestie van het NAVO-lidmaatschap voor Oekraïne “het land mogelijk in tweeën zou kunnen splitsen, wat zou kunnen leiden tot geweld of zelfs, volgens sommigen, tot een burgeroorlog, waardoor Rusland zou moeten beslissen of het zou ingrijpen.”

Oekraïne

Burns schreef dat de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergey “Lavrov benadrukte dat Rusland ervan overtuigd was dat de [NAVO]-uitbreiding niet gebaseerd was op veiligheidsredenen, maar een erfenis was van de Koude Oorlog.”

De voormalige Amerikaanse ambassadeur in Rusland en zoals gezegd de huidige CIA-directeur publiceerde een vooruitziende analyse die de acties van Moskou in 2022 zou voorspellen:

Oekraïne
“De NAVO-aspiraties van Oekraïne en Georgië raken niet alleen een gevoelige snaar in Rusland, ze wekken ook ernstige zorgen over de gevolgen voor de stabiliteit in de regio. Rusland ziet niet alleen omsingeling en pogingen om de invloed van Rusland in de regio te ondermijnen, maar vreest ook onvoorspelbare en ongecontroleerde gevolgen die de Russische veiligheidsbelangen ernstig zouden schaden. Experts vertellen ons dat Rusland vooral bezorgd is dat de sterke verdeeldheid in Oekraïne over het NAVO-lidmaatschap, waarbij een groot deel van de etnisch-Russische gemeenschap tegen lidmaatschap is, zou kunnen leiden tot een grote splitsing, met geweld of in het slechtste geval, burgeroorlog. In dat geval zou Rusland moeten beslissen of het ingrijpt; een beslissing die Rusland niet onder ogen wil zien.”

Dit soort intern geweld brak inderdaad uit in Oekraïne, nadat een door de VS gesteunde en gefinancierde staatsgreep in 2014 een democratisch gekozen regering die een relatief neutraal buitenlands beleid had gevoerd, omverwierp. Een evenwichtig beleid tussen Rusland en het Westen, en in plaats daarvan installeerde de VS een vastberaden pro-Westers en anti-Russisch regime.

Als reactie op de putsch van 2014 kwamen Russisch sprekende Oekraïners in de oostelijke Donbass-regio in opstand tegen de staatsgreep in Kiev, die ze beschouwden als een onwettig westers marionettenregime. Onafhankelijkheidsactivisten riepen de oprichting uit van twee nieuwe autonome staten, de Volksrepublieken Donetsk en Lugansk. De Oekraïense regering voert sindsdien met westerse financiële en militaire steun en wapens een meedogenloze oorlog tegen deze afgescheiden gebieden in de Donbass. Duizenden Oekraïners zijn gedood en honderdduizenden zijn ontheemd.

Oekraïne, dat een enorme grens van 2.300 kilometer met Rusland deelt, wordt sinds de door de VS gesteunde staatsgreep van 2014 opgeschrikt door geweld en instabiliteit – en deze constante onrust heeft aanzienlijke gevolgen gehad binnen Rusland, vooral economisch. Dit was precies het burgeroorlog-scenario waar Burns in 2008 voor had gewaarschuwd.

De zaak escaleerde op 21 februari 2022 toen Rusland Donetsk en Lugansk officieel erkende als onafhankelijke staten. Vervolgens lanceerde Moskou op 24 februari een invasie van Oekraïne, waarvan het zei dat het bedoeld was om het land te “demilitariseren” en te “denazificeren”.  Volgens het Kremlin is het doel van Rusland Oekraïne te dwingen zijn politieke neutraliteit te handhaven en te voorkómen dat het een westerse militaire buitenpost wordt die Rusland aan zijn grenzen zou kunnen bedreigen, mogelijk met kernwapens.

Terwijl westerse regeringen en de mainstream media de Russische invasie afschilderden als de waanzinnige beslissing van een veronderstelde gek, lieten interne berichten van de Amerikaanse ambassade zien dat Washington al in 2008 wist dat het Amerikaanse streven om de NAVO uit te breiden naar Oekraïne precies dit resultaat zou opleveren: Rusland dwingen tot ingrijpen.

Dit zijn we alleen te weten te komen dankzij de klokkenluidersite Wikileaks, die de voorheen geheime State Department-berichten van William Burns publiceerde en eind februari zijn profetische waarschuwing op Twitter publiceerde.


In elke fase die voorafging aan de Russische militaire invasie in Oekraïne in februari 2022, weigerden de Verenigde Staten en hun NAVO-alliantie substantiële concessies te doen aan Moskou, waardoor alle serieuze pogingen tot een diplomatieke oplossing voor de crisis werden gesaboteerd. Sinds de ondertekening van de Minsk II-overeenkomst in 2015, onder toezicht van Duitsland en Frankrijk, is de Oekraïense regering wettelijk verplicht om de vijandelijkheden tegen de Donbass te staken en een gedecentraliseerd systeem te creëren dat de autonomie van Donetsk en Lugansk garandeert. Maar Oekraïne weigerde onvermurwbaar zich aan Minsk II te houden, en zijn westerse sponsors deden niets om de diplomatieke overeenkomst te redden.

In december 2021 stuurde de Russische Federatie de VS en de NAVO een reeks verzoeken om veiligheidsgaranties. De belangrijkste daarvan was de eis dat de militaire alliantie Oekraïne en Georgië niet mag toelaten. Moskou zei dat het NAVO-lidmaatschap voor Oekraïne en Georgië een “rode lijn” vormde voor de veiligheid – herinnerend aan de woorden die ambassadeur William Burns had gebruikt in zijn ambassadebericht in 2008.

Voor Rusland als land, ongeacht wie president is en ongeacht de politieke ideologie van het Kremlin, vormt het vooruitzicht van toetreding van Oekraïne en Georgië tot de NAVO een existentiële bedreiging voor de veiligheid, aangezien beide naties, die voormalige republieken van de Sovjet-Unie waren, rechtstreeks aan Rusland op geostrategische punten grenzen.

Toen nazi-Duitsland de USSR binnenviel tijdens Operatie Barbarossa in 1941, rukte het op en bezette Sovjet-Oekraïne, om te proberen de toegang van Moskou tot de Zwarte Zee en de Kaukasus af te sluiten, zuidelijke steden zoals Stalingrad af te zonderen en uiteindelijk het Russische binnenland te omsingelen.

In haar verzoek van december 2021 drong de Russische Federatie erop aan dat de Verenigde Staten en de NAVO op haar vraag om veiligheidsgaranties moesten reageren met juridisch bindende schriftelijke verklaringen. Moskou benadrukte dat alle overeenkomsten schriftelijk moesten zijn, juist omdat de NAVO in het verleden tegen haar gelogen had.

In 1990 beloofden de VS, Groot-Brittannië en Frankrijk herhaaldelijk aan de Sovjet-Unie dat ze de NAVO na de hereniging van Duitsland niet “een inch naar het oosten” zouden uitbreiden. Men heeft woord gehouden omdat het niet bij een centimeter gebleven is. De belofte is echter een onmiskenbaar historisch feit, een kwestie van openbaarheid die wordt bevestigd door talrijke interne documenten van westerse regeringen. Maar de NAVO brak die belofte later, en niet een of twee keer, maar 14 keer. Alle 14 nieuwe lidstaten die het opsolkte bevonden zich ten oosten van Duitsland, en velen waren eerder Sovjet-bondgenoten geweest in de voormalige veiligheidsalliantie van Moskou, het Warschaupact.

Oekraïne

De NAVO heeft Rusland in de loop der jaren meer en meer militair omsingeld. Estland en Letland, voormalige republieken van de Sovjet-Unie, zijn al NAVO-lidstaten direct aan de Russische grens. In feite gebruikten westerse legers, waaronder die van het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, Estland om eind 2021 en begin 2022 militaire NAVO-oefeningen te houden op slechts 100 kilometer van de Russische grens, op het hoogtepunt van de crisis in Oekraïne.


De Verenigde Staten en de NAVO negeerden uiteindelijk het Russische verzoek van december 2021 om veiligheidsgaranties. Uit gelekte kopieën van hun schriftelijke (bijzonder agressieve en respectloze) antwoorden, waarvan ze hadden gevraagd die geheim te houden, blijkt dat ze weigerden Moskou belangrijke concessies te doen, en beiden stonden erop dat Oekraïne zich op een dag zou kunnen en zelfs moeten aansluiten bij de NAVO.

In een toespraak op de Veiligheidsconferentie van München op 19 februari 2022, dreigde de Amerikaanse marionet secretaris-generaal van de westerse militaire alliantie, Jens Stoltenberg, dat “als het Kremlin’s doel is om minder NAVO aan de Russische grenzen te hebben, het alleen maar meer NAVO zal krijgen.”
Oekraïne
In plaats van de rode veiligheidslijnen van Rusland te respecteren, escaleerden de Verenigde Staten en verschillende Europese landen de situatie verder door voor miljarden dollars aan meer wapens naar Oekraïne te sturen. Wijzend op een Russische troepeninzet binnen zijn eigen grondgebied, vlakbij de grens met Oekraïne, hebben westerse regeringen ook meer soldaten in de regio ingezet, waardoor de spanningen toenamen.

De hele tijd heeft de NAVO zichzelf afgeschilderd als een engelachtige, onschuldige “verdedigings”alliantie. Maar Rusland zag voor zichzelf in hoe hoog de inzet is, aangezien het duidelijk de gevolgen ziet van de vernietigende oorlogen van de NAVO in Joegoslavië – die het land  hebben vernietigd en gebalkaniseerd – Afghanistan en Libië – die het meest welvarende land van Afrika veranderde in een “failed state” met openlucht slavenmarkten.

De crisis van 2022 in Oekraïne vindt zijn oorsprong in de NAVO-top in Boekarest, Roemenië in 2008, toen de regering van George W. Bush publiekelijk opriep om Oekraïne en Georgië toe te voegen aan de door de VS geleide militaire alliantie. Er was interne verdeeldheid binnen de NAVO, en sommige leden, namelijk Duitsland en Frankrijk, voelden zich ongemakkelijk bij die mogelijkheid. Maar NAVO-secretaris-generaal Jaap de Hoop Scheffer – die regelmatig als deskundige aanschuift bij de spreektafels van de mainstream media – verklaarde dat Oekraïne en Georgië uiteindelijk “lidstaten zullen worden”.

De toenmalige president van Oekraïne was Viktor Joesjtsjenko, een door de VS gesteunde, pro-westerse politicus die het NAVO-lidmaatschap steunde. Maar bij de presidentsverkiezingen van 2010 stemde het Oekraïense volk op een nieuwe leider die een evenwichtiger buitenlands beleid beloofde, Viktor Janoekovitsj. Westerse mainstream media verwijzen vaak naar Janoekovitsj als ‘pro-Russisch’, maar in werkelijkheid probeerde hij Oekraïne neutraal te houden, soms bondgenoot van het Westen en soms bondgenoot van Moskou.

Voor Washington en Brussel was Janoekovitsj echter te onafhankelijk. Dus in 2014 sponsorden de Verenigde Staten een staatsgreep om de democratisch gekozen president omver te werpen. Extreemrechtse extremisten en neonazi’s speelden een sleutelrol als gewelddadige kracht achter deze putsch. Ondertussen spanden hooggeplaatste Amerikaanse diplomaten, zoals de harde anti-Russische havik Victoria “Fuck the EU” Nuland, achter de schermen samen met uitgekozen Oekraïense politici om een pro-westers marionettenregime te creëren direct aan de Russische grenzen.

Uit een gelekte telefoonopname uit 2014 blijkt dat Nuland en andere Amerikaanse functionarissen de topfunctionarissen hadden uitgekozen die de Oekraïense regering zouden leiden na de door Washington gesteunde staatsgreep. De regering van Sleepy Joe Biden bracht Nuland weer terug op het toneel in 2021 en benoemde haar als (in lijn de) derde bevelhebber van het ministerie van Buitenlandse Zaken, waar ze hielp het Amerikaanse beleid ten aanzien van Rusland vorm te geven en aandrong op een extreem agressieve strategie.

Nuland is een sleutelfiguur in de neoconservatieve kringen van het buitenlands beleid in Washington. Voordat ze de State Departments van Obama en Biden hielp leiden, was Nuland van 2003 tot 2005 de belangrijkste plaatsvervangend adviseur buitenlands beleid van vice-president Dick Cheney, tijdens de oorlog in Irak. Nuland’s mentor Cheney heeft zelf duidelijk gemaakt dat de Verenigde Staten nooit een sterke en onafhankelijke regering in Moskou zullen tolereren. Cheney probeerde Rusland zelfs op te delen na de val van de Sovjet-Unie.

In 1992 stelde het Pentagon een nieuwe oorlogszuchtige Amerikaanse defensiestrategie op, onder toezicht van een neoconservatieve bondgenoot van Nuland en Cheney, Paul Wolfowitz. Het verklaarde duidelijk dat het “eerste doel van Washington is om te voorkómen dat een nieuwe rivaal opnieuw opduikt… potentiële concurrenten ervan weerhoudt zelfs maar te stréven naar een grotere regionale of mondiale rol.” De zero-sum game-mentaliteit achter deze Wolfowitz-doctrine, die erop staat dat het Amerikaanse rijk de wereld moet besturen zonder enige oppositie, en die weigert de mogelijkheid te aanvaarden dat Rusland zijn eigen veiligheidsbelangen heeft, ondersteunt tot op de dag van vandaag het buitenlands beleid van Washington.

De Amerikaanse “maximale-druk”-strategie tegen Moskou die deze imperiale doctrine heeft geïnspireerd, onder toeziend oog van anti-Russische haviken zoals Nuland, heeft ertoe geleid dat precies datgene is veroorzaakt waarvoor ambassadeur William Burns in 2008 waarschuwde: een Russische militaire interventie in Oekraïne.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

EU

EU vernieuwt digitale Covid-certificaat ondanks 99% negatieve publieke feedback

Published

on

Covid-certificaat

Op voorstel van de Europese Commissie heeft het Europees Parlement, zoals verwacht, gestemd om het EU Digital Covid-certificaat met nog een jaar te verlengen. De stemming was 453 voor, 119 tegen en 19 onthoudingen.

De Covid-certificaat regeling zou op 30 juni aflopen. Eerder deze maand had een delegatie van het parlement al een “politiek akkoord” bereikt met de Commissie over de verlenging van het certificaat, waardoor de stemming van gisteren vrijwel een uitgemaakte zaak was.

De certificaatverordening werd oorspronkelijk in juni vorig jaar aangenomen, zogenaamd om “veilig reizen” tussen EU-lidstaten te vergemakkelijken. Maar het digitale EU-certificaat evolueerde snel tot het model en soms de infrastructuur voor de binnenlandse “gezondheids”- of Covid-passen die het volgende jaar de toegang tot vele andere gebieden van het sociale leven zouden beperken.

De EU heeft ervoor gekozen om het covid-certificaat te verlengen ondanks de overweldigend negatieve resultaten van een openbare raadpleging over het onderwerp die door de Europese Commissie is gelanceerd onder de noemer “Geef uw mening” en die van 3 februari tot 8 april voor het publiek toegankelijk was De raadpleging lokte meer dan 385.000 reacties uit – die bijna allemaal tegen vernieuwing lijken te zijn!

In een brief aan de Europese Ombudsman die het Franse parlementslid Virginie Joron op haar Twitter-feed plaatste, schrijft Joron:

Ik lees willekeurig honderden reacties met mijn team. Ik vond geen voorstander van verlenging van de QR-code [dus het digitale certificaat]. Op basis van dit grote onderzoek lijkt het duidelijk dat vrijwel alle reacties negatief waren.

De overwegend negatieve tendens van de reacties was inderdaad vanaf het begin duidelijk. De eerste volledige pagina met reacties, allemaal van 4 februari, is hier beschikbaar . Ze zijn natuurlijk in verschillende talen van de Europese Unie: Frans, Duits, Italiaans en ook één in het Engels.

Om de lezers een idee te geven van de teneur, hier is een vertaling van alleen de eerste regel of twee van de eerste paar reacties (beginnend vanaf de onderkant van de pagina):

Ik ben volledig tegen de vaststelling van dit certificaat, gezien wat er momenteel gebeurt met de rampzalige behandeling van Covid door de EU …

Ik wil dat deze cst [waarschijnlijk een verwijzing naar het Belgische “Covid Safe Ticket”] of vaccinpaspoort eenvoudigweg wordt geëlimineerd …

In het conceptdocument worden beweringen gedaan die niet wetenschappelijk onderbouwd zijn. Er wordt bijvoorbeeld beweerd dat het Covid-certificaat een effectieve bescherming biedt tegen de verspreiding van het virus – welke gegevens kunnen deze bewering ondersteunen?…

Hallo, ik ben geschokt en walg van de vrijheidsdodende beslissingen die in de EU zijn genomen … met betrekking tot dit “Europese certificaat” …

Het covid-certificaat of de groene pas MOET onmiddellijk worden afgeschaft als discriminerend en ongrondwettelijk en mag niet worden ondersteund door wetenschappelijke gegevens, omdat het uitsluitend is gebaseerd op BEPAALDE maatregelen voor burgers…

Ik ben tegen de verlenging van de groene pas, die geen ander doel dient dan het creëren van discriminatie…

Ik wil nooit meer onderworpen worden aan een discriminerend certificaat…

En tot slot de Engelstalige vermelding:

Het digitale Covid-certificaat zou per direct moeten eindigen. Er zijn zoveel gegevens die het feit ondersteunen dat digitale paspoorten nul positieve invloed hebben op transmissiesnelheden en in feite zijn er in de meest gevaccineerde en sterk gereguleerde landen [sic.] covid-percentages krankzinnig …

En zo verder, enzovoort, tot 385.191 reacties.

De vernieuwing van het Digitaal Covid Certificaat betekent niet dat het direct wordt toegepast, maar dat de infrastructuur op zijn plaats blijft en dat het kan worden toegepast als en wanneer lidstaten dat nodig achten.

De huidige regels voor het bezit van een geldig digitaal EU-Covid-certificaat discrimineren niet alleen, onnodig te zeggen, tegen niet-gevaccineerde, maar ook tegen natuurlijke immuniteit, die als vluchtiger wordt behandeld dan door vaccins veroorzaakte immuniteit.

Bewijs van voltooide basisvaccinatie maakt een certificaat 270 dagen geldig; het bewijs van het ontvangen van een boosterdosis geeft voorlopig onbeperkte geldigheid. Aan de andere kant geeft een bewijs van “herstel” – waarbij een positieve PCR-test het enige geaccepteerde bewijs is – slechts 180 dagen geldigheid.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

EU

EU Een nieuwe westerse religie krijgt vorm

Published

on

eu

EU Leiders in het Westen zijn de afgelopen 12 maanden erg druk geweest met het opzetten van internationale instellingen, regelgeving en technologieën die de bevoegdheden die ze tijdens de lockdown hebben gekregen legitimeren, formaliseren en verankeren. 

EU Ze hebben hun centrale banken die protocollen ontwikkelen voor het implementeren van nieuwe digitale valuta die het toezicht op de financiële transacties van hun bevolking vereenvoudigen; op vaccins gebaseerde identificatiesystemen (zoals het digitale Covid-certificaat van de EU , de gezondheidscode van Hong Kong en de digitale passagiersverklaring van Australië ) die het volgen van personen binnen en tussen landen gemakkelijker maken; en CO2-budgetten en sociale kredietsystemen die kunnen worden gebruikt om te beoordelen wie het waard is om te reizen en een redelijke levensstandaard, en wie niet.

Westerse politici gingen tijdens de covid-periode op de vuist met het opschorten van normale vrijheden en het beheersen van het dagelijkse leven van mensen. Hun autoritarisme was zo extreem dat, achteraf bezien, de legitimiteit ervan in westerse ogen moest worden gecementeerd via een permanente reeks internationaal gecoördineerde command-and-control-structuren.

 Deze zouden een bolwerk vormen tegen uitdagingen in en buiten de rechtbank, de achterkant van politici uit het covid-tijdperk beschermen en ook hun carrière bevorderen: hun herverkiezingsvooruitzichten zullen verbeteren omdat kiezers eerder geneigd zijn het ideologische verkooppraatje te blijven slikken als het wordt gezien als ondersteund door een wereldwijde consensus.

De nieuwe mondiale instellingen, hopen politici, zullen ervoor zorgen dat de kudde diep gehoorzaam blijft aan hun leiders, in beslag wordt genomen door zelfhaat en op hun hoede blijft voor elke medemens met wie ze verzet zouden hebben georganiseerd.

Deze nieuwe westerse orde die door onze leiders wordt opgericht, is verwant aan een religieuze orde die de neo-feodale ideologie behoudt die tijdens covid tot stand kwam, terwijl de massa’s verdeeld en in een staat van zelfhaat worden gehouden. 

De drie-eenheid van inputs

Om een ​​nieuwe religie op te richten, heb je eerst een aansprekend ideologisch verhaal nodig. Dan heb je een priesterschap nodig. Ten derde heb je een geschikt hoofdkwartier nodig voor het pausdom. De eerste twee waren gemakkelijk, maar de derde blijkt een knelpunt te zijn.

Laten we eens kijken waar we staan ​​met elk van deze drie.

In de middeleeuwen was de heersende ideologie dat iedereen zondig was en dat de duivel in ons allemaal op de loer lag, een verhaal dat leidde tot constante zelfhaat en een verdeelde boerenstand. Verenigd hadden ze stand kunnen houden, maar verdeeld waren ze een gemakkelijke prooi voor de rijken. De elites van de 21e eeuw zijn op zoek naar een modern equivalent van de zondeverhalen uit de Middeleeuwen.

Het blijkt dat ze een bijna beschamend groot aantal zondeverhalen hebben om uit te kiezen, aangezien legioenen fanatici geschikte oorzaken aandragen. Mogelijke op zonde gebaseerde ideologieën omvatten wakkerheid, waarin iedereen het gevaar loopt door iedereen te worden getriggerd; eeuwige noodsituaties in het klimaat, waarin ieders activiteiten een gevaar vormen voor iedereen; en eeuwige gezondheidscrises, waarin iedereen een potentiële microbiële verspreider is voor iedereen.

De elites kunnen hun favoriete nieuwe ideologie kiezen, hoewel ze er wel een moeten kiezen. Menigten zijn gemakkelijk te leiden, maar ze zijn ook wispelturig en kunnen gemakkelijk hun lijnen vergeten. De religie die de elites kiezen om hun bevolking mee te binden, moet goed ingebed zijn om nuttig te zijn. 

Op het gebied van het priesterschap is er geen gebrek aan groepen om tot priester te reconstrueren. De beste kandidaten om de vacatures in het priesterschap in te vullen, zijn de bullshitters die al in de meeste moderne organisaties zijn ingebed: degenen die worden geassocieerd met woorden als ‘duurzaam’, ‘ethisch’, ‘veilige ruimte’, ‘diversiteit’, ‘gezondheidsbewust’, ‘inclusief’, en andere anodyne, deugd-signalerende gemeenplaatsen die een marketeer identificeren die een pestkop is geworden. 

Ze verkopen al het idee dat huidige werknemers een bedreiging voor anderen zijn en regelmatige interventies nodig hebben, zoals onbewuste vooringenomenheidstraining en andere vormen van zelfkastijding. De laag bullshitters die in bijna elke grote westerse organisatie wordt aangetroffen, staat te trappelen om de handhavers te worden van welke ideologie dan ook die hun banen zal versterken.

Dus de ideologie en het priesterschap zijn in principe op elkaar afgestemd. De bottleneck in de opbouw van een nieuwe westerse religieuze orde is het pausdom. Wat nodig is, is niet een kopie van het moderne pausdom in Rome dat relatief weinig echte macht heeft over de vele rooms-katholieken in de wereld van vandaag, maar een kopie van het pausdom dat een echte macht was om rekening mee te houden in de Middeleeuwen in Europa: een ideologische krachtpatser met enorme belastinginkomsten die de markten voor onderwijs, gezondheidszorg en spirituele diensten domineerden. 

Het leidde en stuurde priesters, hield toezicht op de leercentra, organiseerde lezen en schrijven, hield een groot systeem van hospices in stand, organiseerde verschillende oorlogen (inclusief de kruistochten), enzovoort. Het deed veel dingen die we nu als slecht zouden beschouwen, maar ook dingen die de meesten als goed zouden beschouwen, zoals het verzorgen van zieken en het levend houden van de kennis van eerdere beschavingen in kloosters en bibliotheken. Dat is het soort machtig pausdom dat nodig is om een ​​nieuwe westerse religie te verstevigen.

Waar de Heilige Stoel?

Lokale priesters hebben een pausdom nodig om redenen van coördinatie en cohesie, om te voorkomen dat ze van het ideologische voorbehoud aflopen. Stel je voor dat een plaatselijke priester zijn plaats vergeet en serieus begint te worden over ethiek of duurzaamheid (of de echte betekenis van een ander recent gekaapt en ontdaan woord) en begint te twijfelen aan bijvoorbeeld de belastingontduiking en het frequente reizen van degenen aan de top. Dat kan een mens niet hebben!

En aangezien er van tijd tot tijd nieuwe informatie opduikt, kan men er niet van uitgaan dat deze automatisch gunstig in de ideologie zal worden verwerkt, tenzij er een pausdom is om deze te interpreteren en richtlijnen te geven. Waar dergelijke begeleiding niet beschikbaar of voldoende duidelijk is, zouden mensen naar een gebied van ‘gemakkelijke priesters’ kunnen trekken, wat de hele religie zou ondermijnen. Dat kan men ook niet hebben!

Waar kunnen de elites dan een religieus hoofdkwartier vestigen van waaruit ze echt gezag kunnen uitoefenen als middel om de plaatselijke priesters in het gareel te houden? 

Hun gedachten gingen tot dusver uit naar de Wereldgezondheidsorganisatie , in de hoop dat deze keuze drie vliegen in één klap zou slaan. Het zou het misbruik van noodgezondheidsbevoegdheden tijdens lockdowns normaliseren en afkeuren; het zou automatisch een bepaald verhaal kiezen als de nieuwe ideologie; en het zou een nieuwe, op gezondheid gebaseerde internationale bureaucratie versterken die macht zou kunnen krijgen over lokale gezondheidsbureaucraten en over iedereen die onder de vlag van ‘gezondheid’ reist. 

Alles wat ‘duurzaam’, ‘ethisch’ of ‘veilig’ is, zou onder de algemene noemer ‘gezondheid’ kunnen worden geplaatst. Het pausdom zou kunnen worden gestapeld met een paar vertrouwde handen (Anthony Fauci en dergelijke) die toezicht zouden houden op de benoeming van ideologische details die door de politieke elites worden vereist, zoals passende vrijstellingen voor zichzelf en hun vrienden. 

Ze zouden ook de verantwoordelijkheid nemen voor het organiseren van inquisities om ideologische tegenstanders te neutraliseren en te elimineren. Het script voor hoe de WHO een nieuw soort middeleeuwse rooms-katholieke kerk zou worden, schrijft zichzelf bijna.

De recente poging om de nationale soevereiniteit via de WHO te ondermijnen, is het belangrijkste bewijs van coördinatie langs deze lijnen tussen de elites. Deze poging kan en moet uit elkaar worden gehaald om erachter te komen wie de poging financierde, wie de voorgestelde wetgeving schreef, welke nationale regeringen het steunden, wie binnen die regeringen het steunden, enzovoort. Dit is de eerste concrete manifestatie van de opkomst van een globalistische elite, die onderzoekers een reële kans biedt om te zien wie ‘ze’ zijn en hoe ‘ze’ zich organiseren en coördineren.

Onze Verlossers

Toch heeft de WHO een fatale fout als het gaat om het hoofdkwartier van een nieuw westers pausdom: het bestrijkt de hele wereld en wordt dus medegefinancierd door veel regeringen, waarvan sommige geen interesse hebben in wakkerheid en andere westerse ideologieën die verdeeldheid zaaien. Westerse bevolkingsgroepen. Deze regeringen vertegenwoordigen bevolkingsgroepen die genoeg ervaring hebben met kolonialisme om de ‘vernieuwing’ waar het Westen naar toe gaat, te erkennen en af ​​te wijzen. 

Dit is de belangrijkste reden waarom het voorstel aan de WHO om zich de ideologische leiding en controle over het gezondheidsbeleid over de hele wereld toe te eigenen, op zijn kop werd gezet: het werd door Afrikaanse landen in de maling genomen. Hoewel het Westen het later opnieuw kan proberen, betekent de structuur van de WHO dat elke succesvolle beslissing ook later kan worden teruggedraaid, wat geen recept is voor een goed functionerend pausdom.

De westerse elites hebben dus alternatieve kandidaten voor de Stoel nodig, voor het geval de WHO niet tot actie kan worden gedwongen. Ze hoeven de priesterschappen in Afrika of in een groot deel van Azië niet te controleren: het is hun eigen bevolking die in het gareel moet worden gehouden, in plaats van de hele wereld. In die zin was het WHO-gambiet een beetje overdreven, waarbij de behoefte aan controle over het hele Westen werd gecombineerd met een terugkeer naar het kolonialisme. 

Wat beter zou passen als een nieuw ideologisch hoofdkwartier, althans in eerste instantie, is een organisatie die voornamelijk de westerse kernbevolking bereikt en al een commando- en controlestructuur heeft. Bij voorkeur zou het iets zijn dat al verplicht is voor westerse politici die, net als kardinalen, de toekomstige pausen zouden kunnen kiezen.

De komende opstanding?

Iets als de NAVO zou heel mooi passen. 

De NAVO heeft de afgelopen 30 jaar grotendeels met haar duimen gedraaid en was wanhopig op zoek naar een nieuwe missie. De crisis in Oekraïne heeft het een tijdelijk nieuw leven ingeblazen en heeft ertoe geleid dat voorheen onafhankelijke Europese landen (zoals die vervelende eerdere uitschieters in Scandinavië, Zweden en Finland) als aspirant nieuwe leden binnenkwamen. De geografische dekking is nu bijna perfect afgestemd op die van het gewenste nieuwe pausdom. 

Het enige dat nodig is, is om te gaan van een organisatie die erop uit is ‘ons te beschermen tegen oorlog’ naar een organisatie die erop is gericht ‘ons overal voor te beschermen’. 

Een kleine stap voor de NAVO, een grote sprong voor de westerse politieke elites.

De NAVO, of een organisatie die qua reikwijdte en leiderschap erg op de NAVO lijkt, zou spoedig de mantel van een nieuw ideologisch pausdom kunnen dragen en enige directe controle kunnen krijgen over de vele kleine priesterschappen in westerse landen, waaronder op zijn minst de bullshit-industrieën en de kleinere gezondheidsbureaucratieën. 

Dit nieuwe internationale ideologische systeem zou een ongemakkelijke alliantie vormen met de toppolitici in westerse landen, die aanvankelijk door hen werd opgericht, maar in de loop van de tijd onvermijdelijk meer rivaliserend met hen zou worden. Net als in de Middeleeuwen zouden kerk en heersers ideologisch bondgenoten zijn met een gemeenschappelijke reeks slachtoffers (de overgrote meerderheid van de mensen), maar rivalen als het ging om middelen en de ultieme loyaliteit van die slachtoffers.

Wat mogen we van zo’n systeem verwachten? Een overkoepelende gezondheidsstructuur die een stroom van verdeeldheid zaaiend en ontwrichtend bijgeloof zou afkondigen, zou in de eerste plaats de productiviteit van lokale zorgverleners aanzienlijk verminderen. We hebben al een vermindering van de levensverwachting gezien in landen die lockdowns oplegden, en een vergelijkbare verslechtering van de volksgezondheid mag worden verwacht in het kielzog van toekomstig bijgeloof dat wordt aangewend voor de gezondheid. 

Op dezelfde manier zou achteruitgang worden verwacht op het gebied van de geestelijke gezondheid en de economische productiviteit van particuliere bedrijven, aangezien het toezicht op en het gekleineerd worden door een nieuw priesterschap een grote belemmering is voor de productiviteit en het concurrentievermogen. 

Achteruitgang in de gezondheid en efficiëntie van de bevolking zal niet veel uitmaken voor de politici die de ideologische invloed van een nieuw pausdom nodig hebben om hun posities te verstevigen, maar op de langere termijn zal het er toe doen voor de kracht van hun landen. Terwijl de elites profiteren van zo’n nieuw pausdom, is de prijs een verzwakking van zowel de bevolking als het land.

genaden redden

Welke krachten zijn in staat deze destructieve nieuwe ideologie te doorbreken? De twee belangrijkste kandidaten zijn concurrentie en nationalisme.

De wereld evolueert langzaam naar militaire en economische machtsblokken, met een blok bestaande uit China en Rusland en een ander blok uit het Westen. Zelfs binnen het Westblok zullen die landen en regio’s die erin slagen het nieuwe pausdom te weigeren, gedijen in vergelijking met de anderen, en de dynamische, energieke, vrijheidzoekende elementen van de bevolking aantrekken. De jaloezie die hierdoor ontstaat, zal een echte uitdaging zijn voor de nieuwe ideologieën.

Wat kan de nieuwe verlichtingsbeweging aan dit scenario doen? In veel westerse landen, waaronder de grote EU-landen, is het antwoord “op korte termijn niet veel”. De belangen die ijveren voor de consolidering van de noodbevoegdheden zijn enorm, met inbegrip van de reguliere media en de belangrijkste politieke partijen. 

Maar in andere Europese landen, zoals Zwitserland, is het antwoord “dit scenario zal waarschijnlijk helemaal worden vermeden”. Dit komt omdat dergelijke landen de realiteit van de huidige situatie al hebben begrepen en bewust buiten de westerse superstructuren blijven, waaronder zowel de NAVO als de EU. 

Het belangrijkste slagveld op korte termijn zal waarschijnlijk de VS zijn. De federalistische structuren van de Amerikanen zullen de komst van een nieuw seculier pausdom weerstaan. Maar als de NAVO gebruikt gaat worden als zetel van nieuwe pausen, zal het Amerikaanse veiligheidsinstituut sterk in de verleiding komen om zich aan te sluiten bij de andere machtige Amerikaanse belangen – Big Tech, Big Pharma, de globalisten en de wakkere beweging – die hard aandringen op ideologische zege.

De ogen van de dapperen en de vrijen in het Westen zijn op de VS gericht.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

EU

Het Melilla-hek: zuidelijke flank en dood zonder rechten

Published

on

Melilla

Nog steeds geschokt door het bloedbad van Nador, naast de grens tussen Spanje en de Europese Unie in Melilla, is het complex om een ​​analyse te maken waarbij de pijn die door deze sterfgevallen wordt veroorzaakt, wordt genegeerd. Terwijl ik deze regels schrijf, is er nog steeds geen officieel dodental, maar ze liggen dichter bij de 50 die zijn aangekondigd door organisaties ter verdediging van de mensenrechten dan bij de 23 die door de Marokkaanse regering zijn erkend.

Wat de Spaanse regering nu het meest zorgen zou moeten baren, zou zijn te eisen dat Marokko de slachtoffers niet begraaft zonder een proces van identificatie en opheldering van de oorzaken van deze sterfgevallen. Lijken mogen niet ondergronds worden verborgen zonder te voldoen aan de minimumnormen voor legaliteit met respect voor de rechten die elk slachtoffer zou moeten hebben. In dit verband moeten we de verdragen aanhalen die zijn ondertekend ter bescherming van slachtoffers van schendingen van het internationaal strafrecht .

Het is duidelijk dat we deze strafrechtelijke kwalificatie nog steeds niet procedureel kunnen bepalen, maar de beschikbare gegevens wijzen in deze richting. En natuurlijk, als de begrafenis van de slachtoffers wordt uitgevoerd zonder de minste forensische procedure, dan moeten we concluderen dat het in strijd is met deze internationale normen.

Dit zou kunnen leiden tot de activering van de bevoegdheid van het Internationaal Strafhof om een ​​mogelijke verantwoordelijkheid voor het nalaten van Spanje dat het Verdrag van Rome heeft ondertekend, op te helderen. Marokko heeft echter alleen de status van waarnemer in genoemd verdrag , hoewel artikel 23 van de Marokkaanse grondwet van 2011 bepaalt dat genocide en andere misdaden tegen de menselijkheid en mensenrechtenschendingen strafbaar zijn.

In ieder geval moet de Spaanse regering een evenwicht vinden, en dat is de grote paradox, tussen een naadloze verdediging van de mensenrechten en de echte politiek van een zeer complexe diplomatieke relatie met het Koninkrijk Marokko, dat het met bloedige en betreurenswaardig deze nieuwe aanval op onze grenzen.

Wat er is gebeurd?

Er zijn veel onbeantwoorde vragen. De eerste vraag is om te bevestigen dat Marokko zich niet echt bewust was van deze benadering van de grens van talloze mensen die oprukten met het duidelijke doel om het hek aan te vallen. Had Marokko niet de capaciteit om ze te onderscheppen voordat het het kritieke punt van de grens bereikte? Het lijkt moeilijk te geloven.

Het is duidelijk dat als Marokko had ingegrepen voordat ze het grensgebied hadden bereikt, waarschijnlijk niemand van die interventie had gehoord en dat de gevolgen niet zo dramatisch zouden zijn geweest. Wilde Marokko dan weer meer publieke repercussies – die inmiddels uit de hand lopen – door zo’n grote groep migranten de grens te laten naderen? Wilde hij onze grenzen weer onder druk zetten met hybride destabilisatiesystemen? En de grote vraag, als het vorige antwoord bevestigend is, wat zou Marokko nu kunnen nastreven met deze nieuwe migratiedruk?

Je zou kunnen zeggen dat hun politiediensten hebben opgetreden om de aanval op het hek te voorkomen, maar ik sta erop: waarom lieten ze hen toe het kritieke punt te naderen en hen vervolgens af te slachten?

Deze bewegingen worden in de meeste gevallen georganiseerd door maffia’s die handel drijven in de wanhopige wensen van mensen in rampzalige economische, politieke en sociale omstandigheden. Deze zijn het resultaat van een kolonialisme dat in de 20e eeuw zijn hulpbronnen heeft uitgebuit en een hele reeks mislukte politieke regimes heeft opgebouwd.

Het is echter, en juist om deze reden, moeilijk te geloven dat, aangezien deze groepen zijn grondgebied binnenkwamen, Marokko zich niet bewust was van hun bewegingen in zijn eigen land totdat ze Nador bereikten, waar ze zelfs in menigten door de straten liepen. Natuurlijk was wachten tot ze het hek bereikten een riskante beslissing die leidde tot de opsluiting van deze mensen en een repressie ontketende die even gewelddadig was als de onbegrijpelijke dood van deze weerloze mensen gewelddadig was.

Gelijktijdig met de NAVO-top

Toevalligheden gebeuren, maar het is te toevallig dat dit slechts vier dagen voor de start van de NAVO-top in Madrid gebeurde. Om deze reden is het ook noodzakelijk om deze afgeleide in overweging te nemen vanwege het tijdelijke samenvallen van de feiten.

De bijeenkomst in Madrid wordt deze week gehouden met als meest urgente uitdaging de oorlog van Poetin in Oekraïne. Zonder natuurlijk de uitdaging te vergeten die de Indo-Pacific-regio en de rol van China de komende jaren zullen vormen. Het belangrijkste is bovendien dat de NAVO haar rol als organisatie voor de collectieve verdediging van haar leden in de Euro-Atlantische ruimte gaat opgeven om een ​​mondiale veiligheidsorganisatie te worden .

Hier blijkt de interesse van Spanje en andere mediterrane landen om ook een Bondgenootschappelijk veiligheidsbeleid te voeren op de zogenaamde “zuidelijke flank”, gezien het gevaar dat ontstaat door de hybride dynamiek van destabilisatie die uit de Maghreb en de Sahel komt. Het is op dit punt dat het tijdelijke samenvallen van deze buitensporige actie van de Marokkaanse veiligheidstroepen verrassend is. Vermoedelijk zijn de verklaringen van de Spaanse president, Pedro Sánchez , die de actie als effectief beschreef, gedaan zonder de omvang van de catastrofe in detail te kennen.

In ieder geval staat de agenda van de bijeenkomst in Madrid nu heel dicht bij enkele gebeurtenissen die de discussie verdienen over een veiligheidsbeleid dat de maffia demobiliseert die met mensenlevens spelen en die landen die door actie of nalatigheid gebruik hebben gemaakt van de wanhoop van migranten als instrument van zijn beleid ter verdediging van zijn eigen geostrategische belangen.

Als de actie van Marokko een andere bedoeling had, zal het in plaats daarvan een nieuw argument vormen voor het zogenaamde Strategische Concept van Madrid , dat de verdediging van “de soevereiniteit en territoriale integriteit” van alle leden van het Bondgenootschap omvat. Dit zal uiteindelijk eindigen met de uitsluiting van Melilla en Ceuta van het actieterrein van de NAVO, wat nu zal blijven binnen wat Jens Stoltenberg, secretaris-generaal van het Bondgenootschap, de verbintenis noemt om “elke centimeter” van het grondgebied van de lidstaten te verdedigen. Dit versterkt exponentieel de zuidelijke flank, waarin Spanje de eerste belanghebbende partij is, aangezien historisch gezien de grootste externe bedreigingen voor zijn veiligheid uit de Noord-Afrikaanse regio komen.

Maar we kunnen niet zomaar vergeten wat er is gebeurd. Het is onmiddellijk noodzakelijk om een ​​internationaal onderzoek te eisen naar deze aanvallen op de mensenrechten waarin, als Spanje geen directe verantwoordelijkheid heeft, het op zijn minst een verantwoordelijkheid heeft als burgerwacht door een gemeenschappelijke controle van de grens met Marokko in te stellen.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Steun ons werk

Recente reacties

Nieuws bij de buren

NAVO-top op 29 juni: een “verplicht geschenk” aan Turkije!

Turkije – Zweden en Finland hadden zich al lang bereid verklaard om lid te worden van de NAVO. Maar een dergelijke daad moet unaniem worden goedgekeurd door alle Bondgenoten. En… [...]

EU: Uiterlijk in 2035 komt benzine alleen nog maar uit het stopcontact!

“Na de EU-commissie en het EU-parlement heeft de Raad gisteravond ook gestemd om de verbrandingsmotor op fossiele brandstoffen in 2035 te beëindigen. Dit is historisch! Europa is het eerste continent ter wereld… [...]

Ongelooflijke wreedheden door Spaanse grenswachten – De schande van Melilla!

Melilla! We raden zwakke lezers aan om de onderstaande video niet te bekijken. Wij hebben het ook als onze plicht om deze afbeeldingen beschikbaar te stellen. Zo behandel je mensen… [...]

De VN rouwt altijd meer om vermoorde moslims dan om gewelddadige christenen!

De Verenigde Naties hebben onlangs 15 maart uitgeroepen tot “Internationale dag ter bestrijding van islamofobie” . Deze datum is gekozen omdat op die dag een van de ergste terroristische aanslagen op moslims plaatsvond:… [...]

Willen we een dictatuur of liever een Great Reset

Willen we een dictatuur of liever een Great Reset We hebben een college van B & W met een gemeenteraad. We hebben een college van Gedeputeerde Staten dat de provincie… [...]

Indignatie is 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk, daarom is het tijd voor onze actie. Geen miljardair bezit ons, geen MSM controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

steun wij zullen zeer dankbaar zijn.

KLIK HIER OM TE DONEREN