pensioen

Terwijl Nederlandse bejaarden, die hun hele leven de schatkist hebben gevuld, zelfs op hun oude dag nog worden bedonderd door achtereenvolgende kabinetten, is de huidige regeringsploeg naarstig op zoek naar een extra miljard om asielzoekers op te vangen… De grenzen moeten meteen dicht, onder andere om onze bejaarden en hun pensioenen te beschermen tegen deze nieuwe pandemie.

Op Prinsjesdag werd bij de begroting nog gerekend op een toestroom van zo’n 17.000 asielzoekers per jaar, maar die verwachting moet nu al worden bijgesteld naar circa 32.000 asielzoekers per jaar. Sommige berichten spreken er zelfs van dat er rekening wordt gehouden met 42.000 kansenparels. Het aantal asielverzoeken zou explosief zijn gestegen. Intussen komt er minder geld uit Europa, maar gaat er (veel) meer geld naartoe en dat komt terecht in de hangmat-economieën van Zuidelijk Europa. De energieprijzen rijzen – dankzij regeringsbeleid – razendsnel de pan uit en ook de bodem van de schatkist schittert de nieuwe Minister van Financiën mistroostig tegemoet. Al met al heeft het er schijn van dat de laatste verkiezingen door Afrikaanse, Arabische en Zuid-Europese machten zijn gewonnen. Iets waarvoor de vorige Minister van Binnenlandse Zaken al waarschuwde, maar dat arme mens dacht toen helaas nog aan Russische invloeden.

Lees ook:  Duitsland: Elke dag 15 aanrandingen door asielzoekers

Ongeveer 15% van degenen die zich min of meer duurzaam in Nederland bevinden, zijn van niet-westerse herkomst. 11% van allen die min of meer permanent in Nederland wonen zijn van westerse origine. Tussen beide groepen zit een enorm verschil in deelname aan de maatschappij voor wat betreft werk en inkomen. Tweederde van alle sociale uitkeringen gaat naar allochtonen. In de zomer van 2017 ging het volgens het CBS om 60,5 procent van de bijstandsgerechtigden, waarvan toen 50,9 procent een niet-westerse en 9,6 procent een westerse migratieachtergrond had.  Al met al is de conclusie gerechtvaardigd dat een te groot deel van het Nederlandse belastinggeld terecht komt op plekken die daar totaal niet voor zijn bedoeld.

Het is niet erg aannemelijk dat de nieuwe lichting niet-westerse allochtonen die op het punt staat binnen te stromen, zich als tijgers op het werk zullen storten. Ook zij zullen grotendeels afhankelijk zijn van de sociale uitkeringen. Dat is waarschijnlijk niet omdat ze dat willen, maar bovenal omdat hun gebrekkige opleiding of achterliggende cultuur het reguliere burgerschap in de weg staat. Wat dat betreft passen ze hier totaal niet en komen zij terecht in situaties die zijzelf ook niet voor ogen zullen hebben gehad bij vertrek uit het land van herkomst. Weer anderen hebben ook nooit de ambitie gehad om hier de jas eens even aan de kapstok te hangen en vervolgens eens stevig aan de slag te gaan; op de van overheidswege verstrekte driepersoons bank is het immers ook goed toeven. Vanuit de Afrikaanse of Arabische positie bekeken, is dat allemaal niet zo verwonderlijk. Geboren in een hut van koeienstront en eindigen met een door anderen opgebrachte uitkering in een Nederlandse woning: dan heb je het relatief goed en in ieder geval heel slim gedaan.

Lees ook:  Pensioen volgend jaar korten of toch niet?

De vraag is wel of Nederland ten koste van de eigen inwoners zo’n aanzienlijk deel van de ‘op de vlucht’ geslagen bevolkingsgroepen moet toelaten. Geleidelijk aan bezwijken de grote steden onder de toegenomen druk op uitkeringen en criminaliteitsbeheersing. In Amsterdam bijvoorbeeld, wordt de bevolking voor meer dan de helft gevormd uit niet-westerse allochtonen en het Groenlinkse stadsbestuur is gedwongen de bevolking uit te persen om financieel nog enigszins overeind te blijven. Gelet op de heikele situatie helemaal niet verwonderlijk, maar in feite wel onwenselijk. We kunnen het niet meer betalen, tenzij we concessies doen aan de levensstandaard en op die manier onaantrekkelijk worden voor immigratie.

Als we dat laatste niet willen, dan zullen we de deur toch dicht moeten doen en ons eens wat minder gelegen laten liggen aan de Europese importquota. Dat is helemaal niet raar, maar beter voor ons land. We kunnen het ons niet meer permitteren.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Lees ook:  Pensioenen, internationale politiek ... Emmanuel Macron irriteert iedereen!
Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord