willem

Vrijmetselaars in Israël: “Padvindersclub voor grote mensen”

Koning Willem-Alexander steunt zwaar op zijn stroman, minister-president Mark Rutte, door velen al het Duracell-konijntje genoemd. Het Nederlandse volk is aan de financiële ketting gelegd maar de Oranjes blijven, gesteund door het Duracell-konijntje, fanatiek doorgaan om de duurste vakanties vieren, op uw kosten.

Mensen willen graag ergens bij horen. Hoor je nergens bij, dan ben je een buitenbeentje. Je vereenzaamt en blijft hulpeloos achter en je wordt vertrapt door de maatschappij. Mensen willen dat niet, zelfs als je bepaalde principes moet verloochenen. Mensen zoeken een soort van bescherming door erkenning.

Je kunt dan lid worden van een voetbalclub, van een zangkoortje of van een genootschap. De definitie van een genootschap is veelzeggend: “Het is een vereniging wiens leden (eed)genoten genoemd worden. Elk lid verbindt vrijwillig zijn lot met dat van andere deel- of lotgenoten aan het wel en wee van de vereniging. Een synoniem is gezelschap.” De Vrijmetselarij is zo’n eedgenootschap. Het belangrijkste kenmerk is een combinatie van geheime rituelen, sociale pikorde en grensoverschrijdende saamhorigheid. Deze wereldwijde organisatie profileert zich als vredelievend en filantropisch aan de basis, maar door de gradatie en rangorde concentreert zich de echte wetenschap naar de top. Van wie de top de orders aanpakt zal later duidelijk worden. Een ander kenmerk is, dat de vrijmetselarij steeds leden uit de hoogste maatschappelijke kringen aantrekt en kan beïnvloeden c.q. aansturen.

Via:https://herstelderepubliek.wordpress.com/

In 1717 werd in Londen de eerste zogenoemde loge opgericht, hoewel de Schotten claimen dat de oudste loge die van Edinburgh is, daterend uit 1599. Ze schoten als paddenstoelen uit de grond, de belangrijkste eerste loges. Na Engeland achtereenvolgens de satelliet-loges van Ierland (1725), Frankrijk (1728), Brits Amerika (1730) en Schotland (1736). De eerste loge in Duitstalig gebied werd in Hamburg, in 1740 ook onder auspiciën van de loge in Londen opgericht. Frederik de Grote, koning van Pruisen zou de grote stimulator van de vrijmetselarij in Duitsland worden. In 1754 waren in het Duitstalige gebied 19 loges actief. Vandaag zijn dat er 500 met 16.000 leden, ondanks de grote moeite die de Nazi’s hebben gedaan om de vrijmetselarij uit te roeien. Adolf Hitler c.s. was beducht voor hun grensoverschrijdende netwerk, zijn tegenstanders Roosevelt, Truman en Churchill waren immers ook vrijmetselaars…..

churchill

In Nederland werd in Den Haag in 1734 door een Franse chef-kok de eerste loge opgericht. Leden waren voornamelijk gerekruteerd uit de elitaire hofkringen rond Stadhouder Willem IV.

Lees ook:  Willem Alexander en Maxima hebben gewoon schijt aan de burgers

In België waren het ook Britten en Fransen die het loge netwerk hebben opgezet. Uiteindelijk was het koning Leopold die er structuur in aan heeft gebracht. In het ultra-katholieke België hadden de vrijmetselaren de bijnaam “papenvreters”.

Aldus breidde het netwerk zich wereldwijd, ook via de koloniën langzaam maar zeker uit. In Nederlands Indië werden op het hoogtepunt meer dan 30 loges in stand gehouden. Na de onafhankelijkheid vaardigde president Soekarno een verbod uit, omdat hij meende, dat dit soort genootschappen hun loyaliteit en oorsprong in het buitenland hebben en daarmee de natiestaat ondermijnen. Dat decreet is bewaard gebleven. {Presidentieel decreet van Sukarno, houdende een verbod van de Vrijmetselarij, de Morele Herbewapening en de Rozenkruizersbeweging; met bijlage. 1961.}

Een ander voorbeeld is Egypte, waar de moslim Broederschap is ontsproten uit de vrijmetselarij. De vrouw onvriendelijkheid schept een band.

Niet alleen in oude Britse en Nederlandse koloniën kwam deze genootschap tot grote bloei. Ook in een nieuwe kolonie als Israël na 1948 zijn inmiddels 50 loges met een internationaal ledenbestand actief. Lokale bladen steken niet onder stoelen of banken dat dit genootschap fantastisch functioneert in de onwettige zionisten enclave. Het wordt afgedaan als een “padvindersclub voor grote mensen” en dat het “geen occulte club is, maar een vereniging met geheimpjes”. Meer niet….. Klik op de link hieronder en trek uw conclusies waarom de voormalige Tempeliers zo aanwezig zijn in de nepstaat tussen Dode Zee en Méditerranée.

De Derde Tempel in aanbouw

In 1773 is de vrijmetselarij geïnfiltreerd door de sekte der Jezuïeten, die dat jaar door de paus is verboden. De bakens werden verzet en alles werd in het werk gesteld om Rome onder controle van de werkelijke macht te brengen. In de vrijmetselarij is de 33e graad het hoogst bereikbare, doch er zijn goede redenen om aan te nemen dat er nog een graadje extra is. Die wordt sinds 1773 ingenomen door de zwarte paus. De Amerikaanse Revolutie, de Franse Revolutie en het Bataafsche Experiment waren de eerste voorbeelden van de gecontroleerde machtsovername ten koste van het papisme zoals wij dat niet meer kennen. De Nieuwe Wereld Orde komt er niet, die is er al.

Onderwereld en bovenwereld sluiten naadloos op elkaar aan. Die wereldorde bestaat uit overkoepelende netwerken, gecontroleerd door de uiteindelijke macht. Oude bloedlijnen bedienen zich van die netwerken om de zaak onder controle te houden. Alle verzamelde goud van de wereld is als het “Albestuurend Opperwezen” van “Lucifer’s netwerk” benoemd. Dat Opperwezen is zelfs in de Bataafsche Grondwet genoemd als lichtend voorbeeld.

Lees ook:  Hoe de hoge adel valt onder het verantwoordelijkheidsbeginsel

Mocht u zich soms wel eens afvragen waarom de dingen gebeuren zoals ze gebeuren, dan moet u zich realiseren, dat het mensdom zeer geraffineerd in een virtuele comateuze toestand is gemanipuleerd. Alles wat we horen en zien is anders, dat wat we niet zintuiglijk ervaren is de realiteit. Bewijsvoering is onnodig als het geloof overtuigend is. De hybride mens is omgebouwd tot werktuig van de macht, volledig eigendom van het netwerk. Alles moet volgens plan, wij hebben dus altijd informatie achterstand. In alle hoeken en gaten, kieren en naden heerst een ijzige tocht, we ontkomen er niet aan. Daarom denken velen: “Laat ik maar meedoen, het wordt mij te koud.” Meedoen, desnoods ten koste van gezin of medemens. Vrijmetselaren, de Jezuïetensekte, de Rozenkruizers, de Rotary clubs, de Padvinderij, de Orde van Malta, die van de Kouseband, die van het Gulden Vlies, Bilderberg, Trilaterals, alles onderdeel van een grensoverschrijdend occult netwerk om het mensdom in het gareel te houden. Soekarno had gelijk. Maar…. in 2000 is zijn decreet door een van zijn opvolgers onwettig verklaard en vernietigd. Vanwege de mensenrechten of iets dergelijks.

Dat de colonne meelopers onder aanvoering van politiek Den Haag plotseling de ene na de andere (volgens Rutte lucratieve) crisis over ons heen gooien is geen toeval. Ook hebben ze dat zelf niet bedacht. Er is een agenda en die ligt vast. Als ze een millimeter empathie voor slachtoffers tonen, liggen ze er uit en wordt er een betere slijmbal ingevlogen. Onder toeziend oog van de stadhouder, die vast ook overal lid van is, maar dat moet vooral geheim blijven wegens privacy en zo. Wij willen met deze onderklasse niets te maken hebben.

willem
Hier samen met de erkende pedoprinz Andrew de Laatste Von Saksen-Coburg von Gotha
  • Willem Alexander is geboren op de 117e dag van het jaar. Omdat het een keizersnee was, kan het een bewust gekozen datum zijn. 117 is zo’n datum.
  • Velen hebben reeds opgemerkt, dat het oranje WA-logo van de troonswisseling, verdacht veel lijkt op de “passer en winkelhaak” van de Vrijmetselaars.
  • Ook  – “De W van Willem… Drie vingers in de lucht” – doet denken aan het handgebaar voor de M van de Freemasons. Het is een omgekeerde M.
  • De drie prinsesjes hebben een naam beginnend met een A. AAA.
  • De trouwdag van Willem-Alexander en Maxima was op 2-2-2002. Dat is 222.
  • Hij koos als specialisatie “Watermanagement”. Vrijmetselaars hebben veel met water. Het bekende schaakbord-patroon verwijst naar bewegend water. Willem-Alexander heeft zelfs de indeling van de zitplaatsen tijdens het Bevrijdingsconcert op de Amstel dusdanig veranderd, dat hij op een tribune boven de sluizen in de Amstel zit. Dat is Watermanagement.
  • De link Oranjehuis- Vrijmetselarij is er al in de 18e eeuw, als orangisten ruim vertegenwoordigd zijn in de eerste loges in Nederland. In de 19e eeuw waren meerdere leden van het Huis van Oranje lid van een vrijmetselaarsloge en maakten zodoende deel uit van de Orde van Vrijmetselaren. Koning Willem I schoof bewust twee zonen van hem naar voren binnen de Vrijmetselarij. Twee prinsen uit het huis van Oranje hebben in de negentiende eeuw de functie van grootmeester van de Orde van Vrijmetselaren bekleed: Prins Frederik (de jongere broer van Koning Willem II, die zelf ook vrijmetselaar was) gedurende 65 jaar (!), van 1816-1881, en Prins Alexander (de jongste zoon van Koning Willem III, die destijds kroonprins was) van 1882 tot zijn vroege dood in 1884. Willem-Alexander zelf is vernoemd naar deze Willem III (de vader van Wilhelmina, die ook Willem Alexander heette). Wilhelmina was dus de halfzus van prins Alexander. Prins Alexander werd op 17 juli 1884 bijgezet in de grafkelder van de Oranjes in de Nieuwe Kerk te Delft. Ook 17 juli is een occulte datum. Het bijzetten in het graf is een bewust gekozen datum, omdat na de dood van prins Alexander (21 juni!) er wekenlang gewacht is met de bijzetting.
  • De occulte monarchvlinder is vernoemd naar Willem III vanwege de oranje kleur. En Willem-Alexander is ook weer vernoemd naar Willem III.
  • Het Oranje Koningshuis was zeer actief in de Vrijmetselarij in de generaties Willem 1 tot Willem III. Dat is niet zo vreemd, want het Duitse huis zal banden hebben gehad met de in Bavaria (Duitsland) opgerichte Illuminatie. Na Willem III, zijn er in Nederland alleen Koninginnen met dochters geweest, tot Willem-Alexander in 2013 Beatrix opvolgde. De verbondenheid met de Vrijmetselaars is mogelijk om die reden niet sterk openlijk geweest de afgelopen eeuw.
  • Het huis van Oranje speelt een prominente rol in de wereldpolitiek, o.a. door oprichting van de Bilderberg (door prins Bernard).
Lees ook:  Hiep hiep hoera golddigger en belasting-vreter Koningin Máxima is 50 jaar

Symbolen zeggen niet alles, maar altijd iets.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord