schaamte

Sommige mensen zijn de schaamte voorbij.

Ook als hun beleid uitmondt in een torenhoge inflatie, en gezinnen die er duizenden Euro’s per jaar op achteruit gaan, blijven ze breed lachen terwijl ze bepleiten de slachtoffers niet tegemoet te komen. Via een ‘opiniestuk’ in NRC laat een breed lachende Olaf Sleijpen, directeur monetaire zaken en financiële stabiliteit bij De Nederlandse Bank (DNB), ons weten dat hij van de regering verwacht dat die spaarzaam is met het compenseren van de burgers. De krant kopieert die mening vervolgens naar de voorpagina als ‘nieuws’, waarna andere media het overnemen.

DNB is, samen met de regering en haar Europese zusterorganisaties verantwoordelijk voor het beteugelen van de inflatie, maar het beleid van de afgelopen jaren is, zeker vanuit dat perspectief bezien, faliekant mislukt, met in Nederland zelfs de hoogste inflatie van de gehele Eurozone. U hoeft mij niet uit te leggen dat het fotootje naast dat ‘opinie-artikel’, zodat we hem herkennen als hij naast ons staat bij de kassa, of de ‘stekker-opstelplaats’ voor zijn elektrische bedrijfsauto, vermoedelijk niet voor deze gelegenheid gemaakt is, maar ergens in een archief klaarlag voor dit heugelijke moment.

Hoewel het ook heel goed een actuele ‘selfie’ kan zijn, elektronisch in een lage resolutie naar de redactie doorgeschoten, gelet op de ‘korrel’ van het plaatje. Dat er op de redactie dan niemand op de gedachte komt dat het wellicht beter is om te vragen het nog eens over te doen, en dan met een wat minder opgetogen expressie, bevestigt voor mij vooral dat nivellering en destructie ook bij NRC tegenwoordig een reden is om de vlag uit te hangen.

Lees ook:  Schaamteloos

Deze door de belastingbetaler in leven gehouden functionaris bepleit de reductie van onze gemiddelde levensstandaard als hét antwoord op de torenhoge inflatie. Hij rechtvaardigt recente keuzes tijdens de covid-periode om bedrijven en particulieren af te vullen met ‘gratis geld’, bij het gelijktijdig op slot gooien van de samenleving, en hij zal ook niet verwijzen naar de stortvloed aan Euro’s die de ECB, waar DNB een onderdeel van is, liet verdwijnen in het ’systeem’ om de commerciële banken overeind te houden na de ‘kredietcrisis’. Of de negatieve rente waardoor de huizen, aandelen en obligaties kunstmatig steeds duurder werden gemaakt.

Astronomische schulden die aan de verkeerde kant op de ‘balans’ terecht kwamen als ‘economische groei’. Met meer en meer geld voor frivoliteiten. Waar die frivoliteiten betaald werden uit de staatskas, of via wetten werden opgedrongen aan de burger, danwel bestaande ‘diensten’ duurder maakten, zonder dat de waarde van die ‘dienst’ voor de productieve burger toenam, zitten we nu in de tang.

Een reductie in welvaart die zich zou manifesteren als een terugloop in de hoeveelheid geld die naar frivoliteiten gaat zou de productieve burger ook pijn doen, door druk op de arbeidsmarkt als al die frivool actieve medemensen ontslagen zouden worden, of geen opdrachten meer kregen. Bijvoorbeeld omdat de overheid krachtig op de rem moet gaan staan, omdat er geen geld meer binnenkomt.

Door de sluiting van bedrijven die de energierekening niet meer kunnen betalen, of omdat de overheid bedrijven dwingt te sluiten, of minder te produceren, zoals de landbouw, de bouw en de luchtvaart, bij gelijktijdig opvoeren van de belasting om zelf niet de dupe te zijn als minister, en geen geld meer te hebben voor de eigen hobby, op grond van frivole wetgeving en maatschappelijke verdwazing.

Lees ook:  Het schaamteloze handelen van de Nederlandse politiek

In een ‘Vrije Markt’ zou het de productieve burger zijn die zelf mocht bepalen waar hij of zij geld aan uit wilde geven. Aan voedsel, een dak boven je hoofd, verwarming en reizen. Of toch liever aan het uitkopen van boeren, het sluiten van productiecentra, en wapens voor Oekraïne.

Of opvangplekken voor mensen die aangetrokken worden door onze (vooralsnog) ruimhartige sociale voorzieningen, en voorrang bij de toewijzing van woningen, naast toegang tot een weelde aan ‘voorzieningen’, waarvan velen exclusief voor de nieuwkomers. Het is de ‘Financieel Kapitalisten’ een gruwel, die ‘Vrije Markt‘! De ‘Markt’ die zij voorstaan maakt de allerrijksten nóg rijker, en sloopt de middenklasse.

Nou wil ik echter wel onderstrepen dat het heel goed mogelijk is dat Olaf Sleijpen, en individuele redacteuren van NRC die dit geluid versterken, gewoon ’Stupide’ zijn binnen de matrix van Cipolla. Dat ze geen schaamte kennen, omdat ze geen idee hebben van de schade die ze zichzelf, en anderen toebrengen. Anderen als regel meestal meer dan zichzelf, dat dan weer wel. Maar gevangen in een ‘Consensus Bubbel’, en niet ‘Out of the Box’ kunnen denken. Dat is een belangrijke toevoeging, waar ik er niet op uit ben om mensen op te roepen die schaamteloze types te lijf te gaan.

Als je voor de volle honderd procent zeker zou weten dat het criminelen zijn, dan heb je er recht op om boos te zijn. Maar hoe kun je nou boos zijn op iemand die ook zijn eigen glazen ingooit?

Lees ook:  Sluit alle scholen in de VS om Covid-19 uit te roeien!

Tegelijk is het in de praktijk verschrikkelijk lastig om te bepalen of iemand die zegt ook zelf ‘in te leveren’, dat ook daadwerkelijk doet. Iemand in een bedrijf kan zichzelf op de borst slaan omdat hij of zij ‘minder vaak het vliegtuig neemt’. Maar in voorkomende gevallen dan wel een privé-vliegtuig chartert om de overvolle luchthavens te vermijden. Of ineens twee dagen onderweg is, relaxed met de trein en een overnachting in een kostbaar hotel, inplaats van even snel op en neer.

En hoe is ‘thuiswerken’ een offer als je je in je vakantiehuis in Frankrijk of op de Malediven bevindt? En als het inkomen van de ‘manager’ of ‘bankier’ weliswaar ook lijdt onder de inflatie, maar hij of zij via bonussen, of zicht op promotie, als beloning voor het creëren van ‘media-aandacht’, of het door de wringer halen van het productieve personeel, binnen dat corrupte systeem, rijkelijk gecompenseerd wordt, mag ik dan zeggen dat die types zich zouden behoren te schamen?

 

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord