di. nov 29th, 2022
mabel soros

In ons onderzoek naar wereldwijd corruptie bij de Overheid, Banken, Kerken, Multinationals, Hulporganisaties en Liefdadigheidsstichtigen, komen wij vaak dezelfde namen tegen. Deze namen hebben daar direct of indirect mee te maken. Hetzij in vorm van donaties, lid van een bestuur zijn, de naam dragen van een organisatie, de oprichters zijn van een organisatie of oude bekenden van elkaar zijn. Er is altijd wel een link te vinden. Deze namen zijn: George Soros, De Rothschilds, de Rockefellers, de Clintons, de Morgans en leden van het koninklijk huis.

mabel

In een van onze onderzoeken, specifiek de Pizzagate, werd het ons heel snel duidelijk dat daar een rode draad doorheen loopt. Namelijk: Er zitten altijd hooggeplaatste en/of bekende personen achter, die een link hebben met de Overheid, Banken, Kerken, Multinationals, Hulporganisaties en Liefdadigheids stichtingen die voor onschuldige kinderen wil opkomen en hun hulp willen bieden na de zoveelste ramp. Waar daarna blijkt dat zij juist de schuldigen zijn die een werelwijd pedo netwerk opzetten, beheren en ten koste van alles, dit in stand willen houden.

Omdat dit wereldwijd is, is het ook terecht om de vraag te stellen: Hoe zit dat in Nederland met al zijn Hulp en Liefdadigheids stichtingen? In dit kader hebben wij besloten om stichting War Child eens onder de loep te nemen.

War Child

War Child (1995) is een organisatie die zich inzet om kinderen te helpen bij het verwerken van hun oorlogservaringen.

War Child International is een netwerk van onafhankelijke organisaties met het doel oorlogskinderen te helpen. Het internationale netwerk wordt gevormd door War Child in Nederland, Canada en het Verenigd Koninkrijk. Alle drie organisaties voeren hetzelfde logo, maar staan verder in financiële, juridische en operationele zin los van elkaar.

War Child Nederland is een onafhankelijke humanitaire stichting die investeert in een vreedzame toekomst voor kinderen die getroffen zijn door oorlog. Belangrijke aspecten daarin zijn het opzetten van psychosociale programma’s en creatieve en sportieve therapieën. War Child Nederland is onderdeel van een internationaal netwerk van onafhankelijke organisaties die over de hele wereld werken om oorlogskinderen te helpen.

Willemijn Verloop

In 1994 liep de 24-jarige Willemijn Verloop in het door oorlog verscheurde Bosnie en Herzegovina twee Britten tegen het lijf. In een sfeer van angst en haat liep dit tweetal met een zak muziekinstrumenten op de rug. Ze waren op weg naar een keldertje waar muziektherapieprofessor Nigel Osborne in samenwerking met War Child Engeland muziekworkshops gaf voor kinderen. Bij haar eerste bezoek raakte Verloop overtuigd van het nut van deze benadering van jeugdige oorlogsslachtoffers.

De oorlog had een desastreus effect op de kinderen. Ze waren vaak in zichzelf gekeerd, angstig en wantrouwig. De creatieve workshops zouden het kind in hen weer naar boven moeten halen. Samen muziek maken schiep een onderlinge band, dwars door etnische barrières heen. Het zorgde voor onderling begrip, voor respect en natuurlijk ook voor veel plezier. Verloop raakte enthousiast en besloot zich voor War Child te gaan inzetten.

In oktober 1995 ‘ richtte’ zij War Child Nederland op. Door de ontmoeting met Osborne richtte Verloop zich geheel op de positionering van War Child als psychosociale organisatie voor kinderen in oorlogsgebieden.

Joanne Willemine (Willemijn) Verloop (Utrecht, 14 februari 1970) is een Nederlandse ondernemer die in 1994 aan de wieg stond van War Child Nederland (WCN), een stichting voor hulp aan kinderen in oorlogsgebieden. Sinds 2012 is ze actief op het gebied van sociaal ondernemen.

Willemijn Verloop, telg uit het geslacht Verloop, groeide op in Bilthoven in een gezin samen met haar zus Fleurine en haar broer. Zij studeerde geschiedenis en internationale betrekkingen aan de Universiteit Leiden en de Universiteit van Amsterdam. Daarna doorliep Verloop korte projecten op de Political Affairs Department (Centre Against Apartheid) bij de Verenigde Naties in New York en op de Political Affairs Department van de Raad van Europa in Straatsburg. Vervolgens was zij drie jaar werkzaam als programmamanager bij de European Action Council for Peace in the Balkans, een non-gouvernementele organisatie die zich inzette voor vrede op de Balkan.

Verloop was tussen 2007 en 2014 toezichthouder/commissaris bij het ECCP (European Centre for Conflict Prevention), Stichting Kindsoldaat en Movies that Matter; de Amsterdamse Hogeschool voor Kunsten, Stichting Natuur & Milieu en Mundial Productions; Ecorys en lid van de Raad van Advies van The Hunger Project, verder zit ze in diverse comités van aanbeveling. In 2015 is ze nog toezichthouder bij de Achmea Foundation de Stadsschouwburg Amsterdam, War Chilen de Advisory Board van de ASN Bank.

Hier gaan wat alarmbellen af. Terecht of niet. Maar toch zo dat wij hier even verder induiken.

De naam Leiden duikt op. In vorige onderzoeken is gebleken dat diegene die in Leiden hebben gestudeerd, dat die namen in meeste gevallen weer ergens opduiken in een mogelijke corruptie verhaal. Zoals toen al ontdekt, is het logo van de vlag van leiden met dezelfde sleutel gesierd als die van het logo van USB bank en het Vaticaan. En wij weten zeker dat de USB en het Vaticaan zeker zijn verbonden aan Pizzagate met de bijhorende namen.

Verder de namen Verenigde Naties, Raad van Europa en European Centre for Conflict Prevention triggert ook wel. Wij weten van vorige onderzoeken dat daar de naam George Soros is aan verbonden. Dus toch maar eens verder kijken. Wat is nu European Action Council for Peace in the Balkans, waar Willemijn Verloop drie heeft gewerkt als programmamanager? Je hebt ook de Amerikaanse versie van deze stichting. Heel even zoeken en je vindt de verontrustende namen direct.

Ter herinnering

Multimiljardair George Soros vormt een buitengewoon groot netwerk, samen met multimiljonairs Hillary Clinton en Barack Hoessein Obama. Samen financieren ze duizenden netwerken die zich niet allen op politieke tegenstanders richten, maar ze spelen ook een uiterst kwalijke, radicale en agressieve rol in de agenda van Amerika. Door zijn grote netwerk van het Open Society Instituut heeft Soros ruime invloed in verschillende landen, hun cultuur, de economie. 

Maar ook is Soros eigenaar van o.a. internetwinkel Amazon en Netflix, u weet wel, dat betaalkanaal met die leuke oude verlopen films.

Mabel Smit Wisse

Nadat wij dat hierboven hadden gevonden, zijn wij dieper in de organisatie European Action Council for Peace in the Balkans gedoken. Dat zijn namelijk twee verschillende organisaties.

Het in tikken van die organisatie, afgekort: EACPB, en in combinatie met de naam Mabel Smit Wisse, leverde gelijk al resultaat op. Dus met andere woorden: Willemijn Verloop, oprichter van War Child, en die drie jaar heeft gewerkt als programmamanager bij deze organisatie, had al kennis aan Mabel Smit Wisse. Hoezo? Omdat volgens de gevonden informatie, klink-klaar uit blijkt, dat Mabel Wisse Smit, oprichtster is van de organisatie EACBP en Warchild. BOOM!

Mabel Wisse Smit behaalde in 1986 haar diploma aan het Gemeentelijk Gymnasium in Hilversum. In 1993 studeerde zij af aan de Universiteit van Amsterdam in economie en in politieke wetenschappen (cum laude). Tijdens haar studies deed zij diverse stages, waaronder bij het secretariaat van de Verenigde Naties in New York, bij Shell in Maleisië, bij het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag en bij de ABN-AMRO in Barcelona.
Mabel richtte begin 1994 de European Action Council for Peace in the Balkans op, een non-gouvermentele organisatie die zich inspande voor vrede, democratie en stabiliteit op de Balkan.

Ze was tot 1997 directeur van het Open Society Institute in Brussel. Dit instituut vertegenwoordigt in West-Europa het Soros Foundations Netwerk voor het bevorderen van democratie, mensenrechten en de promotie van de onafhankelijke rechtsstaat. In 1995 was Mabel Wisse Smit medeoprichter van de Nederlandse Stichting War Child.In de jaren negentig was ze stevig bevriend met Muhamed Sacirbey, oud-ambassadeur van Bosnië bij de VN en voormalig minister en tevens verdacht van wapenhandel.

Nadat hij door mogelijke verduistering in opspraak was gekomen, nam ze afstand van hem. Mabel is nog altijd erg betrokken bij de ontwikkelingen in het voormalige Joegoslavië (ze zou ook een beetje Slavisch spreken). In december 2002 stond Mabel als veelbelovende jongere op de lijst van het World Economic Forum, dat goed wereldburgerschap probeert te bevorderen. De organisatie komt jaarlijks met een lijst van honderd jongelui met wie in de toekomst rekening dient te worden gehouden.

Van 1994 tot 1997 werkte zij voor de stichting European Action Council for Peace in the Balkans, waarvan zij de oprichtster was. De European Action, met onder meer Margaret Thatcher, Simon Wiesenthal en Valéry Giscard d’Estaing als leden, was een non-gouvernementele organisatie die zich inzette voor vrede, democratie en stabiliteit op de Balkan.

In 1995 was Wisse Smit met Willemijn Verloop medeoprichter van War Child Nederland, dat zich inzet voor kinderen in oorlogsgebieden. Zij had tot 1999 zitting in het bestuur. In 1997 werd Wisse Smit directeur van het Open Society Institute in Brussel, een stichtingennetwerk van de Amerikaanse filantroop George Soros dat bijdraagt aan het bevorderen van democratie, mensenrechten en de onafhankelijke rechtsstaat en het bestrijden van aids. De organisatie besteedt miljarden in Oost-Europa en ontwikkelingslanden. Tegenwoordig werkt Wisse Smit in de Engelse vestiging van het Open Society Institute in Londen, waar ze op dit moment “International Advocacy Director” is. In deze functie coördineert ze de internationale advocacy-activiteiten gericht op beleidsverandering; zowel langetermijnstrategie en financiën als kortetermijnmaatregelen, zoals voor Birma.

Het Zwitserse World Economic Forum rekende haar tot de honderd “Global Leaders for Tomorrow”. Wisse Smit is lid van het wereldwijde Forum van Young Global Leaders, een denktank en lobbyclub die zich ten doel stelt mondiale problemen aan te pakken.

Van juli 2008 tot mei 2012 was zij directeur van The Elders, een club van “wijzen” in 2007 opgericht door Nelson Mandela, waarin verder onder anderen zitting hebben Desmond Tutu (voorzitter), Kofi Annan, Jimmy Carter, Muhammad Yunus en Aung San Suu Kyi.

Er is nog heel veel te zeggen over Mabel Wisse Smit. Zie hieronder. Maar waar het om ging was, dat wij een link konden leggen tussen Warchild, George Soros en Mabel Wisse Smit. Nu dat is wel aangetoond denken wij.

Wij zijn er van overtuigd dat George Soros en Mabel Wisse Smit foute mensen zijn met hun eigen agenda. Wij weten niet wat dit voor WarChild betekent en hoeverre zijn in schimmige zaken betrokken zijn.

Supperclub

In 1997 heeft Willemijn Verloop, Nigel Osborne en Mabel Smit Wisse, afgesproken in een zeer aparte gelegenheid om zaken te doen. Dit gebeurde in de Supperclub te Amsterdam. Deze club, waar je bij binnen treden je schoenen moeten achterlaten, en vervolgens wordt je geëscorteerd naar een bed wat geplaats is tegen de muur. Op bed kan je dan een diner nuttigen en klokslag twaalf uur, gaan de bedden aan de kant, en wordt het verbouwd naar een dancing.

Na die periode heeft War Child zich als merk onderscheidend in de markt gezet. Door gebruik van innovatieve marketing, een positieve boodschap, vernieuwende samenwerking en partnerships met de muziek- en amusementsindustrie en het bedrijfsleven, een ambassadeur, nieuwe fondsenwervingsevenementen als de Friends for War Child-concerten, televisie-uitzendingen en videoclips met Marco Borsato en Ali B., werd binnen 10 jaar een toonaangevende organisatie in Nederland op poten gezet. Met jaarlijks vele duizenden acties door particulieren breidde de organisatie ook haar programma’s op grote schaal uit. War Child Nederland is inmiddels een bekende organisatie die gezien wordt als expert op het gebied van kinderen in oorlogsgebieden met projecten in vele verschillende landen over de wereld.

Sinds de oprichting werken medewerkers, artiesten, bedrijven, particulieren en kinderen aan een nieuwe toekomst voor kinderen uit oorlogsgebieden. War Child Nederland heeft inmiddels eigen projecten in oorlogsgebieden en werft eigen fondsen. Hulpverleners helpen wekelijks zo’n 15.000 kinderen die het slachtoffer zijn geworden van gewapende conflicten. De organisatie groeide van één medewerker in 1996 naar veertig medewerkers in Nederland en zeshonderd in het buitenland. Met elkaar bereiken zij nu jaarlijks 850.000 kinderen en 135.000 volwassenen in 11 landen (2007) In tien jaar tijd groeide de organisatie van ca. 200.000 euro in 1997 tot 10,4 miljoen euro in 2007,[2] tot een bereik van 1,5 miljoen mensen (onder wie 756.000 kinderen) en uitgaven van 14,8 miljoen in 2010.[3]Gezien het aantal kinderen dat slachtoffer is van gewapende conflicten wereldwijd, is de ambitie van de organisatie om in 2015 één miljoen oorlogskinderen per jaar te helpen. In Nederland had War Child in 2006 een naamsbekendheid van 93% en een achterban van zo’n 80.000 mensen, bestaande uit donateurs, sponsors en vrijwilligers.

De Ambassadeurs

Wat te denken van de ambassadeurs van War Child? Moeten wij daar verder induiken?

Marco Borsato werkt ook bij de Voice . In ons onderzoek naar symbolen en de betekenis daarvan, hebben wij dat uitgebreid besproken.

Sinds 1998 is Marco Borsato ambassadeur van de stichting, tijdens concerten vraagt hij aandacht voor het werk van Warchild. Ook gaat hij regelmatig op bezoek naar de projecten, zo is hij al naar Kosovo, Ingoesjetie, Sierra Leone en in Afghanistan geweest, tijdens deze bezoeken is er gefilmd en worden de reizen uitgezonden op tv. In 2007 werd de bekende rapper Ali B tot ambassadeur benoemd.

Sinds september 2009 is Den Haag een jaar lang ‘War Child City’ en heeft zes bekende Hagenaars tot ambassadeur benoemd: Soumia Abalhaja, Tim Akkerman, Lex Immers, Jessica Mendels, Dennis Weening en Pierre Wind.

Misschien kunnen anderen eens in die namen duiken. Wat wel duidelijk is geworden, dat je terecht kunt afvragen of War Child niet een front is voor duistere zaken. Voor de kinderen hoop ik van harte niet. Maar we hebben genoeg gezien en gehoord dat twijfel gerechtvaardigd is.

Kortom:

Zoals we begonnen waren met het verhaal, dat Willemijn Verloop twee Britten tegen kwam in een oorlogsgebied, is dus grote onzin. Deze organisatie is doelbewust opgezet met een eigen agenda. Is War Child nu een organisatie dat ze zich om de kinderen bekommerd, of is het OOK een front voor duistere zaken? Zoals te noemen zijn: wapenhandel, kinderhandel en pedo gerelateerde acties? Wij hebben geleerd als de naam George Soros en Mabel Smit Wisse erbij zijn betrokken, kan het nooit iets zuivers zijn. Het is in ieder geval geen echte liefdadigheidsorganisatie. In het beste geval is het een politieke organisatie.

Donaties

Elke organisatie zit om geld verlegen. Zo heeft war Child vele donateurs. Toch nog even drie benoemen:

De Nederlandse Regering

De Nederlandse Postcodeloterij

George Soros

Doen deze namen en het rijtje al een belletje rinkelen?

Lieve mensen, het is echt geen toeval dat elke keer dezelfde namen opduiken, HOE KAN DIT?.

Zo zegt een anoniem PvdA-lid “Ze schaadt Nederland en de monarchie door haar volle koninklijke naam te gebruiken.” 

Een VVD-lid vraagt zich ernstig af waar Mabel deze cijfers vandaan heeft en een politicus van GroenLinks gaat nog een stap verder door het volgende te zeggen: “De prinses mag zich geen oordeel aanmatigen in deze kwestie zolang ze zelf met al haar privileges in een ivoren toren in een elitaire wijk in Londen woont. De meeste moslims in die contreien zijn bedienden. Ze weet niets meer van het leven als gewone Nederlander.” 

Mabel haar beroemde escapades als Gangsta-liefje van maffioso Klaas Bruinsma kun je nog als jonge onbezonnenheid van een golddigger uitleggen.

Maar van geheel andere orde is de medeplichtigheid van Mabel aan het Srebrenica-debacle, als minnares van een Bosnische moslim en Minister van Buitenlandse Zaken, rechterhand van moslimfundi en eerste Bosnische president Illja Izetbegovich (1992-1996). Mabel werd toen pion van George Soros bij het verduisteren van honderden miljoenen publieke euro’s voor ngo’s, die moslims als ‘slachtoffer’ van Servische agressie afschilderden.

Terwijl Izetbegovich zijn eigen heilige oorlog voor een Islamstaat lanceerde en Mujahedeen in het Midden Oosten rekruteerde.  En zijn lijfwacht vernoemde naar de Handschardivisie van SS-moslims waarin hij als 18-jarige soldaat ooit diende om Serviers uit te roeien en zigeuners.

Onze soldaten kregen de medialaster over zich, als publieke reactie op de slachting van duizenden moslim-mannen door op wraak beluste Serviërs  Die leefden in het door Mabel en Mient Jan Faber (IKV 1977-2003) gepromootte ‘veilige haven’-concept. Die ‘veilige haven’ was door Izetbegovich juist als ‘lokaas’ bedoeld, offer van moslimfundi’s om de internationale gemeenschap achter hun zaak te krijgen, een moslimstaat op Europese bodem.

mabel

European Council on Foreign Relations-voorzitter Mabel ‘Nat Broekje van Bruinsma’ van Oranje, club van George Soros

De blonde pion van George Soros
Als liefhebber van cultureel erfgoed zijn we hier niet beslist tegen het koninklijk huis, zolang ze het principe Noblesse Oblige in praktijk brengen. Wij plebejers hebben het goede voorbeeld nodig. 🙂

Dat Mabel Nat Broekje van Bruinsma van Oranje als jonge studente in het rond wipte met een hoog-testosteronman op zijn drugsbootje. Ach, zijn we allen geen zondaars? Dat Mabel loog tegen JP Balkenende over die ‘incidentele zeilcontacten’ (hijg hijg), om ook eens met ‘De Groene Draeck’ mee te mogen varen met Johan Friso, dat was op zijn best lullig voor JP. Dat ze zo dol op zeilen is…

Die affaire met maffioso Bruinsma die iedereen wel kent, het is allemaal klein bier, van een blonde golddigger dat je nog als ‘avontuurlijk’ kunt uitleggen. Ze is hooguit succesvoller in wat veel andere vrouwen ook zouden willen, maar die zijn daar dan te dom/lelijk voor of te bang. Mabel niet.

Je kunt iemand niet verwijten succesvol te zijn, bijvoorbeeld in het verleiden van machtige kerels met poet.

mabel

De Handschar-divisie, SS-Moslims waarin de eerste Bosnische president Izetbegovich (1992-2000) diende. Hij zou zijn lijfwacht ook ‘handschar’ (kromzwaard) noemen

Maar nu- na lezen van ‘Mabel, een koninklijk Bal Masque’  van Peter Siebelt, begrijp je dus waarom Mabel voorzitter is van de satanistische groot-kapitalist George Soros zijn European Council on Foreign Relations. Met daarin oa de VVD-klimaatman Robert Reibestein en Jaap de Hoop Scheffer (NATO).

Omdat ze bij de escalatie van de Bosnie-oorlog begin jaren ’90 al voor Soros zijn Open Society Foundation actief was, na daar via een stage bij de Verenigde Naties mee in contact te komen. Uit naam van ‘vredes-activisme’ en ‘mensenrechten’ werden daar vooral moslimfundamentalisten via stichtingen uit het Merhamet-netwerk aan een ‘slachtoffer’-jasje geholpen.

Een zielige jas, die ze bij het verloop van de oorlog dankbaar gebruikten om een Islamstaat op Europees grondgebied te vestigen. Waarbij de Nederlandse belastingbetaler aan al die hulp weer honderden miljoenen euro’s armer werd, mede dankzij het 1-2-tje Jan Pronk, Relus ter Beek en Mient-Jan Faber. Wanneer we daar de Dutchbat-missie even niet bij meetellen..

  • Veel belangrijker dan de Klaas Bruinsma-affaire, is daarom het avontuur waar Mabel zich vervolgens in stortte als minnares van een ‘moderne’ moslimfundi Mohammed Sacirbey, die deze Islamstaat in Bosnie hielp vestigen, mede op kosten van de Nederlandse belastingbetaler. Kudo’s Mabel, Jan Pronk (PvdA), Relus ter Beek (PvdA) en Mient Jan Faber (IKV, PvdA)…
  • Dat wist U waarschijnlijk ook niet. Toch is het helaas waar…

soros

George Soros

Liever Rood dan dood
Zo’n blonde slimme meid opent overal deuren van de macht, kerels die wel van een blonde snack houden. Daarvan kan de satanistische miljardair Soros dan ook weer handig gebruik maken, bij zijn agenda van de vernietiging van natiestaten en christelijke waarden uit naam van ‘mensenrechten’.

Of Soros nu relnegers van Black Lives Matter sponsort om onrust te stoken, de onruststokers die onze Friezen bij de A7 tegenhielden, of Satanskind Soros doet iets met ‘klimaat’. In geboorteland Hongarije is Soros zijn duivelswerk niet langer welkom. Maar bij onze ‘Rode’ Oranje-familie ligt dat anders.

Zowel Juliana als Beatrix en Claus waren ‘roder dan rood’. Die ‘rode’ tendens bij adelijke families ontstond deels na de moord op de Romanov-familie bij de Russische Revolutie (1917).

mabel

Handschar betekent ‘Kromzwaard’

Al de koningshuizen waren familie van elkaar. Onder het motto ‘liever Rood dan dood’ dompelden adelijke families zich onder in het socialisme. Bedenk dat prins Charles en zijn vader Philip ook van een Duitse familie afstammen, die weer aan de Romanovs verwant was. Zoals Koning Leopold van Belgie ook weer familie was.

De Oranjes steunden ook de oprichting van de PvdA na de Tweede Wereldoorlog. Nadat een clubje ‘intellectuelen’ in de oorlogsjaren onder de naam ‘De Doorbraak’ (1944) wilden afrekenen met confessionele politieke partijen. Ze wilden uitsluitend nog een tweedeling ‘progressief’ versus ‘conservatief’, dus de seculiere heilstaat.

Vervolgens kleurde de maatschappij steeds ‘Roder’, met De Staat als God’s plaatsvervanger. En zowel Juliana als Claus en Beatrix blijken overgevoelig wanneer deze of gene club zich als ‘de onderdrukten’ weet te profileren. Dan gaat er al snel via een stichting van Claus subisidie naar toe. Terwijl Claus vlak voor overlijden nog een slordige 9 ton euro per jaar cashte voor zijn baan als kosmopolitische weldoener op publieke zak.

mabel

De Handschar-divisie, een moslimdivisie van de SS, zo zou Izetbegovich zijn ‘bevrijdings’-macht ook noemen

‘De Rattenval van Screbrenica’
Na dit stukje historische duiding komen we dan bij onze blonde golddigger, die wij niets verwijten waar dat Bruinsma betreft en al die ‘incidentele zeilcontacten’. 🙂

Na een stage bij de VN en contact met George Soros, die allerlei ‘mensenrechten’-ngo’s sponsort komt Mabel in amoureus contact in de VS met een Bosnische moslim-bankier, Mohammed Sacirbey. Dat is de rechterhand van de moslim-fundamentalist en latere president Alija Izetbegovich. (1925-2003)

Onthou die naam, hij is bedenker van het ‘veilige haven’-concept, dat eerder het ‘lokaas’-concept kon heten: hoe je de internationale gemeenschap voor je moslimfundamentalistische zaak wint.

Met deze getrouwde moslim Sacirbey begint Mabel een jaren durende liefdesrelatie. En ze wordt bij zijn diplomatieke diensten als Minister van Buitenlandse Zaken voor ‘moederland in wording’ Bosnie zijn assistente. Z’n lul schoonmaken, en nog veeel meer diensten verlenen die bij het internationale diplomatieke verkeer van levensbelang zijn.

mabel

De groot-Moefti komt de Handschar-troepen inspecteren, 8000 Bosnische Moslims in SS-dienst

Via de Ngo’s waarin Nederlands belastinggeld belandt, ter waarde van honderden miljoenen euro’s, steunt Mabel met lieden als Mient Jan Faber de door hen geidentificeerde ‘slachtoffer’-partij, de moslims van Bosnië en in Sarajevo.

Bij wie hangt deze affaire van Mabel nog op het netvlies? Dat wist U waarschijnlijk ook niet. We weten alleen nog heel zeker, dat die arme moslims de slachtoffers waren van de Brute Serviërs.

Mabel komt goed van pas als aanspreekpunt van ngo’s die Soros sponsort. War Child en Press Now zin voorbeelden van die ngo’s waarmee ze druk op regeringen kan zetten. Met Jan Pronk (PvdA), Mient Jan Faber (IKV, PvdA) en toenmalige PvdA-minister van Defensie krijgen ze het ‘Veilige Haven’-concept voor Bosnische moslims als VN-strategie voor elkaar gelobbied. Zo creerden zij als vaardige lobbyisten een ‘maatschappelijke druk’ waar politici als Ter Beek niet tegen bestand waren.

Ze zegden de zending van Nederlandse troepen toe, om het ‘veilige haven’-concept van manschappen te voorzien. Zoals de ter helle gevaren Lubbers bij de parlementaire enquete Screbrenica stelde; ‘We konden niet meer terug, de interne druk was te groot’.

mabel

Het Handschar-logo, Handschar betekent ‘kromzwaard’, wat het Arabische logo is voor de heilige strijd

Zoals Siebelt schrijft (blz 170)

De verwevenheid (van PvdA-politici als Ter Beek RZ) met buitenparlementaire organisaties zoals het IKV en de organisaties waarvan Mabel  deel uitmaakte (BV War Child) is de oorzaak die de weg terug onmogelijk maakte. Ruud Lubbers,l Jan Pronk, Relus ter Beek, Pieter Kooijmans en de politieke partije zoals de PvdA zijn door de jaren van samenwerking met figuren als Mient-Jan Faber dusdanig besmet geraakt dat de weg terug ongeloofwaardig is.

Wijlen Maarten van Traa legde de vinger op de zere plek toen hjij over Faber opmerkte dat ‘het een hele vreemde situatie is dat de politieke partij het standpunt had van de actievoerder, en de actievoerder dat van de politieke partij’.

Met andere woorden: de PvdA en Mient Jan Faber speelden elkaar de bal toe. Het resultaat; de rattenval van Srebrenica. Maar het meest schandalige is dat alle voornoemde personen voorkennis bezaten over het drama dat eraan stond te komen. …

…Ook Beatrix en Claus is enige nalatigheid te verwijten. Zij waren vroegtijdig op de hoogte (Beatrix was op de Bilderbergconferentie door Holbrooke ingelicht RZ) van de dramatische ontwikkelingen en verzuimden net als de voornoemde sleutelfiguren om hun invloed om te zetten in daadkracht. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken was meer dan de bereidwillige uitvoerder. Zij stonden pal achter het beleid van Izetbegovic en Sacirbey.

Hoe gruwelijk wij zijn voorgelogen in onze massamedia over de ware toedracht van ‘Srebrenica’, dat blijkt vooral uit de laatste zin.

Bron, zie ‘rare historical photographs‘….

Veilige haven voor moslimterreur
Het ‘Veilige Haven’-concept komt van de radicale Islamiet en Bosnische president (van 1992 tot 2000, dus in de Mabel-tijd) Alija Izetbegovich (1925-2003). Waarvan Mabel haar minnaar Mohammed Sacirbey in zijn presidentiële tijd dus de rechterhand was. Wat de meeste mensen niet weten, is dat deze in 1925 geboren (2003 overleden) Bosniër een moslimfundi was uit de Wahabistische school.

Iemand die dus een Islamstaat wilde vestigen op Europees grondgebied.

Ook aardig om te weten, is dat de Nazi’s al van Islam-divisies op de Balkan gebruik maakten om tegen partizanen (bv Serviërs) te strijden. Ze maakten gebruik van de afkeer tegen Joden van Islamieten (zie afbeelding boven). En Heini Himmler vond een gewillig oor bij de Groot-Moefti van Jeruzalem Husseini, die van de Joden afwilde.

Die Moefti zou later ook Jasser Arafat’s terreurbeweging Zwarte September financieren, als ‘spirituele peetoom’.mabel

Die Moefti kwam nog langs in Bosnië om de Handschar-troepen te inspecteren (zie bijgesloten beeld), hun logo zit in dit artikel bijgesloten. En wie trad ook in dienst van Handschar? Alija Izetbegovich 🙂 Als onbezonnen jongeling van 18 jaar, zijn ‘Bruine’ momentje, waar Mabel haar Bruinsma-momentje had. We citeren Siebelt (blz 96)

De moslimlegioenen van de mufti nemen deel aan massamoorden op duizenden Servische verzetsstrijders, joden en zigeuners. Hele dorpen worden platgebrand). Zelfs de Duitse officieren zijn geschokt door de wreedheid van de islamitische SS’ers.

….

Laten we dan even de ‘Islamitische Verklaring’ publiceren, die de onder Tito onder de duim gehouden/in gevangenis gezette Moslimbroeder Izetbegovich in 1970 publiceert. En die hij in 1990 opnieuw in Sarajevo uitbrengt bij stichting van zijn ‘democratische’ Islampartij.

Was er op het continent voor radicalistische Islam weinig animo, onder invloed van Izetbegovich en zijn aanhang stromen de Salafistische krijgers later uit het Midden Oosten binnen om tegen Serviers en Kroaten te vechten. Om territorium voor Allah buit te maken:

Het tijdperk van vrede en passiviteit is voorgoed voorbij. Laten we de weg tonen die naar dit doel voert: de verwezenlijking van de islam in alle domeinen van het priveleven van individuen, in het gezin en in de maatschappij, door een heropleving van het islamitisch religieus denken en de schepping van 1 enkele islamitische gemeenschap.

Er kan vrede noch coexistentie bestaan tussen de Islamitische godsdienst en de niet-islamitische sociale en politieke doelstellingen.

En

De Islamitische beweging moet en kan de macht grijpen vanaf het moment dat ze vermoedelijk en numeriek voldoende sterk is om de bestaande niet-Islamitische macht te vernietigen, en bovendien in staat is de nieuwe Islamitische macht op te bouwen.

mabel

Allah gaballah wai gaan jou doodvermoorden voor Allah. Ongezellig…

Islamieten ten onrechte als ‘slachtoffers’ afgeschilderd
Je kunt je dus voorstellen dat de Serviers in Bosnie niet stonden te juichen, toen Izetbegovich de macht greep. Ze herinnerden nog de moordpartijen van de Handschar-brigades. Als de Islamieten dan ook nog in Sarajevo in 1992 bomaanslagen plegen, en consequent de schuld in andermans schoenen schuiven. (Wie herinnert zich nog dat bloedige opgeblazen marktplein)

Als Izetbegovich als president dan ook nog eens een presidentiele lijfwacht opricht die hij ‘Handschar’ noemt (…) Wanneer zijn Islambrigades ook nog eens worden aangevuld met Mujahedeen uit het Midden Oosten, net als de IS-strijders nu in Syrie.

…voelt U dan al aankomen waar het heen gaat?

Dat het Nederlandse volk er totaal is ingeluisd, door ook maar 1 soldaat te sturen om die Islamieten te ‘helpen’. Dat politici werden opgehitst onder noemers als ‘Balkan Vredescampagne’, waarbij Nederlandse publieke steun richting Mabel haar minnaar vloeide, en moslimclubs als stichting Hudaibiya en het netwek Merhamet.

Terwijl Mabel verder werkt als pion van George Soros zijn stichtingen, en Mient Jan Faber (IKV) geld werven voor onderwijs voor Bosnische moslims, ontvouwt zich in Zernica de droom van Izetbegovich. Een Islamstaat, waar alle andere geloven onderdrukt worden, kerken opgeblazen.

mabel

…gebombardeerde moskee

Veilige Haven was bedoeld als lokaas internationale gemeenschap
Om kort te gaan. Wat wenste Izetbegovic dus met zijn ‘Veilige haven’-concept voor Screbrenica te bereiken? Terwijl zijn Mujahedeen moordend door Servische dorpen trokken, en ook die ‘veilige havens’ als uitvalsbases voor moordcampagnes gebruikten?

Dat zo de bloedwraak van de Serviers over ze werd afgeroepen. Zodat de steun van de Internationale Gemeenschap verzekerd was om zijn Moslimstaat te vestigen, voorzien van Nato-bombardementjes en zo. Met als gevolg dat onze jongens van Dutchbat zo tussen 2 vuren kwamen te liggen (Serviers die terugschieten naar Islamieten en vice versa), in een bij voorbaat kansloze missie.

  • DAT is de zonde die we Mabel (en Mient Jan Faber) mogen toerekenen.
  • En haar doofpot-vrienden/familie in het Koninklijk huis als Beatrix, die al ruim van tevoren over het naderend debacle waren gewaarschuwd door Richard Holbrooke.

Dat ze even Mabel Nat Broekje van Bruinsma was, zijn wij allen geen zondaars? Maar het is onvergeeflijk dat je onze Dutchbat- jongens laat bloeden om je eigen misstappen te verbloemen. En dat je daarmee wegkomt door je contact in de ‘koninklijke’ familie, die ’t principe Noblesse Oblige dus ook zo nauw niet nemen.

mabel

Helder, in de katholieke kerk in Leeuwarden

Terwijl wij dankzij de inspanningen van die ‘Vredes’-ngo’s via onze media het beeld opgedrongen kregen, van de Servische agressor versus de zielige moslims. Terwijl die agressieve Mujahedeen de bloedwraak van de Serviers deels aan zichzelf dankten, bij hun bloederige campagnes om alle niet-moslims uit door hun geclaimd land te verwijderen. In hun campagne om grond voor Allah te winnen.

En zo worden we doorlopend door onze massamedia voor de gek gehouden. Daarbij dient een valse ‘slachtofferrol’ om sympathie te wekken voor publieke fondsenwerving en militaire steun.. Zo werd uiteindelijk dus met NAVO-luchtsteun een Islamitisch bruggenhoofd gevestigd op Europese bodem.

Mede mogelijk gemaakt door Mabel. Als dit geen Interessante Tijden zijn….

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord