Connect with us

Politiek

Spierballentaal

Published

on

Oekraïne-crisis

In mijn bijdrage van gisteren had ik een tamelijk lange inleiding nodig om tot de essentie door te dringen.

Dit is een vervolg op die bijdrage, al kan hij ook gelezen worden als een separate kritiek/beschouwing. Zoals vooraf al verwacht, wordt het uitblijven van een inval in Oekraïne in ‘Atlantische‘-kring gevierd als een overwinning. De ‘Spierballentaal‘ van Biden over ‘Indrukwekkende Sancties’ had Poetin van een aanval afgehouden.

De praktijk is dat alle Amerikanen vóór de fictieve datum werden teruggetrokken uit Oekraïne, of in het grensdorp Lviv (qua grootte de zevende stad van het land) werden gestationeerd, zodat ze in een oogwenk de grens over zouden kunnen glippen naar het veilige Oostenrijk. En van daaruit ongetwijfeld met militair transport richting de Verenigde Staten, met achterlating in Europa van enkele ‘disposable‘ militairen van deze of gene ‘Nationale Garde‘ voor de show. Het gros van de hondstrouwe ‘Atlantische‘ bondgenoten, met inbegrip van Nederland, volgde dat voorbeeld. En op de televisie verklaarde minister Ollongren, inmiddels doorgeschoven naar het ministerie van oorlog, dat Nederland nog ‘nadacht‘ over de levering van wapens aan Oekraïne, terwijl dat land ‘eigenlijk‘ al van de kaart geveegd had moeten zijn.

Het is zeer wel mogelijk dat ‘Moskou‘ op doortrapte wijze gebruik heeft gemaakt van een ‘Atlantisch‘ spionagenetwerk binnen het Kremlin door hen een datum en plannen te voeren, om Biden en zijn ‘Fuck the EU‘-Team in hun eigen mes te laten vallen. Maar in Oekraïne moeten ze na deze schertsvertoning begrijpen dat ze zijn overgeleverd aan de genade van ‘Moskou‘. Bas Blokker in NRC lijnt een heel bataljon Amerikaanse ‘experts‘ op die vol lof zijn over Biden’s ‘Krachtige Standpunt‘, en verderop in de krant mag de PvdA-politicus en ‘econoom‘ Paul Tang pleiten voor het confiskeren van ‘Russisch geld‘ dat in Nederland in roulatie is gebracht, en waar de ‘schatkist‘ van profiteert, totdat je gaat dreigen het te stelen.

De PvdA was ooit een ‘arbeiderspartij‘, maar na de machtsovername door de ‘Academici‘ bevinden zij zich in het kamp van het WEF en ‘hulpverleningsmiljardairs‘ als George Soros en Bill Gates. Eerder dreef dat eiland van de ‘Service-Economie‘ dat door Wim Kok uit de grond werd gestampt, terwijl hij haast maakte met de export van de industrie, en de sloop van de échte economie, op Nederland als belastingparadijs voor de rijksten op aarde, en grote multinationale firma’s. Maar sinds dat ‘verdienmodel‘ in een kwade reuk is komen te staan, werden de wetten aangepast om ‘megaclaims‘ mogelijk te maken. Daarvóór was de PvdA in de persoon van Frans Timmermans, als militair ‘krijgsgevangenenondervrager‘ voor Russische krijgsgevangenen, die nog op zich lieten wachten, al een warm pleitbezorger van het beroven van landen die zich niet schikten in de eisen van de NAVO middels ‘sancties‘.

Ik maak mij sterk dat de ‘Doctorandus uit Buitenveldert‘ die de partij in de jaren zeventig groot maakte, Joop den Uyl, zich in zijn graf omdraait als hij ziet wat de ‘Academici‘ met zijn erfenis hebben gedaan. Waarmee ik den Uyl nog niet op de schouders hijs, maar hij was tenminste nog een overtuigde sociaal-democraat. En nee, hij was geen vrouw, hij was hetero, bleef bij zijn eerste vrouw, ging gekleed in een slordig zittend pak, rookte sigaren en dronk whisky, allemaal dingen die hem nu op voorhand de kop zouden hebben gekost als hij bij de PvdA een gooi naar het leiderschap had gedaan in deze tijd. Hij sloot de onrendabele mijnen in Limburg, maar legde de basis voor ‘DSM‘. Hij hield Prins Bernhard de hand boven het hoofd in de ‘Lockheed-affaire‘, meer uit compassie met Juliana dan uit liefde voor het Koningshuis als symbool, stond pal achter Israël, wat dat land ook uitspookte, vanuit een Amsterdams schuldgevoel over de Tweede Wereldoorlog, en hij slaagde er uiteindelijk niet in om de instroom van ‘gastarbeiders‘, gevolgd door ‘gezinshereniging‘, waar het CDA van van Agt, en de VVD van Wiegel de deuren wagenwijd voor open hadden gezet, in te dammen.

In deze tijd staat Paul Tang voor een gemarginaliseerde partij, en het is maar zeer de vraag hoe groot het draagvlak is onder de Nederlandse bevolking voor de oorlogszuchtige taal en NAVO-verheerlijking waar de PvdA inmiddels patent op heeft. Alhoewel de Russen gráág doorgaan met een autonoom en zelfbewust ‘Europa‘, zijn ze niet bevreesd voor de Paul Tangs, de Frans Timmermansen, en Bas Blokkers van deze wereld. Tang maakt een punt van de ‘ontsnapping‘ van ‘Poetin’s megajacht‘ uit Hamburg, en hij eist dat Nederland stappen zet om ‘Russisch geld‘ dat in Nederland is geïnvesteerd confiskeert om Rusland een lesje te leren. Net als dat jacht zal het meeste Russische geld al wel op de weg terug zijn, wat aan het eind van de dag vooral ons eigen land hard gaat raken. Europa zit in de tang, en kan alleen ontsnappen door de rug te rechten, en ‘Washington‘ en de ‘Atlantici‘, met inbegrip van de ‘Davos-kliek‘, uit te zwaaien.

Eerder verwees ik al naar Louise O. Fresco die inmiddels weet dat de sancties tegen Rusland er slechts toe hebben geleid dat het land nu alles zelf produceert wat ze eerst uit Nederland haalden. En dat het opheffen van de sancties ook niet zal resulteren in een terugkeer van die vraag. Europa heeft de afgelopen maanden gezocht naar alternatieven voor het Russische gas, en u merkt dat in uw portemonnee door de spectaculair gestegen prijzen. Niet slechts voor energie die u zelf nodig heeft om uw huis warm te houden en te koken, maar ook alle producten die u nodig heeft voor het dagelijks leven worden daardoor met sprongen duurder. Paul Tang van de PvdA staat erbij te juichen, en maakt een rondedansje van vreugde. Waarom?

Omdat in die kringen het idee leeft dat je langs die weg de invloed van de overheid nóg alomvattender kunt maken via de kunstmatig geschapen behoefte aan subsidie (hulp) voor de ‘schrijnende gevallen‘, wat de zombie-economie boven zichzelf doet uitstijgen, met veel ‘banen‘ bij de overheid, en een compressie van de verschillen in inkomen, door het geld dat nodig is voor die subsidie af te pakken van de mensen die nog geen ‘schrijnend geval‘ zijn, tot iedereen een slaaf is van de ‘hulpindustrie‘. Dat is dus puur fascisme.

Moskou‘ denkt dat ze die competitie gaan winnen, omdat ze beschikken over een ruime voorraad deviezen en een grote berg goud, met amper schulden, en omdat ze in China een alternatief hebben voor het gas, de olie en de mineralen, alsmede landbouwproducten en machines, waaronder ultramoderne wapens. Voorwaarde is uiteraard dat zowel Rusland als China stabiel blijven, en niet te maken krijgen met ‘Regime Change‘. Ik ben er zelf een groot voorstander van om de EU overeind te houden, maar terug te voeren naar de kern, waar de EU ooit werd opgezet om de échte economie van het collectief te dienen. En dat doe je niet door er een fascistisch geleid subsidieparadijs van te maken, dat slaafs onderworpen aan ‘Washington‘, ‘Londen‘ en ‘Davos‘ soldaten levert voor expansionistische avonturen en rooftochten.

Laat mij nogmaals onderstrepen dat dit gezichtsverlies van ‘Washington‘ in de ‘kwestie Oekraïne‘ niet betekent dat ‘Moskou‘ een gewapend treffen uit de weg gaat. En waar er inmiddels over en weer geschoten wordt in de Donbas, met ‘drones‘ van het leger van Oekraïne die gebruikt worden voor de vuurgeleiding die uit de lucht worden geschoten boven de Donbas, en berichten over een getroffen speeltuin, is de spanning om te snijden. Het uitzetten van de tweede man op de Amerikaanse ambassade in Moskou, en de website van het Russische ministerie van buitenlandse zaken die uit de lucht gaat na publicatie van de antwoorden van de Amerikanen op de eerdere Russische voorstellen, en het Russische antwoord daarop, om verdraaiingen in de media te bestrijden, terwijl de zaakgelastigde van Oekraïne in Montenegro oproept tot de vernietiging van Rusland, doen allemaal geen goed.

Bas Blokker noemt als voorbeelden van ‘Russische Agressie‘ de korte, eenzijdige strijd tussen Georgië en Rusland in 2008. Een oorlog die door Georgië werd begonnen, in een poging om de ‘afvallige‘ republieken van Zuid-Ossetië en Abchazië met geweld in te lijven, waarna de Russen hen een bloedneus gaven, maar zich vervolgens terugtrokken uit Georgië.

Dan is daar de Krim, uiteraard. Het schiereiland dat gevangen zat toen ‘Kiev‘ zich onafhankelijk had verklaard na de val van de Sovjet-Unie, waarna een tumultueuze en economisch rampzalige periode volgde voor het hele land. In 1954 was het schiereiland ‘administratief‘ overgeheveld naar de ‘Ukrainian SSR‘. Maar het Rusland van Jeltsin, gesloopt door de ‘Harvard Boys‘, was evenmin een aantrekkelijk alternatief voor de autonome, etnisch Russische regio binnen de rompstaat Oekraïne. Het schiereiland werd voor ‘Kiev‘ een melkkoe dankzij een langlopende ‘lease‘ van de marinehaven op het eiland aan Rusland. Na de door Victoria Nuland georkestreerde, antidemocratische coup in ‘Kiev‘ in 2014, sprak de etnisch Russische bevolking in een referendum zich echter zonder voorbehoud uit voor een terugkeer naar ‘Moskou‘, wat zonder bloedvergieten werd geëffectueerd door Rusland.

Vervolgens komt Blokker aanzetten met de Russische hulp aan de etnisch Russische bevolking in de Donbas als separaat voorbeeld van ‘Russische agressie‘, terwijl het de door Nuland-en-co in het zadel geholpen, corrupte Porochenko was die de regio de oorlog verklaarde, en vervolgens, net als Saakasjvilli in Georgië met een bloedneus terugkeerde in ‘Kiev‘. Waarbij nogmaals moet worden benadrukt dat de autonome status van de Donbas is bevestigd in de akkoorden van ‘Minsk‘, die bekrachtigd zijn door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Dus hoezo: ‘Russische agressie‘? De meeste normale mensen zullen er ‘hulp aan Russen‘ en bondgenoten in zien. En dan noemt Blokker wijselijk Syrië niet, waar Rusland als enige op uitnodiging van het erkende bewind strijd tegen IS, Al Qaida, en hun bondgenoten in NAVO-landen. Een land dat sinds 1776 slechts zeventien jaar géén oorlog kende daarentegen…………

De centrale vraag die het westen zich had moeten stellen, is waaróm het niet wilde lukken om van Oekraïne een welvarend land te maken? Deels had dat te maken met ernstige etnische conflicten, die tijdens de ‘Koude Oorlog‘ doelbewust waren aangewakkerd door de NAVO om de Sovjet-Unie te ondermijnen. Afscheid nemen van ‘Russische regio’s‘ zou, door die bril bekeken, moeten worden toegejuicht door de NAVO-landen. Maar ‘Washington‘ is inmiddels niet meer geïnteresseerd in stabiele, productieve landen in Europa, die op enig moment, gelijk China en Rusland, ‘kapsones‘ kunnen krijgen. Ze lieten Europa meeliften op het ‘globalistische‘ ideaal met China als ‘fabriek‘, Rusland als ‘pompstation‘, en de ‘Derde Wereld‘ als proeftuin voor de farmaceutische industrie, en wingebied voor de ‘hulpindustrie‘. Die feodale structuur maakte van de Europese ‘bestuurders‘ de ‘lagere adel‘ in een circulaire economie die dreef op de illusie van geld in de vorm van de Dollar, die de Euro had bevrucht.

De cruciale denkfout die wij in Europa dreigen te maken, is dat we de illusie hebben dat ons niets kan overkomen als we terugkeren naar de tijd van de ‘Koude Oorlog‘, gescheiden van de ‘fabriek‘ en het ‘pompstation‘, en dat we op de solidariteit van de ‘Derde Wereld‘ kunnen rekenen omdat ze maar wat graag mensen aanleveren voor onze experimentele medicijnen en ‘vaccins‘, en gastheer/vrouw zijn voor onze ‘hulporganisaties‘, die om en nabij 90% van het gedoneerde geld gebruiken voor hun eigen paleizen, prestige-projecten en hofhouding, terwijl we die landen leegzuigen. We staan nu op een T-splitsing. Worden we volwassen, of gaan we roemloos tenonder in de ‘Meta-wereld‘ waar je met Monopolygeld kunt betalen, en al onze dromen gerealiseerd zullen worden als we allemaal ‘Academisch gevormd‘ zijn. Ik zag op de televisie in het nieuws een ‘Academicus‘ met een uitgestreken gezicht beweren dat batterijen om de elektra op te slaan bij je huis, die geproduceerd wordt door al die zonnepanelen, nu nog te duur zijn. En dat ze daarom moesten worden gesubsidieerd, zodat ze goedkoper werden. Nee, ‘Academische Sukkel‘! Ze worden niet goedkoper, maar iemand anders betaalt ervoor. Namelijk de belastingbetaler. Die daarnaast ook nog het geld op moet hoesten voor de hele administratieve kerstboom er omheen.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Politiek

De NAVO bereidt zich voor op oorlog tegen nucleair bewapende “gelijke concurrenten”.

Published

on

navo

Aan het einde van de NAVO-top in Madrid, Spanje, hebben de lidstaten van de NAVO, waaronder de meeste Europese landen, evenals de VS en Canada, een strategiedocument aangenomen waarin hun plannen worden geschetst om het Europese continent te militariseren, de massale uitbreiding van de oorlog tegen Rusland en om zich voor te bereiden op een oorlog tegen China.

NAVO Het document kondigt aan: “We zullen, zowel individueel als collectief, het volledige spectrum van strijdkrachten leveren… die nodig zijn voor afschrikking en verdediging, inclusief voor intensieve cross-dimensionale oorlogvoering tegen gelijkwaardige concurrenten die kernwapens bezitten.”

NAVO
Een fragment uit het strategiedocument

In tegenstelling tot het laatste strategiedocument uit 2010 zegt het huidige document: “Er is geen vrede in het Euro-Atlantische gebied.” Dit verklaart praktisch dat het bondgenootschap in oorlog is – hoewel geen van de lidstaten van de NAVO een oorlog heeft gevoerd in het “euro-Atlantisch gebied”.

NAVO
Het document beweert: “Er is geen vrede in het Euro-Atlantische gebied.”

Het strategisch kaderdocument gebruikt openlijk de taal van de machtspolitiek. Het woord ‘belangen’ wordt zeven keer gebruikt en er wordt uitgelegd dat zowel China als Rusland de ‘belangen van het bondgenootschap’ betwisten.

In het laatste strategische kaderdocument van de NAVO uit 2010 werd het woord ‘belangen’ slechts één keer gebruikt. Destijds beloofden ze “het politiek overleg en de praktische samenwerking met Rusland op gebieden van gemeenschappelijk belang te verbeteren”.

Terwijl het document uit 2010 Rusland een ‘partner’ noemde, noemt het huidige Rusland een ‘bedreiging’ en China een ‘uitdaging’. Het nieuwe NAVO-strategiedocument rechtvaardigt deze classificaties expliciet door te stellen dat deze landen “een uitdaging vormen voor onze belangen”.

Het zei verder: “De Volksrepubliek China probeert controle te krijgen over belangrijke gebieden van de technologie- en industriële sectoren, kritieke infrastructuur en strategische materialen en toeleveringsketens. Het gebruikt zijn economische slagkracht om strategische afhankelijkheden te creëren en zijn invloed te vergroten.”

NAVO
Het document beweert dat de economische ontwikkeling van China (aangeduid als “controle”) indruist tegen de belangen van de NAVO-lidstaten.

Om hun “belangen” veilig te stellen, beloven de bondgenoten “de afschrikkings- en verdedigingshouding aanzienlijk te versterken”.

Het document stelt stellig dat de reeks maatregelen die de oorlog in Oekraïne veroorzaakten, succesvol waren: “De uitbreiding van de NAVO is een historisch succes.” Het Kremlin rechtvaardigde zijn invasie van Oekraïne door te beweren dat de inspanningen van Oekraïne om toe te treden tot de NAVO en het stationeren van kernwapens op de Russische grens een bedreiging zou hebben gevormd voor de nationale veiligheid van Rusland.

Het NAVO-document kondigt aan door te gaan met de uitbreiding van het militaire bondgenootschap: “We bevestigen opnieuw ons opendeurbeleid… Onze deur blijft openstaan ​​voor alle Europese democratische staten die de waarden van ons bondgenootschap delen… Lidmaatschapsbesluiten worden genomen door gevangen door de NAVO-bondgenoten en derden hebben geen inspraak in dit proces.”

De oorlog in Oekraïne is nu de grootste Europese oorlog sinds de Tweede Wereldoorlog en heeft al het leven gekost aan tienduizenden Oekraïners en Russen. Door haar uitbreiding als een succes te omschrijven, verklaart de NAVO dat deze doden en nog veel meer die zullen komen een aanvaardbare prijs zijn om de belangen van haar leden te beschermen.

Als antwoord op uitdagingen voor de ‘belangen’ van het Bondgenootschap, hebben de NAVO-leden zich verplicht tot een militariseringsprogramma dat gevolgen zal hebben voor alle aspecten van de samenleving. Het zegt: “In een omgeving van strategische concurrentie zullen we ons wereldwijde situationele bewustzijn vergroten en ons bereik uitbreiden om gebruik in alle dimensies en richtingen af ​​te schrikken, te verdedigen, te bestrijden en te weigeren in overeenstemming met onze 360-gradenbenadering.”

Het vervolgt: “Zolang er kernwapens bestaan, zal de NAVO een nucleair bondgenootschap blijven… Daartoe zullen we zorgen voor een substantiële en consistente aanwezigheid te land, ter zee en in de lucht, onder meer door verbeterde geïntegreerde vluchten.” – en raketverdediging . .. De houding van de NAVO op het gebied van nucleaire afschrikking is ook gebaseerd op door de Verenigde Staten in Europa naar voren geplaatste kernwapens en op de bijdragen van de relevante bondgenoten.”

De doelen die in het document worden geschetst, kunnen alleen worden bereikt door een enorme toename van de troepen, munitie en voorraden die nodig zijn voor oorlogvoering. “We zullen vooruit schrikken en verdedigen met robuuste, in het theater opgestelde, cross-dimensionale gevechtsklare troepen, geoptimaliseerde commando- en controleregimes, bijna-ingezette munitie en uitrusting, en verbeterde capaciteit en infrastructuur om elke bondgenoot met weinig of geen voorsprong snel te versterken. tijd.”

De NAVO-strategienota erkent geen andere prioriteiten die concurreren met de inzet van militaire middelen. De woorden “honger”, “armoede” en “werkloosheid” zijn even afwezig als de coronapandemie, die wereldwijd tientallen miljoenen mensen het leven heeft gekost, alleen al in de VS een miljoen.

De opmerkingen van de Amerikaanse president Joe Biden kwamen overeen met de toon van dit document.

Op een persconferentie na de top verklaarde Biden trots: “We hebben Oekraïne sinds mijn aantreden bijna $ 7 miljard aan veiligheidshulp verleend. In de komende dagen zijn we van plan meer leveringen aan te kondigen ter waarde van meer dan $ 800 miljoen, waaronder een ultramodern westelijk luchtverdedigingssysteem, extra artillerie en munitie, anti-artillerieradar, extra munitie voor de HIMARS-raketwerpers die we al hebben geleverd, en extra HIMARS uit andere landen.”

Hij voegde eraan toe dat de Amerikaanse bondgenoten in totaal “bijna 140.000 antitanksystemen, meer dan 600 tanks, bijna 500 artilleriesystemen, meer dan 600.000 patronen artilleriemunitie en ultramoderne meervoudige raketwerpers hadden geleverd.” , anti-scheeps- en luchtafweersystemen.”

Toen hem werd gevraagd naar de kosten van de oorlog voor het Amerikaanse volk, zei Biden dat er niet eens over was nagedacht.

Op de persconferentie werd Biden door een verslaggever gevraagd: “De leiders van de G7-landen hebben deze week een belofte gedaan om Oekraïne te steunen, ik citeer ‘zo lang als het duurt’. En ik vraag me af of u kunt uitleggen wat dat betekent – ‘zo lang als het duurt’. Betekent dit onbeperkte Amerikaanse steun aan Oekraïne? Of moet je uiteindelijk president Zelenskyy vertellen dat de VS zijn land niet langer kunnen steunen?”

Biden antwoordde: “We zullen Oekraïne steunen zolang als nodig is.”

Een andere verslaggever vroeg naar “hoge benzineprijzen in de VS en over de hele wereld… Hoe lang is het nog eerlijk voor automobilisten in Amerika en de rest van de wereld om de rekening van deze oorlog te blijven betalen?”

Biden herhaalde: “Zolang het duurt.”

Biden heeft in feite verklaard dat onbeperkte maatschappelijke middelen zullen worden besteed aan de oorlogsinspanning. Nadat de Amerikaanse heersende klasse de financiering voor de strijd tegen de pandemie heeft verlaagd, waardoor onverzekerde werknemers zelf de vaccins en ziekenhuisopnames voor Covid-19 moeten betalen, dringt ze in plaats daarvan aan om enorme maatschappelijke fondsen in de oorlogsinspanning te pompen.

De plannen die in het nieuwe NAVO-strategiedocument zijn uiteengezet, hebben onnoemelijke implicaties voor de oorlog zelf en voor de eindeloze herverdeling van sociale fondsen naar militaire uitgaven. Dit gaat gepaard met bezuinigingen op gezondheidszorg en pensioenen en lagere lonen voor werknemers.

Terwijl arbeiders wereldwijd de strijd aangaan tegen de stijgende kosten van levensonderhoud, is het van vitaal belang dat ze de strijd tegen oorlog en militarisme tot hun topprioriteit maken.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Politiek

Oekraïne is de nieuwste neocon-ramp

Published

on

neocon

De belangrijkste boodschap van de neocons is dat de VS de militaire macht moet overheersen in elke regio van de wereld, en het hoofd moet bieden aan opkomende regionale machten die op een dag de wereldwijde of regionale dominantie van de VS kunnen uitdagen, met name Rusland en China.

De oorlog in Oekraïne is het hoogtepunt van een 30-jarig project van de Amerikaanse neoconservatieve beweging. De regering-Biden zit vol met dezelfde neocons die de Amerikaanse oorlogen van keuze in Servië (1999), Afghanistan (2001), Irak (2003), Syrië (2011), Libië (2011) verdedigden en die zoveel deden om de Russische regering te provoceren. invasie van Oekraïne. Het trackrecord van neocons is er een van regelrechte rampen, maar toch heeft Biden zijn team bemand met neocons. Als gevolg daarvan stuurt Biden Oekraïne, de VS en de Europese Unie naar weer een geopolitiek debacle. Als Europa enig inzicht heeft, zal het zich afscheiden van deze debacles van het Amerikaanse buitenlands beleid.

De neocon-visie is gebaseerd op een allesoverheersende valse premisse: dat de Amerikaanse militaire, financiële, technologische en economische superioriteit het mogelijk maakt om voorwaarden te dicteren in alle regio’s van de wereld.

De neocon-beweging ontstond in de jaren zeventig rond een groep publieke intellectuelen, van wie er verschillende werden beïnvloed door de politicoloog Leo Strauss van de University of Chicago en de classicus Donald Kagan van de Yale University. Neocon-leiders waren Norman Podhoretz, Irving Kristol, Paul Wolfowitz, Robert Kagan (zoon van Donald), Frederick Kagan (zoon van Donald), Victoria Nuland (vrouw van Robert), Elliott Cohen, Elliott Abrams en Kimberley Allen Kagan (vrouw van Frederick ).

De belangrijkste boodschap van de neocons is dat de VS de militaire macht moet overheersen in elke regio van de wereld, en het hoofd moet bieden aan opkomende regionale machten die op een dag de wereldwijde of regionale dominantie van de VS kunnen uitdagen, met name Rusland en China. Voor dit doel moet de Amerikaanse militaire macht vooraf worden gepositioneerd in honderden militaire bases over de hele wereld en moeten de VS bereid zijn om, indien nodig, oorlogen naar keuze te leiden. De Verenigde Naties mogen alleen door de VS worden gebruikt als ze nuttig zijn voor Amerikaanse doeleinden.

Deze aanpak werd voor het eerst uiteengezet door Paul Wolfowitz in zijn ontwerprichtlijn voor defensiebeleid (DPG), geschreven voor het ministerie van Defensie in 2002. Het ontwerp riep op tot uitbreiding van het door de VS geleide veiligheidsnetwerk naar Midden- en Oost-Europa, ondanks de expliciete belofte van de Duitse Minister van Buitenlandse Zaken Hans-Dietrich Genscher zei in 1990 dat de Duitse eenwording niet zou worden gevolgd door de uitbreiding van de NAVO naar het oosten. Wolfowitz pleitte ook voor Amerikaanse oorlogen naar keuze en verdedigde het recht van Amerika om onafhankelijk, zelfs alleen, op te treden in reactie op crises die de VS zorgen baren. Volgens generaal Wesley Clark maakte Wolfowitz Clark al in mei 1991 duidelijk dat de VS regime-change-operaties zouden leiden in Irak, Syrië en andere voormalige Sovjet-bondgenoten.

De neocons waren al voorstander van de uitbreiding van de NAVO met Oekraïne, zelfs voordat dat in 2008 het officiële Amerikaanse beleid werd onder George W. Bush Jr.. Ze beschouwden het NAVO-lidmaatschap van Oekraïne als de sleutel tot regionale en mondiale dominantie van de VS. Robert Kagan beschreef de neocon-zaak voor de uitbreiding van de NAVO in april 2006:

[D]e Russen en Chinezen zien niets natuurlijks in [de ‘kleurenrevoluties’ van de voormalige Sovjet-Unie], alleen door het westen gesteunde staatsgrepen die zijn ontworpen om de westerse invloed in strategisch vitale delen van de wereld te bevorderen. Zijn ze zo fout? Zou de succesvolle liberalisering van Oekraïne, aangespoord en ondersteund door de westerse democratieën, niet slechts de opmaat kunnen zijn voor de opname van dat land in de NAVO en de Europese Unie – kortom, de uitbreiding van de westerse liberale hegemonie?

Kagan erkende de ernstige gevolgen van de uitbreiding van de NAVO. Hij citeert een expert die zegt: “Het Kremlin maakt zich in alle ernst klaar voor de ‘strijd om Oekraïne’.” De neocons zochten deze strijd. Na de val van de Sovjet-Unie hadden zowel de VS als Rusland een neutraal Oekraïne moeten zoeken, als een voorzichtige buffer en veiligheidsklep. In plaats daarvan wilden de neocons de Amerikaanse ‘hegemonie’, terwijl de Russen de strijd aangingen, deels ter verdediging en deels ook uit hun eigen imperiale pretenties. Tinten van de Krimoorlog (1853-6), toen Groot-Brittannië en Frankrijk Rusland probeerden te verzwakken in de Zwarte Zee na Russische druk op het Ottomaanse rijk.

Kagan schreef het artikel als particulier, terwijl zijn vrouw Victoria Nuland de Amerikaanse ambassadeur bij de NAVO was onder George W. Bush Jr. Nuland was de neoconservatieve bij uitstek. Nuland was niet alleen de ambassadeur van Bush bij de NAVO, maar was in 2013-17 Barack Obama’s adjunct-staatssecretaris voor Europese en Euraziatische zaken, waar ze deelnam aan de omverwerping van de pro-Russische president van Oekraïne, Viktor Janoekovitsj, en nu dient als Bidens ondersecretaris van Staat die het Amerikaanse beleid leidt ten aanzien van de oorlog in Oekraïne.

In de ‘strijd om Oekraïne’ waren de neocons klaar om een ​​militaire confrontatie met Rusland uit te lokken door de NAVO uit te breiden over de heftige bezwaren van Rusland, omdat ze vurig geloven dat Rusland zal worden verslagen door financiële sancties van de VS en NAVO-wapens.

De neocon-visie is gebaseerd op een allesoverheersende valse premisse: dat de Amerikaanse militaire, financiële, technologische en economische superioriteit het mogelijk maakt om voorwaarden te dicteren in alle regio’s van de wereld. Het is een standpunt van zowel opmerkelijke overmoed als opmerkelijke minachting voor bewijs. Sinds de jaren vijftig zijn de VS gedwarsboomd of verslagen in bijna elk regionaal conflict waaraan het heeft deelgenomen. Maar in de ‘strijd om Oekraïne’ waren de neocons klaar om een ​​militaire confrontatie met Rusland uit te lokken door de NAVO uit te breiden over de heftige bezwaren van Rusland, omdat ze vurig geloven dat Rusland zal worden verslagen door financiële sancties van de VS en NAVO-wapens.

Het Institute for the Study of War (ISW), een neoconservatieve denktank onder leiding van Kimberley Allen Kagan (en gesteund door een who’s who van defensie-aannemers zoals General Dynamics en Raytheon), blijft een Oekraïense overwinning beloven. Met betrekking tot de opmars van Rusland gaf de ISW een typisch commentaar: “Ongeacht aan welke kant de stad [Sievierodonetsk] in handen is, zal het Russische offensief op operationeel en strategisch niveau waarschijnlijk zijn hoogtepunt hebben bereikt, waardoor Oekraïne de kans krijgt om zijn operationele te herstarten. tegenoffensief om de Russische troepen terug te dringen.”

De feiten ter plaatse doen echter anders vermoeden. De economische sancties van het Westen hebben weinig nadelige gevolgen gehad voor Rusland, terwijl hun ‘boemerang’-effect op de rest van de wereld groot was. Bovendien wordt de capaciteit van de VS om Oekraïne te bevoorraden met munitie en wapens ernstig belemmerd door Amerika’s beperkte productiecapaciteit en gebroken toeleveringsketens. De industriële capaciteit van Rusland is natuurlijk kleiner dan die van Oekraïne. Het BBP van Rusland was ongeveer 10x dat van Oekraïne voor de oorlog, en Oekraïne heeft nu veel van zijn industriële capaciteit verloren in de oorlog.

De meest waarschijnlijke uitkomst van de huidige gevechten is dat Rusland een groot deel van Oekraïne zal veroveren, waardoor Oekraïne misschien bijna geheel door land wordt ingesloten. De frustratie in Europa en de VS zal toenemen door de militaire verliezen en de stagflatoire gevolgen van oorlog en sancties. De domino-effecten kunnen verwoestend zijn als een rechtse demagoog in de VS aan de macht komt (of in het geval van Trump, terugkeert naar de macht) en belooft de vergane militaire glorie van Amerika te herstellen door middel van gevaarlijke escalatie.

In plaats van deze ramp te riskeren, is de echte oplossing om een ​​einde te maken aan de neocon-fantasieën van de afgelopen 30 jaar en dat Oekraïne en Rusland terugkeren naar de onderhandelingstafel, waarbij de NAVO zich ertoe verbindt een einde te maken aan haar inzet voor de uitbreiding naar het oosten met Oekraïne en Georgië in ruil voor een levensvatbare vrede die de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne respecteert en beschermt.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

EU

NAVO’s nieuwe wereldwijde koude oorlog is nu officieel

Published

on

NAVO

Rusland en China, door standvastig te blijven, kunnen voldoende zijn om de Amerikaanse as de NAVO in het graf te duwen dat het verdient.

Ten slotte heeft de door de Verenigde Staten geleide militaire alliantie, de NAVO genaamd, haar wereldwijde ambities voor de Koude Oorlog expliciet gemaakt. Eindelijk is de oorlogszuchtige organisatie schoon uit de bedrieglijke kast gekomen waarin ze zich jarenlang heeft verstopt. En daarom, moge het voortaan verdoemd worden door alle goeddenkende mensen van de wereld.

Tijdens een top die deze week in Madrid werd gehouden, heeft de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie een nieuw Strategisch Concept uitgebracht waarin Rusland als een “directe bedreiging” en China als een “uitdaging” voor “onze waarden en belangen” wordt verklaard . Wat zijn die waarden en belangen precies? Oorlogszucht en overheersing!

De laatste keer dat de NAVO een strategisch document publiceerde was in 2010. Destijds werd Rusland beschreven als een “partner” en werd China niet eens genoemd.

In het afgelopen decennium heeft het door de VS gedomineerde militaire blok steeds meer een vijandig beleid aangenomen ten aanzien van zowel Rusland als China. De zoektocht naar een nieuwe koude oorlog was meedogenloos, onverbiddelijk en grotendeels impliciet. Nu echter verklaart de door de VS geleide as openlijk haar vijandigheid.

De 30-koppige NAVO heeft formeel twee nieuwe Europese staten uitgenodigd om zich bij haar gelederen te voegen, Finland en Zweden. De twee Scandinavische landen maken een einde aan decennia van nominale neutraliteit in wat alleen kan worden gezien als een berekende provocerende actie tegen de nationale veiligheid van Rusland. 

De nieuwe leden zullen de NAVO-landgrens met Rusland verdubbelen en de reeds ontluikende aanwezigheid van de nucleair bewapende alliantie in het Noordpoolgebied vergroten. Moskou heeft gewaarschuwd voor een dergelijke uitbreiding van de NAVO als een moedwillige destabilisatie van het strategische evenwicht. Het feit dat het blok doorgaat met de uitbreiding spreekt van de roekeloze minachting voor pogingen om wederzijdse veiligheid te vinden en de internationale vrede te handhaven.

De NAVO-top deze week maakte ook duidelijk dat de door de VS geleide militaire as een oorlogsbasis tegen China aanneemt. Waarom zou een Atlantische organisatie anders voor de eerste keer de aanwezigheid uitnodigen van vier landen in de Stille Oceaan die in toenemende mate de Amerikaanse anti-Chinese retoriek hebben herhaald? Leiders uit Australië, Nieuw-Zeeland, Japan en Zuid-Korea waren in Madrid om de zogenaamde “Asia-Pacific Four” (AP4) te vormen. 

Net als bij de door de VS geleide Quadrilateral Security Dialogue, of Quad, en het AUKUS-pact, wordt de Stille Oceaan veranderd in een NAVO-gevechtsgebied gericht op China, op vrijwel dezelfde manier als de Atlantische Oceaan wordt gedomineerd door NAVO-vijandigheid jegens Rusland. Uiteindelijk zijn het de Verenigde Staten en hun imperiale belangen die worden gediend en richting geven. Dit is wat echt wordt bedoeld met de vage en schijnbaar goedaardige bezwering van “onze waarden en interesses”.

Dit hoogtepunt in 2022 is allemaal in overeenstemming met de historische rol van de NAVO. Het werd in 1949 in Washington opgericht als een offensief instrument voor Amerikaanse agressie tegen de Sovjet-Unie. De nulsomideologie van het Amerikaanse imperialisme is noodzakelijkerwijs gebaseerd op hegemonie en overheersing. Andere naties zijn ofwel vazallen of vijanden. Een multipolaire wereld van wederzijds partnerschap is een gruwel. Het concept van de Verenigde Naties is inderdaad een gruwel. De wereld moet worden afgebakend in ‘bondgenoten en vijanden’ om het door het Amerikaanse militaristisch aangedreven kapitalisme te laten overleven.

Toen de eerdere koude oorlog met de Sovjet-Unie in 1991 eindigde door de politieke en economische ineenstorting van de Sovjet-Unie, verdween de aanvankelijke euforie van de vermeende Amerikaanse overwinning snel. Auteur en commentator John Rachel onderzoekt hoe duizelingwekkend gepraat over een einde aan militarisme en buitensporige militaire uitgaven en de anticipatie op een enorm, transformerend ‘vredesdividend’ maar al te wreed werd genegeerd. 

Waarom? Omdat de Amerikaanse heersers en hun NAVO-vazallen beseften dat zonder militarisme en oorlog het spel klaar was voor hun kapitalistische afpersing van het bedrijfsleven.

Toen ontstond de Wolfowitz-doctrine en “dominantie over het volledige spectrum”, waarbij de Verenigde Staten en hun Europese volgelingen letterlijk de oorlog aan de planeet verklaarden om natuurlijke hulpbronnen in het nauw te drijven en de waargenomen machten van concurrenten onder controle te houden. Een herrijzend Rusland en opkomend China zouden niet worden getolereerd als een belemmering voor de Amerikaanse hegemonische ambities.

In de afgelopen 30 jaar sinds het einde van de eerste koude oorlog is er niets minder dan een orgie van oorlogszuchtige oorlogen van de VS en de NAVO waarin zwakkere naties de een na de ander zijn vernietigd door het door de Amerikanen geleide militarisme. Internationaal recht en mensenrechten zijn gestript en geplunderd door een door Washington geleide blitzkrieg op de planeet.

Principiële mensen zoals Julian Assange die dergelijke criminaliteit aan de kaak stelden, zijn vervolgd en gemarteld. De vrijheid van meningsuiting en oprecht onafhankelijk kritisch denken zijn lastiggevallen en vermoord.

Met ongelooflijke hypocrisie, arrogantie en waanideeën verheerlijken de Amerikaanse president Joe Biden en andere NAVO-handlangers de principes van democratie, op regels gebaseerde orde en internationaal recht. Als de waarheid is, zijn de Verenigde Staten en hun NAVO-lacunes de vijanden van de wereldvrede. Martin Luther King maakte bijna 60 jaar geleden een soortgelijke observatie. Hij werd vervolgens vermoord door de Amerikaanse nationale veiligheidsstaat. Washington en zijn handlangers in het Westen of de Stille Oceaan vormen de grootste bedreiging voor alles wat ze zogenaamd, cynisch, koesteren.

De Verenigde Staten en hun bende imperialistische flunkeys in de NAVO snakken al drie decennia naar een nieuwe koude oorlog. Toen de Russische Federatie onder leiding van president Vladimir Poetin het unilateralisme van de Amerikaanse schurkenstaat en zijn satrapen uitdaagde met zijn historische toespraak in München in 2007, die hem als een vijand bestempelde. 

De militaire interventie van Rusland in 2015 om Syrië te helpen dat wordt aangevallen door de VS en de NAVO in een geheime oorlog voor regimeverandering, werd betaald voor de orgie van het door Amerika geleide imperialistische gangsterisme. Die spoiler markeerde Rusland verder als een vijand die moest worden aangepakt.

De staatsgreep van Washington en de NAVO in Oekraïne in 2014 was opnieuw een keerpunt. Het was een feitelijke uitbreiding van de NAVO tot aan de grenzen van Rusland met een nazi-speerpunt. Kan het nog provocerender? Maar Moskou trok de rode lijn. Ondanks herhaalde oproepen voor diplomatieke resolutie over Oekraïne en de uitbreiding van de NAVO, werd Rusland gedwongen om “technische militaire maatregelen” te nemen door de dreiging van het Kiev-regime te neutraliseren.

Ook China heeft stoutmoedig laten zien dat het zijn onafhankelijkheid niet ondergeschikt wil maken aan het keizerlijke bevel van Washington. Dit is de reden waarom Washington op grillige wijze zijn halve eeuw oude Eén China-beleid verlaat met het bijbedoeling om Peking tegen zich in het harnas te jagen. De provocatie richting Rusland in de vorm van het door de NAVO bewapende Oekraïne is hetzelfde als de provocatie richting China met een door de VS bewapend Taiwan en een toenemende NAVO-gelieerde omsingeling in Azië-Pacific.

Overduidelijk, en zonder toevlucht te nemen tot overdrijving, kan men zeggen dat de NAVO-top deze week neerkwam op een conferentie over oorlogsplanning. De door de VS geleide as heeft een nieuwe wereldwijde koude oorlog veroorzaakt.

Dat is op zich vervloekt. In een wereld die wordt geteisterd door pandemie, ziekte, ecologische achteruitgang, armoede, honger en werkloosheid, sluizen de kapitalistische machten miljarden naar oorlogsmachines en veroorzaken ze koorts voor confrontaties op basis van angstzaaierij, fobieën en demonisering. Hun mentaliteit is demonisch. Het door de VS geleide imperialisme heeft veel van de huidige crises in de wereld veroorzaakt, waaronder een nieuwe koude oorlog.

Desalniettemin is de wereld drastisch veranderd sinds de oprichting van de NAVO 73 jaar geleden of zelfs vanaf het moment dat de laatste koude oorlog zo’n drie decennia geleden eindigde. Er is inderdaad een verschrikkelijk gevaar van een catastrofale hete oorlog. Er is echter ook een welkom gevaar voor de NAVO die haar eigen graf graaft uit haar criminele activiteiten en betreurenswaardige tegenstellingen. Rusland en China, door standvastig te blijven, kunnen voldoende zijn om de Amerikaanse as in het graf te duwen dat het verdient.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Steun ons werk

Recente reacties

Nieuws bij de buren

Waarom was er geen georganiseerd verzet tegen de staatsgreep van 6 januari van Trump?

Trump – De lopende hoorzittingen van het Amerikaanse Congres over de gebeurtenissen van 6 januari 2021 hebben harde waarheden aan het licht gebracht over de zieke, precaire staat van de… [...]

Europa wil oorlog

Europa moet zich voorbereiden op de zondvloed die op haar afkomt, en dat allemaal omdat de Litouwse satrap van de NAVO denkt dat ze een Mozes is, die twee delen… [...]

Boris Johnson heeft Brexit niet waargemaakt, dus waarom zouden de Britten hem vertrouwen op Oekraïne?

Boris Johnson zit in de problemen want ‘We kunnen het ons niet veroorloven om onze eigen mensen te eten te geven, maar we kunnen het ons wel veroorloven om een… [...]

Nieuwe NAVO-uitbreiding: carte blanche voor sultan Erdogan

Nu het is opgelost, kunnen Zweden en Finland lid worden van de NAVO. Turkije heeft zijn negatieve houding opgegeven. Maar de goedkeuring van Erdogan had een prijs. De situatie zal waarschijnlijk niet alleen… [...]

Fascisme: de laars van het kapitaal deel 2

Dit is deel 2 van het Fascisme: de laars van het kapitaal (deel 1 is hier) II. Liberalisme, neoliberalisme en het liberaal-fascistische koopje Bij een goede analyse zien we dat liberalisme… [...]

Indignatie is 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk, daarom is het tijd voor onze actie. Geen miljardair bezit ons, geen MSM controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

steun wij zullen zeer dankbaar zijn.

KLIK HIER OM TE DONEREN