Connect with us

Wereld

Steeds weer de “high society”: De pedofiele netwerken van de elite en kerken

Published

on

Franse katholieke kerk

Ontvoering, ontheiliging, moord: het zijn monsterlijke misdaden waar peuters keer op keer het slachtoffer van worden. Allemaal slechts geïsoleerde gevallen – of zit er een pervers systeem achter? Een nadere blik op de structuren onthult de angstaanjagende afgronden van kindercriminaliteit.

Is niet alles al lang over dit onderwerp gezegd? Hebben mensen van de kerken, miljardairs of vertegenwoordigers van koninklijke families niet genoeg spijt gehad van hun pedofiele neigingen en criminele daden? Was niet alles dat er was om de misdaad van de eeuw aan te pakken door pedofiele netwerken? Helemaal niet. Het ding stinkt. Het werd niet altijd opgeruimd; Het werd vaak verdoezeld, ontkend, gebagatelliseerd – en duizenden daders konden zich beroepen op de verjaringstermijn. Media, politici en de rest van de samenleving moeten zich afvragen hoe men van een herwaardering kan spreken wanneer een causale en gecoördineerde keten over instituties heen herkenbaar is.

Blijkbaar grote en zeer invloedrijke netwerken bewijzen tot op de dag van vandaag met steeds nieuwe schandalen dat er onder ons – en tot aan de zogenaamde elites – wrede, sadistische karakters van de ergste soort leven, die kleine kinderen en adolescenten martelen, doden en verkrachten als goed handelen met hun weerloze slachtoffers brengt veel plezier – en / of lucratief inkomen. Hebben wij, als zogenaamd verlichte, humanistische, westerse wereld, dit schot eigenlijk gehoord?

“Duizenden pedofielen in de Franse kerk” schrijven momenteel Duitse dagbladen en voeren de krantenkoppen, en praktiseren wat anders lang vergeten, gegronde, oprechte verontwaardiging is. Maar zelfontmaskerende zinnen en hints in de respectievelijke bijdragen over een monsterlijk aanhoudend schandaal doen twijfel rijzen over de onderzoek wil om opheldering te verkrijgen. Uit een zojuist gepresenteerd onderzoek blijkt dat ongeveer 216.000 kinderen en jongeren seksueel zijn misbruikt door katholieke hoogwaardigheidsbekleders. Nog schokkender is het ongelooflijke aantal daders: Volgens informatie de “FAZ” gaat uit van minimaal “3200 kerkmensen”. Ook werd een systematische doofpotaffaire, een cultuur van bagatelliseren en wegkijken in hun omgeving vastgelegd. Maar nu de rare climax: “De Parijse media stellen de vraag of er meer dan 3.000 daders – bijna 3 procent van de 115.000 Franse priesters – over een periode van 70 jaar kunnen spreken”, meldt de “Mittelbadische Presse”.

Eeuwigdurend schandaal

Hier is een kleine instructie voor onze maatschappelijke organisaties en hun acteurs: In de Bundeswehr bestaat een compagnie uit maximaal 350 soldaten en 60 soldaten vormen een disciplinaire eenheid. Van 2000 soldaten spreekt men van een regiment. Met de bovengenoemde maximale grootte van de pedofiele daders stuit men op een andere interessante vergelijking – of, zoals de “Wiener Zeitung” onlangs schreef: “Bevel van maart voor 3.200 soldaten voor Corona-operatie”. 3.200 pedofiele priesters = 3.200 soldaten. Nou, valt het kwartje? Rechts. De systematische doofpotaffaire en bagatellisering begint onmiddellijk met de evaluatie van de gepresenteerde cijfers, de media en politiek schudden elkaar de hand hier – de lange arm van de invloedrijke machtsnetwerken van de pedofiele internationale blijft voorlopig kalm en grijpt niet in. Een leger van kinderverkrachters woedde al minstens zeven decennia binnen de katholieke kerk – en niemand in het gebied, tot aan de paus, had dat moeten merken?! Duizenden priesters over de hele wereld maken deel uit van dit perverse en zieke leger dat een van zijn hoofdkwartieren moet hebben in het Vaticaan in Rome. Fout lijkt onmogelijk.

Dergelijke schandalen roepen vragen op. Aangezien er recentelijk veel is gerapporteerd over soortgelijke omwentelingen onder katholieken in Duitsland, gaat het zicht al snel verder dan Frankrijk naar de wereld. Critici hebben lang geklaagd dat de katholieke kerk pas sinds de jaren negentig gevallen van kindermisbruik zou hebben “opgehelderd” met onderzoeksprojecten en commissies, in een slakkengang. Blijkbaar slechts een afleidingsmanoeuvre; de “Deutsche Welle” rapporten deze vermeende verduidelijking als volgt: “Soms meer, soms minder systematisch, soms meer, soms minder transparant.” Verdere observaties maken het nog erger: Openbaringen in de afgelopen jaren, de publicatie van boeken door slachtoffers en een grotere bekendheid van de slachtofferverenigingen maken het duidelijk dat de omvang toeneemt, deze horror verspreidt zich over de hele wereld, blijkbaar is de vermeende broederschap van de daders en geldschieters actief overgedragen in “bewoordingen”.

De verwijzing naar eenzame daders heeft een systeem. Wanneer de “wereld” klinkt als volgt: “Individuele gevallen waren…. bekend in alle delen van de wereld. Meestal had dat geen gevolgen. ”Laten we opmerken dat: ten eerste, het sprookje van de “eenzame dader” volledig in de hoofden van mediavertegenwoordigers en het publiek is geïmplanteerd – tegen elke op feiten gebaseerde reden. De invloedrijke pedofiele machten zijn blijkbaar grootmeesters van manipulatieve public relations. Ten tweede zijn de actieve, organisatorische, logistieke en waarschijnlijk ook financieel gesteunde strafverdediging, de vermeende vernietiging van bewijsmateriaal en mogelijk ook de dreiging of zelfs eliminatie van getuigen al decennia succesvol – omdat het zeer criminele milieu van “kinderneukers” grondig moreel vernederd, meedogenloos, gewetenloos en blijkbaar niet zelden vastbesloten om echt alles te doen.

Tegen elke op feiten gebaseerde reden

Terwijl de Europese media, net als de Duitse media, tekeer gaan over “individuele daders” en zo duidelijk maken hoe weinig ze zich werkelijk bewust zijn van de volle omvang van dit schandaal, of hoe onaangedaan ze zich voelen en de slachtoffers blijkbaar nogal oninteressant vinden, is de eerste voorzichtige komen naar voren Pogingen van kritische waarnemers om het netwerk van georganiseerde pedofiele misdaad te ontcijferen. Vooralsnog vooral geografisch en kwantitatief. Maar dat heeft alles al. Met slechts een “verscheidenheid aan bekende gevallen” over de “kindermishandeling in de katholieke kerk wereldwijd”, wacht ook de “wereld” die de pedo Verlichting per slot van rekening een significant positieve, prominente positie inneemt in zaken onder de Duitse gedrukte media.

De katholieke kerk is een puinhoop; Talloze “activisten” werken in hun “Club der Pädos” in de volgende landen: Tanzania, waar sinds de jaren vijftig aanslagen worden geregistreerd; Oostenrijk, waar tot nu toe 800 gevallen zijn gemeld; Duitsland noemt 3.677 slachtoffers van 1946 tot 2014; in de Filippijnen erkende de Bisschoppenconferentie dat ten minste 200 priesters kinderen hadden geschonden; voortdurend nieuwe beschuldigingen suggereren nog meer kattenkwaad. Australië heeft sinds 2012 ook 15.000 vermeende slachtoffers gemeld. De VS schat het eigen aantal slachtoffers op 100.000 – alleen al in Pennsylvania zouden 300 (!) priesters decennialang meer dan 1.000 kinderen hebben mishandeld. (Bronnen: Welt , AFP, BBC, ombudstellen.at ) Bisschoppenconferentie Duitsland/Filipijnen/Australië, Commissie voor onderzoek naar kindermishandeling Ierland , liefdadigheidscommissie.gov.uk ).

Er blijven andere interessante vragen over, waaronder enkele die eigenlijk zichzelf bijna beantwoorden. De moraliteit van de ‘good guys’ is al lang overal op de proef gesteld – de grootste schone mannen blijken maar al te vaak echte klootzakken over de hele wereld. De kerk in de strijd tegen het kwaad: ha, ha Dit is precies waar we bij de volgende interessante vraag komen. Buschauffeurs, strandwachten of aannemers over de hele wereld zouden ook in zo’n moeras kunnen verschijnen – maar priesters, monniken of zelfs kardinalen van alle mensen – en dat allemaal in de naam van het goede? Wat is daar mis mee? Op 27 maart van dit jaar verscheen plotseling op Google een antwoord op de veelgestelde vragen van gebruikers: “Ook de Evangelische Kerk heeft te maken met gevallen van seksueel geweld, de regionale kerken doen dit al decennia. De hele kerk vond pas laat een antwoord. Er waren 881 gevallen van misbruik in de Protestantse Kerk.’ Sorry, maar dit is nu meer dan onthullend. Beide (!) christelijke officiële kerken, of hun staf, waadt deels in hetzelfde duivelse moeras dat niets te maken heeft met het “goede” of iets met de heilige tien geboden. Liefdadigheid – pervers geherinterpreteerd!

Perverse liefdadigheid

Als er in deze omgeving doofpotten en ontkenningen worden gedaan, wordt de zaak alleen maar erger. Wat voor nut heeft belijdenis en op gebed gebaseerde berouw als de geestelijke herders van moraliteit de werkelijke duivels zijn en het absolute kwaad per se belichamen? Het resultaat van dit inzicht is duidelijk: als je op internet het trefwoord “Kerk ontslag” invoert, rammelt de server, en de ene vervelende kop voegt zich snel bij de volgende in de resultaten, zoals “Kerk ontslag op historisch hoogtepunt”, “Meer en meer Uit de kerk treden: Dat komt neer op een opstand “of” Uittreden uit de kerk in 2020: meer dan 400.000 mensen hebben ontslag genomen uit de grote kerken “. In de saaie zin van onze meestal blinde en dove media van willekeur, zou men hier zelfvoldaan moeten vragen: 400.000 individuele gevallen?

Als men de “theologie” van beide officiële kerken in de 21e eeuw serieus neemt, dan kan er maar één oordeel zijn: de vleesgeworden heeft hier de heerschappij overgenomen, de kerken zijn blijkbaar geïnfiltreerd door hem en zijn satanische, sinistere volgelingen, verschillende leiders van de kerken zijn bezeten door de duivel. De kerken zelf hebben daarom dringend behoefte aan exorcisten, het verdrijven van duivels of een opstand van de fatsoenlijken. Ironisch genoeg herbergen de instellingen die al eeuwenlang ruzie maken met ‘seksuele moraal’ en steun prediken voor opvoeding en vaak de strengste seksuele voorschriften over geloof, duizenden seksuele klootzakken die letterlijk alles ‘neuken’ onder de leeftijd van 18. De kwaadaardige – vooral emotionele – verkrachting van meestal weerloze kinderen en adolescenten door professionele morele apostelen van alle mensen? Een sterk stuk. De slechtste karakters in naam van de goeden: wie wil er nog in de kerken geloven?

Het zou volledig ingekort en verkeerd zijn (wat helaas gebruikelijk is in de media) om deze schandalen geïsoleerd te bekijken en deze monsterlijke, systemische, buitensporige pedofilie uitsluitend in de grote (on)christelijke kerken te situeren. Hier zouden heel andere achtergronden moeten worden blootgelegd – omdat de kerken niet in niemandsland zijn, maar deel uitmaken van de samenleving, en altijd in competitie zijn geweest en zijn met de rijken en machtigen, met de staat en de politiek. Gelijk en gelijk doen graag mee – dat zou je kunnen uitroepen als je denkt aan de talloze pedo-schandalen in politiek en samenleving van de afgelopen jaren. Hier wordt duidelijk dat het eigenlijk gaat om hele grote, krachtige en invloedrijke netwerken; de laatste jaren verschenen er steeds meer namen, die duidelijk de hoogste klasse waren – niet buschauffeurs en strandwachten. Je hoeft niet terug te gaan naar de schandalen in België over Marc Dutroux in de jaren negentig, of naar de bunga-bunga-feesten over Silvio Berlosconi of hun latere equivalent in de Epstein-affaire: delen van de “high society” zijn blijkbaar global Abyss van misbruik van minderjarigen en zelfs kinderen.

Steeds weer de “high society”

Publiceerde een uitstekende opmerking met een opmerkelijk duidelijke boodschaphierover een jaar geleden het “Nordhessen-Journal”; De auteur Sascha Rauschenberger ontwikkelt precieze en professionele denkrichtingen, en bovenal beheerst hij zijn werk als kritische journalist – een voordeel – wanneer hij bijvoorbeeld opmerkt: “De vraag rijst waarom onze politiek, die in termen van klimaattechnologie groeiend tot hysterie die zich kan ontvouwen, duikt snel en effectief in een gesloten positie in geval van kindermishandeling.”. Nou, beste collega, het antwoord is simpel: je geeft het zelf in je volgende tekst. Want criminele VIP’s, hooggeplaatste politici, leden van koninklijke families, miljonairs en miljardairs draaien eigenlijk aan het stuur. “Pedofielen: een groep daders uit politiek, justitie en perverselingen”. De auteur komt tot een voor de hand liggende conclusie dat de “lone daders” schuchter zijn voor saaie media zoals de duivel voor heilig water schuwt. Met name in Duitsland wordt dit opzettelijke onrecht van desinformatie, het dwarsbomen van straf en het verdoezelen van contexten en achtergronden, vooral wanneer het gaat om criminele immigranten, verder vergroot door de rechtbanken, de politiek en de media.

Wat hier duidelijk werd geformuleerd in het Nordhessen-Journal op het hoogtepunt van een Duits pedo-schandaal is verwoestend. Staat, samenleving en politiek werken gewoon niet. Onrecht wordt vooral beoefend waar opheldering, arrestatiebevelen en strengste veroordelingen nodig zijn, naast de onthulling van alle namen die betrokken zijn bij deze onmenselijke misdaden, ongeacht hun bewustzijnsniveau of sociale positie. Of zoals Rauschenberger schrijft: “In het geval van de kinderverkrachterkring in Oost-Westfalen is het onderzoek vergelijkbaar met dat in België met Marc Dutroux. Een koffer met bewijsmateriaal (hier complete harde schijven en opslagmedia) verdween spoorloos uit de bewijskamer van de politie. Het onderzoek gaat in cirkels. Het parket is blij met elke dag desinteresse en uiteindelijk zullen er waarschijnlijk enkele veroordelingen volgen van degenen die niet meer te redden zijn. Als pionoffer. De lijst met klanten, leden en consumenten zal op termijn waarschijnlijk niet meer te vinden zijn. Zoals bij Dutroux. Of Epstein, in wiens omgeving vliegtuigcrashes, auto-ongelukken en onopgeloste zelfmoorden enorm zijn gestegen. Grappig … Laten we hopen dat de populaire en oprechte Britse koningin niet snel een sterfgeval in de familie zal hebben. Dat alleen al laat zien over welke ‘noodsituatie’ we het hebben als het gaat om de daders.” Zoals bij Dutroux. Of Epstein, in wiens omgeving vliegtuigcrashes, auto-ongelukken en onopgeloste zelfmoorden enorm zijn gestegen. Grappig … Laten we hopen dat de populaire en oprechte Britse koningin niet snel een sterfgeval in de familie zal hebben. Dat alleen al laat zien over welke ‘noodsituatie’ we het hebben als het gaat om de daders.” Zoals bij Dutroux. Of Epstein, in wiens omgeving vliegtuigcrashes, auto-ongelukken en onopgeloste zelfmoorden enorm zijn gestegen. Grappig … Laten we hopen dat de populaire en oprechte Britse koningin niet snel een sterfgeval in de familie zal hebben. Dat alleen al laat zien over welke ‘noodsituatie’ we het hebben als het gaat om de daders.”

Maar de reis gaat verder – naar de ‘groenen’, de megamoralisten en hyperregulatoren van de rechten van minderheden. Deze politieke sekte wil de planeet, het milieu en de mensheid redden met ongeveer 78 geslachten; maar voor veel van hun volgelingen omvat dit blijkbaar ook de actieve verkrachting van kinderen en adolescenten. Pas aan het eind van de jaren tachtig besprak het publiek wie eigenlijk aan politiek deed – en voor wie! De toen al gevestigde Groenen wilden de strafrechtelijke aansprakelijkheid voor seks met kinderen in een vroeg stadium terugbrengen tot twaalf jaar. Sinds de jaren zeventig hebben groene leiders geprobeerd seksueel misbruik van kinderen te legaliseren; Een hoog niveau van criminele energie van de pedo-netwerkers is al lang geregistreerd. Vandaag willen de Groenen met dit alles niets te maken hebben en zullen binnenkort deel uitmaken van de regering met hun weerzinwekkende dubbele moraal. Een hel.

Pedo-groene afgronden

Het is nu voldoende, nadat de media-aandacht voor de ” Pädo-Greens ” systematisch is afgebouwd“, Een blik op officiële Wikipedia-artikelen, die aanzienlijk niet zijn verwijderd (en dat ondanks de links-groene sympathie van de meeste auteurs daar); deze geschiedenis is echter nog niet compleet, maar vormt een doorlopend schandaal zolang deze partij haar duistere verleden niet onder ogen ziet. Enkele voorbeelden nodig? Zo pleitte de groene “Federale Werkgroep voor Homo’s, Pederasten en Transseksuelen” (BAG SchwuP) onder meer voor de legalisering van pederastische praktijken. In 1984 werd de BAG SchwuP opgewaardeerd toen het werd toegewezen aan de werkgroep “Recht en Maatschappij” van de groene parlementaire fractie en vanaf dat moment werd gefinancierd door de federale partij en de parlementaire fractie. Uw laatste coördinator was Dieter Fritz Ullmann, die minstens zes keer werd veroordeeld voor seksueel misbruik van kinderen en sinds 1980 in de gevangenis zit. Said Ullmann was actief in de staatspolitiek, vanaf 1985 ook op federaal niveau bij de Groenen. In 1987 werd de BAG SchwuP opgeheven. Een officiële afstand of verontschuldiging van de Groenen voor deze aberraties volgde nooit. En zo’n partij zit in onze parlementen.

Het is algemeen bekend dat de beroemdheid Daniel Cohn-Bendit, die vooral populair is bij de media, de “rode Dani” uit de stenengooiende K-Gruppe-tijden, zelfs publiekelijk lyrisch was over wat hem “geil”, wat “zeer erotisch” maakt. momenten” was het, wanneer “een negenjarig kind zich begint uit te kleden”. gezien als onberispelijk in bijna elke talkshow sinds Moralists wordt gepresenteerd. Zelfs Volker Beck, die volgens berichten nooit werd weerlegd , op kosten van de belastingbetaler een vaste klant was van jonge, veelal drugsverslaafde prostituees in Berlijn, eiste zelfs – enigszins uiteindelijk – volledige straffeloosheid voor seks met kinderen: Volgens Beck en dergelijke zou seks met hen zijn toegestaan ​​vanaf het moment dat ze bevallen, terwijl ze nog in de Kreissessaal waren. Dat zulke lompen ook diëten en pensioenen krijgen als parlementsleden is absurd. Heel wat mensen denken dat de juiste plek voor het leven de gevangeniscel voor Cohn-Bendit, Leinen of Beck zou zijn.

Natuurlijk denken niet alle Groenen er zo over, en misschien is de partij ook volwassen geworden; goed en wel. Toch moet men voorbereid zijn. De groene slang laat meestal alleen zijn huid los en probeert serieus te zijn. Omdat er steeds weer eisen zijn van de Groenen, vooral in deelstaatparlementen, om pedofielen te erkennen als een “seksuele minderheid” en hen passende “hulp en advies” te geven. Bij groene politici komt in dergelijke debatten echter steeds weer de verraderlijke zin naar voren: “Niet elke pedofiel wordt een crimineel!” Let erop – binnenkort in uw deelstaatparlement. Op deze manier zou pedofilie als het ware via de achterdeur gelegaliseerd worden via een “sociaal-educatieve” list door ingekapseld te worden in de bizarre “groene tolerantie”. Maar dan geldt net als nu het volgende:

Ook in de VS: Het maakt de slachtoffers niet uit

Tot slot nog een laatste stop in de VS, waar hetzelfde systeem van pedofielen wordt gepresenteerd met prominente spelers. Je kunt je hoofd schudden. Het “Contra-Magazin” gepubliceerdin november 2016 een overzicht in artikelvorm op basis van verschillende informatiebronnen over Amerikaanse pedo-schandalen, met vermelding van Roß en Reiter – evenals hun lange armen in de “deep pedo-states”. Dit gaat over het enige gedeeltelijk samenzweringstheoretische schandaal genaamd “PizzaGate”, dat echter een echte kern heeft. “Een pedofiele bende verbonden aan een ondernemer in Washington DC (James Alefantis, de red.) zou Clintons campagneleider John Podesta (die ook een lange tijd een medewerker van president Obama was) in moeilijkheden kunnen brengen, maar ook Barack Obama zelf, evenals Bill en Hillary Clinton. Zelfs de multimiljardair George Soros wordt geassocieerd met Alefantis, zo blijkt uit een uitgebreid rapport. Rondom het eetcafé Alefantis zijn er in het verleden herhaaldelijk berichten geweest dat pedofielen van het establishment in Washington daar bijeenkwamen. Maar tot nu toe zijn er geen overeenkomstige politie-onderzoeken naar al deze aanwijzingen. Blijkbaar staat Alefantis onder bescherming van de rijken en machtigen in Washington, van wie sommigen waarschijnlijk ook de klanten van de ondernemer zijn.”

De vraag rijst hier waarom de rijke en machtige, hooggeplaatste kerkmensen, ambitieuze beroepspolitici en zelfs vertegenwoordigers van de adel en het koningshuis, d.w.z. geconcentreerde bekendheid, zich in dergelijke sferen bewegen. Maakt macht pervers? Zijn machtige mensen moreel bedreigde levens? Is het bezit van macht en invloed zelfs maar te zien in samenhang met karaktereigenschappen? Waarom verdedigen samenlevingen zich zo weinig tegen deze zwarte schapen uit de hogere klasse? Omdat dit je kan schaden? Uiteindelijk moeten deze cirkels uiteindelijk worden ingedeeld in de categorie die geen verdere vragen onbeantwoord laat: georganiseerde misdaad.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Politiek

Abortus verbod : Censuur en verboden in South Carolina komen eraan

Published

on

abortus

Nadat het Amerikaanse Grondwettelijk Hof het recht van het land op abortus heeft vernietigd, worden de zorgen over beperkingen en censuur nu bevestigd. Dat blijkt uit een wetsvoorstel in South Carolina.

In South Carolina komt naar voren wat velen verwachtten na de uitspraak van het Hooggerechtshof: dat door de Republikeinen gedomineerde staten abortus en informatie erover zullen verbieden. Een wetsvoorstel dat in de Senaat van South Carolina werd ingediend, zou abortus strafbaar stellen met een gevangenisstraf van maximaal 25 jaar. Het ontwerp voorziet niet in uitzonderingen, bijvoorbeeld in gevallen van verkrachting of incest.

Daarnaast wil het voorstel vergaande censuur invoeren. Exploitanten van internetsites mogen geen informatie over dit onderwerp verstrekken aan inwoners van South Carolina. Het verspreiden van informatie, zoals hoe abortuspillen kunnen worden gebruikt om een ​​zwangerschap af te breken, wordt bestraft met maximaal 20 jaar gevangenisstraf.

Censuur is al van kracht

 Sinds het vonnis is in veel delen van de VS geconstateerd dat massa’s inhoud over abortussen is geblokkeerd . De twee sociale netwerken Facebook en Instagram van de metagroep hebben al content verwijderd. Met de nieuwe wet in South Carolina wordt deze trend versterkt.

De zuidelijke staat zal waarschijnlijk niet de enige zijn met het wetsvoorstel. In totaal zijn er 26 Amerikaanse staten die de wetten willen aanscherpen . In sommige staten bestaan ​​er in het verleden nog wetten die abortus verbieden en deze worden nu opnieuw geactiveerd. Deze staten omvatten onder andere Alabama, Mississippi en Texas.

Sommige van deze staten zullen waarschijnlijk ook volgen als het gaat om censuurinspanningen. Zo heeft de invloedrijke anti-abortusorganisatie National Right to Life Committee (NRLC) een modelwet. Deze bevat tal van beperkingen op de vrijheid van meningsuiting en informatie die vergelijkbaar zijn met het voorstel van South Carolina. Onder meer journalisten vrezen dat ze in de toekomst vervolgd kunnen worden als ze bijvoorbeeld artikelen over abortus publiceren . Hoewel de Amerikaanse grondwet het recht op vrijheid van meningsuiting garandeert, doet de meerderheid in het Hooggerechtshof waarnemers twijfelen of de constitutionele rechters een schending van de grondrechten zouden zien.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Politiek

Amerika steekt zichzelf in de rug

Published

on

Amerika

Harde waarheden zijn hard nodig over Amerika’s verloren oorlogen

Amerikanen liegen misschien al uit wat er nog over is van hun democratie.

De grote leugen die de Republikeinen van vandaag verenigt en motiveert, is natuurlijk dat Donald Trump, en niet Joe Biden, de presidentsverkiezingen van 2020 heeft gewonnen. Andere grote leugens in ons recente verleden zijn de notie dat klimaatverandering niets anders is dan een Chinese hoax, dat Rusland verantwoordelijk was voor de verkiezingsnederlaag van Hillary Clinton in 2016 en dat de invasie van Irak in 2003 noodzakelijk was omdat de leider van dat land, Saddam Hussein, iets te maken had met de aanslagen van 9/11 (hij deed het niet! ) ’t!).

Die en andere leugens, grote en kleine, samen met systemische corruptie in Washington zijn precies waarom zoveel Amerikanen tot wanhoop zijn gedreven. Geen wonder dat die ‘betreurenswaardige mensen’ in 2016 wanhopig de hand reikten naar een figuur die geen product was van de leugenachtige Beltway-cultuur van Washington. Wanhopige tijden leiden tot wanhopige daden, waaronder het zalven van een mislukte casino-eigenaar en volmaakte oplichter als Amerika’s MAGA-pet-dragende redder. Als de 45e president vestigde Donald Trump een record voor leugens die waarschijnlijk niet te evenaren zullen zijn in zijn “grootsheid” – dat moeten we toch hopen.

Helaas zijn Amerikanen opmerkelijk tolerant geworden ten opzichte van comfortabele leugens en geven ze er over het algemeen de voorkeur aan boven ongemakkelijke waarheden. Nergens is dit duidelijker te zien dan in het militaire domein waar ik het grootste deel van mijn leven heb gewoond. Het eerste slachtoffer van oorlog, zo wordt gezegd, is de waarheid, en aangezien dit land eeuwig in oorlog is gebleven, blijven we ook de waarheid eeuwig martelen.

Als het op oorlog aankomt, zijn hier slechts een paar van onze volledig Amerikaanse leugens: dat dit land langzaam boos wordt omdat we de voorkeur geven aan vrede, zelfs als oorlogen vaak nodig zijn, en dat is ook de reden waarom vredelievend Amerika ‘ s werelds ” beste” en verreweg het duurste leger ter wereld; dat juist zo’n leger ook een unieke kracht is voor vrijheid op planeet Aarde; dat het onbaatzuchtig vecht ” om de onderdrukten te bevrijden ” (een motto van de Special Forces) maar nooit om imperiale of anderszins egoïstische ambities te bevorderen.

Voor een supermacht die graag zijn militaire spieren spant, zijn dergelijke leugens in wezen de normaalste zaak van de wereld. Zie ze in feite als leugens van de overheid . Als historicus die naar de toekomst kijkt, maak ik me meer zorgen over twee werkelijk verraderlijke leugens die in het begin van de jaren dertig hebben geleid tot de ineenstorting van een jonge democratie in Weimar Duitsland, leugens die op hun eigen manier de Holocaust hebben vergemakkelijkt en die, onder de juiste (dat wil zeggen, verkeerde) omstandigheden, ook de onze kunnen worden. Wat waren die twee leugens?

De tragische leugens van Duitsland na de Eerste Wereldoorlog

Tijdens de Eerste Wereldoorlog probeerde het Duitse leger de gecombineerde strijdkrachten van Groot-Brittannië, Frankrijk, Rusland en later de Verenigde Staten te verslaan, terwijl ze tegelijkertijd ‘aan een lijk werden vastgeketend’, zoals een Duitse generaal de belangrijkste bondgenoot van zijn land beschreef , het Oostenrijks-Hongaarse rijk. Halverwege 1916 was het Duitse Tweede Rijk onder leiding van keizer Wilhelm II in wezen een militaire dictatuur geworden die koste wat kost een totale overwinning nastreeft. 

Twee jaar later was datzelfde leger door zijn commandanten tot uitputting gedreven. Toen het op het punt stond in te storten, wasten de generaals hun handen van verantwoordelijkheid en lieten de politici aanklagen voor vrede. Maar zelfs voordat de kanonnen op 11 november 1918 zwegen, waren bepaalde reactionaire elementen in het land al twee grote en verwante leugens aan het repeteren die de opkomst van een demagoog en het begin van een nog rampzaliger wereldoorlog zouden vergemakkelijken.

De eerste grote leugen was dat het Duitse leger, dat toen als ’s werelds beste (klinkt bekend?) Die leugen was houdbaar omdat Duitsland zelf niet was binnengevallen in de Eerste Wereldoorlog; de ergste gevechten vonden plaats in Frankrijk, België en Rusland. 

Het was ook houdbaar omdat de militaire leiders tegen de mensen hadden gelogen over de vooruitgang die werd geboekt in de richting van ‘overwinning’. (Dit zou de hedendaagse Amerikaanse oren opnieuw bekend in de oren moeten klinken.) Dus toen die hoge leiders eind 1918 eindelijk de handdoek in de ring gooiden, kwam het als een schok voor de meeste Duitsers, die een vast dieet van ‘vooruitgang’ hadden gekregen, terwijl nieuws over ernstige tegenslagen aan het westelijk front werd onderdrukt.

De tweede grote leugen volgde op de eerste. Want als men de mythe van ‘ongeslagen in het veld’ zou accepteren, zoals zoveel Duitsers deden, wie was dan verantwoordelijk voor de nederlaag van ’s werelds beste leger? 

Niet de Duitse generaals natuurlijk. Inderdaad, in 1919, onder leiding van veldmaarschalk Paul von Hindenburg , zouden diezelfde generaals kwaadwillig beweren dat ontrouwe elementen aan het thuisfront – een vijand van binnen – hadden samengespannen om de heroïsche troepen van het land te verraden. Zo ontstond de ” steek in de rug “-mythe die de schuld op verraders van binnenuit legde, terwijl het zo handig werd verdreven van de keizer en zijn generaals.

Wie waren dan de achterklappers van Duitsland? De gebruikelijke verdachten werden opgepakt: voornamelijk socialisten, marxisten, antimilitaristen, pacifisten en een bepaald soort oorlogsprofiteurs (maar geen wapenmakers zoals de familie Krupp). Al snel zouden ook de Duitse joden worden gepakt door gootbewoners als Adolf Hitler, omdat ze zogenaamd aan hun plicht om in de gelederen te dienen, hadden ontlopen. Dit was weer een gemakkelijk te weerleggen leugen, maar al te veel Duitsers, wanhopig op zoek naar zondebokken en ongetwijfeld ook onverdraagzaam, bleken dergelijke leugens graag te geloven.

Die twee grote en verraderlijke leugens leidden tot een bijna totaal gebrek aan verantwoordelijkheid in Weimar Duitsland voor militaristen zoals Hindenburg en generaal Erich Ludendorff die in belangrijke mate verantwoordelijk waren voor de nederlaag van het land. Zulke leugens voedden de woede en voedden de grieven van het Duitse volk, en creëerden een vruchtbare voedingsbodem voor nog meer pijnlijke leugens. 

In een klimaat van angst, gedreven door de enorme economische ontwrichting als gevolg van de Grote Depressie van 1929, vond een voorheen marginale figuur zijn stem en zijn publiek. Die twee grote leugens dienden om Hitler meer macht te geven en, niet verrassend, begon hij zowel een militaire revival te promoten als op te roepen tot wraak tegen de achterbakse ‘novembercriminelen’ die Duitsland naar verluidt hadden verraden. Hitlers leugens werden gemakkelijk omarmd, deels omdat ze op goed voorbereide oren vielen.

Natuurlijk zou een volwassen democratie als Amerika nooit een leider kunnen voortbrengen die op afstand lijkt op een Hitler of een militaristisch rijk dat streeft naar wereldheerschappij. Rechts?

Amerika zal inderdaad nooit zijn eigen Hitler produceren, een demagoog die inderdaad kan worden beschreven als een zeer onstabiel genie, en met ‘genie’ bedoel ik zijn griezelige vermogen om de duistere passies van zijn volk en zijn leeftijd aan te boren en te exploiteren. Toch hebben de Verenigde Staten in 2021 zeker eigen machtshongerige, minder stabiele ‘genieën’ – zoals alle landen in alle tijden hebben. 

Mannen zonder principes of grenzen, bereid om grote leugen na grote leugen te herhalen totdat ze absolute macht krijgen. Iemand als voormalig minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo of senator Tom Cotton misschien? Of misschien een bijgewerkte versie van de gepensioneerde luitenant-generaal Michael Flynn, de vluchtige nationale veiligheidsadviseur van Donald Trump, die pas onlangs zijn steun uitsprak voor een militaire staatsgreep om de regering omver te werpen. Of misschien, in 2024, Trump zelf. 

Amerika’s eigen grote leugens 

Natuurlijk is Duitsland in de nasleep van de Eerste Wereldoorlog nauwelijks een perfecte analogie voor de Verenigde Staten in de nasleep van twee decennia van zijn rampzalige maar verre oorlog tegen het terrorisme. En geschiedenis is op zijn best suggestief in plaats van duplicerend. Toch bestuderen we het deels omdat het verleden inzicht geeft in mogelijke toekomsten. Persoonlijkheden en gebeurtenissen veranderen, maar de menselijke natuur blijft grotendeels hetzelfde. Daarom lezen militaire officieren het werk van de Atheense generaal en historicus Thucydides nog steeds met winst, ondanks het feit dat zijn oorlogen meer dan twee millennia geleden eindigden.

Laten we dus terugkeren naar de twee grote leugens die, achteraf gezien, fataal waren voor de democratie van Weimar Duitsland. Hoe kunnen ze vandaag van toepassing zijn op de VS? Sinds 9/11 heeft ons leger twee grote oorlogen in Afghanistan en Irak vervolgd, evenals talrijke kleinere conflicten in plaatsen als Libië, Syrië en Somalië. Datzelfde leger heeft beide grote oorlogen verloren, terwijl ze aanhoudende humanitaire crises en rampen in de ‘kleinere’ in het Grotere Midden-Oosten en Afrika hebben veroorzaakt of verergerd.

Maar in het Amerikaanse ’thuisland’ (zoals het bekend werd na de aanslagen van 9/11), is het opmerkelijk hoe zelden iemand opmerkt hoe slecht datzelfde leger al die oorlogen heeft verknoeid. Inderdaad, het wordt over het algemeen in het grootste deel van het land en zeker in Washington gevierd als de beste militaire macht ter wereld , misschien zelfs in de wereldgeschiedenis. 

Het budget blijft stijgen als een reactie op overwinningen overal en verdient daarom het leeuwendeel van de belastingbetalers. De gepensioneerde generaals en admiraals worden gevierd en beloond met gezonde pensioenen en zelfs gezondere lonen en voordelen als ze ervoor kiezen (en velen doen) om door de draaideur te rennen dat hen verbindt met zeer winstgevende oorlogsbedrijven zoals Boeing, Lockheed Martin en Raytheon.

In wezen zijn Amerikanen verkocht op het idee dat “hun” leger ongeslagen is in het veld, of, indien “verslagen” in de zin van tegenslagen, niet verantwoordelijk voor hen. Maar als de Amerikaanse troepen de beste van ons zijn en hun verliezende bevelhebbers over het algemeen goed genoeg om eeuwig beloond te worden, wie is dan verantwoordelijk voor het verlies van Amerika in Irak? In Afganistan? Zij niet, natuurlijk, niet als je peilingen gelooft die aantonen dat Amerikanen meer “vertrouwen” in het leger hebben dan de meeste andere Amerikaanse instellingen (hoewel die cijfers, die nog steeds hoog zijn, de laatste tijd zijn gedaald ).

Als de verantwoordelijkheid voor de nederlaag niet aan de troepen of hun militaire bevelhebbers moet worden toegewezen, en als wij Amerikanen ons zeker niet kunnen voorstellen dat een vijand als de Taliban in staat is om onze machtige strijdkrachten te verslaan, wie heeft dan de schuld? Een vijand van binnen! Iemand in het thuisland die Amerika’s nobele helden in de rug steekt. Maar zo ja, wie precies?

Hoge leiders in het Amerikaanse leger klagen al dat de terugtrekking van Joe Bidens troepen uit Afghanistan misschien toch de kiem van een nederlaag in dat land zaait (alsof bijna 20 jaar van het voeren van een rampzalige oorlog daar op de een of andere manier de weg vrijmaakte voor succes). Republikeinen hebben, zoals hun gewoonte is, ook hun messen tevoorschijn. Ze lijken zich voor te bereiden om Democraten neer te steken omdat ze zwak zijn op het gebied van defensie en appeasers van “dictators” zoals de leiders van Iran en China .

En als je nadenkt over een toekomstig verhaal over de ‘vijand van binnen’, vergeet dan niet de recente brief ondertekend door 124 van onze gepensioneerde generaals en admiraals die proberen de achteruitgang van de democratie in dit land niet aan Trump en zijn lakeien te wijten, maar over de verspreiding van het progressivisme, het socialisme en zelfs het marxisme. Dat zij ook maar de geringste verantwoordelijkheid zouden dragen voor de situatie waarin Amerika zich vandaag bevindt, zou nooit bij die groep verliezers ter grootte van een bedrijf opkomen die zich voordeed als zelfbenoemde profeten. 

Maar de waarheid is veel harder dan die opportunisten met de hoogste rang willen toegeven. Onophoudelijke oorlog, verraderlijk militarisme en ons falen om dit allemaal onder ogen te zien, moeten worden beschouwd als de echte vijanden van binnen. En die ‘vijanden’ helpen de democratie in Amerika te vernietigen, zoals James Madison , Dwight D. Eisenhower en Martin Luther King, Jr. , onder anderen, ons decennia, zelfs eeuwen geleden waarschuwden.

Hier is de simpele waarheid ervan: Amerika’s oorlogen sinds 9/11 waren nooit voor dit land om te winnen. Het waren zinloze kansenconflicten, waarvan het Pentagon profiteerde (en zijn steeds groter wordende budget). Ze waren bezoedeld door een behoefte aan wraak en slecht beheerd door enkele van dezelfde vlaggen-rangofficieren die die brief ondertekenden. Eerlijke zelfreflectie zou een serieuze koerscorrectie binnen dat leger vereisen en zeer zeker een algehele afwijzing van militarisme en militair avonturisme. En dit is ongetwijfeld de reden waarom zovelen in het militair-industrieel-congrescomplex de voorkeur geven aan het comfort van grote leugens.

We hebben hier eerder versies van gezien. Ronald Reagan herinterpreteerde een criminele oorlog in Zuidoost-Azië als ‘ een nobele zaak ‘. George HW Bush verwees naar een rationele en beredeneerde terughoudendheid om onnodige overzeese oorlogen te voeren als ‘het Vietnam-syndroom’, en beweerde dat de VS er eindelijk ‘ tegen was geschopt ‘ met hun kortstondige overwinning op Saddam Hoessein in de Desert Storm-campagne van 1991.

De Rambo-mythe in de populaire cultuur versterkte het idee dat Amerikaanse krijgers de oorlog in Vietnam hadden gewonnen, om vervolgens in de rug te worden gestoken door onbetrouwbare politici en anti-oorlogsdemonstranten die ook op de terugkerende troepen spuwden. ( Dat deden ze niet.) Samen werkten zulke mythen om het Amerikaanse leger te beschermen tegen radicale hervormingen, en zorgden ze voor een voortdurende business-as-usual houding in het Pentagon totdat, na 9/11, zijn echte ” missie (on)volbrachte ” jaren arriveerden.

Harde waarheden zijn het tegengif voor grote leugens 

Amerikanen hebben een dag van afrekening nodig die geen teken van komst vertoont. We hebben het tenslotte over een congres dat niet eens kan instemmen met het vormen van een gezamenlijke commissie om de bestorming van het Capitool op 6 januari te onderzoeken. Toch kan een man dromen, nietwaar? 

Mijn eigen droom zou de vorming van een waarheidscommissie inhouden om hoge leiders, militairen en burgers, verantwoordelijk te houden, niet alleen voor hun leugens over de vele oorlogen in Amerika, maar ook voor de beslissingen om ze te lanceren en de zielige optredens die volgden, terwijl ze hun gewetenloze best deden om zichzelf van verantwoordelijkheid te ontslaan.

Sta me toe ook te dromen over wat zo’n oefening in het vertellen van de waarheid en echte verantwoording zou inhouden:

  1. Tweeledige congresonderzoeken naar de oorlogen in Irak en Afghanistan, inclusief beëdigde getuigenissen van presidenten Bush, Obama en Trump, evenals vice-presidenten Cheney, Biden en Pence, en die mislukte voormalige bevelvoerende generaals van ons.
  2. Tweeledig congresonderzoek naar de eindeloze leugens van het leger over de vooruitgang in zijn oorlogen, indien nodig gekoppeld aan onderzoeken naar oorlogsmisdaden.
  3. Grote verlagingen van de militaire uitgaven door het Congres om het huidige en toekomstige militaire avonturisme te beteugelen.
  4. Een einde aan de militaire bewondering, een afwijzing van het militarisme en een hernieuwde toewijding aan democratie en het vertellen van de waarheid.
  5. Geen toekomstige oorlogen overzee zonder een verklaring van het Congres van hetzelfde, gevolgd door verplichte dienstplicht die zou beginnen met de zonen en dochters van leden van het Congres.

Door grote leugens en hun trouw aan hen, kunnen de Verenigde Staten vandaag een pad volgen dat Weimar Duitsland in de jaren twintig en begin jaren dertig al met geweld bewandelde. Het vieren van het leger ondanks zijn nederlagen is een recept voor eeuwige oorlog en eeuwige oneerlijkheid. Het gelijkstellen van democratische krachten binnen Amerika met verdeeldheid en opruiing is niet alleen een recept voor onrust, maar ook voor een potentieel hardere, veel gewelddadiger toekomst.

Hier leert de geschiedenis een verontrustende les. Wat uiteindelijk de meeste Duitsers dwong harde waarheden onder ogen te zien, militarisme en megalomane dromen van een wereldrijk af te wijzen, was een catastrofale nederlaag in de Tweede Wereldoorlog. Wat, als er al iets is, zal Amerikanen dwingen soortgelijke harde waarheden onder ogen te zien? De mensheid kan zich niet nog een wereldoorlog veroorloven, niet een waarin een president de macht heeft om duizend holocausts te ontketenen via een eeuwig ‘ gemoderniseerd ‘ nucleair arsenaal.

Onthoud gewoon: grote leugens hebben gevolgen.

 

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Politiek

Kanker als melkkoe Een recept voor de dood

Published

on

kanker

Het Amerikaanse CDC en Biden’s regering hebben hun pijlen gericht op kanker. Cancer Moonshot is de naam van het programma waarin doelen worden geïdentificeerd om de $ 1,1 miljard aan toegezegde geldelijke steun te rechtvaardigen. Die doelen zijn onder meer: het maken van een website met verhalen van mensen met kanker, het verbeteren van screening, het verbeteren van preventie en het aanpakken van ‘ongelijkheid’.

Maar als we de documentatie lezen blijkt kanker racistisch te zijn.

Binnen de 100 dagen durende introductie van het programma Cancer Moonshot, waarbij $ 215 miljoen werd toegewezen in de eerste van vijf fasen, riep het Witte Huis het Cancer Cabinet bijeen om een prioriteitsagenda voor de hele regering vast te stellen, inclusief de ontwikkeling van nieuwe programma’s en samenwerkingen tussen overheidsinstanties.

Als subsidie van Cancer Moonshot heeft het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden een wetsvoorstel aangenomen om de Advanced Research Projects Agency-Health op te richten. Dat wordt een parallel agentschap met het NIH en afzonderlijk gefinancierd onder de jurisdictie van het HHS voor een bedrag van $ 500 miljoen per jaar. Hun doel wordt beschreven als: “de ontwikkeling bevorderen van nieuwe, baanbrekende capaciteiten, technologieën, systemen en platforms om innovaties op het gebied van gezondheid en geneeskunde te versnellen waaraan niet wordt voldaan door federale programma’s of particuliere entiteiten.”

Big Government nieuwspraak voor – het wijzigen van goedkeuringsprocessen van de toezichthouder Food and Drug Administration (FDA).

Er zijn in de VS momenteel TWAALF afzonderlijke gezondheidsinstanties onder de federale overheid, waaronder: NIH, CDC, Administration on Aging, Administration on Children & Families, Agency for Healthcare Research, enz… Toch is er nu een dertiende nodig omdat de anderen nog niet veel hebben bereikt, anders dan het verspillen van belastinggeld.

De doelen van de NIH worden op bijna identieke wijze gedefinieerd als de voorgestelde ARPA-H-wet. Toch vallen een paar verschillen op. Bijvoorbeeld:
1) de benoemde directeur kan de vrijgave van medicijnen, apparaten en biologische ‘producten’ bespoedigen
2) de directeur kan de FDA vergoedingen voor uitgaven geven …
3) ze zijn NIET onderworpen aan de PHS-wet Sectie 492 die van toepassing is op alle andere gezondheidsinstellingen en vereist geen jaarlijkse schriftelijke beschrijving van het door de BSC beoordeelde onderzoek en de resultaten van die beoordeling. Met andere woorden: er is GEEN toezicht.

De begunstigden voor financiering van ARPA-H zijn al bekend en omvatten AstraZeneca en een aantal non-profitprogramma’s gericht op etnische minderheden. Het Witte Huis beweert dat zwarten onevenredig het doelwit zijn van kankercijfers en sterfgevallen, gezien de racistische toepassing van de gezondheidszorg. Dus dit bureau, ARPA-H, zal zich concentreren op proeven met menselijke cavia’s die alleen op zwarten en hispanics van toepassing zijn.

Hoewel dit de versie van het Witte Huis is, is er ten opzichte van het CDC een verschil met de raciale demografie met blanke mensen met de hoogste incidentie van alle rassen, waar het sterftecijfer onder zwarten 14% is van alle sterfgevallen door borstkanker, en bij hispanics is dat  6,7%. Het is duidelijk dat uit deze demografische gegevens blijkt dat borstkanker voornamelijk een “blanke” ziekte is. De CDC merkt op dat bij het bepalen van de factoren die tot overlijden leiden de hoge leeftijd het grootste risico is.

Terwijl de Cancer Moonshot-website preventie en genezing benadrukt, lijkt Big Pharma er een andere visie op na te houden:

– de voorschriften voor kanker van AstraZeneca zijn gericht op long- en borstkanker. Hun laatste ontdekking is een alternatief voor chemo dat de tumorgroei vertraagt tot 9 maanden in plaats van 5,5. Bijwerkingen van dit medicijn, Enhurtu, omvatten interstitiële longziekte/pneumonie met ernstige of fatale gevolgen, neutropenie – een ernstige afname van het aantal witte bloedcellen, linkerventrikeldisfunctie, embryofoetale toxiciteit = overlijden. Meer voorkomende bijwerkingen zijn: misselijkheid, verlaagd hemoglobine, lyfociet, witte bloedcellen, aantal bloedplaatjes, aantal neutrofielen, luchtweginfectie, hoofdpijn, pijn, alopecia, enz. enz. In onderzoeken variëerden vaak voorkomende bijwerkingen van 21% tot 78% in onderzoeken.

– Merck werkt aan een adjuvans voor een behandelingssupplement. Keytruda werkt met uw immuunsysteem, hoewel het medicijn uw immuunsysteem kan aanvallen, al uw organen kan uitschakelen en de dood kan veroorzaken. De proeven gebruiken Keytruda in combinatie met chemo versus chemo alleen.

NIET één vooruitgang in de farmacie staat voor ‘genezen’, en geen enkele zijn op zichzelf staande behandelingen. In plaats daarvan wordt het lichaam van een persoon blootgesteld aan nog grotere slopende en ernstige bijwerkingen die zeer zeker tot volledige invaliditeit kunnen leiden. Het medicijn wordt gedurende 2 jaar elke 3 weken toegediend. De kosten per behandeling zijn in de VS $ 10.500 + voor een totale aansprakelijkheid van $ 367.500 – naast chemo – $ 10.000 tot $ 200.000 + chirurgie + andere adjuvante medicijnen.

– Pfizer – idem.

Met Pfizer is er iets vreemds aan de hand. De farmaceut heeft $ 6,7 miljard betaald voor Arena Pharmaceuticals. Op de website van Arena troffen we de volgende tekst aan: *Arena is een farmaceutisch bedrijf dat in de klinische fase geen medicijnen of producten heeft die zijn goedgekeurd voor gebruik door een gezondheidsautoriteit. Hoewel het een aantal medicijnen heeft in klinische onderzoeken, meestal fase 2, zijn er enkele in fase 3. Nu vinden wij $ 6,7 miljard betalen voor een paar patenten op zijn zachtst gezegd vreemd. Iets lijkt er heel erg mis te zijn in de waardering van de onderneming.

Sinds de oprichting in 2005 had heeft Arena één jaar winst gemaakt. Dat was over 2019. De overname van Pfizer zorgde er eind vorig jaar voor dat de aandelenkoers van Arena op één dag, 9 december, met 92% steeg. Maar de aankondiging van de overname werd op 13 december gedaan. Dus wie waren de (niet)-insiders die nooit zouden zweren dat ze illegaal op voorkennis zouden kopen? De grootste aandeelhouders zijn: Wellington Management Group, BlackRock, Goldman Sachs, Janus en Geode Capital.

En dan is er nog deze interessante anomalie: FORA Capital heeft rond die periode een investering gedaan in Arena. FORA is een tweemansbedrijf met twee klanten – zijzelf: Stanislav Shalunov en losif Petviaschvili uit Rusland, met een Amerikaans adres op 1221 Brickell Ave., Miami FL. Shalunov is ook de CEO van Clostra, hetzelfde adres. Clostra is een privébedrijf dat wordt gefinancierd door het ministerie van Defensie, op hun website staat: “Clostra gebruikt ultramoderne machine learning om innovatieve oplossingen te creëren voor defensie, medicijnen en het bedrijfsleven.” Alle personen binnen het bedrijf werken op afstand. Het kantooradres is waarschijnlijk voor de ministeriële goedkeuring. Maar de koppeling is duidelijk – geschonden.

Wat het onthult, is het feit dat zelfs Pfizer erkent dat de CoVid-hysterie een chaotische dood zal sterven, samen met gerelateerde winsten. Als zodanig richt de dierenarts-CEO zich op kanker en hartziekten als de volgende niet-genezende therapieën voor 2022 – 2030, waarbij ze algoritmisch een markt van 22+ miljoen personen in de VS hebben berekend. Ondanks miljarden die gericht zijn op wetenschappelijk onderzoek naar kanker en hartaandoeningen gedurende 60-70 jaar, zullen beide ziekten het komende decennium blijkbaar aanzienlijk toe te nemen.

Hoe kan dat nou? En waarom heeft het Amerikaanse ministerie van Defensie Russen gefinancierd terwijl Rusland de gesanctioneerde vijand is?

In november kocht Pfizer Trillium Therapeutics voor 2,2 miljard dollar, ondanks het feit dat het bedrijf verwikkeld was in een rechtszaak die beweerde dat het bestuur de fiduciaire plicht had geschonden. Trillium is gericht op oncologie. Kanker. En vooral gerichte gentherapie in tegenstelling tot chemo en bestraling. Belangrijk in dit verband is te weten dat Catherine (Kitty) Mackey in 2021 werd benoemd tot lid van de raad van bestuur van Trillium – zij is voormalig sr. vice-president van Pfizer. Als het een beetje gekunsteld klinkt, is de kans groot dat het opzettelijk gekunsteld is.

Wat de acquisities van Pfizer onthullen, is de grote finale die we al geruime tijd geleden hebben aangedkondigd met betrekking tot CoVid. Duw de winstmarge tot het uiterste, wetende dat in 2022 de inkomstenstroom gewoon zal opdrogen. En de hype van vaccins en boosters zal voor altijd uitgedragen worden voor mensen die lichtgelovig zijn. Dat gezegd hebbende, positioneren genoemde farmaceuten zichzelf al om de voorhoede te vormen van de nieuwe “koninklijke” pandemie – hartaandoeningen en kanker. En niemand zal deze ziekten ontkennen – maar de oorzaken zullen betwist worden.

Bijvoorbeeld: twee interessante en omstreden bijwerkingen van het CoVid-vaccin zijn hart- en vaatziekte en kanker. In welk geval heeft Big Pharma daadwerkelijk een bijwerking gecreëerd om de bijwerkingen te bespoedigen met verdere farmacologische interactie en medicijnen? Toen aan de lopende behandelingen niet meer voldoende werd verdiend?

Laten we eens kijken naar de inkomstengeschiedenis van Pfizer:

De omzet van Pfizer voor het kwartaal eindigend op 30 september 2021 bedroeg $ 24,094 miljard, een stijging van 134,45% op jaarbasis.
De omzet van Pfizer voor de twaalf maanden eindigend op 30 september 2021 bedroeg $ 69,337 miljard, een stijging van 114,44% op jaarbasis.
De jaaromzet van Pfizer voor 2020 was $ 41,908 miljard, een stijging van 1,79% ten opzichte van 2019.
De jaaromzet van Pfizer voor 2019 was $ 41,172 miljard, een stijging van 0,85% ten opzichte van 2018.
De jaaromzet van Pfizer voor 2018 bedroeg $ 40,825 miljard, een daling van 22,31% ten opzichte van 2017.
Met andere woorden, Pfizer vertoonde vóór CoVid een winstmarge tussen -22% en 1,8%. Plots stijgt hun winst met 135%. Maar wat hebben ze eigenlijk gedaan om de ziekte te voorkómen? Niks. Het enige wat ze deden was een BillGates-vaccin maken, waardoor dan ook nog bevolkingsgroepen een te vroege dood stierven, veel mensen ziek werden en onrecht werd aangedaan. Dat alles zonder enige aansprakelijkheid – waarvoor hen vrijstelling was gegeven door politici (o.a. Ursula von der Leyen).

De komende acht jaar zullen naar verwachting hart- en vaatziekten en kanker aanzienlijk toenemen, waarvoor massale farmaceutische medicatie nodig is om deze effectieve nevenaandoeningen te bestrijden, als een schaduwresultaat van de CoVid-vaccins.

Kanker is een melkkoe van 200 miljard dollar voor zowel de medische maffia als de corrupte big pharma. Er zal nooit een remedie zijn voor kanker die in het reguliere gebruik zal komen, omdat dat de winststroom voor deze boeven zou vernietigen. Hoewel we denken dat kanker wel degelijk een remedie heeft, zal het nooit het daglicht zien. De moderne geneeskunde kan het zich niet veroorloven om kanker te genezen, zegt een opvallend rapport getiteld The Cancer Industry: Hype vs. Reality (link Scientific American hier).

Het bestrijden van kanker heeft een verschrikkelijk trackrecord:
– het levenslange risico op kanker is ~40% bij mensen, maar slechts 4% bij de meeste andere grote diersoorten.
– de 2-jaarsoverleving van nieuw gediagnosticeerde kankerpatiënten is slechts 7% in de afgelopen 27 jaar van de oorlog tegen kanker.
– chemotherapie doodt meestal kankerpatiënten voordat hun ziekte dat doet.
– 70% van de tumoren zijn vaste massa’s waarin chemo en bestraling niet kunnen doordringen. Het percentage therapiefalen voor solide tumoren is ~90%.
– resistentie tegen tumoren begint in 100% van de tijd.
– chemotherapie bereikt slechts in 2% van de tijd een 5-jaarsoverleving.
– het sterftecijfer voor alle vormen van kanker in de VS, ~152,4 sterfgevallen per 100.000 mensen, is sinds 1930 niet meer gestegen, maar in de afgelopen decennia is het sterftecijfer door kanker blijven stijgen.
– de oorzaak van kanker blijft een verwarring, maar roken blijft als een grote boosdoener aangemerkt.

Tussen 1975 en 2011 verdrievoudigde in de VS het aantal gevallen van borstkanker terwijl het sterftecijfer constant bleef. Tussen 1999 en 2017 steeg het aantal gevallen van longkanker in de VS met 15%. China vertegenwoordigt de meest significante verdubbeling sinds 2010: 50% van de mannen in China rookt. Vergeleken hiermee valt het in de VS nog mee: 12,5% van de Amerikaanse volwassenen rookt sigaretten.

De chemicaliën in sigaretten worden als mogelijke oorzaak genoemd en omvatten: benzeen, vinylchloride, cyanide, ammoniak, lood en koolmonoxide:
– benzeen: aangetroffen in tapijten, wasmiddelen, meubelwas, nylon en farmaceutica.
– vinylchloride: plastic containers en voedselverpakkingen.
– cyanide: brandende kunststoffen, textiel, papier en fotografie.
– ammoniak: reinigingsmiddelen zoals tegelvloer, tapijt, vlekkenmiddelen, glas en hout.
– lood: tuinslangen, sieraden, plastic speelgoed, batterijen, isolatie en lippenstift.
– koolmonoxide: gebruikt bij de vervaardiging van luiers, waterbehandeling, grasmaaiers, ovens en fornuizen.
Als we moeten geloven dat het aantal rokers in de VS dramatisch is gedaald, waarom zijn dan de gevallen van longkanker gestegen? Misschien omdat dezelfde chemicaliën overal in ons dagelijks leven worden aangetroffen?

Terwijl het farmaceutische productieniveau van chemicaliën exponentieel is gestegen, is (o.a. in de VS) het roken van sigaretten afgenomen en is longkanker toegenomen! Het verbieden van sigaretten zou – uit oogpunt van volksgezondheid – ook een verbod moeten inhouden op elk ander artikel dat dezelfde chemicaliën gebruikt – inclusief de meeste farmaceutische voorschriften! Die worden zelfs ingenomen, en worden gebruikt door 66% van alle volwassenen in de VS.

Kanker wordt vooral veroorzaakt door de westerse levensstandaard. Niet door één product, of twee. En kankermedicijnen? Bezaaid met bovengenoemde chemicaliën, waardoor de kans groot is dat de ziekte daadwerkelijk wordt versterkt!

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Steun ons werk

Recente reacties

Nieuws bij de buren

Drietal verdacht van poging tot doodslag bij trekkerprotest A32 Heerenveen

Twee mannen en een jongen zijn gisteravond bij een trekkerprotest op de A32 bij Heerenveen opgepakt op verdenking van poging tot doodslag. Het gaat om mannen van 46 en 34… [...]

Krystian M., de man die de moordenaars van Peter R. de Vries aanstuurde?

Op maandagochtend is de 26-jarige Krystian M. uit het Gelderse Ochten aangehouden voor het aansturen van de moord op Peter R. de Vries. Wie is de man die in het… [...]

Peter R. de Vries Een onvergetelijke en onvervangbare man

Het is vandaag precies een jaar geleden dat Peter R. de Vries in het centrum van Amsterdam werd neergeschoten. De shock is nog altijd groot. De misdaadverslaggever Peter R. de… [...]

Kabinet Rutte onbekwaamheid is teken aan de wand

“Naast de commissaris, de coördinator en de gespreksleider, detacheert het kabinet haar werk dus ook bij een stutter…een toevoeging aan de Haagse trukendoos om problemen op afstand te zetten in… [...]

FVD eist transparantie Bilderberg-conferentie: CIA-plot? Nieuwe wereldorde? Schaduwregering? (Video)

Een van de medeoprichters van de Bilderberg-conferentie is de aan de nazi’s verbonden prins Bernhard, een lid van Hitlers ‘Reiter-SS’, een bereden eenheid van de SS. De uiterst geheimzinnige Bilderberg… [...]

Indignatie is 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk, daarom is het tijd voor onze actie. Geen miljardair bezit ons, geen MSM controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

steun wij zullen zeer dankbaar zijn.

KLIK HIER OM TE DONEREN