Connect with us

EU

Stop de EU – nu!

Published

on

eu

Achter de ruggen van de mensen in Europa dringt de EU aan op een mondiale wereldorde die in samenwerking met de VS moet worden gecontroleerd en gehandhaafd.

Vanwege de explosiviteit van deze machinaties, die de mensen volledig voorbijgaan, zou de EU, zoals die nu is opgezet, onmiddellijk moeten worden ontbonden en vervangen door een instelling die zich daadwerkelijk inzet voor de mensen in Europa. Alle EU-technocraten die deze agenda hebben onderschreven, moeten voor een eerlijk proces worden gebracht en mogen nooit meer een openbaar ambt bekleden.

De tekst van deze ondemocratische verhandeling, waarvan de auteur onbekend is, is gericht aan het Europees Parlement, de Europese Raad en de Raad.

Neem de tijd om deze tekst aandachtig te lezen, want alleen zo herken je de ware bedoelingen achter de boosaardigheden, die vaak verpakt zijn in onopvallende woorden.

Onthoud bij het lezen van de tekst dat deze doorspekt is met de eufemismen die in de politiek worden gebruikt om de ware bedoelingen van het pamflet te verdoezelen en zo de lezer onbewust te verleiden om ermee in te stemmen.

Eufemismen zijn idiomen die woorden of zinsdelen vervangen die negatieve emoties bij de luisteraar of lezer kunnen opwekken. Daarom zijn eufemismen een onmisbaar onderdeel geworden van politieke debatten, omdat ze het mogelijk maken om dingen indirect te communiceren en op deze manier het effect van wat er wordt gezegd te verhullen of te verzachten.

Blader niet zomaar door de volgende tekst, anders zie je de problematische stellingen niet, en dat zijn er nogal wat. Bevraag elke zin en breng alle uitspraken in verband met de dingen die de wereld momenteel verontrusten. Ik heb vetgedrukt geschreven wat je misschien van naderbij wilt bekijken.

Maar eigenlijk gebruikt de hele tekst een retoriek die dient om te verdoezelen en te verdoezelen en die ons laat zien dat het doel is om een ​​democratische en rechtvaardige wereld voor iedereen te creëren!

Het originele document in het Engels vindt u hier .

Brussel, 02/02/2020 JOIN (2020) 22 final
GEZAMENLIJKE MEDEDELING AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE EUROPESE RAAD EN DE RAAD
Een nieuwe EU-VS-agenda voor mondiale verandering

eu

Screenshot van het EU-document “A new EU-US agenda for global change”. Bron: EU-Commissie

Een nieuwe EU-VS-agenda voor mondiale verandering

1. Inleiding

De betrekkingen tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten zijn uniek en gebaseerd op een gemeenschappelijke geschiedenis, waarden en belangen.

Het trans-Atlantische partnerschap is ontstaan ​​uit de belofte van wederzijdse vrede, vooruitgang en welvaart. Na de Tweede Wereldoorlog hielp het Marshallplan de Europese gemeenschappen en economieën weer op te bouwen. De Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) zorgde voor onze collectieve veiligheid.

Samen hebben Europa en de VS geholpen bij het ontwerpen en bouwen van het multilaterale, op regels gebaseerde systeem om mondiale uitdagingen aan te pakken.

Voor mensen aan beide kanten van de Atlantische Oceaan zijn trans-Atlantische relaties een essentieel onderdeel van onze samenlevingen, identiteiten, economieën en ons persoonlijke leven.

Vandaag de dag zijn onze gedeelde mondiale macht en invloed ongeëvenaard. De thuisbasis van bijna een miljard mensen, we zijn de twee grootste blokken van geavanceerde democratieën. We zijn goed voor ongeveer een derde van het wereldwijde BBP en de handel en 60% van de directe buitenlandse investeringen.

De dichtheid en openheid van trans-Atlantische handel en investeringen creëert miljoenen banen en vormt grote delen van de wereldeconomie. We hebben het bereik om regels en normen vast te stellen die over de hele wereld worden gekopieerd.

Wij zijn de belangrijkste aanjagers van innovatie en hebben de beste onderzoekscentra ter wereld om technologieën van 5G tot vaccins te ontwikkelen.

Deze gebundelde macht en invloed zijn essentieel om mondiale samenwerking in de 21e eeuw te verankeren – of dat nu op het gebied van gezondheid, veiligheid, klimaat, handel en technologie is of in de multilaterale, op regels gebaseerde orde.

Onze gezamenlijke inzet is essentieel in een wereld waar autoritaire machten democratieën proberen te ondermijnen, agressieve actoren regio’s en instellingen proberen te destabiliseren en gesloten economieën profiteren van de openheid waarop onze eigen samenlevingen vertrouwen.

Net zoals deze behoefte aan samenwerking des te belangrijker is geworden, is ook het transatlantische partnerschap aan onderhoud en vernieuwing toe. De afgelopen jaren is onze relatie op de proef gesteld door geopolitieke machtsverschuivingen, bilaterale spanningen en de terugtrekking in de unilaterale politiek.

Met een regeringswisseling in de VS, een zelfverzekerder Europa en de noodzaak om een ​​post-Corona-wereld vorm te geven, hebben we de unieke kans om een ​​nieuwe trans-Atlantische agenda voor wereldwijde samenwerking te ontwerpen – gebaseerd op onze gedeelde waarden, belangen en wereldwijde invloed.

Dit zou de spil moeten zijn van een nieuwe wereldwijde alliantie van gelijkgestemde partners. Dit komt op een moment dat de nieuwe Amerikaanse regering en de Europese Unie gemeenschappelijke standpunten en prioriteiten op de binnenlandse en internationale agenda delen. Bij het bepalen van deze nieuwe agenda mogen we niet beginnen aan een nostalgische zoektocht naar de wereldorde van de afgelopen decennia of het trans-Atlantische partnerschap van vorige generaties.

De VS en de EU zijn veranderd, evenals de machtsdynamiek en de geopolitieke en technologische realiteit. We mogen ook niet in de val trappen van valse debatten die proberen een sterker Europa en een sterker trans-Atlantisch partnerschap te bestrijden.

Een verenigde, capabele en onafhankelijke EU is goed voor Europa, goed voor het trans-Atlantische partnerschap en goed voor het multilaterale systeem – ze versterken elkaar en sluiten elkaar niet uit.

Met dit in gedachten komt de EU met een voorstel voor een nieuwe, toekomstgerichte trans-Atlantische agenda voor mondiale samenwerking, waarbij de nadruk ligt op gebieden waar onze belangen samenkomen, waar onze collectieve invloed het beste kan worden benut en waar mondiaal leiderschap nodig is.

De leidende beginselen van een nieuwe trans-Atlantische agenda

 • Het trans-Atlantisch partnerschap moet werken aan de bevordering van mondiale gemeenschappelijke goederen en een solide basis leggen voor sterker multilateraal beleid en sterkere instellingen. Ze zal alle gelijkgestemde partners aanmoedigen om zich bij haar aan te sluiten.
 • De EU en de VS moeten gemeenschappelijke belangen delen en hun collectieve sterke punten gebruiken om resultaten te boeken met betrekking tot hun strategische prioriteiten.
 • We moeten altijd zoeken naar oplossingen die onze gedeelde waarden van eerlijkheid, openheid en concurrentie respecteren – zelfs als er bilaterale verschillen zijn.

2. Samenwerken aan een gezondere wereld – COVID-19 en verder

Op korte termijn is er geen grotere behoefte aan wereldwijde samenwerking dan bij het bestrijden van een virus dat aan beide zijden van de Atlantische Oceaan en over de hele wereld enorme persoonlijke, sociale en economische tol blijft eisen. Het is het gemeenschappelijke doel van de mensheid om het leven en de middelen van bestaan ​​te beschermen en onze economieën en samenlevingen zo snel mogelijk te heropenen.

Het overwinnen van deze pandemie vereist leiderschap en de EU heeft vanaf het begin de wereldwijde respons aangestuurd. In samenwerking met de Wereldgezondheidsorganisatie en het maatschappelijk middenveld heeft de Europese Unie 40 landen bijeengebracht om via de Access to COVID-19 Tools Accelerator (ACT-A) meer dan 16 miljard euro op te halen voor de ontwikkeling en eerlijke distributie van tests, behandelingen en vaccins.

De EU nodigt de VS uit om zich aan te sluiten bij de wereldwijde respons en zijn vaccinpijler, de COVAX-faciliteit. Het doel is ervoor te zorgen dat veilige vaccins eerlijk worden verdeeld onder de meer dan 180 deelnemende landen – waar ze ook zijn en of ze de financiële middelen hebben.

Het doel is om eind volgend jaar 2 miljard blikjes beschikbaar te hebben, waarbij ook lage- en middeninkomenslanden gelijke toegang krijgen. De deelname van de VS en een financiële bijdrage aan COVAX zou een sterk signaal afgeven, het financieringstekort helpen dichten en onze wederzijdse kansen op succes vergroten .

De EU en de VS erkennen dat vaccinaties levens redden en moeten ook samenwerken om veerkrachtige, eerlijke en uitgebreide logistieke netwerken op te bouwen voor de distributie van vaccins en medische benodigdheden over de hele wereld.

De EU roept de VS ook op zich aan te sluiten bij het handels- en gezondheidsinitiatief van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) om de onmiddellijke handel in essentiële medische en gezondheidsproducten te vergemakkelijken.

Op de langere termijn moeten de EU en de VS gezamenlijk lessen trekken uit deze pandemie en nauwer samenwerken op het gebied van preventie, paraatheid en respons. Denk aan een verbetering van de uitwisseling van gegevens en kennis, de systemen voor vroegtijdige waarschuwing en het aanleggen van voorraden van belangrijke medische hulpmiddelen.

Onze respectieve agentschappen voor geneesmiddelen, ziektepreventie en -bestrijding en voor biomedisch onderzoek moeten samenwerken om een ​​coherente trans-Atlantische positie en informatiestroom te verzekeren.

Met dit in gedachten stelt de EU voor om gezamenlijk een pandemisch draaiboek te ontwikkelen over paraatheid en reactie. Dit kan een nauwe coördinatie van paraatheidsplannen, crisisprotocollen en speciale middelen voor het omgaan met toekomstige noodsituaties omvatten. De EU is ook bereid om met de VS samen te werken om de Wereldgezondheidsorganisatie te versterken en om een ​​gezamenlijk hervormingsvoorstel op te stellen en uit te voeren om haar onafhankelijkheid, transparantie, verantwoordingsplicht en doeltreffendheid te versterken.

Het verbeteren van de paraatheid en reactie op een wereldwijde pandemie zal een van de prioriteiten zijn van de G20 Global Health Summit volgend jaar , die mede wordt georganiseerd door premier Conte en president von der Leyen als onderdeel van het Italiaanse G20-voorzitterschap. De EU is ingenomen met de bijdrage van de VS aan de voorbereiding van de top.

Eerste stappen

 • De EU en de VS moeten zorgen voor financiering voor de ontwikkeling en rechtvaardige wereldwijde distributie van vaccins, tests en behandelingen, te beginnen met deelname aan en deelname aan de ACT-A- en COVAX-initiatieven.
 • Ontwikkeling van een pandemisch draaiboek voor paraatheid en reactie en intensivering van de samenwerking en gegevensuitwisseling tussen onze respectieve autoriteiten.
 • Samenwerken om de handel in essentiële medische goederen te vergemakkelijken, te beginnen met deelname aan het Trade and Health Initiative onder de WTO.
 • Samenwerken om de Wereldgezondheidsorganisatie te versterken en een gezamenlijk hervormingsvoorstel op te stellen en te presenteren.

3. Samen werken aan de bescherming van onze planeet en onze welvaart

Klimaatverandering en het verlies van biologische diversiteit zijn de beslissende uitdagingen van onze tijd. Ze vereisen systemische verandering in onze economieën en wereldwijde samenwerking over de Atlantische Oceaan en over de hele wereld.

De EU geeft het goede voorbeeld met de Europese Green Deal. Het is onze nieuwe groeistrategie die gericht is op het verminderen van emissies en het creëren van banen.

De Green Deal gaat over alles: hoe we produceren en consumeren, eten en verwarmen, werken en reizen.

Ons belangrijkste doel is om in 2050 het eerste klimaatneutrale continent ter wereld te zijn. Van Zuid-Korea tot Zuid-Afrika, van China tot Japan, landen over de hele wereld staan ​​in de rij om zich in te zetten voor een klimaatneutrale toekomst. Een soortgelijke toezegging van de VS zou betekenen dat ongeveer twee derde van de wereldeconomie en meer dan de helft van de wereldwijde uitstoot voor hun rekening worden genomen.

Met dit in gedachten is de EU verheugd over de toezegging van verkozen voorzitter Biden om opnieuw toe te treden tot de Overeenkomst van Parijs en een ambitieuze geactualiseerde bijdrage te leveren in het kader van de Overeenkomst van Parijs. Een gezamenlijke trans-Atlantische verbintenis tot een netto nulemissie- pad tegen 2050 zou klimaatneutraliteit tot een nieuwe wereldwijde maatstaf maken in de aanloop naar COP26, de volgende VN-klimaatconferentie die volgend jaar in Glasgow wordt gehouden.

Samen met onze partners kunnen de EU en de VS de wereld leiden op weg naar een groene, circulaire, concurrerende en inclusieve economie. Dit vraagt ​​om investeringen, innovatie en de juiste prijssignalen.

Daarom moeten we nauw samenwerken op het gebied van emissiehandel, koolstofbeprijzing en belastingheffing. Met name het aanstaande WTO-conforme EU-mechanisme ter voorkoming van koolstoflekkage kan een gelegenheid zijn om samen te werken om een ​​wereldwijd model voor dergelijke maatregelen te creëren.

Dit zou onderdeel kunnen zijn van een bredere transatlantische groene handelsagenda die de Commissie voorstelt voor medio 2021, die ook de gezamenlijke ontwikkeling van een handels- en klimaatinitiatief binnen de WTO mogelijk zou kunnen maken.
Europa loopt ook voorop op het gebied van duurzame financiering van de groene transitie en streeft ernaar dat 30% van ons stimuleringspakket, NextGenerationEU, wordt gefinancierd via groene obligaties.

We zullen echter allemaal meer moeten doen om aan de investeringsbehoeften te voldoen. Als belangrijke financiële centra en regelgevers zijn de EU en de VS het best geplaatst om dit werk te leiden. Trans-Atlantische samenwerking bij het vormgeven van een regelgevend kader voor duurzame financiering zou de particuliere sector veel helpen om te weten wat als een groene investering telt – in overeenstemming met de EU-taxonomie.

Deze particuliere financiering is essentieel om te investeren in de juiste technologieën en om onze innovators en bedrijven een first mover-voordeel te geven.

De EU en de VS moeten hun ervaring en expertise gebruiken via een nieuwe groene technologiealliantie om leidende markten te creëren en samen te werken aan schone en circulaire technologieën zoals: B. in hernieuwbare energie, netgekoppelde energieopslag, batterijen, schone waterstof en de scheiding, opslag en gebruik van koolstof.

Dit zou het werk van de EU-VS Energieraad aanvullen, een vruchtbare bodem scheppen voor trans-Atlantische investeringen en partnerlanden helpen om hun eigen klimaatverplichtingen na te komen.

We moeten ons werk ook richten op de bescherming van natuur en milieu in bredere zin. De druk op natuur en wildlife bedreigt de economische ontwikkeling van de wereld en brengt de voedselzekerheid in gevaar. Bovendien maken ze toekomstige infectieziekten en pandemieën alleen maar waarschijnlijker en gevaarlijker.

De volgende VN-biodiversiteitsconferentie – COP15 – die wordt gehouden in Kunming, China, zal net zo belangrijk zijn voor de natuur als COP21 voor het klimaat. De EU moedigt de VS aan om toe te treden tot het Verdrag inzake biologische diversiteit, en de EU en de VS moeten samenwerken om ervoor te zorgen dat er wordt onderhandeld over een ambitieuze deal die tot doel heeft 30% van het landoppervlak van de wereld en 30% van de oceanen in de wereld te beschermen . Een duidelijke convergentie van de toezeggingen van de EU en de VS zou van cruciaal belang zijn om een ​​wereldwijde consensus over dit doel te bereiken.

De EU en de VS moeten ook de krachten bundelen om de strijd tegen de wereldwijde ontbossing aan te gaan en de productie en consumptie van producten die ontbossing stimuleren, te beperken.

Dit zou onderdeel kunnen zijn van de nieuwe groene handelsagenda en ook nadenken over hoe we samen kunnen werken aan natuurherstel en herbebossing in binnen- en buitenland.

In dezelfde geest moeten we meer doen om onze oceanen te beschermen als natuurlijke zuurstofleveranciers en klimaatregulatoren. De EU loopt voorop bij het ontwikkelen van een sterker mondiaal kader om zwerfvuil op zee en plasticvervuiling aan te pakken. Nu er tegen 2050 meer plastic dan vis in gevaar is in onze oceanen, is een wereldwijde plastic deal dringend nodig, en de EU zal de VS uitnodigen om mee te doen aan hun inspanningen in de aanloop naar de volgende Milieuvergadering van de Verenigde Naties.

De EU zal ook voorstellen om met de VS samen te werken om tot een overeenkomst te komen over de aanwijzing van mariene reservaten in de Zuidelijke Oceaan, wat een van de grootste natuurbeschermingsacties in de geschiedenis zou zijn. De groene revolutie moet de drijvende kracht zijn achter sociale, economische en technologische vooruitgang over de hele wereld.

In dit verband zijn belangrijke bijdragen van de EU en de VS aan de toezegging van de ontwikkelde landen om tegen 2020 gezamenlijk 100 miljard dollar per jaar te mobiliseren voor klimaatactie in ontwikkelingslanden, essentieel.

Door onze gezamenlijke steun moeten we ontwikkelingslanden vooruit helpen op basis van de nieuwste wetenschappelijke ontdekkingen en de best beschikbare technologieën.

Eerste stappen

 • Coördineer standpunten en leid inspanningen die zullen leiden tot een ambitieuze wereldwijde overeenkomst op de baanbrekende VN-topconferenties over klimaat en biodiversiteit volgend jaar – te beginnen met een gedeelde verbintenis om tegen 2050 netto nulverbruik te hebben.
 • Voorstellen van een nieuwe trans-Atlantische groene handelsagenda met een handels- en klimaatinitiatief binnen de WTO en maatregelen om koolstoflekkage te voorkomen.
 • Vorm een ​​trans-Atlantische groene tech-alliantie om te zorgen voor meer samenwerking bij het ontwikkelen van schone en circulaire technologieën en het creëren van leidende markten.
 • Ontwikkel samen een wereldwijde set regels voor duurzame financiering en leer van de ervaring van de EU-taxonomie.
 • Gezamenlijke inspanningen om het voortouw te nemen in de strijd tegen ontbossing en de bescherming van de oceanen op te voeren – te beginnen met gezamenlijke inspanningen om een ​​wereldwijde plastic deal te sluiten en mariene beschermde gebieden in de Zuidelijke Oceaan aan te wijzen.

4. Samenwerking op het gebied van technologie, handel en normen

Europa en de Verenigde Staten zijn goed voor ongeveer een derde van de wereldhandel en de normen die we stellen, bereiken alle uithoeken van de wereld. Onze gedeelde waarden van menselijke waardigheid, individuele rechten en democratische principes maken ons natuurlijke partners als het gaat om het benutten van snelle technologische veranderingen en het aangaan van de uitdagingen van concurrerende digitale systemen. Dit geeft ons een ongekende kans om een ​​gemeenschappelijke EU-VS-technologieagenda vast te stellen.

Dit weerspiegelt de groeiende convergentie van opvattingen over tech governance tussen Europa en de VS, evenals het feit dat we voor gemeenschappelijke uitdagingen staan ​​om de digitale transformatie van onze economie en samenleving het hoofd te bieden. Dit omvat kritieke infrastructuren zoals 5G, 6G of cyberbeveiligingssystemen, die essentieel zijn voor onze veiligheid, soevereiniteit en welvaart, maar ook data, technologieën en de rol van online platforms.

Met dit in gedachten moeten de EU en de VS hun krachten bundelen als technische bondgenoten om technologieën, hun gebruik en hun regelgevende omgeving vorm te geven. Met onze gezamenlijke invloed zou een trans-Atlantische technologieruimte de ruggengraat moeten vormen van een grotere coalitie van gelijkgestemde democratieën met een gedeelde visie op techgovernance en een gedeelde toewijding om deze te verdedigen.

Om dit te doen, moet de EU op koers blijven met haar eigen technologische doelen en ambities als onderdeel van Europa’s digitale decennium. De EU zal de VS ook voorstellen om voort te bouwen op Europa’s technologische leiderschap om te streven naar veilige 5G-infrastructuur over de hele wereld en een dialoog over 6G te openen. Dit moet deel uitmaken van een bredere samenwerking op het gebied van beveiliging van de digitale toeleveringsketen die wordt gedaan door middel van objectieve, op risico’s gebaseerde beoordelingen.

De EU en de VS hebben ook een gemeenschappelijk belang bij samenwerking op het gebied van capaciteitsopbouw op het gebied van cyberbeveiliging, situationeel bewustzijn en het delen van informatie. Deze coördinatie kan ook eventuele beperkende maatregelen omvatten tegen toegeschreven aanvallers uit derde landen.

Tegelijkertijd moeten we samen gaan optreden op het gebied van AI – vanuit ons gedeelde geloof in een mensgerichte benadering en in het omgaan met zaken als gezichtsherkenning.

Met dit in gedachten zal de EU voorstellen om te gaan werken aan een trans-Atlantische AI-overeenkomst om een ​​blauwdruk te creëren voor regionale en mondiale normen die aansluiten bij onze waarden. We moeten ook openlijk discussiëren over verschillende opvattingen over databeheer en kijken hoe deze constructief kunnen worden overwonnen.

De EU en de VS moeten hun bilaterale en multilaterale samenwerking intensiveren om convergentie van de regelgeving te bevorderen en het vrije verkeer van gegevens met vertrouwen mogelijk te maken op basis van hoge normen en waarborgen.

De behoefte aan wereldwijde technologische samenwerking gaat verder dan hardware of software. Het gaat ook over onze waarden, onze samenlevingen en onze democratieën. Er is een groeiende consensus aan beide kanten van de Atlantische Oceaan dat online platforms en big tech problemen vormen die een bedreiging vormen voor onze samenlevingen en democratieën, met name door schadelijk marktgedrag, illegale inhoud of de op algoritmen gebaseerde verspreiding van haatzaaiende uitlatingen en desinformatie.

Met dit in gedachten zal de EU een nieuwe trans-Atlantische dialoog voorstellen over de verantwoordelijkheid van onlineplatforms die als blauwdruk kan dienen voor andere democratieën die met dezelfde uitdagingen worden geconfronteerd. We moeten ook nauwer samenwerken om de samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten voor de handhaving van de antitrustwetgeving op digitale markten verder te versterken.

Evenzo vereist een eerlijke belastingheffing in de digitale economie innovatieve oplossingen aan beide zijden van de Atlantische Oceaan. Om een ​​eerlijke en moderne economie te creëren die de beste innovatieve ideeën op een marktgebaseerde manier beloont, moeten de EU en de VS krachtig pleiten voor een tijdige afronding van de besprekingen over een mondiale oplossing in het kader van de OESO en de G20.

Naast technologie moeten de EU en de VS hun inzet voor het versterken van open en eerlijke handel hernieuwen om het speelveld gelijk te maken door hoge normen vast te stellen, kritieke toeleveringsketens veerkrachtiger te maken en de uitdagingen van protectionisme en unilateralisme aan te pakken .

Dit begint met gedeeld leiderschap bij de hervorming van de WTO, zodat deze geschikt is voor de economie van de 21e eeuw en kan inspelen op de huidige realiteit en duurzaamheid en een gelijk speelveld kan bevorderen . Als eerste stap moeten we de benoeming van een nieuwe directeur-generaal afronden en onderzoeken hoe de essentiële functie voor geschillenbeslechting kan worden hersteld door middel van een hervorming van de beroepsinstantie. Het trilaterale werk tussen de EU, de VS en Japan moet worden geïntensiveerd om voorstellen te ontwikkelen over kwesties van gelijk speelveld.

We moeten ook samenwerken om vooruitgang te boeken in de WTO-onderhandelingen over e-commerce. Tegelijkertijd moeten we onze bilaterale handel vergemakkelijken en onze samenwerking op het gebied van regelgeving en normen verdiepen. Met tarieven die over de hele wereld dalen, is het de vaststelling en naleving van normen en voorschriften die de toegang tot markten bepalen.

Hoewel we nog steeds de meest invloedrijke regelgevers zijn, hebben zowel de EU als de VS te maken met toenemende concurrentie om normen van actoren uit derde landen. Waar beide partijen het eens zijn, volgt meestal de wereld. Daarom moeten we voorstellen voor samenwerking tussen de EU en de VS op het gebied van normen nieuw leven inblazen en de onderhandelingen over conformiteitsbeoordeling hervatten. Waar mogelijk dienen de EU en de VS hun standpunten in internationale normalisatie-instellingen systematisch op elkaar af te stemmen.

De EU stelt voor om een ​​nieuwe EU-VS Handels- en Technologieraad (TTC) op te richten. Het doel is om samen te werken om de kansen voor marktgerichte trans-Atlantische samenwerking te maximaliseren, onze technologische en industriële leiderspositie te versterken en de bilaterale handel en investeringen uit te breiden.

De focus ligt op het wegnemen van handelsbelemmeringen, de ontwikkeling van compatibele normen en regelgevingsbenaderingen voor nieuwe technologieën, het garanderen van de veiligheid van kritieke toeleveringsketens, het verdiepen van onderzoekssamenwerking en het bevorderen van innovatie en eerlijke concurrentie.

Als onderdeel hiervan moet er een nieuwe gemeenschappelijke focus komen op de bescherming van kritieke technologieën. We hebben behoefte aan nauwere samenwerking op het gebied van investeringsbescherming , intellectuele eigendomsrechten, gedwongen technologieoverdracht en exportcontroles.

Tegelijkertijd moeten we ook nauw samenwerken om bilaterale handelsverstoringen op te lossen die ons strategisch partnerschap verzwakken. We moeten werken aan het vinden van snelle oplossingen door ons te concentreren op onderhandelingsresultaten en tegelijkertijd verschillende benaderingen te erkennen. Dit omvat voortdurende inspanningen om het Boeing/Airbus-geschil te beslechten en het opheffen van ongerechtvaardigde Sectie 232-beperkingen of andere unilaterale beslissingen.

Eerste stappen

 • De EU en de VS moeten nauw samenwerken om bilaterale handelsgeschillen op te lossen door middel van onderhandelde oplossingen en om leiding te geven aan de hervormingsinspanningen van de WTO.
 • Er moet een nieuwe handels- en technologieraad tussen de EU en de VS worden opgericht om de handel te vergemakkelijken, compatibele normen te ontwikkelen en innovatie te bevorderen.
 • De EU en de VS moeten een trans-Atlantische dialoog aangaan over de verantwoordelijkheid van onlineplatforms en big tech – te beginnen met de gezamenlijke zoektocht naar mondiale oplossingen voor eerlijke belastingheffing en marktverstoringen in de digitale economie.
 • Ontwikkel een gemeenschappelijke trans-Atlantische benadering voor de bescherming van kritieke technologieën in het licht van de wereldwijde economische en veiligheidsproblemen – te beginnen met discussies over 5G.
 • Werk aan een AI-overeenkomst en intensiveer de samenwerking om een ​​vrije en vertrouwde gegevensstroom mogelijk te maken.
 • Hernieuwing van de samenwerking op het gebied van regelgeving en normen, te beginnen met de hervatting van de onderhandelingen over onderhandelingen over conformiteitsbeoordeling en afstemming van standpunten in internationale organen.

5. Samen werken aan een veiligere, meer welvarende en meer democratische wereld

De EU en de VS delen een fundamenteel belang bij het versterken van de democratie in de wereld . We verwelkomen het voorstel van verkozen president Biden voor een top voor democratie in een tijd waarin de pandemie heeft bijgedragen tot meer druk op de democratie, vrijheden en waarden.

De EU staat klaar om haar rol te spelen in de Top voor democratie, zowel door haar meest recente actieplan voor democratie en mensenrechten in de EU uit te voeren als door samen te werken met de VS en internationale partners om verdere toezeggingen te doen om corruptie, autoritarisme en mensenrechtenschendingen te bestrijden de wereld in te gaan .

Dit zou op zijn beurt moeten bijdragen aan de versterking van het multilaterale systeem, een echte ruggengraat van de internationale gemeenschap. De EU en de VS zijn al begonnen samen te werken aan wereldwijd herstel, in de Verenigde Naties, de G7 en de G20. We moeten gedeeld leiderschap tonen om anderen te helpen op hun reis naar duurzaam herstel, onder meer door middel van schuldsanering, en voortbouwen op onze sterke staat van dienst op het gebied van samenwerking op het gebied van humanitaire hulp.

De EU en de VS moeten de uitvoering van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties als een gedeelde prioriteit blijven steunen en versnellen.

Als onderdeel van de wereldwijde wederopbouwinspanning moeten de EU en de VS samenwerken om gezamenlijk de rechten van werknemers te bevorderen en te beschermen. De EU zal voorstellen de trans-Atlantische samenwerking te intensiveren om de mondiale naleving van de desbetreffende verdragen in het kader van de Internationale Arbeidsorganisatie te bevorderen.

Nauwere samenwerking in verschillende geopolitieke arena’s zal ook cruciaal zijn om democratische waarden over de hele wereld te ondersteunen, evenals wereldwijde en regionale stabiliteit, welvaart en conflictoplossing.

Voor de EU is China een onderhandelingspartner voor samenwerking, een economische concurrent en een systemische rivaal. De aanpak die wordt beschreven in de Strategische Vooruitzichten EU-China biedt een solide routekaart om onze gemeenschappelijke belangen en waarden te verdedigen. Als open democratische samenlevingen en markteconomieën zijn de EU en de VS het eens over de strategische uitdaging die China’s groeiende internationale zelfbewustzijn met zich meebrengt, ook al zijn we het niet altijd eens over de beste manier om daarmee om te gaan.

De nieuwe dialoog tussen de EU en de VS over China zal een belangrijk mechanisme zijn om onze belangen te behartigen en onze meningsverschillen op te lossen. De grotere nadruk van de EU op de uitdagingen en kansen in de Indo-Pacifische regio zal helpen om de samenwerking met gelijkgestemde partners in de regio te verdiepen. Nauw samenwerken met de VS om onze strategische doelen op één lijn te brengen en democratische vooruitgang in Azië te ondersteunen, zal van essentieel belang zijn.

De EU richt zich op het verdiepen van haar alliantie met Afrika als gelijkwaardige partner. De EU blijft de belangrijkste buitenlandse investeerder, handels-, ontwikkelings-, humanitaire en veiligheidspartner.

Er is veel te winnen bij nauwere trans-Atlantische samenwerking bij het bevorderen van democratie en mensenrechten, regionale integratie en veiligheid, en duurzame ontwikkeling op het hele continent.

De EU en de VS delen ook een gemeenschappelijk strategisch belang bij een stabiel en veilig Midden-Oosten, Noord-Afrika en de Sahel. Dat betekent dat we onze krachten moeten bundelen om regionale conflicten, machtsconcurrentie en het verstorende gedrag van externe actoren in deze regio’s aan te pakken.

We moeten nauw samenwerken om de weg vrij te maken voor betekenisvolle politieke vooruitgang in het vredesproces in het Midden-Oosten, met name door samen te werken in een herrijzend Midden-Oostenkwartet.

De EU zal blijven zorgen voor de veiligheid in de Golfregio, de-escalatie ondersteunen, de voorwaarden scheppen voor het opbouwen van vertrouwen en een inclusieve veiligheidsarchitectuur. Het bereiken van stabiliteit in Irak en het beëindigen van de conflicten in Syrië en Jemen moeten een prioriteit blijven van de trans-Atlantische samenwerking.

In Libië werkt de EU aan het intensiveren van onze gezamenlijke inspanningen ter ondersteuning van een door Libië geleide oplossing met de hulp van een sterk VN-leiderschap. Verdere samenwerking tussen de EU en de VS om stabiliteit en ontwikkeling in de Sahel te bevorderen, zal bijdragen tot de algemene veiligheid in Afrika en Europa.

De EU en de VS moeten opnieuw de krachten bundelen om het gezamenlijke alomvattende actieplan of de nucleaire deal met Iran te verkrijgen, zoals goedgekeurd door de VN-Veiligheidsraad in 2015. Het is een belangrijke pijler van de wereldwijde non-proliferatie-architectuur en we moeten samenwerken om de verwezenlijkingen ervan te bevorderen.

De EU en de VS hebben allebei fors geïnvesteerd in een stabiel en vreedzaam Afghanistan en moeten ervoor zorgen dat de resultaten die de Afghanen de afgelopen jaren hebben bereikt, behouden blijven om de uitvoering en het resultaat van het intra-Afghaanse vredesproces te ondersteunen.

Trans-Atlantische samenwerking met betrekking tot Rusland zal van cruciaal belang blijven, met name wat betreft de eerbiediging van het internationaal recht. Dit omvat de bescherming van de territoriale integriteit en energiezekerheid van onze oostelijke partners.

Oekraïne is een prioritaire partner waar steun van de VS essentieel is om gezamenlijk vooruitgang te boeken op het gebied van veiligheid en een ambitieus hervormingsprogramma. In Wit-Rusland zijn we klaar om onze steun voor een vreedzame democratische overgang op te voeren.

Europa heeft de landen van de Westelijke Balkan het vooruitzicht gegeven op toetreding tot de EU. Voortzetting van het partnerschap tussen de EU en de VS en nauwe coördinatie in de Westelijke Balkan zijn van essentieel belang, met name met betrekking tot de door de EU gesteunde dialoog tussen Belgrado en Pristina.

We moeten samenwerken om verzoening te ondersteunen, het bestuur te verbeteren en belangrijke hervormingen door te voeren. De EU en de VS delen een gemeenschappelijk strategisch belang bij een stabiel en veilig oostelijk Middellandse Zeegebied. We moeten streven naar een gecoördineerde aanpak in onze betrekkingen met Turkije, onder meer door de huidige uitdagingen aan te pakken.

Het is belangrijk om samen te werken met Latijns-Amerika en het Caribisch gebied als belangrijke bondgenoten in internationale fora. In deze context moeten we onze standpunten en standpunten over Venezuela blijven coördineren.

Samen moeten we verstandig gebruik maken van alle beschikbare instrumenten. Daartoe zullen we trachten de coördinatie bij de toepassing van sancties te verbeteren, ook bij het nastreven van gemeenschappelijke doelen, terwijl we onbedoelde gevolgen voor de economische belangen van Europa en de VS en de eenzijdige toepassing van extraterritoriale sancties vermijden.
***

Europa en de VS worden geconfronteerd met een groeiend aantal ernstige grensoverschrijdende dreigingen, variërend van hybride en militaire dreigingen, gewelddadig extremisme en wereldwijd terrorisme tot de verspreiding van massavernietigingswapens.

De afgelopen jaren heeft de EU ongekende vooruitgang geboekt op het gebied van samenwerking op het gebied van veiligheid en defensie, met baanbrekende initiatieven die de capaciteitslacunes aanpakken en tegelijkertijd de defensie-uitgaven en lastenverdeling stimuleren. De EU en de VS moeten hun gezamenlijke inzet voor trans-Atlantische en internationale veiligheid opnieuw bevestigen.

Een sterkere rol van de EU op het gebied van defensie, onder meer door investeringen in vermogensontwikkeling te ondersteunen , zal de NAVO en de trans-Atlantische samenwerking ten goede komen. De EU staat klaar om haar verantwoordelijkheden te nemen, haar strategische autonomie te versterken en te zorgen voor een betere lastenverdeling. De vermogensprioriteiten van de EU en de NAVO moeten in grote lijnen op elkaar worden afgestemd.

Om een ​​kader voor onze samenwerking te bieden, moet een gestructureerde veiligheids- en defensiedialoog tussen de EU en de VS worden opgezet, die een alomvattende benadering van veiligheid hanteert en gebaseerd is op een gemeenschappelijke strategische visie. Dit moet een gedachtewisseling omvatten over mogelijkheden voor trans-Atlantische samenwerking in het kader van de respectieve veiligheids- en defensie-initiatieven, crisisbeheersing, militaire operaties en bilaterale veiligheidskwesties.

In dit verband moeten de EU en de VS werken aan een aanzienlijke verbetering en uitbreiding van de informatie-uitwisseling. Tegelijkertijd moeten de EU en de VS samenwerken om een ​​ambitieuze internationale wapenbeheersings- en ontwapeningsagenda te bevorderen.

Eerste stappen

 • De EU staat klaar om volledig deel te nemen aan de top van de verkozen voorzitter van Biden over democratie en om gezamenlijke toezeggingen te doen om het toenemende autoritarisme, mensenrechtenschendingen en corruptie te bestrijden.
 • Coördinatie van reacties op gemeenschappelijke uitdagingen om regionale en mondiale stabiliteit te bevorderen – te beginnen met beleidsversterking in de landen van het Oostelijk Partnerschap en in het Middellandse Zeegebied.
 • Onze gezamenlijke inzet voor trans-Atlantische en internationale veiligheid versterken, te beginnen met de instelling van een nieuwe veiligheids- en defensiedialoog tussen de EU en de VS.
 • De EU en de VS moeten de handen ineen slaan om het multilaterale systeem op basis van onze gemeenschappelijke waarden te versterken.

7. Conclusie

De Commissie en de hoge vertegenwoordiger vragen de Europese Raad om zijn goedkeuring te hechten aan deze schets en de voorgestelde eerste stappen als routekaart voor een nieuwe trans-Atlantische agenda voor mondiale samenwerking. De Commissie en de hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter zullen bij de uitvoering nauw samenwerken met het Europees Parlement en de Raad.

Een EU-VS-top in de eerste helft van 2021 zou het begin moeten zijn van deze ambitieuze en concrete agenda. Het zou een duidelijk signaal zijn voor hernieuwd mondiaal leiderschap en de inzet van twee onafhankelijke, onmisbare partners en bondgenoten.

Als het trans-Atlantische partnerschap sterk is, zijn zowel de EU als de VS sterker. Het is tijd om ons te herenigen met een nieuwe agenda voor trans-Atlantische en mondiale samenwerking voor de wereld van vandaag.

Interessante bronnen
https://news.trust.org/item/20210218101203-4wbrh/
https://www.cbd.int/article/whole-society-approach-2021
https://www.cbd.int
https: // www.unep.org/gan/events/conference/convention-biological-diversity-cop15
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/93292/Joint%20Communication%20to%20the%20European%20Parliament%20and % 20the% 20Council% 20on% 20the% 20strengthening% 20Eu’s 20contribution%% 20to% 20rules-based% 20multilateralism
https://eeas.europa.eu/sites/default/files/en_strategy_on_strengthening_the_eus_contribution_to_rules-based_multilateralism.pdf
https: / .int / initiatieven / act-accelerator / covax
https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/category/climate-change/cop21/

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

EU

EU vernieuwt digitale Covid-certificaat ondanks 99% negatieve publieke feedback

Published

on

Covid-certificaat

Op voorstel van de Europese Commissie heeft het Europees Parlement, zoals verwacht, gestemd om het EU Digital Covid-certificaat met nog een jaar te verlengen. De stemming was 453 voor, 119 tegen en 19 onthoudingen.

De Covid-certificaat regeling zou op 30 juni aflopen. Eerder deze maand had een delegatie van het parlement al een “politiek akkoord” bereikt met de Commissie over de verlenging van het certificaat, waardoor de stemming van gisteren vrijwel een uitgemaakte zaak was.

De certificaatverordening werd oorspronkelijk in juni vorig jaar aangenomen, zogenaamd om “veilig reizen” tussen EU-lidstaten te vergemakkelijken. Maar het digitale EU-certificaat evolueerde snel tot het model en soms de infrastructuur voor de binnenlandse “gezondheids”- of Covid-passen die het volgende jaar de toegang tot vele andere gebieden van het sociale leven zouden beperken.

De EU heeft ervoor gekozen om het covid-certificaat te verlengen ondanks de overweldigend negatieve resultaten van een openbare raadpleging over het onderwerp die door de Europese Commissie is gelanceerd onder de noemer “Geef uw mening” en die van 3 februari tot 8 april voor het publiek toegankelijk was De raadpleging lokte meer dan 385.000 reacties uit – die bijna allemaal tegen vernieuwing lijken te zijn!

In een brief aan de Europese Ombudsman die het Franse parlementslid Virginie Joron op haar Twitter-feed plaatste, schrijft Joron:

Ik lees willekeurig honderden reacties met mijn team. Ik vond geen voorstander van verlenging van de QR-code [dus het digitale certificaat]. Op basis van dit grote onderzoek lijkt het duidelijk dat vrijwel alle reacties negatief waren.

De overwegend negatieve tendens van de reacties was inderdaad vanaf het begin duidelijk. De eerste volledige pagina met reacties, allemaal van 4 februari, is hier beschikbaar . Ze zijn natuurlijk in verschillende talen van de Europese Unie: Frans, Duits, Italiaans en ook één in het Engels.

Om de lezers een idee te geven van de teneur, hier is een vertaling van alleen de eerste regel of twee van de eerste paar reacties (beginnend vanaf de onderkant van de pagina):

Ik ben volledig tegen de vaststelling van dit certificaat, gezien wat er momenteel gebeurt met de rampzalige behandeling van Covid door de EU …

Ik wil dat deze cst [waarschijnlijk een verwijzing naar het Belgische “Covid Safe Ticket”] of vaccinpaspoort eenvoudigweg wordt geëlimineerd …

In het conceptdocument worden beweringen gedaan die niet wetenschappelijk onderbouwd zijn. Er wordt bijvoorbeeld beweerd dat het Covid-certificaat een effectieve bescherming biedt tegen de verspreiding van het virus – welke gegevens kunnen deze bewering ondersteunen?…

Hallo, ik ben geschokt en walg van de vrijheidsdodende beslissingen die in de EU zijn genomen … met betrekking tot dit “Europese certificaat” …

Het covid-certificaat of de groene pas MOET onmiddellijk worden afgeschaft als discriminerend en ongrondwettelijk en mag niet worden ondersteund door wetenschappelijke gegevens, omdat het uitsluitend is gebaseerd op BEPAALDE maatregelen voor burgers…

Ik ben tegen de verlenging van de groene pas, die geen ander doel dient dan het creëren van discriminatie…

Ik wil nooit meer onderworpen worden aan een discriminerend certificaat…

En tot slot de Engelstalige vermelding:

Het digitale Covid-certificaat zou per direct moeten eindigen. Er zijn zoveel gegevens die het feit ondersteunen dat digitale paspoorten nul positieve invloed hebben op transmissiesnelheden en in feite zijn er in de meest gevaccineerde en sterk gereguleerde landen [sic.] covid-percentages krankzinnig …

En zo verder, enzovoort, tot 385.191 reacties.

De vernieuwing van het Digitaal Covid Certificaat betekent niet dat het direct wordt toegepast, maar dat de infrastructuur op zijn plaats blijft en dat het kan worden toegepast als en wanneer lidstaten dat nodig achten.

De huidige regels voor het bezit van een geldig digitaal EU-Covid-certificaat discrimineren niet alleen, onnodig te zeggen, tegen niet-gevaccineerde, maar ook tegen natuurlijke immuniteit, die als vluchtiger wordt behandeld dan door vaccins veroorzaakte immuniteit.

Bewijs van voltooide basisvaccinatie maakt een certificaat 270 dagen geldig; het bewijs van het ontvangen van een boosterdosis geeft voorlopig onbeperkte geldigheid. Aan de andere kant geeft een bewijs van “herstel” – waarbij een positieve PCR-test het enige geaccepteerde bewijs is – slechts 180 dagen geldigheid.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

EU

EU Een nieuwe westerse religie krijgt vorm

Published

on

eu

EU Leiders in het Westen zijn de afgelopen 12 maanden erg druk geweest met het opzetten van internationale instellingen, regelgeving en technologieën die de bevoegdheden die ze tijdens de lockdown hebben gekregen legitimeren, formaliseren en verankeren. 

EU Ze hebben hun centrale banken die protocollen ontwikkelen voor het implementeren van nieuwe digitale valuta die het toezicht op de financiële transacties van hun bevolking vereenvoudigen; op vaccins gebaseerde identificatiesystemen (zoals het digitale Covid-certificaat van de EU , de gezondheidscode van Hong Kong en de digitale passagiersverklaring van Australië ) die het volgen van personen binnen en tussen landen gemakkelijker maken; en CO2-budgetten en sociale kredietsystemen die kunnen worden gebruikt om te beoordelen wie het waard is om te reizen en een redelijke levensstandaard, en wie niet.

Westerse politici gingen tijdens de covid-periode op de vuist met het opschorten van normale vrijheden en het beheersen van het dagelijkse leven van mensen. Hun autoritarisme was zo extreem dat, achteraf bezien, de legitimiteit ervan in westerse ogen moest worden gecementeerd via een permanente reeks internationaal gecoördineerde command-and-control-structuren.

 Deze zouden een bolwerk vormen tegen uitdagingen in en buiten de rechtbank, de achterkant van politici uit het covid-tijdperk beschermen en ook hun carrière bevorderen: hun herverkiezingsvooruitzichten zullen verbeteren omdat kiezers eerder geneigd zijn het ideologische verkooppraatje te blijven slikken als het wordt gezien als ondersteund door een wereldwijde consensus.

De nieuwe mondiale instellingen, hopen politici, zullen ervoor zorgen dat de kudde diep gehoorzaam blijft aan hun leiders, in beslag wordt genomen door zelfhaat en op hun hoede blijft voor elke medemens met wie ze verzet zouden hebben georganiseerd.

Deze nieuwe westerse orde die door onze leiders wordt opgericht, is verwant aan een religieuze orde die de neo-feodale ideologie behoudt die tijdens covid tot stand kwam, terwijl de massa’s verdeeld en in een staat van zelfhaat worden gehouden. 

De drie-eenheid van inputs

Om een ​​nieuwe religie op te richten, heb je eerst een aansprekend ideologisch verhaal nodig. Dan heb je een priesterschap nodig. Ten derde heb je een geschikt hoofdkwartier nodig voor het pausdom. De eerste twee waren gemakkelijk, maar de derde blijkt een knelpunt te zijn.

Laten we eens kijken waar we staan ​​met elk van deze drie.

In de middeleeuwen was de heersende ideologie dat iedereen zondig was en dat de duivel in ons allemaal op de loer lag, een verhaal dat leidde tot constante zelfhaat en een verdeelde boerenstand. Verenigd hadden ze stand kunnen houden, maar verdeeld waren ze een gemakkelijke prooi voor de rijken. De elites van de 21e eeuw zijn op zoek naar een modern equivalent van de zondeverhalen uit de Middeleeuwen.

Het blijkt dat ze een bijna beschamend groot aantal zondeverhalen hebben om uit te kiezen, aangezien legioenen fanatici geschikte oorzaken aandragen. Mogelijke op zonde gebaseerde ideologieën omvatten wakkerheid, waarin iedereen het gevaar loopt door iedereen te worden getriggerd; eeuwige noodsituaties in het klimaat, waarin ieders activiteiten een gevaar vormen voor iedereen; en eeuwige gezondheidscrises, waarin iedereen een potentiële microbiële verspreider is voor iedereen.

De elites kunnen hun favoriete nieuwe ideologie kiezen, hoewel ze er wel een moeten kiezen. Menigten zijn gemakkelijk te leiden, maar ze zijn ook wispelturig en kunnen gemakkelijk hun lijnen vergeten. De religie die de elites kiezen om hun bevolking mee te binden, moet goed ingebed zijn om nuttig te zijn. 

Op het gebied van het priesterschap is er geen gebrek aan groepen om tot priester te reconstrueren. De beste kandidaten om de vacatures in het priesterschap in te vullen, zijn de bullshitters die al in de meeste moderne organisaties zijn ingebed: degenen die worden geassocieerd met woorden als ‘duurzaam’, ‘ethisch’, ‘veilige ruimte’, ‘diversiteit’, ‘gezondheidsbewust’, ‘inclusief’, en andere anodyne, deugd-signalerende gemeenplaatsen die een marketeer identificeren die een pestkop is geworden. 

Ze verkopen al het idee dat huidige werknemers een bedreiging voor anderen zijn en regelmatige interventies nodig hebben, zoals onbewuste vooringenomenheidstraining en andere vormen van zelfkastijding. De laag bullshitters die in bijna elke grote westerse organisatie wordt aangetroffen, staat te trappelen om de handhavers te worden van welke ideologie dan ook die hun banen zal versterken.

Dus de ideologie en het priesterschap zijn in principe op elkaar afgestemd. De bottleneck in de opbouw van een nieuwe westerse religieuze orde is het pausdom. Wat nodig is, is niet een kopie van het moderne pausdom in Rome dat relatief weinig echte macht heeft over de vele rooms-katholieken in de wereld van vandaag, maar een kopie van het pausdom dat een echte macht was om rekening mee te houden in de Middeleeuwen in Europa: een ideologische krachtpatser met enorme belastinginkomsten die de markten voor onderwijs, gezondheidszorg en spirituele diensten domineerden. 

Het leidde en stuurde priesters, hield toezicht op de leercentra, organiseerde lezen en schrijven, hield een groot systeem van hospices in stand, organiseerde verschillende oorlogen (inclusief de kruistochten), enzovoort. Het deed veel dingen die we nu als slecht zouden beschouwen, maar ook dingen die de meesten als goed zouden beschouwen, zoals het verzorgen van zieken en het levend houden van de kennis van eerdere beschavingen in kloosters en bibliotheken. Dat is het soort machtig pausdom dat nodig is om een ​​nieuwe westerse religie te verstevigen.

Waar de Heilige Stoel?

Lokale priesters hebben een pausdom nodig om redenen van coördinatie en cohesie, om te voorkomen dat ze van het ideologische voorbehoud aflopen. Stel je voor dat een plaatselijke priester zijn plaats vergeet en serieus begint te worden over ethiek of duurzaamheid (of de echte betekenis van een ander recent gekaapt en ontdaan woord) en begint te twijfelen aan bijvoorbeeld de belastingontduiking en het frequente reizen van degenen aan de top. Dat kan een mens niet hebben!

En aangezien er van tijd tot tijd nieuwe informatie opduikt, kan men er niet van uitgaan dat deze automatisch gunstig in de ideologie zal worden verwerkt, tenzij er een pausdom is om deze te interpreteren en richtlijnen te geven. Waar dergelijke begeleiding niet beschikbaar of voldoende duidelijk is, zouden mensen naar een gebied van ‘gemakkelijke priesters’ kunnen trekken, wat de hele religie zou ondermijnen. Dat kan men ook niet hebben!

Waar kunnen de elites dan een religieus hoofdkwartier vestigen van waaruit ze echt gezag kunnen uitoefenen als middel om de plaatselijke priesters in het gareel te houden? 

Hun gedachten gingen tot dusver uit naar de Wereldgezondheidsorganisatie , in de hoop dat deze keuze drie vliegen in één klap zou slaan. Het zou het misbruik van noodgezondheidsbevoegdheden tijdens lockdowns normaliseren en afkeuren; het zou automatisch een bepaald verhaal kiezen als de nieuwe ideologie; en het zou een nieuwe, op gezondheid gebaseerde internationale bureaucratie versterken die macht zou kunnen krijgen over lokale gezondheidsbureaucraten en over iedereen die onder de vlag van ‘gezondheid’ reist. 

Alles wat ‘duurzaam’, ‘ethisch’ of ‘veilig’ is, zou onder de algemene noemer ‘gezondheid’ kunnen worden geplaatst. Het pausdom zou kunnen worden gestapeld met een paar vertrouwde handen (Anthony Fauci en dergelijke) die toezicht zouden houden op de benoeming van ideologische details die door de politieke elites worden vereist, zoals passende vrijstellingen voor zichzelf en hun vrienden. 

Ze zouden ook de verantwoordelijkheid nemen voor het organiseren van inquisities om ideologische tegenstanders te neutraliseren en te elimineren. Het script voor hoe de WHO een nieuw soort middeleeuwse rooms-katholieke kerk zou worden, schrijft zichzelf bijna.

De recente poging om de nationale soevereiniteit via de WHO te ondermijnen, is het belangrijkste bewijs van coördinatie langs deze lijnen tussen de elites. Deze poging kan en moet uit elkaar worden gehaald om erachter te komen wie de poging financierde, wie de voorgestelde wetgeving schreef, welke nationale regeringen het steunden, wie binnen die regeringen het steunden, enzovoort. Dit is de eerste concrete manifestatie van de opkomst van een globalistische elite, die onderzoekers een reële kans biedt om te zien wie ‘ze’ zijn en hoe ‘ze’ zich organiseren en coördineren.

Onze Verlossers

Toch heeft de WHO een fatale fout als het gaat om het hoofdkwartier van een nieuw westers pausdom: het bestrijkt de hele wereld en wordt dus medegefinancierd door veel regeringen, waarvan sommige geen interesse hebben in wakkerheid en andere westerse ideologieën die verdeeldheid zaaien. Westerse bevolkingsgroepen. Deze regeringen vertegenwoordigen bevolkingsgroepen die genoeg ervaring hebben met kolonialisme om de ‘vernieuwing’ waar het Westen naar toe gaat, te erkennen en af ​​te wijzen. 

Dit is de belangrijkste reden waarom het voorstel aan de WHO om zich de ideologische leiding en controle over het gezondheidsbeleid over de hele wereld toe te eigenen, op zijn kop werd gezet: het werd door Afrikaanse landen in de maling genomen. Hoewel het Westen het later opnieuw kan proberen, betekent de structuur van de WHO dat elke succesvolle beslissing ook later kan worden teruggedraaid, wat geen recept is voor een goed functionerend pausdom.

De westerse elites hebben dus alternatieve kandidaten voor de Stoel nodig, voor het geval de WHO niet tot actie kan worden gedwongen. Ze hoeven de priesterschappen in Afrika of in een groot deel van Azië niet te controleren: het is hun eigen bevolking die in het gareel moet worden gehouden, in plaats van de hele wereld. In die zin was het WHO-gambiet een beetje overdreven, waarbij de behoefte aan controle over het hele Westen werd gecombineerd met een terugkeer naar het kolonialisme. 

Wat beter zou passen als een nieuw ideologisch hoofdkwartier, althans in eerste instantie, is een organisatie die voornamelijk de westerse kernbevolking bereikt en al een commando- en controlestructuur heeft. Bij voorkeur zou het iets zijn dat al verplicht is voor westerse politici die, net als kardinalen, de toekomstige pausen zouden kunnen kiezen.

De komende opstanding?

Iets als de NAVO zou heel mooi passen. 

De NAVO heeft de afgelopen 30 jaar grotendeels met haar duimen gedraaid en was wanhopig op zoek naar een nieuwe missie. De crisis in Oekraïne heeft het een tijdelijk nieuw leven ingeblazen en heeft ertoe geleid dat voorheen onafhankelijke Europese landen (zoals die vervelende eerdere uitschieters in Scandinavië, Zweden en Finland) als aspirant nieuwe leden binnenkwamen. De geografische dekking is nu bijna perfect afgestemd op die van het gewenste nieuwe pausdom. 

Het enige dat nodig is, is om te gaan van een organisatie die erop uit is ‘ons te beschermen tegen oorlog’ naar een organisatie die erop is gericht ‘ons overal voor te beschermen’. 

Een kleine stap voor de NAVO, een grote sprong voor de westerse politieke elites.

De NAVO, of een organisatie die qua reikwijdte en leiderschap erg op de NAVO lijkt, zou spoedig de mantel van een nieuw ideologisch pausdom kunnen dragen en enige directe controle kunnen krijgen over de vele kleine priesterschappen in westerse landen, waaronder op zijn minst de bullshit-industrieën en de kleinere gezondheidsbureaucratieën. 

Dit nieuwe internationale ideologische systeem zou een ongemakkelijke alliantie vormen met de toppolitici in westerse landen, die aanvankelijk door hen werd opgericht, maar in de loop van de tijd onvermijdelijk meer rivaliserend met hen zou worden. Net als in de Middeleeuwen zouden kerk en heersers ideologisch bondgenoten zijn met een gemeenschappelijke reeks slachtoffers (de overgrote meerderheid van de mensen), maar rivalen als het ging om middelen en de ultieme loyaliteit van die slachtoffers.

Wat mogen we van zo’n systeem verwachten? Een overkoepelende gezondheidsstructuur die een stroom van verdeeldheid zaaiend en ontwrichtend bijgeloof zou afkondigen, zou in de eerste plaats de productiviteit van lokale zorgverleners aanzienlijk verminderen. We hebben al een vermindering van de levensverwachting gezien in landen die lockdowns oplegden, en een vergelijkbare verslechtering van de volksgezondheid mag worden verwacht in het kielzog van toekomstig bijgeloof dat wordt aangewend voor de gezondheid. 

Op dezelfde manier zou achteruitgang worden verwacht op het gebied van de geestelijke gezondheid en de economische productiviteit van particuliere bedrijven, aangezien het toezicht op en het gekleineerd worden door een nieuw priesterschap een grote belemmering is voor de productiviteit en het concurrentievermogen. 

Achteruitgang in de gezondheid en efficiëntie van de bevolking zal niet veel uitmaken voor de politici die de ideologische invloed van een nieuw pausdom nodig hebben om hun posities te verstevigen, maar op de langere termijn zal het er toe doen voor de kracht van hun landen. Terwijl de elites profiteren van zo’n nieuw pausdom, is de prijs een verzwakking van zowel de bevolking als het land.

genaden redden

Welke krachten zijn in staat deze destructieve nieuwe ideologie te doorbreken? De twee belangrijkste kandidaten zijn concurrentie en nationalisme.

De wereld evolueert langzaam naar militaire en economische machtsblokken, met een blok bestaande uit China en Rusland en een ander blok uit het Westen. Zelfs binnen het Westblok zullen die landen en regio’s die erin slagen het nieuwe pausdom te weigeren, gedijen in vergelijking met de anderen, en de dynamische, energieke, vrijheidzoekende elementen van de bevolking aantrekken. De jaloezie die hierdoor ontstaat, zal een echte uitdaging zijn voor de nieuwe ideologieën.

Wat kan de nieuwe verlichtingsbeweging aan dit scenario doen? In veel westerse landen, waaronder de grote EU-landen, is het antwoord “op korte termijn niet veel”. De belangen die ijveren voor de consolidering van de noodbevoegdheden zijn enorm, met inbegrip van de reguliere media en de belangrijkste politieke partijen. 

Maar in andere Europese landen, zoals Zwitserland, is het antwoord “dit scenario zal waarschijnlijk helemaal worden vermeden”. Dit komt omdat dergelijke landen de realiteit van de huidige situatie al hebben begrepen en bewust buiten de westerse superstructuren blijven, waaronder zowel de NAVO als de EU. 

Het belangrijkste slagveld op korte termijn zal waarschijnlijk de VS zijn. De federalistische structuren van de Amerikanen zullen de komst van een nieuw seculier pausdom weerstaan. Maar als de NAVO gebruikt gaat worden als zetel van nieuwe pausen, zal het Amerikaanse veiligheidsinstituut sterk in de verleiding komen om zich aan te sluiten bij de andere machtige Amerikaanse belangen – Big Tech, Big Pharma, de globalisten en de wakkere beweging – die hard aandringen op ideologische zege.

De ogen van de dapperen en de vrijen in het Westen zijn op de VS gericht.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

EU

Het Melilla-hek: zuidelijke flank en dood zonder rechten

Published

on

Melilla

Nog steeds geschokt door het bloedbad van Nador, naast de grens tussen Spanje en de Europese Unie in Melilla, is het complex om een ​​analyse te maken waarbij de pijn die door deze sterfgevallen wordt veroorzaakt, wordt genegeerd. Terwijl ik deze regels schrijf, is er nog steeds geen officieel dodental, maar ze liggen dichter bij de 50 die zijn aangekondigd door organisaties ter verdediging van de mensenrechten dan bij de 23 die door de Marokkaanse regering zijn erkend.

Wat de Spaanse regering nu het meest zorgen zou moeten baren, zou zijn te eisen dat Marokko de slachtoffers niet begraaft zonder een proces van identificatie en opheldering van de oorzaken van deze sterfgevallen. Lijken mogen niet ondergronds worden verborgen zonder te voldoen aan de minimumnormen voor legaliteit met respect voor de rechten die elk slachtoffer zou moeten hebben. In dit verband moeten we de verdragen aanhalen die zijn ondertekend ter bescherming van slachtoffers van schendingen van het internationaal strafrecht .

Het is duidelijk dat we deze strafrechtelijke kwalificatie nog steeds niet procedureel kunnen bepalen, maar de beschikbare gegevens wijzen in deze richting. En natuurlijk, als de begrafenis van de slachtoffers wordt uitgevoerd zonder de minste forensische procedure, dan moeten we concluderen dat het in strijd is met deze internationale normen.

Dit zou kunnen leiden tot de activering van de bevoegdheid van het Internationaal Strafhof om een ​​mogelijke verantwoordelijkheid voor het nalaten van Spanje dat het Verdrag van Rome heeft ondertekend, op te helderen. Marokko heeft echter alleen de status van waarnemer in genoemd verdrag , hoewel artikel 23 van de Marokkaanse grondwet van 2011 bepaalt dat genocide en andere misdaden tegen de menselijkheid en mensenrechtenschendingen strafbaar zijn.

In ieder geval moet de Spaanse regering een evenwicht vinden, en dat is de grote paradox, tussen een naadloze verdediging van de mensenrechten en de echte politiek van een zeer complexe diplomatieke relatie met het Koninkrijk Marokko, dat het met bloedige en betreurenswaardig deze nieuwe aanval op onze grenzen.

Wat er is gebeurd?

Er zijn veel onbeantwoorde vragen. De eerste vraag is om te bevestigen dat Marokko zich niet echt bewust was van deze benadering van de grens van talloze mensen die oprukten met het duidelijke doel om het hek aan te vallen. Had Marokko niet de capaciteit om ze te onderscheppen voordat het het kritieke punt van de grens bereikte? Het lijkt moeilijk te geloven.

Het is duidelijk dat als Marokko had ingegrepen voordat ze het grensgebied hadden bereikt, waarschijnlijk niemand van die interventie had gehoord en dat de gevolgen niet zo dramatisch zouden zijn geweest. Wilde Marokko dan weer meer publieke repercussies – die inmiddels uit de hand lopen – door zo’n grote groep migranten de grens te laten naderen? Wilde hij onze grenzen weer onder druk zetten met hybride destabilisatiesystemen? En de grote vraag, als het vorige antwoord bevestigend is, wat zou Marokko nu kunnen nastreven met deze nieuwe migratiedruk?

Je zou kunnen zeggen dat hun politiediensten hebben opgetreden om de aanval op het hek te voorkomen, maar ik sta erop: waarom lieten ze hen toe het kritieke punt te naderen en hen vervolgens af te slachten?

Deze bewegingen worden in de meeste gevallen georganiseerd door maffia’s die handel drijven in de wanhopige wensen van mensen in rampzalige economische, politieke en sociale omstandigheden. Deze zijn het resultaat van een kolonialisme dat in de 20e eeuw zijn hulpbronnen heeft uitgebuit en een hele reeks mislukte politieke regimes heeft opgebouwd.

Het is echter, en juist om deze reden, moeilijk te geloven dat, aangezien deze groepen zijn grondgebied binnenkwamen, Marokko zich niet bewust was van hun bewegingen in zijn eigen land totdat ze Nador bereikten, waar ze zelfs in menigten door de straten liepen. Natuurlijk was wachten tot ze het hek bereikten een riskante beslissing die leidde tot de opsluiting van deze mensen en een repressie ontketende die even gewelddadig was als de onbegrijpelijke dood van deze weerloze mensen gewelddadig was.

Gelijktijdig met de NAVO-top

Toevalligheden gebeuren, maar het is te toevallig dat dit slechts vier dagen voor de start van de NAVO-top in Madrid gebeurde. Om deze reden is het ook noodzakelijk om deze afgeleide in overweging te nemen vanwege het tijdelijke samenvallen van de feiten.

De bijeenkomst in Madrid wordt deze week gehouden met als meest urgente uitdaging de oorlog van Poetin in Oekraïne. Zonder natuurlijk de uitdaging te vergeten die de Indo-Pacific-regio en de rol van China de komende jaren zullen vormen. Het belangrijkste is bovendien dat de NAVO haar rol als organisatie voor de collectieve verdediging van haar leden in de Euro-Atlantische ruimte gaat opgeven om een ​​mondiale veiligheidsorganisatie te worden .

Hier blijkt de interesse van Spanje en andere mediterrane landen om ook een Bondgenootschappelijk veiligheidsbeleid te voeren op de zogenaamde “zuidelijke flank”, gezien het gevaar dat ontstaat door de hybride dynamiek van destabilisatie die uit de Maghreb en de Sahel komt. Het is op dit punt dat het tijdelijke samenvallen van deze buitensporige actie van de Marokkaanse veiligheidstroepen verrassend is. Vermoedelijk zijn de verklaringen van de Spaanse president, Pedro Sánchez , die de actie als effectief beschreef, gedaan zonder de omvang van de catastrofe in detail te kennen.

In ieder geval staat de agenda van de bijeenkomst in Madrid nu heel dicht bij enkele gebeurtenissen die de discussie verdienen over een veiligheidsbeleid dat de maffia demobiliseert die met mensenlevens spelen en die landen die door actie of nalatigheid gebruik hebben gemaakt van de wanhoop van migranten als instrument van zijn beleid ter verdediging van zijn eigen geostrategische belangen.

Als de actie van Marokko een andere bedoeling had, zal het in plaats daarvan een nieuw argument vormen voor het zogenaamde Strategische Concept van Madrid , dat de verdediging van “de soevereiniteit en territoriale integriteit” van alle leden van het Bondgenootschap omvat. Dit zal uiteindelijk eindigen met de uitsluiting van Melilla en Ceuta van het actieterrein van de NAVO, wat nu zal blijven binnen wat Jens Stoltenberg, secretaris-generaal van het Bondgenootschap, de verbintenis noemt om “elke centimeter” van het grondgebied van de lidstaten te verdedigen. Dit versterkt exponentieel de zuidelijke flank, waarin Spanje de eerste belanghebbende partij is, aangezien historisch gezien de grootste externe bedreigingen voor zijn veiligheid uit de Noord-Afrikaanse regio komen.

Maar we kunnen niet zomaar vergeten wat er is gebeurd. Het is onmiddellijk noodzakelijk om een ​​internationaal onderzoek te eisen naar deze aanvallen op de mensenrechten waarin, als Spanje geen directe verantwoordelijkheid heeft, het op zijn minst een verantwoordelijkheid heeft als burgerwacht door een gemeenschappelijke controle van de grens met Marokko in te stellen.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Steun ons werk

Recente reacties

Nieuws bij de buren

Fascisme: de laars van het kapitaal deel 2

Dit is deel 2 van het Fascisme: de laars van het kapitaal (deel 1 is hier) II. Liberalisme, neoliberalisme en het liberaal-fascistische koopje Bij een goede analyse zien we dat liberalisme… [...]

Fascisme: de laars van het kapitaal deel 1

De tegenstellingen worden scherper! Zoals de traditie is tijdens crisisperiodes onder het kapitalisme, heeft een golf van fascisme zich over de wereld verspreid om de belangen van de heersende klasse… [...]

Getolereerde nazi-cultus

Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne is het graf van de Oekraïense nazi-collaborateur Stepan Bandera in München een echt bedevaartsoord geworden. Het woord ‘nazi‘ is de afgelopen jaren… [...]

Boeren : Die oorlog daar, is de onze”, gaf Mark Rutte aan

Boeren “Die oorlog daar, is de onze”, gaf Mark Rutte aan. Nu maakt een oorlog niet alleen talloze menselijke slachtoffers, minstens evenveel dieren verliezen het leven tijdens een oorlog. Legers… [...]

Filmpje! Gideon van Meijeren wast nepdominee Jesse Klaver de oren

Filmpje! Gideon van Meijeren wast nepdominee Jesse Klaver de oren: ‘Vergeleken met GroenLinks-geweld is dit een opstootje!’ Tijdens het debat over de boerenprotesten was er vandaag een harde confrontatie tussen… [...]

Indignatie is 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk, daarom is het tijd voor onze actie. Geen miljardair bezit ons, geen MSM controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

steun wij zullen zeer dankbaar zijn.

KLIK HIER OM TE DONEREN