Tag: COVID-19

School in de pandemie Generatie Corona

Corona heeft niet alleen de economie, gezondheidszorg en vrijheidsrechten onder controle, maar ook het onderwijssysteem en daarmee de jonge generatie. Er is al sprake van een “generatie Corona”. Zo’n label kan weer verdampen, net als bij elk van deze labels in het verleden: zero-minded generatie, generatie golf, techno generatie, generatie X / Y / Z, etc. Eén…

Door Indignatie redactie 27 februari 2021 0

De oprukkende staat

De regering degradeert de burger tot het object van politieke actie en heeft afscheid genomen van de vereiste van menselijke waardigheid van de basiswet. Ze bepalen dat we in de zomer een uur eerder moeten opstaan ​​dan in de winter. Ze verbieden oude gloeilampen, bevelen dat we rookmelders in elke kamer installeren en betalen voor televisieprogramma’s…

Door Indignatie redactie 27 februari 2021 0

De verslechtering

Covid-19-vaccinaties zullen veel meer kwaad dan goed doen, zegt infectie-epidemioloog Sucharit Bhakdi. Als iemand ongemakkelijke dingen uitspreekt, kunt u deze neutraliseren door hem te beschuldigen geen expert te zijn. Als iemand echter een bewezen deskundige in een onderwerp is en zich daardoor hoe dan ook of juist daardoor ongemakkelijk uitdrukt, kan men alleen door onvoorwaardelijke laster…

Door Indignatie redactie 25 februari 2021 2

Open brief van een politieagent: het gaat over onze vrijheid en ons leven

Ook al leiden demonstraties tegen overheidsmaatregelen tot gewelddadige botsingen met individuele politieagenten die bereid zijn geweld te gebruiken: niet mag worden vergeten dat niet alle politieagenten zich aan het coronabeleid van de overheid houden. In werkelijkheid hebben veel ambtenaren ruzie met de maatregelen en voorschriften die ze geacht worden af ​​te dwingen onder de bevolking. Het publiekelijk…

Door Indignatie redactie 24 februari 2021 0

Agenda 2030: “Building Back Better” – Coronavirus dient als voorwendsel voor wereldwijde onrust

Building Back Better (BBB) ​​is een geweldige resetstrategie die bedoeld is om het risico voor mensen in landen en gemeenschappen na rampen te verminderen. De strategie toont maatregelen om het risico op rampen te verminderen en omvat een vermeend herstel van de infrastructuur, sociale systemen en accommodatie, evenals de revitalisering van bestaansmiddelen, de economie en het…

Door Indignatie redactie 24 februari 2021 1

De pandemie van herverdeling

De wereldwijde lockdown-maatregelen vergroten de kloof tussen arm en rijk op een historisch ongekende schaal. Constant druppelen verslijt de hersenen. Maandenlang bieden alle reguliere media permanente informatie over de detectie van viraal RNA of DNA met behulp van de PCR-test – meestal duidelijk geïllustreerd met grafische afbeeldingen. Op deze basis worden winkels gesloten, mensen opgesloten en wordt…

Door Indignatie redactie 24 februari 2021 0

Terwijl onze Europese buren rebelleren op straat, blijven de Duitsers op hun comfortabele bank.

De Duitser houdt niet bepaald van insubordinatie. Zelfs Lenin bespotte het buitengewoon slechte revolutionaire potentieel van de Duitsers toen hij zei dat ze geen treinstation zouden bezetten voordat ze een perronkaartje hadden gekocht. Deze Duitse “verzetsmoeheid” komt duidelijk weer naar voren tijdens het Corona-fascisme. Terwijl de hut al in de omringende landen brandt, maken de Duitsers het er…

Door Indignatie redactie 24 februari 2021 0

De terugkeer van ongehoorzaamheid

Effectief democratisch verzet vraagt ​​om verstandige emancipatorische doelen, zoals meer inspraak van de burger en de mogelijkheid van publiek debat. 2020 markeerde een terugkeer van de grote opstanden. Net als paddenstoelen schieten er nieuwe bewegingen op die fel campagne voeren voor een terugkeer naar democratie en de rechtsstaat. Deze bewegingen lopen echter het risico dat ze roekeloos…

Door Indignatie redactie 24 februari 2021 0