Tag: nederland

Open brief van een politieagent: het gaat over onze vrijheid en ons leven

Ook al leiden demonstraties tegen overheidsmaatregelen tot gewelddadige botsingen met individuele politieagenten die bereid zijn geweld te gebruiken: niet mag worden vergeten dat niet alle politieagenten zich aan het coronabeleid van de overheid houden. In werkelijkheid hebben veel ambtenaren ruzie met de maatregelen en voorschriften die ze geacht worden af ​​te dwingen onder de bevolking. Het publiekelijk…

Door Indignatie redactie 24 februari 2021 0

De terugkeer van ongehoorzaamheid

Effectief democratisch verzet vraagt ​​om verstandige emancipatorische doelen, zoals meer inspraak van de burger en de mogelijkheid van publiek debat. 2020 markeerde een terugkeer van de grote opstanden. Net als paddenstoelen schieten er nieuwe bewegingen op die fel campagne voeren voor een terugkeer naar democratie en de rechtsstaat. Deze bewegingen lopen echter het risico dat ze roekeloos…

Door Indignatie redactie 24 februari 2021 0

Kan er in Nederland een vaccinatieplicht komen?

Advies Gezondheidsraad over ethische en juridische afwegingen bij vaccinatieplicht stelt gedwongen vaccins als onontkoombaar Op 4 februari 2021 publiceerde de Gezondheidsraad op verzoek van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een advies over hoe om te gaan met ethische dilemma’s die zich kunnen voordoen bij de COVID-19-vaccinatie en de juridische vragen die zich kunnen voordoen.…

Door Indignatie redactie 22 februari 2021 0

Nog vier jaar Rutte, dankzij Thierry Baudet

De rechtse kiezer is de grootste verliezer van het fanatisme van Forum Een maand voor de verkiezingen is Thierry Baudet alvast begonnen met het verdacht maken van het verkiezingsverloop. En van de uitslagen. En zelfs van de peilingen. Het is als glorieuze strijdbaarheid verpakte calimeroretoriek die net zo vals galmt als de post-november nadagen van Donald Trump. Voor…

Door Indignatie redactie 22 februari 2021 1

Is Mark Rutte wel of niet links

Ik had weer eens een geval van plaatsvervangende schaamte. Na het managementpraatje maandagavond van Rutte, waren linkse politici en ander links volk er als de kippen bij om hun lof voor Rutte uit te spreken. Geen greintje kritiek was er meer te bekennen. Asscher: “het is me uit het hart gegrepen”, Klaver: “eerlijk en indringend”…

Door Indignatie redactie 21 februari 2021 0

De olifant in de kamer

Met elke nieuwe maatregel tijdens de coronacrisis en elke verandering wordt de geloofwaardigheid van de regering steeds verder afgebroken, aangezien het steeds duidelijker wordt dat wat vandaag wordt gezegd, morgen of volgende week misschien zal worden afgewezen. De regering en haar dienstbare medici noemen dat “voortschrijdend inzicht”. Wij denken eerder dat zij niet weten waar…

Door Indignatie redactie 21 februari 2021 0