Tag «onderdrukking»

We worden met de dag steeds meer onderdrukt

vs

“De ballingschap van gevangenen naar een verre plaats, waar ze ‘hun schuld aan de maatschappij kunnen betalen’, zichzelf nuttig kunnen maken en anderen niet kunnen besmetten met hun ideeën of hun criminele handelingen, is een praktijk die zo oud is als de beschaving zelf. De heersers van het oude Rome en Griekenland stuurden hun dissidenten naar …