Totalitarisme

Hier tref je de 10 leugens van Rutte aan waar het hele huidgie coronabeleid op gebaseerd is. We zullen er in de nieuwsartikelen indien nodig naar verwijzen.

Leugen 1

Groepsimmuniteit

Op 16 maart spreekt MP Rutte het Nederlandse volk toe. Vanaf 3:15 min. zegt Rutte dat we het virus indammen door het opbouwen van groepsimmuniteit. (Bron: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/toespraken/2020/03/16/tv-toespraak-van-minister-president-mark-rutte)

Nadat er een storm van kritiek losbarst vanuit de hoek van deskundigen, ontkent Rutte in het plenaire debat van 4 juni jl. dat hij gesproken heeft over groepsimmuniteit. De video start automatisch vlak voor de uitspraak van Rutte. (Bron: https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/ontwikkelingen-rondom-het-coronavirus-6)

Start de video toch aan het begin, ga dan naar tijdsindex 7:19:05 / -1:53:10

Het ‘verkeerd voorlichten van de Tweede Kamer’, ‘liegen’ in gewone taal, was altijd een ‘politieke doodzonde’, en heeft niet zelden tot het aftreden van de liegende bewindspersonen geleid.

In tijden van corona heeft de Tweede kamer er blijkbaar geen enkele moeite mee ronduit voorgelogen te worden door de Minister – President.

Wij roepen de Minister – President op onmiddelijk af te treden. Tevens roepen wij de Tweede Kamer op het aftreden van de Minister – President te eisen, bij gebreke waarvan wij Leugen 2 de volgende werkdag zullen publiceren,  en zo verder. 

Wij zijn ervan overtuigd dat de positie van Minister – President Rutte na publicatie van alle leugens die hij gedurende deze kabinetsperiode heeft geuit,  niet houdbaar meer zal zijn.

Alle op deze website getoonde leugens zullen wekelijks aangeboden worden aan de voorzitter van de Tweede Kamer.

 

Leugen 2

13 maart 2020: het open blijven van de scholen

Zoals in naast staande video is te zien, geeft Rutte aan dat het niet nodig is de scholen te sluiten, omdat kinderen het virus niet of nauwelijks over dragen. Hij beroept zich op het RIVM, dat op de website plaatst dat de scholen open blijven , omdat de gezondheidsrisico’s voor kinderen en jongeren laag zijn.

Op de website van de Rijksoverheid lezen we:

De volksgezondheid staat voorop voor kinderen, jongeren, leraren en ander onderwijspersoneel. Het RIVM toont overtuigend aan dat het sluiten van alle scholen daar niet aan bijdraagt. 

(Bron: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/13/de-coronacrisis-vraagt-om-ander-onderwijs-dan-normaal)

In Duitsland is echter op precies dat moment al bekend dat kinderen het virus wel degelijk kunnen overdragen op andere kinderen en hun ouders.

(Bron: https://www.zdf.de/nachrichten/zdf-morgenmagazin/prof-alexander-kekule-zu-corona-100.html)

Aan het woord is Prof. Kekulé.
Kekulé is een Duitse arts en biochemicus. Sinds 1999 bekleedt hij de leerstoel Medische Microbiologie en Virologie van de Martin Luther Universiteit van Halle-Wittenberg en directeur van het Instituut voor Medische Microbiologie van de Universitätsklinikum Halle.

(Bron: https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Kekul%C3%A9)

remier Rutte kondigde echter aan dat sluiting van scholen in het basis- en voortgezet onderwijs niet bijdraagt aan de inspanningen om de verspreiding van het virus te beperken. Kinderen zijn minder vatbaar voor het virus, aldus de premier, en sluiting van de scholen zou een grote maatschappelijke impact hebben. Het land heeft de ouders, die dan noodgedwongen thuis moeten blijven, juist nu ‘keihard nodig’.

(Bron: https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/waarom-gaan-de-scholen-niet-dicht-sommige-scholieren-zijn-juist-blij-dat-de-scholen-open-blijven~b92499bf/)

Rutte en het RIVM wisten dus dat kinderen het virus konden overdragen. Rutte liegt hier bewust. 

Leugen 3

Tijdens de perconferentie na de ministerraad van 26 juni 2020 zegt Rutte het volgende:

Het virus is niet weg. En daarom is het zo belangrijk dat we weliswaar meer vrijheid hebben gekregen met z’n allen weer, dankzij de gezamenlijke inspanningen, maar dat we dan ook die gezamenlijke verantwoordelijkheid wel echt moeten volgen. Die verantwoordelijkheid is belangrijk voor onze gezamenlijke veiligheid.

(Bron: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/mediateksten/2020/06/26/letterlijke-tekst-persconferentie-na-ministerraad-26-juni-2020)

Door te spreken over ‘onze gezamenlijke veiligheid’ geeft Rutte aan dat we hier met een virus te maken hebben dat onze veiligheid (gezondheid) ernstig bedreigt.

Op 25 juni geeft van Dissel, directeur RIVM echter aan, dat het virus voor 98% van de bevolking onschadelijk is. (zie video, vanaf 0:40 sec.)

Hiermee liegt Rutte niet aleen, hij jaagt de bevolking ook angst aan, en zorgt ervoor dat mensen continu in angst en onzekerheid leven voor een virus dat volgens zijn eigen directeur van het RIVM, van Dissel, voor 98% van de mensen die het virus oplopen tot weinig ziekte  of vrijwel geen klachten leidt.

Leugen 4

Op 21 juni was Viruswaanzin voornemens een demonstratie te houden op het malieveld in Den Haag. De demonstratie werd door de gemente Den haag om ‘veiligjheids- en volksgezondheidsredenen’ verboden.

De plv. voorzitter van de Veiligheidsregio Haaglanden Johan Remkes verbiedt, na afstemming in de driehoek, het houden van demonstraties op zondag 21 juni a.s. in Den Haag. De wijze waarop deze bijeenkomst wordt georganiseerd vormt een gevaar voor de volksgezondheid. De organisatie wil met een beroep op het grondwettelijk beschermde recht op demonstratie een urenlang programma met bekende dj’s organiseren. Hiermee is feitelijk sprake van een groot evenement zonder dat daarbij aan de (veiligheids)eisen wordt voldaan die daarvoor gelden. Ook gaat men hiermee voorbij aan het algemene verbod op evenementen dat geldt tot 1 september a.s. Door bovendien brede reclame voor het evenement via zowel sociale als reguliere media te maken nemen de organisatie en de dj’s bewust het risico dat het aantal bezoekers het maximum dat binnen de veiligheidsmarges van minimaal 1,5 meter onderlinge afstand aanwezig kan zijn ver overstijgt. Naast gevaren voor de gezondheid ontstaat hierdoor bovendien vrees voor wanordelijkheden.

(Bron: https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/nieuws/pers/demonstraties-zondag-in-den-haag-verboden.htm)

De demonstratie loopt uit de hand wanneer er bij het Centraal Station rellen uitbreken.

MP Rutte:

“We moeten echt onderscheid maken tussen mensen die uit bezorgdheid voor hun vrijheden protesteren. Die hebben het volste recht, net als bij de demonstraties tegen racisme en discriminatie”, zegt Rutte. “Maar als ik me baseer op de televisiebeelden dan zaten er gisteren ook halve garen tussen.”

Hij zegt dat er door “doorgesnoven hooligans” misbruik is gemaakt van de situatie die op en rond het Malieveld was ontstaan. Fans van vermoedelijk Feyenoord en ADO Den Haag kwamen op een demonstratie van de actiegroep Viruswaanzin af. Die mocht in aangepaste vorm toch doorgaan van burgemeester Remkes.

Lees ook:  De grote oorlog tussen Israël en haar vijanden kan al op 1 juli beginnen

(Bron: https://nos.nl/artikel/2338105-rutte-hooligans-misbruikten-demonstratie-1-5-meter-echt-noodzakelijk.html)

Het blijken echter geen ‘doorgenoven hooligans’ te zijn, maar agenten in burger die de demonstranten provoceren, zoals duidelijk uit bijgaande video blijkt. De eerste gewelds-actie komt van agenten in burger die een demonstrant aan armen en benen meeslepen, waarna de ME reageert.

Het is niet alleen onwaarschijnlijk, maar onmogelijk dat Rutte hier niet van op de hoogte was. Zo niet vooraf, dan zeker achteraf.

Geven we hem het voordeel van de twijfel, en wist hij het niet ten tijde van zijn uitspraak, dan wist hij het zeker na het vrijkomen van talloze beelden waarop de agenten in burger de rellen starten. We hebben Rutte echter niet horen rectificeren, waarmee zijn leugen blijft staan.

De politie Den Haag weigert tot op heden een onafhankelijk onderzoek in te stellen.

Leugen 5

Op 7 mei brieft directeur RIVM van Dissel de Tweede kamer. Hij beweert daarmee d.m.v. een grafiek die hij heeft klakkeloos heeft overgenomen van de Johns Hopkins universiteit, dat de aantallen doden in Nederland tot de laagste in Europa behoren. (zie video van Dissel v.a. 31:45)

De waarheid is echter dat Nederland tot de top behoort in Europa qua aantal doden.

Na een enorme ophef hierover corrigeert van Dissel dit haastig in zijn briefing van 20 mei.

Journalist Lars Geerts twittert hier ook over, zie zijn 1e tweet hiernaast / hieronder.

Hij lijkt echter razendsnel teruggefloten te worden door van Dissel, Rutte en RIVM, zie zijn 2e tweet hiernaast, hieronder.

Rutte wordt hier op 20 mei na afloop van de ministerraad op bevraagd door journaliste Inge Lengton van de Telegraaf. Zij vraagt of het klopt dat er een fout is gemaakt en Nederland de hoogste sterftecijfers van Europa heeft.

Klopt niet, zegt Rutte. is al gecorrigeerd op de NOS-site. Dat vond Lengton vreemd: “hij maakte dus eenvergissing dat hij (van Dissel een vergissing heeft gemaakt?”

Maar Rutte kon helemaal geen correctie op de NOS-site hebben gezien, want die heeft er NOOIT GESTAAN!

Ook loog hij dat dat het een vergissing was: Nederland had wel degelijk bijna de meeste doden (relatief) in Europa! Twee leugens dus! Kijk maar de video vanaf 27:07!

Leugen 6 (maar minstens 56!)

Eigenlijk is dit niet leugen 6. Telkens wanneer Rutte met grote stelligheid beweerde dat 1,5 meter afstand houden belangijk is, loog hij dat het gedrukt stond.

Tot op de dag van vandaag is niet terug te zoeken hoe vaak hij het gezegd heeft, maar in de ruim 4 maanden dat de ‘corona-crisis’al aan de gang is heeft hij het naar schatting tussen de 50 en 100 keer gezegd. We zitten dus minstens op leugen 56.

Het negeren van Rutte en RIVM dat aerosols de grote verspreiders zijn is op zijn minst wanprestatie, en op zijn ergst een misdaad tegen alle Nederlanders.

Talloze wetenschapplijke artikelen zijn er al verschenen die bewijzen dat de aerosols, kleine in de lucht zwevensde virusdeeltjes, corona overbrengen.

De laatste sudie kunnen we lezen in de Lancet (bron: https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2213-2600%2820%2930323-4)

Maar ook telkens wanneer Rutte en RIVM de ernst en mortaliteit van het virus zonder enige onderbouwing als gevaarlijk bestempelen, liege zij dat het gedrukt staat. Dat blijkt notabene uit hun eigen cijfers op de website van het RIVM en het zogenaamde coronadashbord van de overheid. (bron: https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/)

Leugen op leugen op leugen, door een Minister – President die liegen tot kunst verheven heeft.

Want Rutte stond ook in de media die hem sinds de corona-crisis op handen draagt, bekend als aartsleugenaar.

Kijk en luister hiernaast / hieronder eens naar Marcel van Roosmalen, journalist en schrijver bij het NRC. Het betreft een gesproken column uit 24 april 2018!

Of deze, van Parool – columnist Holman, van 14 januari 2019:

“Omdat Mark Rutte al zo lang in de politiek zit, worden zijn karakter­beschrijvingen nietszeggende clichés. Dat hij van Teflon is, of plastic, dat hij een glad­prater is, een leugenaar soms – we weten het, het klopt ook, maar het heeft zijn zeggingskracht verloren”. (https://www.parool.nl/columns-opinie/de-zinnen-van-rutte-willen-ons-verdoven~becb9a69/)

Of deze, van Sheila Sitalsing, Volkskrant – columniste:

“Volgens Mark Rutte is liegen af en toe noodzakelijk. Gewoon omdat het goed is voor de mensen”. (Bron: https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/volgens-mark-rutte-is-liegen-af-en-toe-noodzakelijk-gewoon-omdat-het-goed-is-voor-de-mensen~be1ad8ce/)

Zo kan ik nog wel even doorgaan. Google op de woordcombinatie Rutte / liegen, en de hits vliegen je om de oren!

Moeten wij ons door deze man, en het misleidende RIVM door de ‘crisis laten leiden? 

Ik zeg nee! En U?

Leugen 7

Ank Bijleveld, CDA-minister van Defensie, bood in de week van 7 november 2019 haar excuses aan voor het niet informeren van de Tweede Kamer over de 70 burgerdoden in Irak in 2015. De burgers kwamen om bij een Nederlands bombardement op een bommenfabriek van IS. 

De voorganger van Bijleveld, Jeanine Hennis-Plasschaert wist van de burgerdoden maar heeft dit nooit aan de Kamer gemeld. Bijleveld dacht dat de rust zou weerkeren na haar excuses, maar niks is minder waar. Want een heel belangrijke vraag blijft onbeantwoord: wat wist premier Mark Rutte?

Rutte zegt dat hij zich niet kan herinneren dat hij in 2015 al op de hoogte is gesteld van het feit dat er burgerslachtoffers waren gevallen bij een aanval met Nederlandse F-16’s in Irak. “Er staat mij niets van bij”, zei Rutte eerder deze week. (bron: https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2309498-burgerdoden-in-irak-wat-wist-premier-mark-rutte.html)

Dat is typisch. Want in zijn wekelijke persconferentie van 13 april 2018, antwoordt Rutte op een vraag hierover van RTL, of er in het kabinet is gesproken over burgerdoden in Irak: “daar hebben wij het over gehad”. (Zie video hiernaast / hieronder vanaf 26:15)

Dus op 6 november 2019 zegt Rutte: “daar staat mij niets van bij.” (zie Tweet hiernaast / hieronder waarin Rutte dezelfde vraag gesteld wordt door RTL – journalist Roel Schreinemacher)

En op 13 april 2018 zegt hij: “Daar hebben wij het over gehad”.

Al is de leugen nog zo snel…

Leugen 8

De leugens en misleiding door Rutte gaan onverminderd door.

Terwijl al lang is aangetoond dat de 1,5 afstand volkomen overbodig is (Bron:https://www.maurice.nl/2020/07/10/de-aanhoudende-onzin-van-de-15-meter-buiten/) , liegt Rutte rustig verder, bijvoorbeeld op zijn FB-pagina, en blijft hij ons vertellen dat afstand houden belangrijk is.

Ook in het interview bij Op1, blijft Rutte volharden in zijn leugen (zie viedeo hiernaast / hieronder).

Zelfs op School-TV wordt dit onmenselijke middel gepropageert aan kinderen van 4 jaar en ouder! (zie video hiernaast / hieronder).

Lesprogramma’s komen tot stand is samenspraak met het Ministerie van Onderwijs, en vallen daarmee onder de verantwoording van Rutte. Kindermishandeling onder toezicht van Rutte en kabinet!

De volgende leugen gaat over mondkapjes: het OMT heeft vergaderd over een mondkapjesplicht. Dat die plicht wettelijk niet te handhaven is doet er voor Rutte niet toe (Bron: https://nos.nl/artikel/2342362-deskundigen-verplicht-dragen-mondkapje-is-wettelijk-niet-mogelijk.html)

Lees ook:  Hoe Bill Gates de wereldwijde toegang tot Covid-vaccins belemmerde

Nu het OMT heeft besloten dat mondkapjes geen zin hebben, besluiten de burgemeesters van Amstersdam en Rotterdam tot hun eigen (onwettige) experimenten, getig gepubliceerd door het Algemeen Dagblad (Bron: https://www.ad.nl/binnenland/mondkapjesplicht-in-grote-steden-dit-zijn-de-consequenties-van-niet-houden-aan-regels~aeec1d7c/)

Ook wordt er gedreigd met boetes voor wie zich er niet aan houdt! Een boete voor een illegale maatregel! En Rutte zwijgt en stemt toe….


Leugen 9

Het interview met Rutte bij de staatstalkshow ‘Op1’.

Waar ik het hier over wil hebben is slechts een aantal minuten over dit zogenaamd kritische interview.

Fidan Ekiz zegt op zeker moment het volgende: “een vrij land maar wel in de wet dat je anderhalve meter afstand moet houden. Als dat in de wet kan, dan kan dit ook in de wet, vaccineren.” (Bron: https://www.npostart.nl/op1/12-07-2020/POW_04767985) Volg de link, en kijk naar de video vanaf 1:04:48

Rutte: “we hebben bij vaccineren natuurlijk allerlei dingen gedaan als het ging om kinderopvang, dus die kindervaccinatie, dat als je dat niet doet en je brengt daarmee andere kinderen in gevaar.”

Wat zegt Rutte hier? Dat je, wanneer je het vaccin weigert, de toegang ontzegt kan worden tot gebouwen? En welke gebouwen? Scholen? Ziekenhuizen? Het is duidelijk dat hij daar op doelt! Dat is een vorm van chantage waarvoor een minister – president onmiddelijk om op zou moeten stappen. Ekan zou hier op door moeten vragen, maar zwijgt in alle talen!

Ook de Tweede Kamer, die dit interview zonder enige twijfel gevolgd heeft, verbindt geen enkele consequentie aan de totalitaire opstelling van Rutte.

We zijn een vrij land volgens Rutte. Maar die vrijheid eindigt blijkbaar wanneer we niet precies doen wat Rutte zegt: Vaccineren!

Er blijft voor Rutte, kabinet, en de voltallige Tweede Kamer maar één mogelijkheid over, wanneer ze nog enig belang aan democratie en rechtsstaat hechten:

OPSTAPPEN!

rutte

Leugen 10

Gisteren, 6 augustus 2020, hebben we de ingelaste persconferentie van Rutte kunnen aanschouwen. Het was een verzameling leugens en manipulatie die we niet eerder gezien hebben.

Rutte heeft zich schuldig gemaakt aan:

  • Dood door schuld
  • Manipulatie van de bevolking, in het bijzonder jongeren
  • Machtsmisbruik
  • Bedreiging
  • Bedrog en terrorisme

1. Dood door schuld

Artikel 307 (Bron:  Wetboek van Strafrecht)

Tweede Boek. Misdrijven

Titel XXI. Veroorzaken van de dood of van lichamelijk letsel door schuld

Artikel 307

1.

Hij aan wiens schuld de dood van een ander te wijten is, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.

2.

Indien de schuld bestaat in roekeloosheid, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.

Wat is er aan de hand?

In verpleeghuis de tweemaster in Maassluis zijn vorige maand 17 bewoners positief getest op COVID-19. Zes daarvan zijn er intussen overleden (Bron: https://www.rijnmond.nl/nieuws/197088/Verpleeghuis-De-Tweemaster-maakt-balans-op-niet-twee-maar-zes-coronadoden)

Uit een vertrouwelijk en onder de pet gehouden rapport van het RIVM staat dat dit te wijten is aan verkeerde ventilatie (Bron: https://eenvandaag.avrotros.nl/item/vertrouwelijk-rivm-rapport-bevestigt-gevaar-verspreiding-coronavirus-via-ventilatie-dit-is-het-mis/)

Met andere woorden: de bewoners zijn besmet geraakt door Aerosolen, kleine virusdeeltjes die langdurig in slecht geventileerde ruimten rondzweven en langdurig door daar aanwezigen worden ingeademd.

Maurice de Hond waarschuwt al sinds maart dat aerosolen de voornaamste verspreiders zijn van het virus. Buiten is de kans op besmetting praktisch nihil, maar in afgesloten ruimtes met geen of slechte ventilatie hebben de aerosolen vrij spel. (Bron: https://www.maurice.nl/2020/06/18/game-set-het-zijn-de-aerosols/)

Hij wordt echter stelselmatig genegeerd en belachelijk gemaakt door de mainstream media.

Ook Rutte en het RIVM kiezen ervoor TE WEIGEREN om aerosolen als voornaamste verspreider aan te merken. Maurice schreef zelfs een ‘Deltaplan ventilatie’.(Bron: https://www.maurice.nl/2020/06/24/hoe-nu-verder-2-deltaplan-ventilatie/). Daarin geeft hij adviezen over de vervanging van ventilatiesystemen in openbare gebouwen en horeca. Zo’n ventilatiesysteem ververst continu de lucht, waardoor aerosolen snel uit de betreffende ruimte verwijderd worden.

Ook gisteren werd er weer met geen woord over gerept tijdens de persconferentie, zoals Maurice de Hond op zijn Facebook-post constateerde.

Met als triest resultaat 6 doden in een zorginstelling in Maassluis.

Het RIVM-rapport is bij toeval boven water gekomen. Maar ook nu spreekt Rutte met geen woord over deze zaak!

Rutte en RIVM zijn duidelijk nalatig, één van de voorwaarden die leiden tot dood door schuld.(Bron: https://thesaurus.politieacademie.nl/Thesaurus/Term/1487)

Rutte heeft zich schuldig gemaakt aan een misdrijf, dood door schuld, en dient onmiddellijk af te treden. In de week van 17 augustus zullen wij aangifte doen voor dood door schuld!

2. Manipulatie van de bevolking, in het bijzonder jongeren

Jongeren moesten het gisteren ontgelden: zij hielden zich volgens Rutte niet aan de regels, waardoor het virus zich kon verspreiden.

Letterlijk zei Rutte (video vanaf 4:58)

“We zien in de cijfers dat er meer en meer besmettingen ontstaan omdat er teveel mensen te dicht op elkaar zitten. En dat geldt vooral voor jongeren. Tegen hen wil ik vanavond zeggen: als teveel van jullie de regels aan hun laars lappen, dan zitten we binnenkort allemaal weer binnen en ben je een gevaar voor je ouders, opa’s en oma’s en iedereen om je heen met een kwetsbare gezondheid. En je kunt er ook zelf goed ziek van worden. Corona is niet voorbij, het is geen grap en het is oerstom om net te doen alsof dat wel zo is. Dus hou je aan de regels, blijf thuis bij klachten en werk wel gewoon mee aan het bron- en contactonderzoek. Je ben niet alleen verantwoordelijk voor jezelf, maar ook  voor  anderen. Ik doe heel speciaal een oproep aan alle jongeren die van zichzelf weten dat ze zich de afgelopen tijd niet aan de basisregels hebben gehouden: kom niet in de buurt van  mensen met een kwetsbare gezondheid. Kom niet in de buurt van ouderen. Dat risico mag je niet nemen.”  (Bron: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/mediateksten/2020/08/06/letterlijke-tekst-persconferentie-minister-president-rutte-en-minister-de-jonge-6-8-2020)

Rutte gaat hier zonder onderbouwing los op jongeren. Hij jaagt angst aan, verwijt en manipuleert via framing van jongeren! (Uitleg manipulatie door framing: https://associatie.kuleuven.be/np/beecom/wegwijzers/Betekenis%20manipuleren%20via%20framing.pdf)

Rutte heeft zich schuldig gemaakt aan een misdrijf, manipulatie, en dient onmiddellijk af te treden!

3. Machtsmisbruik

Machtsmisbruik: op een intimiderende, manipulerende of gewelddadige wijze gebruik maken van positie en bevoegdheden ten koste van degene(n) tot wie een vertrouwens- en/of gezagsrelatie bestaat. (Bron: https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/machtsmisbruik)

Rutte gaat ook in op de mondkapjesplicht die o.a. in Rotterdam en Amsterdam door de burgemeesters is ingesteld (video vanaf 7:10)

“En waar nodig schalen we op naar maatregelen met een landelijk karakter. In deze aanpak hebben burgemeesters en voorzitters van Veiligheidsregio’s een cruciale rol. En een grote verantwoordelijkheid, waarvoor ze voldoende middelen in handen moeten hebben om die waar te kunnen maken. Middelen die ze daarvoor nu al hebben zijn bijvoorbeeld het experimenteren met een mondkapjesplicht als gedragsmaatregel op risicovolle plekken.”

Rutte geeft de burgemeesters ‘middelen’in handen die hij wettelijk niet heeft. Alleen dat al is een grove aantasting van de grondwetsartikelen 10 en 11 (Bron: https://www.denederlandsegrondwet.nl/id/vkugbqvdtdwz/artikel_10_privacy) en (https://www.denederlandsegrondwet.nl/id/vkugbqvdtjx0/artikel_11_onaantastbaar_heid_lichaam)

Zie ook: https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5174259/mondkapjesplicht-mag-niet-staatsrecht-wim-voermans

Experimenten met de bevolking! De bevolking dient hierover geïnformeerd te worden, én toestemming te geven!

Het recht op informatie is vastgelegd in artikel 6 van de Unesco 2005 statement inzake bio-ethiek en mensenrechten.

Artikel 6, sectie 1:
Enige preventieve, diagnostische en therapeutische medische interventie kan enkel uitgevoerd worden met, in vrijheid en geïnformeerde toestemming vooraf, van de betrokken persoon, gebaseerd op adequate informatie. De toestemming moet, waar nodig, uitdrukkelijk worden gegeven en kan te allen tijde en om welke reden dan ook door de betrokken persoon worden ingetrokken, zonder benadeling of vooroordeel.

Artikel 6 sectie 3:
In geval van een onderzoek binnen een groep personen of een gemeenschap kan om aanvullende toestemming van de wettelijke vertegenwoordigers van de groep of de gemeenschap worden gevraagd. In geen geval mag een collectieve gemeenschapsovereenkomst of de toestemming van een gemeenschapsleider of andere autoriteit de geïnformeerde toestemming van een persoon vervangen.

Noodzakelijk maatschappelijk belang

Lees ook:  Geen vaccin in zicht

De Neurenberg Code schrijft bovendien voor dat bij de uitvoering van het experiment alle onnodige fysieke en mentale leed en letsel voorkomen moet worden. Ook moet een deelnemer een onderzoek altijd kunnen stopzetten wanneer een proefpersoon daarom vraagt. Bovendien moet het experiment dusdanig ontworpen zijn dat het vruchtbare resultaten oplevert voor de samenleving, die niet met andere methoden of middelen te behalen zijn, en niet willekeurig en onnodig van aard zijn.

> Lees meer over de Code van Neurenberg

Rutte heeft zich schuldig gemaakt aan een misdrijf, machtsmisbruik, en dient onmiddellijk af te treden.

4. Bedreiging (opgenomen in de aangifte)

Artikel 285 (Bron: Wetboek van Strafrecht)

Tweede Boek. Misdrijven

Titel XVIII. Misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid

Artikel 285

1.Bedreiging met openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen of goederen, met geweld tegen een internationaal beschermd persoon of diens beschermde goederen, met enig misdrijf waardoor gevaar voor de algemene veiligheid van personen of goederen of gemeen gevaar voor de verlening van diensten ontstaat, met verkrachting, met feitelijke aanranding van de eerbaarheid, met enig misdrijf tegen het leven gericht, met gijzeling, met zware mishandeling of met brandstichting, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.

2.Indien deze bedreiging schriftelijk en onder een bepaalde voorwaarde geschiedt, wordt ze gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.

3.Bedreiging met een terroristisch misdrijf wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.

4.Indien het feit, omschreven in het eerste, tweede of derde lid, wordt gepleegd met het oogmerk om een terroristisch misdrijf voor te bereiden of gemakkelijk te maken, wordt de op het feit gestelde gevangenisstraf met een derde verhoogd.

Rutte zegt het volgende (Video vanaf 1:09)

‘En dan corona. Het virus is bezig aan een gevaarlijke opmars. De cijfers liegen er niet om. Het aantal besmettingen neemt al een paar weken achter elkaar toe. En we dreigen de winst te verspelen die we met elkaar in de afgelopen maanden hebben geboekt. Onze boodschap vandaag is dan ook simpel: een tweede lockdown willen we niet en die hoeft er ook niet te komen. Maar dat gaat niet vanzelf.’ (Bron: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/mediateksten/2020/08/06/letterlijke-tekst-persconferentie-minister-president-rutte-en-minister-de-jonge-6-8-2020)

 

Rutte heeft zich schuldig gemaakt aan een misdrijf, bedreiging,  en dient onmiddellijk af te treden. In de week van 17 augustus zullen wij aangifte doen van bedreiging!

Rutte dreigt hier met een tweede lockdown, waarmee hij de bevolking angst aanjaagt, in het bijzonder door hen werk en inkomen te ontnemen door met een lockdown gepaard gaande sluting van hele sectoren in de samenleving!

Rutte heeft zich schuldig gemaakt aan een misdrijf, bedreiging, en dient onmiddellijk af te treden.

5. Bedrog en terrorisme (terrorisme opgenomen in de aangifte)

Rutte maakt zich schuldig aan bedrog, gebruik makend van verdichtsels (leugens) , met het oogmerk een terroristisch misdrijf voor te bereiden.

Wat is terrorisme?

Volgens ‘onze eigen’ Algemene Inlichtingen en Veiligheids Dienst is terrorisme het volgende:

Formeel: het uit ideologische motieven dreigen met, voorbereiden of plegen van op mensen gericht ernstig geweld, dan wel daden gericht op het aanrichten van maatschappij-ontwrichtende schade, met als doel maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen, de bevolking ernstige vrees aan te jagen of politieke besluitvorming te beïnvloeden.(Bron: https://www.aivd.nl/onderwerpen/terrorisme)

 Waarom maakt hij zich schuldig aan bedrog, verdichtsels, met een terroristisch oogmerk?

Ik kan daar kort over zijn:

Rutte heeft als doel maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen, zoals in de definitie van terrorisme door de AIVD omschreven. Zijn constante mantra ‘het nieuwe normaal’ duidt daar op. Hij richt daarmee ‘maatschappij ontwrichtende schade’ aan: werkloosheid, inkrimping en waarschijnlijk verdwijning van gehele sectoren zoals de horeca- en evenementenbranche.

Hij jaagt de bevolking ‘ernstige vrees’ aan (zie ook punt 4: bedreiging).

En tot slot: hij heeft als doel ‘politieke besluitvorming te beïnvloeden’. Dat wordt duidelijk door het voornemen een noodwet te maken waarin grondrechten buiten werking worden gesteld, het buitenspel zetten van de Tweede Kamer, het aanzetten en (illegaal) toestemming geven aan burgemeesters tot het aan de bevolking in hun stad verplichten tot  het dragen van mondkapjes, het afstand houden van 1,5 meter en alle andere maatregelen die tot op de dag van vandaag gelden en/of tijdens de lockdown golden.

Onderstaand de wetsartikelen die Rutte overteden heeft, en nog steeds overtreedt:

Artikel 326 (Bron: Wetboek van Strafrecht)

Tweede Boek. Misdrijven

Titel XXV. Bedrog

Artikel 326

1.Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, hetzij door het aannemen van een valse naam of van een valse hoedanigheid, hetzij door listige kunstgrepen, hetzij door een samenweefsel van verdichtsels, iemand beweegt tot de afgifte van enig goed, tot het verlenen van een dienst, tot het ter beschikking stellen van gegevens, tot het aangaan van een schuld of tot het teniet doen van een inschuld, wordt, als schuldig aan oplichting, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie.

2.Indien het feit wordt gepleegd met het oogmerk om een terroristisch misdrijf voor te bereiden of gemakkelijk te maken, wordt de op het feit gestelde gevangenisstraf met een derde verhoogd.

Rutte maakt zich schuldig aan ‘verdichtsels’ (Lid 1):

strafrecht: iets dat verzonnen, niet waar is. Bijv. als iemand door een samenweefsel van ~ bewogen wordt om iets af te geven …
(Bron:  https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/verdichtsel)

Ook doet hij dat met het oogmerk om een terroristisch misdrijf voor te bereiden (Lid 2)

Dat is strafbaar onder artikel 140a van het Wetboek van Strafrecht (Bron:Wetboek van Strafrecht)) :

Tweede Boek. Misdrijven

Titel V. Misdrijven tegen de openbare orde

Artikel 140a

1.Deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van terroristische misdrijven, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie.

2.Oprichters, leiders of bestuurders worden gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie.

3.Het vierde lid van artikel 140 is van overeenkomstige toepassing.

Rutte heeft zich schuldig gemaakt aan meerdere misdrijven, en dient onmiddellijk af te treden.
In de week van 17 augustus zullen wij aangifte doen van terrorisme!

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord