vr. aug 12th, 2022
reset

Economen en beursexperts volgen met argusogen de ontwikkelingen op de financiële markten en de beweging van de geldontwaarding in de vaderlandse economie. Wij Nederlanders zijn nu eenmaal benieuwd naar de prijskaartjes. Als mijn eega een nieuwe jas uitzoekt speur ik heel onopvallend naar het prijskaartje om te weten of ze niet bij de verkeerde rekken staat. Gelukkig zijn de winkels nu dicht, dus gaan we geld overhouden. Blijft mooi op de (spaar)rekening staan, zo kan ons schamele bezit misschien nog wat aangroeien.

Sparen

Zal ik de enige zijn met deze misvatting? Natuurlijk is het voorgaande cynisch bedoeld maar ik vrees dat veel mensen zo denken. Als we zien dat ons banksaldo groeit dan voelt dat als sparen. Geld op zij leggen voor later met het doel om vermogen op te bouwen. Spaargeld wordt dus uit de economie onttrokken. Normaliter een goede gedachte voor jongeren wanner ze later een gezinnetje stichten en voor grote uitgaven komen te staan. Huisje, boompje, beestje, auto en skivakantie. Of de spaarzin nog zo groot is als in de eerste decennia na de WO2 waag ik te betwijfelen. In die jaren hadden we spaarbankboekjes zoals de “Zilvervlootrekening” van de Postbank waarop naast een redelijke rentebijschrijving ook een extra bonus werd bijgeschreven. Je werd als jongeling gestimuleerd om te sparen, maar tijden veranderen. Als we kijken naar de monetaire ontwikkelingen van de laatste decennia dan is ons geld(en gezondheid) behoorlijk onderhevig aan repressie.

Met dank aan de centrale bank

In plaats van sparen teren we in. In plaats van zelf immuniteit opbouwen nemen we vaccins (2G = geld en gezondheid, toch niet gevaccineerd en/of genezen?). Als niets inlegt op je spaarrekening dan holt de waarde van je saldo achteruit. Rekeninghouders sluizen hun overtollig saldo van de lopende rekening niet meer door naar een renterekening. Is nutteloos met die ultra lage rentetarieven van 0,01 procent of zelfs negatief voor een depositorekening. We zien een vorm van legale diefstal van de bank die geen vergoeding geeft voor ons geld waarmee ze hun verdienmodel overeind houden. Deze kreet gebruik ik bij herhaling in mijn schrijfsels als ik wijs naar de vreemde praktijken van de dames en heren bankiers. Dat zijn niet de ict-medewerkers van de bank die verhoeden dat onze digitale overmakingen worden verstoord door een hackersaanval. Het betalingsverkeer gaat al lang automatisch. Resterend personeel bestaat uit adviseurs die krediet en hypotheken verkopen. Liefst zoveel mogelijk want het is hun verdienste. Lenen kost tegenwoordig geen drol want de rente is superlaag, je hoeft alleen maar af te lossen. Hierdoor zijn koophuizen onbetaalbaar geworden en de beursaandelen opgeblazen met goedkoop geld. Dankzij het monetair beleid van centrale banken.

Lees ook:  Benjamin Smith van Air France KLM kreeg zijn bonus

Inflatie

Wat schuilt er achter het monetair beleid van de ECB en de FED, die op wereldschaal het beleid bepalen. Waarom is de rentevergoeding op spaargeld afgeschaft? Als ik verwijs naar de Agenda 2030 van het WEF ben ik al snel een complotdenker. Het verband tussen de Agenda 2030 en de huidige monetaire ontwikkelingen is al door verschillende monetaire experts aangetoond maar wordt niet opgepakt door het journaille van de massamedia. Nog weinig mensen hebben besef wat er werkelijk speelt. Ik ben geen expert maar wel waarnemer en wat ik waarneem is verontrustend. We zien een extreem oplopende inflatie. In november was de geldontwaarding in ons land 5,2 procent volgens het CBS. De hoogste inflatie in 40 jaar! In december zelfs 6,4 procent. Als deze stijging doorzet dan zie ik een financiële ramp; dan geraken we in een recessie omdat door hoge prijsontwaarding de koopkracht voelbaar achteruit holt. Dit leidt ons naar een loon- en prijsspiraal als ook de rente stijgt; en vergeet de geëxplodeerde energietarieven niet.

Rentestijging

Centrale banken raken de regie kwijt. Eerder waren de (centrale) rentetarieven een instrument om inflatie af te remmen. Met een gemiddelde rente van 4 tot 8 procent in de jaren 70, 80 kon een renteverhoging van soms 1 à 2 procent de inflatie behoorlijk afremmen. Dat hield de loonstijging in bedwang zodat werd voorkomen dat bedrijfswinsten daalden en werknemers werkloos werden. In deze 21ste eeuw zijn centrale rentetarieven nul en zelfs negatief. Door deze historisch lage tarieven is de schuldenberg vermenigvuldigd t.o.v. de jaren met normale rentetarieven. Bij herfinanciering van o.a. de staatsleningen ontstaat een spiraal van renteverhogingen vanwege oplopend risico. Dat werkt door in de economie waar al een prijsspiraal is ontstaan die ver vooruit loopt op de renteverhogingen. Werknemers zullen bij monde van de vakbonden met hoge looneisen komen. Hierdoor wordt een loon- en prijsspiraal aangejaagd waar onder normale monetaire omstandigheden centrale bankiers op in speelden met verhoging van de centrale rentetarieven.

Lees ook:  Het belegerde immigratiebeleid van de EU zal het zwaard zijn waarop het valt

Tijd voor ‘The Great Reset’

Met een gigantische schuldenberg wacht ons de start van een vernietigende neerwaartse spiraal. De koopkracht daalt voelbaar en de loonontwikkeling blijft ver achter op de prijsstijgingen. De pensioenen lopen door jarenlang gemis aan indexatie nog verder achterop waardoor de massa minder heeft te besteden. Dat heeft grote gevolgen zoals minder omzet in het MKB, minder belastingopbrengst, tekorten op Rijksbegroting, overheidsbezuinigingen, kortom, minder, minder, minder. Minder te besteden terwijl de lasten stijgen. Wie gaan dit oplossen? Daar was al over nagedacht door het elitaire clubje van het WEF en cs. Het fiduciair geldsysteem is failliet, dus hoog tijd voor “The Great Reset.” De elite heeft de touwtjes goed in handen, via Black Rock en Vanguard zijn ze eigenaar van Big Tech, Big Farma, Big Financials en sturen ze Big Brother aan. Verroer u niet als u geschoren wordt.

GW

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.



Lees ook:  Wetsvoorstel dat juridische maas VS in de wet sluit waardoor agenten arrestanten kunnen verkrachten, staat al meer dan een jaar stil

Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord