19 oktober 2021

INDIGNATIE

Verdedig de vrijheid van meningsuiting en individuele vrijheid online. Een muur tegen grote tech- en mediapoortwachters.

Twijfels: Effect van COVID-19-vaccins is niet langer gegarandeerd

vaccin

Totale faillissementsverklaring voor COVID-19 vaccins! Later waren de enige beloften “bescherming tegen een moeilijk parcours”. Ondertussen beloof je niets!

De vaccinatiecampagne is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie niet alleen bedoeld om officieel het SARS-CoV-2-virus en de daardoor veroorzaakte ziekte COVID-19 te bestrijden. Het moet ook de weg terug naar vrijheid mogelijk maken, naar een leven zonder beperkingen op grondrechten, zoals verschillende politici meermaals hebben gezegd. Maar het Paul Ehrlich Instituut (PEI) het Duitse RIVM, dat verantwoordelijk is voor vaccins en hun bijwerkingen, geeft reden om te twijfelen aan de officiële verklaringen.

Het instituut , dat ondergeschikt is aan het federale ministerie van Volksgezondheid , geeft op zijn website informatie over de stoffen die momenteel worden gebruikt voor injecties in verband met COVID-19. Er staat: “COVID-19-vaccins zijn geïndiceerd voor actieve immunisatie om de door het SARS-CoV-2-virus veroorzaakte COVID-19-ziekte te voorkomen.” Maar dat is er pas sinds 17 september van dit jaar.

Interessant is onder meer de woordkeuze: volgens Duden betekent ” indexeren” “iets onthullen, iets aanwijzen”. Het woord wordt grammaticaal gezien als een zwak werkwoord, wat figuurlijk past. Dit is opmerkelijk gezien wat er eerder op de PEI-website over het onderwerp stond: In de maanden daarvoor waren er veel meer uitgesproken claims of uitspraken over de vaccins in verband met COVID-19.

Verklaring twee keer gewijzigd

De econoom Stefan Homburg vroeg daar vrijdag op het Twitter-platform aandacht voor . Sinds de start van de vaccinatiecampagne in december 2020, het is verklaard op de PEI website voor vele maanden : “COVID-19 vaccins te beschermen tegen infecties met de SARS-CoV-2 virus.” Sinds augustus was er alleen nog te lezen : “COVID-19-vaccins beschermen tegen een ernstig beloop van infectie met het SARS-CoV-2-virus.” De gewijzigde datum van 17 september wordt gegeven voor de laatste formulering. De opmerking van de econoom op kritiek op het coronabeleid:

“Ze beloven niets meer. Een totale faillietverklaring.”

Hij herinnert zich de oorspronkelijke belofte dat de geïnjecteerde stoffen zouden beschermen tegen infectie. Hiermee komt ook het 2G-systeem tot stand, waarbij alleen zogenaamd gevaccineerde en herstellende mensen toegang krijgen tot evenementen en plekken zoals restaurants.

In een reactie op de uitspraken van Homburg op Twitter wordt verwezen naar een andere onjuiste uitspraak op de betreffende PEI-website: “De geneesmiddelenlijst bevat de preparaten die een geldige goedkeuring hebben van de Europese Commissie.” Dit wekt de indruk dat de voorbereidingen voor injectie tegen COVID-19 goed zijn goedgekeurd.

Dit wordt dan ook herhaald door politici zoals de federale minister van Volksgezondheid Jens Spahn (CDU) of de Saksische premier Michael Kretschmer (CDU) verklaard of beweerd. Wat echter juist is, is wat online bij de EU-commissie te lezen is: “De Commissie heeft tot dusver vier vaccins, namelijk die van BioNTech en Pfizer , Moderna , AstraZeneca en Janssen Pharmaceutica NV , voorwaardelijke goedkeuring gegeven nadat de EMA hun respectieve veiligheid en effectiviteit werd positief beoordeeld.” Het is belangrijk dat deze goedkeuring de farmaceutische bedrijven toestaat vanwege een vermeende “noodsituatie”om de nodige “aanvullende gegevens zelfs na goedkeuring in te dienen (in tegenstelling tot een normale goedkeuring voor het in de handel brengen waarbij alle gegevens vóór goedkeuring worden ingediend)”.

Onveilige autoriteiten?

In tegenstelling tot het voorzichtiger klinkende Paul Ehrlich-instituut , legt het Bundesgerichtshof voor Gezondheidseducatie (BZgA) op de website infektionsschutz.de verder uit: “De vaccinatie biedt niet alleen een zeer goede individuele bescherming tegen de ziekte, maar beschermt ook anderen: de Robert Koch -Instituut gaat er volgens de laatste bevindingen vanuit dat de kans op overdracht van het coronavirus lager is bij degenen die vanaf de 15e dag na de laatste vaccinatiedosis volledig zijn gevaccineerd dan bij degenen die recentelijk negatief hebben getest.”

Bij het Robert Koch Instituut (RKI), dat eveneens ondergeschikt is aan het Federale Ministerie van Volksgezondheid, is per 28 september 2021 het volgende te lezen : “Gegevens uit goedkeuringsstudies alsook uit studies in het kader van wijdverbreid gebruik (dus -observatiestudies genoemd) bewijzen dat de in Duitsland gebruikte COVID-19-vaccins SARS-CoV-2-infecties (symptomatisch en asymptomatisch) in aanzienlijke mate voorkomen.” En: “De mate waarin de vaccinatie de overdracht van het virus vermindert, is op dit moment niet precies te kwantificeren.”

De autoriteiten lijken het niet meer zeker te weten, in tegenstelling tot wat ze aan het begin van de vaccinatiecampagne zeiden. Er is in ieder geval informatie van de PEI, die in haar laatste “veiligheidsrapport” voor geregistreerde 101.877.124 vaccinaties “meer dan 156.360 vermoedelijke gevallen van bijwerkingen of vaccinatiecomplicaties gemeld uit Duitsland in het tijdelijke verband met de vaccinatie met de mRNA-vaccins Comirnaty (BioNTech Manufacturing GmbH), Spikevax (MODERNA BIOTECH SPANJE, SL) en de vectorvaccins Vaxzevria (AstraZeneca AB) en COVID-19-vaccin voor bescherming tegen Janssen COVID-19 “sinds het begin van de geregistreerde vaccinatiecampagne. Het gaat volgens het instituut om 15.122 vermoedelijke gevallen met “ernstige bijwerkingen” en 1.450 vermoedelijke gevallen met een “dodelijke afloop op verschillende tijdstippen vanaf de vaccinatie”.

Ter vergelijking: voor de periode van 1 januari 2000 tot 31 december 2020 registreerde de PEI 54.488 gemelde bijwerkingen voor alle destijds gebruikte vaccins – minder dan de helft zoveel als bij de huidige vaccins tegen COVID-19. Volgens het Federaal Bureau voor de Statistiek hebben artsen alleen al tussen 2003 en 2019 in totaal 625,5 miljoen doses vaccins toegediend tegen verschillende ziekten. De cijfers over bijwerkingen van het vaccin kunnen de reden zijn voor de gewijzigde uitspraken over de vaccins op de PEI-website.

Lang bekende problemen

Hoewel dit slechts een gok is, eiste de arts en expert op het gebied van vaccinatieschade Klaus Hartmann in zijn boek “Vaccineer tot de dokter komt” in 2012 :

“De verantwoordelijkheid voor het registreren van bijwerkingen en complicaties moet (…) worden gescheiden van de vergunningverlenende instantie, want ook hier is sprake van belangenverstrengeling. Het Paul Ehrlich Instituut, als de autoriteit die betrokken is bij het goedkeuringsproces, vindt het natuurlijk moeilijk om veiligheidsrisico’s te noemen voor een vaccin dat is goedgekeurd door zijn eigen experts.”

Hartmann werkte van 1993 tot 2003 op de PEI-afdeling voor medicijnveiligheid en als geregistreerd expert bij de EU-drugsautoriteit EMA. Hij wees erop dat het systeem waarmee bijwerkingen worden geregistreerd volstrekt ontoereikend is. Negen jaar geleden riep hij op tot “drastische veranderingen” in de controlemechanismen, onder meer via een register waarin alle uitgevoerde vaccinaties worden geregistreerd – “zodat men echt kan berekenen hoe vaak ongewenste effecten en ernstige complicaties in werkelijkheid voorkomen”.

Dit is de enige manier om “eindelijk tegemoet te komen aan de slappe uitspraken als ‘extreem zeldzaam’ of ‘komt praktisch nooit voor’, die tegenwoordig de informatie over de frequentie van ernstige vaccinatiecomplicaties domineren”. Blijkbaar is er tot op heden weinig gebeurd – afgezien van de voortdurend bijgewerkte informatie op de websites en materialen van de verantwoordelijke autoriteiten. Een verzoek aan de PEI-persdienst met betrekking tot de redenen voor de wijzigingen was nog niet beantwoord door de redactionele deadline.

Indignatie is al meer dan 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk. Geen miljardair bezit ons, geen adverteerders controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

We hebben geen paywalls en alles blijft gratis zonder censuur. In het post-truth-tijdperk van nepnieuws, echokamers en filterbubbels publiceren we meerdere perspectieven van over de hele wereld.

Iedereen kan bij ons publiceren, maar iedereen doorloopt een rigoureus redactioneel proces. U krijgt dus op feiten gecontroleerde, goed gemotiveerde inhoud in plaats van ruis.

Dit is niet goedkoop. Servers, redacteuren fees en web ontwikkelaars kosten geld. Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.