28 januari 2022

INDIGNATIE

Verdedig de vrijheid van meningsuiting en individuele vrijheid online. Een muur tegen grote tech- en mediapoortwachters.

Verrassing! Dikke oververtegenwoordiging allochtonen in criminaliteitscijfers

migratie

Bondsminister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer is verheugd over de dalende gevallen van winkeldiefstal. Wat een sensatie als de winkels gesloten zijn. De daden van zogenaamde immigranten worden weer verdoezeld. Zoals altijd spelen de media goed mee.

Een glimlachende federale minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer presenteerde deze week de Police Criminal Statistics (PKS) 2020 als een soort succesrapport. Maar is hij dat echt? Allereerst is het de moeite waard om de reacties van de meeste media te bekijken. Vertegenwoordiger hiervan is het redactienetwerk Duitsland (RND) van de door de SPD gecontroleerde Madsack-groep. Met het oog op de PKS 2020 volgt het RND de politieke interpretatie van het federale ministerie van Binnenlandse Zaken in 2021, kennelijk niet beïnvloed door de ontvangst van politiecriminaliteitsstatistieken van de afgelopen vijf jaar.

Misdaden afgenomen? Bedankt, Lockdown!

De RND meldt dat het aantal strafbare feiten is afgenomen. En niet alleen in 2020, maar ook in voorgaande jaren: “De trend is in tegenspraak met alle vrees dat de instroom van bijna twee miljoen vluchtelingen het land zal destabiliseren. Het doet het niet. “

De term ‘vluchtelingen’ is slechts de kleinste fout van de RND. Wat hier nog erger is, is de schijnbaar bedoelde indruk die zou moeten ontstaan: dankzij de “vluchtelingen” is Duitsland vreedzamer geworden. Ze worden in de PKS 2020 echter al lang ‘immigranten’ genoemd, maar het RND is niet geïnteresseerd. Zoiets kun je niet bedenken.

Daarentegen laten de cijfers over een reeks van delicten en delictgebieden duidelijk zien dat migranten doorgaans massaal oververtegenwoordigd zijn bij ernstige misdrijven zoals ernstig lichamelijk letsel, zedendelicten en andere delicten. Dit alles blijkt jaar na jaar expliciet uit de misdaadstatistieken. AN heeft keer op keer gelezen en gerapporteerd. Voor de eenvoud hebben anderen zich georiënteerd op de persberichten van het federale ministerie, die duidelijk korter waren in de leestijd dan de pure statistieken zelf. Zo maak je jezelf populair bij de overheid – druk gewoon het persbericht opnieuw af, denk er gewoon niet over na of bekijk het.

Interessant is waar Horst Seehofer de aandacht op wil zien, waarop bepaalde media dan plichtsgetrouw volgen: Enerzijds de coronahulpfraude – wat interessant is omdat het afleidt van al diegenen die gewoon plichtsgetrouw hun aanvraag invullen en wachten voor financiële feedback tot vandaag. De PKS wordt opnieuw politiek misbruikt in een mate die gebruikelijk is en om de gevestigde partijen te helpen bij de verkiezingscampagnes, waarbij de tweede focus wordt gelegd op de laterale denker-demonstraties – overigens overwegend goedgekeurde demonstraties volgens de demonstratiewet – en hier in het bijzonder over het misdadig negeren van hygiëne- en afstandsregels en aanvallen op de politie.

Ten derde wordt gewezen op een toename van huiselijk geweld. De focus ligt hier met name op geweld tegen vrouwen. Ook dat, vermoedelijk politiek geordend. Het feit dat vrouwenopvangcentra in toenemende mate worden gecontroleerd door vrouwen met een migratieachtergrond, d.w.z. huiselijk geweld is heel vaak ook migrant, wordt hier onder het tapijt geveegd.

Tot zover wat de regering wil, wat moet speciale aandacht krijgen van collega’s die geen tijd willen besteden aan het lezen van het rapport en het toestaan ​​en publiceren van hun eigen conclusies en interpretaties.

Kort over de politiecriminaliteitsstatistieken (PKS) zelf. Hierbij is het belangrijk om te weten dat dit geen onafhankelijke evaluatie door de federale overheid is. De PKS is gebaseerd op gegevens van de zestien staatsrecherchebureaus. Deze gegevens zijn samengevat – en ook belangrijk: becommentarieerd en geïnterpreteerd. Een opmerking of interpretatie – dit is aangetoond door de ervaring van de afgelopen jaren – die men niet blindelings moet volgen als men bereid is zijn eigen gedachten te vormen over hoe de feiten te classificeren. Deze worden dan soms tussen de honderden pagina’s verstopt, maar worden niet geheim gehouden.

Het is interessant dat de reikwijdte van deze PKS jaar na jaar toeneemt, wat eigenlijk een echte paradox is gezien de vermeende dalende criminaliteit. De tolkhulpmiddelen van de federale overheid worden echter steeds belangrijker voor de media. Waar de inspanning echter groter is, heeft de overheid de neiging controle te krijgen over de vooraf gedefinieerde interpretaties.

Het is ook belangrijk om te weten: er is geen virtuele of analoge PKS gebonden tussen twee boekomslagen. Het BKA biedt online folders aan die jaar na jaar groeien met verschillende submappen. Van de aanvullende informatie, via een reeks gespecialiseerde brochures tot interactieve kaarten, standaardtabellen, tijdreeksen, BKA-tabellen, andere tabellen tot de eigenlijke jaarboeken (meervoud), de geïnteresseerde verslaggever wordt vrijwel overweldigd door informatiepakketten die hem nauwelijks een kans geven. om weg te blijven van de aangeboden korte politieke interpretaties.

Journalisten moeten onvermijdelijk het gevoel krijgen dat ze worden bezaaid; de zuivere statistieken moeten zodanig tegen de beoogde politieke richting in schieten dat alle kale informatie in een stortvloed van interpretaties werd omsloten. Alsof je een voorbijganger om de weg vroeg en hij je eerst een excursie naar cartografie gaf.

Maar laten we ons concentreren op de kern van dit alles. Over de feitelijke politiecriminaliteitsstatistieken (PKS). Het is al zo omvangrijk dat het in 2020 uit vier delen zal bestaan. Het is dus verbazingwekkend dat de meeste media er al over hebben bericht. Wat gebeurt er op 17 april ’s ochtends, lang na de officiële presentatie van de statistieken door de federale minister van Binnenlandse Zaken? Iedereen die “PKS 2020 jaarboek” opent op de corresponderende website van de BKA zal daar de informatie vinden: “De vier delen van het PKS jaarboek zullen op een later tijdstip op deze pagina beschikbaar zijn.” Deze corresponderende informatie is nog niet beschikbaar ter beoordeling na voltooiing!

Geselecteerde nummers voor toegewijde journalisten

Wat echter leesbaar en beschikbaar is om te downloaden, is een publicatie van amper 50 pagina’s van het Ministerie van Binnenlandse Zaken met als ondertitel “Een overzicht van geselecteerde cijfers”. Dat dunne boek dat Horst Seehofer als een analoge afdruk met een glimlach voor de camera’s hield. De journalisten zijn dankbaar voor zijn voorselectie. Omdat een volledige PKS uiteindelijk ook na de presentatie door de federale minister van Binnenlandse Zaken niet beschikbaar is, zou men strikt genomen – als men journalistiek serieus wil werken – een recensie moeten afbreken en op de daadwerkelijke publicatie moeten wachten.

Maar laten we toch eens kijken, wat de federale overheid de verzamelde pers als voorgerechten heeft gegooid. We noemden al de drie punten die bijzonder gunstig zijn voor de overheid.

Het is belangrijk om vooraf te weten (pagina 9): “De PKS maakt onderscheid tussen Duitse en niet-Duitse verdachten. Het criterium is nationaliteit, er wordt geen rekening gehouden met een mogelijke migratieachtergrond. “

Nog een inleidende opmerking van de samenvatting van het federale ministerie van Binnenlandse Zaken: mesaanvallen zijn statistisch landelijk geregistreerd sinds 1 januari 2020, maar vinden nog steeds niet plaats in de PKS: “Bij gebrek aan geldige gegevens in het eerste jaar van registratie is er geen PKS-evaluatie van het fenomeen “mesaanval” voor het rapportagejaar 2020 mogelijk op federaal niveau. ”Ze wilden het niet of kregen het niet. Al het andere zou speculatie zijn.

De PKS 2020 meldt in de samenvatting een afname van het aantal strafbare feiten (op het aantal niet-gemelde zaken na) met 2,3 procent. Hierbij is het belangrijk om in gedachten te houden dat het werk van de politie een grote invloed heeft. Waar de Berlijnse hoofdofficier van justitie Ralph Knispel zelfs in de vorm van een bestseller constateerde dat de rechtsstaat ten einde was, moet dat helaas ook gelden voor politiewerk. Knispel noemt het het ‘knelpuntprobleem: wanneer het politiesysteem begint in te storten’. Vertaald betekent dit simpelweg hoe schandalig: als ik de personeelsbehoefte van de politie niet aanpas aan een toenemende criminaliteit, dan lukt het me als neveneffect ook om vermindering van het misdaadcijfer. Zoals de? Door veronachtzaming!

Bericht gaat hieronder verder... OPROEP AAN U BESTE BEZOEKER.

Beste bezoeker, om door te kunnen gaan met ongecensureerd onafhankelijk nieuws en blogs hebben we u donatie nodig. Wie help ons? Hartelijk dank!.

Ons IBAN is:

OPEN BANK, S.A.

IBAN:ES0900730100550594088873

BIC: OPENESMMXXX


Eén ding mag niet worden vergeten: criminelen zijn vaak afhankelijk van mobiliteit, maar dit werd in 2020 vaak aan banden gelegd onder de Corona-maatregelen. Ergo, alleen al om deze reden kunnen we op bepaalde terreinen spreken van een terugval. Als de criminaliteit echter maar licht zou zijn afgenomen ten opzichte van het voorgaande jaar, dan duidt dit erop dat er een toename moet zijn geweest in bepaalde criminaliteitsgebieden. En als je het feit meeneemt dat criminele immigranten minder mobiel zijn dan Duitsers, dan moet de focus onvermijdelijk in die richting worden gericht.

Seehofer’s kleine samenvatting ziet een toename van criminaliteit bij subsidiefraude. Dit was echter te verwachten bij een forse verhoging van de subsidies in verband met de coronahulp. Hetzelfde geldt dan ook voor strafrechtelijke vervolging in verband met de zijdenkers en andere demonstraties tegen de coronamaatregelen. Het is vooral opmerkelijk hoe energiek de persconferentie de nadruk legde op het criminaliseren van deze protesten bij de presentatie van de samenvatting van de PKS.

Iedereen die kritiek levert, is een vijand van de democratie en de staat

Taalkundig ging dit zo ver dat de minister van Binnenlandse Zaken van Baden-Württemberg Thomas Strobl (CDU), die ook aanwezig was op de persconferentie naast Seehofer, de demonstranten tegen bepaalde Corona-maatregelen (Strobl noemt ze simpelweg “Corona-ontkenners”) vooraan vertelde. van de verzamelde media “Antidemocratische en anti-subversieve agitatie” heeft gesproken. Bovendien gebruikt Horst Seehofer, duidelijk aangespoord door Strobl, in het begin het concept van de Wehret om de actiecritici, die uit alle lagen van de bevolking bestaan, in diskrediet te brengen.

In 2020 namen beledigingen (plus 9,9 procent) en fysieke aanvallen op wetshandhavers (plus 5,9 procent) toe in vergelijking met 2019. Ook de winkeldiefstal is met 6,7 procent afgenomen. Dit is echter verbazingwekkend laag en kan tot de conclusie leiden dat de weinige discountwinkels die nog open zijn, ondertussen zoveel mogelijk worden gestolen. Want gezien het gigantische aantal gesloten winkels en andere winkels, had dit aantal nog vele malen moeten dalen. Zelfs hier is het gemakkelijk in te zien hoe interpretatief dergelijke statistieken zijn en hoe uitgebreid politici er gebruik van maken.

Het aantal verdachte buitenlanders zou met 5,2 procent zijn gedaald, dat van immigranten met maar liefst 11,4 procent. Als er echter talloze advertenties zijn toegevoegd in verband met demonstraties tegen de Corona-maatregelen 2020 en je weet van de lage deelname van niet-Duitsers aan deze demonstraties, dan kan dat ook een van de verdere verklaringen of verwateringen zijn.

Immigranten waren oververtegenwoordigd bij ernstige misdrijven

Ondanks alle inspanningen blijft het hetzelfde: het percentage niet-Duitse verdachten is in 2021 nog steeds schrikbarend hoog met 33,7 procent vergeleken met 34,6 procent in 2019. En dan zijn er nog niet eens Duitsers met een migratieachtergrond. Dat geeft zeker geen aanleiding tot een hele duidelijkheid, al helemaal niet als je hier naar de individuele criminele groepen kijkt. Bij moord en doodslag zijn er bijvoorbeeld 1.085 buitenlandse tavers tegen 1.587 Duitsers. Een deel van de buitenlandse delinquenten is buitengewoon beangstigend. En alleen al binnen deze groep waren er 420 (!) Verdachten uit de gelederen van immigranten – veel meer dan één per dag voor 2020. Bij deze, en ook bij andere vormen van bijzonder zware criminaliteit, zijn immigranten er veel meer bij betrokken dan hun aandeel in de criminaliteit. suggereert de bevolking.

In het geval van verkrachting, aanranding en aanranding in bijzonder ernstige gevallen zijn er 3.110 buitenlanders tegenover 5.370 Duitsers. Dus ook dat is een onevenredig aandeel. Overval: buitenlanders 10.378 tegenover 15.435 onder Duitsers. Gevaarlijk en ernstig lichamelijk letsel: 52.412 buitenlanders versus 84.776 Duitsers. Deze lijst moet in veel gevallen worden voortgezet voor bepaalde strafbare feiten – met name drugsdelicten in het bijzonder – de onevenredige criminaliteit onder buitenlanders blijft zorgwekkend.

Als men in een voorlopig eindoordeel meeneemt dat de jaarboeken 1-4 van de PKS 2020 niet eens beschikbaar zijn, kan toch worden gesteld dat de gegevens allesbehalve geruststellend zijn. Vooral onder de indruk van de massale Corona-beperkingen wordt een vermeende afname van de criminaliteit juist teruggedraaid, waar gezien de gesloten restaurants en de sterk verminderde mobiliteit een veel grotere afname zou zijn verwacht. En onder de indruk van een massaal overbelaste politiemacht, die nu ook diverse verstandige en onzinnige coronamaatregelen moet monitoren, moet worden aangenomen dat het aantal niet-gemelde zaken nog groter is geworden, namelijk misdrijven die niet in de PKS 2020 kunnen worden opgenomen.

Nederland

Dit vinden ze in politiek-correct Nederland helemaal niet leuk maar het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kwam op verzoek van de politie met misdaadcijfers naar etnische achtergrond op de proppen. Wat blijkt? Die ‘onderbuikgevoelens’ hebben gelijk!

U ziet in de grafieken een aantal etnische groepen, aangegeven per kleur. Elke grafiek, links naar rechts, staat voor een stap in de strafrechtketen. De cijfers links (Y-as) staan niet voor percentages maar voor de verhouding tot de groep met een Nederlandse achtergrond (blauw). De meest linker grafiek laat dus zien dat er per 1 verdachte met Nederlandse achtergrond er:

Per 1 verdachte Nederlander, er:
5 Marokkanen;
of 6 Antillianen/Arubanen;
of; 4 Surinamers;
of, 3 Turken;
of (bijna) 3 van een overig niet-westerse achtergrond worden verdacht.

(Pas op: Dus niet 21 niet-westerse verdachten per 1 verdachte Nederlander!)

Hier ziet u dus al dat ‘niet-westerse’ groepen dik zijn oververtegenwoordigd. Dat kennen we allemaal, zou voornamelijk komen door etnisch profileren, teveel Wegmisbruikers kijken en ‘de politie moet altijd mij hebben’. Maar dan:

Een flink aantal van die verdachten wordt vervolgd door het OM. Dat betekent dus dat er voldoende reden en/of bewijs is dat de verdachte ook daadwerkelijk schuldig lijkt aan het één of het ander! Van die vervolgden worden er nog eens flinke aantallen gedagvaard, ze moeten dus daadwerkelijk voor de rechtbank verschijnen.

Per 1 vervolgde Nederlander:
5 Marokkanen;
of 7 Antillianen/Arubanen;
of; 4,5 Surinamers;
of, 3 Turken;
of 3 overig niet-westerse achtergrond.

Per 1 gedagvaarde Nederlander:
7 Marokkanen;
of 10 Antillianen/Arubanen;
of; 5,8 Surinamers;
of, 4 Turken;
of 3 overig niet-westerse achtergrond.

Qua veroordelingen is het flink raak onder alle niet-westerse groepen maar qua gedetineerden is helemaal een feest! Antillianen, Arubanen en Marokkanen scoren zó gigantisch veel hoger dan de rest!

Per 1 veroordeelde Nederlander:
7 Marokkanen;
of 10 Antillianen/Arubanen;
of; 5,9 Surinamers;
of, 3,3 Turken;
of 3,1 overig niet-westerse achtergrond.

Per 1 gedetineerde Nederlander:
10,5 Marokkanen (!!!);
of 18 Antillianen/Arubanen (!!!!!!!);
of; 8,5 Surinamers;
of, 4 Turken;
of 4 overig niet-westerse achtergrond.

Of ze ook allemaal schuldig zijn en blank Nederland telkens met slechts een tik over de vingers de dans ontspringt dat laat ik aan u. Laat dit vooral maar eerst even bezinken.

Indignatie is al meer dan 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk. Geen miljardair bezit ons, geen adverteerders controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

We hebben geen paywalls en alles blijft gratis zonder censuur. In het post-truth-tijdperk van nepnieuws, echokamers en filterbubbels publiceren we meerdere perspectieven van over de hele wereld.

Iedereen kan bij ons publiceren, maar iedereen doorloopt een rigoureus redactioneel proces. U krijgt dus op feiten gecontroleerde, goed gemotiveerde inhoud in plaats van ruis.

Dit is niet goedkoop. Servers, redacteuren fees en web ontwikkelaars kosten geld. Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.
Je hebt misschien gemist

INDIGNATIE