20 september 2021

INDIGNATIE

Indignatie.nl jaagt altijd naar interessante, belangrijke en controversiële perspectieven grotendeels uitgesloten van de mainstream media

Voorlopige bevindingen van mRNA Covid-19 vaccinveiligheid bij zwangere personen

vaccinveiligheid

Er is een COVID-19-studie gepubliceerd in het gerenommeerde “New England Journal of Medicine”, waaruit een miskraam blijkt van ongeveer 82 procent bij gevaccineerde zwangere vrouwen. Van de in totaal 127 onderzochte deelnemers verloren 115 hun ongeboren kind na een COVID-19-vaccinatie.

(P.S) wil jij ons helpen, deel dit bericht op sociaal media.

Het absurde, illegale reilen en zeilen rond de COVID-19-vaccins heeft een nieuwe, tragische climax bereikt. Uit een recente studie gepubliceerd in de New England Journal of Medicine bleek dat 115 van de 127 zwangere vrouwen hun baby verloren onmiddellijk na ontvangst van een COVID-19-vaccinatie. Dit komt overeen met een percentage van 81,8 procent.

De studie is getiteld “Preliminary Findings of mRNA COVID-19 Vaccine Safety in Pregnant Persons” en werd gepubliceerd in het prestigieuze New England Journal of Medicine. De resultaten met betrekking tot het aantal miskramen in relatie tot de week van de zwangerschap zijn te vinden in de voetnoten van het onderzoek bij tabel 4. Daar wordt bijgehouden hoeveel vrouwen een miskraam hebben gehad en ook in welk trimester van de zwangerschap zij zijn gevaccineerd.

81,8% miskramen in het eerste trimester van de zwangerschap

Het abstract – de inleidende samenvatting van het onderzoek – vermeldt 827 zwangere proefpersonen, van wie 115 (13,9%) een miskraam kregen. 712 zwangerschappen zouden grotendeels normaal zijn geweest, inclusief tweelingen, 724 kinderen werden geboren. Er wordt echter opgemerkt dat de meerderheid van de moeders die levende kinderen ter wereld brachten, pas in het derde trimester van de zwangerschap werden gevaccineerd. 9,4% van de zwangerschappen resulteerde in vroeggeboorte, 3,2% van de baby’s was onderontwikkeld. Het onderzoeksteam stelt dat dit overeenkomt met de natuurlijke omstandigheden en vergelijkbare percentages werden ook waargenomen in onderzoeken vóór de COVID-19-pandemie.

De journalist James Bailey berekende voor het Engelstalige nieuwsportaal z3news dat hij de resultaten zo interpreteerde dat 81,8 procent van de miskramen binnen de eerste 20 weken van de zwangerschap plaatsvond en dat de presentatie in de inleidende samenvatting misleidend zou zijn. We volgen in eerste instantie zijn opmerkingen dat het waar is dat cijfers en gegevens in het onderzoek wild en naar believen door elkaar werden gehaald. Er zijn cijfers van het tijdstip waarop de vrouwen werden gevaccineerd – maar dan zijn er geen gedetailleerde evaluaties van de groepen waarin mogelijke problemen zich voordeden of niet. Daarnaast is het de vraag hoe toelaatbaar en zinvol een dergelijke willekeurige vermenging van de proefpersonen is met betrekking tot het tijdstip van vaccinatie.

(P.S) wil jij ons helpen, deel dit bericht op sociaal media.

STIKO legaliseert kindermoord en raadt coronavaccinatie aan voor zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven

De vaccinatiegekte neemt steeds bizarre proporties aan. Ondanks alle risico’s wordt alles wat twee benen heeft en ademt in dit land geïnjecteerd. Na opgewekte senioren en perfect gezonde jonge mensen, zouden zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven nu de naald moeten hebben.

De Permanente Vaccinatie Commissie (STIKO) heeft zich uitgesproken voor het vaccineren van zwangere en zogende vrouwen tegen het coronavirus. Voor zwangere vrouwen geldt het advies vanaf het tweede trimester van de zwangerschap. Tot nu toe had de Permanente Vaccinatie Commissie (STIKO) geen algemene vaccinatie tijdens de zwangerschap aanbevolen. Volgens een ontwerpresolutie van de commissie moeten aanstaande moeders en vrouwen die borstvoeding geven zichzelf beschermen tegen het coronavirus met twee doses van een mRNA-vaccin.

Niet-gevaccineerde zwangere vrouwen moeten echter vanaf het tweede trimester van de zwangerschap worden gevaccineerd. Volgens het Robert Koch Instituut (RKI) heeft de STIKO de afgelopen weken de beschikbare gegevens over coronavaccinatie tijdens de zwangerschap onderworpen aan een risico-batenanalyse. Het gaat zowel om de veiligheid en effectiviteit van de vaccins voor zwangere vrouwen en ongeboren kinderen, als om een ​​mogelijk ernstig beloop van corona tijdens de zwangerschap.

SPD-politicus Karl Lauterbach juichte het besluit onmiddellijk toe op de korteberichtendienst Twitter. De gevaren voor moeder en kind zouden te groot zijn om zonder vaccinatie te kunnen. Het conceptbesluit van het STIKO-advies moet nu een zogenaamde commentaarprocedure doorlopen met de deelstaten en de betrokken vakgroepen, dus het is nog geen definitief advies. Federaal minister van Volksgezondheid Jens Spahn (CDU) zei:

“Ook zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven hebben nu een duidelijk advies voor vaccinatie. Na vele maanden met veel onbeantwoorde vragen betekent dit eindelijk wetenschappelijk onderbouwde zekerheid.”

Hij deed een dringende oproep aan zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven:

“Vraag het je dokter. Laat je vaccineren. Je beschermt jezelf en je kind.”

Artsen waren eerder in staat om zwangere vrouwen te vaccineren, maar de STIKO-aanbeveling omvatte tot nu toe alleen zwangere vrouwen met eerdere ziekten en een daaruit voortvloeiend hoog risico op ernstige COVID-19-ziekte of met een verhoogd risico op infectie vanwege hun levensomstandigheden. De Vaste Vaccinatiecommissie vond het overigens niet vermeldenswaard dat een coronavaccinatie voor zwangere vrouwen aanzienlijke risico’s met zich meebrengt. Een recente studie in het prestigieuze New England Journal of Medicine vond bijvoorbeeld een miskraam van ongeveer 82 procent bij gevaccineerde zwangere vrouwen. Van de in totaal 127 onderzochte deelnemers verloren 115 hun ongeboren kind als gevolg van een coronavaccinatie. Met het oog hierop staat het STIKO-vaccinatieadvies gelijk aan kindermoord.

ACHTERGROND

Veel zwangere personen in de Verenigde Staten krijgen vaccins tegen messenger RNA (mRNA) coronavirusziekte 2019 (Covid-19), maar er zijn beperkte gegevens over hun veiligheid tijdens de zwangerschap.

METHODEN:

Van 14 december 2020 tot 28 februari 2021 gebruikten we gegevens van het surveillancesysteem “v-safe after vaccinatie health checker”, het v-safe zwangerschapsregister en het Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) om de initiële veiligheid van mRNA Covid-19-vaccins bij zwangere personen.

RESULTATEN

Een totaal van 35.691 v-safe deelnemers van 16 tot 54 jaar geïdentificeerd als zwanger. Pijn op de injectieplaats werd vaker gemeld bij zwangere dan bij niet-zwangere vrouwen, terwijl hoofdpijn, spierpijn, koude rillingen en koorts minder vaak werden gemeld. Van de 3958 deelnemers die deelnamen aan het v-safe zwangerschapsregister, hadden 827 een voltooide zwangerschap, waarvan 115 (13,9%) zwangerschapsverliezen en 712 (86,1%) levendgeborenen (meestal onder deelnemers die in het derde trimester waren gevaccineerd). Negatieve neonatale uitkomsten waren vroeggeboorte (in 9,4%) en kleine omvang voor zwangerschapsduur (in 3,2%); er werden geen neonatale sterfgevallen gemeld. Hoewel niet direct vergelijkbaar, berekende percentages van ongunstige zwangerschaps- en neonatale uitkomsten bij personen die waren gevaccineerd tegen Covid-19 en die een voltooide zwangerschap hadden, waren vergelijkbaar met de incidenties die werden gerapporteerd in onderzoeken met zwangere vrouwen die werden uitgevoerd vóór de Covid-19-pandemie. Van de 221 zwangerschapsgerelateerde bijwerkingen die aan de VAERS werden gemeld, was spontane abortus de meest gemelde gebeurtenis (46 gevallen).

CONCLUSIES

Voorlopige bevindingen lieten geen duidelijke veiligheidssignalen zien bij zwangere personen die mRNA Covid-19-vaccins kregen. Meer longitudinale follow-up, inclusief follow-up van grote aantallen vrouwen die eerder in de zwangerschap zijn gevaccineerd, is echter nodig om de uitkomsten van moeders, zwangerschappen en zuigelingen te informeren.

Indignatie is al meer dan 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk. Geen miljardair bezit ons, geen adverteerders controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

We hebben geen paywalls en alles blijft gratis zonder censuur. In het post-truth-tijdperk van nepnieuws, echokamers en filterbubbels publiceren we meerdere perspectieven van over de hele wereld.

Iedereen kan bij ons publiceren, maar iedereen doorloopt een rigoureus redactioneel proces. U krijgt dus op feiten gecontroleerde, goed gemotiveerde inhoud in plaats van ruis.

Dit is niet goedkoop. Servers, redacteuren fees en web ontwikkelaars kosten geld. Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.