dijkhoff

Op zijn houding kreeg Klaas Dijkhoff tot nu toe zowel positieve verfrissende kritiek als lompe negatieve naar zijn hoofd geslingerd. In de affaire rond zijn wachtgeld en onterecht ontvangen reiskostenvergoeding lijkt dat de VVD-fractievoorzitter nu te gaan nekken. Zijn argeloze opmerking dat hij nooit op zijn loonstrook kijkt, riep veel ergernis op. En sprak hij tegen beter weten in.

Lange tijd gold hij als de onbetwiste VVD-kroonprins, als de man om minister-president en partijleider Mark Rutte in de toekomst op te volgen. Alhoewel dat officieel nooit zo was gezegd zijn de kansen van Klaas Dijkhoff in korte tijd flink aan het verkleinen. Mark Rutte liet in een interview in het weekblad Elsevier weten dat het geen automatisme is dat Klaas Dijkhoff hem opvolgt omdat hij nu fractieleider is in de Tweede Kamer. Mark Rutte over hem: ‘Klaas is prima. Maar ’t is niet per se hij’.

Alle ophef begon enige weken geleden met een artikel in het dagbad De Volkskrant, waaruit bleek dat Klaas Dijkhoff zijn salaris als fractievoorzitter liet aanvullen met wachtgelden omdat hij van 2015 tot 2017 staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en na het aftreden van VVD-er Jeanine Hennis-Plasschaert kortstondig minister van Defensie is geweest. Volgens de wet kan dat en dat leverde hem jaarlijks zo’n € 80.000,00 op. Klaas Dijkhoff reageerde stellig: Hij had recht op het wachtgeld en nee, hij zag er dus niet vanaf. Hij had er voor gewerkt.

Lees ook:  Net als een slechte film: Hoe Oekraïne in korte tijd veranderde in een dictatuur Absurdistan

Een week later ging hij alsnog overstag, toen weekblad HP/De Tijd onthulde dat hij jaarlijks ook een reiskostenvergoeding van € 4.900,00 ontvangt, terwijl hij als fractievoorzitter over een dienstauto met chauffeur beschikt. Klaas Dijkhoff sprak van een ‘domme fout’. Hij had bij zijn aantreden als fractievoorzitter doorgegeven dat hij deze vergoeding niet wilde ontvangen maar enig bewijs overlegde hij niet. Kennelijk was dat niet doorgevoerd. Klaas Dijkhoff had niet meer op zijn loonstrook gekeken, stom, maar hij zou het geld terugstorten. En om van al het gedoe af te zijn zou hij zijn wachtgeld ook stopzetten, want dat leidde nogal af.

Na de consternatie rondom de fractievoorzitter, die in de volksmond nu een ‘geldgraaier’ heet, staat de VVD in de peilingen op verlies. Het imago van Klaas Dijkhoff is beschadigd door zijn arrogante optreden over wachtgelden en onkostenvergoedingen.

En het ging net zo lekker met de VVD-kroonprins. Voor de zomer had Klaas Dijkhoff het beeld van ‘proefballonman’ van zich afgeschud. Coalitiegenoten zeiden dat de VVD’er een van de kurken was waar het kabinet Mark Rutte III op drijft. Ook binnen zijn eigen partij lag Klaas Dijkhoff goed. In het voorjaar had hij een discussiestuk gepresenteerd, Liberalisme dat werkt voor mensen, en hij trok langs zaaltjes om naar leden te luisteren. Zijn missie: een nieuwe koers uitstippelen voor de VVD, om te voorkomen dat de partij na al die regeringsjaren zou inslapen.

Een onderzoek van het dagblad NRC onder 169 lokale VVD’ers toonde aan dat Klaas Dijkhoff binnen de partij grote populariteit genoot. Negen van de tien geïnterviewden waren vlak voor de Provinciale Statenverkiezingen zeer positief over de ‘man van het volk’ die ‘duidelijke taal’ spreekt. Niet-VVD-ers vinden Klaas Dijkhoff ‘geen man van het volk maar voor de multinationals’. En dat is ook ‘duidelijke taal’. Andere ‘duidelijke taal’ is dat hard werkend Nederland er financieel per 1 januari 2019 bruto wel op vooruit is gegaan maar netto niet. Mede door zijn instemming is ondermeer het lage BTW tarief vermeerderd van 6% naar 9% en is de energiebelasting beduidend verhoogd.

Klaas Dijkhof heeft een wanprestatie geleverd voor de hard werkenden. Maar hardop klagen over Klaas Dijkhoff doen VVD’ers niet zo snel, maar achter de schermen wordt wel gesproken over het feit dat hij zijn vorm kwijt is. Populair gezegd nadert Klaas Dijkhoff wellicht het einde van zijn politieke houdbaarheidsdatum. Gaat hij Mark Rutte opvolgen als minister-president of komt er nu een politieke exit voor Klaas Dijkhoff!. Daarvoor is het welllicht te vroeg maar komt wel snel dichter bij mede door als ‘geldgraaier’ genoteerd te staan.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Lees ook:  Stresskip
Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord