27 november 2021

INDIGNATIE

Verdedig de vrijheid van meningsuiting en individuele vrijheid online. Een muur tegen grote tech- en mediapoortwachters.

Wat het laatste geheime regeringsdossier ons vertelt over het Britse Midden-Oostenbeleid

midden.oosten

De Britse regering  weigert  een 1941-dossier over Palestina uit te geven, omdat het de veiligheid van Groot-Brittannië en zijn burgers zou kunnen ondermijnen. Waarom zou een 78-jarig document in 2019 als zo gevoelig worden gezien?

Een aannemelijke reden is dat het de Britse regering in verlegenheid zou kunnen brengen in haar  betrekkingen met Israël en Irak , en mogelijk een lang maar verborgen thema in het Britse buitenlandse beleid betreft: het creëren van valse voorwendsels voor militair ingrijpen.

Het document van het Colonial Office, in het National Archives in London, werd onthuld door journalist  Tom Suarez  en betreft de ‘activiteiten van de Grand Mufti [Haj Amin al-Husseini] van Jeruzalem’ in 1940-41.

Na de moord op Lewis Andrews, Britse districtscommissaris voor Galilee, in september 1937, verwierp de Britse regering   al-Husseini uit zijn functie als president van de Opperste Moslimraad en besloot alle leden van de Arabische Hogere Commissie, waaronder Husseini, te arresteren.

Hij zocht zijn heil in het Noble Sanctuary (al-Haram al-Sharif), vluchtte naar Jaffa en vervolgens naar Libanon en belandde in Irak, waar hij een rol speelde in de Irakese nationale anti-Britse beweging.

Hij bracht de Tweede Wereldoorlog door met bewegen tussen Berlijn en Rome en nam deel aan de propaganda-oorlog tegen Groot-Brittannië en Frankrijk via Arabische radio-uitzendingen.

Een plan ‘om de vleugels van de mufti te knippen’

In april 1941 voerden nationalistische legerofficieren, bekend als het Gouden Plein, een staatsgreep in Irak uit, waarbij het pro-Britse regime werd omvergeworpen en zij gaven aan bereid te zijn met de Duitse en Italiaanse inlichtingendiensten samen te werken. Als reactie daarop begonnen de Britten aan een militaire campagne en uiteindelijk verpletterden ze de leiders van de staatsgreep twee maanden later.

Maar Suarez ontdekte in de dossiers dat de Britten tegen november 1940 al zo’n “militaire bezetting van Irak” wilden hebben – lang voordat de Gouden Plein-coup hen daartoe een voorwendsel gaf.

De reden was dat Groot-Brittannië de ‘intriges van de mufti met de Italianen’ wilde beëindigen. In één bestand wordt opgemerkt: “Misschien kunnen we de mufti’s vleugels vastklikken als we een nieuwe regering in Irak kunnen krijgen. FO [Buitenlandse Zaken] werkt hieraan. “Suarez  merkt op  dat een prominente rode draad in het Britse archief is:” Hoe een Britse staatsgreep tot stand te brengen zonder de Arabische wereld verder te vervreemden in het midden van de oorlog, buiten wat de machtiging is van de Het zionisme had al gedaan. “

Toen de Britse troepen Bagdad binnentrokken, veranderde een gewelddadige anti-Joodse pogrom de stad en doodde meer dan 180 Joodse Irakezen en verwoestte de huizen van honderden leden van de Joodse gemeenschap die eeuwenlang in Irak hadden gewoond. De  Farhud  (gewelddadige onteigening) is  beschreven als de Kristallnacht van de Iraakse joden, de brutale pogrom tegen joden die drie jaar eerder in nazi-Duitsland werd uitgevoerd.

Er zijn al lang beweringen dat deze rellen  door de Britten werden  vergoelijkt  of zelfs  georkestreerd om het nationalistische regime zwart te maken en de terugkeer van Groot-Brittannië aan de macht in Bagdad en de aanhoudende militaire bezetting van Irak te rechtvaardigen.

Historicus Tony Rocca  merkte op : “Tot schande van Groot-Brittannië stond het leger neer. Sir Kinahan Cornwallis, de ambassadeur van Groot-Brittannië in Bagdad, hield om zijn eigen redenen onze strijdkrachten op afstand in directe insubordinatie om bevelen van Winston Churchill te verkondigen dat zij de stad moesten nemen en de veiligheid ervan moesten veiligstellen. In plaats daarvan ging Sir Kinahan terug naar zijn woning, at een diner bij kaarslicht en speelde een brugspel. ‘

1953 staatsgreep in Iran

Zou dit de reden kunnen zijn dat censoren van de Britse overheid willen dat het dossier na al die jaren geheim blijft? Het zou ook niet de eerste, noch de laatste keer zijn dat Britse planners voorwendselen gebruikten om voor hun militaire interventies te rechtvaardigen.

In 1953 omvatte de geheime Britse en Amerikaanse campagne om de gekozen nationalistische regering van Mohammad Mosaddegh in Iran omver te werpen een “valse vlag” -element. Agenten die voor de Britten werkten,  poseerden als voorstanders  van de communistische Tudeh-partij en namen deel aan activiteiten zoals het gooien van stenen naar moskeeën en priesters, om de demonstrerende menigten als communisten te portretteren. Het doel was om een ​​voorwendsel te bieden voor de staatsgreep en de sjah van Iran die de controle overnam in naam van het anticommunisme.

Drie jaar later, in 1956, verbond Groot-Brittannië ook heimelijk een voorwendsel voor zijn militaire interventie in Egypte. Nadat de Egyptische president Gamal Abdel Nasser het Suezkanaal nationaliseerde en Groot-Brittannië probeerde hem omver te werpen, waren de Britse en Franse regeringen in het  geheim het eens met Israël dat de laatstgenoemden eerst Egypte zouden aanvallen. Daarna zouden Londen en Parijs militaire troepen sturen onder het voorwendsel om de strijdende partijen te scheiden en het kanaal te veroveren. Het plan ging door maar faalde, grotendeels als gevolg van de Amerikaanse oppositie.

Vijf jaar later, in 1961, was het een soortgelijk verhaal in Koeweit. Deze weinig bekende Britse interventie was publiekelijk gerechtvaardigd op basis van een vermeende bedreiging door Irak, maar de  gederubriceerde bestanden  die ik heb onderzocht suggereren dat deze ‘dreiging’ door Britse planners was bedacht. Toen Koeweit in juni 1961 de onafhankelijkheid bereikte, wilde Groot-Brittannië zijn oliebelangen beschermen en zijn commerciële en militaire betrekkingen met het Koeweitse regime verstevigen. De bestanden suggereren dat de Britten daarom de Koeweiti’s moesten vragen om Groot-Brittannië om “bescherming” te vragen.

Koeweit-interventie

Op 25 juni 1961 claimde de Iraakse heerser Abdul Karim Qasim in het openbaar Koeweit als onderdeel van Irak. Vijf dagen later vroeg de emir van Koeweit formeel om  Britse militaire interventie , en op 1 juli landden de Britse troepen, met uiteindelijk ongeveer 7.000.

Maar de vermeende Iraakse dreiging voor Koeweit is nooit uitgekomen. David Lee, die de Britse luchtmacht in het Midden-Oosten in 1961 commandeerde, schreef later dat de Britse regering “agressie door Irak niet erg serieus nam”.

Inderdaad, het bewijs suggereert dat de emir werd gedupeerd in “verzoekende” interventie door de Britten, en zijn informatie over een mogelijke Irak-beweging in Koeweit kwam bijna uitsluitend uit Britse bronnen. Uit de bestanden  blijkt  dat de “bedreiging” voor Koeweit door de Britse ambassade in Bagdad werd gepusht, maar tegengesproken door het Britse consulaat in Basra, nabij de grens met Koeweit, dat geen ongewone troepenbewegingen meldde.

Britse interventie was bedoeld om Koeweit en andere bevriende Midden-Oosterse regimes gerust te stellen die cruciaal waren voor het handhaven van de Britse positie in ’s werelds belangrijkste regio. De adviseur voor buitenlandse politiek van de premier  zei  dat het loslaten van Koeweit zou betekenen dat “de andere olie-sheikhdoms (die steeds rijker worden) ons niet langer zullen vertrouwen”.

Tegen de tijd dat we de invasie van Irak bereikten in 2003, was het creëren van valse voorwendsels voor interventies een vertrouwd thema geworden in het Britse buitenlandse beleid.

Een kwestie van routine

Om terug te keren naar het document uit 1941, hebben de Britse autoriteiten een beleid gevoerd van het censureren, “verliezen” of vernietigen van historische bestanden die de betrekkingen met de huidige regeringen zouden kunnen ondermijnen.

In 2012 concludeerde een officiële beoordeling   dat “duizenden documenten die enkele van de meest schandalige handelingen en misdaden die tijdens de laatste jaren van het Britse rijk werden gepleegd, systematisch werden vernietigd om te voorkomen dat ze in de handen van postonafhankelijke regeringen vallen”, volgens een rapport in The Guardian.

De dossiers bestreken beleid zoals het misbruik en marteling van opstandelingen in Kenia in de jaren 1950, de vermeende slachting van 24 ongewapende dorpelingen in Malaya in 1948, en het geheime martelcentrum van het leger in Aden in de jaren zestig.

Andere documenten  zijn al tientallen jaren verborgen in geheime buitenlandse kantoorarchieven, buiten het bereik van historici en leden van het publiek, en in strijd met wettelijke verplichtingen voor hen om over te dragen naar het publieke domein.

Wat er ook in het document van 1941 staat, als de Britse regering de vrijlating ervan onthoudt uit angst schokkende relaties met belangrijke bondgenoten aan te gaan, zou dit minder dan verrassend en meer een kwestie van routine zijn.

Indignatie is al meer dan 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk. Geen miljardair bezit ons, geen adverteerders controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

We hebben geen paywalls en alles blijft gratis zonder censuur. In het post-truth-tijdperk van nepnieuws, echokamers en filterbubbels publiceren we meerdere perspectieven van over de hele wereld.

Iedereen kan bij ons publiceren, maar iedereen doorloopt een rigoureus redactioneel proces. U krijgt dus op feiten gecontroleerde, goed gemotiveerde inhoud in plaats van ruis.

Dit is niet goedkoop. Servers, redacteuren fees en web ontwikkelaars kosten geld. Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.