grote reset

Uiteenlopende ‘wereldleiders’ hebben zich beijverd om de pandemie te benutten voor het bevorderen van de ‘Big Reset’, conform de visie van Klaus Schwab en zijn coterie van multinationals en multimiljardairs, die de ‘wereldleiders’ aansturen. Schwab zag in die pandemie een kleine ‘window of opportunity’ om die ‘Big Reset’ te forceren. Iets wat Rutte een ‘hoopvolle analyse voor een betere toekomst’ noemde in het ‘bedankje’ dat hij Schwab in november 2020 stuurde, nadat die hem (kennelijk ongevraagd) een exemplaar van zijn boek toezond. Het boek lag toen al een half jaar in de schappen, en ik denk dat Schwab geen half jaar heeft gewacht met de distributie van zijn opdrachten aan de wereldleiders zoals in dat boek vervat, maar vermoedelijk had Rutte niet eerder gelegenheid gehad het boek te lezen. Alhoewel hij inmiddels stelt het boek in het geheel niet te hebben ingekeken.

Dat ‘bedankje’ werd wereldnieuws door de vraag die Gideon Meieren daarover stelde in de Tweede Kamer, in het bijzonder omdat Rutte in eerste instantie trachtte Meieren af te serveren als een ‘complot-denker’, een term die ook andere kamerleden, onder andere van ‘Volt‘, overnamen, maar door dat ‘bedankje’ belandde Rutte, voor iedereen zichtbaar, in de hoek van de ‘complot-doeners’. En vervolgens ging de Tweede Kamer over tot de ‘orde van de dag’, en in de gevestigde media rapporteert men liever over iemand met een fakkel, en de perikelen bij de ‘Voice’, waardoor de gemiddelde burger ook niet kan wéten dat er een agenda is die ‘Covid’ als het vertrekpunt ziet voor een revolutie.

Er zijn sterke aanwijzingen dat het virus ‘man-made’ is, een product van de ‘Gain-of-Function’-industrie, die wordt aangestuurd door hooggeplaatste Amerikaanse functionarissen in overheidsdienst, en private sponsoren die ook dominant zijn binnen het ‘World Economic Forum’ van de heer Schwab. Wat her en der leidt tot speculatie over de vraag of het een onfortuinlijk lek was uit het laboratorium in Wuhan, dat geheel toevallig goed past op het verlangen naar een ‘Big Reset’, of dat het welbewust op die plek in omloop is gebracht, waarmee het een daad van ‘bioterrorisme’ zou zijn. Maar zoals de vlag er nu bijhangt, kan iedereen zien dat de ‘vaccins’ in de strijd tegen het virus niet het verschil hebben gemaakt, en roept iedereen, pro- én contra-vaccinatie, dat we zullen moeten leren leven met het virus, terwijl het ene na het andere land de ‘maatregelen’ door de versnipperaar trekt.

Lees ook:  WHO en Bill Gates rolt plan uit voor wereldwijde machtsgreep

Verscheidene elementen van het plan dat bij het ‘World Economic Forum’ is ontwikkeld zijn nog niet gerealiseerd, al zijn er evident grote stappen gezet. Meer in het bijzonder op het pad naar de onteigening van de burger door gierende inflatie, als gevolg van onverantwoorde uitgaven, deels aan totaal zinloze activiteiten die nooit meer waren dan ‘bezigheidstherapie’ voor sectoren in de samenleving met een ‘hogere opleiding’, die ook het meest kosten om te onderhouden, het ‘faken’ van een economie door iedereen te ‘compenseren’ middels de schatkist, en de introductie van een alomvattende surveillance-staat via de ‘Corona-pas’, en het aanwakkeren van een massapsychose die de burger als was in de handen van ‘Big Brother’ maakt.

Waar ik zelf tegenaan loop, is dat veel mensen die hetzelfde zien als ik, menen dat het een ‘communistisch complot’ is, waarmee zij opduiken aan de kant van Trump en daaraan verwante politici, veelal met een verwijzing naar de praktijk in China. En vervolgens nemen ze het op voor mensen die ‘Hardcore Kapitalisme’ bepleiten, waardoor ze, ironisch genoeg, opduiken aan de kant van de lieden die het binnen het ‘WEF’ voor het zeggen hebben, en samen met Rutte en zijn Vierde Incarnatieploeg strijden tegen China en Rusland, en andere vijanden van de NAVO. Mijn stelling is dat die groep voor het ‘WEF’ niet eens irritant is, omdat ze goed bruikbaar zijn als tandeloze dwaallichten die je makkelijk bezig kunt houden met schijngevechten, zoals de opwinding over de ‘Capitool-bestorming’ of ‘Chinese subsidie’ aan de Vrije Universiteit, en andere nonsense. Waar het ‘WEF’ naar streeft, is niet een ‘communistische’ idylle in de geest van ‘Imagine‘, maar een ‘neofeodale’, ook wel ‘fascistische’ bestuursvorm.

Zowel ‘links’ als ‘rechts’ laten zich knollen voor citroenen verkopen, en als de voortekenen niet bedriegen dan komt na ‘Covid’ de oorlog in Europa, formeel tegen Rusland en China, maar in zijn uitwerking tegen de Europese burger, die nodig moet ‘inleveren’, en in de Verenigde Staten een burgeroorlog met hetzelfde doel. Indien nodig ondersteund door een ‘False Flag‘ cyberwar. Het levert geen ‘Groen Paradijs’ op zoals beloofd, wat vervolgens verkocht kan worden als ‘de schuld van de Russen/Chinezen’, maar wel een dramatische afname van de (over-) consumptie conform de eisen van de ‘Klimaatbeweging’, waar schaarse goederen en diensten schreeuwend duur zullen worden, terwijl we elk vermoeden van ‘communisme’, in de betekenis van een solidaire samenleving, met wortel en tak uitroeien. Zo krijgen ‘links’ en ‘rechts’ hun zin, maar profiteert alleen de wapenindustrie/NAVO. Is dat wat u wil?

Lees ook:  De digitale vaccinatiepas is een grote stap op weg naar totale wereldwijde surveillance

Het is beslist niet wat ik wil! Daarnaast vergt het dat China en Rusland meegaan in die ‘nep-oorlog’, die overigens, net als ‘Covid’, volop levens zal kosten, van ‘voltooid-leven-mensen’ die voor de elite hoe dan ook geen enkel nut meer hebben. Ik wijs er hier al lang op dat de signalen die uit ‘Moskou’ en ‘Beijing’ komen expliciet waarschuwen voor zo’n uitkomst. Het is niet in hun belang. Noch zien zij heil in het ‘bezetten’ van landen die onbestuurbaar zijn, omdat ze zijn omgetoverd in ‘Gotham City’. Wat ze in ‘Moskou’ en ‘Beijing’ zeggen te willen, is een vreedzame wereld, met goede afspraken over de veiligheid van landen en regio’s, en intensieve samenwerking teneinde de mensheid in staat te stellen onze eigen planeet te behoeden voor roofbouw, terwijl we het universum verkennen en hoogwaardige technologie ontwikkelen om de welvaart op niveau te houden, of nog te verbeteren, zonder de gruwelijke verspilling van al die oorlogen, en investeringen in virussen en ‘vaccins’, met alles wat daarbij komt kijken aan onproductieve ‘waste‘.

Als iemand dat niet wil zien, omdat hij of zij al teveel heeft geïnvesteerd in de ‘linkse tunnel’, of de ‘rechtse tunnel’, dan zie ik niet hoe ik het anders moet presenteren om mensen de schellen van de ogen te laten vallen. Ik vraag mijn lezers al vanaf het prille begin van dit blog om na te denken over waar men vóór is, en om te stoppen met het zoeken van vijanden in de samenleving, en elders in de wereld. Toets datgene waar je vóór bent aan de vraag of het ook haalbaar is. Technisch, en maatschappelijk, en of het ons lot als mens ook zal verbeteren. Zoek medestanders, zonder acht te slaan op hun ‘overige standpunten’, ras, sekse, seksuele geaardheid, status, of andere ‘moderne’ criteria die kenmerkend zijn voor de feodale, tribale samenleving.

Lees ook:  Trump wist dagenlang dat Rudy's hit op Hunter Biden eraan kwam

Maar kunnen we dat nog, ‘Post Covid’? NRC grossiert in artikelen die in mijn ogen vooral bedoeld zijn om een dichte mist op te trekken zodat we de realiteit uit het oog verliezen. Maar één artikel trok mijn aandacht, waar Niki Korteweg in het wetenschapskatern schreef over de afweer tegen ‘Covid’ die ‘hersenmist’ zou veroorzaken. Je niet meer kunnen concentreren, en problemen met het geheugen. Nou zorgen die ‘vaccins’ voor artificieel opgepompte afweer tegen dat met opzet door het lichaam zelf aangemaakte ‘spike-eiwit’, dus misschien is het inmiddels allemaal hoe dan ook al te hoog gegrepen voor grote groepen mensen, en te laat. Dat we hersenloos doordrammen richting een treffen met Rusland en China is voor iedereen met ogen in zijn hoofd waarneembaar, maar als je het niet wíl zien, en de mist helpt je om het niet te hoeven zien, dan zit je met het aanbod van de gevestigde media als een ‘aap in een roestig horloge’ te kijken naar onderdelen die een enigma zijn. Lege schappen, omhoog spuitende inflatie, onbetaalbare huizen, verloren oorlogen, vluchtelingenstromen, lege gasreservoirs, modellen van het RIVM die niks voorspellen, elke week een nieuw ‘onderwijsstelsel’, en een premier die zich niet kan herinneren dat hij hoopvol is over de implementatie van de agenda van zijn vriend Klaus Schwab, zie je dan niet in hun onderlinge samenhang.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord