Connect with us

Nederland

Zal van Drimmelen de vuile was van Sigrid Kaag en D66 buiten gaan hangen

Published

on

kaag

Feministisch Nederland staat voor een zwaar dilemma: hun gedoodverfde boegbeeld, D66-leider Sigrid Kaag, bevindt zich in een op zijn zachtst gezegd lastige positie. Enerzijds neemt Kaag door te dralen met een vertrouwelijk rapport de vermoedelijke slachtoffers van een onveilige situatie binnen haar partij niet in bescherming, anderzijds is er geen vrouw die ooit zo dicht bij het minister-presidentschap is geweest. In dat laatste wordt ze ondersteund door talloze vrouwen, een fenomeen wat bekend staat als de ‘vagina vote’: vrouwen stemmen op vrouwen. Kwaliteit of antecedenten doen niet ter zake. Als de kans er is om een vrouw in het zadel te helpen, moet je dat doen. Zeker als er een vrouw aan het roer van Nederland kan komen te staan.

Dat doel heiligt de middelen, iets wat ook voor Kaag persoonlijk geldt. Haar machtswellust is bijna tastbaar. De eerste vrouwelijke premier van Nederland worden is haar enige doel. Zij wil de geschiedenis in. Zij wil onsterfelijk worden. Zij wil dat er ooit straten naar haar vernoemd worden. Haar achterban, het ‘volk’, de opdracht die ze als premier meekrijgt, de invulling van de functie of de lengte van haar ambtsperiode zijn voor haar totaal niet relevant. Ze gaat egocentrisch en rücksichtslos op haar doel af, ook al houdt dat in dat ze grensoverschrijdend gedrag binnen haar eigen partij, mogelijk zelfs van haar eigen campagneleider, moet negeren en zelfs ontkennen. Daarmee niet alleen haar ‘sisters’ in de steek latend, van wie er veel op haar gestemd hebben, maar tegelijkertijd de belangrijkste groep: de slachtoffers van de onveiligheid binnen de partij. En wel op pijnlijk minachtende wijze.

De open brief van vele D66’ers aan Kaag en het partijbestuur is bij het schrijven van dit artikel al de zevenhonderd ondertekenaars gepasseerd. Zevenhonderd vrouwen én mannen die hun ongerustheid uitspreken over deze onveiligheid, en Kaag hierover ter verantwoording roepen. Dat lijkt allemaal heel erg stoer en krachtig, maar het is een wassen neus.

Geen illusies

Kaag komt vrijdag met een prachtig gespind verhaal om de gemoederen weer tot bedaren te brengen, waarschijnlijk via de achterdeur opgesteld door PR-bureau Dröge en Van Drimmelen, al zal het niet met naam en toenaam zijn. De ondertekenaars van de open brief zullen zich terugtrekken en met de staart tussen de benen hun posities binnen bestuurtjes en werkgroepen weer innemen, want ‘voor de goede zaak’. Immers, op een enkele na zitten er geen prominenten tussen, op zijn hoogst wat fractievoorzittertjes uit provinciedorpen. Klein grut. Met name de vrouwelijke ondertekenaars zullen weer teruggaan naar hun plaats aan het schild van Sigrid Kaag om het te harer tijd te heffen. D66 was ooit een partij van principes, maar nimmer van principiëlen.

Niemand zal zich dan ook de illusie moeten maken dat Sigrid Kaag zal aftreden als partijleider, als minister en als vicepremier, met de nadruk op dat laatste. Kaag blijft gewoon zitten en zal zich, net als Rutte en De Jonge dat deden, uit haar netelige positie draaien. Ze is te dicht bij haar doel. Daarin zal ze, uiteindelijk, weer gesteund worden door veel vrouwen die louter op het gender kiezen, niet vanuit rationaliteit. Onder hen vele ondertekenaars van de open brief, die niet meer dan een gespeeld ongenoegen is. Als ze niettemin aftreedt, getuigt dat van respect voor de slachtoffers én de democratie. Maar velen betwijfelen dat het gebeurt.

Vuile was

Degene voor wie de bijl valt, terecht of onterecht, is Frans van Drimmelen. Gisteren stapte hij op, wat vrijwel zeker onderdeel is van de strategie. Vermoedelijk blijft hij een tijdje onder de radar, terend op zijn D66-centen, en duikt dan na verloop van tijd weer ergens op. Voor D66 is het dan echter te hopen dat Geert Dales geen gelijk krijgt, namelijk dat Van Drimmelen inderdaad de vuile was over de partij buiten hangt (zie hieronder). Dan zou het wel eens kunnen blijken dat het in de steek laten door Sigrid Kaag van haar ‘sisters’ slechts kinderspel is.

Geert  Dale schrijft:

Wie zin heeft in een even onthutsend als onthullend staaltje hypocrisie raad ik aan te luisteren naar een gesprek dat dr. Willeke Slingerland, lector Weerbare Democratie bij hogeschool Saxion te Enschede, in 2016 voerde met Frans van Drimmelen, ooit bekend als grondlegger van het chique Haagse lobbykantoor Dröge & Van Drimmelen en vooraanstaand D66’er, thans vooral in het nieuws als leugenachtige schuinsmarcheerder, stalker van weerloze vrouwen en als de man die Sigrid Kaag naar de politieke en maatschappelijke kelder jaagt. Het gesprek is op YouTube gezet door Café Weltschmerz, in een tijd waarin dat platform nog niet in de greep was van virusontkenners en complotdenkers.

Bijna drie kwartier lang praat Van Drimmelen, met de oogopslag van een superieure materiekenner, onophoudelijk over de noodzaak van integriteit, betrouwbaarheid en – daar is ‘ie – transparantie. Het woord galmt als een echo door het hele interview en hoe vaker hij het in de mond neemt, hoe meer je, zeker met de wetenschap van nu, walging voelt opstijgen bij zoveel hol en onoprecht geklets.

Moraalridder

Dat Frans van Drimmelen, in weerwil van zijn chique en quasi-integere pose een onverbeterlijke, hypocriete en moraalloze opportunist is was al lang bekend. Prominent lid van een partij die fel tegen roken is en intussen lobbyen voor de tabaksindustrie. Adviseur van een belangenorganisatie in de gezondheidszorg met focus op de strijd tegen obesitas en tegelijkertijd limonadefabrikanten als klant. Het kan allemaal bij Van Drimmelen. Frans’ schoorsteen moet roken, nietwaar?

Zulke botsende belangen in één persoon verenigd zouden nog te pruimen zijn als betrokkene niet tegelijkertijd de moraalridder uithangt. Maar dat doet Frans van Drimmelen wel. En hoe! In het Weltschmerz-interview geeft hij hoog op van zijn rol bij de Beroepsvereniging voor Public Affairs.

“Ik was voorzitter van de beroepsvereniging toen de gedragscode werd ingesteld. Leden van de BvPA onderschrijven die en dat betekent dat je transparant en betrouwbaar hoort te zijn.”

Aldus een zelfingenomen Frans, die er ook niet voor terugdeinst om oud-minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot (CDA) onder uit de zak te geven. Wat die had misdaan? Vrouwen onzedelijk betast en daarmee het aanzien van de lobbybranche besmeurd? Nee. Bot had zich bij toenmalig minister van Buitenlandse Handel Lilianne Ploumen naar binnen gekletst om over onderwerp A te praten, maar eenmaal binnen sneed hij ook kwestie B aan. Wat de oud-bewindspersoon en latere lobbyist Bot, op dat moment werkzaam voor een concurrerend bureau, had gedaan ‘kon absoluut niet’ fulmineerde een furieuze Van Drimmelen. Zo’n schoftenstreek, nooit zou integere Frans zich daartoe verlagen.

Achter de schermen bij de slager

Hoogtepunt in het interview met de pedante Van Drimmelen was de parallel die hij trok tussen de werking van de democratie en het slagersbedrijf.

“Als je bij de slager voor de vitrine staat en je kijkt wat er allemaal ligt vraag je jezelf af hoe dat daar gekomen is. Je ziet alleen het eindproduct en je hebt het vertrouwen dat het allemaal hygiënisch en goed gegaan is. Ik kan me voorstellen dat je een keer achter de schermen wilt kijken waar de koeien en varkens hangen die geslacht zijn om te weten of jouw aannames allemaal kloppen. De slager zou die mogelijkheid moeten geven. En zo is het in de democratie in Nederland ook”.

Met andere woorden: wij zien iets, wij willen wel eens weten wat daarachter zit, of onze aannames kloppen dat het goed en zuiver gegaan is en wij krijgen van Frans van Drimmelen alle medewerking om de tegels te lichten. Dat komt goed uit!

Hypocriet geblaat

Wat zien we in de vitrine van slagersbedrijf D66? Hypocriet geblaat over transparantie. Een stuitend gebrek aan integriteit. Holle kletskoek over leiderschap. Verdwenen kroonjuwelen. Obligate onderwijspraatjes. Miljardensmijterij naar ondoordachte klimaatplannen voor opportunistisch politiek gewin en ministerspluche voor de bestuurlijk totaal onervaren Rob Jetten. We zien een zwaar overschatte ex-VN ambtenaar die – naar later bleek volstrekt ten onrechte – claimde de Syrische president Assad op de knieën gedwongen te hebben, maar in eigen land niet eens in staat is een Drimmelzaakje naar behoren af te handelen.

In de vitrine van slagerij D66 zien we ook seksueel en anderszins grensoverschrijdend gedrag van een lange reeks D66’ers, met Frans van Drimmelen vooraan in de polonaise. Dezelfde Frans die in zijn lange mars door de partij tientallen, zo niet meer, hooggeplaatste partijleden schatplichtig heeft gemaakt door hen mooie functies te bezorgen: lid van de Tweede Kamer, lid van de Eerste Kamer, lid van het Europees Parlement, lid van het kabinet. Frans ‘lanceerde’ Sigrid Kaag, thans onze vice-premier. De inmiddels afgezwaaide minister Ingrid van Engelshoven werkte nota bene voor het bedrijf van Frans. Frans zat overal met zijn vingers tussen en naar we nu weten ook met zijn vingers aan en in. Frans zag, hoorde en zweeg, zodat ook degenen die hun baan niet aan hem te danken hebben toch bij hem in het krijt staan.

Frans van Drimmelen deugt

In de vitrine zien we eveneens dat iedereen duikt, waaronder de prediker van het Nieuwe Leiderschap die met de staart tussen de benen naar Washington is vertrokken en op Schiphol weigerde om journalisten te woord te staan. Tot vrijdag 22 april, als D66 onder druk van honderden boze leden (enige) opening van zaken zal geven, moeten we wachten tot het de Grote Roerganger behaagt ons toe te spreken. Waarbij ze ongetwijfeld zal herhalen wat ze tot nu toe deed: verwijzen naar het partijbestuur. En liegen dat ze van niks wist.

In die vitrine van slagerij D66 liggen ook nog twee rapporten van het bureau BING. Rapport 1 heet ‘Frans van Drimmelen deugt’. Rapport 2, van drie weken later toen de stembussen gesloten waren, heet ‘Frans van Drimmelen deugt niet’. BING had na de misslagen in de kwestie van de Schiedamse burgemeester Wilma Verver, de Wassenaarse seksrel en andere affaires al een twijfelachtige reputatie, maar dit slaat alles.

Een façade van fatsoensvernis

Wij staren opnieuw in de vitrine en willen nu wel eens weten hoe die worst tot stand is gekomen. En of onze aannames dat het allemaal hygiënisch en goed gegaan is klopten. Ik vrees dat we het antwoord wel kunnen raden, ook zonder bureau BING.

Nee, van de aannames dat D66 een keurige partij is van beschaafde, betrouwbare en integere mensen die op een eerlijke en transparante wijze oprecht streven naar hooggelegen idealen klopt helemaal niks. Het was louter een façade van fatsoensvernis dat sneller afbladdert dan de goedkoopste verf van de Gamma. Een Potemkin-dorp van bordkarton. Een luchtkasteel van ijdele en leugenachtige nepdeugers. Slagerij D66 verkoopt worst waarvan je helemaal niet wilt weten hoe die gedraaid is. Het is een firma die je het liefst mijdt als de pest.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Nederland

Verbazing over kledingkeuze overvallers TEFAF-kunstbeurs: ‘Peaky Blinders?’

Published

on

TEFAF

Vier mannen pleegden vandaag op klaarlichte dag een gewapende overval op de internationale kunstbeurs TEFAF in Maastricht. Niet alle verdachten zijn nog gepakt, maar online circuleert inmiddels een video van de overval. En op social media verbaast men zich voornamelijk over de kledingkeuze van de overvallers.

Rond 11.40 uur vandaag kwam bij de hulpdiensten een melding binnen van een overval in het TEFAF-gebouw. Gewapende overvallers zouden in de kunstbeurs meerdere juwelen hebben gesloten en sloegen daarna op de vlucht.

Roof in TEFAF kunstbeurs Maastricht

Inmiddels heeft de politie twee verdachten aangehouden. Momenteel wordt op de A2 nog een grote zoekactie gehouden naar de overige rovers. Het Franse La Tribune de l’Art was de eerste die het nieuws naar buiten bracht en plaatste daarbij twee foto’s van ingeslagen vitrines.

Kledingkeuze overvallers lijkt op Peaky Blinders

Inmiddels gaat er op social media een video rond waarop de roof te zien is. Daar zien we vier gewapende mannen het glas van een vitrine inslaan. Wat zij precies hebben meegenomen, kan de politie nog niet bevestigen.

Hoewel de overval voor de betrokkenen natuurlijk een ingrijpend incident is, klinkt daar op social media ook de nodige hilariteit. Waarom? Volgens sommigen lijken de overvallers toch behoorlijk op een „mislukte versie” van de Peaky Blinders. Oftewel de Britse boeven uit de welbekende Netflix-serie.

Op de video is namelijk te zien dat de overvallers gekleed zijn in kostuum en een iconische platte Peaky Blinders-pet dragen. Daarnaast concluderen twitteraars dat de overval er wel behoorlijk amateuristisch uitziet.

De TEFAF, oftewel The European Fine Art Fair, is een kunst- en antiekbeurs met internationale bekendheid. Deze toonaangevende beurs keert jaarlijks terug in het Maastrichts Expositie en Congres Centrum (MECC). Afgelopen weekend ging de beurs, na de nasleep van de pandemie, weer open voor publiek. De kunstbeurs verwachtte meer dan 240 handelaren uit zo’n twintig landen.

Het is niet voor het eerst dat de beurs met dieven te maken krijgt. Zowel in 2010 als in 2011 werden hier evenals juwelen gestolen ter waarde van honderdduizenden euro’s.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Nederland

‘BBB kan grootste partij van Nederland worden’

Published

on

bbb

Het verzet tegen de aangekondigde stikstofmaatregelen van het kabinet lijkt zich niet alleen bij boeren te beperken, maar ook bij burgers. BoerBurgerBeweging (BBB) ​​heeft vandaag (zondag 26 juni) maar liefst 18 zetels gewonnen in de wekelijkse peiling van Maurice de Hond. Daarmee is de partij van lijsttrekker Caroline van der Plas vrijwel de tweede partij in Nederland, slechts drie zetels achter de VVD. Volgens De Hond heeft BBB de potentie om bij de komende Provinciale Statenverkiezingen over negen maanden de grootste partij van Nederland te worden.

In een toelichting op de peiling spreekt De Hond van een op handen zijnde historische politieke verschuiving, zeker met het oog op de verkiezingen voor de Provinciale Staten in maart 2023. “Het is maar een paar keer voorgekomen dat in de peilingen naar politieke voorkeur, die ik in de afgelopen 45 jaar was de verschuiving niet alleen een zeer significante, maar ook een voorbode van iets veel groters, ofwel wat er daarna gebeurde in de politiek of wat er zou gebeuren bij de volgende verkiezingen. deze week zijn gebeurd.” En later: “De electorale krachten die nu in opkomst zijn, zijn misschien wel de eerste schokken die de seismograaf aangeeft voor een grote aardbeving in politiek Nederland.”

Gigantische opmars
BBB wint vier zetels van de bewogen afgelopen ‘stikstofweek’, met het boerenprotest in Stroe op woensdag 22 juni. Vorige week stond de partij van Van der Plas op 14 zetels in de peiling, deze week zijn dat er 18. Voor BBB, dat nu nog maar 1 zetel in de Tweede Kamer heeft, een enorme opmars waar de huidige coalitie onder leiding van VVD en D66 zorg voor moet dragen. Deze twee partijen verliezen samen 25 zetels in de peiling. De VVD heeft -13 zetels en heeft 21 zetels. D66, de grote rivaal van BBB, is pas de vijfde partij in het land met 12 zetels in de peiling. Dat is de helft van het huidige aantal zetels.

Ook na de afgelopen week blijft het geplaagde CDA stabiel op 7 zetels, een verlies van 8 zetels. JA21, dat drie zetels heeft in het huidige parlement, moet in de peiling van vandaag 2 zetels inleveren en staat nu nagenoeg op 8 zetels. Joost Eerdmans, de kapitein van JA21, presenteerde vorige week samen met Van der Plas een gezamenlijk alternatief stikstofplan. Dat wordt niet beloond voor JA21. Sterker nog, volgens opiniepeiler De Hond stal de BBB ook enkele zetels in de peiling van JA21. Volgens De Hond gaat de winst van BBB ook grotendeels ten koste van de VVD.

Potentiële overstappers
Volgens De Hond is de partij van Van de Plas in staat gebleken om met name kiezers aan de rechterzijde van het politieke spectrum te mobiliseren. Als de BBB nog het politieke tij heeft richting de Provinciale Statenverkiezingen in maart, kan de BBB volgens De Hond de grootste partij van Nederland worden. “Er is weinig fantasie voor nodig om je voor te stellen wat er aan die kant gaat gebeuren als de kans reëel is dat de BBB op PS2023 groter wordt dan de VVD. Er zijn voldoende kiezers onder de potentiële JA21- en PVV-stemmers die dan naar de BBB zouden kunnen overstappen.”

Pieter Omtzigt is een factor die nog zand in de motor van de BBB kan gooien. Als het onafhankelijke parlementslid met een politieke beweging meedoet aan de verkiezingen, kan hij volgens eerdere peilingen zetels stelen van BBB. Omtzigt gaf vorige week nadrukkelijk aan zich zorgen te maken over het lot van boeren in de stikstofdiscussie, zonder expliciet aan te geven hoe volgens hem het stikstofbeleid vorm moet krijgen.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Nederland

Caroline van der Plas gaat Nederland slopen

Published

on

van der Plas

Caroline van der Plas Ze heeft een behoorlijke gunfactor, zeker bij de media, en ze wordt in de Tweede Kamer vrij breed gezien als een handige donder die het politieke handwerk verdomd snel heeft geleerd: de 55-jarige Caroline van der Plas. Ze heeft, met slechts anderhalf jaar Kamerervaring, meer positieve media-aandacht weten te genereren dan de hele PvdA-fractie bij elkaar.

Van der Plas beschikt ontegenzeggelijk over een goed politiek instinct en een bijzondere werkdrift, want als eenpitter is ze bij alle relevante debatten aanwezig. Niet alleen bij de plenaire debatten over onderwerpen die veel media-aandacht genereren, maar ook bij de veel inhoudelijker commissievergaderingen waar het ‘echte werk’ gedaan wordt, maar waar de media nauwelijks over rapporteren. In die commissiedebatten zie je types als Wilders en Baudet daarom ook nooit. Want dat kost wel veel tijd, maar levert publicitair, vinden ze, te weinig op. Maar zij van de BoerBurgerBeweging-baas doet daar wel serieus aan mee.

Wat verder opvalt, is dat van der Plas haar stukken meestal goed heeft gelezen en daar ook de essentie uit weet te halen, wat blijkt uit de doorgaans scherpe en relevante vragen die ze aan de bewindspersonen en collega’s weet te stellen. Niemand loopt tijdens de plenaire debatten zo vaak maar de interruptiemicrofoon als van der Plas. Ze is een beeldvanger. Door haar open en vooral onorthodoxe optreden is ze de darling van de kwekprogramma’s geworden. En ook de darling van de boeren en veel plattelandsbewoners, wat natuurlijk ook makkelijker wordt als je die groepen vooral naar de mond praat ….door vooral te zeggen wat zij graag willen horen. Zoals  gisteren in het stikstofdebat: dat het beleid van dit kabinet inzake de boeren ,,stuitend” is. Succes verzekerd.

Hoewel de BBB-leider ook over zaken als het corona- en het vluchtelingenbeleid haar (behoorlijk populistische) meningen geeft, is zij toch vooral de pleitbezorger van het boerenbelang. Dat doet ze niet alleen met passie, maar ook met alle demagogische trucs  die er denkbaar zijn.

Het stikstofdebat van gisteren is daarvoor illustratief. Allereerst ontkent zij dat er zo’n groot stikstofprobleem is. En daar waar er wel een probleem is, is dit niet te wijten aan de boeren. En daar waar de boeren daar ook een bijdrage aan zouden leveren, is die stikstofdepositie in nog veel grotere mate aan andere sectoren te wijten. Maar haar meest irritante retorische stellingname is: die wetenschappelijk experts rommelen ook maar wat aan met hun onbegrijpelijke modellen en hun cijfers die niet kloppen ….vindt zij.

Van der Plas weet het zeker: ,,het stikstofprobleem is door dit kabinet vooral bedacht om de boeren van hun grond te verwijderen . Maar ook om zoveel mogelijk grond vrij te maken voor woningbouw, windmolens, zonnepanelen en datacentra.” (1) Kortom: deze BBB-activiste kon zich gisteren in het debat qua demagogie volledig uitleven. Als een feitenresistente wetenschapsrelativist en complotdenker pur sang.

Haar filippica bracht Jesse Klaver een beetje tot wanhoop. Hij vond dat van der Plas zich hier gedroeg als een complotdenker en een gevaarlijke politicus omdat zij het wantrouwen in de wetenschap en experts alleen maar vergrootte. Ook door elk beleid waar ze het niet mee eens is onderuit te halen door onweerlegbare wetenschappelijke feiten te ontkennen. Vervolgens vindt hij dat ze daar zo’n stellingname ,,gif verspreidt”, waarna hij haar kwalificeerde als een ,,platte populist”.

Dat was niet sfeer bevorderend en misschien ook geen slimme kwalificatie, omdat hij haar daarmee wel erg dicht aandrukte tegen de extreemrechtse vandalen van PVV en Forum die op alle fronten nog vele graden erger zijn. Van der Plas is geen racist, islamofoob of antisemiet en ze gedraagt zich in de debatten doorgans zeer fatsoenlijk. Zij probeert, soms wel met een paar grote oogkleppen voor de feiten, tenminste nog fastoenlijk te argumenteren.

Alleen, en dat is niet te ontkennen, is zij een ongegeneerde lobbyist van het agro-complex: de boeren, de zuivelgiganten, veevoederbedrijven, supermarkten en de RABO-bank. Partijen die altijd het meest verdienden aan de inspanningen van de boer. En voor het beschermen van die heilige belangen zijn heel veel middelen ook voor haar blijkbaar toelaatbaar. Dus komen ze met het macabere voorstel: dring niet de stikstofuitstoot van boerenbedrijven terug, maar halveer het aantal natuurgebieden. !! En zoiets gaat in dit soms dwaze land ook nog serieus bediscussieerd worden.

Ik zou van der Plas niet zozeer een platte populist noemen, maar wel een platte lobbyist voor de agro-belangen. Net zoals CDA, VVD, SGP en CU dat ook altijd geweest zijn. Door feiten te ontkennen, door de milieuschade volstrekt te negeren, door te sjoemelen met regels en door de boeren op te jutten tot onverantwoorde investeringen. Het zijn dan ook deze partijen die de hoofdschuldige zijn aan het ontstaan van deze failliete landbouw-en veeteelt die met veel subsidies ontiegelijk veel milieuschade heeft aanricht.

De moedige en competente VVD-minister Christinanne van der Wal erkende dit overheidsfalen gisteren in het debat volmondig. Natuurlijk ook omdat ze beseft: als de politiek niet snel een einde aan maakt aan ons failliete agro-systeem dan gaan de rechters dat doen. Of Europa. Omdat Nederland o.a. w.b. het stikstofbeleid en het natuurbeleid al jaren in strijd handelt met haar eigen wetten. We zijn de grootste vervuiler in Europa geworden. En het agro-complex maar blijven borstkloppen: we zijn de beste van de wereld.

Ook als je de standpunten van van der Plas opportunistisch of zelfs stuitende demagogisch vindt als het om de landbouwbelangen gaat, kun je niet om de observatie heen dat ze zich in korte tijd heeft ontwikkeld van een onbetekenend groentje waarover wat denigrerend gegniffeld werd tot een politieke vedette, die uitermate serieus wordt genomen door bijna alle partijen op rechts, die haar zien als een geduchte electorale concurrent. Het machtige en voor ons milieu levensgevaarlijke agro-complex kan zich geen betere lobbyist wensen dan Caroline.

Maar lobbyisten horen niet in de Tweede Kamer. Als Kamerlid hoor je ‘zonder last’ de belangen van heel Nederland en alle Nederlanders te behartigen. Dat doet van der Plas niet. Zij is in de Kamer op afstand de belangrijkste leider van het boerenbelang, dat het milieubelang maar irrevant gelul vindt.

Maar de BBB-leider heeft de tijdgeest en agro-ondernemingen met diepe zakken mee en zal voorlopig een grote bedreiging blijven vormen voor partijen die nu hun fouten uit het verleden inzien en zich inmiddels schoorvoetend inzetten voor een ander soort landbouw. Er zijn helaas een paar miljoen Nederlanders die daar (nog) niets van willen weten. Dus die dreigen massaal over te stappen naar BBB. Vooral vanuit het CDA. Linke soep. (jv)

(1) Voor de bouw van de 1 miljoen nieuwe woningen is maximaal 1% van de landbouwgrond nodig. (CBS)

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Steun ons werk

Recente reacties

Nieuws bij de buren

De bazen van het ‘Veiligheidsberaad’ zijn stiekem een nieuwe macht aan het worden

Tot ruim twee jaar geleden had nauwelijks iemand gehoord van ‘veiligheidsregio’s’, laat staan van ‘het Veiligheidsberaad’. Maar in coronatijd waren de burgemeesters van de veiligheidsregio’s en vooral hun voorzitter Hubert… [...]

Het bloedbad van Melilla

37 Afrikanen kwamen om bij een poging om over het hek van de Spaanse enclave Melilla in Marokko te springen. Ceuta en Melilla zijn twee steden die op het Afrikaanse… [...]

Welkom in Circus Rutte!

Je wordt gekwalificeerd als een tassendraagster van de Minister-president Rutte, laat een paar traantjes en het linkse deel van de Tweede Kamer staat op zijn achterste benen. Een linkse politieke… [...]

Waarom was er geen georganiseerd verzet tegen de staatsgreep van 6 januari van Trump?

Trump – De lopende hoorzittingen van het Amerikaanse Congres over de gebeurtenissen van 6 januari 2021 hebben harde waarheden aan het licht gebracht over de zieke, precaire staat van de… [...]

Europa wil oorlog

Europa moet zich voorbereiden op de zondvloed die op haar afkomt, en dat allemaal omdat de Litouwse satrap van de NAVO denkt dat ze een Mozes is, die twee delen… [...]

Indignatie is 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk, daarom is het tijd voor onze actie. Geen miljardair bezit ons, geen MSM controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

steun wij zullen zeer dankbaar zijn.

KLIK HIER OM TE DONEREN