vr. aug 19th, 2022
Berlijn

Op 28 augustus 2021 was er weer een grote anti-Corona demonstratie in Berlijn. Sommige lezers zullen zich afvragen waarom we juist naar deze demo kijken, terwijl er op heel veel plaatsen tegen de Corona dictatuur werd gedemonstreerd, ondermeer in Amsterdam. De reden is simpel; de Duitse anti-Corona beweging is in een nieuwe fase terecht gekomen, en de ontwikkelingen die hier onderdeel van zijn kunnen als leermomenten voor ons allemaal worden gezien. De demo van 28 augustus was anders dan de voorgaande demonstraties. Dit gold zowel voor de organisatorische kant, als ook de uiteindelijke uitvoering.

Alle voorgaande grote demonstraties in de Duitse hoofdstad werden door de landelijke leiding van Querdenken (Dwarsdenken) aangemeld. Dat was nu niet het geval omdat de Querdenken leiding niet meer in de bekende vorm bestaat. Al langer was er onenigheid onder de organisatoren over verschillende zaken, ondermeer over hoe het nu verder moet. Dit heeft ook met persoonlijke keuzes te maken. De leidende figuur binnen Querdenken is Michael Ballweg, een Duitse zakenman die zijn eigen vermogen heeft gebruikt om de Querdenken beweging van de grond te krijgen. Hij heeft begrepen dat alleen demonstreren niet voldoende is, en is in de laatste maanden druk op zoek gegaan naar alternatieven voor het huidige BRD systeem, dat verantwoordelijk is voor de Corona waanzin en vele andere problemen. Vorig jaar al heeft Ballweg geprobeerd om een grondwettelijke vergadering op poten te zetten die een nieuwe grondwet voor Duitsland zou moeten schrijven. Dit project mislukte, deels door eigen falen, en deels omdat veel anderen niet begrepen dat je een systeem alleen maar kunt vervangen als je een alternatief aanbiedt.

Ballweg bleef naar alternatieven zoeken, en had ook een ontmoeting met de zogenaamde “Koning van Duitsland”. Deze man heeft een soort alternatieve staat gecreëerd die naast de BRD functioneert. In veel kringen wordt hij als Reichsburger weggezet, maar het ministaatje waar hij de scepter zwaait functioneert wel en is ook legaal. Voor Ballweg dus een interessante mogelijkheid. Andere leden van Querdenken waren het hier niet mee eens, en ondermeer de advocaat Markus Haintz ging meteen op afstand. Eigenlijk was dit het einde van de landelijke leiding, en Ballweg heeft dan ook bekend gemaakt dat Querdenken geen grote demonstraties meer zal aanmelden. De vele locale afdelingen kunnen dit wel gewoon doen, dus de basis blijft functioneren. In Berlijn was dit voor het eerst te merken. Er werden heel veel verschillende demo’s en manifestaties aangemeld, ondermeer door de locale Querdenken afdelingen. De grootste demonstraties werden meteen verboden, maar dat leek niemand te storen. Duizenden mensen trokken naar Berlijn, en gingen daar de straat op. De politie kon het nauwelijks bijbenen, en op een zeker moment trokken er 3 gigantische optochten door de Duitse hoofdstad. Opnieuw was er politiegeweld, maar door het grillige gedrag van de demonstranten kreeg de politie geen grip op de situatie. Er werden politieblokkades doorbroken, steeds opnieuw alternatieve routes gezocht, en de demonstranten lieten zich niet intimideren. Vooral jonge vrouwen trokken tegen de smerissen van leer, en hun moed inspireerde vele anderen. De dag was zonder meer een succes voor de demonstranten, en het was gelijktijdig een bewijs dat een aanmelding helemaal niet nodig is om de straat op te gaan.

Lees ook:  Protesten in Iran met de hand van Trump

De demonstratie van 28 augustus leverde uiteindelijk meer spektakel en inspiratie op dan de officiële Querdenken demo’s met dure podiums en lange rijen sprekers. En wat nog beter was; de politie kon de zaak niet controleren, ze konden alleen hier en daar reageren. Dit tot grote vreugde van de demonstranten die de smerissen met het lied “Zonder helm, en zonder knuppel zijn jullie niks” aan het koken brachten. Uiteindelijk was het de regen in de vroege avond die een einde aan de demonstratie maakte, niet de politie.

Dit alles heeft veel discussie opgeleverd over de rol van Querdenken in de algemene beweging. Sommige zien de club als gestuurde oppositie, anderen zijn meer positief. Een ding is zeker; Querdenken is de uitvinder van de grote demonstraties geweest. Toen de eerste grote demo’s in Stuttgart van start gingen, in het voorjaar van 2020, was er al wel hier en daar oppositie tegen de Corona maatregelen. Er waren demo’s, maar ze waren klein, en de beweging was versplinterd. Querdenken slaagde er in om de activisten bij elkaar te brengen, en ook veel mensen op de been te krijgen die eerder nog nooit de straat op waren gegaan. Dat maakt het ook twijfelachtig dat we met een gestuurde oppositie te maken hebben. Een gestuurde oppositie probeert op orders van de heersers een bestaande beweging over te nemen en die in het zand te zetten. Normaal gesproken zal een gestuurde oppositie niet eerste zo’n beweging zelf uitvinden. Dit zou onnodige moeite zijn. Zeker is dat veel mensen zonder Querdenken nooit tegen de maatregelen hadden gedemonstreerd. Dat is een verdienste van de groep. Wat zat er dan wel achter? Dat blijft de vraag. Querdenken bestond vooral uit zakenlieden die veel last hadden van de maatregelen, en waarschijnlijk een weg zochten om de beperkingen weg te werken via de protestbeweging, om zo hun zaken te redden. Het geld van Ballweg en de sponsoring deed de rest.

Lees ook:  Leger in Frankrijk blijft Macron bedreigen om immigranten politiek

Toch is het hier niet bij gebleven. Veel leidende Querdenkers hebben zichzelf verder ontwikkeld, en willen daadwerkelijk een ander systeem. Dit moet echter wel vreedzaam gebeuren. Een uitzondering is Haintz die aan de huidige wetten wil vasthouden, en dus het systeem van binnenuit hervormen. Haintz is een vreemd figuur, waar veel geruchten over rondgaan. Hij is advocaat, maar werpt zich nu op als journalist. Hij wordt op bijna iedere demo gearresteerd, meestal gewelddadig, maar is ook zo weer vrij. Daar komt nog bij dat zijn vriendin voor het Duitse leger werkt, of heeft gewerkt. Als je op zoek bent naar gestuurde stoorzenders binnen Querdenken zou hij wel eens het beste voorbeeld kunnen zijn.

Als we de hele geschiedenis van de Querdenken beweging bekijken kunnen we vaststellen dat ze wel een bepaalde taak hebben vervuld. Het systeem hebben ze niet weg gekregen, en ook de Corona maatregelen niet. Maar ze zijn er wel in geslaagd om duizenden mensen de straat op te krijgen die dit anders nooit zo massaal zouden hebben gedaan. Dat is een plus punt, maar er staat tegenover dat Querdenken met die aantrekkingskracht veel te weinig heeft gedaan. Hoewel er zeker sprake is van een harde kern, durfde men de confrontatie met de overheid meestal niet aan. Het bleef bij gevechten in de rechtbank, die al snel waardeloos bleken omdat de Duitse rechtstaat in feite niet meer bestaat. Wat ook een plus genoemd kan worden zijn de vele lokale afdelingen die heel actief zijn. Wat verder positief is geweest, was de openheid van de beweging naar alle kanten; links, rechts en het midden. Van afstand nemen was meestal geen sprake, hoewel dit soms onder druk van de media wel gebeurde. De media hebben van af het begin getracht om Querdenken als extreem rechts af te schilderen, maar zijn hier nooit helemaal in geslaagd omdat het gewoon niet waar is. Een echte politieke kleur heeft de beweging nooit gehad. Het was veel meer een uitdrukking van het zogenaamde dwarsfront dat nodig is om de huidige aanval van de globalisten af te staan.

Lees ook:  COP26: Kan een mensenmacht de wereld redden?

Toch moeten we concluderen dat Querdenken als landelijk groep zijn tijd heeft gehad. Veel dingen zijn veranderd en de vreedzame houding van de beweging wordt door een toenemend aantal demonstranten en activisten als niet meer voldoende gezien. Niet dat men uit is op geweld, maar het geweld van de politie en de staat moet beantwoord worden, en daarvoor is onverzettelijkheid nodig en de bereidheid om ook wetten en regels te breken. Dat was met Querdenken niet mogelijk. De demonstraties van 28 augustus in Berlijn hebben de nieuwe koers aangegeven. Geen aanmeldingen of contacten met de autoriteiten, maar gewoon de straat op voor je rechten. Waar nodig hoeft een confrontatie met de politie niet uit de weggegaan te worden. Niemand wil geweld, maar er zijn grenzen, en als de staat die grenzen toenemend negeert gaat het recht op zelfverdediging gelden. Dat is het proces wat we nu zien. Dat zal op een zeker moment ook in Nederland aan de orde komen. Dan is het goed om het wiel niet opnieuw uit te vinden, maar te leren van de ervaringen in andere landen.

Volgende keer in Deel II; heeft Querdenken nog een rol, wie vult het vacuüm op, en hoe gaat de algemene beweging verder?

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord