di. nov 29th, 2022
great reset

Ons is altijd vertelt dat ieder mens bij de geboorte een aantal rechten meekrijgt. Deze rechten zouden gegarandeerd zijn, en wereldwijd van kracht. We hebben het dan natuurlijk over de rechten van de mens. Het recht op meningsvrijheid, het organisatie en demonstratierecht en het recht op lichamelijke integriteit, om er maar een paar te noemen. In de meeste landen zijn deze rechten vastgelegd in de grondwet. Ook dit werd als garantie gezien. Over deze rechten zijn oorlogen gevoerd, rechtszaken hebben plaatsgevonden en er zijn over de hele wereld campagnes geweest om deze rechten voor iedereen mogelijk te maken. Dit is nooit helemaal gelukt, maar de meeste mensen gingen er toch vanuit dat niemand ons deze rechten kon afnemen. Intussen weten we beter. De Corona dictatuur heeft binnen een kleine twee jaar veel van deze rechten afgeschaft of in de ijskast gezet. Sterker nog, regeringen breken hun eigen wetten, of hollen deze wetten uit met eindeloze verordeningen. Ze hebben onze bewegingsvrijheid ingeperkt, ze hebben ons opgesloten in onze eigen huizen, en in veel landen word je gedwongen een niet werkende muilkorf te dragen. In deze derde Oorlogswinter is er van onze rechten nog maar weinig over, ook al hebben veel mensen dat nog niet in de gaten.

Intussen is men bezig om weer een stap verder te gaan, en wordt er gedreigd met een vaccinatieplicht. Dit is natuurlijk in strijd met het recht op lichamelijke integriteit, maar voor de globalisten en hun handlangers is ook dat recht niet meer belangrijk. Ze zeggen openlijk dat ze niet zullen rusten voordat ze iedereen op aarde een gifspuit hebben toegediend. Om dit te doen breken ze zelfs de resoluties die ze eerder zelf hebben aangenomen. Ze gaan er dan vanuit dat iedereen al lang is vergeten dat er ooit zo’n resolutie is geweest. Maar dit plezier zullen we ze niet doen. Op 27 januari 2021 nam de Raad van Europa een resolutie aan, waarin staat dat een vaccinatieplicht niet is toegestaan. En het gaat nog verder, want er staat ook dat regeringen hun burgers niet onder druk mogen zetten of bedreigen om de vaccinatie door te zetten. Deze resolutie is bindend voor alle 47 lidstaten, en is dus ook nu nog gewoon van kracht. Toch hebben zowel Oostenrijk als Duitsland al aangekondigd dat zij begin volgend jaar een vaccinatieplicht gaan invoeren. Dat is dus duidelijk een rechtsbreuk.

Maar het gaat nog verder. In 1948, na de processen in Neurenberg tegen leiders van Nazi Duitsland, werd de zogenaamde Neurenberger Codex opgesteld. In deze Codex staat dat medische experimenten of behandelingen zonder toestemming van de persoon in kwestie verboden zijn. Deze Codex is het antwoord op de medische experimenten van Dr. Mengele en anderen, in de concentratiekampen. Men wilde op deze manier voorkomen dat mensen ooit opnieuw gedwongen zouden worden om medische behandelingen of experimenten te ondergaan. Ook deze Codex is dus nog steeds van kracht, en ook over dit document hoor je geen enkele regeringsleider. De Corona vaccinaties, zeker als het tot plicht wordt, vallen zonder twijfel onder deze Codex. Immers, de vaccines, die zoals nu blijkt ook voor grote delen niet werken, zijn een experimentele behandeling want zij hebben geen volledige toelating. Verder dan een noodtoelating is men nooit gekomen, omdat de midden en lange termijn studies ontbreken. Kortom; juridisch gezien is een vaccinatieplicht illegaal omdat zo’n plicht zowel tegen de resolutie van 27 januari als de Neurenberger Codex in gaat. Wettelijk staan wij, als tegenstanders, dus zeker niet met lege handen.

Lees ook:

46 paginas met aanklachten: Bill Gates, Fauci en Klaus Schwab beschuldigd van genocide in rechtszaak

Er is op dit gebied wel een probleem. Veel rechtbanken, nationaal en internationaal, zijn gelijkgeschakeld door het systeem. Rechters moeten de heersende mening van de regeringen volgen, anders dreigt vervanging. Zoals we al zagen treden de globalisten en hun handlangers alle wetten met voeten. Maar als genoeg mensen hier tegen op komen, klachten en beroepschriften indienen, en steeds opnieuw in beroep gaan, kunnen we het systeem doldraaien, en dan hebben de heersers de keus tussen terugtrekken of hun ware dictatoriale gezicht laten zien. Als ze voor het laatste kiezen zullen nog meer mensen de dictatuur herkennen en de straat op gaan. Natuurlijk zijn de straat protesten die we nu in veel landen zien de beste weg om de dictatuur te beëindigen. Maar we moeten het juridische wapen niet negeren, omdat iedere mogelijkheid om tegen het systeem ten strijde te trekken gebruikt moet worden. Als we de globalisten tot een oorlog op meerdere fronten kunnen dwingen, neemt onze kans op de eindoverwinning behoorlijk toe. De mogelijkheden zijn er, dus laten we die mogelijkheden gebruiken. Dit proces zal zich als eerste in Oostenrijk voor doen, en we zullen de ontwikkelingen op de voet volgen, en de uitkomsten en resultaten publiceren, om het zwijgen in de leugenpers tegen te gaan. Kennis is immers nog steeds macht.

Het is ook interessant om eens te kijken naar de reacties op dit alles van bepaalde groepen in de maatschappij. Mensen die vaak herdenkingen en herinneringsbijeenkomsten hebben bezocht weten zeker nog wel wat toen altijd de slogans waren. “Nooit meer fascisme”, “Nooit meer uitsluiting” en “Nooit meer discriminatie”. Mooie woorden en dingen om naar te streven. Maar nu zien we hoe mensen die weigeren om de gifspuit te accepteren van veel dingen worden uitgesloten. Ze worden als het ware buiten de maatschappij geplaatst, in andere landen nog meer dan in Nederland. Er bestaat geen twijfel aan dat dit discriminatie is, en er is ook altijd op gehamerd dat de uitsluiting van groepen mensen een fascistische methode is. Waar zijn nu al die mensen die bij herdenkingen achter deze slogans stonden? Hullen ze zich in een beschaamd zwijgen, of accepteren ze gewoon de maatregelen van de overheid? Als dit laatste het geval is, waren die slogans en al die mooie woorden waar iedereen zo prat op ging gewoon lege dozen. Dan is de hele herdenkingscultuur weinig meer dan een farce.

En, waar zijn al die feministen die jaren lang riepen dat ze baas in eigen buik wilde zijn, en dat hun lichaam alleen hun zaak was? Ook in deze hoek is het verdacht stil. Hebben ze geen oog voor de problemen die veel vrouwen als gevolg van de maatregelen hebben? Het lijkt er heel veel op. Verder waren er ook nog de sociaal democraten die altijd zeiden dat iedereen mee moest kunnen doen, en dat niemand aan de kant mocht blijven staan. Nu zijn het precies deze figuren die om de hardste maatregelen roepen. Hoezo gelijke kansen? Misschien dat de sociaal democraten toch gewoon sociaal fascisten zijn, zoals in de jaren 30 van de vorige eeuw wel eens werd beweerd. De conclusie is eenvoudig; al deze genoemde groepen hebben het volk in de steek gelaten. Van hen is absoluut niets te verwachten. Jammer, maar waar. De strijd tegen de globalisten zullen we alleen moeten voeren, zonder de moralisten uit het verleden. Dat is ook beter zo, want dan ontstaan geen nieuwe illusies.

Intussen wordt de speelruimte voor de globalisten en hun handlangers steeds kleiner. Nu al hebben ze weer een nieuwe variant van het Corona virus, dit keer uit Zuid Afrika, uit de hoed moeten toveren, om de angstpsychose gaande te houden, en een nieuwe opsluiting door te voeren. Dit terwijl Zuid Afrika zelf zegt dat deze variant niet gevaarlijker is dan vorige versies. Daar komt nog bij dat de heersers met een gigantisch marketing probleem zitten. Ze moeten proberen om de gevaccineerden te overtuigen om een of meerdere boosterprikken te halen, omdat de nu gebruikte vaccines niet of nauwelijks werken. Gelijktijdig proberen ze de niet gevaccineerden over te halen om een vaccine te accepteren waarvan ze zelf zeggen dat het eigenlijk niet of nauwelijks werkt. Tja, al is de leugen nog zo snel………..

En dan is er nog iets. Het is te merken dat de globalisten steeds meer tegenwind krijgen, ook uit hoeken die tot nu toe stil waren. Zo heeft het Britse medische tijdschrift The Lancet geschreven dat politici niet het recht hebben om van een “pandemie van de niet gevaccineerden” te spreken. Volgens The Lancet, een blad met een wereldwijde reputatie, is het bewezen dat gevaccineerden gewoon Corona kunnen krijgen en het virus ook kunnen overdragen. Het is dus niet acceptabel om de niet gevaccineerden als zondebokken aan te wijzen. Verder zijn er intussen in Duitsland al 37.000 artsen die weigeren om de vaccinatieprikken toe te dienen. Ze hebben te veel bijwerkingen onder hun patiënten gezien, steeds vaker ook met dodelijke afloop. Het hele leugencomplex brokkelt steeds iets verder af. Iedere dag een stukje, en iedere dag een stapje.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord