21 oktober 2021

INDIGNATIE

Verdedig de vrijheid van meningsuiting en individuele vrijheid online. Een muur tegen grote tech- en mediapoortwachters.

De Europese zomer van corona dictatuur

paniek

We kunnen gerust zeggen dat Europa een wilde zomer beleefd. Niet alleen de toenemende Corona dictatuur heeft de gemoederen tot koken gebracht, ook de watersnoodramp in Duitsland heeft bewezen dat de heersers geen cent geven voor het leven van de Europese burgers. Het aantal slachtoffers van deze politieke criminelen neemt met de dag toe. En nu proberen ze zelfs kinderen te vaccineren met de gifstof die intussen ontelbare slachtoffers heeft gemaakt over de hele wereld. Is het een wonder dat mensen daarom massaal de straat op gaan? Is het een wonder dat de afkeer van alles wat overheid is steeds groter wordt? Nee, het is geen wonder, maar een natuurlijke reactie op het onrecht en de willekeur die we in steeds meer landen zien. Laten we maar eens kijken wat er de laatste weken zoal in een aantal Europese landen is gebeurd.

Een aantal weken geleden werden onder meer Duitsland, Nederland en België getroffen door overstromingen die voor enorme verwoestingen en ellende zorgden. Overvolle stuwmeren, gebrek aan waarschuwingen en een niet functionerende overheid zorgden voor veel slachtoffers en beelden die uit een oorlogsgebied leken te komen. In Limburg richtte het water grote schade aan, maar gelukkig vielen er geen dodelijke slachtoffers. In België vonden 30 mensen de dood, en in het Ahrtal in Duitsland werden tussen de 180 en 196 mensen slachtoffer van het woeste water. Eigenlijk zouden we dit anders moeten formuleren, want de mensen die omkwamen waren niet alleen slachtoffer van het water, maar ook van een totaal ongeïnteresseerde overheid. We spreken dan over voor, tijdens en na de ramp. De verhalen van overlevenden en de meer dan 1000 gewonden spreken op dit gebied boekdelen.

Enkele dagen voordat het hevige onweer en het stijgende water in het Ahrtal toesloegen werden de landelijke en plaatselijke autoriteiten door verschillende Europese agentschappen gewaarschuwd dat er een zeer gevaarlijke situatie aan het ontstaan was. Deze waarschuwingen werden genegeerd. Ze werden ook niet doorgegeven aan de mensen in de gebieden die als gevarenzone golden. Toen het onweer een feit was en het water in rap tempo begon te stijgen werd er nog steeds niet gewaarschuwd. Niet via de media, niet via overheidskanalen en ook niet via het alarmsysteem. In de overstromingsnacht is op geen enkele plaats de sirene afgegaan. Niet alleen omdat het systeem nog maar deels functioneert, maar ook omdat men de sirenes gewoon niet heeft gebruikt. Later zeiden de lokale autoriteiten dat ze de sirenes niet hadden gebruikt omdat men geen paniek wilde veroorzaken onder de bevolking. Men liet de mensen liever gewoon verdrinken. Ook hier moeten we weer vaststellen dat er politieke criminele aan het werk zijn geweest.

Maar daar hield het nog niet op. Van hulpverlening door de overheid was in de eerste dagen nauwelijks sprake. Men liet de mensen gewoon aan hun lot over. Gelukkig kwamen er uit het hele land vrijwilligers naar het gebied om zelf hulp te verlenen. Er werden voorraden aangevoerd, zwaar materieel meegebracht en waar mogelijk werd hulp gegeven. Later zeiden bewoners dat ze zonder dit alles van honger zouden zijn gestorven. De reactie van de overheid bleef niet uit. In plaats van zich te schamen werd er een aanval op de hulpverleners ingezet. Het zouden deels nationalisten of anti-Corona activisten zijn die de situatie misbruikten. Ook de gelijkgeschakelde media nam dit verhaal natuurlijk over. Echter de slachtoffers weten wel beter, en hebben dit ook duidelijk gemaakt. Ze waren blij met de geboden hulp en spraken hun afkeer uit voor de lokale autoriteiten en de overheid in het algemeen. De enige die de ramp misbruikten waren de systeempolitici die de klimaatverandering als oorzaak van de watersnood propageerde. Hierin ging volksverrader Merkel natuurlijk voorop. Iedere gelegenheid wordt aangegrepen om de globalisten agenda naar voren te schuiven. Weerdeskundigen gaven tegengas en zeiden dat de ramp niets met een verandering in het klimaat te maken heeft. Dit soort rampen komt al eeuwenlang voor, terwijl de klimaatverandering een recente “uitvinding” is.

Intussen gaan de opruimingswerkzaamheden in het Ahrtal door, en ook het zoeken naar vermisten. Het zal nog maanden duren voordat alles hersteld is. Als herstel al mogelijk is. Een ramp als deze is een groot ongeluk voor alle betrokken, maar met tijdig ingrijpen, kan een deel van de ellende verhinderd worden. Dit is in het Ahrtal niet gebeurd. Zelfs het systeem ziet nu in dat er fouten zijn gemaakt. Justitie zal een onderzoek houden om te zien of er sprake in van dood door nalatigheid. Het onderzoek is waarschijnlijk niet meer dan een handreiking, immers deze maand zijn er verkiezingen. De kans is groot dat na het tellen van de stemmen de hele zaak in de doofpot verdwijnt. Toch blijft de hulpverlening van gewone mensen na de ramp een lichtend voorbeeld. Alles onder het motto niet ouwehoeren, gewoon aanpakken. We zijn nu een paar maanden verder, maar er is weinig veranderd. De kans is groot dat men in delen van het overstromingsgebied tot het einde van het jaar zonder verwarming en stromend water zal zitten. Ook de financiële hulp van de overheid is minimaal. Maar Merkel kon wel 100 miljoen Euro aan de Taliban overmaken, een bedrag waar later nog eens 500 miljoen bij zal komen. Over volksverraad gesproken.

Ook op het Corona front waren er in de laatste weken ontwikkelingen te bespeuren. In Nederland gingen plotseling de cijfers weer omhoog, vooral door het belachelijke testen voor toegang en het Dansen met Janssen plan van de Corona goeroe de Jonge. Rutte moest zelfs zijn verontschuldigingen aanbieden, omdat de versoepelingen en de andere plannen te snel waren gegaan. Allemaal theater, de kans is veel groter dat de stijging een kleine voorwaarschuwing was voor wat er in de herfst gaat gebeuren. Als het snuffelseizoen weer aanbreekt zal de Corona dictatuur zich weer in zijn volle lengte oprichten. De recente minicrisis moest laten zien dat de mensen niet overmoedig moeten worden. Iedere versoepeling kan zo weer worden omgedraaid, dat moet niemand vergeten.

Wat er allemaal in de planning zit kunnen we in de landen om ons heen zien. In Frankrijk en Italië is besloten om de groene vaccinatiepas in te voeren. Dit betekend dat mensen die de gifspuit van de farmaindustrie weigeren praktisch van het openbare leven worden uitgesloten. Niet omdat zij een gevaar opleveren, maar omdat ze weigeren om te luisteren naar de Corona dictators. Ook in Duitsland zijn er plannen voor een dergelijk maatregel in de herfst. In Frankrijk, Italië en Griekenland is een enorme protestbeweging tegen de groene pas ontstaan. De straten van Parijs en andere steden stromen geregeld vol demonstranten. In sommige plaatsen drongen de demonstranten de stadhuizen binnen. Het portret van de Corona crimineel Macron werd van de muur gehaald en zonder veel ceremonie het raam uitgegooid. Daar werd het op de grond door andere demonstranten vertrapt. Macron is hard op weg om de meest gehate Fransman ooit te worden. Nu al kan hij zich nergens meer vertonen zonder dat een grote schare demonstranten hem uitjouwt, en dat is nog maar het begin. De groene pas is intussen in Frankrijk door het parlement, maar het plan om mensen zonder vaccinatie van supermarkten uit te sluiten moest worden teruggetrokken. De druk van de protestbeweging werd te groot. Zelfs de Franse vakbonden sluiten zich bij het protest aan. Dit is uniek want in de meeste landen volgen de bonden slaafs hun sociaal democratische meesters die over het algemeen fanatieke Corona Getuigen zijn. Het zou nog best eens kunnen dat de protestbeweging in Frankrijk tot een stakingsbeweging wordt. De grootste bond CGT heeft besloten om tot staking op te roepen nadat steeds meer leden de bond verlieten omdat de organisatie te passief was. Er wordt al gestaakt in de gezondheidszorg, en spoorwegpersoneel weigert de groene pas te controleren. Dit alles zou een voorbeeld voor de rest van Europa kunnen worden. Ook In Nederland komt de groene pas er aan. Zelfs al over een paar weken. Nu nog treft het vooral de vrijtijdsbesteding, maar iedereen met een beetje verstand weet dat dit maar het begin is. Door alle nepdemocraten werd uitsluiting van groepen altijd veroordeeld. Nu juichen ze het toe, en willen zelfs meer. We hebben het steeds gezegd; de dictatuur is een feit. Alleen een echte opstand kan het tij nog keren.

Een beetje opstand is er intussen, want op 5 september gingen in Amsterdam zeker 50.000 mensen de straat op tegen de Corona dictatuur en voor de vrijheid. De demo was niet verboden en de politie hield zich afzijdig. Iets wat niet vanzelfsprekend is, zoals we zo meteen zullen zien. Amsterdam liet zien dat we onze vrijheid niet zo maar zullen opgeven, een geweldig signaal waarbij opnieuw links grotendeels ontbrak. Wel was men na afloop geschokt dat zoveel mensen, ook heel veel mensen uit de werkende klasse, de demonstratieoproep waren gevolgd. Links heeft zich zelf buitenspel gezet door de Coronadictatuur steeds opnieuw te ondersteunen. Dat vraagt natuurlijk om een rekening, en die is nu gekomen. Laten we hopen dat de demo in Amsterdam het startschot zal zijn voor opbloeiend verzet. Alleen zo kunnen we de groene pas, het inenten van de kinderen en andere misdaden tegen houden. Wie dit niet gelooft of wil geloven heeft de trein voor altijd gemist.

In Berlijn gingen op zondag 1 augustus tussen de 80.000 en 100.000 mensen de straat op tegen de Corona dictatuur van Merkel en haar medecriminelen. De demo was verboden, en er waren 2.500 smerissen naar de hoofdstad gehaald om het verbod zeker te stellen. Het liep echter anders. Ondanks bruut politiegeweld gingen de demonstranten gewoon lopen. Grote optochten trokken door verschillende delen van Berlijn. Steeds opnieuw werden zij aangevallen door de criminelen in uniform die door hun baas, Geisel (Die Linke), tegen de demonstranten waren opgehitst. Het hielp echter niet, want de demonstranten lieten zich niet intimideren en braken verschillende keren door de politie cordons. Dit alles leverde mooie beelden op van opgetogen mensen die hun demonstratierecht opeisten, maar ook verschrikkelijke scènes van brute smerissen die mensen sloegen en schopten, en vele gewonden achter zich lieten. Tijdens een brute arrestatie werd een man van 49 onwel. Hij overleed later in het ziekenhuis. Er wordt gezegd dat de man, Sascha Mol, een hartaanval kreeg, maar er is geen twijfel aan dat hij nu nog zou leven als de politie hem met rust had gelaten. De eerste demodode is dus een feit. Meer bloed aan de handen van Merkel en Geisel. De scènes van politiegeweld waren zo schokkend dat een VN vertegenwoordiger die zich met folter bezig houdt een onderzoek zal houden. Iets wat maar zelden voorkomt. Het politieoptreden tegen vreedzame demonstranten werd ook door Rusland sterk bekritiseerd. Een week na de demo werd er in Berlijn een zwijgmars gehouden voor Sascha Mol die op 1 augustus omkwam, en voor alle andere slachtoffers van politie en staatsgeweld. De fronten verharden zich, een logisch gevolg als we de Corona dictatuur willen verslaan.

Nog even over Geisel en zijn soort. Het blijft wonderbaarlijk hoe figuren die zich links noemen steeds weer tot knechten en handlangers van het systeem worden als ze ergens macht krijgen. Geisel is zeker niet de enige, velen gingen hem voor. Neem bijvoorbeeld de sociaal democraat Zorgiebel die op 1 mei 1929 de Berlijnse politie opdracht gaf om op een 1 Mei demo van de KPD te schieten. Op die dag, en de dagen er na, werden er bijna 30 mensen door de politie vermoord, waaronder ook vrouwen en kinderen. Geisel heeft nog geen schietbevel gegeven, maar wat niet is kan nog komen. De geschiedenis herhaalt zich immers. Overigens werd er op 28/29 augustus weer in Berlijn gedemonstreerd. En weer kwamen duizenden mensen naar de Duitse hoofdstad ondanks het politiegeweld. Over deze demonstraties en de ontwikkelingen binnen de Querdenker beweging zal binnenkort een uitgebreid artikel verschijnen.

En dan is er nog Afghanistan. Jarenlang was het land de focus van de zogenaamde oorlog tegen het terrorisme. Nu mag de terroristische Taliban er de scepter zwaaien. Hoeveel mensenlevens hebben de westerse leiders over de laatste 20 jaar opgeofferd om juist dat te verhinderen? Hoeveel miljarden heeft dit alles gekost? Nu lopen de islamitische terroristen gewoon de hoofdstad Kabul binnen. Zo makkelijk gaat het als de wind draait. Er had nooit een interventie moeten zijn. Afghanistan moet zijn eigen problemen oplossen. Dat was toen al zo, en er is op dit gebied niets veranderd. De prioriteit is nu om te verhinderen dat miljoenen Afghanen naar Europa trekken. Ze hebben hier niets te zoeken, en zullen de huidige problemen alleen maar erger maken. De Afghanen die met de Taliban niets te maken willen hebben kunnen, net als bijvoorbeeld de Koerden, de wapens oppakken en proberen hun land te bevrijden. Er is nu al gewapend verzet, onder meer georganiseerd door de Northern Alliance, en groep waar de Taliban veel moeite mee heeft. Niemand hoeft dus naar Europa te komen en om asiel jammeren. Het eigen land bevrijden en heropbouwen is een betere weg, zowel voor de Afghanen als ook voor Europa. De hele zaak heeft ook opnieuw aangetoond dat de Amerikanen en de andere westerse leiders onbetrouwbare bondgenoten zijn. Het ging nooit om het brengen van democratie en mensenrechten naar Afghanistan, het ging altijd om belangen, en dan vooral Amerikaanse belangen. Daarvoor hebben de gevallenen in Afghanistan het leven gelaten, en nergens anders voor. Laat dat een les zijn voor al diegenen die nog steeds in interventies geloven.

Het wordt steeds duidelijker hoe dom en incompetent de huidige politici zijn. Toch mogen ze blijven zitten want ze steunen de globalistenagenda. Het gaat om loyaliteit en niet om bekwaamheid. Als die loyaliteit er maar is mogen ze fouten maken, miljarden verknoeien, liegen en bedriegen, burgers laten verdrinken en mensen laten doodslaan op demonstraties. Kortom, ze zijn vuurvast. Dat geldt ook voor Rutte en de Jonge. Gaat er iets fout, heeft men een aanval van geheugenverlies, en alles is opgelost. Het Wereld Economisch Forum doet de rest. Ook de formatie in Nederland bewijst dit. Men maakt ruzie over posities terwijl het beleid gewoon vast staat. De democratie is al jaren geleden gestorven, en de straat is het enige antwoord.

Al de bovengenoemde voorbeelden geven aan dat de systeempolitici, van welke achtergrond dan ook, onze doodsvijanden zijn, letterlijk en figuurlijk. Dit geldt zowel individueel voor ieder van ons, als ook op volksbasis. Wat je het best met je doodsvijanden kunt doen hoeven we hier niet te beschrijven. Daarvan kan iedere lezer voor zichzelf een beeld maken. Kortom; de strijd gaat door!

Indignatie is al meer dan 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk. Geen miljardair bezit ons, geen adverteerders controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

We hebben geen paywalls en alles blijft gratis zonder censuur. In het post-truth-tijdperk van nepnieuws, echokamers en filterbubbels publiceren we meerdere perspectieven van over de hele wereld.

Iedereen kan bij ons publiceren, maar iedereen doorloopt een rigoureus redactioneel proces. U krijgt dus op feiten gecontroleerde, goed gemotiveerde inhoud in plaats van ruis.

Dit is niet goedkoop. Servers, redacteuren fees en web ontwikkelaars kosten geld. Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.