vaccin

Het aantal niet-gemelde bijwerkingen van vaccins is waarschijnlijk veel hoger dan verwacht.

Het is voor de gewone burger buitengewoon moeilijk om een ​​overzicht te krijgen van gemelde vaccinatiecomplicaties, erkende vaccinatieschade en eventueel gemaakte schadevergoedingen, evenals de hoogte daarvan. Dit komt ook doordat het aantal niet-gemelde gevallen bij het melden van vaccinatiecomplicaties erg hoog is, vooral omdat artsen gevolgschade vaak helemaal niet associëren met een vaccinatie.

Dit is zeer merkbaar voor de symptomen die verband houden met de corona-vaccinaties. Zowel de meeste artsen als de gevaccineerde personen – of bij overlijden hun naasten – kunnen of willen geen verband zien met de vaccinatie (1).

Artsen, patiënten en naasten ontkennen bij klachten en overlijden vrijwel altijd een verband met de vorige vaccinatie.

Eigenlijk zou de gezondheidsdienst onmiddellijk moeten worden geïnformeerd als de symptomen een oorzakelijk verband kunnen houden met de vaccinatie en verder gaan dan een typische vaccinatiereactie. Maar de grens tussen vaccinatiereactie en vaccinatiecomplicatie is vloeiend, zodat de classificatie vaak afhangt van de houding van de betreffende arts (2).

Melding is onbetaald meerwerk voor de artsen

Een andere reden voor het veronderstelde zeer lage aantal meldingen van bijwerkingen zou de tijdsbeslag van artsen kunnen zijn. Per rapport moeten minimaal tien minuten nodig zijn, die de arts naast zijn patiëntenwerk zou moeten besteden. Alleen al voor vijf tot tien mogelijke vermoedens per dag zou de arts minstens één tot twee extra uren nodig hebben – onbetaald. In tegenstelling tot het snelle geld dat wordt verdiend met PCR-testen en vaccinaties, voorziet de vergoedingenregeling niet in enige vergoeding of vergoeding voor de aanzienlijke tijd die nodig is om een ​​verdachte transactie te melden.

Aangenomen mag worden dat het aantal meldingen over bijwerkingen van de coronavaccinatie fors zou toenemen als niet alleen voor de vaccinatie en de afgifte van de vaccinatiekaart een bedrag van nu zo’n 26 euro per patiënt zou worden betaald, maar ook voor hetzelfde bedrag melden van bijwerkingen.

Want elke financiële prikkel wordt doorgaans gevolgd door een prikkel om te handelen. De overheid lijkt hier echter niet in geïnteresseerd. De arts ontvangt geen extra vergoeding voor een melding van een verdachte transactie. Hij heeft geen prikkel voor de extra inspanning.

Lees ook:  Schendt het vaccinatiepaspoort tegen covid-19 rechten?

Het meldingspercentage voor bijwerkingen van geneesmiddelen

“Het grootste nadeel van het spontaan registreren van bijwerkingen (ADR’s) is dat uitspraken over de frequentie (incidentie) van bijwerkingen slechts in zeer beperkte mate mogelijk zijn. Naar schatting wordt slechts vijf procent van de gebeurtenissen die daadwerkelijk plaatsvinden gerapporteerd en geregistreerd, dit wordt ‘onderrapportage’ genoemd” (3).

Deze verklaring komt van dr. Klaus Hartmann, die tot 2003 verantwoordelijk was voor vaccinatieveiligheid bij het Paul Ehrlich Instituut. De arts ontvangt geen extra vergoeding voor een melding van een verdachte transactie. Hij heeft geen prikkel voor de extra inspanning.

Naar schatting wordt slechts ongeveer vijf procent van alle bijwerkingen gemeld aan het Paul Ehrlich Instituut.

Het is moeilijk om het aandeel ongewenste bijwerkingen te bepalen dat wordt gemeld. De Vereniging van de Oostenrijkse Farmaceutische Industrie kondigde in april 2021 aan dat naar verluidt slechts ongeveer zes procent daadwerkelijk werd gerapporteerd (4).

Een in 2017 gepubliceerde studie bepaalde ook dit alarmerend lage meldingspercentage van ongeveer zes procent – maar met twee beperkingen: enerzijds werden ernstige vaccinbijwerkingen – hier bijvoorbeeld poliomyelitis als gevolg van vaccinatie tegen polio – voornamelijk gemeld omdat vaccins werden gegeven aan gezonde mensen, wat aanleiding geeft tot meer melding bij ernstige bijwerkingen. Aan de andere kant zouden bijwerkingen minder vaak worden gemeld bij geneesmiddelen die als veilig worden beschouwd en goed worden verdragen dan bij biologische geneesmiddelen (5).

Als geneesmiddelen als “veilig en goed verdragen” worden beschouwd, worden er minder bijwerkingen gemeld.

De auteurs van de driejarige Amerikaanse Harvard Pilgrim-studie, die eind 2009 werd gepresenteerd, kwamen echter tot veel beangstigender resultaten: hoewel bijwerkingen van medicijnen en vaccinaties vaak voorkomen, worden ze niet adequaat gerapporteerd. Hoewel 25 procent van de ambulante patiënten een bijwerking ervoer, is minder dan 0,3 procent van deze bijwerkingen en slechts 1 tot 13 procent van de ernstige bijwerkingen gemeld aan de Amerikaanse FDA (6).

Bij vaccinaties werd minder dan 1 procent van de bijwerkingen gemeld. Lage meldingspercentages voorkomen of vertragen de identificatie van “probleemdrugs” en “probleemvaccins”, wat natuurlijk de volksgezondheid in gevaar brengt.

Het Paul Ehrlich Instituut wijst er zelf ook op dat bij ernstige bijwerkingen zoals trombocytopenie (TTS) kan worden uitgegaan van een niet-gerapporteerde frequentie, wat zou leiden tot een onderschatting van het risico (7).

Geschatte meldingsgraad voor bijwerkingen van de coronavaccinatie

Met betrekking tot de coronavaccinaties leidt dit tot een zeer onzekere prognose: de COVID-19-vaccins worden op alle officiële websites – zoals die van het RKI of het Paul Ehrlich Instituut – als “veilig en effectief” beschreven, wat extreem hoog moet zijn. verbazingwekkend zijn gezien het gebrek aan normale licenties en langetermijnstudies. De landelijk luid gepropageerde vaccinatiecampagnes verstevigen de claim dat vaccinatie niet alleen dringend nodig is, maar ook veilig en effectief. De coronavaccinatie wordt ook in de media aangeprezen als redder en geflankeerd met een breed scala aan maatregelen – tot en met een vaccinatiepartij toe (8).

Lees ook:  Crisis 2.0 in 2020 : Wordt Corona de EU-splijtzwam?

Degenen die zich niet laten vaccineren, tonen geen solidariteit, brengen anderen en het gezondheidssysteem in gevaar en hebben geen recht om de massaal ingeperkte fundamentele rechten en vrijheden terug te krijgen. Gezien deze blijvende beloften en discriminatie zouden noch de gevaccineerde mensen noch de vaccinerende artsen denken dat eventuele complicaties, schade of zelfs sterfgevallen verband zouden kunnen houden met de corona-vaccinatie (9).

Hoe zou de vaccinatie, waarmee men zichzelf, anderen en de samenleving wil beschermen, schadelijk kunnen zijn? Het kan niet zijn wat niet kan zijn. Het is daarom zeer realistisch dat, ook en vooral gezien deze ongekende mediacampagne, die overigens misleidende reclame vormt in de zin van artikel 3 van de Therapeutic Products Advertising Act (10), het meldingspercentage in werkelijkheid slechts rond de één procent zou moeten liggen. .

Gevreesd moet worden dat vermoedelijke gevallen in verband met coronavaccinaties slechts in 1 procent van alle gevallen worden gemeld, aangezien de vaccinaties als “veilig en effectief” worden beschouwd en met grote campagnes wordt geadverteerd.

Dit zou betekenen dat na extrapolatie van de gemelde gevallen het werkelijke aantal bijwerkingen en schade tot 100 keer hoger zou zijn dan de cijfers van de EMA, PEI, WHO en CDC aangeven.

Gemodelleerde extrapolatie van vaccinatieschade en sterfgevallen

Aangezien het aantal meldingen van bijwerkingen van vaccins en geneesmiddelen altijd erg laag is geweest en slechts een fractie uitmaakt van de gevallen die zich daadwerkelijk hebben voorgedaan, laten de volgende tabellen zien hoe alarmerend het aantal mensen is dat daadwerkelijk last heeft van bijwerkingen, het aantal ernstige bijwerkingen en het aantal doden Extrapolatie is.

Enerzijds wordt bij de modellering gebruik gemaakt van de relatief veilige lage rapportagefactor van 5 procent, d.w.z. de extrapolatie wordt gedaan met een factor 20.

Als alternatief wordt de berekening gemaakt met de – zoals hierboven weergegeven – vrij reële, maar nog steeds veel lagere rapportagefactor van slechts 1 procent, wat natuurlijk zeer deprimerende cijfers geeft wanneer geëxtrapoleerd met een factor 100.

Modellering en extrapolaties zijn sinds de uitbraak van het SARS-CoV-2-virus de nieuwe maatstaf voor alle dingen. De prognoses zijn een “modellering” van de werkelijke vaccinschade, nadat de RKI en haar adviseurs evenals de politici en de rechtbanken de hele coronamaatregelen evenals de vaccinatiecampagne uitsluitend hebben gebaseerd op “modellering” sinds de introductie van de ” epidemische situatie” in § 5 IfSG en “extrapolaties” ondersteunen en rechtvaardigen (en nooit op wetenschappelijk onderbouwde cijfers).

Lees ook:  Beste Jort Kelder “We zijn 80-plussers en te dik”

Er mag dan ook vanuit worden gegaan dat het model “modellering en extrapolatie” in verband met de coronapandemie de geaccepteerde procedure is voor alle berekeningen. Alleen op deze manier kunnen de ergst mogelijke effecten worden gepresenteerd, zoals ons sinds maart 2020 elke dag in de media wordt aangetoond met betrekking tot de vermeende effecten van coronaziekte, ook als deze zich niet zouden voordoen. Uiteraard kunnen en moeten dezelfde criteria ook gelden voor de effecten van de nieuwe, niet-geteste en onvoldoende geteste coronavaccinaties.

Extrapolatie van bijwerkingen van vaccins voor Europa

Voor Europa met een bevolking van ongeveer 513 miljoen burgers (11) (inclusief Groot-Brittannië), zou volgens de bijwerkingen die op 20 augustus 2021 aan het EMA (12) zijn gemeld, extrapolatie op basis van een rapportagepercentage van 5 procent resulteren in de volgende cijfers (13) :

 • Bijwerkingen van vaccinaties zouden ongeveer 17 miljoen mensen treffen.
 • Er zouden in totaal ongeveer 66 miljoen bijwerkingen zijn, waarvan
 • ongeveer 5 miljoen ernstige bijwerkingen,
 • ongeveer 370.000 levensbedreigende incidenten,
 • ongeveer 345.000 gevallen met blijvende gevolgen,
 • ongeveer 1,4 miljoen ziekenhuisopnames,
 • 270.000 doden moesten worden betreurd.
 • In totaal zou dit neerkomen op zo’n 7,3 miljoen serieuze afleveringen in Europa.

Een extrapolatie op basis van een rapportagepercentage van slechts 1 procent zou de volgende cijfers opleveren:

 • Ongeveer 85 miljoen mensen zouden te maken krijgen met bijwerkingen van vaccinaties.
 • In totaal zouden ongeveer 330 miljoen bijwerkingen dat ook zijn

opnemen, ervan

 • ongeveer 24 miljoen ernstige bijwerkingen,
 • ongeveer 1,8 miljoen levensbedreigende incidenten,
 • ongeveer 1,7 miljoen gevallen met blijvende gevolgen,
 • ongeveer 7 miljoen ziekenhuisopnames,
 • ongeveer 1,3 miljoen doden zouden worden gerouwd.
 • In totaal zou dit resulteren in zo’n 36,5 miljoen serieuze afleveringen in Europa.

corona

Extrapolatie van de bijwerkingen van de vaccinatie naar Duitsland

Voor Duitsland met een bevolking van ongeveer 83 miljoen zou een extrapolatie van de bijwerkingen die tegen 31 juli 2021 aan het Paul Ehrlich-instituut zijn gemeld (14) op basis van een meldingspercentage van 5 procent resulteren in de volgende cijfers, hoewel dit in geen geval de gehele bevolking wordt gevaccineerd:

 • Ongeveer 2,6 miljoen bijwerkingen, waarvan
 • ongeveer 280.000 ernstige bijwerkingen,
 • ongeveer 25.000 doden moesten worden gerouwd.

Een extrapolatie op basis van een rapportagepercentage van slechts 1 procent zou de volgende cijfers opleveren:

 • Ongeveer 13 miljoen totale bijwerkingen, waarvan
 • ongeveer 1,4 miljoen ernstige bijwerkingen,
 • ongeveer 125.000 doden moesten worden gerouwd.

corona

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord