corona

Een paar dagen geleden verscheen er een video op YouTube over de netwerken achter de pandemie. Aangezien ik hier nu veel e-mails over krijg, zal ik jullie laten weten dat (en wat precies) ik er al maanden van af weet en dat we al bezig zijn met een boek erover, u kan ons steunen hier in door een donatie, zo dat wij wanneer deze af is het boek in pdf gratis voor onze bezoekers wil houden.

Er is op 22 september een video geüpload naar het YouTube-kanaal Langemann-Medien , wat momenteel een sensatie veroorzaakt en terwijl ik deze regels schrijf, is er in twee dagen al 170.000 keer op geklikt. De video gaat over een document dat op 169 pagina’s de netwerken toont van NGO’s, bedrijven, universiteiten, overheidsinstanties en internationale organisaties die te maken hebben met Covid-19. Het document is gemaakt door een IT-specialist die anoniem wil blijven, daarom zal ik het in dit artikel vereenvoudigen als “Mr. X ” zal aanduiden.

x

In de video legt dhr. X uit hoe de verschillende organisaties genetwerkt zijn en samenwerken aan een gemeenschappelijk doel. Bovenal volgt hij het spoor van het geld en laat hij zien wie wie heeft betaald en hoeveel geld.

Aangezien ik sinds de publicatie van de video veel e-mails heb ontvangen met verwijzingen naar de video en het document, zal ik u hier voor het eerst vertellen dat ik meneer X en zijn werk en vooral de bevindingen ervan ken voor meerdere maanden. Ik zal je vertellen hoe we elkaar hebben leren kennen en waar we samen aan werken (om eerlijk te zijn, hij is tot nu toe vooral aan het werk, mijn deel van het werk ligt nog voor ons). En ik zal uitleggen wat hij doet, hoe zijn werk is gestructureerd en dan zal ik een actueel voorbeeld gebruiken om te laten zien hoe explosief de informatie is die we al hebben.

Dus je moet geduld hebben en dit artikel tot het einde aandachtig lezen, ook al is het vrij lang – ik beloof dat het de moeite waard zal zijn!

Ik raad je aan om dit artikel eerst te lezen voor een beter begrip, daarom link ik de video pas aan het einde van het artikel. Neem dan een kijkje en u zult zien waarom deze volgorde zinvol is.

Hoe ik meneer X ontmoette

In het voorjaar noemde ik de NGO Open Philanthropy in een uitzending van Tacheles, die me toen erg interessant leek, maar waar ik nauwelijks iets over te weten kon komen. Een paar dagen later kreeg ik een e-mail waarin iemand naar de uitzending verwees en mij schreef dat hij informatie had over de NGO en of ik daarin geïnteresseerd was. Dat was ik.

Toen schreef de man me dat hij een IT-specialist was en dat hij aan het begin van de pandemie geïnteresseerd was in de rol van NGO’s in de pandemie. Daarbij stuitte hij op een netwerk dat zo groot was dat hij speciale software moest aanschaffen om een ​​overzicht te krijgen van de hoeveelheid data.

De software haalt informatie van de pagina’s van de NGO’s over met wie ze samenwerken, aan wie ze geld betalen en wie daar een leidinggevende functie heeft. Daarnaast bepaalt de software met behulp van Facebook en LinkedIn of en hoe nauw de betrokken actoren met elkaar verbonden zijn. Het kijkt niet alleen wie met wie bevriend is, maar controleert ook hoe hecht de relatie is door het aantal gegeven likes of evenementen die samen zijn bijgewoond te analyseren, enzovoort.

De software haalt dus data direct uit de originele bronnen, er is niets aan de data gemanipuleerd. De gegevens worden dan zichtbaar gemaakt in Excel tabellen of grafieken, wat soms met honderden of zelfs duizenden verbindingen nodig is als je overzicht wilt krijgen.

Omdat ik destijds aan mijn boek ‘ Employed ‘ werkte, dat handelt over NGO’s en hun macht over de politiek in het Westen, had ik genoeg materiaal om te controleren of ik nep was. We hebben vijf uur over Zoom gepraat en hij liet me zijn software zien. Ik testte hem en vroeg hem zijn software te gebruiken om de NGO’s voor mijn ogen te analyseren die ik goed kende door aan mijn boek te werken.

Lees ook:  Qanon: De complottheorie is een theologie van rechtse rebellie geworden.

Het resultaat was verbluffend, want wat ik in een lange, gedetailleerde studie had onderzocht, liet de software me binnen enkele seconden zien. Daarmee wist ik dat ik een heel interessant persoon had gevonden om mee te praten met onschatbare informatie, want hij had al een database met duizenden connecties van NGO’s, overheidsinstanties, universiteiten en bedrijven die een centrale rol spelen in de Covid 19-pandemie, gemaakt .

Ons project

Ik was verkocht en wilde er meteen een boek over schrijven en ook meneer X was enthousiast over het idee. Dat was zes maanden geleden. Het probleem is dat er zoveel informatie is dat we het nog niet zo hebben kunnen comprimeren dat het “in een boek” kan worden gezet.

Een voorbeeld maakt dit duidelijk: het document dat de heer X presenteert in de video van Langemann-Medien omvat 169 pagina’s. Het is dus eigenlijk al een boek en toch is het slechts een uittreksel uit de gigantische database. En het document bestaat bijna volledig uit grafieken en tabellen.

Maar om er een boek over te schrijven, moet je niet alleen de tabellen onder woorden brengen, maar ook uitleggen wat elke NGO of andere organisatie doet. Je moet uitleggen wie de personages zijn. En alleen dan kun je voor lezers begrijpelijk schrijven over wie wat betaalt, hoe al die mensen en organisaties met elkaar verbonden zijn, wie welke initiatieven in gang heeft gezet, enzovoort.

Dus als je het 169-document zou willen ‘verpakken’ in een begrijpelijk boek, zou het boek tienduizenden pagina’s bevatten.

De afgelopen maanden heb ik van tijd tot tijd aangegeven dat ik bezig ben met spannend onderzoek, nu weet je waar het over gaat. De heer X en ik hebben – voorzichtig ingeschat – 20 uur of meer in zoomgesprekken gezeten en nagedacht over hoe we deze wirwar van informatie kunnen verwerken en kunnen beperken tot wat echt belangrijk is, zodat er uiteindelijk een leesbaar en begrijpelijk boek ontstaat blijkt dat niet meer dan 500 pagina’s heeft.

De geplande pandemie

Uit de gegevens blijkt dat de pandemie sinds 2017 is voorbereid omdat de organisaties die te maken hadden met een (toen nog “mogelijke”) pandemie, hun onderlinge verbindingen en geldstromen vanaf 2017 begonnen. Veel van de deelnemende NGO’s zijn pas in 2017 opgericht en hebben sindsdien veel geld in het rond gegooid. Aangezien dit soort dingen van tevoren moeten gebeuren, vermoeden we dat het idee in 2016 is geboren.

Dit zou natuurlijk allemaal toeval kunnen zijn als de mensen die betrokken waren bij deze voorbereidingen vandaag niet ook de beslissers waren die achter de schermen optreden als adviseurs van overheden en beslissen over coronamaatregelen en vaccinatie met mRNA-vaccins. En als klap op de vuurpijl zijn deze adviseurs al vele jaren nauw verbonden met degenen die geld verdienen aan de mRNA-vaccins , zoals Pfizer en de aandeelhouders van Pfizer, om het bekendste voorbeeld te noemen.

Dit zijn mensen die al jaren bij dit alles betrokken zijn en vandaag de dag beslisvoorstellen schrijven voor de Duitse Ethische Raad, ze hebben een leidende positie in de Leopoldina, ze adviseren de RKI enzovoort. En dit patroon is te zien in alle grote landen in het Westen, vooral in de VS.

Voor alle duidelijkheid: noch meneer X, noch ik beweren dat het virus kunstmatig is gecreëerd. Het is mogelijk, maar je weet het niet. En het maakt ook niet uit.

Het gaat er eerder om dat de media en de politiek paniek zaaien over een virus en dat had ook gekund met een griepvirus. Met wekenlang herhaalde koppen over de “Spaanse griep 2.0” in verband met een lockdown en vele horrorberichten over overbelaste ziekenhuizen, had dezelfde stemming kunnen worden verspreid als begin 2020 met Corona werd verspreid en vandaag de dag nog steeds wordt verspreid.

Onze stelling, die naar voren komt uit de gegevens van de heer X, is dat deze sinds 2017 wordt opgesteld. Of hiervoor een virus is gemaakt, of dat je gewoon een virus hebt geselecteerd dat je als een nieuwe epidemie voorstelt, is in wezen een ondergeschikte kwestie.

Dat klinkt ongelooflijk en ik had in het begin ook grote twijfels, maar sinds Mr. X me zelfs toegang gaf tot zijn software en zijn database, zijn mijn twijfels verdwenen na alles wat ik heb gezien.

De software

De heer X heeft inmiddels een aantal programma’s gekocht die hij voor zijn onderzoek gebruikt. Het zijn allemaal legale en vrij verkrijgbare programma’s die iedereen – op voorwaarde dat ze het nodige wisselgeld hebben – kan kopen en gebruiken. Sommige programma’s zijn (waarschijnlijk onschadelijke) programma’s die ook door geheime diensten worden gebruikt en we kunnen zelfs op de kaart weergeven wie waar met wie in hetzelfde gebouw is gevestigd.

Google Streetview toont ook het gebouw zelf, wat vooral spannend is als je bijvoorbeeld een aantal belangrijke ziet in een klein huis van één verdieping aan de rand van een Amerikaanse stad met slechts een paar onopvallende winkels. Er zijn NGO’s die officieel hebben een groot aantal medewerkers en hebben eigenlijk een eigen verdieping nodig in kantoorpanden. Het zijn ogenschijnlijk onopvallende brievenbusadressen, maar er worden vele miljoenen over verspreid.

Lees ook:  5 vragen voor uw vrienden die van plan zijn om het Covid-vaccin te krijgen

De mogelijkheden van de software zijn bijna niet te geloven en je krijgt een griezelig gevoel voor wat geheime diensten (en ook Google, Apple en Facebook) over ieder van ons weten, omdat we een keer hebben gespeeld en gegevens van mensen in de software hebben ingevoerd en konden bewegingspatronen zien die eigenlijk volledig privé zijn. Het is beangstigend wat er op internet vrij beschikbaar is over ieder van ons (en dus ook over de mensen die belangrijk zijn in ons onderzoek) wanneer software verschillende bronnen aan elkaar kan koppelen.

Ik kan me niet eens voorstellen wat geheime diensten, die ook toegang hebben tot informatie die niet vrij toegankelijk is op internet, van ons allemaal weten.

Voor de zekerheid herhaal ik het nog eens: de software gebruikt en toont alleen gegevens die rechtstreeks van de acteurs zelf komen. De data en informatie zijn dus allemaal “echt”, ze zijn allemaal publiek toegankelijk, er is geen (valse) informatie die iemand over anderen heeft verspreid of die men illegaal of met voorkennis moet verkrijgen.

De ongelooflijke kracht van netwerken

Om een ​​voorbeeld te geven van de macht die deze ngo’s en actoren hebben, wil ik een actueel voorbeeld laten zien dat nauwelijks in de media (ook de alternatieve media) is genoemd, maar dat de heer X meteen zag omdat hij de “echte” ngo’s had opgemerkt.

Op 3 augustus 2021 is een open brief aan de regering Biden gepubliceerd waarin de belangrijke NGO’s, die – voor zover wij weten – sinds 2017 een pandemie voorbereiden, eisen hebben gesteld. We kijken nu naar deze eisen van 3 augustus 2021.

Wereldwijde vaccinatietop

In de open brief zou men bijvoorbeeld de volgende eis kunnen lezen:

“Een wereldwijde vaccinatietop op presidentieel niveau houden” voorafgaand aan de Algemene Vergadering van de VN in september, waarbij leiders uit de publieke en private sector van over de hele wereld (…) dichten en dichten van de financierings- en capaciteitskloven in de distributie en levering van vaccins, evenals het creëren van vraag “

Het duurde maar zes weken en Biden deed het. Tegelijkertijd met de Algemene Vergadering van de VN houdt de Amerikaanse president Biden momenteel een virtuele topbijeenkomst met vertegenwoordigers van 100 landen, waarop de Amerikaanse president precies dat aankondigde. En hij riep andere staten op om het voorbeeld van de VS te volgen.

Begrijpt u nu welke macht deze actoren hebben als het voldoende is dat ze een open brief schrijven aan de Amerikaanse president en dat de president hun eisen binnen zes weken uitvoert?

Vaccineer 70 procent van de wereldbevolking

De open brief eiste ook:

“De wereldleiders ertoe brengen zich voor of op de top te committeren om het doel te bereiken om medio 2022 70 procent van de wereldbevolking te vaccineren”

De media melde over het artikel over de vaccinatiepiek van Biden:

“Als organisatorisch kader lanceerde Biden een trans-Atlantisch vaccinatiepartnerschap. “Vandaag lanceren we het partnerschap tussen de EU en de VS voor een wereldwijd vaccinatieoffensief”, zei hij om nauwer samen te werken. Het doel is om in september volgend jaar 70 procent van de wereldbevolking te laten vaccineren.”

Biden (en ook de EU) hebben zich binnen zes weken gecommitteerd om de eis uit de open brief één-op-één uit te voeren.

De auteurs van de open brief

Dit waren slechts twee voorbeelden, maar ze zouden voldoende moeten zijn om de kracht van de schrijvers van de open brief aan te tonen.

De ondertekenaars van de open brief zijn oude bekenden van meneer X (en ik ondertussen ook). Ik wil dit nog eens laten zien met een voorbeeld en het voorbeeld toont ook de onderlinge afhankelijkheden tussen bedrijven en NGO’s en hoe het publiek moet worden misleid.

Een van de ondertekenaars van de open brief is Scott Gottlieb. Hij ondertekende de brief als Fellow van het American Enterprise Institute en wordt ook wel een voormalig senior medewerker van de FDA, de Amerikaanse Food and Drug Administration genoemd.

Het is hetzelfde met alle ondertekenaars, ze hebben zich allemaal aangemeld als vertegenwoordigers van “bezorgde NGO’s” die zich alleen zorgen maken over de gezondheid van ons allemaal. Je kunt echt niet achterdochtig worden of ze zelfs maar van eigenbelang beschuldigen. Dus je moet blij zijn dat de Amerikaanse president hun eisen zo snel uitvoerde.

Wie heeft de brief echt geschreven?

Laten we bij Scott Gottlieb blijven. Wat we niet te weten komen in de open brief (en in de weinige mediaberichten erover) is dat Scott Gottlieb toevallig bestuurslid is van Pfizer . En er zijn zulke belangenconflicten met alle ondertekenaars van de open brief.

In gewone taal betekent dit dat een bestuurslid van Pfizer de Amerikaanse president schrijft om er vriendelijk voor te zorgen dat de hele wereld Pfizer-vaccins koopt en dat ten minste 70 procent van de wereldbevolking ermee wordt ingeënt. En de Amerikaanse president voert deze wens onmiddellijk uit en de EU sluit zich onmiddellijk aan bij het project met miljarden. Het geheel heeft minder dan zes weken geduurd.

Lees ook:  Collateral Murder and the Assange Aanklacht

Dat, beste vrienden, is echte kracht!

En het is niet de Amerikaanse president die die macht heeft, maar Pfizer en zijn aandeelhouders. En ze oefenen deze macht uit over de NGO’s die ze financieren en controleren.

U betaalt de rekening, beste lezers, omdat u de belastingen betaalt die deze programma’s financieren, waarvan de winst in de zakken van Pfizer en zijn aandeelhouders vloeit, waaronder een sympathieke weldoener genaamd Bill Gates die er onbaatzuchtig voor vecht om de wereld te vaccineren met Pfizer mRNA-vaccins.

Opmerking: in het Westen, waar het electoraat zogenaamd de macht heeft, beslissen de bedrijven, in dit geval (om het simpel te zeggen) Pfizer, wat er wordt gedaan. Pfizer schrijft een brief aan de Amerikaanse president, de Amerikaanse president vertelt de EU wat ze moeten doen, en de EU en de VS verdienen al miljarden zonder dat een parlement wordt gevraagd om niet over kiezers te praten. Zo werkt de ‘westerse democratie’ in de praktijk. Degenen die mijn boek ” Employed ” hebben gelezen, begrijpen de volledige omvang van waar ik het over heb in deze ene paragraaf.

Als je je nu afvraagt ​​waarom de zogenaamd kritische westerse media er niet over berichten, dan moet je weten dat alleen Bill Gates in 2016 in totaal 24 miljoen dollar aan de belangrijkste toonaangevende media “doneerde” . Andere NGO’s doen hetzelfde, dus we hebben het over een veelvoud van dit bedrag dat de NGO’s elk jaar aan de media “doneren”. De media weten dus heel goed wat ze moeten melden en wat ze beter niet kunnen vermelden als ze een deel van de geldstromen van de heer Gates en zijn collega’s willen blijven ontvangen.

Het meest schokkende onderzoek van mijn leven

Deze open brief aan president Biden is slechts een van de talloze voorbeelden die de heer X in zijn werk heeft gevonden. Bijna elke week stuurt hij me nieuwe, zeer ontnuchterende voorbeelden die hij in zijn onderzoek vindt. En deze lijn is in ieder geval terug te voeren tot 2017, met dezelfde actoren die altijd eisen stelden, congressen organiseerden, studies publiceren enzovoort, die – zoals achteraf duidelijk wordt – de weg vrijmaakten voor de pandemie in de media en politiek die de dezelfde acteurs verdienen vandaag de dag miljarden.

De heer X en ik zijn bezig deze informatie zo te verwerken dat ik het in een begrijpelijk en begrijpelijk boek kan presenteren. En natuurlijk kan elke lezer ze rechtstreeks bij de betrokken actoren controleren, mits de bron wordt vermeld. Of het ons gaat lukken staat in de sterren, want het comprimeren van de hoeveelheid informatie zodat het enerzijds begrijpelijk blijft, maar anderzijds toch de werkelijke omvang van de netwerken laat zien, is voor ons al bijna een half jaar bezig de cirkel rond te maken. jaar nu.

Onlangs hebben we een manier gevonden om dat te doen en meneer X probeert momenteel de gegevens dienovereenkomstig te migreren naar een andere software die de duizenden informatie kan verwerken zoals we die nodig hebben. (Wat de software moet kunnen, of hoe de gegevens verwerkt moeten worden om de door ons gevonden weg te realiseren, vertel ik je nog niet)

Voordat ik dit artikel schreef, heb ik toestemming gevraagd aan de heer X omdat ik niets publiceer zonder toestemming van de bron. Dat is ook de reden waarom ik mijn kennis van een van deze dingen nog niet openbaar heb gemaakt en tot nu toe niets heb verteld of geschreven over het boekproject, de dataset of ons werk. Nu de heer X voor het eerst in een interview over zijn bevindingen heeft gesproken, hebben we besloten dat het tijd is om over ons project te praten.

Achter de schermen heeft de heer X me de afgelopen maanden geholpen met enkele artikelen, toen ik informatie nodig had over verbindingen tussen NGO’s of bijvoorbeeld over de rol van Peter Daszak in de Dr. Door Fauci gefinancierd corona-onderzoek in Wuhan.

Dit is een voorbeeld van hoe waardevol zijn database is, want toen Peter Daszak en zijn rol in het onderzoek in Wuhan in mei bekend werden en ik er in juni voor het eerst over schreef , kon meneer X mij meteen veel geven van informatie over Daszak die de heer X al lang opmerkt omdat Daszak zeer goed betrokken is bij veel van de NGO’s en evenementen in kwestie en ook een interessante rol speelt.

Na dit voorwoord moet je zeker luisteren naar wat de heer X zegt over zijn werk bij Langemann-Medien en na deze informatie zal de explosiviteit van de video en het 169 pagina’s tellende document dat door de heer X is gepubliceerd zeker een stuk begrijpelijker zijn.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord