Connect with us

coronavirus

De pandemische priesters

Published

on

covid

De quasi-religieuze verhalen van de media en de politiek onthullen het cult-achtige karakter van individuele aspecten van de coronapandemie.

In den beginne was het Woord

Het is dan ook niet verwonderlijk dat vanaf het begin quasi-religieuze formuleringen verwezen naar traditionele verhalen van de kerk. Taal die eeuwenoude associaties oproept, bepaalde de communicatie van de politiek. Terwijl klaarblijkelijk oorlogszuchtige of militaire formuleringen domineerden, wervelden vanaf het begin metaforen met religieuze connotaties eronder en riepen de beoogde oerangsten voor verstikking en dood op met de stijlmiddelen uit de gifkast van kerkbestuurders (2).

In haar eerste toespraak zegt Merkel: “Het hangt van iedereen af. We zijn niet gedoemd om de verspreiding van het virus passief te accepteren (3).

Het “niet” is echter ondenkbaar voor het onderbewuste. Men kan niet opzettelijk “niet” denken aan een citroen. Het blijft “wij zijn verdoemd” – de eerste quasi-religieuze toespeling op straffen in de hel voor begane zonden. Hoewel dit allang in perspectief is geplaatst, leest BILD een jaar later nog steeds de “Coronahel” (4) over Bergamo. Dagelijkse beelden van intensive care-afdelingen signaleren: dit is ook het atrium.

“Het is serieus. Neem het ook serieus. Sinds de Duitse eenheid (…) “, vervolgt Merkel en corrigeert zichzelf theatraal:” (…) nee, sinds de Tweede Wereldoorlog is er geen uitdaging voor ons land geweest die zozeer afhangt van onze gezamenlijke actie in solidariteit ” (3 ).

Het probeert allereerst de Duitse eenheid om deze meteen als te positief af te wijzen en vervolgens de beoogde associatie met de Tweede Wereldoorlog te plaatsen. Solidariteit als boetedoening voor het fascisme opent de denkruimte waarin critici voortaan verbannen moeten worden. De strijd tegen het virus was voortaan de strijd tegen de nazi’s. Als gevolg hiervan staan ​​linkse, postmoderne krachten in de samenleving voorop in de strijd van de nieuwe nationale gemeenschap “Wij” tegen de anderen, de ongelovigen, melaatsen en ketters die “onze” heilige missie saboteren – op dit punt al aangekondigd als ” de inenting”.

Deze vijanden vormen de “antifascistische” in-group en religieuze gemeenschap. Door af te wijken brengen ze “ons” en ons heilige doel – de bescherming van het menselijk leven – nog meer in gevaar dan het virus. In haar eerste toespraak zet Merkel de koers uit voor toekomstige evenementen, geeft ze haar zegen voor de Inquisitie 2.0 en maakt ze duidelijk welke tonaliteit en totaliteit de gebeurtenis zal onderstrepen.

grafiek

Afbeelding: Het is niet verrassend dat de term zegen een frequentiepiek kent in de 2e helft van maart 2020, die de hoogste kerkelijke feestdagen overschaduwt. Niet alleen de paus geeft zijn zegen, ook de rest van het grondpersoneel zegent gretig en de eerste klimaatspaarders denken na in hoeverre een lockdown opnieuw geïnterpreteerd moet worden als een zegen. Bron: trends.google.de

In het volgende zullen critici als zondebokken moeten worden gebruikt; ze zullen worden belasterd, aan de kaak gesteld, vervolgd en verbannen. Hun rechten worden ontnomen en er wordt serieus besproken of ze recht hebben op medische zorg. Zoals verwacht, hoe minder pandemie er is, hoe meer de heilige furor gericht is tegen de critici. Ze worden onder andere genoemd als ontkenners, wat oppervlakkig wordt geassocieerd met Holocaust-ontkenners en hen het attribuut ‘antisemitisch’ geeft, maar eigenlijk teruggaat op de ontkenning van God. Ook hier hebben we te maken met een van oorsprong religieuze toespeling.

Het vaccin, de onzichtbare redding in de vorm van mRNA, is heilig en ook een zegen. Het zal komen, zo zeker als de amen in de kerk, leek Merkel aan haar toespraak toe te willen voegen. De formule “redding door middel van vaccin” zal het hele dogmaproces doorlopen zonder enig alternatief en zal herhaaldelijk als een zegen worden geprezen.

“Jammer om deze zegen te verspillen”, Joe Biden, 30 juli 2021 (5).
“(…) de vaccinatie is een zegen”, schrijft Karl Lauterbach meerdere malen op Twitter (6).

Waar zegen is, kan de vloek niet ver zijn. En zo zal Deutsche Welle op 1 juni 2020 onder de kop “Het Pinksterwonder en de Coronavloek” becommentariëren hoe grenzeloze communicatie op internet kan uitgroeien tot een vloek voor het pandemieverhaal. De vrees is gerechtvaardigd gezien de Lutherbijbel en de effecten ervan op de katholieke kerk.

Afbeelding: De frequentie van de term vloek lijkt opvallend veel op de curve van de pandemie, bron: trends.google.de

“Wetenschap” fungeert als de godheid van de nieuw gecreëerde religie, en haar predikers, de wetenschappers, moeten onvoorwaardelijk worden vertrouwd. “Trust the Science” is al toegepast op het gebied van klimaatverandering. Tegenstanders van goddelijke almacht zijn andere wetenschap en andere wetenschappers. Degenen die geen onbetwistbare waarheden te bieden hebben, maar de zware strijd om voorlopige kennis. Deze wetenschap, sinds de Verlichting opgevat als een rationele en zo objectief mogelijke onderzoeker en descriptor van de werkelijkheid, wordt het tegenovergestelde van zichzelf: de nieuwe wetenschap verkondigt sekteachtige dogma’s, formules en voorschriften, oncorrigeerbaar door wetenschappelijke en ethische verhandelingen. Wanneer gestold in lege cult-acts, is het verboden om hun betekenis in twijfel te trekken:

“We zullen ons de komende maanden aan deze regels moeten houden. Ze moeten dus de standaard zijn. Ze mogen nooit worden ondervraagd. We zouden het gewoon zo moeten doen”, zegt Lothar Wieler, voorzitter van het Robert Koch Instituut (RKI) (7).

Net als in de Middeleeuwen, ordenen de machthebbers meegaande sprekers die, net als hoofse astrologen, de politiek de nodige legitimiteit verschaffen (8). Het onbetwiste geloof wordt een daad van zelfbevestiging voor de goeden.

Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben

Al op 31 maart 2020 toverde Ursula von der Leyen in een soort preek op het YouTube- kanaal van het dagblad DIE WELT (9) wie te vertrouwen was en welke berichten er absoluut niet bij zaten – in een tijd dat het overal te horen was over dit “nieuwe” virus is vrijwel niets bekend.

De beschrijving van SARS-CoV-2 als nieuw is niet toevallig. Het impliceert een volledig nieuwe, nooit geziene soort, een fundamenteel anders-zijn dat elke maatregel rechtvaardigt. Bovendien is dit “duivelse” virus gewoonweg slecht. Deze “duivel als personificatie van maximale morele verwerpelijkheid” (Kant) wordt beschreven als een handelend subject, let wel, het is niet eens iets dat leeft in de ware zin van het woord. Toch is dit virus slimmer dan “wij”, kwaadaardig, het kruipt door alle kieren, benut elke kans en terroriseert ons. De taz vat de missie “wij” tegen “het kwaad” in één zin samen:

“We zouden een ‘wij’ worden dat veel intelligenter en sterker is dan dit duivelse virus dat ons terroriseert totdat we het doden” (10).

Iets “afmaken” is een van de vele verouderde formuleringen in de pseudo-religieuze pandemieverhalen. De meest originele woordkeuze moet echter worden bevestigd aan bondspresident Steinmeier:

“Onze vijand is het verdomde virus” (11).

Uitbundige angstretoriek klinkt ook uit Beieren:

“Corona is als pest. Het kruipt in elke spleet’ (12).
“Slechts één vonk kan een nieuw vuur doen ontstaan” (13).

De media nemen het onderwerp over: “Wat ons aan het oog ontgaat, is heilig of duivels”, becommentarieerde de Tagesspiegel op 12 april 2020 en is al volledig ondergedompeld in het verhaal van de religie van de prediking:

“De hoop, het gevaar, de Verlosser, de ziekte, dit alles is aan het zicht onttrokken. (…)
Of het nu de Messias is of virussen, nanodeeltjes, gassen, radioactiviteit: het onzichtbare is heilig of duivels, goddelijk of giftig, verborgen almacht of een moorddadige dreiging. (…)
De lucht is helder, de lente zendt zachte briesjes, maar wie weet wat er diep in de keel zit”
 (14).

Pest, zonde, schuld en straf

Een openlijk gesproken verhaal over de pandemie is dat van de pest als straf voor zonden die door onze levensstijl zijn begaan. Bijna iconisch weergegeven in de trailer van het World Economic Forum (WEF) “The Great Reset” zijn toespelingen op de bijbelse plagen en het beloofde land dat de mensheid kan verwachten na goed gedrag en na het brengen van de nodige offers (15).

Dit verhaal is zo diep geworteld in de cultuur en in het collectieve onderbewustzijn dat de echte mensen die verantwoordelijk zijn voor milieuvervuiling, verwoestend consumentisme en decadentie er niet alleen achter blijven, maar zelfs als redders kunnen optreden.

Onder de valse premisse van de ‘pandemie’ ontwikkelt zich een omgekeerde logica. De emoties worden geïnterpreteerd, gerationaliseerd en gelegitimeerd in de zin van de geloofsleer. Omdat deze en gene actie wordt ondernomen, moet de dreiging immens zijn. Een vergelijking met de werkelijkheid is niet meer nodig. De gelovigen verdedigen hun overtuigingen tegen elke twijfel, hoe gegrond ook. Wie zich in de quasi-religieuze waanzin bevindt, is niet meer toegankelijk voor de werkelijkheid, omdat zijn wereld op zichzelf coherent is. Hij schrijft inconsistenties toe aan de wil van de hogere macht.

Bekeer u en ieder van u zal worden ingeënt

Na maanden vol deels zinloze rituelen is de verlossing nabij. De ster koppen voor Kerstmis 2020: “Vaccinatie is een daad van naastenliefde”, geïllustreerd met de Heilige Familie, die het vaccin wordt gegeven door de Drie Koningen – slechts één van de vele smakeloze dingen (16).

Vaccinatie onderscheidt rein van onrein, is doop, communie en lichamelijke initiatie in één (commentaar hierover onder bron 17).

De vaccinatiepleisters worden trots gepresenteerd als het laken na de huwelijksnacht. Dunja Hayali, presentatrice bij ZDF , plaatst haar ingelijste pleister op Twitter . Maar in plaats van een extatische, juichende menigte, verdient het minachting en spot. Omdat ze dergelijke godslastering niet verdroeg, trok ze zich enige tijd terug van sociale media op een publiekelijk effectieve manier.

Vaccinontwikkelaar Ugur Sahin spreekt van een genade om mensen met behulp van vaccins naar de vrijheid te kunnen helpen (18).

Jens Spahn vaccineerde ook “Duitsland terug naar de vrijheid” en maakte duidelijk dat politiek niet om de waarheid gaat (19).

De gehoorzame gelovige aanvaardt dankbaar berouw om gezuiverd te worden. De zuivering vindt niet plaats? Dan heeft hij nog niet genoeg betaald. Het effect van het verlossingsritueel neemt af? Het ritueel moet worden herhaald. Stijgen de aantallen ondanks vaccinaties? Dan zijn er meer vaccinaties nodig. Enzovoort.

Stort je woede uit over de heidenen

Er wordt een ongekende reclamecampagne uitgerold om de onwilligen te bekeren of te dwingen. Als het niet werkt met de gevaccineerde vrijheid, zijn de niet-gevaccineerde schuld. Sancties worden gepland en zijn op veel plaatsen al realiteit.

In naam van hun nieuwe geloof en vanuit hun wederzijds begrip van solidariteit, zijn mensen bereid om hun buren aan de kaak te stellen, hen te verstoten, hen hun wettelijk vastgelegde mensenrechten te ontnemen en hen uit het openbare leven te weren. Decennia van antidiscriminatiediscoursen en de verzekeringen van linkse en postmoderne kringen om op te komen voor de rechten van het individu moeten als een mislukking worden beschouwd.

Ironisch genoeg zit links, die religie als een fundamenteel kwaad van alle klassenmaatschappijen beschouwde – “Religie is opium voor het volk” (Marx) – op de eerste rij en scandeert, de geschiedenis vergetend: “We vaccineren jullie allemaal”. Discriminatie is niet langer twijfelachtig of ontoelaatbaar, maar ethisch gelegitimeerd door benoemde ethische raden. Het is zelfs nodig met het oog op het grote doel. De niet-gevaccineerden worden niet langer alleen ontkenners genoemd, maar sociale plagen. Vaccinatie is een patriottische plicht. Het Zwitserse SonntagsBlick ziet de niet-gevaccineerde al in competitie met de vleesgeworden: “Tegenstanders van de vaccinatie maken gemene zaak met het virus” (20).

Tegen alle kennis in wordt misantropie en zelfs geweld tegen de integriteit van het lichaam besproken en al geëist. Linksen en liberalen, die intellectuele brandstichters aan het werk zagen bij extreemrechtse gewelddaden, worden nu zelf haatpredikers. Het is een weg naar een digitale middelbare leeftijd. In een vaccinatie die de sharia niet tolereert. Gezondheid is de nieuwe metafoor voor een religieuze gemeenschap die zich bedreigd voelt door individuele vrijheid en democratie. In deze existentiële angst is geen enkele verklaring van de pandemische priesters te misleidend, te excentriek en te ver verwijderd van de ervaren realiteit dat ze niet op het eerste gezicht kan worden genomen. Geen belofte van redding is te ongeloofwaardig en geen ritueel te absurd.

Sinds de eerste dag van deze ‘pandemie’ is er een quasi-religieuze tonaliteit zichtbaar en wordt deze steeds sterker. Weinig mensen zijn immuun voor de ziektepropaganda met metaforen die gericht zijn op onze overlevingsinstincten. De snelheid waarmee onze westerse waarden beginnen te eroderen is onvoorstelbaar. We hebben niet langer veel redenen om ethisch en moreel boven extremisten uit te stijgen, ons hoofd af te hakken en mensen in kooien te verbranden. De weg naar religieus of ideologisch totalitarisme is al ingeslagen.

Waarom gebeurt dit allemaal? Is het opzettelijk? Hoop je door middel van een nieuwe religie mensen op termijn te beheersen en te domineren om maatregelen te kunnen nemen tegen andere problemen?

Rechtvaardigt een mogelijk legitiem doel dit middel?


Bronnen en opmerkingen:

(1) https://www.youtube.com/watch?v=6-5620qQSAY
(2) https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffnahmungen/2020/corona/szenarienpapier-covid19 .pdf?__ blob = publicatiebestand & v = 6
(3) https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975232/1732182/d4af29ba76f62f61f1320c32d39a7383/fernsehanssprache-von-bundeskanzlerin-angela-merkel-data.pdf
(4) https: / /www.bild.de/news/ausland/news-ausland/bild-in-bergamo-wo-die-corona-hoelle-begann-die-menschen-sind-immer-noch-traumat-75724100.bild. html
(5) https://www.tagesspiegel.de/politik/schande-diesen-segen-zu-vergeuden-biden-draengt-staatsbedienstete-zur-implung-gegen-corona/27468410.html
(6)https://twitter.com/Karl_Lauterbach/status/1422136111216877569
(7) https://www.deutschlandfunk.de/mehr-covid-19-faelle-in-deutschland-rki-praesident-die.676.de.html? dram: article_id = 481382
(9) https://www.youtube.com/watch?v=5anpUCsURlw
(8) https://www.cicero.de/kultur/ethikrat-luetge-stiko-bestellung-wissenschaft
(10) https://taz.de/Initiative-No-Covid/!5743427/
(11) https://www.tagesschau.de/inland/steinmeier-corona-113.html
(12) https: //www.welt. de / politik / deutschland / article224036408 / CDU-Neujahrsempfang-Markus-Soeder-compares-Corona-mit-der-Pest.html
(13) https://twitter.com/markus_soeder/status/1272867712402890752?lang=de
(14)https://www.tagesspiegel.de/kultur/die-macht-des-unsichtbaren-was-sich-unseren-blicken-entnahm-ist-heilig-oder-teuflisch/25734800.html
(15) https: // www. youtube.com/watch?v=8rAiTDQ-NVY
(16) https://shop.stern.de/de_DE/einzelhefte/einzelverbindungen/stern-epaper-53-2020/1990689.html
(17) https: // www. achgut.com/artikel/die_spritze_als_kommunion
(18) https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/bundesverdienstkreuz-fuer-biontech-gruender-tuereci-und-sahin-75793950.bild.html
(19) https://www.welt.de/politik/deutschland/article233333163/Jens-Spahn-zu-Corona-Wir-impfen-Deutschland-zurueck-in-die-Freiheit.html
(20)https://www.blick.ch/meinung/kolumnen/editorial-von-sonntagsblick-chefredaktor-gieri-cavelty-die-impfgegner-machen-mit-dem-virus-gemeinsame-sache-id16787958.html

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

coronavirus

Nieuwe normaal: De normalisatie van waanzin

Published

on


In tijden waarin leugens en brute heropvoeding onderdeel zijn geworden van onze dagelijkse routine, is het grootste gevaar eraan te wennen.

Ik weet dat je waarschijnlijk moe bent van het horen over de opkomst van het Nieuwe Normale Rijk . Ze willen dat het voorbij is. Ik wil dat ook. Het is nog niet voorbij… verre van. Waar je ook bent, het lijkt misschien alsof het voorbij is. Ik kan me voorstellen dat dit het geval is als je in Florida of Texas woont of in het VK of Zweden of Kroatië of een ander land of staat waar de meeste ‘Covid-beperkingen’ zijn opgeheven of misschien helemaal niet zijn ingevoerd. Als dat het geval is, ben ik blij voor je.

nieuwe normaal

Ik woon toevallig in Nieuw Normaal Duitsland, de huidige punt van de Nieuwe Normale speer, of een van de uiteinden van een van zijn speren – of mRNA-puntige injectienaalden – de andere zijn landen en staten zoals Canada, China, Australië, New York, Californië en verschillende andere broeinesten van het nieuwe normalisme. Als je, zoals ik, in een van deze bolwerken van het Nieuwe Normaal woont, weet je heel goed dat het nog niet voorbij is.

Ja, de Covidiaanse cultus is gebroken . De betovering is verbroken. Alleen de meest waanzinnige fanatieke sekteleden van het Nieuwe Normaal blijven in het openbaar rondlopen in hun pestmaskers en zelfgemaakte hazmatpakken. Maar het rijk van het Nieuwe Normaal is niet gebroken. Het rijk van het Nieuwe Normaal wordt… nou ja, genormaliseerd.

De massa’s worden systematisch geconditioneerd om de bioveiligheidspolitiestaat te accepteren die de mondiale kapitalistische heersende klassen de afgelopen drie jaar hebben geïmplementeerd.

Ondanks het nu onweerlegbare bewijs dat de “vaccins” de overdracht van het virus niet voorkomen, worden de “niet-gevaccineerde” nog steeds gemarginaliseerd, verbannen van werk en school, mogen ze niet deelnemen aan grote sportevenementen, enzovoort. In vliegtuigen, treinen, openbaar vervoer, dokterspraktijken, ziekenhuizen, enzovoort, worden mensen nog steeds gedwongen om maskers te dragen – het symbool van het Nieuwe Normale Rijk. Hier, daar en overal zijn symbolen en sociale rituelen van het Nieuwe Normaal stevig geïntegreerd in het dagelijks leven.

Deze symbolen en rituelen zijn meer dan alleen de etalages van het New Normal Empire. Ze zijn het middel waarmee onze nieuwe ‘realiteit’ wordt gecreëerd en onderhouden. De massa is als acteurs die gedwongen worden zich emotioneel in te laten met de ‘realiteit’ van een absurd toneelstuk. Hoe vaker ze de voorstelling herhalen, hoe overtuigender de fictieve ‘realiteit’ wordt, hoe overduidelijk absurd die ook is… en ze wordt steeds absurder.

Op luchthavens in New Normal Canada worden bijvoorbeeld burgers die proberen naar hun eigen land te reizen zonder de zogenaamde ArriveCAN-app op hun smartphone om hun vaccinatiestatus te verifiëren, inclusief tachtigplussers die geen smartphone hebben , geconfronteerd met idioten Absurd gepest New Normal clowns in rode hesjes. Hier in Nieuw Normaal Duitsland bereidt de regering zich voor om iedereen te dwingen elke herfst en winter in het openbaar medisch ogende maskers te dragen , niet alleen vanwege de “apocalyptische plaag” maar ook vanwege de gewone wintergriep. De pretentie doet er niet meer toe. Het gaat om het tonen van ideologische uniformiteit.

Ondertussen werd het Duitse federale ministerie van Volksgezondheid gedwongen een klein bulletin te plaatsen over verwondingen en sterfgevallen door “vaccinatie”. Ze deden het op klassieke Goebbelsiaanse wijze.

nieuwe normaal

Blijkbaar hielden ze niet van de feitelijke gegevens over het aantal ernstige bijwerkingen, dus besloten ze er gewoon over te liegen op Twitter. Ernstige bijwerkingen werden gemeld bij ongeveer 1 op de 5.000 doses, niet bij 1 op de 5.000 “gevaccineerde” mensen. Ongeveer 184.000.000 doses zijn toegediend aan mensen in Duitsland en … nou, je kunt de wiskunde doen. Natuurlijk plakte Twitter Corporation hun valse “misleidende” waarschuwing op retweets die wijzen op de leugen van het ministerie van Volksgezondheid , omdat de waarheid is wat de corporatocratie zegt, en al het andere is “desinformatie”.

Als je denkt dat ik hard ben of overdrijf door de leugen van het ministerie een leugen te noemen, bedenk dan dat de Duitse minister van Volksgezondheid Karl Lauterbach al meer dan twee jaar herhaaldelijk tegen het Duitse publiek heeft gelogen. Hier liegt hij over de “veilige vaccins” die in augustus 2021 komen, op het moment dat hij de segregatie van de “niet-gevaccineerde” afkondigde en haat aanzette tegen iedereen die weigert de ideologie van het Nieuwe Normaal te omarmen…

nieuwe normaal

En nu zijn tienduizenden mensen in Duitsland – tenminste omdat de bijwerkingen van vaccins altijd zwaar ondervertegenwoordigd zijn – zwaar gewond of… je weet wel, gedood omdat Karl en zijn New Normal fascistische trawanten keer op keer tegen iedereen logen , en de Duitse media herhaalden die leugens, en de massa’s van het Nieuwe Normaal herhaalden die leugens, en de regering en mondiale bedrijven censureerden, belasterden en demoniseerden degenen onder ons die deze leugens in twijfel trokken als “rechtse extremisten”, “wetenschapsontkenners”, “anti-vaxxers” enzovoort.

En dit zijn nog maar enkele recente voorbeelden. Ik denk niet dat ik een uitputtende lijst hoef te presenteren. Op dit punt ben je je bewust en in staat om onder ogen te zien wat er gebeurt, of je bent het niet. In dit geval vertel je jezelf alles wat je jezelf moet vertellen om te doen alsof wat er gebeurt niet gebeurt.

Als je dat doet, kan ik je niet helpen. Niets van wat ik schrijf of zeg zal tot je doordringen. Feiten zullen voor u geen verschil maken. Overheids- en gezondheidsfunctionarissen en mediawoordvoerders zullen keer op keer in je gezicht liegen, en je zult betrapt worden op liegen, en je zult hardnekkig hun leugens herhalen, niet omdat je niet begrijpt dat het leugens zijn, maar omdat je dat niet doet zorg dat het leugens zijn.

Het kan je niet schelen dat je talloze mensen vermoordt en pijn doet met je officieel goedgekeurde leugens, met je lafheid, met je hersenloze gehoorzaamheid. Je doel is om binnen de grenzen van “normaal” te blijven en niet verbaal te worden misbruikt en verbannen uit je sociale kring, en als het betekent dat je veel mensen moet vermoorden en elke schijn van integriteit en intellectuele eerlijkheid moet opgeven, dan is dat maar zo.

Wat de rest van ons betreft, degenen die zich bewust zijn van wat er gebeurt en die hun best doen om onder ogen te zien wat er gebeurt, zelfs als we niet begrijpen wat er gebeurt of het niet eens zijn met waarom het gebeurt, ik wou dat ik iets had slim om aan te bieden over hoe je het kunt stoppen.

Ik heb niets anders dan waar ik voor pleit, namelijk georganiseerde geweldloze burgerlijke ongehoorzaamheid, beoefend door Canadese vrachtwagenchauffeurs in Ottawa en Nederlandse boeren in Nederland. Dit soort columns, memes op sociale media, sporadische massademonstraties op zondag en individuele overtredingen zullen de New Normal-moloch niet stoppen. De normalisering van het Nieuwe Normaal zal doorgaan, de pathologisering van de samenleving zal doorgaan, de destabilisatie en herstructurering van de wereldeconomie zal doorgaan, tenzij er iets echt historisch gebeurt en de arbeiders van de wereld zich verenigen – of de soevereine individuen van de wereld zich verenigen,

De kans dat dit gebeurt is klein. In mijn 60-jarige fysieke bestaan ​​heb ik nog nooit een tijd gekend waarin mensen zo vervreemd en hopeloos waren en elkaar naar de keel zaten. Ik kan me geen tijd herinneren waarin mensen zo humorloos, hypocriet en gemeen waren… en ik heb het over de mensen die een verschil konden maken, niet de ordeminnende New Normal-massa’s. Als er ooit een tijd was dat de arbeidersklasse hun politieke meningsverschillen opzij moest zetten en hun collectieve spieren moest spannen, dan is het nu, maar de meesten van ons hebben het te druk met elkaar te pissen om te tweeten of gettr of telegram of, je weet wel, waar dan ook om goedkope punten.

Het spijt me dat ik op zo’n pessimistische noot eindig… Ik ben net aan het bijkomen van de Apocalyptische Pest, misschien ben ik gewoon te somber. Waarschijnlijk komt alles goed en zullen de mensen uiteindelijk tot bezinning komen en de heersende klassen van het mondiale kapitalisme zullen het hele nieuwe normale ongedaan maken en niemand zal enige vorm van internationale geweldloze campagne voor burgerlijke ongehoorzaamheid moeten organiseren, op een dag zullen we wakker worden en kijk op onze telefoons en ontdek dat er geen nieuw normaal was en niemand stierf ooit aan een vaccin en we gaan onze sociale kredietstatus controleren en onze slimme keukens vertellen om onze krekels te koken,

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

coronavirus

Roep op tot vervroegde verkiezingen en ontmasker de Tory-Labour-samenzwering om Groot-Brittannië mee te slepen in de Derde Wereldoorlog!

Published

on

verkiezingen

De Socialist Equality Party (VK) heeft opgeroepen tot algemene verkiezingen. Dit doen we om de onderliggende problemen van de huidige crisis aan het licht te brengen: 1. de meedogenloze escalatie van de oorlog tegen Rusland tot het punt van een nucleaire oorlog, 2. het criminele coronabeleid waardoor het Sars-CoV-virus zich kan verspreiden 2 virus verspreidt zich eindeloos, leidend tot nieuwe, massale infecties en doden, en 3. de meedogenloze aanval op de levensstandaard en democratische rechten van de arbeidersklasse.

We roepen op tot nieuwe verkiezingen om de oppositie van de bevolking tegen het beleid van de Tories en hun bondgenoten in de Labour Party te tonen en te versterken.

Het aftreden van premier Boris Johnson als leider van de Conservatieve Partij is niet alleen het resultaat van diepe verdeeldheid binnen de Tory-partij. Het is ook een uiting van een groeiende crisis van klassenheerschappij. De heersende klasse escaleert de oorlog tegen Rusland en heeft de arbeidersklasse thuis de oorlog verklaard. Daarom zette ze Johnson, een gehate en verachte figuur, uit zijn ambt omdat hij het vertrouwen had verloren in zijn vermogen om Groot-Brittannië te leiden.

In de geschiedenis van de Britse politiek hebben oorlogen vaak geleid tot grote politieke crises die een verandering in het leiderschap van de regerende partij noodzakelijk maakten.

In 1916 zette de Liberale Partij premier Asquith af omdat ze ontevreden waren over zijn leiderschap in de Eerste Wereldoorlog.

In 1940, toen de Tories besloten dat Neville Chamberlain te veel gecompromitteerd was door de concessies die hij eerder in München aan Hitler had gedaan, vervingen ze hem acht maanden na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog door Winston Churchill.

In het begin van 1957, onmiddellijk na de rampzalige Suez-oorlog, verdreven de Tories Anthony Eden en vervingen hem door Harold Macmillan.

Dit politieke patroon herhaalt zich, zij het met één belangrijk verschil. Deze keer, terwijl de oorlog tegen Rusland zich uitbreidt, blijven de echte problemen die ten grondslag liggen aan de leiderschapscrisis onvermeld in het publieke debat.

De Tories willen elke verstoring van hun escalatie van de oorlog tegen Rusland vermijden, terwijl ze het moorddadige pandemiebeleid voortzetten en de levensstandaard van de arbeiders verder verlagen. De Labour Party deelt hun vastberadenheid om de arbeidersklasse zich nooit in de politiek te laten mengen.

Bovenal vrezen beide partijen dat een verkiezing het verzet van de bevolking tegen oorlog zou kunnen oproepen en tot een massabeweging zou kunnen leiden.

Achter de rug van miljoenen mensen slepen de Tories en de Labour Party het land steeds dieper in de oorlog tegen het nucleair bewapende Rusland. Ze stevenen snel af op een derde wereldoorlog.

De oproep van de SEP voor nieuwe verkiezingen is bedoeld om de arbeidersklasse de kans te geven de samenzwering tussen de twee belangrijkste partijen te doorbreken, zich tegen hun beleid te verzetten en hun onafhankelijke sociale belangen te laten gelden.

We zouden de verkiezingscampagne gebruiken om oppositie tegen het oorlogsbeleid van de regering aan te wakkeren en massale actie van de arbeidersklasse voorstellen om de strijd tegen de sociale en democratische aanval te leiden.

Onze oproep is voor de ontwikkeling van de economische en politieke strijd van de arbeidersklasse tegen alle kapitalistische partijen in Westminster. Een oorlogszuchtige financiële oligarchie, niet alleen gesteund door de Tories maar ook door de Labour Party en de Scottish National Party, maakt oorlog tegen Rusland onvermijdelijk. Het wordt ook ondersteund door de corrupte media, die de ernstige gevolgen voor de arbeidersklasse verbergt.

Noch de regering, noch de PvdA willen algemene verkiezingen. Starmers late poging tot een motie van wantrouwen was alleen bedoeld om Johnson te ontzetten, maar niet de Tories. De Labour Party vreest dat elke open discussie over het rechtse beleid dat zij met de regering deelt, de weg vrijmaakt voor massale volksoppositie. De arbeiders die hen tot dusver hebben gekozen, verachten dit partijleiderschap en weten heel goed dat Starmer net zo goed de leider van de Tory zou kunnen zijn.

Veel klassenbewuste en socialistisch ingestelde arbeiders twijfelen misschien aan de noodzaak van algemene verkiezingen, wetende dat het vervangen van de Tories door Labour niets zal veranderen. Dat is waar, maar het betekent niet dat de arbeidersklasse moet afzien van ingrijpen in de politieke crisis.

De oproep van het SEP voor algemene verkiezingen betekent niet dat het Labour steunt of een parlementaire oplossing zoekt die er niet is. In het geval van een verkiezing, zouden we geen Labour-stem vragen. We waarschuwen arbeiders: Labour is hun vijand en moet net zo resoluut worden bestreden als de Tories.

We zullen de algemene verkiezingen gebruiken om te pleiten voor stakingen en massale protesten en een algemene staking om de oorlog te stoppen. We zullen voorstellen om te vechten voor een zero covid-beleid en een socialistisch alternatief voor het kapitalisme te bouwen. Deze politieke strijd is essentieel omdat de vakbonden de groeiende stakingsbeweging verpletteren en een politieke uitdaging saboteren van zowel de Tory-regering als de rechtse Labour-politiek.

We zullen een stem geven aan de miljoenen arbeiders die nooit om hun mening gevraagd zullen worden, laat staan ​​dat hun zaak politiek vertegenwoordigd zal worden.

Dit zijn de politieke standpunten waarvoor de SEP zal strijden bij algemene verkiezingen:

Voor een internationale socialistische anti-oorlogsbeweging!

De SEP en haar zusterpartijen in het Internationale Comité van de Vierde Internationale (ICFI) strijden voor de ontwikkeling van een massabeweging van de Britse en internationale arbeidersklasse tegen de NAVO en de imperialistische macht om voorbereidingen te treffen voor een derde wereldoorlog.

De mensheid staat tegenwoordig dichter bij de wereldoorlog dan sinds 1945. Het leger bereidt zich er actief op voor.

Op 28 juni presenteerde het nieuwe hoofd van het Britse leger, stafchef Sir Patrick Sanders, zijn plan voor een landoorlog tussen de NAVO en Rusland. Hij zei: “Het Britse leger moet bereid zijn om deel te nemen aan de meest wrede vormen van oorlogvoering. Een Europese landoorlog is niet alleen een uitdrukking van verre onweerswolken aan de horizon; we kunnen hem nu zien.”

Volgens Sanders vereiste de omvang van de oorlogsdoelen van het Verenigd Koninkrijk de militarisering van de economie en de samenleving. “We kunnen de ovens van fabrieken in het hele land niet aan de vooravond van oorlog aansteken. Deze inspanningen moeten nu beginnen”, benadrukte hij. Groot-Brittannië moet “de verbeeldingskracht van zijn mensen aanwakkeren om te vechten en te triomferen wanneer dat wordt gevraagd (…) Om succesvol te mobiliseren, moeten we ervoor zorgen dat we de vereiste cultuur en het vereiste gedrag produceren.”

Ook de oorlog tegen China wordt actief voorbereid. Minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss zei vorige maand op de NAVO-top in Madrid dat de oorlog in Oekraïne een boodschap is aan de Chinese president Xi. De steeds toenemende samenwerking tussen Rusland en China en de uitbreiding van hun “militaire capaciteiten” en “wereldwijde invloed” vereisten een nieuw strategisch concept voor de Indo-Pacific en Euro-Atlantische veiligheid.

Deze mondiale oorlogsdoelen zijn onverenigbaar met democratische vormen van heerschappij. Groot-Brittannië ten oorlog sturen betekent een oorlog ontketenen tegen de arbeidersklasse thuis. Het betekent massale bezuinigingsmaatregelen en de onderdrukking van democratische basisrechten zoals het stakingsrecht en de vrijheid van meningsuiting en vergadering. Het VK heeft al £ 4 miljard uitgegeven om Oekraïne te bewapenen, wat aanleiding gaf tot oproepen om de defensie-uitgaven met een derde te verhogen, tot 3 procent van het BBP. Maar dat is nog maar het begin.

De enige uitweg uit deze catastrofe is de bewuste tussenkomst van de arbeidersklasse.

Voor een Zero Covid-strategie om de pandemie te beëindigen!

De SEP en ICFI leiden de strijd om een ​​internationale beweging van de arbeidersklasse op te bouwen om de pandemie te stoppen.

Miljoenen arbeiders vieren de ondergang van Johnson, wiens criminele pandemiebeleid leidde tot de dood van meer dan 200.000 mensen. Zijn beruchte uitspraak is: “Geen lockdowns meer, en wanneer de lichamen zich bij duizenden opstapelen”. Ondanks dit alles gaat zijn beleid door.

De heersende klasse eist dat we “met het virus moeten leren leven”. Dit komt neer op een beleid van massale ziekte en dood. Een jaar nadat Johnson “Freedom Day” uitriep, neemt de pandemie toe. De afgelopen week werden naar schatting 3,5 miljoen mensen ziek door Covid, een stijging van bijna 30 procent in een week tijd. Jonge volwassenen en mensen in de werkende leeftijd worden het hardst getroffen.

De gevolgen op lange termijn zijn catastrofaal: 1,8 miljoen mensen lijden aan langdurige Covid-symptomen. Wereldwijd zijn sinds 3 januari nog eens 3,8 miljoen mensen overleden aan de pandemie , volgens een rapport van The Economist .

De winsten van de banken en bedrijven zijn belangrijker dan het leven van de arbeidersklasse, en dit feit heeft een catastrofe veroorzaakt. De Labour Party en de vakbonden maakten het mogelijk door in te stemmen met biljoenen aan Covid-reilingen voor bedrijven, maar voerden geen enkele staking uit om scholen, ziekenhuizen en werkplekken veilig te houden. Zelfs de voormalige “linkse” voorstanders van een zekere mate van schadebeperking (“mitigatie”) zijn vandaag stil gevallen.

We roepen werknemers op om de herinvoering van alle noodzakelijke gezondheidsmaatregelen te eisen om het virus te bestrijden, inclusief de sluiting van niet-essentiële werkplekken met volledige compensatie voor werknemers en eigenaren van kleine bedrijven. Maskervereisten en testen moeten worden hervat, contacten moeten worden getraceerd en geïsoleerd en de volledige quarantaineregels moeten worden hersteld. Waar nodig moeten lockdowns worden opgelegd. Dit alles moet worden gefinancierd door de onteigening van grote bedrijven, banken en pandemische profiteurs.

Mobiliseer de arbeidersklasse voor een algemene staking om een ​​einde te maken aan de crisis in de kosten van levensonderhoud!

De SEP zal oproepen tot nieuwe verkiezingen combineren met strijden voor een algemene staking.

De pandemie en de oorlog tegen Rusland voeden een inflatiespiraal die de levens van arbeiders verwoest. De prijzen van olie, gas, graan en andere basisgoederen bereiken steeds nieuwe recordhoogtes. In oktober zullen de brandstofkosten naar verwachting stijgen tot £ 3.245, ten opzichte van het huidige record van £ 1.971.

De arbeidersklasse kan zich geen fatsoenlijk leven veroorloven zolang de belangen van de superrijken voorop staan! Volgens Oxfam zijn stijgende bedrijfswinsten verantwoordelijk voor 60 procent van de stijging van de inflatie, terwijl Britse arbeiders de “ergste daling van de reële lonen” in decennia ervaren. Groot-Brittannië is na Bulgarije het land met de grootste sociale ongelijkheid in Europa.

Toen de vakbond Spoor, Maritiem en Transport vorige maand toesloeg, werd gewaarschuwd voor een “zomer van onvrede”. De regering heeft het gebruik van contractarbeiders als stakingsbrekers gelegaliseerd en dreigt stakingen in essentiële diensten te verbieden. De stakers zijn uitgemaakt voor “Poetins handlangers” die de oorlogsinspanningen ondermijnen.

Miljoenen arbeiders staan ​​klaar om mee te strijden voor een inflatiegedreven loonsverhoging: treinbestuurders en post-, telecom- en luchthavenarbeiders stemden overweldigend voor een staking, en leraren, artsen, verpleegsters, gemeentepersoneel en anderen dringen aan op actie. Maar ze worden geconfronteerd met een vakbondsbureaucratie die vastbesloten is de klassenstrijd koste wat kost de kop in te drukken.

We roepen arbeiders op om op elke werkplek onafhankelijke actiecomités te vormen, democratisch georganiseerd en geleid door de meest gerespecteerde arbeidersleiders. Hiermee kunnen ze de strijd in eigen handen nemen en hun krachten bundelen in hun strijd tegen de gemeenschappelijke vijand.

Voor de internationale eenheid van de arbeidersklasse!

Het centrale perspectief waarvoor de SEP strijdt is socialistisch internationalisme.

Bondgenoten van Britse arbeiders zijn arbeiders in Europa en over de hele wereld die de strijd al aangaan. De afgelopen weken hebben algemene stakingen plaatsgevonden in Griekenland, Italië en België. Er zijn golven van stakingen uitgebroken in Turkije, Frankrijk en andere landen. In Sri Lanka bracht een massabeweging van de arbeidersklasse en de armen op het platteland de regering van Rajapaksa ten val.

Een vastberaden offensief van de Britse arbeidersklasse om het recht van grote zakelijke partijen om te regeren aan te vechten, zou een krachtige inspiratiebron worden voor de klassenstrijd die zich in Europa en over de hele wereld zou verspreiden.

Dat is waar de SEP voor staat en op basis daarvan roepen we op tot nieuwe verkiezingen. Het is het fundament waarop we onze partij bouwen als de nieuwe socialistische leiding van de arbeidersklasse.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

coronavirus

Chats van Von der Leyen over vaccindeal blijven geheim

Published

on

Von der Leyen

Heeft Pfizer de EU bedrogen met de miljardendeal voor Covid-vaccins? Chats van Commissievoorzitter Von der Leyen zouden het antwoord kunnen bieden. Maar de EU wil ze niet vrijlaten. Critici zien het recht op toegang tot informatie in gevaar.

De EU-commissie wil de gesprekken van Ursula von der Leyen met Pfizer-topman Albert Bourla geheim houden. Von der Leyen sloot in het voorjaar van 2021 een Covid-vaccindeal van een miljard euro in berichten en telefoontjes met Bourla – maar de berichten vielen niet onder de EU-wet op de vrijheid van informatie, stelt de commissie.

Er is veel kritiek op de deal van de EU met Pfizer. Tot op heden heeft de Commissie alleen bewerkte versies van de koopovereenkomsten ingediend. De prijs van de vaccins en belangrijke contractvoorwaarden blijven geheim. Een rapport van de Financial Times roept echter twijfels op of de EU bij de aankoop is opgelicht. Volgens de krant, die delen van de deal kon zien, betaalde de EU aanvankelijk € 15,50 per dosis, maar na de deal stegen de kosten tot € 19,50 per dosis.

Gemaakt voor 3 euro, verkocht voor 19,50 euro

De People’s Vaccine Alliance , een alliantie van humanitaire organisaties, berekent op basis van een onderzoek van Imperial College London dat een enkele dosis van het vaccin voor minder dan drie euro kan worden geproduceerd. Volgens deze berekening had de deal van Von der Leyen het farmaceutisch bedrijf Pfizer een overschot van zo’n 31 miljard euro kunnen opleveren. De NGO Public Citizen, die in verschillende landen niet-geredigeerde Pfizer-vaccincontracten heeft kunnen bekijken, vertelde de Washington Postdat het bedrijf zijn onderhandelingsmacht als een van de weinige makers van een effectief Covid-vaccin gebruikt om “risico’s te verschuiven en de winst te maximaliseren”. In de geïnspecteerde contracten “worden de belangen van Pfizer consequent boven de eisen van de volksgezondheid gesteld.”

Nadat de New York Times bericht had over de directe lijn tussen Von der Leyen en Bourla , diende netzpolitik.org een aanvraag in om de chats vrij te geven . Maar de commissie weigerde de aanvraag helemaal te onderzoeken. Omdat berichten via sms, WhatsApp en andere messengers “van korte duur” zijn en dus geen documenten in de zin van de EU-verordening over documenttoegang.

Europarlementariër ruikt “vingerhoed rechtvaardigingen”

De algemene weigering van ons verzoek om het nieuws tussen Von der Leyen en Bourla is duidelijk wangedrag van de kant van de EU-commissie, oordeelde de EU-ombudsvrouw Emily O’Reilly in antwoord op onze klacht. Parlementsleden en ngo’s spraken ook hun verontwaardiging uit over het gebrek aan transparantie van de Commissie. “Wat er op de telefoon van Frau von der Leyen gebeurt, is politiek”, zei de groene EU-politicus Daniel Freund . “Het kan niet zo zijn dat journalisten flauwe rechtvaardigingen krijgen en worden afgewezen. […] En het kan niet zo zijn dat de toegang tot centrale documenten weer wordt verhinderd doordat Ursula von der Leyen sms-berichten verwijdert .”

Maar ondanks de kritiek wil de commissie het nieuws geheim houden. In een vandaag, woensdag gepubliceerd antwoord aan ombudsvrouw O’Reilly , schrijft de EU-autoriteit dat ze niet eens “kortstondige” documenten zoals sms- en messenger-berichten bewaart en daarom geen toegang tot ze kan verlenen. Ze reageert niet op het verzoek van de ombudsvrouw om de applicatie van netzpolitik.org opnieuw te onderzoeken  en daadwerkelijk te beoordelen of ze de chats mag publiceren of niet.

Recht op toegang tot informatie ‘ernstig ondermijnd’

Aan de andere kant heeft de EU-commissie aangekondigd dat ze met andere EU-instellingen zal samenwerken om nieuwe richtlijnen te ontwikkelen voor de interne afhandeling van sms- en messenger-berichten. De Commissie verwijst naar een aanbeveling van de EU-Raad aan haar werknemers om dergelijke berichten alleen te gebruiken voor “kortstondige chats over openbare of niet-gevoelige inhoud”. Dit zou het uitgangspunt kunnen zijn voor een gemeenschappelijke richtlijn voor alle EU-instellingen. Daarmee wil de Commissie waarschijnlijk een argumentatiebasis creëren, zodat zij ook in de toekomst chats niet hoeft te archiveren.

Experts van het maatschappelijk middenveld vrezen dat het standpunt van de Commissie een enorme juridische maas in de toegang tot documenten creëert. “Als we niet eens om sms-berichten kunnen vragen, hoe moeten we dan weten of het echt vluchtige zaken of belangrijke beslissingen zijn?”, vraagt ​​Helen Darbishire, directeur van de organisatie voor vrijheid van informatie Access Info, zich af.

De realiteit is dat een groot deel van de overheidsactiviteiten in Europa en wereldwijd via verschillende communicatiemiddelen verlopen, waaronder sms, WhatsApp en andere berichtenplatforms. “Het recht op toegang tot informatie zal ernstig worden ondermijnd als we er geen toegang toe hebben”.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Steun ons werk

Recente reacties

Nieuws bij de buren

Probleem immigratie tot op het mes: migrantencriminaliteit explodeert

Duitse politie-autoriteiten registreerden vorig jaar ongeveer 20.000 mesaanvallen. Dat zijn bijna 60 aanvallen per dag. Buitenlanders zijn onevenredig vertegenwoordigd onder de daders. Het lokale publiek weet zo goed als niets over de achtergrond… [...]

Worden de Provinciale Statenverkiezingen het Waterloo van de VVD?

Het zal een beetje nieuwsvolger niet zijn ontgaan dat het nogal onrustig is in het land. Van opstandige boeren tot midden- en lage inkomens die gebukt gaan onder de torenhoge… [...]

Essen: wrede burgeroorlog met 400 gewapende Arabieren – de achtergrond is ongelooflijk

Eind juni braken er burgeroorlogachtige schermutselingen uit in Essen. Zo’n 400 zwaarbewapende Arabische clanleden slaan elkaar onder meer met messen en honkbalknuppels in elkaar. Een klein verzoek van de AfD-parlementaire fractie aan… [...]

Viktor Orbán krijgt het Avondland op de kast met het onderwerp ras

Viktor Orbán, de president van Hongarije, heeft kennelijk iets gezegd over ras dat iedereen boos maakt. Nu heb ik van Hongaren begrepen dat de Hongaarse taal geen open speelveld is… [...]

Hoe krankzinnig wil je het hebben

Onder de oppervlakte woekert een abces dat door ontelbare zwaar verwaarloosde polderlandse kwalen wordt gevoed. De pus zoekt al heel lang een uitweg en heeft die nu gevonden met het… [...]

Indignatie is 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk, daarom is het tijd voor onze actie. Geen miljardair bezit ons, geen MSM controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

steun wij zullen zeer dankbaar zijn.

KLIK HIER OM TE DONEREN