do. dec 1st, 2022
covid

De quasi-religieuze verhalen van de media en de politiek onthullen het cult-achtige karakter van individuele aspecten van de coronapandemie.

In den beginne was het Woord

Het is dan ook niet verwonderlijk dat vanaf het begin quasi-religieuze formuleringen verwezen naar traditionele verhalen van de kerk. Taal die eeuwenoude associaties oproept, bepaalde de communicatie van de politiek. Terwijl klaarblijkelijk oorlogszuchtige of militaire formuleringen domineerden, wervelden vanaf het begin metaforen met religieuze connotaties eronder en riepen de beoogde oerangsten voor verstikking en dood op met de stijlmiddelen uit de gifkast van kerkbestuurders (2).

In haar eerste toespraak zegt Merkel: “Het hangt van iedereen af. We zijn niet gedoemd om de verspreiding van het virus passief te accepteren (3).

Het “niet” is echter ondenkbaar voor het onderbewuste. Men kan niet opzettelijk “niet” denken aan een citroen. Het blijft “wij zijn verdoemd” – de eerste quasi-religieuze toespeling op straffen in de hel voor begane zonden. Hoewel dit allang in perspectief is geplaatst, leest BILD een jaar later nog steeds de “Coronahel” (4) over Bergamo. Dagelijkse beelden van intensive care-afdelingen signaleren: dit is ook het atrium.

“Het is serieus. Neem het ook serieus. Sinds de Duitse eenheid (…) “, vervolgt Merkel en corrigeert zichzelf theatraal:” (…) nee, sinds de Tweede Wereldoorlog is er geen uitdaging voor ons land geweest die zozeer afhangt van onze gezamenlijke actie in solidariteit ” (3 ).

Het probeert allereerst de Duitse eenheid om deze meteen als te positief af te wijzen en vervolgens de beoogde associatie met de Tweede Wereldoorlog te plaatsen. Solidariteit als boetedoening voor het fascisme opent de denkruimte waarin critici voortaan verbannen moeten worden. De strijd tegen het virus was voortaan de strijd tegen de nazi’s. Als gevolg hiervan staan ​​linkse, postmoderne krachten in de samenleving voorop in de strijd van de nieuwe nationale gemeenschap “Wij” tegen de anderen, de ongelovigen, melaatsen en ketters die “onze” heilige missie saboteren – op dit punt al aangekondigd als ” de inenting”.

Deze vijanden vormen de “antifascistische” in-group en religieuze gemeenschap. Door af te wijken brengen ze “ons” en ons heilige doel – de bescherming van het menselijk leven – nog meer in gevaar dan het virus. In haar eerste toespraak zet Merkel de koers uit voor toekomstige evenementen, geeft ze haar zegen voor de Inquisitie 2.0 en maakt ze duidelijk welke tonaliteit en totaliteit de gebeurtenis zal onderstrepen.

grafiek

Afbeelding: Het is niet verrassend dat de term zegen een frequentiepiek kent in de 2e helft van maart 2020, die de hoogste kerkelijke feestdagen overschaduwt. Niet alleen de paus geeft zijn zegen, ook de rest van het grondpersoneel zegent gretig en de eerste klimaatspaarders denken na in hoeverre een lockdown opnieuw geïnterpreteerd moet worden als een zegen. Bron: trends.google.de

In het volgende zullen critici als zondebokken moeten worden gebruikt; ze zullen worden belasterd, aan de kaak gesteld, vervolgd en verbannen. Hun rechten worden ontnomen en er wordt serieus besproken of ze recht hebben op medische zorg. Zoals verwacht, hoe minder pandemie er is, hoe meer de heilige furor gericht is tegen de critici. Ze worden onder andere genoemd als ontkenners, wat oppervlakkig wordt geassocieerd met Holocaust-ontkenners en hen het attribuut ‘antisemitisch’ geeft, maar eigenlijk teruggaat op de ontkenning van God. Ook hier hebben we te maken met een van oorsprong religieuze toespeling.

Het vaccin, de onzichtbare redding in de vorm van mRNA, is heilig en ook een zegen. Het zal komen, zo zeker als de amen in de kerk, leek Merkel aan haar toespraak toe te willen voegen. De formule “redding door middel van vaccin” zal het hele dogmaproces doorlopen zonder enig alternatief en zal herhaaldelijk als een zegen worden geprezen.

“Jammer om deze zegen te verspillen”, Joe Biden, 30 juli 2021 (5).
“(…) de vaccinatie is een zegen”, schrijft Karl Lauterbach meerdere malen op Twitter (6).

Waar zegen is, kan de vloek niet ver zijn. En zo zal Deutsche Welle op 1 juni 2020 onder de kop “Het Pinksterwonder en de Coronavloek” becommentariëren hoe grenzeloze communicatie op internet kan uitgroeien tot een vloek voor het pandemieverhaal. De vrees is gerechtvaardigd gezien de Lutherbijbel en de effecten ervan op de katholieke kerk.

Afbeelding: De frequentie van de term vloek lijkt opvallend veel op de curve van de pandemie, bron: trends.google.de

“Wetenschap” fungeert als de godheid van de nieuw gecreëerde religie, en haar predikers, de wetenschappers, moeten onvoorwaardelijk worden vertrouwd. “Trust the Science” is al toegepast op het gebied van klimaatverandering. Tegenstanders van goddelijke almacht zijn andere wetenschap en andere wetenschappers. Degenen die geen onbetwistbare waarheden te bieden hebben, maar de zware strijd om voorlopige kennis. Deze wetenschap, sinds de Verlichting opgevat als een rationele en zo objectief mogelijke onderzoeker en descriptor van de werkelijkheid, wordt het tegenovergestelde van zichzelf: de nieuwe wetenschap verkondigt sekteachtige dogma’s, formules en voorschriften, oncorrigeerbaar door wetenschappelijke en ethische verhandelingen. Wanneer gestold in lege cult-acts, is het verboden om hun betekenis in twijfel te trekken:

“We zullen ons de komende maanden aan deze regels moeten houden. Ze moeten dus de standaard zijn. Ze mogen nooit worden ondervraagd. We zouden het gewoon zo moeten doen”, zegt Lothar Wieler, voorzitter van het Robert Koch Instituut (RKI) (7).

Net als in de Middeleeuwen, ordenen de machthebbers meegaande sprekers die, net als hoofse astrologen, de politiek de nodige legitimiteit verschaffen (8). Het onbetwiste geloof wordt een daad van zelfbevestiging voor de goeden.

Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben

Al op 31 maart 2020 toverde Ursula von der Leyen in een soort preek op het YouTube- kanaal van het dagblad DIE WELT (9) wie te vertrouwen was en welke berichten er absoluut niet bij zaten – in een tijd dat het overal te horen was over dit “nieuwe” virus is vrijwel niets bekend.

De beschrijving van SARS-CoV-2 als nieuw is niet toevallig. Het impliceert een volledig nieuwe, nooit geziene soort, een fundamenteel anders-zijn dat elke maatregel rechtvaardigt. Bovendien is dit “duivelse” virus gewoonweg slecht. Deze “duivel als personificatie van maximale morele verwerpelijkheid” (Kant) wordt beschreven als een handelend subject, let wel, het is niet eens iets dat leeft in de ware zin van het woord. Toch is dit virus slimmer dan “wij”, kwaadaardig, het kruipt door alle kieren, benut elke kans en terroriseert ons. De taz vat de missie “wij” tegen “het kwaad” in één zin samen:

“We zouden een ‘wij’ worden dat veel intelligenter en sterker is dan dit duivelse virus dat ons terroriseert totdat we het doden” (10).

Iets “afmaken” is een van de vele verouderde formuleringen in de pseudo-religieuze pandemieverhalen. De meest originele woordkeuze moet echter worden bevestigd aan bondspresident Steinmeier:

“Onze vijand is het verdomde virus” (11).

Uitbundige angstretoriek klinkt ook uit Beieren:

“Corona is als pest. Het kruipt in elke spleet’ (12).
“Slechts één vonk kan een nieuw vuur doen ontstaan” (13).

De media nemen het onderwerp over: “Wat ons aan het oog ontgaat, is heilig of duivels”, becommentarieerde de Tagesspiegel op 12 april 2020 en is al volledig ondergedompeld in het verhaal van de religie van de prediking:

“De hoop, het gevaar, de Verlosser, de ziekte, dit alles is aan het zicht onttrokken. (…)
Of het nu de Messias is of virussen, nanodeeltjes, gassen, radioactiviteit: het onzichtbare is heilig of duivels, goddelijk of giftig, verborgen almacht of een moorddadige dreiging. (…)
De lucht is helder, de lente zendt zachte briesjes, maar wie weet wat er diep in de keel zit”
 (14).

Pest, zonde, schuld en straf

Een openlijk gesproken verhaal over de pandemie is dat van de pest als straf voor zonden die door onze levensstijl zijn begaan. Bijna iconisch weergegeven in de trailer van het World Economic Forum (WEF) “The Great Reset” zijn toespelingen op de bijbelse plagen en het beloofde land dat de mensheid kan verwachten na goed gedrag en na het brengen van de nodige offers (15).

Dit verhaal is zo diep geworteld in de cultuur en in het collectieve onderbewustzijn dat de echte mensen die verantwoordelijk zijn voor milieuvervuiling, verwoestend consumentisme en decadentie er niet alleen achter blijven, maar zelfs als redders kunnen optreden.

Onder de valse premisse van de ‘pandemie’ ontwikkelt zich een omgekeerde logica. De emoties worden geïnterpreteerd, gerationaliseerd en gelegitimeerd in de zin van de geloofsleer. Omdat deze en gene actie wordt ondernomen, moet de dreiging immens zijn. Een vergelijking met de werkelijkheid is niet meer nodig. De gelovigen verdedigen hun overtuigingen tegen elke twijfel, hoe gegrond ook. Wie zich in de quasi-religieuze waanzin bevindt, is niet meer toegankelijk voor de werkelijkheid, omdat zijn wereld op zichzelf coherent is. Hij schrijft inconsistenties toe aan de wil van de hogere macht.

Bekeer u en ieder van u zal worden ingeënt

Na maanden vol deels zinloze rituelen is de verlossing nabij. De ster koppen voor Kerstmis 2020: “Vaccinatie is een daad van naastenliefde”, geïllustreerd met de Heilige Familie, die het vaccin wordt gegeven door de Drie Koningen – slechts één van de vele smakeloze dingen (16).

Vaccinatie onderscheidt rein van onrein, is doop, communie en lichamelijke initiatie in één (commentaar hierover onder bron 17).

De vaccinatiepleisters worden trots gepresenteerd als het laken na de huwelijksnacht. Dunja Hayali, presentatrice bij ZDF , plaatst haar ingelijste pleister op Twitter . Maar in plaats van een extatische, juichende menigte, verdient het minachting en spot. Omdat ze dergelijke godslastering niet verdroeg, trok ze zich enige tijd terug van sociale media op een publiekelijk effectieve manier.

Vaccinontwikkelaar Ugur Sahin spreekt van een genade om mensen met behulp van vaccins naar de vrijheid te kunnen helpen (18).

Jens Spahn vaccineerde ook “Duitsland terug naar de vrijheid” en maakte duidelijk dat politiek niet om de waarheid gaat (19).

De gehoorzame gelovige aanvaardt dankbaar berouw om gezuiverd te worden. De zuivering vindt niet plaats? Dan heeft hij nog niet genoeg betaald. Het effect van het verlossingsritueel neemt af? Het ritueel moet worden herhaald. Stijgen de aantallen ondanks vaccinaties? Dan zijn er meer vaccinaties nodig. Enzovoort.

Stort je woede uit over de heidenen

Er wordt een ongekende reclamecampagne uitgerold om de onwilligen te bekeren of te dwingen. Als het niet werkt met de gevaccineerde vrijheid, zijn de niet-gevaccineerde schuld. Sancties worden gepland en zijn op veel plaatsen al realiteit.

In naam van hun nieuwe geloof en vanuit hun wederzijds begrip van solidariteit, zijn mensen bereid om hun buren aan de kaak te stellen, hen te verstoten, hen hun wettelijk vastgelegde mensenrechten te ontnemen en hen uit het openbare leven te weren. Decennia van antidiscriminatiediscoursen en de verzekeringen van linkse en postmoderne kringen om op te komen voor de rechten van het individu moeten als een mislukking worden beschouwd.

Ironisch genoeg zit links, die religie als een fundamenteel kwaad van alle klassenmaatschappijen beschouwde – “Religie is opium voor het volk” (Marx) – op de eerste rij en scandeert, de geschiedenis vergetend: “We vaccineren jullie allemaal”. Discriminatie is niet langer twijfelachtig of ontoelaatbaar, maar ethisch gelegitimeerd door benoemde ethische raden. Het is zelfs nodig met het oog op het grote doel. De niet-gevaccineerden worden niet langer alleen ontkenners genoemd, maar sociale plagen. Vaccinatie is een patriottische plicht. Het Zwitserse SonntagsBlick ziet de niet-gevaccineerde al in competitie met de vleesgeworden: “Tegenstanders van de vaccinatie maken gemene zaak met het virus” (20).

Tegen alle kennis in wordt misantropie en zelfs geweld tegen de integriteit van het lichaam besproken en al geëist. Linksen en liberalen, die intellectuele brandstichters aan het werk zagen bij extreemrechtse gewelddaden, worden nu zelf haatpredikers. Het is een weg naar een digitale middelbare leeftijd. In een vaccinatie die de sharia niet tolereert. Gezondheid is de nieuwe metafoor voor een religieuze gemeenschap die zich bedreigd voelt door individuele vrijheid en democratie. In deze existentiële angst is geen enkele verklaring van de pandemische priesters te misleidend, te excentriek en te ver verwijderd van de ervaren realiteit dat ze niet op het eerste gezicht kan worden genomen. Geen belofte van redding is te ongeloofwaardig en geen ritueel te absurd.

Sinds de eerste dag van deze ‘pandemie’ is er een quasi-religieuze tonaliteit zichtbaar en wordt deze steeds sterker. Weinig mensen zijn immuun voor de ziektepropaganda met metaforen die gericht zijn op onze overlevingsinstincten. De snelheid waarmee onze westerse waarden beginnen te eroderen is onvoorstelbaar. We hebben niet langer veel redenen om ethisch en moreel boven extremisten uit te stijgen, ons hoofd af te hakken en mensen in kooien te verbranden. De weg naar religieus of ideologisch totalitarisme is al ingeslagen.

Waarom gebeurt dit allemaal? Is het opzettelijk? Hoop je door middel van een nieuwe religie mensen op termijn te beheersen en te domineren om maatregelen te kunnen nemen tegen andere problemen?

Rechtvaardigt een mogelijk legitiem doel dit middel?


Bronnen en opmerkingen:

(1) https://www.youtube.com/watch?v=6-5620qQSAY
(2) https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffnahmungen/2020/corona/szenarienpapier-covid19 .pdf?__ blob = publicatiebestand & v = 6
(3) https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975232/1732182/d4af29ba76f62f61f1320c32d39a7383/fernsehanssprache-von-bundeskanzlerin-angela-merkel-data.pdf
(4) https: / /www.bild.de/news/ausland/news-ausland/bild-in-bergamo-wo-die-corona-hoelle-begann-die-menschen-sind-immer-noch-traumat-75724100.bild. html
(5) https://www.tagesspiegel.de/politik/schande-diesen-segen-zu-vergeuden-biden-draengt-staatsbedienstete-zur-implung-gegen-corona/27468410.html
(6)https://twitter.com/Karl_Lauterbach/status/1422136111216877569
(7) https://www.deutschlandfunk.de/mehr-covid-19-faelle-in-deutschland-rki-praesident-die.676.de.html? dram: article_id = 481382
(9) https://www.youtube.com/watch?v=5anpUCsURlw
(8) https://www.cicero.de/kultur/ethikrat-luetge-stiko-bestellung-wissenschaft
(10) https://taz.de/Initiative-No-Covid/!5743427/
(11) https://www.tagesschau.de/inland/steinmeier-corona-113.html
(12) https: //www.welt. de / politik / deutschland / article224036408 / CDU-Neujahrsempfang-Markus-Soeder-compares-Corona-mit-der-Pest.html
(13) https://twitter.com/markus_soeder/status/1272867712402890752?lang=de
(14)https://www.tagesspiegel.de/kultur/die-macht-des-unsichtbaren-was-sich-unseren-blicken-entnahm-ist-heilig-oder-teuflisch/25734800.html
(15) https: // www. youtube.com/watch?v=8rAiTDQ-NVY
(16) https://shop.stern.de/de_DE/einzelhefte/einzelverbindungen/stern-epaper-53-2020/1990689.html
(17) https: // www. achgut.com/artikel/die_spritze_als_kommunion
(18) https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/bundesverdienstkreuz-fuer-biontech-gruender-tuereci-und-sahin-75793950.bild.html
(19) https://www.welt.de/politik/deutschland/article233333163/Jens-Spahn-zu-Corona-Wir-impfen-Deutschland-zurueck-in-die-Freiheit.html
(20)https://www.blick.ch/meinung/kolumnen/editorial-von-sonntagsblick-chefredaktor-gieri-cavelty-die-impfgegner-machen-mit-dem-virus-gemeinsame-sache-id16787958.html

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord