25 september 2021

INDIGNATIE

Indignatie.nl jaagt altijd naar interessante, belangrijke en controversiële perspectieven grotendeels uitgesloten van de mainstream media

Demissionair kabinet zet nieuwe stap richting fascistische heilstaat

rutte

Met het per 25 september aanstaande invoeren van eerste- en tweederangs burgers zet het demissionair kabinet een verdere stap in de (in)richting van een fascistische heilstaat.

Het is dat we (puur uit wantrouwen) dagelijks de site van het World Economic Forum bezoeken anders zouden we niet eens weten wat er momenteel “hot” is in de wereldeconomie.

Hier in ons land (en de rest van de wereld) wordt elke dag geproken over de uiterst besmettelijke “Delta variant”, maar bij het World Economic Forum denken ze al een paar stappen vooruit en schrijven ze over de “Mu variant”. Kunt u het tempo nog bijhouden?

Wat het WEF over Mu schrijft?

“Onze” (!) vaccins hebben een probleem, maar slechts tijdelijk:

De meeste COVID-vaccins richten zich op het “spike-eiwit” van het virus, dat het gebruikt om onze cellen binnen te dringen. Onze vaccins stellen ons lichaam bloot aan een deel van het virus, meestal het spike-eiwit, zodat ons immuunsysteem kan leren het virus te bestrijden als het het tegenkomt.

Als een variant significante veranderingen in het spike-eiwit heeft, kan dit de effectiviteit van onze vaccins verminderen. De WHO zei dat voorlopig bewijs suggereert dat de Mu-variant de antilichamen die we krijgen van vaccinatie gedeeltelijk zou kunnen omzeilen. Maar omdat deze gegevens afkomstig zijn uit laboratoriumonderzoek, weten we niet zeker hoe de variant zich in de populatie zal ontwikkelen.

We hebben meer onderzoek nodig om zeker te zijn over hoe het zich bij mensen gedraagt, en er wordt aan gewerkt. Het goede nieuws is dat onze vaccins momenteel goed beschermen tegen symptomatische infectie en ernstige ziekten van alle varianten van het virus tot nu toe.

De kans is groot dat er op een dag een nieuwe variant ontstaat die aanzienlijk kan ontsnappen aan de bescherming die wordt geboden door onze vaccins, die zijn gebaseerd op de oorspronkelijke stam van het virus. We zouden dit een “ontsnappingsvariant” willen noemen.

Het is moeilijk om te weten of en wanneer dit zou kunnen gebeuren, maar een ongebreidelde overdracht van het virus door de gemeenschap vergroot de kans dat een dergelijke variant zich voordoet. De toonaangevende fabrikanten van COVID-vaccins zijn echter goed voorbereid als dit gebeurt. Sommigen ontwikkelen al vaccins voor nieuwe varianten, zoals Delta.

Als we een ontsnappingsvariant zouden ontdekken, zouden sommige vaccinfabrikanten hun bestaande vaccins kunnen aanpassen aan de nieuwe variant, mogelijk binnen 6-8 weken. Medische regelgevers over de hele wereld zouden het goedkeuringsproces waarschijnlijk versnellen om dit mogelijk te maken. Bepaalde onderzoeken zouden nodig zijn, maar deze zouden snel kunnen worden gedaan, zolang het nieuwe vaccin in principe dezelfde eigenschappen heeft als het bestaande vaccin.

Het is mogelijk dat we uiteindelijk een Delta variant kunnen inhalen in termen van besmettelijkheid. Wetenschappers denken dat het minstens 50% besmettelijker is dan de Alpha-variant, die ongeveer 50% besmettelijker was dan de oorspronkelijke soort.

De evolutietheorie voorspelt dat het virus in de loop van de tijd meer overdraagbaar kan worden, maar minder ernstig, omdat een virus zich zo veel mogelijk wil verspreiden en zijn gastheer niet wil doden voordat het dat kan. Maar dit is misschien niet noodzakelijk hoe SARS-CoV-2 zich afspeelt, en realistisch gezien bevinden we ons nog in de begindagen van dit virus.

De beste manier om varianten te bestrijden is om zoveel mogelijk mensen te laten vaccineren, zodat er minder vatbare gastheren zijn voor het virus om zich voort te planten en te muteren.”

Dat wat betreft het WEF – althans voorlopig.

Burgers die gevaccineerd zijn zeer goed beschermd tegen ernstige corona-infecties, althans dat is ons verzekerd. Daarom hebben de meeste mensen zich laten inenten. Toch komen politici en medici steeds weer met nieuwe vormen van uitsluiting voor niet-gevaccineerde mensen om ze bij de rest van Nederland weg te houden. Hier wordt een smerig spel gespeeld dat de samenleving verdeelt.

Waar het ons inziens eigenlijk om draait is: òfwel de vaccinatie beschermt, en dan hoeven gevaccineerden niet bang te zijn voor de niet-gevaccineerden, of het beschermt niet, dan zijn we vanaf het begin voorgelogen. Mensen als Hugo de Jonge en Ernst Kuipers die pleiten voor het grotendeels uitsluiten van mensen die niet gevaccineerd willen worden uit een steeds groter deel van het openbare leven, met het argument dat “niet-gevaccineerde mensen niet het recht hebben om andere niet-gevaccineerde en gevaccineerde mensen in gevaar te brengen”.  Maar evenementen als we in Zandvoort hebben meegemaakt, mogen en kunnen gewoon….. zonder consequenties.

De defensie- en IT-beveiligingsgroep Thales omschreef het onlangs nog: het digitale vaccinatiebewijs, dat we steeds vaker “mogen” tonen om gebruik te maken van onze grondrechten, is slechts de voorloper van het feit dat een mobiel digitaal identiteitsbewijs binnenkort beschikbaar moet zijn bij elke activiteit waar dat van ons wordt verlangd. En in haar nieuwste technische richtlijn voor de digitale vaccinatiekaart, gefinancierd door de Gates and Rockefeller Foundation, laat de Wereldgezondheidsorganisatie weten dat deze nà corona gemakkelijk kan worden gebruikt voor de volgende angstaanjagende ziekte.

Thales bevestigt hiermee dus onze eerdere analyses die beslist wel zorgwekkend zijn.

Kristel Teyras, die verantwoordelijk is voor de digitale identiteitsdienstenportfolio van het defensiebedrijf Thales schreef op hun website “Zogenaamde digitale ‘vaccinatiepaspoorten’ zullen een sleutelrol spelen om burgers toegang te geven tot allerlei diensten en zullen fungeren als een voorloper op de uitrol van mobiele digitale ID’s.“

De zogenaamde pandemie werkte als een katalysator voor een alomvattende verandering in het consumentengedrag, in de richting van een verregaande digitalisering van openbare en particuliere diensten. Over de rol van digitale vaccinatierecords en de toegangsdrempels voor niet-gevaccineerde mensen om deze trend verder te stimuleren, zegt Thales : Zelfs als we geleidelijk weer terugkeren naar het oude normaal  zal de digitalisering van diensten waarschijnlijk blijven toenemen. Dit komt deels omdat regeringen over de hele wereld van hun burgers eisen dat ze digitale gezondheidspaspoorten bij zich hebben om te bewijzen dat ze dubbel zijn ingeënt of een negatieve test hebben gehad voordat ze van bepaalde diensten gebruik kunnen maken.”

Vervolgens wordt verwezen naar “een van de grootste digitale identiteitsprojecten aller tijden”, die de EU heeft geïnitieerd met het project van een Europabrede digitale identiteit. De ambitie is enorm, zowel in termen van reikwijdte – zoals het geldt voor alle EU-lidstaten – als in termen van de “bevoegdheden” die het de burgers over de hele EU zou geven. “Voor het eerst kunnen burgers een Europees digitaal identiteitsbewijs vanaf hun telefoon gebruiken, waardoor ze toegang hebben tot diensten in elke regio van Europa.”

Als we van dit schroot het dun laagje chroom zouden willen verwijderen en de functie van het digitale identiteitsbewijs in lijn willen brengen met die van zijn “voorloper”, de digitale vaccinatiekaart, dan hoeven we alleen maar het woordje “kunnen” vervangen door “moeten”.  Burgers zullen dan voor het eerst een digitale identiteit van hun telefoon moeten tonen om toegang te krijgen tot allerlei diensten.

Zo ziet het eruit. Om dit gerealiseerd te krijgen, promoten de krachtige fundamenten van Silicon Valley en Wall Street, evenals de Wereldbank en het IMF, al lang mega-overheidsdatabases met biometrisch-digitale identiteitsnummers van alle burgers in het baanbrekende India en sindsdien in veel andere landen. Daartoe hebben zij samen met het World Economic Forum initiatieven en instituten zoals ID2020 opgericht. Daarover zometeen – verderop in dit artikel – meer.

The Commons Project (Common Pass) en het Vaccination Credential Initiative, en al vele jaren ontwikkelen ze scenario’s voor een overgang naar autoritair bewind over de ruggen van geïntimideerde burgers die zich vrijwillig onderwerpen aan totale controle om hun eigen veiligheid terug te krijgen, met namen als Lock Step of Lone Wolves.

De diensten, voor het gebruik waarvan u uw identiteit digitaal moet bewijzen en uw gegevens moet onthullen, omvatten ook betalingstransacties. In de woorden van de Thales-expert: “Het wordt pas echt spannend als je je realiseert dat de portemonnee zowel een gedigitaliseerd identiteitsbewijs als een betalingsbewijs kan bevatten. Zo zou je de borg voor een nieuw appartement of een boete direct vanaf je smartphone kunnen betalen.”

Nogmaals: je hoeft alleen maar “je kunt” vervangen door “je moet” om het potentieel te herkennen. Dezelfde organisaties die de biometrische-digitale identiteit promoten, bevorderen ook de afschaffing van contante betalingen. Niet voor niets heeft de EU, parallel met het digitale identiteitsproject, ook besloten om een ​​verbod in te voeren op contante betalingen boven de 10.000 euro, een bovengrens waaraan al vóór de invoering wordt gewerkt. Als het gebruik van contant geld volledig wordt gecriminaliseerd, zullen de gegevens die de bank over ons bewaart tientallen jaren moeten worden bewaard en continu moeten worden doorzocht om het gedetailleerde digitale logboek van ons hele leven te worden.

En we worden allemaal grotendeels afhankelijk van de nukken en willekeur van regeringen. Want als je een blokkeringsverklaring aan je digitale identiteit gekoppeld krijgt, kun je niet meer bij je geld komen, kun je niets betalen en doe je bijna niets meer zelfstandig.
En daar houdt het niet bij op: naast de respectievelijke overheid kan bijvoorbeeld de Amerikaanse overheid deze blokkering ook bijna wereldwijd instellen, aangezien alle internationaal actieve banken vanwege de wereldwijde valutafunctie van de dollar afhankelijk zijn van toestemming om in dollars te handelen. Daarom durven ze sanctiebevelen van Washington niet te negéren en zaken te doen met gesanctioneerde personen, bedrijven of landen. Om deze reden heeft zelfs de Duitse Bundesbank zijn verdrag met Iraanse banken al verbroken, om de Amerikaanse regering, die had besloten de nucleaire deal met Iran te beëindigen, niet boos te maken.

U moet niet denken dat iemand van Thales ooit een vreemd idee op papier heeft gezet dat niet zo serieus genomen moet worden: Thales schreef in juni ook dat “Covid-19 gezondheidspaspoorten de deur kunnen openen naar een digitale identiteitsrevolutie.”
In de bijdrage voor de overheidsklanten van het bedrijf worden ze opgeroepen om “de pandemie te zien als een kans om een ​​platform te creëren voor een ambitieuzere digitalisering van hun identiteits- en gezondheidsdossiers.”  En verder: “Om de transitie van korte termijn crisisbeheersing naar ambitieuze herstructurering van het aanbod van publieke diensten vorm te geven, kan het gezondheidspaspoort worden uitgebouwd tot een allesomvattende en krachtige ID/health wallet. Wat vooral belangrijk is, is dat het een veilige en intuïtieve smartphone-gebaseerde plaats biedt voor een verscheidenheid aan identiteits- en gezondheidsbewijzen.”

Hoe ver dat moet gaan, alles met hetzelfde nummer en met alle informatie in dezelfde megadatabase, en hoe weinig vrijwilligheid dat eigenlijk inhoudt, blijkt uit het volgende: “In de gezondheidszorg kunnen vooruitziende ministeries niet alleen vaccinatiecertificaten digitaliseren, maar ook algemene gezondheids- en verzekeringscertificaten en donor-ID’s. Betrouwbare online authenticatie opent ook de deur naar efficiënte en gebruiksvriendelijke diensten zoals elektronische recepten en het veilig, door de gebruiker gecontroleerd delen van gezondheidsgegevens. Evenzo kunnen ministeries die verantwoordelijk zijn voor reisdocumenten de portemonnee gebruiken om het maken van digitale documenten bij fysieke paspoorten te vergemakkelijken. Op basis van ICAO-normen worden deze digitale reisdocumenten (DTC’s) wereldwijd erkend en kunnen ze alle betrouwbare documenten bevatten die tegenwoordig essentieel zijn voor grensoverschrijdend reizen.”

In het verleden hebben we wel eens geopperd dat dit als niet onaanzienlijk en bedoeld neveneffect kan hebben dat de platformbedrijven uit Silicon Valley ondermeer wereldpaspoortautoriteiten worden.

Als bonus belooft Thales regeringen ook dat ze dit kunnen gebruiken om hun burgers rechtstreeks te vertellen wat ze wel en niet moeten doen: “De pandemie heeft ook de waarde aangetoond van snelle en effectieve berichten van openbare instellingen. De portemonnee creëert een direct communicatiekanaal tussen overheid en burger via de universeel gebruikte smartphone.”

“1984” komt steeds dichterbij.

Al op 24 maart 2020 heeft misschien wel de machtigste man ter wereld, Bill Gates, in een zogenaamde “TED Talk” aangekondigd dat je binnenkort een digitaal vaccinatiebewijs nodig hebt om te kunnen reizen. Dat was toen nog ongehoord, en inmiddels is deze zin verwijderd uit de meer dan acht miljoen keer bekeken video.
Gates werd toen geïnterviewd door TED-moderator Chris Anderson onder de titel “Hoe we moeten reageren op de coronaviuspandemie” en hij sprak in een “ontspannen” setting over wat “we” moeten doen. Hij zei onder andere: “Uiteindelijk zullen we een certificaat nodig hebben voor degenen die hersteld zijn of zijn ingeënt, omdat we niet willen dat mensen willekeurig door de wereld reizen, waar er landen zijn die het (het virus) helaas niet onder controle hebben. Je wilt deze mensen niet helemaal de mogelijkheid ontnemen om te reizen en terug te komen.

Let wel, dit gebeurde helemaal aan het begin van de pandemie, ongeveer acht maanden vóórdat het eerste vaccin werd goedgekeurd. En toen kwam de dubbel interessante zin: “Daarom komt er uiteindelijk een soort digitaal bewijs van immuniteit dat het wereldwijd openen van grenzen mogelijk maakt.”
In de officiële TED-video is deze ene zin (op minuut 34:27) zo rond 31 maart eruit geknipt. Het was toen nog opgenomen in de iets langere originele versie van de video (minuut 39:22) die iemand online had gezet totdat het YouTube-account van deze persoon werd verwijderd.  Tegelijkertijd schreef de Rockefeller Foundation in een position paper over de pandemiestrategie die in april 2020 werd gepubliceerd: “Onder de naam Uniek Patient Identificatiie Nummer komt er een wereldwijd uniform identificatienummer voor iedereen. De infectiestatus moet bekend zijn voor deelname aan veel sociale activiteiten.”

Dat Gates en de Rockefeller Foundation zo vroeg in de pandemie wisten waar het heen ging, was niet zozeer te danken aan hun helderziende vermogens als wel aan hun invloed, waardoor ze konden krijgen wat ze wilden. In het kader van ID2020 werken ze immers aan het verklaarde doel om in 2030 elke burger een biometrische digitale identiteit te geven.

De verantwoordelijken bij het in Almere gevestigde bedrijf LeasePlan, die hun niet-gevaccineerde personeel willen buitensluiten, gedragen zich niet alleen slordig tegenover hun werknemers. Ze maken zich medeplichtig aan de transformatie van onze vrije samenleving in een controle- en toezichtstaat. Maar wat kun je anders verwachten van een onderneming die flirt met het World Economic Forum?

Maar ook de banden (belangen) van onze politici reiken tot in het World Economic Forum. Kamerlid Van Houwelingen (FvD) stelde aan de demissionair minister-president vragen over het karakter van, en de relaties van kabinetsleden met, het World Economic Forum (ingezonden 28 mei 2021). Het antwoord werd geleverd door minister Kaag (Buitenlandse Zaken), op 16 juli 2021: “Het World Economic Forum… brengt partijen zoals NGO’s, bedrijfsleven, kennisinstituten en overheden samen om oplossingen te vinden voor de huidige mondiale sociale uitdagingen, zoals klimaatverandering, voedselzekerheid, digitalisering en gezondheid. De betrokkenheid van verschillende kabinetsleden bij het WEF komt voort uit hun verantwoordelijkheid voor deze onderwerpen. Kabinetsleden hebben contacten met organisaties, zoals het WEF, die behulpzaam kunnen zijn bij het behalen van kabinetsdoelstellingen. Betrokkenheid bij activiteiten van het WEF kan helpen bij het verwezenlijken van onderdelen van het kabinetsbeleid.”

Die medeplichtigheid geldt ook voor bijvoorbeeld de horeca die, om hun eigen economische problemen te verlichten, mensen discrimineren die hebben besloten dat het risico van een volledig nieuw type vaccin dat in een versneld proces wordt ontwikkeld en goedgekeurd, voor hen te groot is. Ze laten het toe en stimuleren hiermee de overheid om mensen tegen elkaar uit te spelen volgens het beproefde verdeel-en-heersprincipe.

En om de druk op de ketel te houden meldt RTL Nieuws nu dat “voorlopig” mondkapjes in het openbaar vervoer verplicht blijven en in de horeca en culturele sector coronatoegangsbewijzen verplicht worden gesteld voor iedereen vanaf 13 jaar.

Degenen die zijn ingeënt, die de andere kant op kijken, of het zelfs goed vinden als hun niet-gevaccineerde medemensen worden gediscrimineerd en gepest, moeten beseffen dat ze zich over een paar jaar in dezelfde volledig gecontroleerde, autoritaire samenleving bevinden en als dat zo is, is er geen weerstand meer mogelijk.

Indignatie is al meer dan 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk. Geen miljardair bezit ons, geen adverteerders controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

We hebben geen paywalls en alles blijft gratis zonder censuur. In het post-truth-tijdperk van nepnieuws, echokamers en filterbubbels publiceren we meerdere perspectieven van over de hele wereld.

Iedereen kan bij ons publiceren, maar iedereen doorloopt een rigoureus redactioneel proces. U krijgt dus op feiten gecontroleerde, goed gemotiveerde inhoud in plaats van ruis.

Dit is niet goedkoop. Servers, redacteuren fees en web ontwikkelaars kosten geld. Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.