Connect with us

coronavirus

Duitse intensive care verpleegkundigen waarschuwen tegen boostervaccinatie.

Published

on

vaccinatieniveau

De in Duitsland toegediende covidvaccinaties hebben nog steeds niet de juiste goedkeuring gekregen, maar hebben slechts een voorwaardelijke EU-goedkeuring. En hoewel in andere landen, zoals Israël, de infectiecijfers ondanks de hoge vaccinatiegraad stijgen, gaat de distributie van het in Duitsland reeds toegediende vaccin de volgende ronde in.

Minister van Volksgezondheid Jens Spahn wil iedereen een zogeheten boostervaccinatie aanbieden. Naar verluidt is men reeds begonnen met deze vaccinaties in zorginstellingen. Epoch Times sprak met Werner Möller en Christian Snurawa, initiatiefnemers van Pflege für Aufklärung (Zorg voor Opheldering), over de huidige situatie. Samen kijken de twee mannen terug op bijna 30 jaar ervaring in de intensive care. Terwijl Möller, die ook ademhalingstherapeut is, in een kliniek werkt, is Snurawa actief in de extramurale zorg. Zij zijn het niet eens met het narratief dat gevaccineerden niet besmettelijk zijn en niet ziek kunnen worden. Ze noemen het covidvaccin een gentherapie.

Epoch Times: Hoe beoordeelt u vanuit uw praktische ervaring de noodzaak van herhalingsvaccinatie van zorgontvangers en verzorgers? Wat moeten degenen die gevaccineerd willen worden, volgens u weten over herhalingsvaccinatie?

Möller, Snurawa: In de eerste maanden hebben wij bij Pflege für Aufklärung een schrikbarend aantal brieven ontvangen over sterfgevallen en ernstige complicaties, vooral in verpleeghuizen. En we zien dit zelf in de dagelijkse praktijk. In de mainstream media worden ze opzettelijk verzwegen. In ziekenhuizen worden vaccinatiestatus of complicaties meestal niet in de anamnese opgenomen. In sommige ziekenhuizen wordt het wel gedaan, maar niet alle gevallen worden gemeld of in de behandeling opgenomen. Het lijkt wel of verpleegkundigen en artsen, die gewoonlijk gewend zijn bij hun werk goed op te letten, plotseling op mysterieuze wijze een schakelaar hebben omgegooid en duidelijke feiten negeren.

De zogenaamde “boostervaccinatie” vindt alleen plaats omdat men heeft gemerkt dat de doeltreffendheid van deze gentherapie niet is wat men ervan gehoopt had; het huidige voorbeeld is Israël. Het doel hier is om mensen onder politieke druk te blijven zetten. Het verraderlijke is echter het narratief: men wil de risicopatiënten beschermen!

Men beschermt mensen die tot risicogroepen behoren, die verschillende reeds bestaande ziekten hebben en daardoor immuungecompromitteerd zijn, niet door hen bloot te stellen aan een medisch experiment dat hun toch al kritieke toestand verergert, waardoor zij kunnen sterven of de ernstigste complicaties kunnen krijgen. Het andere verhaal “gevaccineerden zijn niet besmettelijk en gevaccineerden krijgen geen COVID-19, dus de maatregelen zijn niet op hen van toepassing” is ook niet waar.

Het virus maakt geen onderscheid tussen gevaccineerden en ongevaccineerden wanneer het via de luchtwegen in de slijmvliezen van de neus-keelholte of de longen terechtkomt. De antilichamen, die als ze al in het bloed zitten, zijn hier in eerste instantie niet werkzaam. Even kritisch zijn hier de toxiciteit van de spike-eiwitten en de lipide-nano-verpakkingen en hun invloed op de bloedstolling in het endotheelweefsel van vele organen (embolie, vorming van trombi, enz.).

Gevaccineerde mensen zijn ook besmettelijk en gevaccineerde mensen worden ook ziek en krijgen ernstige ziekteverlopen en sterven daaraan.

ET: Momenteel nemen de vaccinatiecampagnes en de drang van politici om zich tegen COVID-19 te laten vaccineren toe. Hoe beoordeel je dit als intensive care verpleegkundige?

De sterfgevallen door gentherapie in bejaardentehuizen en ziekenhuizen worden door politici verzwegen. We zien ze bijna dagelijks. Pflege für Aufklärung heeft veel brieven ontvangen van wanhopige familieleden en collega’s. Er is nauwelijks sprake van professionele uitwisseling of informatie in het openbaar, in plaats daarvan is er sociale verdeeldheid en laster jegens andersdenkenden, zelfs in gerenommeerde professionele kringen. Mensen zoals wij, die dagelijks te maken hebben met COVID-19 en andere ernstig zieke patiënten, die nog steeds in de meerderheid zijn, worden natuurlijk niet uitgenodigd voor talkshows. Anders zouden we de leugens natuurlijk vrij snel ontmaskeren door onze professionele deskundigheid en praktische ervaring.

ET: Als ik u goed begrepen heb, gaat u ervan uit dat vaccinatie meer kwaad dan goed doet, hebt u daar enig bewijs voor?

Möller en Snurawa: Wij hebben in ons netwerk van collega’s al veel gevallen anoniem verzameld die verband houden met sterfgevallen of complicaties bij vaccinaties. Patiënten met sinustrombose, longembolie, neurologische stoornissen tot volledige verlamming van jonge gezonde mensen in het midden van hun leven en vele andere complicaties. Er zou hier niet genoeg ruimte zijn om de voorbeelden in detail uit te leggen. Bijna alle gevallen hebben echter één ding gemeen: er wordt beweerd dat ze niets met vaccinatie te maken hebben.

Wij zijn in het algemeen niet tegen vaccinatie. Hier hebben we echter te maken met een wereldwijd farmaceutisch experiment, uniek in de geschiedenis van de geneeskunde, waarbij alle regels van objectiviteit worden opgeschort. Er is nauwelijks sprake van een professioneel-objectief discours. In ons dagelijks leven op de intensive care zijn wij gewend zeer nauwkeurig te zijn in alles wat wij doen in het belang van het welzijn van de patiënt. Dat is niet langer het geval. Dit is erg verwarrend.

Zelfs als de “vaccinatie” bescherming zou bieden, is het nog steeds onverantwoord om hier een medische therapie te misbruiken als politiek-maatschappelijke onderhandelingstroef. Deze aanpak is niet medisch gefundeerd, maar louter politiek-economisch gemotiveerd.

Onder collega’s heerst onzekerheid en angst over vaccinatie dat zij hun baan zouden kunnen verliezen, wat natuurlijk onzin is. Angst is een slechte raadgever. Slechts enkele collega’s lieten zich genetisch behandelen uit angst voor COVID. Velen willen hun schijnvrijheid en beloven zichzelf veiligheid, volgens de meeste argumenten die we in gesprekken horen.

Daarom kiezen veel collega’s de pragmatische weg van berusting en aanpassing. Maar niet wij van Pflege für Aufklärung. Wij willen alle collega’s oproepen om voor hun beroep te vechten en hier in het dagelijks leven beter naar te kijken.

Kortom: het draait allemaal om geld en winstmaximalisatie bij de financiering van ziekenhuizen, inclusief de kwestie van vaccinatie.

ET: In de laatste aanbeveling van de STIKO voor kinderen en adolescenten wordt gewezen op de mogelijkheid van hartspierontsteking bij jonge mannen na vaccinatie maar die vervolgens in het ziekenhuis behandeld kan worden. Wat betekent dat voor iemand die hiermee te maken heeft?

Möller: Ja, hartspierontsteking kan worden behandeld. Wat houdt zo’n bewering in? Myocarditis is een levensbedreigende ziekte. Het kan leiden tot plotselinge hartdood en zelfs als dat niet het geval is, kan het levenslange beperkingen veroorzaken: Hartfalen, hartritmestoornissen, levenslange verslechtering van de lichamelijke prestaties, wat op zijn beurt kan leiden tot verlies van het vermogen om te werken. De getroffene kan een verpleeggeval worden, en dus een belasting voor het zorgstelsel, om nog maar te zwijgen van de psychologische gevolgen. Een dergelijke verklaring van de STIKO moet eigenlijk beantwoord worden met een klacht.

ET: Wat zijn, volgens uw ervaring, de behandelingsmethoden voor COVID? Moet elke COVID-patiënt vrezen voor zijn of haar leven?

Möller: Het is duidelijk dat maar heel weinig mensen een ernstig beloop krijgen waarvoor intensieve verzorging nodig is. Godzijdank. Covid-19 is ernstig te nemen en kan ook een ernstig verloop hebben. Niemand betwist dat. Ik zie alleen de zware patiënten in mijn werk op de intensive care afdeling.

Toch zijn er in de eerste maanden fouten gemaakt. Ze intubeerden veel te snel, wat altijd een escalatie betekent en de situatie verergert, bij elke ziekte. In de tussentijd, hebben ze geleerd, hoop ik. In het dagelijks leven is al een zekere routine ontstaan. Niettemin is, zelfs in therapie, beademingstherapie, voortdurende evaluatie noodzakelijk, zoals het altijd zou moeten zijn. Eén ding moet echter duidelijk zijn: Op de intensive care wordt vooral veel geld verdiend met complexe therapie, beademing en – wat tot nu toe zeer weinig bediscussieerd is – ECMO-therapie.

ECMO betekent extracorporale membraan oxygenatie. Bij deze procedure krijgt de patiënt intensieve verzorging, waarbij de longen volledig worden beademd en het bloed buiten het lichaam van zuurstof wordt voorzien. Hoewel deze procedure wordt gebruikt voor COVID-ziekten, houdt zij een risico in, vooral bij oudere patiënten, en is zij in de meeste gevallen niet erg succesvol. Het sterftecijfer is hier erg hoog.

Intussen zijn er echter steeds meer ECMO-centra. Niet omdat de behandeling effectief is, maar omdat er geld mee te verdienen valt. Zelfs het verstrekken van ECMO-plaatsen alleen al wordt goed betaald, zonder dat het nodige verplegend personeel beschikbaar hoeft te zijn. Met een ECMO plaats, heb je eigenlijk 1:1 zorg nodig. Intensieve zorg op zich is zeer personeelsintensief – zowel kwalitatief als kwantitatief. Maar de eisen aan de EMCO-therapie zijn nog hoger.

Natuurlijk heeft de schijnbare vermindering van het aantal bedden op de intensive care ook te maken met het feit dat deze bedden in veel ziekenhuizen dagelijks niet kunnen worden bediend om personeelsredenen, wat niet betekent dat ze zijn verminderd.

ET: Hoe beoordeelt u de huidige situatie van de coronapatiënten in vergelijking met het begin van de pandemie?

Möller en Snurawa: Feitelijk is er op dit moment geen sprake van een pandemie.

ET: Hoe schat u het risico in voor zorgbehoevenden in het geval van een nieuwe golf in het najaar van 2021?

Möller en Snurawa: De vraag is: hoe definieer je “golf”? Ik vrees dat er een nieuwe golf van sterfgevallen en complicaties zal komen als gevolg van de vaccinaties, waarover onvoldoende voorlichting is gegeven. Maar ook hier zal er waarschijnlijk geen sprake zijn van een professioneel correcte gegevensverzameling die een degelijke, op bewijsmateriaal gebaseerde evaluatie mogelijk maakt.

Wij in de verpleging zijn gewend te werken met gevaarlijke ziektekiemen. Dit is niets nieuws. Een personeelstekort kan echter ook leiden tot een grotere verspreiding van ziektekiemen en ziekenhuisinfecties.

Inrichtingen zoals dat van mevrouw Flaig in Kirchheim tonen aan dat ook zonder mondkapjes, zonder asymptomatische tests en zonder isolatie in verpleeghuizen geen buitengewone situaties hoeven te ontstaan.

Het risico van de zogenaamde vierde golf hangt dus af van het gedrag van de mensen, zowel de bewoners als de verzorgers. Als men op de juiste manier professioneel te werk gaat, neemt ook het risico op infectie af. Dit vereist natuurlijk ook een goede personeelsbezetting.

Intussen zijn er echter steeds meer ECMO-centra. Niet omdat de behandeling effectief is, maar omdat er geld mee te verdienen valt. Zelfs het verstrekken van ECMO-plaatsen alleen al wordt goed betaald, zonder dat het nodige verplegend personeel beschikbaar hoeft te zijn. Met een ECMO plaats, heb je eigenlijk 1:1 zorg nodig. Intensieve zorg op zich is zeer personeelsintensief – zowel kwalitatief als kwantitatief. Maar de eisen aan de EMCO-therapie zijn nog hoger.

Natuurlijk heeft de schijnbare vermindering van het aantal bedden op de intensive care ook te maken met het feit dat deze bedden in veel ziekenhuizen dagelijks niet kunnen worden bediend om personeelsredenen, wat niet betekent dat ze zijn verminderd.

ET: Hoe beoordeelt u de huidige situatie van de coronapatiënten in vergelijking met het begin van de pandemie?

Möller en Snurawa: Feitelijk is er op dit moment geen sprake van een pandemie.

ET: Hoe schat u het risico in voor zorgbehoevenden in het geval van een nieuwe golf in het najaar van 2021?

Möller en Snurawa: De vraag is: hoe definieer je “golf”? Ik vrees dat er een nieuwe golf van sterfgevallen en complicaties zal komen als gevolg van de vaccinaties, waarover onvoldoende voorlichting is gegeven. Maar ook hier zal er waarschijnlijk geen sprake zijn van een professioneel correcte gegevensverzameling die een degelijke, op bewijsmateriaal gebaseerde evaluatie mogelijk maakt.

Wij in de verpleging zijn gewend te werken met gevaarlijke ziektekiemen. Dit is niets nieuws. Een personeelstekort kan echter ook leiden tot een grotere verspreiding van ziektekiemen en ziekenhuisinfecties.

Inrichtingen zoals dat van mevrouw Flaig in Kirchheim tonen aan dat ook zonder mondkapjes, zonder asymptomatische tests en zonder isolatie in verpleeghuizen geen buitengewone situaties hoeven te ontstaan.

Het risico van de zogenaamde vierde golf hangt dus af van het gedrag van de mensen, zowel de bewoners als de verzorgers. Als men op de juiste manier professioneel te werk gaat, neemt ook het risico op infectie af. Dit vereist natuurlijk ook een goede personeelsbezetting.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

coronavirus

Chats van Von der Leyen over vaccindeal blijven geheim

Published

on

Von der Leyen

Heeft Pfizer de EU bedrogen met de miljardendeal voor Covid-vaccins? Chats van Commissievoorzitter Von der Leyen zouden het antwoord kunnen bieden. Maar de EU wil ze niet vrijlaten. Critici zien het recht op toegang tot informatie in gevaar.

De EU-commissie wil de gesprekken van Ursula von der Leyen met Pfizer-topman Albert Bourla geheim houden. Von der Leyen sloot in het voorjaar van 2021 een Covid-vaccindeal van een miljard euro in berichten en telefoontjes met Bourla – maar de berichten vielen niet onder de EU-wet op de vrijheid van informatie, stelt de commissie.

Er is veel kritiek op de deal van de EU met Pfizer. Tot op heden heeft de Commissie alleen bewerkte versies van de koopovereenkomsten ingediend. De prijs van de vaccins en belangrijke contractvoorwaarden blijven geheim. Een rapport van de Financial Times roept echter twijfels op of de EU bij de aankoop is opgelicht. Volgens de krant, die delen van de deal kon zien, betaalde de EU aanvankelijk € 15,50 per dosis, maar na de deal stegen de kosten tot € 19,50 per dosis.

Gemaakt voor 3 euro, verkocht voor 19,50 euro

De People’s Vaccine Alliance , een alliantie van humanitaire organisaties, berekent op basis van een onderzoek van Imperial College London dat een enkele dosis van het vaccin voor minder dan drie euro kan worden geproduceerd. Volgens deze berekening had de deal van Von der Leyen het farmaceutisch bedrijf Pfizer een overschot van zo’n 31 miljard euro kunnen opleveren. De NGO Public Citizen, die in verschillende landen niet-geredigeerde Pfizer-vaccincontracten heeft kunnen bekijken, vertelde de Washington Postdat het bedrijf zijn onderhandelingsmacht als een van de weinige makers van een effectief Covid-vaccin gebruikt om “risico’s te verschuiven en de winst te maximaliseren”. In de geïnspecteerde contracten “worden de belangen van Pfizer consequent boven de eisen van de volksgezondheid gesteld.”

Nadat de New York Times bericht had over de directe lijn tussen Von der Leyen en Bourla , diende netzpolitik.org een aanvraag in om de chats vrij te geven . Maar de commissie weigerde de aanvraag helemaal te onderzoeken. Omdat berichten via sms, WhatsApp en andere messengers “van korte duur” zijn en dus geen documenten in de zin van de EU-verordening over documenttoegang.

Europarlementariër ruikt “vingerhoed rechtvaardigingen”

De algemene weigering van ons verzoek om het nieuws tussen Von der Leyen en Bourla is duidelijk wangedrag van de kant van de EU-commissie, oordeelde de EU-ombudsvrouw Emily O’Reilly in antwoord op onze klacht. Parlementsleden en ngo’s spraken ook hun verontwaardiging uit over het gebrek aan transparantie van de Commissie. “Wat er op de telefoon van Frau von der Leyen gebeurt, is politiek”, zei de groene EU-politicus Daniel Freund . “Het kan niet zo zijn dat journalisten flauwe rechtvaardigingen krijgen en worden afgewezen. […] En het kan niet zo zijn dat de toegang tot centrale documenten weer wordt verhinderd doordat Ursula von der Leyen sms-berichten verwijdert .”

Maar ondanks de kritiek wil de commissie het nieuws geheim houden. In een vandaag, woensdag gepubliceerd antwoord aan ombudsvrouw O’Reilly , schrijft de EU-autoriteit dat ze niet eens “kortstondige” documenten zoals sms- en messenger-berichten bewaart en daarom geen toegang tot ze kan verlenen. Ze reageert niet op het verzoek van de ombudsvrouw om de applicatie van netzpolitik.org opnieuw te onderzoeken  en daadwerkelijk te beoordelen of ze de chats mag publiceren of niet.

Recht op toegang tot informatie ‘ernstig ondermijnd’

Aan de andere kant heeft de EU-commissie aangekondigd dat ze met andere EU-instellingen zal samenwerken om nieuwe richtlijnen te ontwikkelen voor de interne afhandeling van sms- en messenger-berichten. De Commissie verwijst naar een aanbeveling van de EU-Raad aan haar werknemers om dergelijke berichten alleen te gebruiken voor “kortstondige chats over openbare of niet-gevoelige inhoud”. Dit zou het uitgangspunt kunnen zijn voor een gemeenschappelijke richtlijn voor alle EU-instellingen. Daarmee wil de Commissie waarschijnlijk een argumentatiebasis creëren, zodat zij ook in de toekomst chats niet hoeft te archiveren.

Experts van het maatschappelijk middenveld vrezen dat het standpunt van de Commissie een enorme juridische maas in de toegang tot documenten creëert. “Als we niet eens om sms-berichten kunnen vragen, hoe moeten we dan weten of het echt vluchtige zaken of belangrijke beslissingen zijn?”, vraagt ​​Helen Darbishire, directeur van de organisatie voor vrijheid van informatie Access Info, zich af.

De realiteit is dat een groot deel van de overheidsactiviteiten in Europa en wereldwijd via verschillende communicatiemiddelen verlopen, waaronder sms, WhatsApp en andere berichtenplatforms. “Het recht op toegang tot informatie zal ernstig worden ondermijnd als we er geen toegang toe hebben”.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

coronavirus

Biontech : De farmaceutische industrie maakt geen geheim van haar intentie om mensen te chippen

Published

on

Biontech

De farmaceutische Biontech industrie maakt geen geheim van haar intentie om mensen te chippen – toch wordt dit in de reguliere media fel afgedaan als onzin.

Dit is al verleden tijd:

“Een korte prik. Een beetje pijn. Afgerond. Het duurt minder dan tien minuten voordat een datachip ter grootte van een rijstkorrel onder de huid wordt geïmplanteerd – en het leven verandert ingrijpend. Vervelende alledaagse situaties zoals vergeten sleutels, achtergelaten portemonnees of verlopen paspoorten behoren dan tot het verleden. De chip, meestal geïmplanteerd in de vingertop, verzendt alle benodigde gegevens en ontlast u van de last van het onthouden” (1).

Nou, het zal waarschijnlijk geen chip ter grootte van een rijstkorrel zijn die in een spuit past waarmee men zogenaamd, maar nooit bewezen heeft, “immunisatie tegen corona”. Maar de digitale wereld gedijt op miniaturisering en de verbinding tussen technologie en het menselijk organisme is een van de natte dromen van transhumanistische ‘wereldleiders’ . Het draait allemaal om chips in het nanobereik en er wordt al lang geëxperimenteerd met dergelijke chips voor het monitoren en controleren van biologische organismen (2).

Los van het feit dat het er niet om gaat hoe nanochips in het menselijk organisme komen, maar dat het überhaupt zou moeten gebeuren. Of misschien al gebeurt? De “feitencheckers” in de “waarheidsmedia” zijn geobsedeerd met het wegwuiven van elke verdenking die in deze richting gaat:

“Avontuurlijke complottheorieën doen niet alleen de ronde op sociale netwerken. Staat Bill Gates uiteindelijk achter Corona omdat hij ons zijn vaccin wil opdringen en een chip wil implanteren?” (3).

Ja, ja, steeds weer Bill Gates. Personalisatie is een zeer krachtig hulpmiddel om elke ongewenste context te vervagen. Door vaardige woordkeuze komt de “samenzweringstheorie” – wij noemen de hele zaak beter, want waarheidsgetrouwer, een gegronde verdenking – eindelijk belachelijk. Zo wordt pseudo-journalistiek beleefd, in bovenstaand voorbeeld dat van ZDF.

‘S Werelds best verkochte “vaccin tegen corona” is dat van de Pfizer-groep, bijna uit de hoed getoverd door het Duitse bedrijf Biontech, dat al jaren afhankelijk is van de geldinfuus van verschillende geïnteresseerden. In november 2020 schonk de Bill & Melinda Gates Foundation (BMG) 4,9 miljoen dollar aan dit bedrijf, dat in het verleden altijd financieel vast zat, ruim op tijd voor de start van de wereldwijde “coronavaccinatiecampagne” (4).

“Grappig genoeg” is BMG ook een investeerder in Biontech – en daarmee de primeur voor de verkoop van het genetisch gemanipuleerde serum. Overigens vond de intrede als belegger plaats in september 2019, net op tijd voor het “uitbreken van de pandemie” (5). Nu weet de lezer hoe een stichting die zich altijd presenteert als een vereniging van filantropen rijker en rijker kan worden.

Kan Oliver Klein van ZDF (zie citaat hierboven) zulke complexe verbanden herkennen, zelfs begrijpen? Omdat het op de een of andere manier zijn vaccin is, dat van Bill Gates, dat hier wordt gespoten. En dat het opgelegd zal worden, het “vaccin”, zou nu langzaam bij iedereen door moeten dringen.

We beleven een gigantische, wereldwijde verkoopcampagne, geflankeerd door willekeurige, niet-democratische staatsmaatregelen. Dus wat ZDF ons als verlichting wil verkopen, wordt uiteindelijk een teken van incompetentie, desinformatie en propaganda.

Pfizer is niet Bill Gates, toch. Maar het is misschien niet helemaal irrelevant om te weten dat in februari 2020, net op tijd voor de ‘pandemie-uitbraak’, Susan Desmond-Hellmann werd gekozen in de raad van bestuur van Pfizer. Nu kan iedereen raden waar Desmond-Hellmann de afgelopen zes jaar aan het ravotten was. Een schot in de roos: ze was eigenlijk de CEO van de Gates Foundation. Het is natuurlijk volkomen duidelijk dat BMG geen financiële belangen heeft in Pfizer – of wel (6)?

Daarnaast schonk de Bill Gates Foundation in september 2016 ook de Pfizer Group het vrij aanzienlijke bedrag van 17,252 miljoen US dollar (7). Iedereen die nu concludeert dat de stichting winstgevende investeringen heeft gedaan, zoals bij Biontech (zie hierboven) en niet alleen vandaag, ook bij Pfizer, is spot on (8).

Dat brengt ons terug bij Albert Bourla. Zoals ik al zei, is hij een van de directeuren van Pfizer. In een paneldiscussie op het World Economic Forum in Davos (WEF) reageerde hij als volgt op een relevante vraag:

“Stel je een biologische chip voor in een pil die bij inslikken in de maag gaat en een signaal afgeeft. (…) Stel je de toepassingen voor, de mogelijkheid om mensen aan te sturen. (…) Wat er op dit gebied gebeurt, is fascinerend” (9).

Om eerlijk te zijn, ik was achterdochtig toen ik het citaat zag, dus ik heb de bron onderzocht. Hier eerst als audio stuk:

Albert Bourla, CEO van Pfizer, over elektronische trackingchips in pillen, goedgekeurd door de FDA

Ik kon het nog steeds niet echt geloven, maar uiteindelijk vond ik de originele bron (v2). Als kroon op het werk wil ik u vertellen dat deze uitspraak van Albert Bourla dateert van januari 2018. Zoals je kunt zien, was de Pfizer-baas enthousiast over zijn visioenen en wees alsjeblieft niet zo naïef om te geloven dat hij dit destijds, meer dan vier jaar geleden en voor het elite WEF-forum, uit pure grappen en gek doen.

En nu, als klap op de vuurpijl, is Albert Bourla ook deelnemer aan de Bilderbergconferentie, die een paar dagen geleden heel rustig en heimelijk werd gehouden in de hoofdstad van het afbrokkelende rijk (10).

Vraag in de Matrix: Wordt er aan nanochips gewerkt om mensen te controleren en te sturen? Neeeeee, nooit!!!

Mogen de blinden en doven hun ogen en oren blijven bedekken. De hele zaak stinkt naar de hemel.

Blijf a.u.b. alert, beste lezers.

Bronnen en opmerkingen:

(Algemeen) Dit artikel uit  Ped’s Views  is gelicentieerd onder een  Creative Commons -licentie  ( Naamsvermelding – NietCommercieel – GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal ). Het kan worden gedistribueerd en gereproduceerd zolang de licentievoorwaarden worden nageleefd. Als je linkt naar andere artikelen uit de visie van Ped, vind je daar ook de externe bronnen die de stellingen in de huidige tekst ondersteunen. Laatst bewerkt: 7 juni 2022.

(1) 23-05-2022; dagelijkse spiegel; Datachips in het lichaam – horror of hoop?; https://www.tagesspiegel.de/politik/der-digitale-mensch-datenchips-im-koerper-horror-oder-hoffnung/19840472.html
(2) 07.10.2010; scinexx, Universiteit van Buffalo (VS); dieren op afstand bestuurd door nanodeeltjes; Onderzoekers gebruiken magnetische deeltjes om celfuncties specifiek te verstoren of te stimuleren; https://www.scinexx.de/news/technik/tiere-durch-nanoparticle-fernsteuerung/
(3) 30 december 2020; ZDF; Oliver Klein; De gekste complotmythes van 2020; https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/corona-verschwoerungstheorien-2020-100.html
(4) BMG; Database met toegezegde subsidies; Toegezegde subsidies Biontech;https://www.gatesfoundation.org/about/committed-grants?q=Biontech#committed_grants ; opgehaald: 2022-06-01
(5) september 2019; BMG; Strategisch Investeringsfonds; Biontech; https://sif.gatesfoundation.org/investments/biontech/ ; opgehaald: 2022-06-01
(6) 2020-02-04; Pfizer; Susan Desmond-Hellman gekozen in de raad van bestuur van Pfizer; https://investors.pfizer.com/Investors/News/news-details/2020/Susan-Desmond-Hellmann-Elected-to-Pfizers-Board-of-Directors-04-02-2020/default.aspx
(7) 29-12-2012; Pfizer; Private en publieke partners verenigen zich om tegen 2020 10 verwaarloosde tropische ziekten te bestrijden;https://investors.pfizer.com/Investors/News/news-details/2012/Private-and-Public-Partners-Unite-to-Combat-10-Neglected-Tropical-Diseases-by-2020-01-29- 2012/default.aspx
(8) BMG; Database met toegezegde subsidies; Toegezegde subsidies Pfizer; https://www.gatesfoundation.org/about/committed-grants?q=pfizer ; Opgehaald: 2022-06-01
(9) 2022-01-18; WEF-bijeenkomst; Albert Bourla op het World Economic Forum 2018 is enthousiast over elektronische nalevingspillen; https://www.youtube.com/watch?v=1NR1b2NmD4A
(10) Deelnemerslijst van de Bilderberg Conferentie 2022; https://bilderbergmeetings-org.translate.goog/press/press-release/participants?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp ; opgehaald: 07.06.0222
(v1) WEF, Martin Schwab, Albert Bourla, CEO van Pfizer, biologische chips; Bron: WEF; https://www.youtube.com/watch?v=1NR1b2NmD4A ; of hier:
(v2) 25/01/2018; WEF; Gezondheid transformeren in de vierde industriële revolutie; https://www.youtube.com/watch?v=Uio8X1h0H-E

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

coronavirus

Biden betaalt veel geld voor de nieuwste flop van Pfizer

Published

on

pfizer

De regering-Biden betaalt 10,6 miljard dollar aan belastinggeld voor Paxlovid van Pfizer, het niet-originele en ineffectieve Covid-19-medicijn van Pfizer.

In november 2021 betaalde het Witte Huis medicijnmaker Pfizer bijna $ 5,3 miljard voor 10 miljoen behandelingskuren van zijn experimentele  Covid-19-behandeling,  Paxlovid, een antivirale combinatie van nirmatrelvir en ritonavir.

Ritonavir werd ontwikkeld in 1989 en nirmatrelvir werd ontwikkeld in 2020. Met andere woorden, Paxlovid is niet helemaal opnieuw ontwikkeld om Covid-19 te behandelen; de verbindingen bestonden al.

In december 2021 beweerde Pfizer dat de eerste onderzoeksresultaten aantoonden dat Paxlovid het risico op  ziekenhuisopname en overlijden met bijna 90 procent verminderde bij mensen met milde tot matige coronavirusinfecties. Zonder context is deze verklaring schromelijk misleidend. Vrijwel iedereen die de bestaande Covid-19-mutatie krijgt, zal een milde of matige ziekte hebben, maar de medicijnmaker beperkte zijn onderzoek tot mensen die niet waren gevaccineerd en het grootste risico liepen op het virus vanwege leeftijd of gezondheidsproblemen, zoals obesitas.

Een bijgewerkte, recentere analyse van 1.153 patiënten (van de mogelijke 2.246 patiënten) toonde een flauwe, niet-significante relatieve risicoreductie van 51 procent. Een subgroepanalyse van 721 gevaccineerde volwassenen met ten minste één risicofactor voor progressie naar ernstige Covid-19 toonde een niet-significante relatieve risicovermindering bij ziekenhuisopname of overlijden (behandelingsarm: 3/361; placebo: 7/360).

Volgens het officiële  persbericht van 14 juni van Pfizer toonden de resultaten van de fase 2/3 van de  gewijzigde  Paxlovid EPIC-SR-studie (Evaluatie van proteaseremming voor COVID-19 bij patiënten met een standaardrisico), met mijn nadruk:

  • Het nieuwe primaire eindpunt van zelfgerapporteerde, aanhoudende verlichting van alle symptomen gedurende vier opeenvolgende dagen  werd niet gehaald .
  • Pfizer zal  de deelname aan de EPIC-SR-studie stopzetten  vanwege het lage aantal ziekenhuisopnames of overlijden in de populatie met standaardrisico.

Verscholen in het persbericht van Pfizer was het volgende financiële goudklompje voor investeerders: “De resultaten van deze aanvullende analyses zullen naar verwachting geen invloed hebben op de omzetverwachtingen van Pfizer voor het volledige jaar 2022.” De reden daarvoor is: Pfizer  heeft al $ 5,3 miljard in handen van belastingbetalers en heeft de “blockbuster-status” vastgehouden (gedefinieerd als een miljard dollar aan verkoop van een enkel medicijn).

Naast de reeds toegezegde $ 5,3 miljard, kondigden de VS in januari een vertrouwelijke aanvullende “verbintenis” aan om  nog eens 10 miljoen doses te bestellen  (tegen de prijs van 5,3 miljard dollar meer, voor een totaal van 10,6 miljard dollar), wat Pfizer een zeer gewilde na ” super  blockbuster-status” (gedefinieerd als 10 miljard dollar aan verkoop van een enkel medicijn). De administratie bleef “vastbesloten om door te gaan met de [extra] aankoop”, aldus een Bloomberg-rapport van april 2022.

Volgens Bloomberg zocht het Witte Huis aanvankelijk $ 22,5 miljard aan nieuwe pandemiefinanciering. Democraten waren eerder dit jaar bereid iets meer dan $ 15 miljard op te nemen in een brede rekening voor overheidsuitgaven, maar deze werd verwijderd na onenigheid met de Republikeinen over de vraag of deze moest worden gecompenseerd door bezuinigingen elders in de regering.

De senaatswet van $ 10 miljard bevatte een vereiste dat ten minste de helft van het geld aan therapieën moet worden besteed, maar waarom gokte Biden  elke dollar  op één enkel medicijn van één enkele medicijnfabrikant? Waarom werd Pfizer gekozen om alleen aan de therapeutische clausule te voldoen?

Zoals we hebben gezien, werken FDA Emergency Use Authorizations (EUA’s) niet altijd zoals ze zouden moeten, maar in dit geval was het vanwege een manipulatieve actie van Pfizer en een riskante weddenschap van het Witte Huis van Biden.

Dat komt omdat Pfizer zonder publieke vermelding in het geheim zijn eigen lat had verlaagd na zijn EUA  nadat  het Witte Huis had toegezegd $ 5,3 miljard dollar aan product te kopen. Pfizer verklaarde:

Na de autorisatie voor gebruik in noodgevallen van Paxlovid voor personen met een hoog risico op progressie naar ernstige COVID-19, werd  het protocol gewijzigd om personen met een hoog risico uit te sluiten en de inschrijving van patiënten zonder risicofactoren voor progressie naar ernstige COVID-19  die niet waren gevaccineerd, of wiens laatste COVID-19-vaccinatie meer dan 12 maanden na inschrijving plaatsvond. (nadruk toegevoegd)

Op deze manier was Pfizer in staat zijn medicijn toe te dienen aan een minder ernstig zieke en gezondere populatie in de hoop een superieur werkzaamheidssignaal en een verminderd veiligheidssignaal te hebben, maar het kon  nog steeds  geen adequaat klinisch effect laten zien op een van zijn prospectief opgestelde protocollen. eindpunten.

Om het protocol na indiening door de FDA te wijzigen, had Pfizer formeel en schriftelijk met de FDA moeten communiceren. Een  voormalig niet-wetenschappelijk  directeur van Pfizer,  Patrizia Cavazzoni , nu het hoofd van het Center for Drug Evaluation and Research van de FDA, zou de verandering moeten goedkeuren. Interessant is dat de wijziging van het protocol van Pfizer zo strak werd gehouden dat het niet publiekelijk bekend was tot het Pfizer-persbericht van juni 2022.

Ongeveer een week eerder  had YaleMedicine van de Yale University  zelfs een lang artikel gepubliceerd over de voordelen van Paxlovid, waarin de verouderde oorspronkelijke protocoleindpunten werden geciteerd. Op 7 juni had de CEO van Pfizer, Albert Bourla, plannen aangekondigd om meer dan $ 100 miljoen uit te  geven om de productie van Paxlovid te verhogen en toegewijd aan het aannemen van honderden nieuwe werknemers om de schijn op te houden met het Witte Huis en Pfizer-investeerders.

Paxlovid is niet het eerste voorbeeld van “geheime” en wetenschappelijk twijfelachtige beslissingen die buiten de standaardkanalen van de FDA worden genomen onder toezicht van Patrizia Cavazzoni. Ongeveer een jaar geleden waren er geheime bijeenkomsten rondom Biogen’s monoklonale antilichaamgeneesmiddel aducanumab (Aduhelm) voor de ziekte van Alzheimer, dat miljarden dollars waard was, en dat in elk onderzoek niet voldeed aan de veiligheids- en werkzaamheidsnormen.

Na  een controversiële  en mogelijk illegale en onethische  back-channel ontmoeting met de leidinggevenden van Biogen , werd het medicijn van Biogen echter goedgekeurd door Cavazzoni tegen advies van leden van de FDA-adviescommissie en FDA-medewerkers.

Cavazzoni bevestigde haar beslissing door een komisch  ontoereikende rechtvaardiging van 1,5 pagina’s te schrijven, die meestal de mening van anderen citeerde en niets deed om hun discutabele hypothesen aan te pakken. Bijna elke medische commentator schold Cavazzoni’s goedkeuring van aducanumab uit en noemde het dingen als ” valse hoop “, ” slecht medicijn “, ” schandelijk “, ” gevaarlijk “, ” een ramp ” of ” een nieuw dieptepunt “. De omstandigheden rond de klinische resultaten van Paxlovid van Pfizer zijn eveneens verschrikkelijk.

Maar in tegenstelling tot Biogen kon ik zelfs  geen  online verslag vinden van een vergadering van Cavazzoni die de protocolwijziging voor Paxlovid rechtvaardigde, laat staan ​​een adequate. Pfizer zou een gedetailleerde motivering hebben moeten geven in zijn protocolwijziging en de FDA hield die verzoeken en wijzigingen geheim. Het is gewoon weer een voorbeeld van het totale  gebrek aan transparantie van de FDA .

Een jaar geleden meende ik in een opiniestuk dat  Cavazzoni twijfelachtige beslissingen zou blijven nemen  vanwege haar nauwe banden en lange geschiedenis van dienstverband bij Big Pharma. Het grootste deel van Cavazzoni’s carrière laat zien dat ze werkt als een niet-wetenschappelijke Big Pharma-manager.

Ze heeft ook een opvallend gebrek aan fundamentele wetenschappelijke of onderzoekservaring voor het bekleden van zo’n kritieke positie op het gebied van de volksgezondheid. Helaas had ik gelijk, maar het zijn de belastingbetalers die de kosten van de mislukte Paxlovid-gok zullen dragen.

Waarom heeft het Witte Huis een blanco cheque van belastinggeld afgeschreven voordat het definitieve bevindingen kreeg?

Het is niet zo dat Pfizer om geld kwetst of dat Amerikanen niet al meerdere goedkope,  generieke alternatieven hebben  met omvangrijke peer-reviewed bewijzen achter zich, die tientallen en honderdduizenden patiënten bestrijken. Toch negeerde het Biden Witte Huis de historische wijsheid van de  Spreuken van Ahiqar en koos ervoor om “twee in de hand weg te gooien (dwz hydroxychloroquine en ivermectine) voor één in de bush (Paxlovid).”

We weten al een tijdje dat de dominante gemuteerde varianten van Delta en Omicron (die  volgens de CDC >99 procent  van de huidige gevallen uitmaken) meestal milde infecties hebben veroorzaakt. Het aantal sterfgevallen en ziekenhuisopnames door Covid is gedaald, omdat de meeste mensen tegenwoordig slechts minimale tot matige  verkoudheidssymptomen krijgen  . Zelfs Johns Hopkins laat  recorddieptes  zien in Covid-19-gerelateerde ziekenhuisopnames op de IC.

Pfizer heeft zijn experimentele product misschien overdreven en bedrieglijk geweest door zijn protocol te wijzigen zonder het publiek te informeren. Door Pfizer te vertrouwen en een aanzienlijke gok te wagen met belastinggeld, spoelde het Witte Huis $ 5,3 miljard belastingbetalerdollars grotendeels door de afvoer. Het Witte Huis zit nu aan de haak voor nog eens $ 5,3 miljard – voor een totaal van $ 10,6 miljard – voor een ineffectieve Covid-19-behandeling die Pfizer al  had  ontwikkeld, terwijl ze bijna niets hadden kunnen uitgeven en de gevestigde veiligheid en werkzaamheid van hydroxychloroquine hadden bevorderd en ivermectine met een superieur resultaat.

Meer praktisch, aangezien Delta en Omicron mild zijn, hadden we Covid-19-mutaties gewoon hun gang kunnen laten gaan en infecties symptomatisch kunnen behandelen met beschikbare generieke farmacologie, zodat individuen kunnen verkrijgen natuurlijke immuniteit .

De regering-Biden koos in plaats daarvan voor deze belachelijke en buitensporige verspilling van belastinggeld. Zal de president, of iemand anders, verantwoordelijk worden gehouden?

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Steun ons werk

Recente reacties

Nieuws bij de buren

De bazen van het ‘Veiligheidsberaad’ zijn stiekem een nieuwe macht aan het worden

Tot ruim twee jaar geleden had nauwelijks iemand gehoord van ‘veiligheidsregio’s’, laat staan van ‘het Veiligheidsberaad’. Maar in coronatijd waren de burgemeesters van de veiligheidsregio’s en vooral hun voorzitter Hubert… [...]

Het bloedbad van Melilla

37 Afrikanen kwamen om bij een poging om over het hek van de Spaanse enclave Melilla in Marokko te springen. Ceuta en Melilla zijn twee steden die op het Afrikaanse… [...]

Welkom in Circus Rutte!

Je wordt gekwalificeerd als een tassendraagster van de Minister-president Rutte, laat een paar traantjes en het linkse deel van de Tweede Kamer staat op zijn achterste benen. Een linkse politieke… [...]

Waarom was er geen georganiseerd verzet tegen de staatsgreep van 6 januari van Trump?

Trump – De lopende hoorzittingen van het Amerikaanse Congres over de gebeurtenissen van 6 januari 2021 hebben harde waarheden aan het licht gebracht over de zieke, precaire staat van de… [...]

Europa wil oorlog

Europa moet zich voorbereiden op de zondvloed die op haar afkomt, en dat allemaal omdat de Litouwse satrap van de NAVO denkt dat ze een Mozes is, die twee delen… [...]

Indignatie is 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk, daarom is het tijd voor onze actie. Geen miljardair bezit ons, geen MSM controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

steun wij zullen zeer dankbaar zijn.

KLIK HIER OM TE DONEREN