Connect with us

coronavirus

Het gelul van het OMT

Published

on

omt

Op 8 november 2021 werd Menno de Jong, viroloog en lid van het OMT, op BNR geïnterviewd met de vraag of hij überhaupt wel weet of het coronatoegangsbewijs enig effect heeft op het aantal besmettingen.  De Jong antwoordt: ‘Er is nooit een formele test gedaan, het is gebaseerd op een theorie, een beetje.’ Hij vervolgt met: ‘Als je gevaccineerd bent, heb je minder kans op infectie en minder kans om die infectie over te dragen, maar hier is formeel niet naar gekeken. Er is geen experiment geweest om te kijken hoe effectief de coronapas eigenlijk is. Het zou een goed idee zijn om eens te kijken hoe effectief dat is.’ De interviewster vraagt hem: ‘Er is dus niemand geweest die dacht, laten we het onderbouwen? Voor hetzelfde geld werkt de pas niet. Je ziet namelijk nu dat de besmettingen oplopen.’ Het antwoord van Menno de Jong is even verbijsterend als lachwekkend: ‘We hoeven ook niet uit te testen of een parachute werkt. Er is ook nooit een studie naar gedaan. Als je uit een vliegtuig stapt met een parachute, gaan we ervan uit dat  je veilig beneden komt. Op goede theoretische overwegingen hebben we besloten dat het een goed idee is. Maar hoe effectief het is? Dat weten we niet precies.’

Maar in tegenstelling tot wat Menno de Jonge zegt, is de parachute niet alleen gebaseerd op dat wat ’theoretisch een goed idee is’. Leonardo Da Vinci maakte in 1483 een schets van wat men nu beschouwd als het allereerste ontwerp van een parachute. Pas driehonderd jaar later waagde de natuurkundige Louis Sébastien Lenormand het om deze schets om te zetten in een experiment. Hij sprong eerst van een kerk en later van de sterrenwacht, en overleefde beide keren. Maar niet iedereen was zo gelukkig: in 1835 bestudeerde Robert Cocking de geschriften van George Cayle, om op basis van zijn ontwerp uit een luchtballon te springen. Maar de parachute was veel te zwaar en erg bouwvallig. Het ontwerp viel uit elkaar en Cocking viel te pletter, niet meer in staat om zijn experiment grondig te evalueren. Dat deden anderen na hem, wat uiteindelijk leidde tot de moderne parachute. Maar tot op de dag van vandaag controleert men de parachute voor iedere sprong heel nauwkeurig, vouwt deze heel precies op en neemt voor de zekerheid een reserveparachute mee. Men neemt niet de eerste de beste parachute uit het theoretische kastje van de oorspronkelijke ontwerpers.

Menno de Jonge begrijpt niet dat de parachutist die nu uit een vliegtuig springt, dat doet op basis van een lange ervaring, met vele parachutisten die het leven lieten. Bijvoorbeeld omdat hun parachute niet goed opgevouwen was of niet ontplooide. En  hij realiseert zich ook niet dat er ooit, lang geleden, iemand geweest moet zijn die dacht dat op basis van een ‘goede theoretische overweging’ er de mogelijkheid zou zijn om met een parachute uit een luchtballon te springen, maar zekerheidshalve toch maar met beide benen op de grond bleef staan.  Leonardo da Vinci was een wijs man en liet het experimenteren over aan anderen. Menno de Jong is ook een wijs man, maar dan anders. Hij experimenteert, maar laat graag anderen te pletter vallen.

Menno de Jonge realiseert zich blijkbaar ook niet dat er tussen de eerste schets van een parachute tot de uitvoering van de eerste parachutesprong, ruim 300 jaar verstreken is, en dat er daarna nog talloze verbeteringen werden doorgevoerd alvorens de parachute zo veilig was dat deze op grote schaal kon worden ingezet. Zonder dat er voor iedere gebruiker steevast een graf moest worden gegraven. Dat wil zeggen, de parachutist maakte zelf zijn eigen kuil, waarna de grafdelver het opgespatte zand er alleen maar overheen hoefde te schuiven. En er daarna een steen opzetten met steeds dezelfde tekst: ‘Het was in principe een goed idee, maar het zat niet echt mee.’ Een vloeiende overgang van parachute naar begrafenis waarvoor men slechts enkele honderden meters hoefde te overbruggen. En dat zonder dat er paard en wagen aan te pas hoefde te komen.

Ik vraag me af of Menno de Jong zich in dit geval als eerste zou hebben aangemeld om te bewijzen dat het ontwerp van Da Vinci op ’theoretische gronden een goed idee was’. Ik denk dat het hem dun door de gescheurde virologische broek zou lopen.

Nee, dan Marc Bonten, die op maandag 15 november bij Op1 zei dat er inderdaad geen andere onderbouwing is voor de 2G regel dan ‘boerenverstand’. Dat vat ik als boerenzoon op als een grove belediging. De uitspraak impliceert dat Bonten van boerenafkomst is en tevens beschikt over gezond verstand. Het eerste vereiste is met zekerheid afwezig, en het tweede vereiste valt te betwijfelen.

Ik ben wel van boerenafkomst en ‘boerenverstand’ betekent bij ons dat we iets bedenken, daarna uitproberen en als het niet goed gaat, niet nog eens proberen. Simpelweg omdat je dan niet lang boer bent, omdat het te veel geld kost om bij herhaling iets te proberen dat gedoemd is te mislukken. Om in de terminologie te blijven: de ezel stoot zich over het algemeen niet twee keer aan dezelfde steen.

Maar de ezels van het OMT hebben allerlei ideeën waarvan keer op keer blijkt dat ze in de praktijk niet het resultaat opleverden wat men er op theoretische gronden van verwachtte. Maar de koppige ezels van het OMT leren er niets van. De weg van de vergaderzaal  van het OMT naar het Torentje is bezaaid met hele grote hunebedden, en de leden zien er nauwlettend op toe dat er geen kei onbenut blijft om hun grijze hoofden hinnikend aan te stoten. En waarom ook niet? Zij hoeven niet te betalen voor de immense schade die hun ‘boerenverstand’ en hun ‘op theoretische gronden goede ideeën’ aanrichten. Als ze weer een goed ideetje hebben, schuiven ze dat gewoon weer onder de deur van Rutte’s werkkamer door, en verzinnen dan weer nieuwe briljante theoretische nonsens.

In  twee jaar tijd lijkt er bij het OMT een gewoonte te zijn ingesleten om zich niets aan te trekken van de wetenschappelijke literatuur en voortschrijdende wetenschappelijke inzichten. Wie de inmiddels 128 adviezen van het OMT aan de demissionaire regering doorspit, vindt niet of nauwelijks een grondige wetenschappelijke onderbouwing van het ‘boerenverstand’ van Bonten of de ‘op theoretische basis goede ideeën’ van Menno de Jong. Men doet maar wat. Dan is er weer een idee een lockdown in te voeren, gevolgd door het idee om een testmaatschappij in te richten en als dat ook niet blijkt te werken, verzint men een coronatoegangsbewijs en een 2G-systeem. Als het om experimentele parachutes zou gaan, zou het zweet op het voorhoofd van de grafdelver staan van al het zandschuiven. Het veld waar de OMT-leden landen zou te klein zijn om voor alle leden een plekje te vinden. De horeca zou moeten bijspringen om voldoende sterke koffie en plakkerige cake aan te voeren.

Een recent voorbeeld: tot aan de technische briefing van de Tweede Kamer op 18 augustus 2021 door Jaap van Dissel had het OMT de mond nog vol van ‘groepsimmuniteit’. In de presentatie van Van Dissel van die datum wordt nog nadrukkelijk gesproken over het leggen van een ‘cordon sanitaire’ om de kwetsbaren en ouderen, terwijl het op dat moment al lang duidelijk was dat vaccinatie de transmissie niet zou stoppen en niet of nauwelijks nog remde. Daarmee werd ook het doel om een cordon sanitaire aan te leggen door middel van vaccinatie absoluut onhaalbaar. Maar hierover werd met geen woord gesproken in deze briefing, terwijl het feit dat vaccinatie de transmissie niet of nauwelijks stopt, impliceert dat het virus endemisch wordt, en ook de ouderen en kwetsbaren uiteindelijk (opnieuw) zal bereiken. Men kon op dat moment alleen maar hopen dat de vaccins voldoende zouden werken om in ieder geval ernstige ziekte of overlijden te voorkomen. Maar nu, amper drie maanden na deze briefing, blijkt zelfs dat niet het geval te zijn. Het ‘cordon sanitaire’ is kort daarna van de OMT-kerktoren gesprongen en heeft het niet overleefd. Nog voordat de koffie en de cake achter de kiezen van de leden van het OMT was verdwenen, was zelfs de nagedachtenis uit het collectieve geheugen van het team gewist.

De grafdelver heeft voor het cordon sanitair een speciaal plekje bij de uitgang van het ‘coronakerkhof’ geregeld en met een dikke laag zand bedekt. Naast het cordon sanitaire liggen de lockdownde avondklok en het testen voor toegang. De grafdelver heeft ook al een plekje gereserveerd voor de coronapas, die uitstekend samen in een graf past met het 2G systeem. De grafdelver wist zich het zweet van het voorhoofd, en krabt zich bedachtzaam aan het oor, peinzend of hij ook al vast een plekje moet reserveren voor de vaccinatiecampagne, en of deze nu twee, drie of vier graven nodig heeft.

Dan over de vaccinatiegraad: eerst zou een vaccinatiegraad van 60-70% voldoende zijn om groepsimmuniteit te bereiken, vervolgens werd dit percentage verhoogd naar 85%, en toen ook die vaccinatiegraad gehaald werd, moest hij volgens Ernst Kuipers en het OMT omhoog naar 95%. Het volgende doel voor de vaccinatiegraad is 125%. En als die gehaald wordt – ik doe zelden voorspellingen, maar nu wel – zijn de kinderen van 5-11 jaar aan de beurt om gevaccineerd te worden. Of het zin heeft of niet, er zal en moet gevaccineerd worden. Of het veilig is of niet, er zal en moet gevaccineerd worden. De kinderen hoeven het niet voor een ander te doen, zoveel is al duidelijk – weer een uitspraak die landde op het OMT-kerhof – en ze hoeven het ook zeker niet voor zichzelf te doen. Een recente studie laat zien dat de mortaliteit van corona onder kinderen tot 18 jaar twee per miljoen is: tienmaal kleiner dan de mortaliteit van influenza in deze leeftijdsgroep (1).

Maar wacht, Marion Koopmans schermt met het PIMS-TS (COVID-19-geassocieerde hyperinflammatie) als reden om te vaccineren: helaas, in dezelfde studie werd dit gezien bij drie kinderen per miljoen, een risico dat lager is dan het risico op ernstige bijwerkingen van vaccinatie voor deze leeftijdsgroep. Nee, dan Long-COVID, de stok van stupide en onwetende politici om critici van de massale vaccinatiecampagne mee te slaan en hoogdravende verwijten te maken: helaas, de prognose blijkt bijzonder goed – aangenomen dat Long-Covid een duidelijk af te grenzen ziektebeeld is – en bovendien blijkt het aantal en de ernst van de klachten en symptomen tussen kinderen die een infectie doormaken en diegenen die de ziekte niet doormaken, niet of nauwelijks verschillend te zijn. Dat er geen enkele studie is die laat zien dat vaccinatie beschermend werkt op dit ‘ziektebeeld’ laat ik dan nog maar even buiten beschouwing. Mijn advies aan onze politici is dat men de Tweede Kamer voorzichtig moet ventileren, anders zou bij mensen als Jan Paternotte en Aukje de Vries al bij het eerste windvlaagje van de ventilator op het ene oor, het brein er pardoes aan de andere kant uitvliegen.

En nu het op geen enkele manier meer te ontkennen valt dat gevaccineerden nagenoeg even goed in staat zijn om het virus verder te verspreiden, verzetten de theoretische parachutisten van  het OMT de doelpalen opnieuw: nu zijn het de ongevaccineerden die tegen zichzelf beschermd moeten worden. Ze zouden – negatief getest – besmet kunnen worden door gevaccineerden. Natuurlijk, dat geteste en niet-gevaccineerde mensen gevaccineerden zullen besmetten zal vrijwel niet voorkomen, dus hoe pijnlijk en onwenselijk ook, deze fabel kan terugkeren naar de vuilnisbelt waar die toevallig naar toe gewaaid was: de laptop met de prutsmodelletjes van Jacco Wallinga. Gelukkig heeft de grafdelver nog net een gaatje vrij naast het G2- en coronapasgraf.

De 2G-regel: de meest ingrijpende, de meest ondemocratische,  de meest vrijheidsbeperkende, de meest discriminerende, de meest immorele, de meest polariserende, de meest onethische en meest misdadige maatregel die een Nederlandse overheid sinds de Tweede Wereldoorlog uitvaardigde:

Menno de Jong, viroloog, vond het op ’theoretische basis een goed idee’. Marc Bonten vond het een kwestie van ‘boerenverstand’.

Maar het is geen goed idee, ook niet op theoretische basis, laat staan in de praktijk. Het is geen kwestie van het boerenverstand van Marc Bonten. Het is de grootste fout die men zou kunnen maken, en die op termijn niets anders tot gevolg kan hebben dan dat de gewone man wetenschappers nooit meer zal vertrouwen, en hen terugjaagt naar hun donkere academische kamertjes en hel verlichte laboratoria.

Ik zou voor willen stellen dat Menno de Jong en Marc Bonten alsnog het eerste ontwerp van de parachute door Leonardo Da Vinci in de praktijk testen, om te bewijzen dat het op ’theoretische gronden een goed idee’  is en een kwestie van ‘boerenverstand’. Onder het toeziend oog van de grafdelver, zodat hij er voor kan zorgen dat ze op de goede plaats terecht komen.

Indien ze toch triomfantelijk van het veld lopen, wacht hen het erelidmaatschap van het OMT.  Zo niet, moet de grafdelver nog een keer schuiven. En zet ik voor mezelf een sterke kop koffie, en eet nog een stuk plakkerige cake.

In 1976 schreef Carlo M. Cipollo het werkelijk briljante essay met de titel: ‘The Basic Laws of Human Stupidity”. Dit essay behandelt het oprechte en ware boerenverstand. Het zou verplichte kost voor iedere burger moeten zijn, om te lezen en herlezen voor iedere verkiezing.

Het in acht nemen van de vierde wet had ons heel veel leed en rampspoed kunnen besparen:

Non-stupid people always underestimate the damaging power of stupid individuals. In particular, non-stupid people constantly forget that at all times and places, and under any circumstances, to deal and/or associate with stupid people always turns out to be a costly mistake.

Het boerenverstand, een waarheid als een koe. Niet de theoretische ideeën van de OMT-ezels die er naast staan.

Het citaat hang inmiddels boven de poort van het kerkhof van de theoretische goede ideeën en kwesties van academisch boerenverstand.

Zodat deze nooit meer vergeten wordt.

1. Deaths in children and young people in England after SARS-CoV-2 infection during the first pandemic year. Nature Medicine, 11th November 2021. https://www.nature.com/articles/s41591-021-01578-1

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

coronavirus

Biontech : De farmaceutische industrie maakt geen geheim van haar intentie om mensen te chippen

Published

on

Biontech

De farmaceutische Biontech industrie maakt geen geheim van haar intentie om mensen te chippen – toch wordt dit in de reguliere media fel afgedaan als onzin.

Dit is al verleden tijd:

“Een korte prik. Een beetje pijn. Afgerond. Het duurt minder dan tien minuten voordat een datachip ter grootte van een rijstkorrel onder de huid wordt geïmplanteerd – en het leven verandert ingrijpend. Vervelende alledaagse situaties zoals vergeten sleutels, achtergelaten portemonnees of verlopen paspoorten behoren dan tot het verleden. De chip, meestal geïmplanteerd in de vingertop, verzendt alle benodigde gegevens en ontlast u van de last van het onthouden” (1).

Nou, het zal waarschijnlijk geen chip ter grootte van een rijstkorrel zijn die in een spuit past waarmee men zogenaamd, maar nooit bewezen heeft, “immunisatie tegen corona”. Maar de digitale wereld gedijt op miniaturisering en de verbinding tussen technologie en het menselijk organisme is een van de natte dromen van transhumanistische ‘wereldleiders’ . Het draait allemaal om chips in het nanobereik en er wordt al lang geëxperimenteerd met dergelijke chips voor het monitoren en controleren van biologische organismen (2).

Los van het feit dat het er niet om gaat hoe nanochips in het menselijk organisme komen, maar dat het überhaupt zou moeten gebeuren. Of misschien al gebeurt? De “feitencheckers” in de “waarheidsmedia” zijn geobsedeerd met het wegwuiven van elke verdenking die in deze richting gaat:

“Avontuurlijke complottheorieën doen niet alleen de ronde op sociale netwerken. Staat Bill Gates uiteindelijk achter Corona omdat hij ons zijn vaccin wil opdringen en een chip wil implanteren?” (3).

Ja, ja, steeds weer Bill Gates. Personalisatie is een zeer krachtig hulpmiddel om elke ongewenste context te vervagen. Door vaardige woordkeuze komt de “samenzweringstheorie” – wij noemen de hele zaak beter, want waarheidsgetrouwer, een gegronde verdenking – eindelijk belachelijk. Zo wordt pseudo-journalistiek beleefd, in bovenstaand voorbeeld dat van ZDF.

‘S Werelds best verkochte “vaccin tegen corona” is dat van de Pfizer-groep, bijna uit de hoed getoverd door het Duitse bedrijf Biontech, dat al jaren afhankelijk is van de geldinfuus van verschillende geïnteresseerden. In november 2020 schonk de Bill & Melinda Gates Foundation (BMG) 4,9 miljoen dollar aan dit bedrijf, dat in het verleden altijd financieel vast zat, ruim op tijd voor de start van de wereldwijde “coronavaccinatiecampagne” (4).

“Grappig genoeg” is BMG ook een investeerder in Biontech – en daarmee de primeur voor de verkoop van het genetisch gemanipuleerde serum. Overigens vond de intrede als belegger plaats in september 2019, net op tijd voor het “uitbreken van de pandemie” (5). Nu weet de lezer hoe een stichting die zich altijd presenteert als een vereniging van filantropen rijker en rijker kan worden.

Kan Oliver Klein van ZDF (zie citaat hierboven) zulke complexe verbanden herkennen, zelfs begrijpen? Omdat het op de een of andere manier zijn vaccin is, dat van Bill Gates, dat hier wordt gespoten. En dat het opgelegd zal worden, het “vaccin”, zou nu langzaam bij iedereen door moeten dringen.

We beleven een gigantische, wereldwijde verkoopcampagne, geflankeerd door willekeurige, niet-democratische staatsmaatregelen. Dus wat ZDF ons als verlichting wil verkopen, wordt uiteindelijk een teken van incompetentie, desinformatie en propaganda.

Pfizer is niet Bill Gates, toch. Maar het is misschien niet helemaal irrelevant om te weten dat in februari 2020, net op tijd voor de ‘pandemie-uitbraak’, Susan Desmond-Hellmann werd gekozen in de raad van bestuur van Pfizer. Nu kan iedereen raden waar Desmond-Hellmann de afgelopen zes jaar aan het ravotten was. Een schot in de roos: ze was eigenlijk de CEO van de Gates Foundation. Het is natuurlijk volkomen duidelijk dat BMG geen financiële belangen heeft in Pfizer – of wel (6)?

Daarnaast schonk de Bill Gates Foundation in september 2016 ook de Pfizer Group het vrij aanzienlijke bedrag van 17,252 miljoen US dollar (7). Iedereen die nu concludeert dat de stichting winstgevende investeringen heeft gedaan, zoals bij Biontech (zie hierboven) en niet alleen vandaag, ook bij Pfizer, is spot on (8).

Dat brengt ons terug bij Albert Bourla. Zoals ik al zei, is hij een van de directeuren van Pfizer. In een paneldiscussie op het World Economic Forum in Davos (WEF) reageerde hij als volgt op een relevante vraag:

“Stel je een biologische chip voor in een pil die bij inslikken in de maag gaat en een signaal afgeeft. (…) Stel je de toepassingen voor, de mogelijkheid om mensen aan te sturen. (…) Wat er op dit gebied gebeurt, is fascinerend” (9).

Om eerlijk te zijn, ik was achterdochtig toen ik het citaat zag, dus ik heb de bron onderzocht. Hier eerst als audio stuk:

Albert Bourla, CEO van Pfizer, over elektronische trackingchips in pillen, goedgekeurd door de FDA

Ik kon het nog steeds niet echt geloven, maar uiteindelijk vond ik de originele bron (v2). Als kroon op het werk wil ik u vertellen dat deze uitspraak van Albert Bourla dateert van januari 2018. Zoals je kunt zien, was de Pfizer-baas enthousiast over zijn visioenen en wees alsjeblieft niet zo naïef om te geloven dat hij dit destijds, meer dan vier jaar geleden en voor het elite WEF-forum, uit pure grappen en gek doen.

En nu, als klap op de vuurpijl, is Albert Bourla ook deelnemer aan de Bilderbergconferentie, die een paar dagen geleden heel rustig en heimelijk werd gehouden in de hoofdstad van het afbrokkelende rijk (10).

Vraag in de Matrix: Wordt er aan nanochips gewerkt om mensen te controleren en te sturen? Neeeeee, nooit!!!

Mogen de blinden en doven hun ogen en oren blijven bedekken. De hele zaak stinkt naar de hemel.

Blijf a.u.b. alert, beste lezers.

Bronnen en opmerkingen:

(Algemeen) Dit artikel uit  Ped’s Views  is gelicentieerd onder een  Creative Commons -licentie  ( Naamsvermelding – NietCommercieel – GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal ). Het kan worden gedistribueerd en gereproduceerd zolang de licentievoorwaarden worden nageleefd. Als je linkt naar andere artikelen uit de visie van Ped, vind je daar ook de externe bronnen die de stellingen in de huidige tekst ondersteunen. Laatst bewerkt: 7 juni 2022.

(1) 23-05-2022; dagelijkse spiegel; Datachips in het lichaam – horror of hoop?; https://www.tagesspiegel.de/politik/der-digitale-mensch-datenchips-im-koerper-horror-oder-hoffnung/19840472.html
(2) 07.10.2010; scinexx, Universiteit van Buffalo (VS); dieren op afstand bestuurd door nanodeeltjes; Onderzoekers gebruiken magnetische deeltjes om celfuncties specifiek te verstoren of te stimuleren; https://www.scinexx.de/news/technik/tiere-durch-nanoparticle-fernsteuerung/
(3) 30 december 2020; ZDF; Oliver Klein; De gekste complotmythes van 2020; https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/corona-verschwoerungstheorien-2020-100.html
(4) BMG; Database met toegezegde subsidies; Toegezegde subsidies Biontech;https://www.gatesfoundation.org/about/committed-grants?q=Biontech#committed_grants ; opgehaald: 2022-06-01
(5) september 2019; BMG; Strategisch Investeringsfonds; Biontech; https://sif.gatesfoundation.org/investments/biontech/ ; opgehaald: 2022-06-01
(6) 2020-02-04; Pfizer; Susan Desmond-Hellman gekozen in de raad van bestuur van Pfizer; https://investors.pfizer.com/Investors/News/news-details/2020/Susan-Desmond-Hellmann-Elected-to-Pfizers-Board-of-Directors-04-02-2020/default.aspx
(7) 29-12-2012; Pfizer; Private en publieke partners verenigen zich om tegen 2020 10 verwaarloosde tropische ziekten te bestrijden;https://investors.pfizer.com/Investors/News/news-details/2012/Private-and-Public-Partners-Unite-to-Combat-10-Neglected-Tropical-Diseases-by-2020-01-29- 2012/default.aspx
(8) BMG; Database met toegezegde subsidies; Toegezegde subsidies Pfizer; https://www.gatesfoundation.org/about/committed-grants?q=pfizer ; Opgehaald: 2022-06-01
(9) 2022-01-18; WEF-bijeenkomst; Albert Bourla op het World Economic Forum 2018 is enthousiast over elektronische nalevingspillen; https://www.youtube.com/watch?v=1NR1b2NmD4A
(10) Deelnemerslijst van de Bilderberg Conferentie 2022; https://bilderbergmeetings-org.translate.goog/press/press-release/participants?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp ; opgehaald: 07.06.0222
(v1) WEF, Martin Schwab, Albert Bourla, CEO van Pfizer, biologische chips; Bron: WEF; https://www.youtube.com/watch?v=1NR1b2NmD4A ; of hier:
(v2) 25/01/2018; WEF; Gezondheid transformeren in de vierde industriële revolutie; https://www.youtube.com/watch?v=Uio8X1h0H-E

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

coronavirus

Biden betaalt veel geld voor de nieuwste flop van Pfizer

Published

on

pfizer

De regering-Biden betaalt 10,6 miljard dollar aan belastinggeld voor Paxlovid van Pfizer, het niet-originele en ineffectieve Covid-19-medicijn van Pfizer.

In november 2021 betaalde het Witte Huis medicijnmaker Pfizer bijna $ 5,3 miljard voor 10 miljoen behandelingskuren van zijn experimentele  Covid-19-behandeling,  Paxlovid, een antivirale combinatie van nirmatrelvir en ritonavir.

Ritonavir werd ontwikkeld in 1989 en nirmatrelvir werd ontwikkeld in 2020. Met andere woorden, Paxlovid is niet helemaal opnieuw ontwikkeld om Covid-19 te behandelen; de verbindingen bestonden al.

In december 2021 beweerde Pfizer dat de eerste onderzoeksresultaten aantoonden dat Paxlovid het risico op  ziekenhuisopname en overlijden met bijna 90 procent verminderde bij mensen met milde tot matige coronavirusinfecties. Zonder context is deze verklaring schromelijk misleidend. Vrijwel iedereen die de bestaande Covid-19-mutatie krijgt, zal een milde of matige ziekte hebben, maar de medicijnmaker beperkte zijn onderzoek tot mensen die niet waren gevaccineerd en het grootste risico liepen op het virus vanwege leeftijd of gezondheidsproblemen, zoals obesitas.

Een bijgewerkte, recentere analyse van 1.153 patiënten (van de mogelijke 2.246 patiënten) toonde een flauwe, niet-significante relatieve risicoreductie van 51 procent. Een subgroepanalyse van 721 gevaccineerde volwassenen met ten minste één risicofactor voor progressie naar ernstige Covid-19 toonde een niet-significante relatieve risicovermindering bij ziekenhuisopname of overlijden (behandelingsarm: 3/361; placebo: 7/360).

Volgens het officiële  persbericht van 14 juni van Pfizer toonden de resultaten van de fase 2/3 van de  gewijzigde  Paxlovid EPIC-SR-studie (Evaluatie van proteaseremming voor COVID-19 bij patiënten met een standaardrisico), met mijn nadruk:

  • Het nieuwe primaire eindpunt van zelfgerapporteerde, aanhoudende verlichting van alle symptomen gedurende vier opeenvolgende dagen  werd niet gehaald .
  • Pfizer zal  de deelname aan de EPIC-SR-studie stopzetten  vanwege het lage aantal ziekenhuisopnames of overlijden in de populatie met standaardrisico.

Verscholen in het persbericht van Pfizer was het volgende financiële goudklompje voor investeerders: “De resultaten van deze aanvullende analyses zullen naar verwachting geen invloed hebben op de omzetverwachtingen van Pfizer voor het volledige jaar 2022.” De reden daarvoor is: Pfizer  heeft al $ 5,3 miljard in handen van belastingbetalers en heeft de “blockbuster-status” vastgehouden (gedefinieerd als een miljard dollar aan verkoop van een enkel medicijn).

Naast de reeds toegezegde $ 5,3 miljard, kondigden de VS in januari een vertrouwelijke aanvullende “verbintenis” aan om  nog eens 10 miljoen doses te bestellen  (tegen de prijs van 5,3 miljard dollar meer, voor een totaal van 10,6 miljard dollar), wat Pfizer een zeer gewilde na ” super  blockbuster-status” (gedefinieerd als 10 miljard dollar aan verkoop van een enkel medicijn). De administratie bleef “vastbesloten om door te gaan met de [extra] aankoop”, aldus een Bloomberg-rapport van april 2022.

Volgens Bloomberg zocht het Witte Huis aanvankelijk $ 22,5 miljard aan nieuwe pandemiefinanciering. Democraten waren eerder dit jaar bereid iets meer dan $ 15 miljard op te nemen in een brede rekening voor overheidsuitgaven, maar deze werd verwijderd na onenigheid met de Republikeinen over de vraag of deze moest worden gecompenseerd door bezuinigingen elders in de regering.

De senaatswet van $ 10 miljard bevatte een vereiste dat ten minste de helft van het geld aan therapieën moet worden besteed, maar waarom gokte Biden  elke dollar  op één enkel medicijn van één enkele medicijnfabrikant? Waarom werd Pfizer gekozen om alleen aan de therapeutische clausule te voldoen?

Zoals we hebben gezien, werken FDA Emergency Use Authorizations (EUA’s) niet altijd zoals ze zouden moeten, maar in dit geval was het vanwege een manipulatieve actie van Pfizer en een riskante weddenschap van het Witte Huis van Biden.

Dat komt omdat Pfizer zonder publieke vermelding in het geheim zijn eigen lat had verlaagd na zijn EUA  nadat  het Witte Huis had toegezegd $ 5,3 miljard dollar aan product te kopen. Pfizer verklaarde:

Na de autorisatie voor gebruik in noodgevallen van Paxlovid voor personen met een hoog risico op progressie naar ernstige COVID-19, werd  het protocol gewijzigd om personen met een hoog risico uit te sluiten en de inschrijving van patiënten zonder risicofactoren voor progressie naar ernstige COVID-19  die niet waren gevaccineerd, of wiens laatste COVID-19-vaccinatie meer dan 12 maanden na inschrijving plaatsvond. (nadruk toegevoegd)

Op deze manier was Pfizer in staat zijn medicijn toe te dienen aan een minder ernstig zieke en gezondere populatie in de hoop een superieur werkzaamheidssignaal en een verminderd veiligheidssignaal te hebben, maar het kon  nog steeds  geen adequaat klinisch effect laten zien op een van zijn prospectief opgestelde protocollen. eindpunten.

Om het protocol na indiening door de FDA te wijzigen, had Pfizer formeel en schriftelijk met de FDA moeten communiceren. Een  voormalig niet-wetenschappelijk  directeur van Pfizer,  Patrizia Cavazzoni , nu het hoofd van het Center for Drug Evaluation and Research van de FDA, zou de verandering moeten goedkeuren. Interessant is dat de wijziging van het protocol van Pfizer zo strak werd gehouden dat het niet publiekelijk bekend was tot het Pfizer-persbericht van juni 2022.

Ongeveer een week eerder  had YaleMedicine van de Yale University  zelfs een lang artikel gepubliceerd over de voordelen van Paxlovid, waarin de verouderde oorspronkelijke protocoleindpunten werden geciteerd. Op 7 juni had de CEO van Pfizer, Albert Bourla, plannen aangekondigd om meer dan $ 100 miljoen uit te  geven om de productie van Paxlovid te verhogen en toegewijd aan het aannemen van honderden nieuwe werknemers om de schijn op te houden met het Witte Huis en Pfizer-investeerders.

Paxlovid is niet het eerste voorbeeld van “geheime” en wetenschappelijk twijfelachtige beslissingen die buiten de standaardkanalen van de FDA worden genomen onder toezicht van Patrizia Cavazzoni. Ongeveer een jaar geleden waren er geheime bijeenkomsten rondom Biogen’s monoklonale antilichaamgeneesmiddel aducanumab (Aduhelm) voor de ziekte van Alzheimer, dat miljarden dollars waard was, en dat in elk onderzoek niet voldeed aan de veiligheids- en werkzaamheidsnormen.

Na  een controversiële  en mogelijk illegale en onethische  back-channel ontmoeting met de leidinggevenden van Biogen , werd het medicijn van Biogen echter goedgekeurd door Cavazzoni tegen advies van leden van de FDA-adviescommissie en FDA-medewerkers.

Cavazzoni bevestigde haar beslissing door een komisch  ontoereikende rechtvaardiging van 1,5 pagina’s te schrijven, die meestal de mening van anderen citeerde en niets deed om hun discutabele hypothesen aan te pakken. Bijna elke medische commentator schold Cavazzoni’s goedkeuring van aducanumab uit en noemde het dingen als ” valse hoop “, ” slecht medicijn “, ” schandelijk “, ” gevaarlijk “, ” een ramp ” of ” een nieuw dieptepunt “. De omstandigheden rond de klinische resultaten van Paxlovid van Pfizer zijn eveneens verschrikkelijk.

Maar in tegenstelling tot Biogen kon ik zelfs  geen  online verslag vinden van een vergadering van Cavazzoni die de protocolwijziging voor Paxlovid rechtvaardigde, laat staan ​​een adequate. Pfizer zou een gedetailleerde motivering hebben moeten geven in zijn protocolwijziging en de FDA hield die verzoeken en wijzigingen geheim. Het is gewoon weer een voorbeeld van het totale  gebrek aan transparantie van de FDA .

Een jaar geleden meende ik in een opiniestuk dat  Cavazzoni twijfelachtige beslissingen zou blijven nemen  vanwege haar nauwe banden en lange geschiedenis van dienstverband bij Big Pharma. Het grootste deel van Cavazzoni’s carrière laat zien dat ze werkt als een niet-wetenschappelijke Big Pharma-manager.

Ze heeft ook een opvallend gebrek aan fundamentele wetenschappelijke of onderzoekservaring voor het bekleden van zo’n kritieke positie op het gebied van de volksgezondheid. Helaas had ik gelijk, maar het zijn de belastingbetalers die de kosten van de mislukte Paxlovid-gok zullen dragen.

Waarom heeft het Witte Huis een blanco cheque van belastinggeld afgeschreven voordat het definitieve bevindingen kreeg?

Het is niet zo dat Pfizer om geld kwetst of dat Amerikanen niet al meerdere goedkope,  generieke alternatieven hebben  met omvangrijke peer-reviewed bewijzen achter zich, die tientallen en honderdduizenden patiënten bestrijken. Toch negeerde het Biden Witte Huis de historische wijsheid van de  Spreuken van Ahiqar en koos ervoor om “twee in de hand weg te gooien (dwz hydroxychloroquine en ivermectine) voor één in de bush (Paxlovid).”

We weten al een tijdje dat de dominante gemuteerde varianten van Delta en Omicron (die  volgens de CDC >99 procent  van de huidige gevallen uitmaken) meestal milde infecties hebben veroorzaakt. Het aantal sterfgevallen en ziekenhuisopnames door Covid is gedaald, omdat de meeste mensen tegenwoordig slechts minimale tot matige  verkoudheidssymptomen krijgen  . Zelfs Johns Hopkins laat  recorddieptes  zien in Covid-19-gerelateerde ziekenhuisopnames op de IC.

Pfizer heeft zijn experimentele product misschien overdreven en bedrieglijk geweest door zijn protocol te wijzigen zonder het publiek te informeren. Door Pfizer te vertrouwen en een aanzienlijke gok te wagen met belastinggeld, spoelde het Witte Huis $ 5,3 miljard belastingbetalerdollars grotendeels door de afvoer. Het Witte Huis zit nu aan de haak voor nog eens $ 5,3 miljard – voor een totaal van $ 10,6 miljard – voor een ineffectieve Covid-19-behandeling die Pfizer al  had  ontwikkeld, terwijl ze bijna niets hadden kunnen uitgeven en de gevestigde veiligheid en werkzaamheid van hydroxychloroquine hadden bevorderd en ivermectine met een superieur resultaat.

Meer praktisch, aangezien Delta en Omicron mild zijn, hadden we Covid-19-mutaties gewoon hun gang kunnen laten gaan en infecties symptomatisch kunnen behandelen met beschikbare generieke farmacologie, zodat individuen kunnen verkrijgen natuurlijke immuniteit .

De regering-Biden koos in plaats daarvan voor deze belachelijke en buitensporige verspilling van belastinggeld. Zal de president, of iemand anders, verantwoordelijk worden gehouden?

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

coronavirus

Pfizer reageerde op controverse over het feest op een jacht vol met hoeren

Published

on


Volgens de multinational Pfizer kent de functionaris de ingenieur niet en hebben ze elkaar nooit persoonlijk ontmoet. Daniel Coronell dringt aan op de informatie die hij heeft gepubliceerd

De farmaceutische multinational Pfizer verwijst via een persbericht naar het schandaal dat is veroorzaakt door een video waarin de kandidaat voor het presidentschap van Colombia voor de League of Anticorruption Governors, Rodolfo Hernández Suárez, verschijnt op een feest aan boord van een jacht in Miami (Verenigde Staten) samen met hun kinderen en jonge vrouwen in badpakken.

De video werd uitgezonden door journalist Daniel Coronell via zijn rubriek op W Radio en in het tijdschrift Cambio, dat hij regisseert. Hij rechtvaardigde de publicatie van de video omdat hij volgens hem al een kandidaat was toen het feest plaatsvond en enkele Pfizer-medewerkers aanwezig waren , die geïnteresseerd zouden zijn om zaken in het land te bevorderen. Om die reden zou het geen inbreuk op zijn privéleven zijn.

Op het feest was volgens de onthulling van het tijdschrift Cambio ook Luis Carlos Hernández aanwezig , de zoon die betrokken is bij het Vitalogic- schandaal , waarvoor de kandidaat zich in de proeffase bevindt.

Die nacht in oktober zouden vader en zoon naar verluidt mensen hebben ontmoet die banden zouden hebben met het regionale farmaceutische bedrijf Pfizer . Dit medium belicht ook de namen van zakenman Marcio Ramos Pinto, eigenaar van een Amerikaans evenementenbedrijf, evenals Luis de la Hoz en Aron Martínez.

De kosten van het jachtfeest zouden door die mensen zijn gedekt en een andere zoon van Hernández zou ook onder de aanwezigen zijn geweest. Dit is Rodolfo José, die wordt gezien met twee andere mensen in een jacuzzi.

De reactie van de kandidaat

Geconfronteerd met de foto’s waarin Rodolfo Hernández wordt gezien terwijl hij deelt en zelfs danst met een van de uitgenodigde vrouwen , verdedigde de kandidaat zichzelf door de “petrovideo” -schandalen ter sprake te brengen.

“Het lijkt hen verkeerd dat ik in 2021 op vakantie ben in Miami, maar het lijkt hen niet verkeerd dat Petro dronken wordt en met enorme dronkenschap op de perrons komt om de kiezers toe te spreken, noch de ‘Petrovideos’, het pact van de schandpaal en zijn criminele strategie. Ze zijn wanhopig.”

De eerste vermelding verwijst naar de tijd dat Gustavo Petro op een platform in Girardot opstond met wat drankjes bij zich die hem volgens hem niet goed bevielen en gepaard gingen met de vermoeidheid als gevolg van een reis naar Europa.

Pfizer verdedigde zichzelf

De Amerikaanse apotheker, in het land bekend als een van de producenten van anticovid-vaccins, kwam in een op netwerken verspreide verklaring rond het middaguur naar buiten om de financiering van de partij en zelfs de deelname van de regionale directeur Christopher Ariyan te ontkennen.

Volgens Pfizer wordt zijn werk gekenmerkt door hoge normen, “en het zal niet toestaan ​​dat het ten onrechte wordt beschuldigd van het aangaan van relatiepraktijken, in strijd met zijn bedrijfsprincipes en -beleid.”

Tot nu toe zijn er geen beelden bekend die ondersteunen dat de uitvoerende macht op die plek aanwezig was, maar in sociale netwerken sinds de campagne van het Historisch Pact en andere burgers hebben hun ongenoegen geuit over de video.Een van hen is Armando Benedetti , die op Twitter zei dat dit een “feest is dat meer op gangsters lijkt”, zich afvragend of het farmaceutische bedrijf bijdragen ontving voor de campagne van de ingenieur.

Op basis van informatie van een van zijn bronnen verzekerde Coronell dat de heer Christopher Ariyan, die de functie van country manager in de Andessector voor Pfizer bekleedt, bij het evenement aanwezig zou zijn geweest . Het meest serieuze is dat, volgens zijn informant, dat bedrijf deze dure bijeenkomst zou hebben gefinancierd – het huren van dit jacht zou volgens hem ongeveer twintig miljoen Colombiaanse peso’s kosten.

Hij voegde eraan toe dat hij rechtstreeks navraag deed en te horen kreeg dat vorige week geen enkele werknemer van Pfizer de ingenieur had ontmoet ; De journalist hield vol dat deze video van oktober 2021 is en reageerde volgens hem niet meer op hem.

Geconfronteerd met deze beschuldigingen stuurde de multinational een verklaring om haar versie van de gebeurtenissen te geven. Allereerst verwierp hij categorisch de claims van de inhoud die op vrijdag 17 juni werd gepubliceerd . Hij merkte op dat “geen enkele persoon die Pfizer vertegenwoordigt, de genoemde situatie bijwoonde, eraan deelnam of financierde.”

De medicijnmaker ontkende ook de bewering dat Ariyan op het moment van de opnames in Miami was. Volgens hen “kent de heer Ariyan hem niet, heeft hem nooit ontmoet of gesproken.” Hij merkte op dat hij werkt met “de hoogste normen van ethiek en integriteit” en ontkende zich bezig te houden met relatiepraktijken – ook wel bekend als lobbyen -.

pfizer
Farmaceutische verklaring Pfizer op Rodolfo Hernández

Daniel Coronel antwoordde:

Toen de Pfizer-verklaring eenmaal bekend was, trok de gerenommeerde journalist de gepubliceerde informatie niet in. Integendeel, hij herhaalde de vragen die uit deze informatie naar voren kwamen aan de voormalige burgemeester van Bucaramanga. Hij zei ook dat hij dit nieuws over een paar minuten nog meer via het station zal verspreiden.

“Vóór de verklaring van Pfizer herhaal ik wat werd gerapporteerd in #ElReporteCoronell zoals het is geschreven en ik bekrachtig mijn vragen aan de kandidaat @ingrodolfohdez: 1) Wie heeft het feest betaald? Heeft hij zich laten uitnodigen door lobbyisten? Wie waren de vrouwen?

Opgemerkt moet worden dat een column van journalist Jorge Gómez Pinilla onlangs niet werd gepubliceerd in de krant El Espectador, waarin werd verwezen naar de mogelijkheid dat de verdwenen dochter van Rodolfo Hernández nog leefde en opgesloten zat in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. De inhoud is verwijderd omdat deze gebaseerd zou zijn op onbevestigde informatie.

“Ik heb @elespectador gevraagd om de publicatie van de column ongedaan te maken. Ik werk al 40 jaar als journalist en deze keer, gedreven door de hitte van een virulente verkiezingscampagne, had ik het bij het verkeerde eind. Het is menselijk om fouten te maken en het is aan adellijke wezens om fouten te accepteren en te corrigeren”, schreef hij.

“Wanhopig”

De Anti-Corruption Governors League-kandidaat verwees naar de video in een krachtig bericht op Twitter. Daar maakte hij van de gelegenheid gebruik om zijn tegenstander, de linkse kandidaat Gustavo Petro, te beschimpen: hij deed hem denken aan de “petrovideos”, de dag dat de leider van het Historisch Pact dronken op een platform stond in het midden van de campagne om een ​​toespraak te houden en het vermeende “Schandpaal-pact.

“Het lijkt hen verkeerd dat ik in 2021 op vakantie ben in Miami, maar het lijkt hen niet verkeerd dat Petro dronken wordt en met enorme dronkenschap op de platforms komt om met de kiezers te praten, noch de “Petrovideos”, het pact van de schandpaal en zijn criminele strategie. Ze zijn wanhopig”, zegt hij op zijn sociale netwerk.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Steun ons werk

Recente reacties

Nieuws bij de buren

Duits ” gas noodplan”: nu wordt zelfs Brussel nerveus

Het Duitse energiebeleid zorgt er nu zelfs voor dat de EU-autoriteiten (ernstige) twijfels hebben over het verloop van de grootste Europese economie: uiterlijk nadat minister van Economische Zaken Robert Habeck… [...]

MAGA-Congreslid Miller noemt einde abortusrecht ‘historische zege voor witte levens’

Volgens het Republikeinse Congreslid Mary Miller is het om zeep helpen van het abortusrecht door het Hooggerechtshof ‘een historische zege voor witte levens’. Miller deed die uitspraak op een bijeenkomst… [...]

Poetin De oude wereld is voorbij

De Russische leider Poetin heeft de oude wereldorde begraven en zijn visie op de toekomst van Rusland en de wereld uiteengezet in een sleuteltoespraak. Poetin Er zijn nieuwe machtscentra ontstaan,… [...]

Deze financiële staatsgreep, ook bekend als Great Reset , is een planetaire takedown door financiële “insiders”

Great Reset Catherine Austin Fitts (CAF), uitgever van  The Solari Report  en voormalig Assistant Secretary of Housing (Bush 41 Admin.), stelt dat de zogenaamde “reset” er zo uitziet. Hoge voedsel- en brandstofprijzen… [...]

Duitsland is het middelpunt van een proxy-oorlog tussen de VS en Rusland

Het publiek in Duitsland is zich nog niet bewust van de omvang van de Duitse betrokkenheid bij de Amerikaanse proxy-oorlog in Oekraïne tegen Rusland. In een artikel van zaterdag gaf de… [...]

Indignatie is 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk, daarom is het tijd voor onze actie. Geen miljardair bezit ons, geen MSM controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

steun wij zullen zeer dankbaar zijn.

KLIK HIER OM TE DONEREN