Connect with us

coronavirus

ID2020: Over vaccins voor digitale identiteit

Published

on

digitale identiteit

De “Digital Identity Alliance”, gefinancierd door onder meer Bill Gates, Microsoft, Accenture en de Rockefeller Foundation, heeft tot doel digitale vaccinatierecords te combineren met een wereldwijde biometrische digitale identiteit die levenslang meegaat.

In een vorig artikel, Vaccinatieactivisme van de Gates Foundation, keek ik naar het vaccinatieactivisme van de Gates Foundation en zijn boegbeeld Bill Gates als pleitbezorger van het coronavaccin. Hij speelt een leidende rol in de ontwikkeling en mogelijk wereldwijd bestuur, zonder welke hij gelooft dat de wereld niet meer normaal kan worden.

De vraag waar deze eenzijdige focus voor dient en waarom deze op ronduit mantra-achtige wijze wordt herhaald door politici, de hen adviserende wetenschappers en de gevestigde media is en blijft zich voordoen. De introductie van digitale identiteiten zou een belangrijke bouwsteen kunnen zijn die Gates probeert vast te stellen via het ID2020-project. Waar gaat het over?

Financiële connecties

Nadat de ogen de afgelopen dagen en weken waren gericht op Bill Gates en zijn vaccinatieactivisme, kwamen de instellingen die hij financierde steeds meer in beeld. Zo rezen er na de onafhankelijkheid door Gates vragen over de MoH en de Impfallianz GAVI als een belangrijke door donoren gefinancierde WHO en over een mogelijk belangenconflict bij het Robert Koch Institute en de Charité als werkgever van Christian Drosten, beide met donaties van enkele honderden duizend dollar gefinancierd door de BMGF.

Mediasteun van gevestigde gazettes krijgt ook welwillende steun van de stichting. Ook het weekblad “Die Zeit” ontving bijna 300.000 dollar, terwijl “Der Spiegel” zelfs 2,5 miljoen dollar ontving.

Op zoek naar de motieven van Gates voor zo’n uitgebreide steun aan de instellingen en media die betrokken zijn bij de coronacrisis en naar zijn activisme voor een vaccin dat uiteindelijk verplicht moet worden toegediend (en door hem medegefinancierd), is het de moeite waard een kijkje te nemen bij andere projecten die door hem en zijn bedrijven worden aangestuurd, zoals ID2020.

Digital Identity Alliance – ID2020

De Digital Identity Alliance , die ook opereert onder het acroniem ID2020, wil naar eigen zeggen digitale identiteiten creëren . Dit moet mensen in staat stellen zich over de grenzen heen te identificeren en tegelijkertijd controle over hun eigen gegevens te hebben. Het doel is een gepersonaliseerde, draagbare, biometrisch gekoppelde digitale identiteit die levenslang meegaat . Oprichtende partners zijn onder meer Gates’ bedrijf Microsoft, de vaccinatiealliantie GAVI, die met grote sommen geld wordt gefinancierd door de BMGF en die ook betrokken was bij de adviesaffaire van de Duitse strijdkrachtenManagementadviesbureau Accenture en de Rockefeller Foundation, een van de grootste stichtingen in de VS. Het project zal ook door de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties worden ondersteund , die op haar beurt door het Ministerie van Buitenlandse Zaken in 2020 met 50.000 dollar wordt gefinancierd .

Redeneren met mensenrechten

Volgens het organisatieadviesbureau Accenture gaat het vooral om artikel 6 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, waarin staat dat eenieder het recht heeft om overal als rechtsbevoegd te worden beschouwd. Als PR-maatregel zorgt de groep ook voor een video die met pakkende positieve voorbeelden laat zien waar digitale identiteiten voor kunnen worden ingezet. Een vluchteling staat zonder identiteitspapieren aan de grens en kan zijn identiteit niet bewijzen, een moeder krijgt geen vaccinatie (!) voor haar kind omdat ze geen geboorteakte kan tonen, en een toerist verliest zijn paspoort in het buitenland, maar moet dringend terug naar huis . Meer voorbeelden op de ID2020 websiteverwijzen naar bewijzen van grensoverschrijdende vaccinaties, identiteitsbewijs van een vluchtelingengezin ongeacht hun thuisland en chronisch zieken die altijd een kopie van hun dossier bij zich kunnen hebben voor een betere behandeling. De logica: een digitale identiteit is praktisch, mag niet vergeten worden, is noodzakelijk om basisrechten uit te oefenen en kan in geval van nood zelfs levens redden.

Databeheer als een gevaar beschouwen

Dienovereenkomstig zien ID2020-medewerkers onze gegevens in grote, gecentraliseerde databases in gevaar , omdat functionarissen met toegang tot de gegevens de gegevens kunnen misbruiken, documenten op de verkeerde plaats kunnen zetten of ze zonder toestemming kunnen doorgeven. In plaats daarvan is een digitale identiteit in de zin van mensenrechten nodig, waarvan de individuele structuren eigendom zijn van en worden beheerd door de gebruikers en die internationaal geaccepteerd en betrouwbaar zijn. Technologie is echter niet alles en er moet wet- en regelgeving komen om het gebruik en de opvraging van data te reguleren. Zo zijn er wettelijke kaders nodig waaronder het wegvallen van de overheidscontrole in rampgebieden (!).

In dit verband rijst de vraag hoe de controle van de gebruikers over hun gegevens transparant moet worden gemaakt en of er wordt voorzien in een democratische betrokkenheid van de bevolking bij de totstandkoming en het ontwerp van dergelijke systemen. Tot nu toe is er niets terug te vinden in de aankondigingen van het initiatief. In principe zou decentrale dataopslag in de huidige systemen ook denkbaar zijn zonder dat transnationale bedrijven soeverein zijn over onze identiteiten, vooral omdat het niet eens duidelijk is of de data daadwerkelijk decentraal worden opgeslagen door de deelnemende bedrijven en welke controlemogelijkheden mensen kunnen uitoefenen in dit opzicht.

Als er van de kant van het initiatief geen inspanningen worden gedaan om meer transparantie en participatie te creëren, rijst de vraag waarom men transnationale bedrijven als Microsoft, Accenture of de Rockefeller Foundation blindelings zou vertrouwen. Dit geldt vooral gezien het feit dat zelfs staten het moeilijk vinden om zich te laten gelden tegen de mondiale macht van het bedrijfsleven. Hoe moeten burgers dat doen bij misbruik? Waarom geen democratische structuren invoeren die commerciële bedrijven toevertrouwen om problemen op te lossen zonder hen controle te geven over het totale systeem? En waarom de gerichte verwijzing naar de wettelijke regeling in rampsituaties (zoals nu het geval is)? Het kost tijd om dergelijke vragen op te helderen. Tijd die we volgens ID2020 niet hebben.

Moet snel handelen

In een overzicht van het ID2020-project dringt de community of interest u aan op haast, want er is een urgent drie tot vijf jaar venster (“een urgent drie tot vijf jaar venster”) voor de implementatie van digitale identiteiten. Een niet-digitale oplossing van het identiteitsprobleem zou kunnen leiden tot uitsluiting van personen [zonder identiteitsbewijs, dV] en tot identiteitsdiefstal en genocide (!).

De vraag is dan ook niet of digitale identiteiten zullen worden ingevoerd, maar hoe (“De vraag is niet ‘of’ digitale id zal worden geïmplementeerd en uiteindelijk zal verdringen wat we vandaag hebben, het gebeurt al. De echte vraag is hoe’).

De opgeroepen negatieve scenario’s en de drang om snel te handelen geven aanleiding tot scepsis. Parallellen met het omgaan met de huidige coronacrisis komen naar voren. Ook hier is het niet de vraag of een vaccin aan alle mensen op aarde zal worden toegediend, maar alleen hoe en wanneer. Alternatieven worden onder verwijzing naar vergelijkbare negatieve scenario’s en tijdsdruk uit het debat geduwd en gebrandmerkt als gevaarlijke complottheorieën, zodat ze zonder feitelijke discussie van de baan kunnen worden gegooid. Maar terwijl mensen in Europa nog steeds naar digitale identiteiten onder corporate control moeten worden geduwd, zijn ze elders al een stap verder.

Pilotproject in Bangladesh

ID2020 werkt sinds september 2019 samen met de regering van Bangladesh in het kader van het Access-toInformation-programma (a2i) aan de introductie van digitale identiteiten . Dit is bedoeld om kinderen toegang te geven tot gezondheidsdiensten, aangezien 80 procent van de kinderen in het land niet de mogelijkheid zou hebben om hun identiteit te bewijzen vanwege een gebrek aan geboorteaktes . De minister die verantwoordelijk is voor het project meldde in een artikel voor het World Economic Forum dat in februari 2020 100 miljoen digitale identiteiten waren gecreëerd.

Volgens de ID2020-documentatie wordt dit gedaan door “het vaccinatieproces te digitaliseren” voor zuigelingen. De geboorten worden biometrisch geïdentificeerd via contactloze vingerafdrukken (waar momenteel ook onderzoek naar wordt gedaan ). Deze geverifieerde identiteit wordt vervolgens toegewezen aan gedigitaliseerd bewijs van vaccinaties, aangezien volgens het initiatief 95 procent van de kinderen in Bangladesh basisvaccinaties krijgt .

Als onderdeel van het project is dit bedoeld om de centrale opslag van persoonlijke status te verbeteren – hoewel centrale opslag hier geen probleem lijkt te zijn – en om vaccinatiegelijkheid (!) en toegang tot rechten en diensten gedurende het hele leven te ondersteunen. De eerste biometrische identificatie wordt uitgevoerd door de kinderverpleegkundige. Vervolgens moet echter een digitaal bewijs van vaccinaties – oftewel een digitale vaccinatiepas – worden ingevoerd, waarmee mensen kunnen worden geïdentificeerd die zich niet aan hun vaccinatieverplichtingen houden [of dwanghandelingen, dV]. Daarnaast kunt u ouders eraan herinneren hun kinderen te laten vaccineren en onnodig papierwerk te voorkomen.

Men ziet echter ook toepassingsgebieden buiten vaccinaties: als de digitale gezondheidskaart gekoppeld is aan de nationale identiteit [paspoorten, identiteitskaarten, enz.], kan deze digitale identiteit gebruikt worden voor de schoolregistratie van het kind, voor het bewaren van elektronische certificaten als evenals het aanvragen van een nationaal identiteitsbewijs. ID2020 streeft er op termijn naar om persoonlijke documenten zoals vaccinatiebewijzen , baanbewijzen en kentekenbewijzen op te slaan in de digitale identiteit, die vervolgens worden vrijgegeven om te solliciteren, gebruik te maken van financiële diensten of te stemmen.

Wat hier smakelijk wordt gemaakt, is uiteindelijk de stapsgewijze overdracht van al onze persoonlijke gegevens in de handen van transnationale bedrijven, met als langetermijndoel de nationale identiteit te vervangen door een wereldwijde, door het bedrijf gecontroleerde identiteit en de controle te verenigen over het met een paar. Het initiatief drukt zich ook dienovereenkomstig uit , dat nationale inspanningen om identiteit vast te stellen ondersteunt, maar een alternatief wil bieden voor mensen zonder veilige toegang tot op de staat gebaseerde systemen:

Hoewel we inspanningen ondersteunen om de toegang tot nationale identificatieprogramma’s uit te breiden, zijn we van mening dat het absoluut noodzakelijk is om dergelijke inspanningen aan te vullen door een alternatief te bieden aan personen die geen veilige en betrouwbare toegang hebben tot op de staat gebaseerde systemen.

De Microsoft Windows van digitale identiteit?

Met zijn bedrijf Microsoft herkende Bill Gates de tekenen des tijds. Aangezien digitale systemen naar de mening van ID2020 fundamenteel zijn voor veel andere gebieden, is digitale identiteit niet te omzeilen:

Omdat digitale systemen ten grondslag liggen aan programma’s op het gebied van wereldwijde gezondheid, financiële inclusie, opvang van vluchtelingen en nog veel meer, biedt digitale ID een uitgelezen kans om te investeren in wereldwijde ontwikkeling. Welke kwestie u ook interesseert, in de toekomst is een ethische, verantwoorde benadering van digitale id stap één.

Dienovereenkomstig wordt het geplande platform alleen gedefinieerd in zijn basisprincipes (dwz de sleutelpositie van Gates en zijn partners), maar verder onafhankelijk van technologie en provider: “Alliantiepartners delen een toewijding aan de belangrijkste principes voor digitale ID, maar blijven technologie- en leveranciersonafhankelijk.”

Blijkbaar gaat het erom het succes van Microsoft Windows als vast onderdeel van een overigens flexibel systeem over te hevelen naar het veld van digitale identiteiten en daarmee zichzelf onmisbaar te maken – inclusief de financiële en machtspolitieke voordelen van deze positionering.

Van belastingontwijking naar “filantropie”

Interessant is in dit verband een terugkerend patroon: transnationale ondernemingen zoals Microsoft gebruiken gelegaliseerde belastingontwijkingssystemen die ervoor zorgen dat staten (en dus burgers) het inkomen missen om belangrijke maatschappelijke taken democratisch te coördineren en collectief te financieren in het belang van iedereen. Tegelijkertijd maken particulieren zoals Bill Gates ook gebruik van de mogelijkheden van gelegaliseerde belastingontwijking via stichtingen, die tegelijkertijd zorgen voor een positief imago richting de burger (trefwoord: filantropie).

Het resultaat is dat de weldoeners in de bres springen, genereuze donaties uitdelen aan door hen geselecteerde instellingen en projecten zonder dat de samenleving een ontwrichtende invloed heeft, en doen alsof ze problemen oplossen die de samenleving democratisch had kunnen oplossen zonder massale belastingontwijking van hun kant. Op deze manier beïnvloeden ze de agenda van de instellingen die ze steunen, profiteren ze van hun beslissingen en worden ze een beetje rijker en invloedrijker in het proces.

In deze stijl worden vluchtelingen ook geïdentificeerd en gebruikt als doelgroep als onderdeel van het ID2020-project, omdat ze zouden kunnen profiteren van de introductie van digitale identiteiten. In plaats van bijvoorbeeld de situatie in de landen van herkomst te verbeteren door goede belastingbetalingen en eerlijke handelsvoorwaarden, zodat er perspectief ontstaat voor de lokale bevolking en vluchten niet het laatste redmiddel is uit een precaire situatie, is de oplossing voor de identiteitsprobleem wordt gefinancierd omdat het nieuwe creëert Markten en controlemogelijkheden ontstaan. “Filantropische” activiteiten moeten daarom altijd met de nodige voorzichtigheid worden bekeken en gecontroleerd op positieve effecten op hun donoren.

Gevaren van digitale identiteiten

De totstandkoming van mondiale, geprivatiseerde digitale identiteiten brengt grote gevaren met zich mee. Met het verlies van belang van publiek-nationale identiteitsprocedures ten gunste van geprivatiseerde mondiale identiteit, is er ook een verschuiving van de macht van de vorige beheerders van het systeem naar de nieuwe beheerders. Dit zou de controle over de structuren verschuiven van de burgers van de respectieve staat, die in ieder geval nog de mogelijkheid hebben om op nationaal niveau in te grijpen tegen misbruik en willekeur, naar een mondiale, particuliere infrastructuur die “boven de zaken” staat en die van het individu. in de praktijk is machteloos om het hoofd te bieden.

Zodra de technologie op “vrijwillige” basis is ingevoerd, kunnen de toepassingsgebieden stap voor stap worden uitgebreid, zodat de toegang tot werk, gezondheidsdiensten, mobiliteit of sociale uitkeringen kan worden beperkt of geweigerd zonder de “vrijwillige” openbaarmaking van schoolrapporten , vaccinatiebewijzen of bewijzen van goed gedrag . Afkeurend gedrag kan gemakkelijk worden bestraft en gedragsbeheersing kan worden afgedwongen.

Daarom is een gedetailleerd, transparant, democratisch en open debat nodig over de voor- en nadelen van een dergelijke technologie, waarin alle (!) opvattingen en bezwaren kunnen worden gehoord en besproken en niet alleen de machtsconforme meningen van enkele worden elk uur herhaald om vervolgens de vooraf gemaakte beslissing nep te kunnen legitimeren. Gezien de huidige situatie zullen we moeten pleiten voor een dergelijk debat, aangezien vrijwillige deelname van de overheid op dit moment niet kan worden aangenomen.

ID2020 en Corona

Zoals reeds aangegeven past het karakter en de aanpak van het ID2020-project in het palet van verschillende interventies in grondrechten in de loop van de coronacrisis. Het vaccineren van alle mensen op deze planeet lijkt ook het doel te zijn van de federale overheid. Daarbij zet ze het gebruikelijke gebrek aan alternatieven op de voorgrond:

Het bereiken van een snelle immuniteit bij de bevolking tegen SARS-CoV-2 zonder vaccin is niet mogelijk zonder buitensporige eisen aan het gezondheidssysteem en het risico op veel sterfgevallen. Daarom staat de ontwikkeling van vaccins centraal (…) Een vaccin is de sleutel tot een terugkeer naar het normale leven van alledag. Zodra er een vaccin beschikbaar is, moeten er zo snel mogelijk voldoende vaccindoses beschikbaar zijn voor de hele bevolking.

Het Massachusetts Institute of Technology (MIT) heeft al de technologie geleverd om vaccinatie-informatie onder de huid op te slaan . Deze kunnen worden uitgelezen met speciaal daarvoor uitgeruste smartphones. Het onderzoek werd gefinancierd door het BMGF.

Ondertussen wordt er gewerkt aan een digitaal bewijs van immuniteit , waarvan Gates de noodzaak al had benadrukt in een interview met Chris Anderson op 24 maart 2020. Daarbij is het bedrijf iRespond betrokken, dat in samenwerking met ID2020 in een vluchtelingenkamp in Thailand werkt aan het vaststellen van digitale identiteiten .

Een door Gates medegefinancierd vaccin, waarvan politici hebben verklaard dat het geen alternatief heeft en wereldwijd wordt toegediend in verband met een verplicht digitaal bewijs van immuniteit, zou uiteindelijk het voorgeschreven toegangsbewijs kunnen zijn voor een wereldwijd systeem van digitale identiteiten, waarvan het basisplatform op zijn beurt de controle heeft over Gates en zijn partners en de democratische nationale structuren van de Islaam zoeken minder naar het vervangen van identiteitsverificatie door commerciële mondiale systemen onder controle.

Gezien het gezondheidsrisico voor anderen zou de weigering om te vaccineren ook onder druk kunnen worden gezet of stapsgewijs uit het openbare leven worden uitgesloten en daarmee van hun levensonderhoud worden beroofd zonder dat een groot publiek protest wordt verwacht. Men handelt immers ter bescherming van de meerderheid van de burgers en tegen onverantwoordelijke actoren die de gezondheid van de samenleving in gevaar brengen en gebrek aan solidariteit tonen met hun medemensen.

Het is dan niet ver om het systeem uit te breiden tot de veelgebruikte digitale identiteit, waarin ook alle andere persoonlijke documenten en bewijsstukken moeten vloeien als men wil deelnemen aan het sociale leven. Combineer deze bevindingen met de controleplannen beschreven door Norbert Häring als onderdeel van het Known Traveler-programmavan het World Economic Forum, de Better than Cash Alliance voor de afschaffing van contant geld (o.a. gefinancierd door de BMGF) en de uitgebreide en ondoorzichtige voornemens voor een coronamonitoring-app waarvoor Google en Apple gaan samenwerken om burgers voor zichzelf en hun eigen soort te beschermen, dan moeten er alarmbellen gaan rinkelen. Vooral omdat Bundesdruckerei, Lufthansa Industry Solution, de Boston Consulting Group, Ubirch, het Universitair Ziekenhuis van Keulen en de gezondheidsafdeling van Keulen al een digitale immuniteitskaart ontwikkelen.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

coronavirus

Chats van Von der Leyen over vaccindeal blijven geheim

Published

on

Von der Leyen

Heeft Pfizer de EU bedrogen met de miljardendeal voor Covid-vaccins? Chats van Commissievoorzitter Von der Leyen zouden het antwoord kunnen bieden. Maar de EU wil ze niet vrijlaten. Critici zien het recht op toegang tot informatie in gevaar.

De EU-commissie wil de gesprekken van Ursula von der Leyen met Pfizer-topman Albert Bourla geheim houden. Von der Leyen sloot in het voorjaar van 2021 een Covid-vaccindeal van een miljard euro in berichten en telefoontjes met Bourla – maar de berichten vielen niet onder de EU-wet op de vrijheid van informatie, stelt de commissie.

Er is veel kritiek op de deal van de EU met Pfizer. Tot op heden heeft de Commissie alleen bewerkte versies van de koopovereenkomsten ingediend. De prijs van de vaccins en belangrijke contractvoorwaarden blijven geheim. Een rapport van de Financial Times roept echter twijfels op of de EU bij de aankoop is opgelicht. Volgens de krant, die delen van de deal kon zien, betaalde de EU aanvankelijk € 15,50 per dosis, maar na de deal stegen de kosten tot € 19,50 per dosis.

Gemaakt voor 3 euro, verkocht voor 19,50 euro

De People’s Vaccine Alliance , een alliantie van humanitaire organisaties, berekent op basis van een onderzoek van Imperial College London dat een enkele dosis van het vaccin voor minder dan drie euro kan worden geproduceerd. Volgens deze berekening had de deal van Von der Leyen het farmaceutisch bedrijf Pfizer een overschot van zo’n 31 miljard euro kunnen opleveren. De NGO Public Citizen, die in verschillende landen niet-geredigeerde Pfizer-vaccincontracten heeft kunnen bekijken, vertelde de Washington Postdat het bedrijf zijn onderhandelingsmacht als een van de weinige makers van een effectief Covid-vaccin gebruikt om “risico’s te verschuiven en de winst te maximaliseren”. In de geïnspecteerde contracten “worden de belangen van Pfizer consequent boven de eisen van de volksgezondheid gesteld.”

Nadat de New York Times bericht had over de directe lijn tussen Von der Leyen en Bourla , diende netzpolitik.org een aanvraag in om de chats vrij te geven . Maar de commissie weigerde de aanvraag helemaal te onderzoeken. Omdat berichten via sms, WhatsApp en andere messengers “van korte duur” zijn en dus geen documenten in de zin van de EU-verordening over documenttoegang.

Europarlementariër ruikt “vingerhoed rechtvaardigingen”

De algemene weigering van ons verzoek om het nieuws tussen Von der Leyen en Bourla is duidelijk wangedrag van de kant van de EU-commissie, oordeelde de EU-ombudsvrouw Emily O’Reilly in antwoord op onze klacht. Parlementsleden en ngo’s spraken ook hun verontwaardiging uit over het gebrek aan transparantie van de Commissie. “Wat er op de telefoon van Frau von der Leyen gebeurt, is politiek”, zei de groene EU-politicus Daniel Freund . “Het kan niet zo zijn dat journalisten flauwe rechtvaardigingen krijgen en worden afgewezen. […] En het kan niet zo zijn dat de toegang tot centrale documenten weer wordt verhinderd doordat Ursula von der Leyen sms-berichten verwijdert .”

Maar ondanks de kritiek wil de commissie het nieuws geheim houden. In een vandaag, woensdag gepubliceerd antwoord aan ombudsvrouw O’Reilly , schrijft de EU-autoriteit dat ze niet eens “kortstondige” documenten zoals sms- en messenger-berichten bewaart en daarom geen toegang tot ze kan verlenen. Ze reageert niet op het verzoek van de ombudsvrouw om de applicatie van netzpolitik.org opnieuw te onderzoeken  en daadwerkelijk te beoordelen of ze de chats mag publiceren of niet.

Recht op toegang tot informatie ‘ernstig ondermijnd’

Aan de andere kant heeft de EU-commissie aangekondigd dat ze met andere EU-instellingen zal samenwerken om nieuwe richtlijnen te ontwikkelen voor de interne afhandeling van sms- en messenger-berichten. De Commissie verwijst naar een aanbeveling van de EU-Raad aan haar werknemers om dergelijke berichten alleen te gebruiken voor “kortstondige chats over openbare of niet-gevoelige inhoud”. Dit zou het uitgangspunt kunnen zijn voor een gemeenschappelijke richtlijn voor alle EU-instellingen. Daarmee wil de Commissie waarschijnlijk een argumentatiebasis creëren, zodat zij ook in de toekomst chats niet hoeft te archiveren.

Experts van het maatschappelijk middenveld vrezen dat het standpunt van de Commissie een enorme juridische maas in de toegang tot documenten creëert. “Als we niet eens om sms-berichten kunnen vragen, hoe moeten we dan weten of het echt vluchtige zaken of belangrijke beslissingen zijn?”, vraagt ​​Helen Darbishire, directeur van de organisatie voor vrijheid van informatie Access Info, zich af.

De realiteit is dat een groot deel van de overheidsactiviteiten in Europa en wereldwijd via verschillende communicatiemiddelen verlopen, waaronder sms, WhatsApp en andere berichtenplatforms. “Het recht op toegang tot informatie zal ernstig worden ondermijnd als we er geen toegang toe hebben”.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

coronavirus

Biontech : De farmaceutische industrie maakt geen geheim van haar intentie om mensen te chippen

Published

on

Biontech

De farmaceutische Biontech industrie maakt geen geheim van haar intentie om mensen te chippen – toch wordt dit in de reguliere media fel afgedaan als onzin.

Dit is al verleden tijd:

“Een korte prik. Een beetje pijn. Afgerond. Het duurt minder dan tien minuten voordat een datachip ter grootte van een rijstkorrel onder de huid wordt geïmplanteerd – en het leven verandert ingrijpend. Vervelende alledaagse situaties zoals vergeten sleutels, achtergelaten portemonnees of verlopen paspoorten behoren dan tot het verleden. De chip, meestal geïmplanteerd in de vingertop, verzendt alle benodigde gegevens en ontlast u van de last van het onthouden” (1).

Nou, het zal waarschijnlijk geen chip ter grootte van een rijstkorrel zijn die in een spuit past waarmee men zogenaamd, maar nooit bewezen heeft, “immunisatie tegen corona”. Maar de digitale wereld gedijt op miniaturisering en de verbinding tussen technologie en het menselijk organisme is een van de natte dromen van transhumanistische ‘wereldleiders’ . Het draait allemaal om chips in het nanobereik en er wordt al lang geëxperimenteerd met dergelijke chips voor het monitoren en controleren van biologische organismen (2).

Los van het feit dat het er niet om gaat hoe nanochips in het menselijk organisme komen, maar dat het überhaupt zou moeten gebeuren. Of misschien al gebeurt? De “feitencheckers” in de “waarheidsmedia” zijn geobsedeerd met het wegwuiven van elke verdenking die in deze richting gaat:

“Avontuurlijke complottheorieën doen niet alleen de ronde op sociale netwerken. Staat Bill Gates uiteindelijk achter Corona omdat hij ons zijn vaccin wil opdringen en een chip wil implanteren?” (3).

Ja, ja, steeds weer Bill Gates. Personalisatie is een zeer krachtig hulpmiddel om elke ongewenste context te vervagen. Door vaardige woordkeuze komt de “samenzweringstheorie” – wij noemen de hele zaak beter, want waarheidsgetrouwer, een gegronde verdenking – eindelijk belachelijk. Zo wordt pseudo-journalistiek beleefd, in bovenstaand voorbeeld dat van ZDF.

‘S Werelds best verkochte “vaccin tegen corona” is dat van de Pfizer-groep, bijna uit de hoed getoverd door het Duitse bedrijf Biontech, dat al jaren afhankelijk is van de geldinfuus van verschillende geïnteresseerden. In november 2020 schonk de Bill & Melinda Gates Foundation (BMG) 4,9 miljoen dollar aan dit bedrijf, dat in het verleden altijd financieel vast zat, ruim op tijd voor de start van de wereldwijde “coronavaccinatiecampagne” (4).

“Grappig genoeg” is BMG ook een investeerder in Biontech – en daarmee de primeur voor de verkoop van het genetisch gemanipuleerde serum. Overigens vond de intrede als belegger plaats in september 2019, net op tijd voor het “uitbreken van de pandemie” (5). Nu weet de lezer hoe een stichting die zich altijd presenteert als een vereniging van filantropen rijker en rijker kan worden.

Kan Oliver Klein van ZDF (zie citaat hierboven) zulke complexe verbanden herkennen, zelfs begrijpen? Omdat het op de een of andere manier zijn vaccin is, dat van Bill Gates, dat hier wordt gespoten. En dat het opgelegd zal worden, het “vaccin”, zou nu langzaam bij iedereen door moeten dringen.

We beleven een gigantische, wereldwijde verkoopcampagne, geflankeerd door willekeurige, niet-democratische staatsmaatregelen. Dus wat ZDF ons als verlichting wil verkopen, wordt uiteindelijk een teken van incompetentie, desinformatie en propaganda.

Pfizer is niet Bill Gates, toch. Maar het is misschien niet helemaal irrelevant om te weten dat in februari 2020, net op tijd voor de ‘pandemie-uitbraak’, Susan Desmond-Hellmann werd gekozen in de raad van bestuur van Pfizer. Nu kan iedereen raden waar Desmond-Hellmann de afgelopen zes jaar aan het ravotten was. Een schot in de roos: ze was eigenlijk de CEO van de Gates Foundation. Het is natuurlijk volkomen duidelijk dat BMG geen financiële belangen heeft in Pfizer – of wel (6)?

Daarnaast schonk de Bill Gates Foundation in september 2016 ook de Pfizer Group het vrij aanzienlijke bedrag van 17,252 miljoen US dollar (7). Iedereen die nu concludeert dat de stichting winstgevende investeringen heeft gedaan, zoals bij Biontech (zie hierboven) en niet alleen vandaag, ook bij Pfizer, is spot on (8).

Dat brengt ons terug bij Albert Bourla. Zoals ik al zei, is hij een van de directeuren van Pfizer. In een paneldiscussie op het World Economic Forum in Davos (WEF) reageerde hij als volgt op een relevante vraag:

“Stel je een biologische chip voor in een pil die bij inslikken in de maag gaat en een signaal afgeeft. (…) Stel je de toepassingen voor, de mogelijkheid om mensen aan te sturen. (…) Wat er op dit gebied gebeurt, is fascinerend” (9).

Om eerlijk te zijn, ik was achterdochtig toen ik het citaat zag, dus ik heb de bron onderzocht. Hier eerst als audio stuk:

Albert Bourla, CEO van Pfizer, over elektronische trackingchips in pillen, goedgekeurd door de FDA

Ik kon het nog steeds niet echt geloven, maar uiteindelijk vond ik de originele bron (v2). Als kroon op het werk wil ik u vertellen dat deze uitspraak van Albert Bourla dateert van januari 2018. Zoals je kunt zien, was de Pfizer-baas enthousiast over zijn visioenen en wees alsjeblieft niet zo naïef om te geloven dat hij dit destijds, meer dan vier jaar geleden en voor het elite WEF-forum, uit pure grappen en gek doen.

En nu, als klap op de vuurpijl, is Albert Bourla ook deelnemer aan de Bilderbergconferentie, die een paar dagen geleden heel rustig en heimelijk werd gehouden in de hoofdstad van het afbrokkelende rijk (10).

Vraag in de Matrix: Wordt er aan nanochips gewerkt om mensen te controleren en te sturen? Neeeeee, nooit!!!

Mogen de blinden en doven hun ogen en oren blijven bedekken. De hele zaak stinkt naar de hemel.

Blijf a.u.b. alert, beste lezers.

Bronnen en opmerkingen:

(Algemeen) Dit artikel uit  Ped’s Views  is gelicentieerd onder een  Creative Commons -licentie  ( Naamsvermelding – NietCommercieel – GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal ). Het kan worden gedistribueerd en gereproduceerd zolang de licentievoorwaarden worden nageleefd. Als je linkt naar andere artikelen uit de visie van Ped, vind je daar ook de externe bronnen die de stellingen in de huidige tekst ondersteunen. Laatst bewerkt: 7 juni 2022.

(1) 23-05-2022; dagelijkse spiegel; Datachips in het lichaam – horror of hoop?; https://www.tagesspiegel.de/politik/der-digitale-mensch-datenchips-im-koerper-horror-oder-hoffnung/19840472.html
(2) 07.10.2010; scinexx, Universiteit van Buffalo (VS); dieren op afstand bestuurd door nanodeeltjes; Onderzoekers gebruiken magnetische deeltjes om celfuncties specifiek te verstoren of te stimuleren; https://www.scinexx.de/news/technik/tiere-durch-nanoparticle-fernsteuerung/
(3) 30 december 2020; ZDF; Oliver Klein; De gekste complotmythes van 2020; https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/corona-verschwoerungstheorien-2020-100.html
(4) BMG; Database met toegezegde subsidies; Toegezegde subsidies Biontech;https://www.gatesfoundation.org/about/committed-grants?q=Biontech#committed_grants ; opgehaald: 2022-06-01
(5) september 2019; BMG; Strategisch Investeringsfonds; Biontech; https://sif.gatesfoundation.org/investments/biontech/ ; opgehaald: 2022-06-01
(6) 2020-02-04; Pfizer; Susan Desmond-Hellman gekozen in de raad van bestuur van Pfizer; https://investors.pfizer.com/Investors/News/news-details/2020/Susan-Desmond-Hellmann-Elected-to-Pfizers-Board-of-Directors-04-02-2020/default.aspx
(7) 29-12-2012; Pfizer; Private en publieke partners verenigen zich om tegen 2020 10 verwaarloosde tropische ziekten te bestrijden;https://investors.pfizer.com/Investors/News/news-details/2012/Private-and-Public-Partners-Unite-to-Combat-10-Neglected-Tropical-Diseases-by-2020-01-29- 2012/default.aspx
(8) BMG; Database met toegezegde subsidies; Toegezegde subsidies Pfizer; https://www.gatesfoundation.org/about/committed-grants?q=pfizer ; Opgehaald: 2022-06-01
(9) 2022-01-18; WEF-bijeenkomst; Albert Bourla op het World Economic Forum 2018 is enthousiast over elektronische nalevingspillen; https://www.youtube.com/watch?v=1NR1b2NmD4A
(10) Deelnemerslijst van de Bilderberg Conferentie 2022; https://bilderbergmeetings-org.translate.goog/press/press-release/participants?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp ; opgehaald: 07.06.0222
(v1) WEF, Martin Schwab, Albert Bourla, CEO van Pfizer, biologische chips; Bron: WEF; https://www.youtube.com/watch?v=1NR1b2NmD4A ; of hier:
(v2) 25/01/2018; WEF; Gezondheid transformeren in de vierde industriële revolutie; https://www.youtube.com/watch?v=Uio8X1h0H-E

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

coronavirus

Biden betaalt veel geld voor de nieuwste flop van Pfizer

Published

on

pfizer

De regering-Biden betaalt 10,6 miljard dollar aan belastinggeld voor Paxlovid van Pfizer, het niet-originele en ineffectieve Covid-19-medicijn van Pfizer.

In november 2021 betaalde het Witte Huis medicijnmaker Pfizer bijna $ 5,3 miljard voor 10 miljoen behandelingskuren van zijn experimentele  Covid-19-behandeling,  Paxlovid, een antivirale combinatie van nirmatrelvir en ritonavir.

Ritonavir werd ontwikkeld in 1989 en nirmatrelvir werd ontwikkeld in 2020. Met andere woorden, Paxlovid is niet helemaal opnieuw ontwikkeld om Covid-19 te behandelen; de verbindingen bestonden al.

In december 2021 beweerde Pfizer dat de eerste onderzoeksresultaten aantoonden dat Paxlovid het risico op  ziekenhuisopname en overlijden met bijna 90 procent verminderde bij mensen met milde tot matige coronavirusinfecties. Zonder context is deze verklaring schromelijk misleidend. Vrijwel iedereen die de bestaande Covid-19-mutatie krijgt, zal een milde of matige ziekte hebben, maar de medicijnmaker beperkte zijn onderzoek tot mensen die niet waren gevaccineerd en het grootste risico liepen op het virus vanwege leeftijd of gezondheidsproblemen, zoals obesitas.

Een bijgewerkte, recentere analyse van 1.153 patiënten (van de mogelijke 2.246 patiënten) toonde een flauwe, niet-significante relatieve risicoreductie van 51 procent. Een subgroepanalyse van 721 gevaccineerde volwassenen met ten minste één risicofactor voor progressie naar ernstige Covid-19 toonde een niet-significante relatieve risicovermindering bij ziekenhuisopname of overlijden (behandelingsarm: 3/361; placebo: 7/360).

Volgens het officiële  persbericht van 14 juni van Pfizer toonden de resultaten van de fase 2/3 van de  gewijzigde  Paxlovid EPIC-SR-studie (Evaluatie van proteaseremming voor COVID-19 bij patiënten met een standaardrisico), met mijn nadruk:

  • Het nieuwe primaire eindpunt van zelfgerapporteerde, aanhoudende verlichting van alle symptomen gedurende vier opeenvolgende dagen  werd niet gehaald .
  • Pfizer zal  de deelname aan de EPIC-SR-studie stopzetten  vanwege het lage aantal ziekenhuisopnames of overlijden in de populatie met standaardrisico.

Verscholen in het persbericht van Pfizer was het volgende financiële goudklompje voor investeerders: “De resultaten van deze aanvullende analyses zullen naar verwachting geen invloed hebben op de omzetverwachtingen van Pfizer voor het volledige jaar 2022.” De reden daarvoor is: Pfizer  heeft al $ 5,3 miljard in handen van belastingbetalers en heeft de “blockbuster-status” vastgehouden (gedefinieerd als een miljard dollar aan verkoop van een enkel medicijn).

Naast de reeds toegezegde $ 5,3 miljard, kondigden de VS in januari een vertrouwelijke aanvullende “verbintenis” aan om  nog eens 10 miljoen doses te bestellen  (tegen de prijs van 5,3 miljard dollar meer, voor een totaal van 10,6 miljard dollar), wat Pfizer een zeer gewilde na ” super  blockbuster-status” (gedefinieerd als 10 miljard dollar aan verkoop van een enkel medicijn). De administratie bleef “vastbesloten om door te gaan met de [extra] aankoop”, aldus een Bloomberg-rapport van april 2022.

Volgens Bloomberg zocht het Witte Huis aanvankelijk $ 22,5 miljard aan nieuwe pandemiefinanciering. Democraten waren eerder dit jaar bereid iets meer dan $ 15 miljard op te nemen in een brede rekening voor overheidsuitgaven, maar deze werd verwijderd na onenigheid met de Republikeinen over de vraag of deze moest worden gecompenseerd door bezuinigingen elders in de regering.

De senaatswet van $ 10 miljard bevatte een vereiste dat ten minste de helft van het geld aan therapieën moet worden besteed, maar waarom gokte Biden  elke dollar  op één enkel medicijn van één enkele medicijnfabrikant? Waarom werd Pfizer gekozen om alleen aan de therapeutische clausule te voldoen?

Zoals we hebben gezien, werken FDA Emergency Use Authorizations (EUA’s) niet altijd zoals ze zouden moeten, maar in dit geval was het vanwege een manipulatieve actie van Pfizer en een riskante weddenschap van het Witte Huis van Biden.

Dat komt omdat Pfizer zonder publieke vermelding in het geheim zijn eigen lat had verlaagd na zijn EUA  nadat  het Witte Huis had toegezegd $ 5,3 miljard dollar aan product te kopen. Pfizer verklaarde:

Na de autorisatie voor gebruik in noodgevallen van Paxlovid voor personen met een hoog risico op progressie naar ernstige COVID-19, werd  het protocol gewijzigd om personen met een hoog risico uit te sluiten en de inschrijving van patiënten zonder risicofactoren voor progressie naar ernstige COVID-19  die niet waren gevaccineerd, of wiens laatste COVID-19-vaccinatie meer dan 12 maanden na inschrijving plaatsvond. (nadruk toegevoegd)

Op deze manier was Pfizer in staat zijn medicijn toe te dienen aan een minder ernstig zieke en gezondere populatie in de hoop een superieur werkzaamheidssignaal en een verminderd veiligheidssignaal te hebben, maar het kon  nog steeds  geen adequaat klinisch effect laten zien op een van zijn prospectief opgestelde protocollen. eindpunten.

Om het protocol na indiening door de FDA te wijzigen, had Pfizer formeel en schriftelijk met de FDA moeten communiceren. Een  voormalig niet-wetenschappelijk  directeur van Pfizer,  Patrizia Cavazzoni , nu het hoofd van het Center for Drug Evaluation and Research van de FDA, zou de verandering moeten goedkeuren. Interessant is dat de wijziging van het protocol van Pfizer zo strak werd gehouden dat het niet publiekelijk bekend was tot het Pfizer-persbericht van juni 2022.

Ongeveer een week eerder  had YaleMedicine van de Yale University  zelfs een lang artikel gepubliceerd over de voordelen van Paxlovid, waarin de verouderde oorspronkelijke protocoleindpunten werden geciteerd. Op 7 juni had de CEO van Pfizer, Albert Bourla, plannen aangekondigd om meer dan $ 100 miljoen uit te  geven om de productie van Paxlovid te verhogen en toegewijd aan het aannemen van honderden nieuwe werknemers om de schijn op te houden met het Witte Huis en Pfizer-investeerders.

Paxlovid is niet het eerste voorbeeld van “geheime” en wetenschappelijk twijfelachtige beslissingen die buiten de standaardkanalen van de FDA worden genomen onder toezicht van Patrizia Cavazzoni. Ongeveer een jaar geleden waren er geheime bijeenkomsten rondom Biogen’s monoklonale antilichaamgeneesmiddel aducanumab (Aduhelm) voor de ziekte van Alzheimer, dat miljarden dollars waard was, en dat in elk onderzoek niet voldeed aan de veiligheids- en werkzaamheidsnormen.

Na  een controversiële  en mogelijk illegale en onethische  back-channel ontmoeting met de leidinggevenden van Biogen , werd het medicijn van Biogen echter goedgekeurd door Cavazzoni tegen advies van leden van de FDA-adviescommissie en FDA-medewerkers.

Cavazzoni bevestigde haar beslissing door een komisch  ontoereikende rechtvaardiging van 1,5 pagina’s te schrijven, die meestal de mening van anderen citeerde en niets deed om hun discutabele hypothesen aan te pakken. Bijna elke medische commentator schold Cavazzoni’s goedkeuring van aducanumab uit en noemde het dingen als ” valse hoop “, ” slecht medicijn “, ” schandelijk “, ” gevaarlijk “, ” een ramp ” of ” een nieuw dieptepunt “. De omstandigheden rond de klinische resultaten van Paxlovid van Pfizer zijn eveneens verschrikkelijk.

Maar in tegenstelling tot Biogen kon ik zelfs  geen  online verslag vinden van een vergadering van Cavazzoni die de protocolwijziging voor Paxlovid rechtvaardigde, laat staan ​​een adequate. Pfizer zou een gedetailleerde motivering hebben moeten geven in zijn protocolwijziging en de FDA hield die verzoeken en wijzigingen geheim. Het is gewoon weer een voorbeeld van het totale  gebrek aan transparantie van de FDA .

Een jaar geleden meende ik in een opiniestuk dat  Cavazzoni twijfelachtige beslissingen zou blijven nemen  vanwege haar nauwe banden en lange geschiedenis van dienstverband bij Big Pharma. Het grootste deel van Cavazzoni’s carrière laat zien dat ze werkt als een niet-wetenschappelijke Big Pharma-manager.

Ze heeft ook een opvallend gebrek aan fundamentele wetenschappelijke of onderzoekservaring voor het bekleden van zo’n kritieke positie op het gebied van de volksgezondheid. Helaas had ik gelijk, maar het zijn de belastingbetalers die de kosten van de mislukte Paxlovid-gok zullen dragen.

Waarom heeft het Witte Huis een blanco cheque van belastinggeld afgeschreven voordat het definitieve bevindingen kreeg?

Het is niet zo dat Pfizer om geld kwetst of dat Amerikanen niet al meerdere goedkope,  generieke alternatieven hebben  met omvangrijke peer-reviewed bewijzen achter zich, die tientallen en honderdduizenden patiënten bestrijken. Toch negeerde het Biden Witte Huis de historische wijsheid van de  Spreuken van Ahiqar en koos ervoor om “twee in de hand weg te gooien (dwz hydroxychloroquine en ivermectine) voor één in de bush (Paxlovid).”

We weten al een tijdje dat de dominante gemuteerde varianten van Delta en Omicron (die  volgens de CDC >99 procent  van de huidige gevallen uitmaken) meestal milde infecties hebben veroorzaakt. Het aantal sterfgevallen en ziekenhuisopnames door Covid is gedaald, omdat de meeste mensen tegenwoordig slechts minimale tot matige  verkoudheidssymptomen krijgen  . Zelfs Johns Hopkins laat  recorddieptes  zien in Covid-19-gerelateerde ziekenhuisopnames op de IC.

Pfizer heeft zijn experimentele product misschien overdreven en bedrieglijk geweest door zijn protocol te wijzigen zonder het publiek te informeren. Door Pfizer te vertrouwen en een aanzienlijke gok te wagen met belastinggeld, spoelde het Witte Huis $ 5,3 miljard belastingbetalerdollars grotendeels door de afvoer. Het Witte Huis zit nu aan de haak voor nog eens $ 5,3 miljard – voor een totaal van $ 10,6 miljard – voor een ineffectieve Covid-19-behandeling die Pfizer al  had  ontwikkeld, terwijl ze bijna niets hadden kunnen uitgeven en de gevestigde veiligheid en werkzaamheid van hydroxychloroquine hadden bevorderd en ivermectine met een superieur resultaat.

Meer praktisch, aangezien Delta en Omicron mild zijn, hadden we Covid-19-mutaties gewoon hun gang kunnen laten gaan en infecties symptomatisch kunnen behandelen met beschikbare generieke farmacologie, zodat individuen kunnen verkrijgen natuurlijke immuniteit .

De regering-Biden koos in plaats daarvan voor deze belachelijke en buitensporige verspilling van belastinggeld. Zal de president, of iemand anders, verantwoordelijk worden gehouden?

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Steun ons werk

Recente reacties

Nieuws bij de buren

Drietal verdacht van poging tot doodslag bij trekkerprotest A32 Heerenveen

Twee mannen en een jongen zijn gisteravond bij een trekkerprotest op de A32 bij Heerenveen opgepakt op verdenking van poging tot doodslag. Het gaat om mannen van 46 en 34… [...]

Krystian M., de man die de moordenaars van Peter R. de Vries aanstuurde?

Op maandagochtend is de 26-jarige Krystian M. uit het Gelderse Ochten aangehouden voor het aansturen van de moord op Peter R. de Vries. Wie is de man die in het… [...]

Peter R. de Vries Een onvergetelijke en onvervangbare man

Het is vandaag precies een jaar geleden dat Peter R. de Vries in het centrum van Amsterdam werd neergeschoten. De shock is nog altijd groot. De misdaadverslaggever Peter R. de… [...]

Kabinet Rutte onbekwaamheid is teken aan de wand

“Naast de commissaris, de coördinator en de gespreksleider, detacheert het kabinet haar werk dus ook bij een stutter…een toevoeging aan de Haagse trukendoos om problemen op afstand te zetten in… [...]

FVD eist transparantie Bilderberg-conferentie: CIA-plot? Nieuwe wereldorde? Schaduwregering? (Video)

Een van de medeoprichters van de Bilderberg-conferentie is de aan de nazi’s verbonden prins Bernhard, een lid van Hitlers ‘Reiter-SS’, een bereden eenheid van de SS. De uiterst geheimzinnige Bilderberg… [...]

Indignatie is 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk, daarom is het tijd voor onze actie. Geen miljardair bezit ons, geen MSM controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

steun wij zullen zeer dankbaar zijn.

KLIK HIER OM TE DONEREN