di. nov 29th, 2022
rutte

De houding van de politiek, niet alleen in Nederland maar wereldwijd, is vooral sinds de uitbraak van de Covid-pandemie dubieus. In tegenstelling tot het alom gepredikte mantra ‘Samen’ en ‘Je doet het voor een ander’ heeft met name de Nederlandse politiek, onder leiding van Mark Rutte en Hugo de Jonge, geen mogelijkheid onbenut gelaten om de verdeeldheid onder de bevolking aan te jagen, teneinde de tegenstanders van het huidige (globalistische) beleid en het ‘vaccin’ te demoniseren en aldus over te dwingen tot het accepteren van ‘een’ prik.

Het is niettemin opmerkelijk hoe weinig verbaasd de massa is over de plotselinge verdwijning van de Covid-pandemie, die net zo wonderbaarlijk is, als diens opkomst. Opmerkelijk ook hoe weinig ophef er is over de publicatie van het Pfizer-rapport dat zij eerst nog 75 jaar lang onder de pet wilde houden, maar onder druk toch heeft moeten vrijgeven en waarin 9 bladzijden zijn volgeschreven over de bijwerkingen van hun ‘vaccin’.

Zelfs het door de VS, de EU en de NAVO uitgelokte conflict in Oekraïne, dat door de eenzijdige berichtgeving in de media vrijwel direct werd beschreven als de aanloop naar WW III, zou in een wereld waarin de media nog zelfstandig (lees = neutraal) zou zijn, een onvoldoende afleiding zijn, om de uitbraak van een mondiaal volksoproer te voorkomen.

Maar ook ten aanzien van het Oekraïne-conflict is de rol van de politiek en de media dubieus.

Het is geen geheim en nog minder een complot, dat de politiek wordt beïnvloed/gestuurd door een kleine groep belanghebbende (stakeholders) binnen de industrie en het bankwezen en dan niet alleen via lobbyisten, maar ook door gesubsidieerde en zelfs gekochte invloed van maatschappelijke organisaties, verenigingen en NGO’s en zoals sinds kort bewezen is, zelfs politieke partijen.

Evenmin is het een geheim of een complot, dat veel mainstream media (kranten, websites en commerciële tv-zenders), ook in Europa in handen is van diezelfde puissant (invloed) rijke stakeholders, die ‘enige belang hebben bij de sturing’ van het nieuws.

In Nederland is de publieke omroep vrijwel volledig in handen van mensen met een D66-achtergrond of ten minste een grote sympathie voor het gedachtegoed van die partij. Het resultaat van D66 bij de laatste 2eKamer verkiezingen is gezien de media-aandacht voor Sigrid Kaag en haar partij dan ook niet verwonderlijk, maar dat geldt ook voor de populariteit van de waarschijnlijk meest leugenachtige minister-president die Nederland ooit gehad heeft, al spreken we hier slechts van onderknuppels, de useful idiots van het globalistisch beleid op plaatselijk (Nederland, de EU) niveau

Kritiek op het heersende politieke pro-EU beleid wordt door de onderknuppels evengoed actief bestreden. Niet alleen worden (zelfs op gemeentelijk niveau) partijen van coalitievorming op voorhand uitgesloten, Jesse Klaver pleitte er onlangs nog voor om Forum voor Democratie en de PVV uit te sluiten van geheime parlementaire briefings, omdat genoemde partijen banden zouden hebben met de Russen.

Aan de vrij plotselinge binnenkomst van VOLT Nederland (onderdeel van de met geld van George Soros opgerichte vereniging VOLT Europa, ergo een Pro-EU-partij) in de 2de Kamer, wordt ondanks de ophef binnen de  nauwelijks aandacht besteed, aan de pogingen tot afbraak van FvD en PVV en het van fascisme, racisme, nazisme of complot-denken betichten van kiezers van die partijen, des te meer.

Voor de massa is ook gemakkelijker, of beter nog geruststellender om onwelgevallige en ongemakkelijke meningen als complotten o.i.d. weg te zetten. Men moet of beter, wil er niet aan denken dat dit realiteit is.

Bestuurders maken daar ter bescherming van hun plannen dankbaar gebruik van; als zij niet zelf de hetze beginnen, moedigen zij die toch graag nog even aan.

De massa ontbeert blijkbaar de kennis dat de primaire connotatie van tiran, alleenheerser is, die zich al dan niet door wreedheid handhaaft, en dat van alle tirannen in de geschiedenis ongeveer de helft door het volk zelf werd gekozen, zoals overigens ook Adolf Hitler.

De massa blijft, hoe tiranniek het politiek beleid ook is, de dictatuur ontkennen, met als argument dat de regerende politici in Nederland democratische gekozen zijn.

De waarheid is ook te absurd om waar te zijn, maar wie zei ook weer dat waarheid vaak ongeloofwaardiger is dan de leugen.

De Duitse dr. Matthias Rath werkte als arts en onderzoeker aan de universiteitskliniek van Hamburg en bij het Duitse hartcentrum in Berlijn. In een lezing bespreekt hij de pogingen van de Duitse farma-reuzen BASF, Bayer en Hoechst (IG-Farben) om de wereld te onderwerpen aan hun grillen. In 1929 richtten de bazen van deze bedrijven de even schrikwekkende als megalomane Raad der Goden op. Het waren overigens deze bedrijven die de verkiezing van Adolf Hitler met 40 miljoen Reichsmark financierden en vervolgens de ‘hofleverancier’ werd van materiaal voor het voeren van de 2de wereldoorlog.

Zeven maanden daarvoor op 23 januari 1939, had professor Walter Hallstein, hoofd juridische planning van de Nazi’s, in zijn veroveringstoespraak, al uiteengezet welke rechtsverhoudingen en wetten (inclusief de wet over “Blut und Ehre”) in de veroverde gebieden zou gaan gelden.

Bij het Neurenberg proces werden vooral de meeste uitvoerders; militaire en politieke machthebbers alsmede hun marionetten veroordeeld tot lange gevangenisstraffen of de dood, de technocraten van o.a. IG-Farben kwamen als Captains of Industry al snel opnieuw aan de macht, zo werd oorlogsmisdadiger Fritz ter Meer, voorzitter van de raad van bestuur van Bayer.

De aandelen van IG-Farben (oorlogsbuit van de geallieerden) kwamen in handen van investeringsmaatschappijen van de Rockefellers en de Rothschilds, key-players c.q. stakeholders van een globaliserende wereld. Het is deze globaliseerde wereld, met één wereldregering waarbij u niets bezit, maar wel blij bent, welke het doel is waar al deze evenementen toe moeten leiden, een waarvoor het gebruik van alle mogelijke middelen is gepermitteerd, en waarvoor democratie moet wijken.

Indien u zich iets afvraagt over het gebrek aan democratie in het Brussel van de EU, besef dan ook dat een van de architecten van het Nazi gedachtengoed, de reeds genoemde Walter Hallstein, vanaf zijn benoeming in 1957 als voorzitter van de Europese Commissie, 10 jaar lang de contouren van de huidige EU heeft kunnen vormgeven. Van zijn erfenis profiteren mensen als Ursula von der Leyen, Frans Timmermans en vele anderen vandaag de dag, om ongestoord hun even antidemocratische als globalistische beleid te kunnen uitvoeren. Ik beveel u ter zake van harte het boek ‘The Nazi Roots of the “Brussels EU”’ aan of kijk eens naar https://www.youtube.com/watch?v=gORv-DJaI4o.

Hoewel het al duidelijk maar nog onbewezen was dat regeringen (die geïnfiltreerd zijn door WEF-mensen) de mainstream media stuurt o.a. met grote sommen geld, of de dreiging van beperkingen, maken de recente onthullingen op basis van de WOB-documenten o.a. door Daniel van der Tuin (https://danielvdtuin.substack.com/p/wob-documenten-censuur?s=r) dit momenteel flagrant duidelijk.

In iedere correct functionerende democratie zou een dergelijke regering direct zijn opgepakt en vastgezet, om te worden berecht, maar juist in het geïnfiltreerde Nederland wordt onder leiding van groot leugenaar en global citizen Mark Rutte de smerige lucht van dergelijke beerputten doorgaans gesmoord door de lucht van spruitjes op een zonnige zondagmiddag.

Intussen rukken de globalistische zwijnen van de Europese Animal Farm in alle rust op en zal op of rond 9 mei Ernst Kuipers de integriteit van uw lichaam overdragen aan de EU, de wolf in schaapskleren, die stukje bij beetje uw vrijheid verslindt, omdat u meent daardoor beter beschermd te zijn tegen steeds nieuwe gevaren, die nota bene door deze zwijnen zelf worden georkestreerd.

Echter niets en niemand mag deze derde poging tot wereldoverheersing verstoren.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord