Jetten

Met de titel van deze column loop ik vooruit op de komende winter als de ijstijd begint en het koud wordt in onze huiskamers. Als de thermostaat op last van de overheid een paar graadjes lager moet. In plaats van opwarming van het klimaat wacht ons een nieuwe ijstijd door gastekorten en mislukte energietransitie. Over de opwarming van het klimaat zijn de klimaatwetenschappers het niet allemaal eens. Komt het door aardse en buitenaardse invloeden of is de mens de grootste boosdoener.

Klimaat – Voorlopig krijgen we te maken met een veelheid aan maatregelen die voortkomen uit het Klimaatakkoord van Parijs(2015) en zijn opgenomen in de Agenda 2030 van het WEF. Of we collectief gehoor geven aan de repressieve maatregelen lijkt twijfelachtig. De afgedwongen maatregelen betekenen een enorme beteugeling van onze levenswijze. Ons leefpatroon moet om en we moeten omschakelen naar andere vormen van energie en andersoortig voedsel.

Alleen de impact van de energietransitie is al enorm. Overschakelen op wind- en zonenergie en afschakelen van olie en gas. Het bouwen van enorme windturbines op land en in zee verstoren het landschap en de zeevisserij. Beroepsvissers worden belemmerd in hun beroepsuitoefening en beperken de voedselvoorziening. Omwonenden worden gestoord door het gezoem van enorme turbinewieken die op te korte afstand staan in een overbevolkt landje. Om over onze landbouwers en veehouders maar niet te praten. Door een bureaucratische stikstofcrisis maakt Nederland kennis met boerenprotesten die lijken te ontaarden in een heuse boerenopstand. Tegelijk voelen ook ‘gewone’ burgers veel onzekerheid door de opeenstapeling van crises.

Lees ook:  De Balkan en hun gevolgen

4e Industriële revolutie

De groeiende sociale onrust is een direct gevolg van de Agenda 2030 die zo vol staat met afspraken dat er een inhaaleffect ontstaat in de opeenvolgende plannen die ons moeten redden van de ondergang. Als we niet doen wat ons wordt opgedragen dan is er geen toekomst. Toch zien onafhankelijke onderzoekers een heel ander beeld dan dat van de klimaatalarmisten. De massa neemt echter niet de tijd zichzelf te informeren en volgt het journaal en de talkshowtafels waar een eenzijdig geluid klinkt.

Het eentonig geluid van de massamedia die eigendom zijn van grote mediaconglomeraten die weer in bezit zijn van de schatrijke elite. De elite die met het Klimaatakkoord in de hand een nieuw verdienmodel op gang brengt met de energietransitie die zorgt voor flinke investeringen en werkgelegenheid. Ze noemen het de 4e industriële revolutie. Vervolgens strijkt de schatrijke elite met de winst dat zichtbaar is aan de stand van beursbarometer. Een barometer die lang op hoogconjunctuur stond.

‘Energiewende’

De beurzen staan ondanks een aantal dips nog relatief hoog en geven een scheef beeld omdat er wereldwijde onrust heerst onder de bevolking. De inkomens- en vermogensongelijkheid bereikt een cruciaal punt. De sociale onrust in opkomende economieën zoals Sri Lanka en Macedonië slaat over naar welvaartslanden waar ook problemen worden verwacht ingevolge de dreigende mislukking van de energietransitie. Laten we even gluren naar de buren.

Lees ook:  Thierry Baudet: WHATEVER YOU DO: DON’T GET THE “VIRUS”

Duitsland vreest dat er een gastekort dreigt als niet snel maatregelen worden genomen. De oorzaak ligt niet alleen aan de oorlog in Oekraïne en de sancties richting Rusland. Duitsland heeft eind vorige eeuw de ‘energiewende’ in gang gezet waardoor in 2022 alle kerncentrales buiten gebruik moeten zijn. Het overschakelen is een lang proces dat in de eindfase verkeerd waardoor Duitsland meer dan ooit van gas afhankelijk is terwijl Rusland de kraan dreigt dicht te draaien.

“Toevallig” is ons gas ook heel duur geworden, mede om reden dat we in Groningen de kraan langzaam dicht draaien. Minder gas en en ook nog eens minder boeren; we slachten de kip met de gouden eieren. Domme vraag, wie gaat dit betalen?

Ursie en Robbie

Omdat we lid van zijn de EU wordt verwacht dat we eendrachtig de handen ineen slaan om olie en gas eerlijk te verdelen. Volgens een verdeelsleutel van de EU-regenten o.l.v. mevrouw Ursula. We moeten ons voorbereiden op een barre winter. Ursie en Robbie(onze klimaatminister) stellen ons gerust dat huishoudens bij strenge vorst als laatste worden afgeschakeld als het gas op raakt. De industrie is eerst aan de beurt en dat heeft enorme gevolgen voor de Duitse economie en nog meer op de onze.

Als satellietstaatje naast Duitsland zal de pijn bij kleine broer veel harder aankomen. Kleuters jammeren nu eenmaal sneller. We klagen al samen met onze boeren, maar wat als we straks in de kou zitten? Misschien wordt het wel gezellig met extra dekens en dikke winterjas en gaan we knusjes keuvelen bij de open haard op zoek naar een oplossing zoals het sluiten van vrede tussen Zelenski en Poetin. Als Ursula maar wil.

Lees ook:  David Gelernter: The Making of a Trumpista

Spannende thriller

Blijft een oplossing uit dan zijn de vooruitzichten ronduit negatief. Dan zal de euro verder dalen t.o.v. de dollar waardoor de invoer van olie en gas en andere import nog duurder worden. Dat betekent meer inflatie en sociale onrust onder de burgers die samen met de boeren in opstand komen. Vervolgens zien we een eurocrisis opdoemen, en een bankencrisis omdat bij een krimpende economie de kans op een kredietcrisis groot is en de Deutsche Bank kan omvallen.

DB is de grootste bank van Europa en moet bij problemen door de Europese Bankenunie gered worden. Hoe dat afloopt? Misschien wordt de muntunie gered als de ECB versneld de CBDC uitrolt en komt alles op z’n pootjes terecht. Ik voorspel een spannende thriller. Ik houd van spannende boeken, vooral oorlogsboeken kunnen bloedstollend zijn.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord