Connect with us

Nederland

Loze beloften van het westen en Mark Rutte

Published

on

rutte

Niet vergeten: dezelfde politici die nu voor “vrijheid” pleiten, zijn dezelfde mensen die die van ons maanden, zoniet jaren, geleden hebben weggenomen. Daaronder de Europese Commissie, die in plaats van te proberen de Oekraïne-oorlog te deëscaleren, olie op het vuur blijft gooien. Een “taktiek” met mogelijk desastreuze gevolgen.

Sinds de Oekraïne-crisis wordt meer dan voorheen de oude Bush-doctrine gehanteerd: je staat ofwel naast Oekraïne en dus  onvoorwaardelijk vóór het establishment-verhaal – of je bent tegen en een Poetin-vriendje. De oorlogspropaganda is voelbaar en zoiets hebben we eigenlijk, nu we er goed over nadenken, sinds de onmiddellijke nasleep van 9/11 niet meer gezien.

Terwijl de mainstream media en regeringen min of meer van u verlangen dat u “een kant kiest”, is het belangrijk om te onthouden dat het heel goed mogelijk is om (zonder kritiekloos te zijn) weerstand te bieden aan de Russische invasie in Oekraïne en ook aan de mensen die hebben geholpen om het op gang te brengen.

Het lijdt geen twijfel – en we schrijven hier al jaren over – dat het NAVO-beleid van de afgelopen 8 jaar Vladimir Poetin in een hoek heeft geduwd, waardoor een directe bedreiging voor de nationale veiligheid van Rusland is ontstaan. Afgaande op historische feiten heeft Rusland het volste recht om zich bedreigd, verraden en boos te voelen. Maar het begrijpen is niet hetzelfde als de oorlog goedpraten. De invasie van Oekraïne, volgens de wetten van na Neurenberg, is een criminele agressieoorlog.

Het is ook belangrijk erop te wijzen dat degenen die nu achter Oekraïne staan, grotendeels verantwoordelijk zijn voor het moeras dat zich momenteel in de regio ontvouwt. Terwijl we luisteren naar politici die praten over opkomen voor “vrijheid en democratie” in Oekraïne, klinken hun woorden hol voor degenen die hebben opgelet.

Om te beginnen is Oekraïne net als de Europese Unie geen democratie, aangezien democratieën niet drie tv-stations uitschakelen omdat ze kritiek hebben op de president (zoals door Zelensky is gedaan) of het verbannen van niet-welgevallige media (het verbieden van RT en Sputnik). Democratieën schakelen niet uit en leggen hun politieke oppositie niet aan banden. En democratieën bombarderen geen onschuldige burgers in hun eigen land omdat ze niet loyaal zijn aan de partij (Kiev versus de “opstandige republieken”).

Het Oekraïense volk verlangt ongetwijfeld naar vrijheid en democratie, maar hun leiders hebben duidelijk gemaakt dat dit niet hun eindspel is.

Bovendien zijn degenen die hier in het Westen beweren voor vrijheid en democratie te staan, ook niet zijn wie ze beweren te zijn. Nog maar een paar weken geleden voerden ze ongelooflijke tirannie uit tegen hun eigen volk. “Tegenwoordig, terwijl president Poetin op illegale en ongerechtvaardigde wijze het grondgebied van Oekraïne probeert in te nemen, blijft Canada geïnspireerd door Oekraïne en zijn mensen, die sterk, veerkrachtig en vastberaden blijven terwijl ze de soevereiniteit van hun land verdedigen”, zei de Canadese premier Justin Trudeau in een verklaring over Oekraïne vorige week. “In deze donkere uren is de boodschap van Canada aan de bevolking van Oekraïne deze: je bent niet de enige. We staan naast je. Onze steun voor Oekraïne, voor democratie en voor mensenrechten blijft onwrikbaar.”

Hoe hij dit met een strak gezicht kon zeggen is ons een raadsel, aangezien Trudeau de afgelopen twee jaar vrij snel op de ladder van tirannen van de geschiedenis is gestegen. Slechts enkele weken voordat hij beweerde dat hij voor vrijheid en mensenrechten staat, begon Trudeau de bankrekeningen te bevriezen van demonstranten die tegen tirannieke mandaten waren. Burgers werden in elkaar geslagen en gearresteerd omdat ze vreedzaam protesteerden in de hoofdstad. De machthebbers gingen niet alleen achter de demonstranten aan, maar de regering ging ook achter de bankrekeningen aan van degenen die geldelijke steun gaven in de vorm van donaties.

Voor het uitoefenen van hun vrijheid van meningsuiting werden Canadezen vervolgd en tot financiële ondergang gedreven door de Trudeau-regering die nu beweert de Oekraïne te steunen. In Canada werd het allemaal uitgevoerd zonder eerlijk proces en zonder enige democratische inbreng – waardoor de verklaring dat Trudeau “staat voor democratie” gewoon een lachertje is.

Toen de Amerikaanse politieke klasse – die ook beweert “voor democratie in Oekraïne te staan” – toekeek hoe de Canadese regering individuen financieel begon te vervolgen vanwege hun vrijheid van meningsuiting, bleven ze niet alleen zwijgen, maar faciliteerden ze het ook. Dit was één van de meest tirannieke bewegingen in de recente westerse geschiedenis en in plaats van ertegen in te gaan, steunde het establishment het juist. Een peiling van de Trafalger Group for Convention of the States heeft onlangs zelfs uitgewezen dat een supermeerderheid van de Democraten in Canada, 65%, de autoritaire zet van Trudeau om mensen te arresteren en hun spaargeld in beslag te nemen – voor het uitoefenen van hun vrijheid van meningsuiting – een goede zaak vond.

In een soortgelijke toespraak, zoals die van Trudeau hierboven, beweerde de Amerikaanse president Joe Biden: “Amerika komt op tegen pestkoppen. Wij komen op voor vrijheid. Dit is wie wij zijn.” Nogmaals, deze woorden klinken hol, gezien het feit dat hij slechts enkele maanden voordat hij dit zei, de vrijheid van mensen aan het afnemen was – en hen dwong een vaccin te nemen of financiële geruïneerd te worden.

Of wat te denken van het optreden van de Franse president Macron tegen de wekelijkse protesten in de grote steden in het land, waarbij politie en (europees) leger werden ingezet om die protesten met bruut geweld de kop in te drukken. En ook hier was de rol van de mainstream media weinig kritisch. Het is geen verrassing dat in bovenstaande voorbeelden het dezelfde mainstream media waren die ons (als gevolg van het politieke beleid van het EU, VS en de NAVO) naar een conflict met Rusland over Oekraïne hebben gestuurd – alleen heeft hun desinformatie deze keer potentieel catastrofale gevolgen gekregen.

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz zei afgelopen zondag in de Duitse Bondsdag dat de Bundeswehr zou worden uitgerust met een speciaal fonds van 100 miljard euro en dat het defensiebudget in de toekomst meer dan twee procent van het bruto nationaal product zou bedragen. Dit cijfer was nog nooit eerder bereikt. En wat deden de volksvertegenwoordigers in de zaal? Ze stonden op van hun stoelen en applaudisseerden lang. Ja, de woorden van de kanselier gingen verloren in applaus. Een angstaanjagend idee: de Duitse parlementariërs vierden de grootste herbewapening die sinds de Tweede Wereldoorlog ooit in de Duitse geschiedenis heeft plaatsgevonden. Stilzwijgen en ernst zouden passender zijn geweest. In plaats daarvan was het alsof er weer oude tijden herleefden in de Bondsdag. De volksvertegenwoordigers keurden de 100 miljard in het Reichstag-gebouw goed zoals hun voorgangers in de zomer van 1914 de oorlogskredieten hadden goedgekeurd: enthousiast en met een gerust geweten.

Er zijn politici die hebben gezegd dat de aanval op Oekraïne hen in “in een andere wereld” heeft doen terechtkomen. Maar is dat ook zo? Behouden de grote, en vooral westerse, landen zich niet het recht voor om militair in te grijpen? Zelden zijn de redenen goed – Bosnië – meestal slecht – Falklands, Afghanistan, Libië – soms is er geen – Irak. Zelfs vandaag de dag is oorlog een algemeen politiek middel. Moet men hier echt aan herinnerd worden, minder dan een jaar nadat de Bundeswehr terugkeerde van een oorlog die twintig jaar duurde? Maar misschien hebben de Duitsers wel weer de smaak te pakken.

In de Bondsdag gaf Olaf Scholz zijn regering een verregaand mandaat: “We moeten ons afvragen: welke vaardigheden heeft het Rusland van Poetin en welke vaardigheden hebben we nodig om deze dreiging vandaag en in de toekomst het hoofd te bieden?”. Bewijzen zijn woorden dat hij ook met de sabel kan rammelen? Dat zou al erg genoeg zijn. Maar misschien is het nog erger en was Scholz serieus. Zodat de Bundeswehr eigenlijk in staat zou worden gesteld om op gelijke voet te voldoen aan de “capaciteiten” van Rusland, om zo te zeggen. Waar we het dan over hebben? Tanks en houwitsers? Nee. Waar hij op hint kan ons inziens alleen over Duitsland als kernmacht gaan.

Deze opkomende waanzin was kennelijk niet iets waar parlementsleden aan dachten terwijl ze staande applaudisseerden. Maar zij willen ook niet denken aan het feit dat “zij” nu wapens leveren aan een oorlogsgebied. Er zijn maar weinig gevallen in de geschiedenis waar het recept “vredesluiten met steeds meer wapens” heeft gewerkt. We kunnen er zelfs zeker van zijn: dit zal niet gebeuren. Integendeel. Het Westen verlengt de oorlog met zijn wapenleveranties. Zodra onze wapens daar worden gebruikt, is het niet langer alleen (misschien) Poetins dood, maar (in dat geval) ook die van ons.

Inmiddels zijn EU-diplomaten in Brussel lyrisch over de onverwacht snelle successen van hun nieuwe economische oorlog. Blijkbaar zullen Europeanen en Amerikanen niet rusten voordat de Russische economie echt helemaal is ingestort en Poetin in het defensief gedrukt wordt. Maar zal een escalatie van de economische oorlog een einde maken aan de oorlog in Oekraïne en de tsaar tot bezinning brengen? Tot nu toe lijkt het er niet op, integendeel. Moskou heeft de aanvallen op Oekraïne uitgebreid en richt zich nu ook op steden en woonwijken. Tegelijkertijd komen er steeds scherpere waarschuwingen voor een nucleaire oorlog. Maar daarmee houden ze zich in Brussel niet bezig.
Terwijl de Europese Commissie de economische oorlog aanwakkert met nieuwe strafmaatregelen – zeggen zij niets over de kosten en wie die moet betalen.

Economisch commissaris van de EU Dombrovkis geeft in ieder geval toe dat de EU en haar lidstaten met nieuwe schulden zullen worden geconfronteerd – en dat het (reeds achterhaalde) Stabiliteitspact opgeschort blijft. Maar hoe de schulden gefinancierd moeten worden en of de EU haar lidstaten zal betalen voor de kosten van de oorlog (zoals inmiddels is beloofd) blijft onduidelijk. Het zal waarschijnlijk niet werken zonder een nieuw, met schulden gefinancierd economisch stimuleringsprogramma. Frankrijk heeft al zo’n programma aangekondigd – hoewel het dat zich nauwelijks alleen kan veroorloven. Het zal waarschijnlijk dan ook wel weer leiden tot een verlenging van het Europese coronaherstelfonds, mogelijk ook tot stabilisatie ervan. In duidelijke taal: de EU zou permanent met schulden worden gefinancierd. Maar niemand durft dat openlijk te zeggen. Het is beter om nog meer sancties aan Rusland op te leggen, want dat valt momenteel goed in de smaak. De rekening wordt later betaald…

De gas- en benzineprijzen in ons land zijn naar een recordhoogte gestegen – maar de regering Rutte wil geen maatregelen nemen om burgers en bedrijven financieel tegemoet te komen. Sterker: door de gestegen prijzen nemen de belastingopbrengsten van deze producten ook toe. Politiek beleid van kleuterniveau, maar wat wil je met een diplomaat als minister van Financiën en een McKinsey-man als minister van Buitenlandse Zaken. Laatstgenoemde ziet in ieder geval een “nucleaire oorlog niet als een reëel scenario’”. U kunt rustig slapen.

De escalatiespiraal dreigt uit de hand te lopen en de oorlog kan gevaarlijk escaleren. We zouden wel eens willen weten welke strategie het Westen eigenlijk nastreeft. Tot nu toe hebben zij de acties van het Kremlin keer op keer verkeerd ingeschat. Denken zij werkelijk dat Poetin gewoon maar blijft toekijken hoe Oekraïne tot puin wordt geschtoten en tegelijkertijd Rusland tot de grond wordt bestrafft? Dat zou een beleid van de verschroeide aarde zijn – met onvoorziene gevolgen voor Europa.

Gaat het de westerse leiders om een ​​“regime change” in Moskou, zoals sommige verklaringen (bijvoorbeeld uit Luxemburg) suggereren? Ook hieraan zijn grote risico’s verbonden. Na Poetin zou het nog erger kunnen worden. Wij denken in ieder geval dat de EU – zoals zo vaak – geen (eigen) strategie heeft. Het volgt de seniele president van de Verenigde Staten bij het opleggen van sancties en vertrouwt nu, als het om oorlog en vrede gaat, op de richtlijnen van Washington. Niemand in Brussel denkt er aan op de pauzeknop te drukken om de onderhandelingen te vergemakkelijken en een staakt-het-vuren tot stand te brengen.

Het is jammer dat de wortels van het Oekraïne-conflict niet objectief kunnen worden benaderd. Ze liggen diep in het verleden, ze zijn historisch gegroeid en vertakt – het zal tijd, vaardigheid en geduld vergen om ze te bereiken. Wie van de betrokkenen is bereid om dat op dit moment aan de orde te stellen? In ieder geval niet degenen die het meeste te winnen en te verliezen hebben: de Oekraïners zelf.

Hun president Volodymyr Zelenski eist met klem dat de toelating van zijn land tot de Europese Unie wordt bespoedigd. Het zou beter zijn geweest als Zelenski de waarheid was verteld: de Russische dreiging alleen maakt Oekraïne niet geschikt voor de EU. In plaats daarvan zat Commissie-führerin Ursula von der Leyen olie op het vuur te gooien en de hoop van de Oekraïners aan te wakkeren: “Jullie zijn één van ons en we willen dat jullie erbij komen.”

Het is met zulke uitspraken dat de hele puinhoop begon. “Oekraïense mensen! Dit is jullie moment! De vrije wereld is met jullie! Amerika is met jullie!” De Amerikaanse senator John McCain sprak op deze wijze de Maidan in december 2014 toe, en de mensen geloofden hem.
Op hetzelfde Maidanplein zei Verhofstadt (in gezelschap van de – inmiddels overleden – VVD’er Hans van Baalen – zie foto) tegen de menigte: “Er komt iedere week een nieuwe EU-delegatie hierheen tot jullie de strijd hebben gewonnen”. Van Baalen vulde hem toen nog aan: “We blijven bij jullie“. Onze premier heeft de Oekraïeners verteld dat wij in Europa (met hen) “familie” zijn.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Nederland

Verbazing over kledingkeuze overvallers TEFAF-kunstbeurs: ‘Peaky Blinders?’

Published

on

TEFAF

Vier mannen pleegden vandaag op klaarlichte dag een gewapende overval op de internationale kunstbeurs TEFAF in Maastricht. Niet alle verdachten zijn nog gepakt, maar online circuleert inmiddels een video van de overval. En op social media verbaast men zich voornamelijk over de kledingkeuze van de overvallers.

Rond 11.40 uur vandaag kwam bij de hulpdiensten een melding binnen van een overval in het TEFAF-gebouw. Gewapende overvallers zouden in de kunstbeurs meerdere juwelen hebben gesloten en sloegen daarna op de vlucht.

Roof in TEFAF kunstbeurs Maastricht

Inmiddels heeft de politie twee verdachten aangehouden. Momenteel wordt op de A2 nog een grote zoekactie gehouden naar de overige rovers. Het Franse La Tribune de l’Art was de eerste die het nieuws naar buiten bracht en plaatste daarbij twee foto’s van ingeslagen vitrines.

Kledingkeuze overvallers lijkt op Peaky Blinders

Inmiddels gaat er op social media een video rond waarop de roof te zien is. Daar zien we vier gewapende mannen het glas van een vitrine inslaan. Wat zij precies hebben meegenomen, kan de politie nog niet bevestigen.

Hoewel de overval voor de betrokkenen natuurlijk een ingrijpend incident is, klinkt daar op social media ook de nodige hilariteit. Waarom? Volgens sommigen lijken de overvallers toch behoorlijk op een „mislukte versie” van de Peaky Blinders. Oftewel de Britse boeven uit de welbekende Netflix-serie.

Op de video is namelijk te zien dat de overvallers gekleed zijn in kostuum en een iconische platte Peaky Blinders-pet dragen. Daarnaast concluderen twitteraars dat de overval er wel behoorlijk amateuristisch uitziet.

De TEFAF, oftewel The European Fine Art Fair, is een kunst- en antiekbeurs met internationale bekendheid. Deze toonaangevende beurs keert jaarlijks terug in het Maastrichts Expositie en Congres Centrum (MECC). Afgelopen weekend ging de beurs, na de nasleep van de pandemie, weer open voor publiek. De kunstbeurs verwachtte meer dan 240 handelaren uit zo’n twintig landen.

Het is niet voor het eerst dat de beurs met dieven te maken krijgt. Zowel in 2010 als in 2011 werden hier evenals juwelen gestolen ter waarde van honderdduizenden euro’s.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Nederland

‘BBB kan grootste partij van Nederland worden’

Published

on

bbb

Het verzet tegen de aangekondigde stikstofmaatregelen van het kabinet lijkt zich niet alleen bij boeren te beperken, maar ook bij burgers. BoerBurgerBeweging (BBB) ​​heeft vandaag (zondag 26 juni) maar liefst 18 zetels gewonnen in de wekelijkse peiling van Maurice de Hond. Daarmee is de partij van lijsttrekker Caroline van der Plas vrijwel de tweede partij in Nederland, slechts drie zetels achter de VVD. Volgens De Hond heeft BBB de potentie om bij de komende Provinciale Statenverkiezingen over negen maanden de grootste partij van Nederland te worden.

In een toelichting op de peiling spreekt De Hond van een op handen zijnde historische politieke verschuiving, zeker met het oog op de verkiezingen voor de Provinciale Staten in maart 2023. “Het is maar een paar keer voorgekomen dat in de peilingen naar politieke voorkeur, die ik in de afgelopen 45 jaar was de verschuiving niet alleen een zeer significante, maar ook een voorbode van iets veel groters, ofwel wat er daarna gebeurde in de politiek of wat er zou gebeuren bij de volgende verkiezingen. deze week zijn gebeurd.” En later: “De electorale krachten die nu in opkomst zijn, zijn misschien wel de eerste schokken die de seismograaf aangeeft voor een grote aardbeving in politiek Nederland.”

Gigantische opmars
BBB wint vier zetels van de bewogen afgelopen ‘stikstofweek’, met het boerenprotest in Stroe op woensdag 22 juni. Vorige week stond de partij van Van der Plas op 14 zetels in de peiling, deze week zijn dat er 18. Voor BBB, dat nu nog maar 1 zetel in de Tweede Kamer heeft, een enorme opmars waar de huidige coalitie onder leiding van VVD en D66 zorg voor moet dragen. Deze twee partijen verliezen samen 25 zetels in de peiling. De VVD heeft -13 zetels en heeft 21 zetels. D66, de grote rivaal van BBB, is pas de vijfde partij in het land met 12 zetels in de peiling. Dat is de helft van het huidige aantal zetels.

Ook na de afgelopen week blijft het geplaagde CDA stabiel op 7 zetels, een verlies van 8 zetels. JA21, dat drie zetels heeft in het huidige parlement, moet in de peiling van vandaag 2 zetels inleveren en staat nu nagenoeg op 8 zetels. Joost Eerdmans, de kapitein van JA21, presenteerde vorige week samen met Van der Plas een gezamenlijk alternatief stikstofplan. Dat wordt niet beloond voor JA21. Sterker nog, volgens opiniepeiler De Hond stal de BBB ook enkele zetels in de peiling van JA21. Volgens De Hond gaat de winst van BBB ook grotendeels ten koste van de VVD.

Potentiële overstappers
Volgens De Hond is de partij van Van de Plas in staat gebleken om met name kiezers aan de rechterzijde van het politieke spectrum te mobiliseren. Als de BBB nog het politieke tij heeft richting de Provinciale Statenverkiezingen in maart, kan de BBB volgens De Hond de grootste partij van Nederland worden. “Er is weinig fantasie voor nodig om je voor te stellen wat er aan die kant gaat gebeuren als de kans reëel is dat de BBB op PS2023 groter wordt dan de VVD. Er zijn voldoende kiezers onder de potentiële JA21- en PVV-stemmers die dan naar de BBB zouden kunnen overstappen.”

Pieter Omtzigt is een factor die nog zand in de motor van de BBB kan gooien. Als het onafhankelijke parlementslid met een politieke beweging meedoet aan de verkiezingen, kan hij volgens eerdere peilingen zetels stelen van BBB. Omtzigt gaf vorige week nadrukkelijk aan zich zorgen te maken over het lot van boeren in de stikstofdiscussie, zonder expliciet aan te geven hoe volgens hem het stikstofbeleid vorm moet krijgen.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Nederland

Caroline van der Plas gaat Nederland slopen

Published

on

van der Plas

Caroline van der Plas Ze heeft een behoorlijke gunfactor, zeker bij de media, en ze wordt in de Tweede Kamer vrij breed gezien als een handige donder die het politieke handwerk verdomd snel heeft geleerd: de 55-jarige Caroline van der Plas. Ze heeft, met slechts anderhalf jaar Kamerervaring, meer positieve media-aandacht weten te genereren dan de hele PvdA-fractie bij elkaar.

Van der Plas beschikt ontegenzeggelijk over een goed politiek instinct en een bijzondere werkdrift, want als eenpitter is ze bij alle relevante debatten aanwezig. Niet alleen bij de plenaire debatten over onderwerpen die veel media-aandacht genereren, maar ook bij de veel inhoudelijker commissievergaderingen waar het ‘echte werk’ gedaan wordt, maar waar de media nauwelijks over rapporteren. In die commissiedebatten zie je types als Wilders en Baudet daarom ook nooit. Want dat kost wel veel tijd, maar levert publicitair, vinden ze, te weinig op. Maar zij van de BoerBurgerBeweging-baas doet daar wel serieus aan mee.

Wat verder opvalt, is dat van der Plas haar stukken meestal goed heeft gelezen en daar ook de essentie uit weet te halen, wat blijkt uit de doorgaans scherpe en relevante vragen die ze aan de bewindspersonen en collega’s weet te stellen. Niemand loopt tijdens de plenaire debatten zo vaak maar de interruptiemicrofoon als van der Plas. Ze is een beeldvanger. Door haar open en vooral onorthodoxe optreden is ze de darling van de kwekprogramma’s geworden. En ook de darling van de boeren en veel plattelandsbewoners, wat natuurlijk ook makkelijker wordt als je die groepen vooral naar de mond praat ….door vooral te zeggen wat zij graag willen horen. Zoals  gisteren in het stikstofdebat: dat het beleid van dit kabinet inzake de boeren ,,stuitend” is. Succes verzekerd.

Hoewel de BBB-leider ook over zaken als het corona- en het vluchtelingenbeleid haar (behoorlijk populistische) meningen geeft, is zij toch vooral de pleitbezorger van het boerenbelang. Dat doet ze niet alleen met passie, maar ook met alle demagogische trucs  die er denkbaar zijn.

Het stikstofdebat van gisteren is daarvoor illustratief. Allereerst ontkent zij dat er zo’n groot stikstofprobleem is. En daar waar er wel een probleem is, is dit niet te wijten aan de boeren. En daar waar de boeren daar ook een bijdrage aan zouden leveren, is die stikstofdepositie in nog veel grotere mate aan andere sectoren te wijten. Maar haar meest irritante retorische stellingname is: die wetenschappelijk experts rommelen ook maar wat aan met hun onbegrijpelijke modellen en hun cijfers die niet kloppen ….vindt zij.

Van der Plas weet het zeker: ,,het stikstofprobleem is door dit kabinet vooral bedacht om de boeren van hun grond te verwijderen . Maar ook om zoveel mogelijk grond vrij te maken voor woningbouw, windmolens, zonnepanelen en datacentra.” (1) Kortom: deze BBB-activiste kon zich gisteren in het debat qua demagogie volledig uitleven. Als een feitenresistente wetenschapsrelativist en complotdenker pur sang.

Haar filippica bracht Jesse Klaver een beetje tot wanhoop. Hij vond dat van der Plas zich hier gedroeg als een complotdenker en een gevaarlijke politicus omdat zij het wantrouwen in de wetenschap en experts alleen maar vergrootte. Ook door elk beleid waar ze het niet mee eens is onderuit te halen door onweerlegbare wetenschappelijke feiten te ontkennen. Vervolgens vindt hij dat ze daar zo’n stellingname ,,gif verspreidt”, waarna hij haar kwalificeerde als een ,,platte populist”.

Dat was niet sfeer bevorderend en misschien ook geen slimme kwalificatie, omdat hij haar daarmee wel erg dicht aandrukte tegen de extreemrechtse vandalen van PVV en Forum die op alle fronten nog vele graden erger zijn. Van der Plas is geen racist, islamofoob of antisemiet en ze gedraagt zich in de debatten doorgans zeer fatsoenlijk. Zij probeert, soms wel met een paar grote oogkleppen voor de feiten, tenminste nog fastoenlijk te argumenteren.

Alleen, en dat is niet te ontkennen, is zij een ongegeneerde lobbyist van het agro-complex: de boeren, de zuivelgiganten, veevoederbedrijven, supermarkten en de RABO-bank. Partijen die altijd het meest verdienden aan de inspanningen van de boer. En voor het beschermen van die heilige belangen zijn heel veel middelen ook voor haar blijkbaar toelaatbaar. Dus komen ze met het macabere voorstel: dring niet de stikstofuitstoot van boerenbedrijven terug, maar halveer het aantal natuurgebieden. !! En zoiets gaat in dit soms dwaze land ook nog serieus bediscussieerd worden.

Ik zou van der Plas niet zozeer een platte populist noemen, maar wel een platte lobbyist voor de agro-belangen. Net zoals CDA, VVD, SGP en CU dat ook altijd geweest zijn. Door feiten te ontkennen, door de milieuschade volstrekt te negeren, door te sjoemelen met regels en door de boeren op te jutten tot onverantwoorde investeringen. Het zijn dan ook deze partijen die de hoofdschuldige zijn aan het ontstaan van deze failliete landbouw-en veeteelt die met veel subsidies ontiegelijk veel milieuschade heeft aanricht.

De moedige en competente VVD-minister Christinanne van der Wal erkende dit overheidsfalen gisteren in het debat volmondig. Natuurlijk ook omdat ze beseft: als de politiek niet snel een einde aan maakt aan ons failliete agro-systeem dan gaan de rechters dat doen. Of Europa. Omdat Nederland o.a. w.b. het stikstofbeleid en het natuurbeleid al jaren in strijd handelt met haar eigen wetten. We zijn de grootste vervuiler in Europa geworden. En het agro-complex maar blijven borstkloppen: we zijn de beste van de wereld.

Ook als je de standpunten van van der Plas opportunistisch of zelfs stuitende demagogisch vindt als het om de landbouwbelangen gaat, kun je niet om de observatie heen dat ze zich in korte tijd heeft ontwikkeld van een onbetekenend groentje waarover wat denigrerend gegniffeld werd tot een politieke vedette, die uitermate serieus wordt genomen door bijna alle partijen op rechts, die haar zien als een geduchte electorale concurrent. Het machtige en voor ons milieu levensgevaarlijke agro-complex kan zich geen betere lobbyist wensen dan Caroline.

Maar lobbyisten horen niet in de Tweede Kamer. Als Kamerlid hoor je ‘zonder last’ de belangen van heel Nederland en alle Nederlanders te behartigen. Dat doet van der Plas niet. Zij is in de Kamer op afstand de belangrijkste leider van het boerenbelang, dat het milieubelang maar irrevant gelul vindt.

Maar de BBB-leider heeft de tijdgeest en agro-ondernemingen met diepe zakken mee en zal voorlopig een grote bedreiging blijven vormen voor partijen die nu hun fouten uit het verleden inzien en zich inmiddels schoorvoetend inzetten voor een ander soort landbouw. Er zijn helaas een paar miljoen Nederlanders die daar (nog) niets van willen weten. Dus die dreigen massaal over te stappen naar BBB. Vooral vanuit het CDA. Linke soep. (jv)

(1) Voor de bouw van de 1 miljoen nieuwe woningen is maximaal 1% van de landbouwgrond nodig. (CBS)

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Steun ons werk

Recente reacties

Nieuws bij de buren

MAGA-Congreslid Miller noemt einde abortusrecht ‘historische zege voor witte levens’

Volgens het Republikeinse Congreslid Mary Miller is het om zeep helpen van het abortusrecht door het Hooggerechtshof ‘een historische zege voor witte levens’. Miller deed die uitspraak op een bijeenkomst… [...]

Poetin De oude wereld is voorbij

De Russische leider Poetin heeft de oude wereldorde begraven en zijn visie op de toekomst van Rusland en de wereld uiteengezet in een sleuteltoespraak. Poetin Er zijn nieuwe machtscentra ontstaan,… [...]

Deze financiële staatsgreep, ook bekend als Great Reset , is een planetaire takedown door financiële “insiders”

Great Reset Catherine Austin Fitts (CAF), uitgever van  The Solari Report  en voormalig Assistant Secretary of Housing (Bush 41 Admin.), stelt dat de zogenaamde “reset” er zo uitziet. Hoge voedsel- en brandstofprijzen… [...]

Duitsland is het middelpunt van een proxy-oorlog tussen de VS en Rusland

Het publiek in Duitsland is zich nog niet bewust van de omvang van de Duitse betrokkenheid bij de Amerikaanse proxy-oorlog in Oekraïne tegen Rusland. In een artikel van zaterdag gaf de… [...]

Peiling 26-6-22

De peiling van het bureau van Maurice de Hond gaf dit weekeinde een forse verschuiving te zien en die was bepaald niet in het voordeel van de regeringscoalitie. Volgens De Hond lijkt de peiling… [...]

Indignatie is 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk, daarom is het tijd voor onze actie. Geen miljardair bezit ons, geen MSM controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

steun wij zullen zeer dankbaar zijn.

KLIK HIER OM TE DONEREN